St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  19   9 mei 2018

 

Meer info over eerste communie en vormsel 2019 zal vanaf juni beschikbaar zijn op deze plaats

 

 

 

 

Het orgel van bij de zusters Clarissen

 

Het orgel moest eerst gedemonteerd worden bij de zusters Clarissen in Kessel-Lo

 

Het 75-jarig Anneessensorgel afkomstig van de Zusters Clarissen van de Predikherenberg 20 in Kessel-Lo, werd op 15 april officieel ingehuldigd in de Sint-Pieterskerk in Erps-Kwerps.

 

Bij die gelegenheid werd het orgel bespeeld door vier generaties van organisten en startte de tentoonstelling ‘Hart, Kruis, Anker’. Er werd ook een film vertoond over het leven van de laatste Clarissen in Leuven.

 

Het orgel heeft een rijke geschiedenis. Het werd op 29 maart 1943 door Jules Anneessens geleverd en geplaatst bij Leon Impe, aan de Bruggestraat in Tielt.

In 1973 werd het orgel uitgebreid van 701 pijpjes naar 842 pijpjes.

Kort daarna verhuisde het instrument naar het klooster van de Clarissen in Kessel-Lo, waar het tot het begin van dit jaar gebleven is.

De verhuis en de montage gebeurde begin 2018 door orgelbouwer Marc Nagels en zijn team.

(Het Nieuwsblad – april 2018 –dkr )

 

...en zo prijkt het orgel nu in Kwerps - foto https://www.orgelkwerps.be/

 

 

 

 

HUMANITAIRE CORRIDOR 

 

“Ik was vreemdeling, jullie hebben mij opgenomen.”

 

Ik zou willen dat alle mensen van goede wil een mondiale revolutie van liefde zouden organiseren. We kunnen niet meer op deze aarde leven volgens de wet van oog om oog , tand om tand. Vandaag de dag is er een extreem  dringende nood aan dialoog en verzoening!  Einde  bericht. Deze oproep  werd gedaan door de Syrische katholieke priester Jacques Mourad, ex-gevangene van I.S.

Terwijl deze tekst neergeschreven werd, waren er extra nieuwsuitzendingen op de televisie over de tegenaanval  in Syrië door de V.S., Groot-Brittannië en Frankrijk   als reactie na  de gifgasaanval op de stad Doema.

“De Sant Egidio-gemeenschap, staatssecretaris Theo Francken en de vertegenwoordigers van de erkende erediensten in België sloten een overeenkomst voor de opvang van 150 kwetsbare Syrische  vluchtelingen. Hiervan zullen 100 vluchtelingen opgevangen worden door de  Belgische bisdommen.” Deze humanitaire corridor wordt mede mogelijk gemaakt met de steun van Caritas International. Zij bieden zowel hier als in de vluchtelingenkampen de nodige ondersteuning.

Durven wij nog hopen op een betere wereld?

Een groep vrijwilligers uit de Pastorale zone Kessel-Lo heeft een nieuwe werkgroep gevormd. Het is de bedoeling dat ook wij  aan een Syrisch vluchtelingengezin een nieuwe thuis proberen  te bieden.  Gaat dat lukken? Wij  doen ons best om te slagen in ons opzet. Wij zijn er ons  wel van bewust dat dit slechts een heel kleine druppel is op de spreekwoordelijke hete plaat.                                                

Momenteel  koesteren wij een grote wens: “Blijf ook jij  geloven dat liefde , respect en dialoog  het juiste antwoord zijn op het grote kwaad in deze wereld?!”   

Momenteel zoeken wij een woning(huisje of appartement) binnen Groot-Leuven, met 2 slaapkamers, voor de maximale prijs van 650 euro (gemeenschappelijke kosten inbegrepen) . Tips zijn altijd welkom! 

Op termijn zoeken wij ook een beperkte hoeveelheid huisraad.  Maar momenteel weten we zelf nog niet wat we zullen nodig hebben. We weten immers nog niet hoeveel en welke  personen (volwassenen en kinderen) ons worden toegewezen.

Er blijven nog veel vragen onbeantwoord, maar samen geraken we erdoor. 

Eventuele tips voor een goedkope woonst kan je steeds doormailen naar 
jos_Aerschot@hotmail.com  ( voor Denise Meeus)                                                                                           

Moge het jullie allen zeer goed gaan!!!                                                                                                                                  Namens de werkgroep Humanitaire Corridor.

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

Het is dan ook niet zozeer het pasklare en bliksemsnelle antwoord dat men van de Kerk mag verwachten, maar wel een positieve openheid voor wat leeft, een welwillende ontvankelijkheid voor het profetische, een bereidheid om “te keuren en te houden wat goed is”, een oprecht verlangen naar aanpassing aan nieuwe toestanden, oog voor tekorten, aanmoediging en geen terughoudendheid, interesse en geen wantrouwen, een durven in plaats van een aarzelen. Wat men vanwege de kerk moet veronderstellen is een positieve belangstelling en gerichtheid die geboden kansen gaarne aangrijpt en in zekere zin ook risico's durft nemen.

A. Boudens

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

De mens moet de beelden van de dingen helemaal laten varen en zijn tempel leegmaken en leeg houden. Want wanneer zijn tempel geledigd zou zijn, en wanneer de fantasieën die de tempel bezet houden, buiten zouden zijn, dan zou je een huis van God kunnen worden en niet vroeger, wat je ook doet. En dan zou je hart vrede kennen en vreugde en van alles wat je voortdurend stoort, je bedrukt, en doet lijden, zou niets je nog storen.

Johannes Tailer, leerling van Meester Echhart.

 

In mei mediteren we een eerste keer samen op maandag 14 mei en een tweede keer op maandag 28 mei 2018. Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.  

Wie ook eens aanwezig wil zijn, is welkom. Verwittig even Jos Vermeulen.

 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

 

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FRANDO

              

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 9 mei

NM: SAMANA Crea

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 10 mei

14 uur: Seniorencafé

 

Zaterdag 12 mei

NM  en AV: Kalipso

 

Zondag 13 mei

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

 

Dinsdag 15 mei

NM: Seniorencafé

AV: BuurTTeater

 

Woensdag 16 mei

NM: SAMANA Crea

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

 

Fietsen met OKRA sint-Franciscus, 19 april 2018

 

Elke derde donderdag van de maand , van april tot oktober trekt OKRA op fietstocht.
Steeds wordt gestart tegen een rustig tempo aan het Parochiaal Centrum aan de Tiensesteenweg naar verschillende richtingen in de omgeving voor +/- 25 km.
Deze tocht leidde Hugo ons langs Wilsele, (waar de drankstop werd gehouden) Rotselaar, Wijgmaal en via Kessel-lo terug naar het startpunt.
Twee maal per jaar organiseren zij een dagtocht van +/- 45 km.
Contactpersoon: Hugo Franck, Grenstraat 40, 3010 Kessel-lo, 016/25 51 83

Volgende fietstocht: Donderdag, 17 mei 2018, vertrek 9u30, terug 12u00 

 

Enkele sfeerbeelden van de fietstocht van 19 april

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugo

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 10 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 11 mei

19.45 tot 21.00 uur   Koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 15 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 17 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

 

JAARPROGRAMMA 2018

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

 

Kalender  

Het Molenhuis heeft weer enkele prachtige activiteiten op de kalender staan: 

 

14-18 mei 2018: Wandel midweek Lente

25-27 mei 2018: Knopkesweekend

22-24 juni 2018: Werkweekend

10-19 augustus 2018; Meerdaagse werkvakantie

20-24 augustus 2018: Naar de basis

 

Nog gepland:

03-07 september 2018: Vasten en zuiveren

21-23 september 2018: Wandelweekend Herfst

24-28 september 2018: Wandelmidweek Nazomer

28-30 september 2018: Stekskesweekend

19-21 oktober 2018: Werkweekend

29 okt.-2 november 2018: Verstillende parels

 

Hoe inschrijven?

Via onze website www.moulindebellemeuse.be vindt u bij ‘Activiteiten’ onze kalender. Klik op de gewenste activiteit. Daar vindt u een link naar ons inschrijvingsformulier.

 

contact@moulindebellemeuse.be 

www.moulindebellemeuse.be

https://www.facebook.com/moulindebellemeuse/

 

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICHOTTEBUURT 2018

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.

 

Buurtgroep Michotte  

Plant samen met u voor 2018, na de nieuwjaarsreceptie van 6 januari: 

Zaterdag 10 maart:

Film “Bienvenu à Marly-Gomont” i.s.m. Afrika Filmfestival  

Zondag 25 maart:

Opruimactie in het park met broodjes en koffiekoeken na.

Zaterdag 28 april:

Buurtfeest in het Michottepark

Zondag 21 oktober:

Buurtwandeling met voorafgaande zoektocht.

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Dinsdag 15 mei 2018

De tumor krijgt hulp van zijn omgeving. Het beste wapen tegen kanker zit in zijn omgeving

Prof. Diether Lambrechts (Faculteit Geneeskunde)

 

Dinsdag 22 mei 2018

Daguitstap naar Luik

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

BABBEL OP ZONDAG

Zondag 13 mei 2018

We horen regelmatig op Seniorama dat alleenstaande deelnemers en vrijwilligers op zoek zijn naar een moment om gezellig samen te zijn. Ze hebben zin in een leuk gesprek, een glimlach of willen hun gedachten vrijblijvend delen met anderen.

Ben jij iemand die een gezellige babbel met andere alleenstaanden ziet zitten? Dan nodigen we je graag uit op ons maandelijks ontmoetingsmoment.

Deze gaat door in taverne ’t Paviljoen in Kessel-Lo (Diestsesteenweg 300).

Vanaf 14.30 uur is een vrijwilliger van Seniorama aanwezig.

 

 

 

GELAATSVERZORGING

Gelaatsverzorging op dinsdag 15 mei 2018

Je kan vanaf nu maandelijks genieten van een ontspannende gelaatsverzorging.

Maggie komt eenmaal per maand langs bij Seniorama om je een rustgevende gezichtsmassage te geven. Gedurende 45 minuten zorgt ze voor het reinigen van de huid, de massage, een masker en indien gewenst een lichte maquillage. Ondertussen krijg je raad over hoe je je huid gezond kan houden. Maggie werkt uitsluitend met anti-allergische producten.

 

Maak een afspraak via het onthaal tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Kostprijs: € 20 te betalen bij inschrijving.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

VOETVERZORGING IN SENIORAMA

Woensdag 16 mei 2018.

Vanaf 8.45 u. is Vanessa Ronchetti aanwezig.

Je kan een afspraak maken via het onthaal tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be 

Prijs per verzorgingsbeurt € 25 ter plaatse te betalen.

Informeer bij uw mutualiteit naar de korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

FILM IN SENIORAMA

 “The red turtle”

Frankrijk, België, Japan – 2016 – 80 minuten

van: Michael Dudok de Wit

met: Emmanuel Garijo, Tom Hudson

 

Frans-Japanse animatiefilm van de Nederlandse regisseur Michael Dudok de Wit.

Bejubeld en bekroond, ook met een Oscarnominatie. Een ontroerende Ode aan het leven, de band tussen mens en natuur, in een meesterwerk van prachtige uitgepuurde beelden.

Datum: vrijdag 18 mei 2018 van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen (8 km)

Donderdag 17 mei 2018 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 23 77 59

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 15 en 29 mei 2018

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km).

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 58 52 86 en 016 44 32 45

 

Fietsdagtocht  

Vrijdag 18 mei 2018 -  Duffel – meestal vlak (85 km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven met mogelijkheid tot aansluiting om 10.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug.

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 44 32 45 of 0476 09 06 17

 

  

 

 

 

VORMINGPLUS OOST-BRABANT

Hoe gaan kinderen en jongeren om met een verlieservaring? 

Joris Hessels (Radio Gaga) en Hannelore Bedert (zangeres) zijn peter en meter van vzw Missing You. Deze organisatie ondersteunt rouwende kinderen, jongeren en jong volwassenen met lotgenotengroepen, een ontmoetingsdag voor lotgenoten, een rouwkamp, vormingen…

Het alom geprezen tv. programma Radio Gaga streek in 2017 neer in het rouwkamp van Missing You.

De uitzending en de getuigenissen voeden deze avond rond kinderen en jongeren met een verlieservaring. We hebben ook een gesprek met Joris en Hannelore over hun engagement, gedrevenheid en bezieling.

 

Wanneer 

Woensdag 23 mei 2018 - Van 19.30 tot 22.00 u.

Plaats van samenkomst :

LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 – 3000 Leuven

 

Begeleiding: Bart Schoovaert

Prijs: 3 euro.

Praktische info: Reserveer nu alvast je plaats en betaal ter plekke.

 

Partners: Missing You, OVOK vzw, OVK vzw, HuisvandeMens Leuven, LDC Wijnveld

 

https://www.vormingplusob.be/hoe-gaan-kinderen-en-jongeren-om-met-een-verlieservaring

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee 

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

 

 

VORMINGPLUS OOST-BRABANT

Internering, te Gek?!

De Te Gek?!-campagne focust dit jaar op internering. Hoe staat het hiermee momenteel in België? Europa heeft ons land al meerdere malen op de vingers getikt wegens zijn beleid, maar de laatste jaren kwam een en ander in beweging. De gespecialiseerde centra FPC (Forensisch psychiatrisch centrum) in Gent en Antwerpen en de Long Stay afdeling Bierbeek zijn alvast stappen in de goede richting.

In de gevangenissen zitten wel nog steeds een aantal geïnterneerden. Maar we willen het beeld rond internering verbreden. Niet iedereen die is geïnterneerd zit in een gesloten centra.

Via filmpjes, getuigenissen en een panelgesprek staan we stil bij wat internering betekent de dag van vandaag.

Moderator van deze avond is Dirk Leestmans, VRT jounalist.

 

Wanneer 

Vrijdag 25 mei 2018 Van 19.30 tot 22.00 u.

Plaats van samenkomst :

VAC – Dirk Boutsgebouw Leuven, Diestsepoort 6 bus 73 – 3000 Leuven

Begeleiding: Bart Schoovaert en Lies Kortleven

Prijs: 5 euro.

 

Partners: De Rode Antraciet, Gevangenis Leuven Hulp, CAW Oost Brabant

 

https://www.vormingplusob.be/internering-te-gek

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee 

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

 

 

VRIJWILLIGERS ONMISBAAR

Ook in het wzc Edouard Remy zijn vrijwilligers onmisbaar

 

De vrijwilligersploeg van het woonzorgcentrum bestaat uit 77 paar sterke handen, die samen met meer dan 15.000 uren aan belangloze inzet, het leven van de bewoners een stuk aangenamer maken.

De jongste vrijwilliger, Jef, is 22 jaar. Hij is student en komt voor zijn lessen helpen bij het ontbijt op de afdeling Van Zomeren. Tussendoor duikt hij ook af en toe op bij de activiteiten.

De ancienne is Marie, zelf al 88 jaar, maar nog kranig genoeg om anderen te helpen.

Omdat ze zo waardevol zijn voor het geluk van de bewoners, blijven ze in het woonzorgcentrum sterk inzetten op vrijwilligerswerk.

Wie zich geroepen voelt, kan een kijkje nemen op www.zorgleuven.be

 

Woonzorgcentrum wzc Edouard Remy

Andreas Vesaliusstraat 10, bus 1 – 3000 Leuven

Telefoon: 016 24 84 20

E-mail: edouardremy@zorgleuven.be

 

Uit Regiogids Rondom- Leuven – woensdag 28 maart 2018

 

 

 

 

BIJENPLAN VAN LEUVEN

 

 

‘Bijen zijn onmisbaar voor onze voedselproductie’, zegt schepen Ridouani van Leuven.

Maar bijen hebben het moeilijk in onze contreien. Hun aantal gaat achteruit, onder invloed van gebruik van pesticiden en een minder natuurlijke leefomgeving. Om onze bijenpopulatie een boost te geven, lanceerde het stadsbestuur een bijenplan.

 

‘Eén van de acties is de gloednieuwe bijenwagen, een oude werfwagen die speciaal is omgebouwd tot een mobiel informatiepunt over bijen. 

Wie in Leuven iets rond bijen wil organiseren, zoals een kinderworkshop of een infoavond voor buurtbewoners, kan de bijenwagen aanvragen bij de afdeling Groenbeheer Zo willen we zoveel mogelijk Leuvenaars informeren over de wondere wereld van de bijen.’

 

Stadsimker Staf Kamers kreeg de eer om als eerste de bijenwagen te gebruiken. Hij deelde op de Oude Markt bijenvriendelijk bloemenzaad uit en gaf info over hoe je je tuin optimaal kan inrichten voor de bijen.

Ook aan het onthaal van het stadskantoor, in de Kruidtuin en in de bib kan je gratis een zakje bloemenzaad krijgen.

 

Het bijenplan gaat nog verder met de opening van een nieuwe bijenhal in de Abdij van Park in Heverlee.

 

Uit een onderzoek van Natuurpunt blijkt overigens dat de aanpak vruchten afwerpt want meer dan de helft van de in Vlaanderen voorkomende bijensoorten is in Leuven terug te vinden.

 

(Bart Mertens – Leuven Actueel -4

 

 

 

 

TUSSEN DE SOEP EN DE FEITEN

Vormingplus Oost-Brabant 

Nood aan meer duiding bij de actualiteit? Stil je honger tijdens de middagpauze! Neem een kommetje verse soep, open je brooddoos en sta samen met een expert stil bij een brandend actueel nieuwsitem.  

Afspraak elke derde dinsdagmiddag van de maand in De Bib. Leuven.

Het onderwerp van de sessie wordt één week op voorhand bekend gemaakt.

Je kan de lezing ook live volgen via facebook.  

 

Praktische info:  

Lezing in de reeks ‘tussen de soep en de feiten’. Actualiteitslezingen in een breed Leuvens samenwerkingsverband. Je hoeft niet vooraf in te schrijven. Kom gewoon naar de bib met je boterhammetjes. Wij zorgen voor een kommetje soep en een boeiende spreker.

 

Initiatief van Vormingplus Oost-Brabant ism Bib Leuven, KU Leuven Wetenschapscommunicatie, Davidsfonds Academie, Masereelfonds, UPV vzw en Lannoo Campus

 

Wanneer 

Dinsdag 15 mei 2018 - Van 12.15 tot 13.00 u.

 

Plaats van samenkomst :

Bibliotheek Leuven, Rijschoolstraat 4 bus 101 - 3000 Leuven

 

Prijs: Gratis (ook de soep)

 

http://www.vormingplusob.be/tussen- de- soep- en-de-feiten-mei-0 

 

 

 

OVER DE GRENS

Lezingenreeks faculteit Letteren – Leuven

Waar trekken we de grens? En waarom?

Onze letterenonderzoekers kijken naar de grens. Ze verkennen welke rol verschuivende landsgrenzen hebben gespeeld in het verleden en hoe ze onze toekomst mee vorm kunnen geven. Maar ze zoeken ook andere grenzen op: de grens tussen standaardtaal en dialect, tussen wetenschap en entertainment… Zo ontdek je samen met hen hoe grenzen onze visie op de wereld bepalen en ons beeld van onszelf. Op 16 mei: laatste lezing van de reeks.

 

Grenzeloze taal?

Woensdag 16 mei 2018 – Eline Zenner en Stefania Marzo

 

De taalgrens is in een land als België een vertrouwd concept, dat een administratief kluwen (en vaak ook wat emotie) met zich meebrengt. Zoals ook in de praktijk is gebleken, laat een taal zich echter niet zomaar begrenzen.

In deze lezing bekijken we enkele opmerkelijke voorbeelden van de grenzeloosheid van taal, waarbij we ingaan op de spanning tussen taal als middel voor communicatie en taal als middel van expressie. Concreet belichten  we de uitzonderlijke positie van het Engels in de wereld, bestuderen  we de invloed van etnolecten in Vlaanderen (en Nederland) en gaan we tot slot in op een geval waar grenzen wel een effectieve (maar niet per se gewenste) invloed hadden op taalevolutie, met name de complexe standaardiseringsgeschiedenis van het Nederlands in Vlaanderen.

 

Kostprijs: 15 euro per lezing

Bent u lid van een Letterenalumnikring of lid van Universiteit Derde Leeftijd? Werkt u aan KU Leuven of bent u emeritus? Dan betaalt u 10 euro per lezing. Studenten betalen 5 euro per lezing.

 

Praktisch:

Wanneer: Op woensdag van 14.00 tot 16.30 u.(inclusief koffie na de lezing)

Waar: Justus Lipsiuszaal (LETT 08.16) van de Faculteit Letteren in Leuven, Blijde Inkomststraat 21.

Meer info: www.arts.kuleuven.be/lezingenreeks 

 

 

Laatst bijgewerkt: 01 mei 2018

 

Teller vanaf 22/8/2009