St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  34  22 augustus 2018

 

 

 

 

 Speciale vieringen en familievieringen voor groot en klein 
 
Vakantieregeling Secretariaat SFH:

Van 15 augustus tot en met 31 augustus is het secretariaat SFH

enkel open op dinsdag en vrijdag van 9.30u. tot 11.30u..

Vanaf 3 september ontvangen we je graag terug op ma, di, do en vr.

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

Ik geloof dat wij onze energie moeten richten op het grote, waar het werkelijk om gaat en tegelijkertijd het voor-de-hand-liggende moeten doen, datgene waar je niet langs kunt. Wij moeten ons vastberaden verzetten tegen het “lot” - het onzijdige van dit woord vind ik belangrijk – en er ons even vastberaden aan onderwerpen in bepaalde omstandigheden.

De grens tussen verzet en overgave is dus niet principieel te trekken. Beide zijn noodzakelijk en met beide moeten we vastberaden leven. Zo alleen kunnen wij in iedere situatie staande blijven en ze vruchtbaar maken.

Dietrich Bonhoeffer

 

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Omdat meditatie ons leidt naar de beleving van liefde in het midden van ons wezen, maakt het ons tot liefdevoller mensen in ons gewone leven en onze relaties. Niet alleen is meditatie de noodzakelijke basis voor contemplatieve actie, maar het is de essentiële voorwaarde voor een volledig menselijk respons op het leven.

De wonderlijke schoonheid van het gebed is dat het openen van ons hart even natuurlijk is als het zich openen van een bloem. Opdat een bloem zich zou openen en bloeien, moet je ze enkel laten zijn; dus als we gewoon zijn, als we zwijgzaam en in stilte blijven, kan ons hart niet anders dan open komen en kan de Geest niet anders dan doordringen in ons hele wezen. Het is hiervoor dat we gecreëerd zijn.

Paul Harris – “De Stille Revolutie – 366 Daglezingen van John Main ” 

 

De twee samenkomsten in september hebben plaats op maandag 3 en maandag 17 september 2018. Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo. 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

Meditatiegroep Kessel-Lo – Verdere data van de tweede helft van 2018

---------------------------------------------------

   maandag 3 en 17 september 2018

   maandag 1, maandag 15 en maandag 29 oktober 2018

   maandag 12 en maandag 26 november 2018

   maandag 10 december 2018

   !! maandag 7 januari 2019

 

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FRANDO

        

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 22 augustus

NM: SAMANA

 

Donderdag 23 augustus

14 uur: Seniorencafé

 

Vrijdag 24 augustus

VM en NM: Bar Michotte

 

Zondag 26 augustus

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

 

Dinsdag 28 augustus

VM: Samana Kern

NM: Seniorencafé

 

Woensdag 29 augustus

NM: SAMANA

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 23 augustus

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Dinsdag 28 augustus

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 30augustus

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 31 augustus

19.45 tot 21.00 uur   Koorrepetitie in de kerk

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2018

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

 

Herfstwandelweekend  

Van vrijdag 21 september tot zondag 23 september 2018

 

Twee dagen lang intens samen genieten-geven-nemen-ontdekken-lachen-helpen-kokerellen-rusten-plagen-wandelen, enz… en zo een flinke dosis energie opdoen om de komende winter met voldoende levenslust tegemoet te gaan.

 

* Vrijdagavond 21 september 

Wie eerst is en binnen kan, zorgt voor een warme kachel.

Vanaf 19.00 uur staat de soep klaar. Met een boterham en een kommetje soep leren we elkaar kennen.

Omstreeks 21.00 uur tracht iedereen aanwezig te zijn. Dan verzamelen we rond de kachel en we maken enkele afspraken.

 

* Zaterdag 22 september 

We wandelen een ganse dag, de afstand schatten we in tussen 18,9 en 19,1 km.

We ontbijten om 08.15 uur:

Tegen 09.30 uur zijn we paraat om met lichte bagage, een drankje en een koekje aan onze tocht te beginnen. We vertrekken met de auto naar een parking dichtbij Filly. Ons eerste doel is een speciaal plekje. De plaats waar een Noordpool en een Zuidpool mekaar ontmoetten. (Ja het waren allebei Polen). Ze stonden op de plaats waar de Oostelijke en de Westelijke Ourthe mekaar ontmoeten.

Tegen 12.45 uur landt “ onze bostovenaar” met een foodtruck (Ivo) bij Moulin de Rensiwez. De zon is besteld, zodat we nadien onze kleine teen in de Ourthe kunnen steken.

 

Vermoeid, verrijkt en voldaan vinden we Het Molenhuis terug. Dan beginnen we het grote feest van samen kokkerellen, tafel dekken, eten, afwassen, warm douchke, enz…Rond de kachel laten we onze ervaringen en verhalen de vrije loop. Een gezelschapsspel (Chinees p…?).

 

* Zondag 24 september 

Zondagmorgen zijn we er alweer tijdig bij om volop van de dag te genieten.

We ontbijten om 08.15 uur en vertrekken om 09.30 uur: voor een wandeling van een 4-tal uur.

Middagmaal rond 13.30 uur, gevolgd door de opkuis. Tegen 16.00 uur: We nemen afscheid. 

 

Inschrijven:

Via het inschrijvingsformulier op www.moulindebellemeuse.be/activiteiten .

 

Liefst voor 14 september 2018.

Inschrijving pas geldig na betaling.

Iedereen die de afstand aan kan is welkom.

 

Kostprijs ( inclusief eten)

+ 18 j.: 20 euro pp/dag, kinderen (13-18 j.): 16 euro pp/dag, kinderen (6-12 j.): 12 euro pp/dag, kinderen (4-5 j.): 8 euro pp/dag, 0-4 j.= gratis.

 

Rekeningnummer: BE39 0001 0314 2019.

Op naam van Leo Van Noten. Vermelding: Herfstwandelweekend 2018 + naam + data.

 

Zeker meebrengen: Hoeslaken en kussensloop, slaapzak of donsdeken, toiletgerief, regenjas: warme onderlaagjes, pantoffels, zaklamp, stevige, waterdichte wandelschoenen, rugzakje, wandelstokken (voor wie niet zonder kan).

 

Verantwoordelijke: Leo Van Noten

Telefoonnummer: 016 69 79 37

E-mail: hildeenleo@yahoo.co.uk

 

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse

Bérismenil, 5

6892 La Roche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten) 

 

 

 

HET CARACASHULPFONDS 

 

In onze parochie werd op zaterdag 15 januari 1966 het Caracashulpfonds opgericht om Eugeen Vanhoorenbeke,  eerste pastoor van Don Bosco en vertrokken als missionaris  naar Venezuela, te helpen in zijn levensonderhoud. Maar gaandeweg werd het fonds een steunfonds voor de bewoners van Campo Rico. Ook na het overlijden van Eugeen in 1982 is het Caracashulpfonds blijven steun bieden. Een succes zonder weerga werd het studiebeurzenproject voor de kansarme jongeren in de barrio Campo Rico.

 

Via het driemaandelijks tijdschrift vzw.Caracas Hulpfonds krijgen we nieuws uit Campo Rico.

 

Pater Willy die pastoor was in Campo Rico, is verplaatst naar San Felix, een stad op acht uur afstand van Caracas. Onze trouwe vrienden, nog ter plaatse, Francisco Rodriguez en Ana de Fernandez, naaste medewerkers van pater Eugenio, bezorgen ons voortaan de artikels om kennis te maken met het wel en wee van onze beursstudenten.  Pater Willy zorgt voor de vertaling van hun artikels.

Hij bericht ons eveneens over het standpunt van twee Venezolaanse bisschoppen naar aanleiding van de actuele crisis waarin het land zich bevindt. 

 

De crisis in Venezuela gezien door de bril van twee Venezolaanse bisschoppen

 

De kerk van Venezuela spreekt de laatste maanden duidelijke taal zoals nooit voordien. Jammer dat die uitspraken blijven hangen in de kerkelijke sfeer en eigenlijk niet doordringen tot bij de kleine man. De man van de straat staat niet te wachten op de mening van de bisschoppen. Hij is wel religieus gezind maar niet erg kerkgebonden. Daarom hebben de uitspraken van de kerk niet het gewicht dat men zou verwachten. Het valt me op dat de regering niet reageert op deze verklaringen die toch heel ernstig en beschuldigend zijn. Volgens mij houdt ze er rekening mee dat een reactie juist bekendheid zou geven aan de uitspraken van de kerk. Waarschijnlijk willen ze dat vermijden. Het is namelijk zo dat een open discussie tussen kerk en regering wel de nodige aandacht zou krijgen. De Venezolaan houdt van controverse.

 

Deze dagen las ik een interview met twee Venezolaanse bisschoppen in Rome. Ik ken hen persoonlijk van vroeger nog voor ze hun studies in het seminarie begonnen. Ze staan niet bekend om een of andere politieke strekking. Het zijn echt geen oproerkraaiers, maar wel degelijke herders voor hun bisdom.

 

Ze vinden de hedendaagse gebeurtenissen een tragedie van ondenkbare omvang. Ze spreken over een genocide. Het probleem wordt volgens hen van dag tot dag erger. Een stroom van duizenden mensen verlaat dagelijks het land. Het is niet zozeer een ‘verlaten van’ als wel een ‘vluchten uit’ om te overleven. Het Rode Kruis zegt dat op een jaar tijd één miljoen Venezolanen officieel Colombia zijn binnengekomen, zonder rekening te houden met degenen die illegaal de grens oversteken. En dit alles omwille van een moorddadig regime dat diep in de drugshandel zit en zich probeert in stand te houden ten koste van de miserie van de bevolking.

 

De linkse ideologie heeft zeker een rol gespeeld. Hun liefdesrelatie met Cuba is gekend maar is niet de hoofdoorzaak voor deze tragedie. De Venezolaanse politieke leiders, zowel burgers als militairen, zitten diep in de internationale drugshandel. Het is hen om het geld te doen. Ze willen hun kapitaal vergroten; ze zijn niet bekommerd om het welzijn van de bevolking. De regering kent de miserie van de mensen heel goed en weet ook dat door hun manier van doen veel mensen de dood vinden. Dat is geen dictatuur maar een genocide.

 

80´% van de bevolking leeft in armoede waarvan 20 % in extreme armoede, mensen die niet meer aan eten geraken. Het tekort aan medicijnen is alarmerend. Het laatste jaar stierven 22.000 van alle baby’s die geboren werden. Er zijn 700.000 gevallen van malaria gekend. Het land heeft al vijf jaar af te rekenen met een zware recessie. De inflatie loopt in de duizenden en ontneemt alle waarde aan de zuurverdiende bolivar. Een normale arbeider kan met zijn maandsalaris één kilo vlees kopen. Dan moet hij wel te voet naar zijn werk kunnen gaan. Zo niet wordt het een kwart kilo minder.

 

Uit vzw Caracas Hulpfonds Driemaandelijks tijdschrift nr 2 van 2018

 

Wil je nader kennis maken met het Caracashulpfonds, dan kan je terecht bij

Eddy Deroost, Vereninginfstraat 41, 3010 Kessel-Lo

Telefoon 016 25 35 23

Rekeningnummer: BE06 4310 2248 0122

Voor een bedrag van 40 euro ontvang je een attest van schenking. Dit bedrag kan je vervolgens in mindering brengen van je jaarlijkse belastingsaangifte.

     

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

MICHOTTEBUURT 2018

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.

 

Buurtgroep Michotte  

Plant samen met u voor 2018, na de nieuwjaarsreceptie van 6 januari: 

Zaterdag 10 maart:

Film “Bienvenu à Marly-Gomont” i.s.m. Afrika Filmfestival  

Zondag 25 maart:

Opruimactie in het park met broodjes en koffiekoeken na.

Zaterdag 28 april:

Buurtfeest in het Michottepark

Zondag 21 oktober:

Buurtwandeling met voorafgaande zoektocht.

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Het aantal cursisten voor de lezingenreeks van 2018-2019 wordt beperkt tot 1350 en is al volzet. Je kan dus niet meer inschrijven voor de lezingen in de aula. Je kan ook opteren voor een digitaal abonnement.

 

Digitaal abonnement  

Als u dit wenst kunt u een digitaal abonnement nemen op de dinsdaglezingen van het Algemeen Programma 2018-2019.

Voor een digitaal abonnement betaalt u slechts 30 euro.

Als u hiervoor kiest, krijgt u een gebruikersnaam en paswoord toegestuurd in uw mailbox, waarmee u thuis in alle rust de digitale versie van de lezingen op uw computer kan bekijken (vanaf de dag na de lezing). Let wel: het is mogelijk dat door uitzonderlijke omstandigheden af en toe een lezing niet wordt opgenomen.

Alle ingeschreven cursisten hebben trouwens toegang tot deze opnames.

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

VORMINGPLUS OOST-BRABANT

* Autovrije zondag: 26 augustus 2018

 

Op de Autovrije Zondag van eind augustus kan je in Leuven meerijden in de Huifkar van Vormingplus. Wim Erkelbout gaat bij die gelegenheid graag met jou in gesprek over het delen van auto’s, (bak)fietsen, enz.

Kom naar de stand van Vormingplus en stap in!

 

GEZOCHT: nieuwe autodelers  

 

Wat betekent mobiliteit voor jou?  

Ga je meestal te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer? Heb je slechts nu en dan een wagen nodig? Dan is dat exemplaar voor de deur of in de garage eigenlijk een dure zaak, die bovendien best wel wat ruimte inneemt…

 

Wat dacht je van autodelen?

Vormingplus Oost-Brabant, het burgerplatform Straten vol Leuven en Cozy-car willen het aantal deelgroepen in Leuven verder opdrijven. Mogelijk heb je nog tal van vragen en aarzelingen. Maar wees gerust: met goede afspraken en een handig contract stap je zonder zorgen in een autodeelgroep.

 

Geïnteresseerd?  

Mail eens naar Wim Erkelbout: wim.erkelbout@vormingplusob.be

Kenners en ervaringsdeskundigen bieden gratis ondersteuning bij opstart.

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee 

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

 

 

ACHTER DE SCHERMEN VAN GASTHUISBERG  

Wou jij ook al langer een kijkje nemen achter de schermen van het grootste ziekenhuis van Vlaanderen?

Vooraleer we deze stad in de stad verkennen, bekijken we de film ‘Kosmos van Hoop’. Daarna starten we in de ‘Patiëntenstraat’. We lopen via de inschrijvingen naar de raadplegingen, van radiologie naar het chirurgisch dagcentrum en van de spoedgevallendienst naar de verpleegeenheid. Via de ‘Bezoekersstraat’ belanden we tenslotte in de ‘Transportstraat’ met administratie, staflokalen en vervoerdiensten. We gaan zonder twijfel met een gerust hart naar huis. Gezond en wel…

 

Praktische info:

Wanneer: vrijdag 14 september 2018 van 13.30 tot 16.00 uur

Waar: UZ Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven  

De gids wacht je op aan het onthaal in de grote ontvangsthal.

Prijzen: Gratis

 

Code: 185961

https://www.vormingplusob.be/achter-dee-schermen-van-gasthuisberg

 

 

 

HERLEVEN

In Leuven vinden dit jaar een hele lijst herdenkingsactiviteiten plaats rond de Eerste Wereldoorlog.

In de onmiddellijke toekomst:

 

* Gezinsdag

Zondag 26 augustus 2018 om 11 uur

Je kan de Expo ‘Herleven - Leuven na 1918’ samen met je gezin ontdekken tijdens een interactieve rondleiding. Op een uurtje leidt een gids kinderen van 8 tot 12 jaar samen met hun (groot)ouders door de tentoonstelling.  

 

* Open Monumentendag

Zondag 9 september 2018

Open Monumentendag staat dit jaar volledig in teken van de wederopbouw.

De expo ‘Herleven - Leuven na 1918’ is gratis te bezoeken.

 

Meer informatie over de verschillende activiteiten via herleven.be

Dienst onroerend erfgoed ‘Herleven. Leuven na 1918’

Professor Van Overstraetenplein 1- 3000 Leuven – Tel. 016 27 25 58 – e-mail: herleven@leuven.be

 

(Leuven – Informatiekaartje – Herleven.be Muntstraat Leuven 1917 – 1918 )

 

 

EEN ZOMERS BEZOEK AAN LEUVEN

Elke zondag in juni, juli, augustus en september om 11 uur:

 

Op stap met een begijn: Het Groot Begijnhof  

 

Een Leuvense begijn neemt je mee op een wandeling door het groot Begijnhof van Leuven en vertelt over haar dagelijkse leven in de 17de eeuw.

Volgden de begijnen toen nog de oorspronkelijke idealen van soberheid - deemoed en kuisheid? Of namen ze het niet meer zo nauw met hun geloften – genoten ze van overvloedig gedekte tafels en dronken en dansten ze naar hartenlust? Toonden ze hun spirituele inspiratie nog via een sobere kleding – hielden ze zich nog aan de regels van kuisheid en gehoorzaamheid aan de grootmeesteressen en de pastoor?

De begijn zal je ook aan de hand van getuigenissen van de mede-begijnen voor de visitatiecommissie – een relativerend en soms een beetje ondeugend relaas brengen van haar leven in het begijnhof.

 

Deelnameprijs is 6 euro; kinderen tot 12 jaar wandelen gratis mee.

Tickets zijn verkrijgbaar aan de balie van Toerisme Leuven of online via

http://www.visitleuven.be/nl/online-tickets

We vertrekken voor de trappen van het stadhuis.

 

 

 

ZOMERACTIVITEITEN IN SENIORAMA

Dinsdag 28 augustus – 13.20 u.

Bezoek aan de moskee Al Fath in Leuven

Code: Z 14 - Bijdrage: € 4 – Gids: lokale gids

Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 016 22 20 14

 

VAKANTIECURSUSSEN IN SENIORAMA

 

Spaans  

 

Code: S2/V

Seniorama op dinsdag of donderdag van 9.30 tot 12 u.

Data: 11, 13, 18, 20 september 2018

Aantal lessen: 4 - Prijs: € 20

Lesgever: Lourdes Ortega

Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 016 22 20 14

 

Tekenen  

 

Code: Tek2/V

Seniorama: woensdag en donderdag van 9.30 tot 12 u.

Data: 12 en 13 september 2018

Aantal lessen: 2 - Prijs: € 10

Lesgever: Dominique Legrand

Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 016 22 20 14

 

Op reis naar het filmverleden – De jaren ’50 en later  

 

Code: FILM

 

Film is voor ons een dagelijks medium geworden. Maar de huidige cinema is het resultaat van meer dan een eeuw creativiteit over de hele wereld. Vorig jaar zochten we uit waarom inzicht in het filmverleden helpt om nog meer van film te genieten. We volgden in drie stappen een halve eeuw filmgeschiedenis. Dit jaar verkennen we op drie vrijdagnamiddagen de ongemeen rijke ontplooiing van de cinema vanaf de jaren ’50. Voorkennis is niet vereist: we starten met een inleidend overzicht.

De lesgever is Joris Raeymaekers, die 25 jaar werkte in Cinematek Brussel.

 

Seniorama: vrijdag van 14 tot 16.30 u.

Data: 14, 21 en 28 september - Prijs: € 15

Lesgever: Joris Raeymaekers

Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 016 22 20 14

 

Seniorama vzw  

Activiteiten  

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

016 22 20 14

activiteiten@seniorama.be

www.seniorama.be

 

 

 

JA, ONZE STAD LEUVEN !

Leuven kan ‘Europese stad van Innovatie 2018 worden  

 

‘Leuven is door de Europese Commissie geselecteerd als een van de twaalf steden die kans maken om European Capital of Innovation 2018 te worden. Als ze de titel binnenhalen winnen ze 1 miljoen euro.’

 

‘Europa beoordeelt de steden op een ingediend dossier dat bestaat uit ingevoerde of lopende innovatieprojecten met een focus op samenwerkingsmodellen, burgerparticipatie en het aantrekken van talent en middelen.’

Zo lezen we in dagblad Het Nieuwsblad van 3 augustus 2018.

 

Vorig jaar werd Parijs iCapital. Dit jaar staan naast Leuven en Antwerpen, Aarhuis, Athene, Bristol, Gotenburg, Hamburg, Lissabon, Madrid, Toulouse, Umed en Wenen op de lijst van finalisten.

In november wordt de winnaar bekend gemaakt.

We kunnen gaan supporteren!

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 31 augustus 2018

 

Teller vanaf 22/8/2009