St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  11     14 maart 2018

 

  info Eerste Communie mei 2018 en Vormsel mei 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

Het komt in werkelijkheid op het volgende neer: al het levende is onderling verbonden. We zijn allen onontkomelijk gevangen in een net van wederkerigheid, geknoopt tot één enkel gewaad van het lot. Wat de een direct raakt, raakt allen indirect. We zijn geschapen om samen te leven omdat de structuur van de werkelijkheid op onderlinge verbondenheid berust.

M.L. King

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Wanneer we mediteren laten we alle woorden vallen en leren we zwijgen, verstild in ons lichaam, verstild in ons verstand en verstild in onze geest. Geworteld in ons woord, geworteld in Jezus en geworteld in de liefde, liefde voor elkaar en liefde in Hem.

John Main

 

Wij komen in maart nog samen mediteren op maandag 19 maart 2018.

In april tellen we drie meditatie-avonden: 2 april, 16 april en 30 april .

Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.  

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

 

 

WAT NIET IN 1 DAG KAN

KAN MISSCHIEN IN 40 DAGEN

 

 

Vastentijd  

 

Je moet dit eens proberen:

op een dag in de week sla je een maaltijd over.

 

Je eet dus niets, je moet dus ook geen eten klaarmaken –

en de tijd die daardoor vrijkomt besteed je aan iets waarvan je al jaren zegt dat het belangrijk is maar waarvoor je gewoon geen tijd had of maakte:  

de lang beloofde brief,

het steeds maar uitgestelde bezoekje,

een half uurtje stilte en gebed, …

 

Gegarandeerd, je dag wordt anders.  

De kringloop van eten en hebben, en de vrees van nooit genoeg wordt plots doorbroken, er is ineens

een zee van tijd voor wat echt belangrijk is.  

Je voelt je herleven.

 

En als na enkele uren je maag begint te rommelen,

dan mag je je verbonden voelen met hen die deze dag ook niet gegeten hebben, maar daar niet voor konden kiezen.

Je moet het echt eens proberen.

(Carlos Desoete, Naam die zin is van ons leven )

 

Chris Willocx - Uit de viering van Aswoensdag in het Don Boscocentrum 

 

 

 

PAUS PAULUS VI

Dit jaar heilig verklaard  

 

Paus PaulusVI , die de Katholieke Kerk in de jaren ‘60 en ‘70 door woelige wateren loodste, wordt dit jaar heilig verklaard, zo heeft paus Franciscus gezegd.

“Twee bisschoppen van Rome zijn al heilig” zei Franciscus op een bijeenkomst met parochiepriesters. Hij verwees daarmee naar Johannes XXIII en Johannes Paulus II. “Paulus VI zal dit jaar een heilige zijn”, voegde hij eraan toe.

Paulus VI, die van 1963 tot 1978 aan het hoofd van de Katholieke Kerk stond, werd in 1897 als Giovanni Montini geboren in Brescia, in het noorden van Italië. Hij wordt vooral herinnerd als de paus die het Tweede Vaticaans Concilie tot een goed einde bracht.

Dat concilie voerde verregaande hervormingen door, zoals de afschaffing van het Latijn voor gewone zondagsvieringen. (blg)

(Het Nieuwsblad – 19 februari 2018)

 

VIERINGEN

 

    = FRANDO

 

               

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 14 maart

NM: SAMANA crea

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 15 maart

14 uur: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 16 maart

VM en NM: De ARK en Bar Michotte
AV:
Algemene Vergadering vzw Par. Centrum

 

Zondag 18  maart

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

 

Dinsdag 20 maart

NM: Seniorencafé

 

Woensdag 21 maart

NM: Liturgie + Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 15 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 16 maart

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 20 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Woensdag 21 maart

14.00 uur Crea-namiddag Pasen

 

Donderdag 22 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 23 maart

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2018

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

In november van vorig jaar ging onze jaarlijkse verbindingsdag door. Met 13 aanwezigen,van anciens tot deelnemers van het laatste jaar, vormden we een diverse groep om ons te buigen over wat Het Molenhuis voor ons betekent en hoe we dit sterk kunnen maken naar de buitenwereld toe.

 

We bogen ons over de krachtlijnen en de vraag:

‘Waarom zou jij iemand overtuigen om zich in te zetten voor Het Molenhuis?’

Het komende jaar willen we ons inzetten om het volgende te verwezenlijken:

 

Zorg voor onthaal

Een rondje bij de opstart van je weekend, tussendoor, om een open sfeer te creëren waar iedereen zich welkom voelt en weet waar hij aan begint.

 

Een nieuw concept van de meerdaagse

Onze meerdaagse brengt de krachtlijnen tot leven. We spreken alle talenten aan om er een divers programma van te maken.

 

Een juiste profilering van Het Molenhuis  

We moeten hierover vooral in gesprek gaan. Hier een eerste aanzet over wat het zou kunnen zijn.

 

Het Molenhuis: Een plek voor iedereen die toe is aan herbronning.

Het Molenhuis wil vanuit een geloof in gemeenschapszin mensen de kans bieden zich te herbronnen, te ont-moeten, dat in betrokkenheid op al wat er tussen mensen leeft en groeit in samenhang met de gehele natuur.

 

Hiertoe plant zij allerlei uiteenlopende activiteiten, waaraan iedereen kan deelnemen en stelt zij het huis ter beschikking aan groepen en verenigingen die het moeilijker hebben in de samenleving of hun steentje willen bijdragen aan het Molenhuis en zich kunnen vinden in onze krachtlijnen.

 

Samen verantwoordelijk zijn, samen bezitten/ voor iedereen/ ont-moeten/ eenvoud en soberheid/ in relatie met de natuur

 

Contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebellemeuse.be

www.facebook.com/moulindebellemeuse/

 

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

Zaterdag 13 januari 2018 – 20 u.

Introducing the Band

Onder leiding van Sus Vandeweyer

Don Bosco centrum Kessel-Lo

Hoek Ortolanenstraat –PlatteLostraat 

Kaarten: 0496/560 106

19.15 u. deuren open – Inkom: 9 euro (incl. glaasje cava) – onder 14 jaar gratis

 

Dinsdag 23 januari 2018 – 20 u.

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

MICHOTTEBUURT 2018

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.

 

Buurtgroep Michotte  

Plant samen met u voor 2018, na de nieuwjaarsreceptie van 6 januari: 

Zaterdag 10 maart:

Film “Bienvenu à Marly-Gomont” i.s.m. Afrika Filmfestival  

Zondag 25 maart:

Opruimactie in het park met broodjes en koffiekoeken na.

Zaterdag 28 april:

Buurtfeest in het Michottepark

Zondag 21 oktober:

Buurtwandeling met voorafgaande zoektocht.

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

Lezingenreeks faculteit Letteren – Leuven

Waar trekken we de grens? En waarom?

Onze letterenonderzoekers kijken naar de grens. Ze verkennen welke rol verschuivende landsgrenzen hebben gespeeld in het verleden en hoe ze onze toekomst mee vorm kunnen geven. Maar ze zoeken ook andere grenzen op: de grens tussen standaardtaal en dialect, tussen wetenschap en entertainment… Zo ontdek je samen met hen hoe grenzen onze visie op de wereld bepalen en ons beeld van onszelf.

 

De grenzen van het antieke Sagalassos: een metabolische benadering  

28 maart 2018 – Jeroen Poblome

 

Als de antieke culturen voor één ding staan, dan is het ongetwijfeld het fenomeen van verstedelijking. Dat proces raakt tijdens de Romeinse Keizertijd gekoppeld aan de uitzonderlijke situatie van de Mare nostrum als ééngemaakte markt. Het deksel vloog van de pan, in de zin dat vele onderzoekers het erover eens zijn dat er tijdens dit welbepaald historisch tijdvak sprake is van een economische groei, zelfs per capita.

In onze westerse wereld wordt economische groei al eens graag geassocieerd met het gegeven vooruitgang, die dan weer – doorgaans – als een positieve kracht wordt beschouwd.

In de oudheid resulteerde dit bijvoorbeeld in de monumentale uitbouw van vele honderden stedelijke kernen en zelfs tot competitie op dit vlak tussen steden in bepaalde gebieden.

Het toenmalige Klein-Azië droeg veel van deze tendensen in zich, en wil in dat gebied zich nu net Sagalassos bevinden, een archeologische site en streek waar de KU Leuven sinds meer dan een generatie goed thuis is.

 

De lezing wil over Sagalassos een analytisch verhaal van het ontstaan, de groei en het (vermeende) verval van de stad en streek brengen.

 

Grenzen in de Duitse geschiedenis  

18 april 2018 – Georgi Verbeeck

 

De grens als historisch vertrekpunt om hedendaagse migratievraagstukken te begrijpen  

3 mei 2018 – Sara Cosemans

 

Grenzeloze taal?

16 mei 2018 – Eline Zenner en Stefania Marzo

 

Kostprijs: U betaalt 75 euro voor de hele reeks, of 15 euro per lezing

Bent u lid van een Letterenalumnikring of lid van Universiteit Derde Leeftijd? Werkt u aan KU Leuven of bent u emeritus? Dan betaalt u 10 euro per lezing of 50 euro voor het hele pakket.

Studenten betalen 5 euro per lezing.

 

Praktisch:

Wanneer: Op woensdag van 14.00 tot 16.30 u. (inclusief koffie na de lezing)

Waar: Justus Lipsiuszaal (LETT 08.16) van de Faculteit Letteren in Leuven, Blijde Inkomststraat 21.

Meer info en inschrijving:

www.arts.kuleuven.be/lezingenreeks  

 

 

 

 

ALFAPRET

 

Voorleesuurtjes  

Nog tot mei 2018 organiseren de Bib. Leuven en alle filialen op diverse woensdagmiddagen en zaterdagen voorleesuurtjes.

Oma’s en opa’s kiezen met zorg de mooiste verhalen uit voor kinderen van drie tot zes jaar en hun ouders. Soms wordt er ook nadien geknutseld.

Nestel je rond de voorleesstoel en geniet samen met je kind.

Je kan er gratis naartoe en inschrijven is niet nodig.

 

De Bib. Leuven

Tweebronnen, Rijschoolstraat 4, 3000 Leuven

Zaterdag 17 maart, 11.00 + 15.00 uur

Woensdag 04 april, 15.00 uur

Zaterdag 07 en 21 april, 11.00 + 15.00 uur

Woensdag 02 mei, 15.00 uur

Zaterdag 05 en 19 mei, 11.00 + 15.00 uur

 

Filiaal Heverlee  

Waversebaan 66, 3001 Leuven

Woensdag 14 maart, 14.30 – 16.00 uur (Jeugdboekenmaand: voorlezen en knutselen)

Zaterdag 24 maart, 10.30 – 11.30 uur (Voorlezen)

Woensdag 18 april, 14.30 – 16.00 uur (Voorlezen en knutselen)

Zaterdag 28 april en 26 mei, 10.30 – 11.30 uur (Voorlezen)

 

Filiaal Kessel-Lo  

Stadionlaan 4, 3010 Leuven (sportcomplex)

Woensdag 14 maart, 15.00 – 16.30 uur (Jeugdboekenmaand: voorlezen en knustelen)

Zaterdag 07 april en 05 mei, 15.00 – 16.30 uur (Voorlezen)

Woensdag 16 mei, 15.00 – 16.00 (Voorlezen)  

 

Filiaal Wilsele  

Aarschotsesteenweg 159, 3012 Leuven

Zaterdag 24 maart, 21 april en 19 mei, 14.30 – 15.30 uur (Voorlezen )

 

Informatie: bib.leuven.be/alfapret

(Stadsmagazine LVN – februari 2018)

 

 

 

EEUWIG INLEVEREN OF EERLIJK HERVERDELEN

 

‘De Belgische ervaring, of de Cubaanse?’

Van 16 tot 31oktober 2016 maakte onze mede-parochiaan van Don Bosco, Majo Werrebrouck, deel uit van een groep van 21 die een inleefreis maakte naar Cuba.

 

‘Tijdens de reis bezochten wij staatsbedrijven, joint ventures, coöperatieven. We overnachten in hotels en bij de Cubanen thuis in casas particolares. We trokken naar scholen, wijkgezondheidscentra; bezochten een ziekenhuis en een bejaardentehuis. Wij onderhielden contacten met de Cubaanse vakbond, de vrouwenorganisatie, wijkraden, het ICAP. Daarnaast hadden we losse babbels op straat, op markten en pleinen en uiteraard ook op terrasjes bij een mojito, een Cristal of een Bucanero. ‘

 

Wij delen graag onze indrukken en willen daarna met u reflecteren over het Belgische en het Cubaanse samenlevingsmodel. Een inkijk in het Cubaanse model roept immers ontegensprekelijk ook vragen op over onze samenleving, onze economie en over de rol die werknemers daarin hebben.

 

Wij hopen jou te ontmoeten op 21 maart 2018 om 19 uur,

in CC Het Bolwerk – Bolwerkstraat 17 - 1800 Vilvoorde

 

Programma:

Ontvangst met een drankje

Een woordje uitleg over de werkgroep LKCuba, de reisgroep, de reis,…

Sociale voorzieningen – klemtoon gezondheid – onderwijs

Mogelijkheden tot inspraak en participatie  

Sociaal economische uitdagingen  

Na de pauze: Ruimte voor vraagstelling en gesprek

(Een vraagje aan Majo? 016 25 24 59)

 

 

 

TUSSEN DE SOEP EN DE FEITEN 

Vormingplus Oost-Brabant 

Nood aan meer duiding bij de actualiteit? Stil je honger tijdens de middagpauze! Neem een kommetje soep, open je brooddoos en sta samen met een expert stil bij een brandend actueel nieuwsitem.

Afspraak elke derde dinsdagmiddag van de maand in De Bib. Leuven.

Het onderwerp van de sessie wordt één week op voorhand bekend gemaakt.

Je kan de lezing ook live volgen via facebook.

 

Praktische info:

Lezing in de reeks ‘tussen de soep en de feiten’. Actualiteitslezingen in een breed Leuvens samenwerkingsverband. Je hoeft niet vooraf in te schrijven. Kom gewoon naar de bib met je boterhammetjes. Wij zorgen voor een kommetje soep en een boeiende spreker.

 

Initiatief van Vormingplus Oost-Brabant ism Bib Leuven, KU Leuven Wetenschapscommunicatie, Davidsfonds Academie, Masereelfonds, UPV vzw n Lannoo Campus

 

Wanneer 

Dinsdag 20 maart 2018 - Van 12.15 tot 13.00 u.

 

Plaats van samenkomst :

Bibliotheek Leuven, Rijschoolstraat 4 bus 101 - 3000 Leuven

 

Prijs: Gratis (ook de soep)

 

http://www.vormingplusob.be/tussen- de- soep- en-de-feiten-maart-0

 

 

 

 

VORMINGPLUS 

‘Last Day’

Na ‘Birthday’ en ‘Wedding Day’ volgt in het najaar van 2018 ‘Last Day’.

Voor deze reeks trok fotografe Lieve Blanquaert naar acht verschillende bestemmingen in de wereld. Zij ging er op zoek naar wat het betekent om op die plekken ouder te worden en welke plaatsen ouderen en overledenen krijgen in die verschillende culturen.

We krijgen op deze avond een uitzonderlijke preview van het boek en het bijhorende programma in het najaar.

 

Wanneer:

Woensdag 21 maart 2018 – van 19.30 tot 21.30 u.

Waar:

LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 – 3000 Leuven

Prijzen: 8.00 euro

 

http://www.vormingplusob.be/lieve-blanquaert-last-day

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Dinsdag 20 maart 2018

Uitdagingen voor de universitaire ziekenhuizen in de 21ste eeuw  

Prof. Marc Decramer (Gedelegeerd Bestuurder UZ Leuven) 

 

Dinsdag 27 maart 2018

Een pilletje meer of minder? De uitdagingen voor een rationeel gebruik van geneesmiddelen  

Prof. Veerle Foulon (Faculteit Farmaceutische Wetenschappen)

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

LEZING IN SENIORAMA

“Hebben ouderen voldoende vrije tijd? Ontwikkelingen in de tijdsbesteding van senioren”  

door Ignace Glorieux, Prof. Vrije Universiteit Brussel

Datum: maandag 19 maart 2018 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

GELAATSVERZORGING

Gelaatsverzorging op dinsdag 20 maart 2018

 

Je kan vanaf nu maandelijks genieten van een ontspannende gelaatsverzorging.

Maggie komt eenmaal per maand langs bij Seniorama om je een rustgevende gezichtsmassage te geven. Gedurende 45 minuten zorgt ze voor het reinigen van de huid, de massage, een masker en indien gewenst een lichte maquillage. Ondertussen krijg je raad over hoe je je huid gezond kan houden. Maggie werkt uitsluitend met anti-allergische producten.

 

Maak een afspraak via het onthaal tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Kostprijs: € 20 te betalen bij inschrijving.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

VOETVERZORGING

Woensdag 21 maart 2018 is Vanessa Ronchetti aanwezig.

Je kan een afspraak maken via het onthaal 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be  

Prijs per verzorgingsbeurt € 25 ter plaatse te betalen.

Informeer bij uw mutualiteit naar de korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 12 maart 2018

 

Teller vanaf 22/8/2009