St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  21   23 mei 2018

 

Meer info over eerste communie en vormsel 2019 zal vanaf juni beschikbaar zijn op deze plaats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

Wij moeten steeds behoedzaam zijn om niet met 'Gods wil' onze eigen verlangens en levenswijzen te verabsoluteren. De grootheid van God mag nooit misbruikt worden om menselijke belangen en machtsposities in stand te houden.

D. Schelters

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

De grote uitdaging van de meditatie is op een directe manier te leren van de werkelijkheid die ons draagt. De eerste stap daarheen – en we worden uitgenodigd deze stap te zetten – is om in contact te komen met onze eigen geest. Het grootste drama op het eind van ons leven zou zijn dat we dit niet gedaan hebben. Dit contact betekent de ontdekking van de harmonie van ons zijn, ons potentieel tot groei – alles wat het Nieuwe Testament en Jezus zelf noemen de ’volheid van leven’.

Misschien de grootste tragedie van allemaal is dat we ons leven kunnen beëindigen zonder ooit echt in aanraking te zijn gekomen met onze eigen geest. Dat contact betekent de harmonie van ons zijn ontdekken, onze mogelijkheden tot groei, onze heelheid.

John Main

 

In mei mediteren we nog samen op maandag 28 mei 2018. Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.  

Wie ook eens aanwezig wil zijn, is welkom. Verwittig even Jos Vermeulen.

 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FRANDO

              

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 23 mei

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 24 mei

14 uur: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 25 mei

VM en NM: Bar Michotte

17.00 uur: Buurtcomité Krooners

 

Zaterdag 26 mei

16 uur: Kalipso

 

Zondag 27 mei

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

 

Dinsdag 29 mei

NM: Seniorencafé

 

Woensdag 30 mei

VM: OKRA Teamvergadering

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 24 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 25 mei

19.45 tot 21.00 uur   Koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 29 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 31 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 1 juni

19.45 tot 21.00 uur   Koorrepetitie in de kerk

 

 

JAARPROGRAMMA 2018

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

 

Krachtlijnen van onze vereniging

 

1. Relatie met de natuur

Het Molenhuis is een huis waar je stilte kan ervaren in een brok ongerepte natuur. Gelegen in een omgeving waar je kan thuiskomen bij jezelf en bij de kern van het leven. Omgeven door bossen die de mens uitnodigen om binnen te treden in het grote mysterie van de natuur en het leven. Een plaats waar je nog het ritme van de dag en de nacht kunt bevoelen. Waar je eindeloos stil kan worden om terug de diepe levenskracht in jezelf te beluisteren.

 

2. Eenvoud en soberheid 

Je ontdekt terug hoe alles met eenvoudige middelen kan, als ieder het beste van zichzelf geeft. Daarom is de inrichting van het huis ook sober. Met eenvoudige middelen wordt getracht een gezellige en rustige sfeer te creëren. Je vindt er geen luxe, geen comfort. Wel een stukje warmte dat je samen met anderen opbouwt: samen eten klaarmaken, opruimen, karweitjes opknappen, wandelen en genieten van het onverwachte van dergelijke situaties. 

 

3. Voor iedereen 

De vzw houdt haar activiteiten zo goedkoop mogelijk, om iedereen de kans te bieden stil te staan bij wat hem/haar bezig houdt. Wel te verstaan, iedereen die deze krachtlijnen wil delen en eraan wil meewerken. Hierbij willen wij niet dat financiën een hinderpaal zouden vormen. Kortom, over de prijs kan gepraat worden, over de krachtlijnen niet.

 

4. Samen verantwoordelijkheid, samen bezitten  

Samen verantwoordelijk zijn betekent ook samen werken aan een huis waar het ontmoetende leven mogelijk is en waar dit ook kan ontkiemen...Dit wil zeggen een ontmoetingsruimte gemeenschappelijk bezitten, gebruiken, onderhouden, ervan genieten en er zorg voor dragen. Zo is de cirkel rond…ontmoeting tussen mensen, samen verantwoordelijkheid zijn en samen bezitten in openheid naar anderen toe is maar mogelijk voor zover we bij de anderen en bij onszelf de natuur (h)erkennen, waarderen en beschermen.

 

5. Ontmoeting

Te midden van die immense rust en stilte kan het dat mensen  terug tot zichzelf komen, loskomen van hun zorgen, drukte en verplichtingen. Er groeit een plaats van niet meer moeten, van ontmoeten. Dan kan je de ander weer zien zoals hij is. Hier wordt echt ontmoeten, vriendschap bouwen van mens tot mens terug mogelijk.

 

De vzw probeert, weliswaar in het klein, deze krachtlijnen concreet te maken en warm te houden. Misschien is het een druppel op een gloeiende plaat, maar waarom zou het geen kiem in vruchtbare grond kunnen zijn?

 

contact@moulindebellemeuse.be 

www.moulindebellemeuse.be

https://www.facebook.com/moulindebellemeuse/

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICHOTTEBUURT 2018

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.

 

Buurtgroep Michotte  

Plant samen met u voor 2018, na de nieuwjaarsreceptie van 6 januari: 

Zaterdag 10 maart:

Film “Bienvenu à Marly-Gomont” i.s.m. Afrika Filmfestival  

Zondag 25 maart:

Opruimactie in het park met broodjes en koffiekoeken na.

Zaterdag 28 april:

Buurtfeest in het Michottepark

Zondag 21 oktober:

Buurtwandeling met voorafgaande zoektocht.

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

 

VORMINGPLUS OOST-BRABANT

Hoe gaan kinderen en jongeren om met een verlieservaring? 

Joris Hessels (Radio Gaga) en Hannelore Bedert (zangeres) zijn peter en meter van vzw Missing You. Deze organisatie ondersteunt rouwende kinderen, jongeren en jong volwassenen met lotgenotengroepen, een ontmoetingsdag voor lotgenoten, een rouwkamp, vormingen…

Het alom geprezen tv. programma Radio Gaga streek in 2017 neer in het rouwkamp van Missing You.

De uitzending en de getuigenissen voeden deze avond rond kinderen en jongeren met een verlieservaring. We hebben ook een gesprek met Joris en Hannelore over hun engagement, gedrevenheid en bezieling.

 

Wanneer 

Woensdag 23 mei 2018 - Van 19.30 tot 22.00 u.

Plaats van samenkomst :

LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 – 3000 Leuven

 

Begeleiding: Bart Schoovaert

Prijs: 3 euro.

Praktische info: Reserveer nu alvast je plaats en betaal ter plekke.

 

Partners: Missing You, OVOK vzw, OVK vzw, HuisvandeMens Leuven, LDC Wijnveld

 

https://www.vormingplusob.be/hoe-gaan-kinderen-en-jongeren-om-met-een-verlieservaring

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee 

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

 

 

VORMINGPLUS OOST-BRABANT

Internering, te Gek?!

De Te Gek?!-campagne focust dit jaar op internering. Hoe staat het hiermee momenteel in België? Europa heeft ons land al meerdere malen op de vingers getikt wegens zijn beleid, maar de laatste jaren kwam een en ander in beweging. De gespecialiseerde centra FPC (Forensisch psychiatrisch centrum) in Gent en Antwerpen en de Long Stay afdeling Bierbeek zijn alvast stappen in de goede richting.

In de gevangenissen zitten wel nog steeds een aantal geïnterneerden. Maar we willen het beeld rond internering verbreden. Niet iedereen die is geïnterneerd zit in een gesloten centra.

Via filmpjes, getuigenissen en een panelgesprek staan we stil bij wat internering betekent de dag van vandaag.

Moderator van deze avond is Dirk Leestmans, VRT jounalist.

 

Wanneer 

Vrijdag 25 mei 2018 Van 19.30 tot 22.00 u.

Plaats van samenkomst :

VAC – Dirk Boutsgebouw Leuven, Diestsepoort 6 bus 73 – 3000 Leuven

Begeleiding: Bart Schoovaert en Lies Kortleven

Prijs: 5 euro.

 

Partners: De Rode Antraciet, Gevangenis Leuven Hulp, CAW Oost Brabant

 

https://www.vormingplusob.be/internering-te-gek

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee 

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

 

 

VRIJWILLIGERS ONMISBAAR

Ook in het wzc Edouard Remy zijn vrijwilligers onmisbaar

 

De vrijwilligersploeg van het woonzorgcentrum bestaat uit 77 paar sterke handen, die samen met meer dan 15.000 uren aan belangloze inzet, het leven van de bewoners een stuk aangenamer maken.

De jongste vrijwilliger, Jef, is 22 jaar. Hij is student en komt voor zijn lessen helpen bij het ontbijt op de afdeling Van Zomeren. Tussendoor duikt hij ook af en toe op bij de activiteiten.

De ancienne is Marie, zelf al 88 jaar, maar nog kranig genoeg om anderen te helpen.

Omdat ze zo waardevol zijn voor het geluk van de bewoners, blijven ze in het woonzorgcentrum sterk inzetten op vrijwilligerswerk.

Wie zich geroepen voelt, kan een kijkje nemen op www.zorgleuven.be

 

Woonzorgcentrum wzc Edouard Remy

Andreas Vesaliusstraat 10, bus 1 – 3000 Leuven

Telefoon: 016 24 84 20

E-mail: edouardremy@zorgleuven.be

 

Uit Regiogids Rondom- Leuven – woensdag 28 maart 2018

 

 

 

 

BIJENPLAN VAN LEUVEN

 

 

‘Bijen zijn onmisbaar voor onze voedselproductie’, zegt schepen Ridouani van Leuven.

Maar bijen hebben het moeilijk in onze contreien. Hun aantal gaat achteruit, onder invloed van gebruik van pesticiden en een minder natuurlijke leefomgeving. Om onze bijenpopulatie een boost te geven, lanceerde het stadsbestuur een bijenplan.

 

‘Eén van de acties is de gloednieuwe bijenwagen, een oude werfwagen die speciaal is omgebouwd tot een mobiel informatiepunt over bijen. 

Wie in Leuven iets rond bijen wil organiseren, zoals een kinderworkshop of een infoavond voor buurtbewoners, kan de bijenwagen aanvragen bij de afdeling Groenbeheer Zo willen we zoveel mogelijk Leuvenaars informeren over de wondere wereld van de bijen.’

 

Stadsimker Staf Kamers kreeg de eer om als eerste de bijenwagen te gebruiken. Hij deelde op de Oude Markt bijenvriendelijk bloemenzaad uit en gaf info over hoe je je tuin optimaal kan inrichten voor de bijen.

Ook aan het onthaal van het stadskantoor, in de Kruidtuin en in de bib kan je gratis een zakje bloemenzaad krijgen.

 

Het bijenplan gaat nog verder met de opening van een nieuwe bijenhal in de Abdij van Park in Heverlee.

 

Uit een onderzoek van Natuurpunt blijkt overigens dat de aanpak vruchten afwerpt want meer dan de helft van de in Vlaanderen voorkomende bijensoorten is in Leuven terug te vinden.

 

(Bart Mertens – Leuven Actueel -4

 

 

 

 

 

Een tocht naar Vilvoorde langs verhalen uit onze wereld 

Vrijdag 25 mei 2018

Met de waterbus van Brussel naar Vilvoorde..

Nieuwe verhalen in de oude Kruitfabriek

Vrouwen vertellen over de sluiting van Renault (film)

Sterke verhalen van mensen die vluchten

Warme verhalen over mensen in armoede

Anders Luisteren naar al die verhalen uit onze wereld

 

*09.30 u. Welkom in het Noord station van Brussel (bord dienstverlening)

*10.00 u.: Met de waterbus van Sainctelette naar Vilvoorde.

Bezoek aan de oude kruitfabriek met tal van verrassende ontmoetingen.

Uitwisselen van warme en sterke verhalen.

(Warm-kracht, Zennelab, …)

* Rond 15.30 u.: Terugreis vanuit station van Vilvoorde

 

We brengen mee: picknick, flesje water, stevige stapschoenen en wat (nieuwe) vriendinnen…

Neem contact op met:

robberechts.rita@telenet.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERK & CO - LEUVEN

Van 1 april tot 30 september 2018

Tijdens het toeristisch seizoen kan je enkele kerken van Leuven gratis gaan bezoeken.

 

Sint- Jan-de-Doperkerk  

De kerk van de Universitaire Parochie, een vroeggotische basilica zonder toren werd gesticht in 1305 en tussen 1421 en 1468 vervolledigd. De kerk is gebouwd in Leuvense boerengotiek, maar vertoont ook Romaanse kenmerken. Het noordportaal bevat de inscripties van het stichtingsjaar van het begijnhof (1234) en van het eerste bouwjaar van de kerk (1305). Sinds 2000 zijn begijnhof en kerk erkend als Unesco werelderfgoed. Tijdens recente restauraties werden talrijke fresco’s uit de 14de, 15de en 17de eeuw blootgelegd. 

 

Groot Begijnhof - dinsdag tot zondag: 13.30 – 16.30 u.

 

 

Sint-Kwintenskerk 

In 1252 werd de oorspronkelijke wijkkapel verheven tot parochiekerk. In 1450 werd ze verbouwd in gotische stijl . Het koor behoort tot de Brabantse hooggotiek, terwijl de middenbeuk en de zijbeuken in eenvoudige Demer- ,en boerengotiek opgetrokken zijn. Het hoogkoor en de dwarsbeuk zijn vermoedelijk ontworpen door de Leuvense bouwmeester Mathieu de Layens, ook bekend voor het stadhuis. In 1937 werd de Sint-Kwintenskerk bij koninklijk besluit beschermd als monument.

Naamsestraat 160A – dinsdag tot zondag:13.30 tot 16.30 u.

 

Toerisme Leuven, Naamsestraat 3 – 3000 Leuven – Open elke dag van 10 tot 17 u.

Telefoon: 016 20 30 20

toerisme@leuven.be/www.visitleuven.be  

 

 

 

 

 

GROOT VOLKSFEEST IN LEUVEN 

 

Groot volksfeest om vernieuwing van het stadscentrum in de kijker te zetten:

Zaterdag 2 juni 2018  van 11 tot 22 uur

Waar? Verschillende locaties in het centrum  

Prijs: Gratis

 

‘Met de plannen voor de herinrichting van het stadhuis, de renovatie van het Pauscollege, de opfrissing van het Hogeschoolplein en de werken op het Ladeuzeplein, het Hooverplein en de Sint-Pieterskerk, is er nog wel wat op til. Maar toch vinden Cera, stad Leuven en de handelaars van de Muntstraat en de Grote Markt dat de vernieuwing van de binnenstad al eens in de bloemetjes mag worden gezet.

We hebben op zaterdag 2 juni voor alle deelnemers een heel mooie dag gepland’ zegt schepen Dirk Vansina.’

 

*Je kan heel de dag door een gratis bezoek brengen aan Museum M en aan de tentoonstelling ‘Herleven’ in het Ceragebouw 

 

*Er worden ook rondleidingen georganiseerd in het stadhuis, de Sint-Pieterskerk, het Radiohuis en Tafelrond.

 

*In de Muntstraat is er een  mini-Hapje Tapje langs zes restaurants.

 

*En om 16 uur is er een traktatie met pintjes voor iedereen op de Grote Markt  

 

*Gevolgd door optredens van Leuvense kaskrakers zoals Berry Quincy en Paul Michiels.’

 

(Het Nieuwsblad 20 april 2018 – Hannelore Smitz)

 

 

 

ZOMERSCHOOL IN LEUVEN

Zomerschool zkt moni’s 

 

Kinderen van 5 tot 7 jaar die thuis geen Nederlands spreken, kunnen van 6 tot 24 augustus naar de Zomerschool. Daar bereiden ze zich spelenderwijs voor op het nieuwe schooljaar.

Als je 18 jaar of ouder bent, kan je je kandidaat stellen om monitor te worden via zomerschool@leuven.be  of 016 27 26 09

(Uit stadsmagazine LVN – mei 2018)

 

 

 

EEN ZOMERS BEZOEK AAN LEUVEN

Het Groot Begijnhof

 

Een Leuvense begijn neemt je mee op een wandeling door het groot Begijnhof van Leuven en vertelt over haar dagelijkse leven in de 17de eeuw. Volgden de begijnen toen nog de oorspronkelijke idealen van soberheid - deemoed en kuisheid? Of namen ze het niet meer zo nauw met hun geloften – genoten ze van overvloedig gedekte tafels en dronken en dansten ze naar hartenlust? Toonden ze hun spirituele inspiratie nog via een sobere kleding – hielden ze zich nog aan de regels van kuisheid en gehoorzaamheid aan de grootmeesteressen en de pastoor?

De begijn zal je ook aan de hand van getuigenissen van mede-begijnen voor de visitatiecommissie – een relativerend en soms een beetje ondeugend relaas brengen van haar leven in het begijnhof.

 

Elke zondag vanaf 3 juni tot en met 30 september om 11 uur.

 

Deelnameprijs is 6 euro; kinderen tot 12 jaar wandelen gratis mee.

Tickets zijn verkrijgbaar aan de balie van Toerisme Leuven of online via

http://www.visitleuven.be/nl/online-tickets

We vertrekken voor de trappen van het stadhuis.

 

 

 

 

GROTE TENTOONSTELLING IN LEUVEN

Expo van 9 mei tot 11 november 2018

Boodschap van hoop om einde van Eerste Wereldoorlog te herdenken  

 

Het einde van WO I is in november 100 jaar geleden en die herdenking laat Leuven niet zomaar passeren. Maar in plaats van te focussen op de oorlog, zal de Leuvense herdenking zich vooral richten op de heropbouw na die strijd.

 

Leuven was in 1918 een ravage, 1.700 panden werden vernield. Mensen waren hun woning kwijt en ontvluchten de stad. De samenleving was uit elkaar gerukt. In zijn herdenking van de oorlog wil het stadsbestuur zich op de heropbouw richten.

 

‘We willen een boodschap van hoop geven. Ook vandaag worden dorpen en steden vernield door oorlog en moeten inwoners hun leven heropbouwen. We willen Leuvenaars daar doen bij stilstaan. Hen doen beseffen dat uit onze ravage een prachtige stad is ontstaan. We tonen de veerkracht en inspanning van de stad en haar bewoners’ zegt burgemeester Tobback.

 

De stad zal dat doen met een grote tentoonstelling van 9 mei tot en met 11 november 2018, die ze samen met Cera organiseert in de nieuwe gebouwen vlak naast het stadhuis. De tentoonstelling focust op hoe de Leuvenaar vanaf 1418 zijn dagelijkse leven weer oppakte en oplossingen bedacht voor wonen, werken, studeren, ontspannen en zorgen. Hoe de universiteit weer opbloeide, vroegere wijkgenoten elkaar terugvonden en alles weer op gang brachten.

 

Alles hertekenen 

 

‘Een belangrijke focus ligt op de heropbouw van de stad’ zegt Joke Buijs,adviseur Monumentenbeleid van de stad Leuven.

‘Het stadsbestuur zag de verwoesting als een kans om Leuven te hertekenen. In afwachting van de nieuwe plannen voor de ruimtelijke ordening, voerde het bestuur een bouwstop in. Daardoor bleven veel mensen lang dakloos.

Pas in 1920 werd een consensus bereikt over de wijze waarop de wederopbouw moest plaatsvinden en volgde de toelating om panden weer op te bouwen. Het resultaat is de architectuur die Leuven kenmerkt.’ 

 

Vandaag zijn circa 800 panden geregistreerd door de stad Leuven als wederopbouwarchitectuur. De meesten daarvan hebben een typerende steen in de voorgevel. Ook heel wat van de huidige eigenaars die het verhaal achter die steen te horen krijgen, investeren nog extra geld om het pand te behouden zoals het historisch was.

‘Op de tentoonstelling zal een inventaris van de panden in te kijken zijn.’

 

In het kader van het stadsproject ‘Herleven. Leuven na 1418’ zullen naast de tentoonstelling verschillende andere activiteiten plaats vinden, zoals wandelingen en fietstochten.

 

Meer informatie vind je op www.herleven.be  

( Het Nieuwsblad 18 april 2018 - Hannelore Smitz)

 

 

 

VOETVERZORGING

Woensdag 6 en 20 juni 2018

Vanaf 8.45 u. is Vanessa Ronchetti aanwezig.

Je kan een afspraak maken via het onthaal tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be  

Prijs per verzorgingsbeurt € 25 ter plaatse te betalen.

Informeer bij uw mutualiteit naar de korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 29 mei 2018

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km).

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 58 52 86 en 016 44 32 45

 

 

 

ZOMERACTIVITEITENIN SENIORAMA

Dinsdag 5 juni – 13.15 u.

 

Dijlevallei Korbeek-Dijle – Heverlee 

Code: Z 2

Bijdrage: € 4 - Gids: Paul De Smedt

Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 016 22 20 14

 

 

 

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen en gebruiken.

Iedere woensdagvoormiddag (behalve vakanties) vanaf 10 u. kan je hiervoor bij Seniorama terecht.

 

Inschrijven via het onthaal tel. 016 22 20 14.

Merk en type van fototoestel opgeven. Toestel moet opgeladen zijn of breng een reservebatterij mee.

Bijdrage: € 5, vooraf te betalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

VAKANTIECURSUSSEN SENIORAMA

 

Frans  

Seniorama organiseert een nieuwe vakantiecursus in de vorm van een workshop waarbij het converseren ondersteund wordt door beelden, klanken en handelingen.

We kiezen als thema in juni: ‘Nous partons en vacances en France’, waarbij de Franse chansons, de Franse wijnen, de Franse kazen niet zullen ontbreken, alsook monumenten waarvan men zegt: ‘Il faut le faire’.

Onder de enthousiaste begeleiding van Inès Van Assche.

 

Dinsdag of vrijdag van 9.30 tot 12 u; op 5, 12, 15, 19 juni 2018

Code: F1/V – Aantal lessen : 4 – Prijs: 20 euro

 

Italiaans 

Ook het Italiaans is een prachtige taal van een zuiders land met een schitterende cultuur. Een vakantiecursus Italiaans is een unieke gelegenheid tot verkenning van dat land.

Lesgever: Lourdes Ortega .

 

Vrijdag van 9.30 tot 12 u. op 1, 15, 22, 29 juni 2018

Code: S1/V – Aantal lessen: 4 – Prijs: 20 euro

Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 01622 20 14

 

Kennismaking met Esperanto  

Esperanto, bestaat dat nog? Ja, en die internationale taal wordt over hele de wereld gesproken. Jammer genoeg in kleine kringen, omdat de taal niet onderwezen wordt in alle scholen. Meer dan pictogrammen, geeft zij de mogelijkheid tot communiceren.

De taal werd in 1880 door een Poolse oogarts ontwikkeld. Hij zag het als brugtaal tussen alle landen. De taal is logisch opgebouwd en relatief gemakkelijk te leren. Lev Tolstoj, de grote romanschrijver, vertelde dat hij na 2 uur studie een gesprek kon volgen. Beide wereldoorlogen hebben de snelle evaluatie en het enthousiasme voor deze taal een stuk stilgelegd, maar ze leeft.

Wil je kennismaken met het Esperanto, schrijf dan in voor deze vakantiecursus.

Lesgever: Griet Symoens

 

Dinsdag van 9.30 tot 12 u. op 5, 12, 19 juni 2018

Code: ESPER – Aantal lessen 3 – Prijs: 15 euro

Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 01622 20 14

 

Tekenen  

De vakantie is de ideale tijd om iets te doen waar we in de loop van het jaar moeilijk tijd voor vinden, of waar we vroeger de gelegenheid niet voor hadden. Zo kan een interesse groeien tot een hobby, bijvoorbeeld voor tekenen.

Mevrouw Dominique Legrand brengt ons in contact met tekenen uit het hoofd, met een eenvoudige vormgeving en aandacht voor de lijn. Het doel van deze introductiecursus is te leren tekenen met het gevoel, zonder angst of stress, en op eigen tempo. Zo kan men het plezier in tekenen verwerven en behouden.

 

Woensdag en donderdag van 9.30 tot12 u. op 6 en 7 juni 2018

Code: Tek1/V – Aantal lessen: 2 – Prijs: 10 euro

Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 01622 20 14

 

Seniorama vzw

Activiteiten  

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

016 22 20 14

activiteiten@seniorama.be  - www.seniorama.be

 

Laatst bijgewerkt: 28 mei 2018

 

Teller vanaf 22/8/2009