St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  35  29 augustus 2018

 

 

 

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 
 
Vakantieregeling Secretariaat SFH:

Van 15 augustus tot en met 31 augustus is het secretariaat SFH

enkel open op dinsdag en vrijdag van 9.30u. tot 11.30u..

Vanaf 3 september ontvangen we je graag terug op ma, di, do en vr.

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

 

De “politieke theologie” heeft haar uitgangspunt in de overtuiging dat het christendom zich niet alleen in de verre toekomst of in het hiernamaals moet waar maken, maar hier en nu, in deze wereld. Zij heeft niets te maken met een politiek gesteund op de schriftuur (in de geest van Bossuet) en die daarin haar rechtvaardiging zou zoeken.

De theologie wil zich rekenschap geven van het feit dat het openbare leven, de “politieke” werkelijkheid het alomvattende en cruciale terrein vormt, waar de christelijke waarheid haar verwerkelijking moet vinden. Zij wil een einde maken aan de opvatting alsof de godsdienst een louter privéaangelegenheid zou zijn; wil reageren tegen de “individualisering” van het christendom en de nadruk leggen op de sociale, politieke en culturele dimensie van het geloof, of om het eenvoudiger te zeggen: zij is de uiting van een streven om klaar te zien in de kerkelijke verantwoordelijkheid bij de opbouw van de samenleving.

Wildiers  

 

 

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Het is niet gemakkelijk om onze geest, onze complexe hyperactieve denkgeest, te laten wennen aan de absolute eenvoud van de meditatie; naargelang onze meditatiepraktijk vordert zullen we geleidelijk aan de positieve invloed ervan bemerken, zowel voor onze geest als voor ons lichaam. Het belangrijkste werk van de meditatie, onopvallend en niet meetbaar, wordt op het niveau van het ‘hart’ gedaan.

 

De twee samenkomsten in september hebben plaats op maandag 3 en maandag 17 september 2018. Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

Meditatiegroep Kessel-Lo – Verdere data van de tweede helft van 2018

---------------------------------------------------

   maandag 3 en 17 september 2018

   maandag 1, maandag 15 en maandag 29 oktober 2018

   maandag 12 en maandag 26 november 2018

   maandag 10 december 2018

   !! maandag 7 januari 2019

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FRANDO

        

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 29 augustus

VM: OKRA Teamvergadering

 

Donderdag 30 augustus

14 uur: Seniorencafé

 

Vrijdag 31 augustus

Ganse dag BuurTTeateR

 

Zaterdag 1 september

Ganse dag BuurTTeateR

 

Zondag 2 september

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

 

Maandag 3 september

NM: OKRA Ledenvergadering

 

Dinsdag 4 september

NM: Seniorencafé

AV: Catechese

 

Woensdag 5 september

20 u.: Koor Blij Rondeel + bestuur 19 u.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 30 augustus

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 31 augustus

19.45 tot 21.00 uur   Koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 4 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 6 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 7 september

19.45 tot 21.00 uur   Koorrepetitie in de kerk

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2018

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

 

Midweek wandelen nazomer

Van maandag 24 september tot vrijdag 28 september 2018

 

We pikken de draad terug op!

 

Maandag gaan de deuren open vanaf 18 uur.

* Samenkomst op eigen ritme

* Neuze, neuze

* Installeren in de kamers

 

Voor de eerste avond is er soep van Wiske en brood van de streek.

Na het ontbijt maken we onze picnick.

Rond 9.30 u. volgen we onze wandelgids  

 

Voorzie jezelf van een brooddoos en saladedoos, een drinkbus en iets om op te zitten indien het gras nat is.

 

Na het wandelen is er tijd voor… vanalles.

Voor het avondmaal even erin vliegen en dan gezellig tafelen.

In onze gedachten Frank en Sabine voor het mooie weer.  

 

Inschrijven :

Via het inschrijvingsformulier op www.moulindebellemeuse.be/activiteiten .

 

Liefst voor 17 september 2018.

Inschrijving pas geldig na betaling.

 

Kostprijs ( inclusief eten)  

+ 18 j.: 20 euro pp/dag,

kinderen (13-18 j.): 16 euro pp/dag,

 kinderen (6-12 j.): 12 euro pp/dag,

kinderen (4-5 j.): 8 euro pp/dag,

0-4 j.= gratis.

 

20 euro voor extra voeding + vervoerkosten 

 

Rekeningnummer: BE19 0010 2694 9912

Op naam van Freddy Ghijselinck

Vermelding: Herfst midweek 2018 + naam + data

 

Zeker meebrengen: Hoeslaken en kussensloop, slaapzak of donsdeken, toiletgerief, regenjas: warme onderlaagjes, stevige, waterdichte wandelschoenen, rugzakje, wandelstokken (voor wie niet zonder kan).

 

Verantwoordelijke: Fannie en Freddy

Telefoonnummer: 0494/64.02.76

E-mail: freddy.ghijselinck@hotmail.com

 

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse

Bérismenil, 5

6892 La Roche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten) 

 

 

 

HET CARACASHULPFONDS 

 

In onze parochie werd op zaterdag 15 januari 1966 het Caracashulpfonds opgericht om Eugeen Vanhoorenbeke,  eerste pastoor van Don Bosco en vertrokken als missionaris  naar Venezuela, te helpen in zijn levensonderhoud. Maar gaandeweg werd het fonds een steunfonds voor de bewoners van Campo Rico. Ook na het overlijden van Eugeen in 1982 is het Caracashulpfonds blijven steun bieden. Een succes zonder weerga werd het studiebeurzenproject voor de kansarme jongeren in de barrio Campo Rico.

 

Via het driemaandelijks tijdschrift vzw.Caracas Hulpfonds krijgen we nieuws uit Campo Rico.

 

Pater Willy die pastoor was in Campo Rico, is verplaatst naar San Felix, een stad op acht uur afstand van Caracas. Onze trouwe vrienden, nog ter plaatse, Francisco Rodriguez en Ana de Fernandez, naaste medewerkers van pater Eugenio, bezorgen ons voortaan de artikels om kennis te maken met het wel en wee van onze beursstudenten.  Pater Willy zorgt voor de vertaling van hun artikels.

Hij bericht ons eveneens over het standpunt van twee Venezolaanse bisschoppen naar aanleiding van de actuele crisis waarin het land zich bevindt. 

 

De crisis in Venezuela gezien door de bril van twee Venezolaanse bisschoppen

 

De kerk van Venezuela spreekt de laatste maanden duidelijke taal zoals nooit voordien. Jammer dat die uitspraken blijven hangen in de kerkelijke sfeer en eigenlijk niet doordringen tot bij de kleine man. De man van de straat staat niet te wachten op de mening van de bisschoppen. Hij is wel religieus gezind maar niet erg kerkgebonden. Daarom hebben de uitspraken van de kerk niet het gewicht dat men zou verwachten. Het valt me op dat de regering niet reageert op deze verklaringen die toch heel ernstig en beschuldigend zijn. Volgens mij houdt ze er rekening mee dat een reactie juist bekendheid zou geven aan de uitspraken van de kerk. Waarschijnlijk willen ze dat vermijden. Het is namelijk zo dat een open discussie tussen kerk en regering wel de nodige aandacht zou krijgen. De Venezolaan houdt van controverse.

 

Deze dagen las ik een interview met twee Venezolaanse bisschoppen in Rome. Ik ken hen persoonlijk van vroeger nog voor ze hun studies in het seminarie begonnen. Ze staan niet bekend om een of andere politieke strekking. Het zijn echt geen oproerkraaiers, maar wel degelijke herders voor hun bisdom.

 

Ze vinden de hedendaagse gebeurtenissen een tragedie van ondenkbare omvang. Ze spreken over een genocide. Het probleem wordt volgens hen van dag tot dag erger. Een stroom van duizenden mensen verlaat dagelijks het land. Het is niet zozeer een ‘verlaten van’ als wel een ‘vluchten uit’ om te overleven. Het Rode Kruis zegt dat op een jaar tijd één miljoen Venezolanen officieel Colombia zijn binnengekomen, zonder rekening te houden met degenen die illegaal de grens oversteken. En dit alles omwille van een moorddadig regime dat diep in de drugshandel zit en zich probeert in stand te houden ten koste van de miserie van de bevolking.

 

De linkse ideologie heeft zeker een rol gespeeld. Hun liefdesrelatie met Cuba is gekend maar is niet de hoofdoorzaak voor deze tragedie. De Venezolaanse politieke leiders, zowel burgers als militairen, zitten diep in de internationale drugshandel. Het is hen om het geld te doen. Ze willen hun kapitaal vergroten; ze zijn niet bekommerd om het welzijn van de bevolking. De regering kent de miserie van de mensen heel goed en weet ook dat door hun manier van doen veel mensen de dood vinden. Dat is geen dictatuur maar een genocide.

 

80´% van de bevolking leeft in armoede waarvan 20 % in extreme armoede, mensen die niet meer aan eten geraken. Het tekort aan medicijnen is alarmerend. Het laatste jaar stierven 22.000 van alle baby’s die geboren werden. Er zijn 700.000 gevallen van malaria gekend. Het land heeft al vijf jaar af te rekenen met een zware recessie. De inflatie loopt in de duizenden en ontneemt alle waarde aan de zuurverdiende bolivar. Een normale arbeider kan met zijn maandsalaris één kilo vlees kopen. Dan moet hij wel te voet naar zijn werk kunnen gaan. Zo niet wordt het een kwart kilo minder.

 

Uit vzw Caracas Hulpfonds Driemaandelijks tijdschrift nr 2 van 2018

 

Wil je nader kennis maken met het Caracashulpfonds, dan kan je terecht bij

Eddy Deroost, Vereninginfstraat 41, 3010 Kessel-Lo

Telefoon 016 25 35 23

Rekeningnummer: BE06 4310 2248 0122

Voor een bedrag van 40 euro ontvang je een attest van schenking. Dit bedrag kan je vervolgens in mindering brengen van je jaarlijkse belastingsaangifte.

     

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

MICHOTTEBUURT 2018

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.

 

Buurtgroep Michotte  

Plant samen met u voor 2018, na de nieuwjaarsreceptie van 6 januari: 

Zaterdag 10 maart:

Film “Bienvenu à Marly-Gomont” i.s.m. Afrika Filmfestival  

Zondag 25 maart:

Opruimactie in het park met broodjes en koffiekoeken na.

Zaterdag 28 april:

Buurtfeest in het Michottepark

Zondag 21 oktober:

Buurtwandeling met voorafgaande zoektocht.

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

WWW.KERKENLEVEN.BE

Een nieuwe troef ! 

 

Heeft u onze website al ontdekt?  

Op www.kerkenleven.be vindt u alle nationale en diocesane artikels uit Kerk&Leven.

Dankzij onze gloednieuwe website halen onze lezers dus voortaan méér uit hun abonnement.

 

Op www.kerkenleven.be/registreren kunnen ze zich gemakkelijk registreren met hun abonneenummer (dat elke week op hun krant gedrukt staat). Dat geeft hen toegang tot alle artikels.

 

Welke voordelen zijn daaraan verbonden?

* Toegang tot de diocesane bladzijden van alle bisdommen.

* Toegang tot ons volledig archief, dat teruggaat tot 2006

* Met één klik kan men artikels delen via de sociale media, zoals Facebook of Twitter of een artikel onder de aandacht brengen van familie of vrienden.

* Men kan op elk artikel reageren en in discussie gaan met elkaar.

* Mensen die geen abonnee zijn kunnen elke week drie artikels gratis lezen.

Willen ze meer, dan kunnen ze vijf euro betalen en dan krijgen ze een maand lang onbeperkt toegang tot de website, ofwel nemen ze een gewoon abonnement.

 

Waarom staan de lokale artikels niet op de site?

Omdat dat helaas niet mogelijk is We hebben maar liefste 450 lokale edities van Kerk&Leven, die elk goed zijn voor vier bladzijden per week. Dat zijn dus duizenden artikels. Dat gigantisch aanbod kunnen we helaas niet online zetten.

(Uit Lettergreep – januari 2018 nr. 116 – Luk Vanmarcke, hoofdredacteur Kerk & Leven)

 

 

MAAKBAAR LEUVEN

Samen een vuist maken tegen de Wegwerpeconomie 

 

Maakbaar Leuven is een bonte verzameling vrijwilligers, sociaal-culturele organisaties, onderwijs- en kennisinstellingen en bedrijven met een hart voor duurzaamheid.

We weigeren ons neer te leggen bij de vuilnisbak als ultieme eindbestemming voor kapotte toestellen en voorwerpen. We geloven dat we samen het tij kunnen keren met repairen, upcycling en renovatie.  

 

Hier brandt de lamp voor een slimme en circulaire regio.  

 

Maakbaar Leuven dat is…

- Samen een kritische vuist maken tegen de wegwerpeconomie

- Kapotte spullen een tweede leven geven

- Kennis, kunde, infrastructuur en gereedschap delen

- Innoveren en experimenteren voor een duurzame toekomst

 

Doe mee!

Maakbaar Leuven is een deelplatform waar al honderden gedreven burgers en tientallen organisaties elkaar vinden. Doe jij ook mee?

 

Meer info op www.maakbaarleuven.be

(Uit driemaandelijks tijdschrift Vormingplus Oost-Brabant - juli-augustus-september 2018)

 

 

 

 

HERLEVEN

In Leuven vinden dit jaar een hele lijst herdenkingsactiviteiten plaats rond de Eerste Wereldoorlog.

Enkele van die activiteiten:  

 

* Open Monumentendag  

Zondag 9 september 2018

Open Monumentendag staat dit jaar volledig in teken van de wederopbouw.

De expo ‘Herleven - Leuven na 1918’ is gratis te bezoeken.

 

* Fototentoonstelling 

Van 11 augustus tot en met 11 november 2018

‘ De Duitse Negatieven van Leuven’. (Gratis)

Locatie:Stadspark 

 

* Openluchttentoonstelling 

Van 21 september tot en met 11 november 2018

Het Stadsarchief Leuven toont in een dubbeltentoonstelling zijn oorlogsaffiches van 1914 tot 1918 (Gratis)

Locatie: De Bib Leuven (binnenplaats) en aan de Sint-Pieterskerk  

 

Meer informatie over de verschillende activiteiten via herleven.be

Dienst onroerend erfgoed ‘Herleven. Leuven na 1918’

Professor Van Overstraetenplein 1- 3000 Leuven – Tel. 016 27 25 58 – e-mail: herleven@leuven.be

 

(Leuven – Informatiekaartje – Herleven.be Muntstraat Leuven 1917 – 1918 )

 

 

 

ZOMERWANDELINGEN: KEN UW STAD

*Wandeling op zondag 2 september 2018 - 19 u.: Gidsenbond Leuven +

Op stap met een begijn: Mysteries onder de Sint-Geertruitoren 

 

 

Tijdens de archeologische opgravingen van 2016 werd een skelet van een vrouw met kind gevonden, begraven in de begijnhofkerk van het Klein Begijnhof van Leuven.

We reizen terug in de tijd naar de 17de eeuw, op zoek naar mogelijke verklaringen hiervoor. Op deze manier vertellen we het verhaal van de begijnen in dit Kleine Begijnhof, een vergeten parel aan de Leuvense kroon. We reconstrueren hun dagdagelijkse leven in de grootste bloeiperiode en geven toelichting bij de voornaamste gebouwen.

 

Een bezoek aan de Sint-Geertruikerk staat ook op het programma. Het Klein Begijnhof ontstond immers in de schaduw van de Sint-Geertruitoren (en onafhankelijk van het Groot Begijnhof te Leuven).

Opgelet: We vertrekken voor de Sint-Geertruikerk

 

Praktische informatie 

Deelnemen kost 6 euro per persoon, kinderen tot 12 jaar wandelen gratis mee. Vooraf reserveren is niet nodig, je koopt je ticket ter plaatse.

Bekijk ons programma voor groepen op

www.leuven-plus.be

of bel naar: 0460 97 85 66

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Het aantal cursisten voor de lezingenreeks van 2018-2019 wordt beperkt tot 1350 en is al volzet. Je kan dus niet meer inschrijven voor de lezingen in de aula. Je kan ook opteren voor een digitaal abonnement.

 

Digitaal abonnement  

Als u dit wenst kunt u een digitaal abonnement nemen op de dinsdaglezingen van het Algemeen Programma 2018-2019.

Voor een digitaal jaarabonnement betaalt u slechts 30 euro.

Als u hiervoor kiest, krijgt u een gebruikersnaam en paswoord toegestuurd in uw mailbox, waarmee u thuis in alle rust de digitale versie van de lezingen op uw computer kan bekijken (vanaf de dag na de lezing). Let wel: het is mogelijk dat door uitzonderlijke omstandigheden af en toe een lezing niet wordt opgenomen.

Alle ingeschreven cursisten hebben trouwens toegang tot deze opnames.

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

ZOMERACTIVITEITENIN SENIORAMA

Dinsdag 4 september – 12.50 u.

Java Coffee Company Rotselaar, Wingepark 20

Code: Z 15 - Bijdrage: € 12 waarvan € 4,00 aankoopbon inbegrepen is.

Gids: van het bedrijf 

Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 016 22 20 14

 

 

 

VAKANTIECURSUSSEN IN SENIORAMA

 

Spaans  

 

Code: S2/V

Seniorama op dinsdag of donderdag van 9.30 tot 12 u.

Data: 11, 13, 18, 20 september 2018

Aantal lessen: 4 - Prijs: € 20

Lesgever: Lourdes Ortega

Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 016 22 20 14

 

Tekenen  

 

Code: Tek2/V

Seniorama: woensdag en donderdag van 9.30 tot 12 u.

Data: 12 en 13 september 2018

Aantal lessen: 2 - Prijs: € 10

Lesgever: Dominique Legrand

Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 016 22 20 14

 

Op reis naar het filmverleden – De jaren ’50 en later  

 

Code: FILM

 

Film is voor ons een dagelijks medium geworden. Maar de huidige cinema is het resultaat van meer dan een eeuw creativiteit over de hele wereld. Vorig jaar zochten we uit waarom inzicht in het filmverleden helpt om nog meer van film te genieten. We volgden in drie stappen een halve eeuw filmgeschiedenis. Dit jaar verkennen we op drie vrijdagnamiddagen de ongemeen rijke ontplooiing van de cinema vanaf de jaren ’50. Voorkennis is niet vereist: we starten met een inleidend overzicht.

De lesgever is Joris Raeymaekers, die 25 jaar werkte in Cinematek Brussel.

 

Seniorama: vrijdag van 14 tot 16.30 u.

Data: 14, 21 en 28 september - Prijs: € 15

Lesgever: Joris Raeymaekers

Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 016 22 20 14

 

Seniorama vzw  

Activiteiten  

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

016 22 20 14

activiteiten@seniorama.be

www.seniorama.be

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 31 augustus 2018

 

Teller vanaf 22/8/2009