St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  24   13 juni 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

De werkelijke menselijke vrijheid waartoe Christus ons oproept is: de vrijheid van mensen die in relatie leven tot elkaar, die op alle gebied in menselijke verhoudingen leven en niet in opposities waarin zij elkaar dood drukken. Want het is niet de wet die beklemt en beperkt of in alles voorziet, voor alles vaste regels heeft of evangelisch is, maar het is de liefde; de liefde die het goede denkt en ons tot het goede oproept. Een goed woord doet ons eindeloos meer reageren dan alle wetten bij elkaar.

T. Govaart-Halkes  

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Tot persoonlijke harmonie komen

Eén van de opvallendste kenmerken van onze tijd is het bijna universele gevoel dat bij de mensen leeft, dat zij op een of andere manier terug moeten naar de basis van persoonlijk vertrouwen, naar de grond, het fundament van hun leven. Er bestaat een bijna universele angst om in een toestand van niet-zijn verzeild te raken, om het contact met onszelf te verliezen,of om op een zekere afstand van onszelf te leven. James Joyce zei over een van zijn personages dat ‘hij op een zekere afstand van zijn lichaam leefde’. Het was in zijn eenvoud een schitterende maar accurate diagnose van wat wij vervreemding zijn gaan noemen.

John Main

 

In de maand juni komen we nog samen op maandag 25 juni 2018. Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FRANDO

         

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 13 juni

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 14 juni

14 uur: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 15 juni

VM en NM: ARK + Bar Michotte

 

Zondag 17 juni

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

 

Dinsdag 19 juni

NM: Seniorencafé

 

Woensdag 20 juni

NM: SAMANA Crea

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 14 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 15 juni

19.45 tot 21.00 uur   Koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 19 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 21 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 22 juni

19.45 tot 21.00 uur   Koorrepetitie in de kerk

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2018

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

 

Gebruik van Het Molenhuis door derden 

Het gebouw kan geheel of gedeeltelijk ter beschikking gesteld worden aan derden indien deze activiteiten in overeenstemming zijn met de geest en de filosofie van de vzw ‘Moulin de Belle Meuse’.Voorrang en kortingen worden gegeven aan groepen die aandacht hebben voor mensen die het moeilijker hebben in onze samenleving.

 

We werken met ons huis in een vorm van open vertrouwen. Er is geen conciërge, geen inspecteur die u ter plaatse viseert. Van de groepen wordt verwacht dat zij het huis als een goede huisvader gebruiken en het in een staat achterlaten zoals ze het zelf graag hadden willen vinden.

 

Op onze website (www.moulindebellemeuse.be/reserveren) vindt u onze kalender. Kijk hier of uw gewenste periode nog vrij is. Gebruik het reservatieformulier om uw aanvraag in te dienen. De raad van bestuur evalueert elke aanvraag.

 

Woonhuis (max. 12 personen) Prijs per nacht: 90 euro .

Kamphuis (max. 30 personen) *

Sociale sector: 125 euro per nacht

Jeugd en scholen: 190 euro per nacht

Andere gebruikers: 250 euro per nacht

Ganse huis (max. 50 personen ) *

Sociale sector: 170 euro per nacht

Jeugd en scholen: 260 euro per nacht

Andere gebruikers: 340 euro per nacht

* Vanaf 18.00 u. op uw aankomstdag, tot 16.00 u. op uw vertrekdag. Een weekend geldt steeds voor 2 nachten. Op aanvraag kan de raad van bestuur beslissen af te wijken van de tarieven. Wij vragen een voorschot van 20%.

 

Wat verstaan wij onder ‘sociale sector’, ‘jeugd en scholen’ en ‘andere gebruikers’?  

 

1. Sociale sector  

VZW's die tot de Bijzondere Jeugdbijstand behoren, initiatieven of organisaties voor mensen in armoede, voor volwassenen of kinderen met lichamelijke, psychische, mentale en sociale beperkingen, MPI’s (o.m BSO en BLO) …

 

2. Jeugd en Scholen 

Jeugd (jongeren tot 18 jaar) staat onder begeleiding van minstens 1 volwassene. Bij scholen betreft het hier vooral bosklassen voor lager- en secundair onderwijs.

 

3. Andere gebruikers 

- Families en verenigingen 

Het betreft gezinnen, familiebijeenkomsten, verenigingen, vriendengroepen, ...

De groepsstructuur, het samenzijn en het samen beleven met respect voor de natuur en het huis is zeer belangrijk.

- Vorming 

Bezinningsdagen, vormende activiteiten, opleidingen, alternatieve geneeswijzen, meditaties, enz. Meestal gebeuren deze activiteiten onder deskundige begeleiding.

We willen Vorming als een afzonderlijk type van gebruik blijven opvolgen omdat deze activiteiten goed aansluiten bij onze krachtlijnen en om mogelijk samen te werken met de verantwoordelijken om soortgelijke activiteiten te organiseren als een Molenhuis-activiteit.

 

contact@moulindebellemeuse.be 

www.moulindebellemeuse.be

https://www.facebook.com/moulindebellemeuse/

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

 

 

 

MICHOTTEBUURT 2018

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.

 

Buurtgroep Michotte  

Plant samen met u voor 2018, na de nieuwjaarsreceptie van 6 januari: 

Zaterdag 10 maart:

Film “Bienvenu à Marly-Gomont” i.s.m. Afrika Filmfestival  

Zondag 25 maart:

Opruimactie in het park met broodjes en koffiekoeken na.

Zaterdag 28 april:

Buurtfeest in het Michottepark

Zondag 21 oktober:

Buurtwandeling met voorafgaande zoektocht.

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

LEVE DE BIJTJES !

Stadsimker trekt met bijenwagen de stad rond

Dankzij de speciale bijenwagen hopen de stadsimker en het stadsbestuur van Leuven dat de bijenpopulatie weer gaat groeien in de stad. 

 

De bijenwagen is een mobiel infopunt over bijen.

“Wie in Leuven iets rond bijen wil organiseren, zoals een workshop, of een infoavond voor buurtbewoners om bijvriendelijke tuinen aan te leggen,kan de bijenwagen aanvragen bij de afdeling groenbeheer;” zegt schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani. “Zo willen we Leuvenaars informeren over de wondere wereld van de bijen.”

 

De bijen hebben het moeilijk in onze contreien. Hun aantal gaat erop achteruit door het gebruik van pesticiden en een mindere natuurlijke leefomgeving.

“In Leuven zijn we goed op weg om daar verandering in te brengen”, zegt stadsimker Staf Kamers. “Van heel Vlaanderen hebben wij in Leuven de grootste diversiteit aan bijensoorten. Dankzij de bijenwagen kunnen we de inwoners nog beter inlichten over het belang van de bijen”. zegt hij.

 

Evenementen 

De bijenwagen maakt deel uit van een groter plan om het aantal bijen in Leuven te doen groeien. De bijenwagen zal op enkele plaatsen in Leuven opduiken, zoals op de ruilbeurs voor bloemen en zaden, de Leuvense bloemenmarkt, de open deur van tuinbouwschool De Wijnpers, het festival Leuven Boert en zelfs op Leuven Kermis.

(hsb – Het Nieuwsblad – 13 april 2018 )

 

 

 

NOG NIET OP LEUVEN UITGEKEKEN? 

 

Bezoek stadhuis  

Je kan elke dag de binnenkant van het prachtige Leuvense stadhuis ontdekken tijdens een geleid bezoek om 15 u. (prijs: 4 euro, tickets bij Toerisme Leuven).

 

Meewandelen  

Of je kan met ons meewandelen bij speciale gelegenheden zoals op Open Monumentendag op zondag 9 september.

 

Programma op maat

Wil je echt iets speciaal? Contacteer ons dan voor een programma op maat.

Of je nu nieuwsgierig bent naar de geheime ingrediënten van het Leuvens bier, interesse hebt in hedendaagse architectuur, achter de schermen wil kijken van hippe boetieks, proeven wil van Leuvens lekkers, op stap durft te gaan met een echte kotmadam, onze gidsen nemen je graag mee naar de leukste, vaak verborgen plekken in de stad en vertellen je onderweg de spannendste, boeiendste en grappigste verhalen.

 

Met de fiets 

Je kan ook mee op de fiets. Rond de binnenstad ligt een krans van parken en abdijen die ideaal zijn voor een tochtje met de fiets.

 

Wat je ook wil zien, welke verhalen je ook wil horen, welke taal je ook spreekt, bij Leuven+ ben je altijd welkom!

 

Bekijk ons programma voor groepen op

www.leuven-plus.be  

of bel naar: 0460 97 85 66

Leuven+ - Leuven op maat 

 

DAVIDSFONDS CULTUURREIZEN

Wereldgodsdiensten in België  

 

Reisdata: woensdag 14 november tot zondag 18 november 2018

Reissom: 2-persoonskamer 975 euro per persoon –

toeslag 2-persoonskamer voor singlegebruik: 295 euro

Korting voor Davidsfonds leden: 40 euro

Aantal deelnemers: min. 15, max. 24 deelnemers

 

Algemene reisinformatie 

In België zijn heel wat wereldgodsdiensten vertegenwoordigd. Dat laat reisleider Prahash Goossens u zien op een vijfdaagse rondreis in België.

Een kennismaking met het christendom, het Jaïnisme en het Jodendom, het Sikhisme en de Islam, het Boedhisme en het Hindoeïsme.   

Er is ook een lezing door Christophe Brusch over polarisering en angst in en door religie in de samenleving.

 

Inbegrepen in deze reissom:

* De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken

* Reisbegeleiding en deskundige toelichting door Prakash Goossens

* Fooien voor lokale gids en chauffeurs

* Overnachtingen met ontbijt in viersterrenhotel Novotel in Mechelen

* 4 middagmalen, 1 avondmaal in een lokaal restaurant

* Vervoer in comfortabele autocar, verplaatsingen in Mechelen gebeuren te voet

* Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering 

 

Davidsfonds Cultuurreizen 

Omnia Travel, Mgr. Ladeurzeplein 15, 3000 Leuven 

Tel.: 016 24 38 38

E-mail: cultuurreizen@omniatravel.be

WWW.DAVIDSFONDS.BE/CULTUURREIZEN 

 

 

 

SOCIALE KRUIDENIER 

 

 ‘De Sociale Kruidenier in Hal 5 heeft een nieuwe naam gekregen en gaat voortaan door het leven als Het Perron. Dominique die de winnende naam inzond, kreeg een volle winkelmand. De jury viel voor deze naam omdat Het Perron verwijst naar een toegangspoort tot heel wat sociale kontakten, een wachtplaats maar ook een vertrekpunt, en uiteraard met een knipoog naar de oorsprong van de activiteiten in de Centrale werkplaatsen, nl. een stelplaats voor de treinen!

 

De Sociale Kruidenier is een samenwerking tussen de Leuvense organisaties Riso Vlaams-Brabant, De Ruimte Vaart, CAW Oost-Brabant en Buurtwerk ’t Lampeke, en stimuleert een nieuwe manier van winkelen. Men wil er mensen met een laag inkomen aan een betaalbare prijs laten winkelen in een omgeving waar ook plaats is voor ontmoeting, een kop koffie en een gezellige babbel.

 

Het concept draait op solidariteit tussen mensen, en daarom zijn er twee prijzen: een prijs voor wie het financieel moeilijk heeft en een gewone, eerlijke kleinhandelsprijs voor mensen met voldoende inkomen.

 

De werking gaat hand in hand met een sterke vrijwilligerswerking, ondersteund door professionele medewerkers van de organisaties, waarbij mensen met en zonder armoede-ervaring samen de winkel beheren.

(Kenny Hennens - Rondom ons – Leuven 18 mei 2018)

 

Zie je jezelf als chauffeur, in de winkel of het magazijn, bij de communicatie of andere vormen van ondersteuning? Kom dan zeker eens langs of laat jouw gegevens achter op onze website: www.socialekruideniervlb.be - info@socialekruideniervlb.be  

 

Sociale kruidenier  

Hal 5, Locomotievenstraat 3010 Kessel-Lo 

Openingsuren winkel: Di., Wo. en Vr.: van 13 tot 17 u.; Do. Van 13 tot 19 u.

Openingsuren Bar:Wo., Do. en Vr. van 11 tot 24 u., Za.: van 9 tot 24 u., Zo. van 11 tot 22 u.

 

 

 

 

 

DAMIAANPRIJS 

 

Damiaanprijs voor Vluchtelingenhuis Wilsele  

Het Damiaanfonds van de KU Leuven reikte de Damiaanprijs uit aan het Vluchtelingenhuis in Wilsele. ‘Mensen op de vlucht’ vinden er in de geest van Damiaan een open deur en gastvrije thuis, tijdelijke opvang en intensieve begeleiding op weg naar een menswaardig bestaan.

 

Het Vluchtelingenhuis is een project van de vzw Recht op Migratie.

Het staat open voor alle vluchtelingen, met of zonder papieren. De bewoners krijgen er de ruimte om even op adem te komen en leven samen in gemeenschap. Zo worden ze opnieuw mens en putten ze opnieuw moed en inspiratie om werk te maken van hun toekomst.

 

Een team van gemotiveerde en deskundige medewerkers ondersteunt en begeleidt hen hierbij. Naast dit team van professionele hulpverleners kan het Vluchtelingenhuis ook rekenen op de steun van talrijke vrijwilligers en sympathisanten’, zegt Ruben Boon, projectleider bij Project Damiaan Vandaag.

Meer info: www.rechtopmigratie.be

(Leuven actueel – 16 mei 2018 )

 

 

 

 

 

TUSSEN DE SOEP EN DE FEITEN

Vormingplus Oost-Brabant 

Nood aan meer duiding bij de actualiteit? Stil je honger tijdens de middagpauze! Neem een kommetje soep, open je brooddoos en sta samen met een expert stil bij een brandend actueel nieuwsitem.

Afspraak elke derde dinsdagmiddag van de maand in De Bib. Leuven.

Het onderwerp van de sessie wordt één week op voorhand bekend gemaakt.

Je kan de lezing ook live volgen via facebook.

 

Praktische info:

Lezing in de reeks ‘Tussen de soep en de feiten’. Actualiteitslezingen in een breed Leuvens samenwerkingsverband. Je hoeft niet vooraf in te schrijven. Kom gewoon naar de bib met je boterhammetjes. Wij zorgen voor een kommetje soep en een boeiende spreker.

 

Initiatief van Vormingplus Oost-Brabant ism Bib Leuven, KU Leuven Wetenschapscommunicatie, Davidsfonds Academie, Masereelfonds, UPV vzw en Lannoo Campus

 

Volgende samenkomst 

Dinsdag 19 juni 2018 - Van 12.15 tot 13.00 u.

 

Plaats van samenkomst :

Bibliotheek Leuven, Rijschoolstraat 4 bus 101 - 3000 Leuven

 

Prijs: Gratis (ook de soep)

 

http://www.vormingplusob.be/tussen- de- soep- en-de-feiten-mei-0

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee 

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

 

 

 

 

KERK & CO - LEUVEN

Van 1 april tot 30 september 2018

Tijdens het toeristisch seizoen kan je enkele kerken van Leuven gratis gaan bezoeken.

 

Sint- Jan-de-Doperkerk  

De kerk van de Universitaire Parochie, een vroeggotische basilica zonder toren werd gesticht in 1305 en tussen 1421 en 1468 vervolledigd. De kerk is gebouwd in Leuvense boerengotiek, maar vertoont ook Romaanse kenmerken. Het noordportaal bevat de inscripties van het stichtingsjaar van het begijnhof (1234) en van het eerste bouwjaar van de kerk (1305). Sinds 2000 zijn begijnhof en kerk erkend als Unesco werelderfgoed. Tijdens recente restauraties werden talrijke fresco’s uit de 14de, 15de en 17de eeuw blootgelegd. 

 

Groot Begijnhof - dinsdag tot zondag: 13.30 – 16.30 u.

 

 

Sint-Kwintenskerk 

In 1252 werd de oorspronkelijke wijkkapel verheven tot parochiekerk. In 1450 werd ze verbouwd in gotische stijl . Het koor behoort tot de Brabantse hooggotiek, terwijl de middenbeuk en de zijbeuken in eenvoudige Demer- ,en boerengotiek opgetrokken zijn. Het hoogkoor en de dwarsbeuk zijn vermoedelijk ontworpen door de Leuvense bouwmeester Mathieu de Layens, ook bekend voor het stadhuis. In 1937 werd de Sint-Kwintenskerk bij koninklijk besluit beschermd als monument.

Naamsestraat 160A – dinsdag tot zondag:13.30 tot 16.30 u.

 

Toerisme Leuven, Naamsestraat 3 – 3000 Leuven – Open elke dag van 10 tot 17 u.

Telefoon: 016 20 30 20

toerisme@leuven.be/www.visitleuven.be  

 

 

 

KERK & CO - LEUVEN

 

Van 1 april tot 30 september 2018

Tijdens het toeristisch seizoen kan je enkele kerken van Leuven en het Anatomisch Amfitheater gratis gaan bezoeken.

 

*Sint-Pieterskerk  

Grote Markt – elke dag: 10 tot 16.30 u.; zon- en feestdagen: 11tot 16.30 u.

 

*Sint-Jan-de Doperkerk  

Groot Begijnhof - dinsdag tot zondag: 13.30 – 16.30 u.

 

*Sint-Jan-de-Evangelistkerk 

Abdij van Park, Heverlee – elke vrijdag & zondag: 11.30 u. tot 17 u.

 

*Sint-Kwintenskerk 

Naamsestraat 160A – dinsdag tot zondag:13.30 tot 16.30 u.

 

*Sint-Geertruikerk  

Halfmaartstraat – dinsdag tot zondag: 13.30 – 16.30 u.

 

*Sint-Antoniuskapel  

Pater Damiaanplein – elke dag: 9 u.-18 u.

 

*Anatomisch Amfitheater  

Anatomisch Amfitheater

Het gebouw uit 1744 werd ontworpen door J.A. Hustin en mee gefinancierd door H.R. Rega, toenmalig rector van de KU Leuven. Doel: de ideale omstandigheden creëren voor onderzoek en waarneming van het menselijk lichaam. De studenten zaten rondom op de nu verdwenen houten tribunes om de les te kunnen volgen. De stijl is late barok met rococokenmerken, zoals de decoratie van het koepelgewelf laat zien. Naast het theater zijn er twee lokaaltjes die dienst deden als bewaar- en voorraadkamer. Sinds 1999 is het gebouw beschermd als monument.

Minderbroederstraat 50 – dinsdag tot zondag: van 13.30 tot 16.30 u.

 

Toerisme Leuven, Naamsestraat 3 – 3000 Leuven – Open elke dag van 10 tot 17 u.

Telefoon: 016 20 30 20

toerisme@leuven.be/www.visitleuven.be  

 

 

 

GROTE TENTOONSTELLING IN LEUVEN

Expo van 9 mei tot 11 november 2018

Boodschap van hoop om einde van Eerste Wereldoorlog te herdenken  

 

Het einde van WO I is in november 100 jaar geleden en die herdenking laat Leuven niet zomaar passeren. Maar in plaats van te focussen op de oorlog, zal de Leuvense herdenking zich vooral richten op de heropbouw na die strijd.

 

Leuven was in 1918 een ravage, 1.700 panden werden vernield. Mensen waren hun woning kwijt en ontvluchten de stad. De samenleving was uit elkaar gerukt. In zijn herdenking van de oorlog wil het stadsbestuur zich op de heropbouw richten.

 

‘We willen een boodschap van hoop geven. Ook vandaag worden dorpen en steden vernield door oorlog en moeten inwoners hun leven heropbouwen. We willen Leuvenaars daar doen bij stilstaan. Hen doen beseffen dat uit onze ravage een prachtige stad is ontstaan. We tonen de veerkracht en inspanning van de stad en haar bewoners’ zegt burgemeester Tobback.

 

De stad zal dat doen met een grote tentoonstelling van 9 mei tot en met 11 november 2018, die ze samen met Cera organiseert in de nieuwe gebouwen vlak naast het stadhuis. De tentoonstelling focust op hoe de Leuvenaar vanaf 1418 zijn dagelijkse leven weer oppakte en oplossingen bedacht voor wonen, werken, studeren, ontspannen en zorgen. Hoe de universiteit weer opbloeide, vroegere wijkgenoten elkaar terugvonden en alles weer op gang brachten.

 

Alles hertekenen 

 

‘Een belangrijke focus ligt op de heropbouw van de stad’ zegt Joke Buijs,adviseur Monumentenbeleid van de stad Leuven.

‘Het stadsbestuur zag de verwoesting als een kans om Leuven te hertekenen. In afwachting van de nieuwe plannen voor de ruimtelijke ordening, voerde het bestuur een bouwstop in. Daardoor bleven veel mensen lang dakloos.

Pas in 1920 werd een consensus bereikt over de wijze waarop de wederopbouw moest plaatsvinden en volgde de toelating om panden weer op te bouwen. Het resultaat is de architectuur die Leuven kenmerkt.’ 

 

Vandaag zijn circa 800 panden geregistreerd door de stad Leuven als wederopbouwarchitectuur. De meesten daarvan hebben een typerende steen in de voorgevel. Ook heel wat van de huidige eigenaars die het verhaal achter die steen te horen krijgen, investeren nog extra geld om het pand te behouden zoals het historisch was.

‘Op de tentoonstelling zal een inventaris van de panden in te kijken zijn.’

 

In het kader van het stadsproject ‘Herleven. Leuven na 1418’ zullen naast de tentoonstelling verschillende andere activiteiten plaats vinden, zoals wandelingen en fietstochten.

 

Meer informatie vind je op www.herleven.be  

( Het Nieuwsblad 18 april 2018 - Hannelore Smitz)

 

 

 

 

 

ZOMERSCHOOL IN LEUVEN

Zomerschool zkt moni’s 

Kinderen van 5 tot 7 jaar die thuis geen Nederlands spreken, kunnen van 6 tot 24 augustus naar de Zomerschool. Daar bereiden ze zich spelenderwijs voor op het nieuwe schooljaar.

Als je 18 jaar of ouder bent, kan jij je kandidaat stellen om monitor te worden via zomerschool@leuven.be  of 016 27 26 09

(Uit stadsmagazine LVN – mei 2018)

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 19 juni 2018

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km). Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 58 52 86 en 016 44 32 45

 

Fietsdagtochten 

Vrijdag 22 juni 2018 -  Scherpenheuvel – Averbode – meestal vlak (85 km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven met mogelijkheid tot aansluiting om 10.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 44 32 45 of 0476 09 06 17

 

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 28 juni 2018

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016 26 10 95

 

 

 

ZOMERACTIVITEITENIN SENIORAMA

Dinsdag 19 juni – 13.05 u.

Compost Bag Company Herent  

Code: Z 4 - Bijdrage: € 4 - Gids: van het bedrijf  

Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 016 22 20 14

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling:  Tielt-Winge (18 km)

Donderdag 21 juni 2018

Bijeenkomst om 9.15 u..Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen.

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 89 39 65 en 016 40 60 13

 

 

 

GELAATSVERZORGING

Gelaatsverzorging op dinsdag 19 juni 2018

Je kan vanaf nu maandelijks genieten van een ontspannende gelaatsverzorging.

Maggie komt eenmaal per maand langs bij Seniorama om je een rustgevende gezichtsmassage te geven. Gedurende 45 minuten zorgt ze voor het reinigen van de huid, de massage, een masker en indien gewenst een lichte maquillage. Ondertussen krijg je raad over hoe je je huid gezond kan houden. Maggie werkt uitsluitend met anti-allergische producten.  

 

Maak een afspraak via het onthaal tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be  

Kostprijs: € 20 te betalen bij inschrijving.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

VOETVERZORGING

Woensdag 20 juni 2018

Vanaf 8.45 u. is Vanessa Ronchetti aanwezig.

Je kan een afspraak maken via het onthaal tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Prijs per verzorgingsbeurt € 25 ter plaatse te betalen.

Informeer bij uw mutualiteit naar de korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

Seniorama vzw  

Activiteiten  

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

016 22 20 14

activiteiten@seniorama.be  

www.seniorama.be  

 

Laatst bijgewerkt: 20 juni 2018

 

Teller vanaf 22/8/2009