St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  9     28 februari 2018

 

  info Eerste Communie mei 2018 en Vormsel mei 2018 

 

 

Samen in VERBONDENHEID

 

 

Beeld Verbondenheid 

Speciale viering op 7 januari 2018 in het Don Boscocentrum   

Rond het beeldje ‘Verbondenheid’ van kunstenaar Wuytack 

Met getuigenis van Monik Massie en Jos Van Beek  

Met inleidingen, teksten en poëzie: Chris Willocx, Lieve Neukermans en Marcel De Prins 

Chris: Van harte welkom, lieve mensen, in Ademtocht van de Don Bosco gemeenschap.

Welkom, jullie allen, genodigden, van waar jullie ook komen, wie jullie ook zijn: familie, vrienden van vroeger en nu, goede kennissen, mensen van de parochie.

 

Dit samenzijn gaat niet over de persoon van Monik of van Jos, maar eerder wie ze zijn voor elkaar en anderen en over hun bewogenheid. Centraal staat een beeldje, met de naam ‘Verbondenheid’, nu nog in sluiers gehuld, maar straks aan ons geopenbaard.

 

Lieve: De beeldhouwer Frans Wuytack en zijn bewogenheid

Frans Wuytack is een veelzijdig mens en kunstenaar. Hij werd geboren in Sint Niklaas en heeft nu de gezegende leeftijd van 83 jaar. We zouden kunnen zeggen: ruimschoots pensioengerechtigd. Maar Frans kan niet stilzitten. Tot op heden werkt hij als vrijwilliger in de Spaanse gevangenis van Almeria met het project ‘Beitel de vrijheid’. Dat is ook de reden waarom hij vandaag hier niet kan zijn.

De rode draad in zijn leven en werk verwoordt hij in deze lijfspreuk:

Het overleven van de mens

hangt af van de hoop als sociale kracht.

 

Frans Wuytack is beeldend kunstenaar en dichter.

De materie van zijn beelden zijn brons en witte marmer uit Carara in Italië.

Zijn gedichten getuigen van zijn rusteloze geest in zijn strijd voor ontvoogding en bevrijding van de gewone vrouw en man in de straat. Maar hij laat het niet bij woorden. Naast beeldhouwer en dichter kennen we hem ook, als rebel, medestander van de armen en wereldburger. Om een beetje nauwkeuriger te zijn: hij is weinig ‘burger’ en heel veel ‘wereld’. Hij is haast letterlijk voortdurend onderweg.

 

Een greep uit zijn revolutionaire bezigheden:

In 1966 vertrok hij naar Venezuela om daar te gaan werken in de sloppenwijken van Caracas. Dit werkte zodanig op de zenuwen van de machthebbers dat hij als ‘ongewenste persoon’ – ‘persona non grata’ het land werd uitgezet. Terug in Vlaanderen stond hij op de barricades tijdens de grote dokwerkersstaking in de Antwerpse haven als stakingsleider, tot hij in 1973 spreek- en werkverbod kreeg.

Dit zijn maar enkele voorbeelden. Overal helpt hij grenzen doorbreken en werkt hij aan een nieuw weefsel van verbondenheid. Dat is één van de redenen waarom hij ons beeldje ‘Verbondenheid’ noemde.

 

Marcel: Soms zoek ik naar het licht  

Soms zoek ik naar het licht

dat eeuwig afsterft aan de einder

en begrijp ik dat vergankelijkheid

ontwaken bergt en stilte.  

 

Soms zwerf ik vereenzaamd

en alleen bevriend met wolken

over de broosheid van de toppen

en voel de droom als enig zelfverweer. (Frans Wuytack)

 

Chris Willocx voorganger in de viering 

Chris: We volgen een stukje levenskeuze van Jos en Monik  

en wat het beeldje daarmee te maken heeft.

 

Jos: In mijn beroepsleven kan ik duidelijk 2 episodes onderscheiden.

1960 : Ik werd priester gewijd in Mechelen. Ik koos te leven als priester omdat ik zo het beste kon beantwoorden aan mijn keuze voor de armen. Als symbool hechte ik veel belang aan de kelk en de pateen om voor te gaan tijdens de eucharistievieringen. Die kelk en pateen werden mij geschonken door mijn meter en tante: Delphine Simons. Haar naam stond gegrift in deze kelk.

 

1988: Het jaar waarin stillekensaan en voorzichtig de tweede episode begon te groeien. Monik kwam in mijn leven. Er groeide 'iets moois' tussen Monik en mij. Wij kozen uitdrukkelijk voor elkaar, zonder de keuze voor de onderliggers aan de rand van onze maatschappij te verwaarlozen. Onze verbondenheid werd er alleen maar sterker door. Monik werd de vrouw van mijn leven.

 

Monik.: En samen hebben we al vele jaren lief en leed gedeeld.

Iedereen van ons hier, heeft waarschijnlijk thuis iets waardevols dat je koestert, een boek, een schilderij, iets uit je jeugdjaren, een herinnering aan een geliefde overledene. Iets waar je op één of andere manier geen afscheid kan van nemen, en toch wat doe je er nog mee?

Zo zei Jos op een dag; Er staat hierboven op onze kamer mijn kelk, pateen en een lepeltje: ik ga dat laten hersmelten tot een beeldje, om dan aan jou te geven als herinnering aan onze liefde. Dat was wel even verschieten, enerzijds was ik daar zeer blij mee, anderzijds was dat toch een stuk van zijn leven, een herinnering waar hij geen spijt van heeft.

 

Monik: Gedicht Verbondenheid  

Liefde is loslaten

In vrijheid zijn

Liefhebben, verlaten

Delen met pijn

 

Liefde is bewonderen

Houden van

Laten leven

Zoveel als kan

 

Liefde is steunen,

In moeilijkheden  

Je naam noemen

In gebeden

 

Liefde is zien,

Wat onzichtbaar is

Het is voelen

Tijdens gemis

 

Liefde is delen

In elke tijd

Geven en nemen

Verbondenheid  

 

Jos aan het woord

Jos: Misschien zullen sommigen van jullie zich afgevraagd hebben: Wat hebben wij te maken met een beeld dat voor twee mensen werd gemaakt. Zo zagen wij het in het begin ook. Maar uit het werk van de kunstenaar klinkt een ferme oproep om samen op te komen voor een rechtvaardige wereld. Een oproep die ons vandaag ook hier samenbrengt om de handen in mekaar te slaan om de kloof tussen arm en rijk te helpen verkleinen of zelfs weg te werken. Dat belangt ons allen aan.

 

Het is duidelijk dat de dichter-beeldhouwer onze bedoeling goed had begrepen. Wij waren aan een keerpunt gekomen. Het einde van een episode en het begin van een nieuwe levenskeuze. Het beeld staat symbool voor die keuze, uitgedrukt in een nieuwe creatie, maar met dezelfde materies. M.a.w. het werd een echte transformatie, het beeldje Verbondenheid.

 

Monik: Jef Wauters heeft ons op het spoor van Frans Wuytack gebracht, het altaar hier en de staander van de paaskaars zijn trouwens van Frans zijn hand.

Een kunstenaar heeft tijd nodig om van de gesmolten materie iets moois te creëren. Het heeft dus even geduurd (ongeveer een jaar) en na enkele telefoontjes was het eindelijk zo ver en konden we samen met Jef Wauters het beeldje gaan ophalen in Wachtebeke. Het beeld stond bij het binnenkomen zoals het hier nu staat , onder een doek verborgen.

En na een babbel konden we eindelijk het resultaat zien. Ik was even verrast en vond het héél mooi.

 

Monik en Jos onthullen het beeldje ‘Verbondenheid’.

 

Monik: Een goede vriend van ons zegt: een kunstwerk daar moet geen uitleg bij, dat moet je zelf ontdekken, en toch wil ik vertellen wat ik in het beeldje zie.

Vier hoofden die in dezelfde richting kijken (of zijn het er twee)?

Het doet mij denken aan: Niet ik, maar wij, je staat er niet alleen voor. Er staat altijd wel iemand klaar om je mee op weg te nemen. Wij kijken naar de toekomst en willen allemaal hetzelfde doel bereiken: Gelukkig zijn.

Niet achteruit kijken. Wat voorbij is, is voorbij. Doorgaan, hoe je het ook invult. We zijn allemaal gelijk zonder onderscheid van afkomst, kleur of ras. Dat is wat ik in dit beeldje zie.

 

Jos: De gezichten doen mij denken aan de denker Levinas. Hem mogen wij noemen de filosoof van het menselijk gelaat, waardoor wij de andere herkennen of erkennen. De Andere is voor Levinas de weerloze, kwetsbare mens. Dit had alles te maken met zijn joodse afkomst en de Holocaust.

 

En tweede bedenking: de verbondenheid van mensen mag hun zelfstandigheid niet in de weg staan. K. Gibran zegt:

“En staat tezamen, maar niet te dicht bijeen  

want de zuilen van de tempel staan ieder op zichzelf.

En de eik en de cipres groeien niet in elkaars schaduw”.

 

Chris:  Wat roept het beeldje bij ons op?

Wat de kunstenaar in het beeldje gelegd heeft, wat het betekent voor Monik en Jos weten we . Maar wat roept het bij jou op?

Er worden kaartjes uitgedeeld met de aanzet: ‘Verbondenheid betekent voor mij… ‘

Je mag aanvullen met een impressie, een wens of iets persoonlijks.

Deze kaartjes met jullie tekst zijn voor Monik en Jos een mooie herinnering aan deze dag.

 

Chris: Omdat Jos en Monik begaan zijn met een betere wereld spreken we samen onze hoop uit voor de realisatie ervan. De tekst is een hertaling van de afkondiging, die uitgesproken is door vele koren in de wereld en in Leuven op de Wereldkorendag op 10 december laatsleden.  

 

Laten we zingen

met onze stemmen als waterbronnen

voor de brandhaarden op de wereld.

Dat onze liederen rozen zaaien

op slagvelden van vroeger en nu.

Laten we de aarde ploegen,

liefde zaaien

en vruchten van hoop plukken.

 

Bezingen we de vrijheid

daar waar tirannen heersen,

van gelijkheid zingen waar

armoe heerst

van liefde waar haat overheerst.

 

Moge ons gezang de wereld leiden

opdat de vrede- niet de oorlog- zegeviert.

Moge ons gezang de wereld leiden

en allen onze aarde koesteren

opdat niemand op grond van ras en huidskleur

wordt benadeeld

en wij allen als zusters en broeders zijn. (Bewerking: Chris Willocx)

 

Marcel: De toekomst is een hart vol wensen 

De toekomst is een hart vol wensen

dat later pas veel later

in de herfst der jaren

ontzag doet rijzen voor het werkwoord liefde

en voor stilte die geen leegte is

maar toverbloem voor altijd nieuw.

Elk ogenblik staat naar het leven gebogen,

vrijgevig, nog kwetsbaar

en broos als elk begin. (Frans Wuytack)

 

Jos en Monik: Dankwoord en uitnodiging op de receptie in de wandelgang van het Centrum 

Monik en Jos

 

 

KLACHTEN OVER UITREIKING

03 210 08 30 

nietontvangen@kerknet.be

 

Hebt u het blad Kerk&Leven op woensdag niet ontvangen?

Mail dan naam en adres (en indien gekend ook het abonneenummer) naar nietontvangen@kerknet.be.  Doe dit zo snel mogelijk zodat we alles ook snel kunnen afhandelen.

 

U kan de klacht ook ingeven via

www.kerkenleven.be/nietontvangen 

 

Ontvangen we de klacht voor donderdag10 uur, dan is de kans groot dat je op vrijdag nog een nieuw exemplaar ontvangt.

 

Wat doet de abonnementendienst? 

We dienen klacht in bij de post en dringen aan op een correcte uitreiking. Klachten die we op woensdag ontvangen, worden meestal nog voor het weekend opgelost.

(Uit Lettergreep – januari 2018 nr. 116 )

 

 

WWW.KERKENLEVEN.BE 

Een nieuwe website, een nieuwe troef  

 

Heeft u onze nieuwe website al ontdekt?

Voortaan bestaat Kerk&Leven niet enkel op papier, maar ook op het internet. Op www.kerkenleven.be vindt u alle nationale en diocesane artikels uit Kerk&Leven.

Dankzij onze gloednieuwe website halen onze lezers dus voortaan méér uit hun abonnement.

 

Op www.kerkenleven.be/registreren kunnen ze zich gemakkelijk registreren met hun abonneenummer (dat elke week op hun krant gedrukt staat). Dat geeft hen toegang tot alle artikels.

 

Welke voordelen zijn daaraan verbonden?

* Toegang tot de diocesane bladzijden van alle bisdommen.

* Toegang tot ons volledig archief, dat teruggaat tot 2006

* Met één klik kan men artikels delen via de sociale media, zoals Facebook of Twitter of een artikel onder de aandacht brengen van familie of vrienden.

 

Tot slot is het ook mogelijk om op elk artikel te reageren. Onze lezers kunnen dus hun mening laten horen en in discussie gaan met elkaar.

 

Mensen die geen abonnee zijn kunnen elke week drie artikels gratis lezen.

Willen ze meer, dan kunnen ze zich snel en gemakkelijk abonneren.

Daarbij hebben ze de keuze uit twee formules: ofwel betalen ze vijf euro en krijgen ze een maand lang onbeperkt toegang tot de website, ofwel nemen ze een gewoon abonnement en krijgen ze naast de online toegang de krant wekelijks in de bus.

 

Waarom staan de lokale artikels niet op de site?

Omdat dat helaas niet mogelijk is We hebben maar liefste 450 lokale edities van Kerk&Leven, die elk goed zijn voor vier bladzijden per week. Dat zijn dus duizenden artikels. Dat gigantisch aanbod kunnen we helaas niet online zetten.

 

(Uit Lettergreep – januari 2018 nr. 116 – Luk Vanmarcke, hoofdredacteur Kerk & Leven)

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

We hebben elkaar veel meer te bieden dan we gewoonlijk geven,

We hebben elkaar veel meer te zeggen dan we meestal uitspreken.

We kunnen elkaar veel meer troosten dan we beseffen.

We kunnen elkaar veel meer danken dan we vermoeden.

We kunnen elkaar veel meer steunen dan we tot nu toe deden.

We kunnen elkaar veel meer nabij zijn in het begrijpen.

We kunnen elkaar veel meer aanmoedigen in het goede.

We kunnen elkaar veel meer helpen in het moeilijke.

We kunnen elkaar veel meer begeesteren met het vuur en licht van de Liefde.

(Bezinningstekst Spiritdag Don Boscocentrum 18 nov. 2017)

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Mediteren is een weg van geloof. We moeten leren kijken in de pure liefde. De manier om dat te leren is de weg van de mantra.

Als je dag na dag mediteert, zeg dan gewoon je mantra, laat hem klinken in je hart. Vraag je niet af: ‘Wat levert me dit op? Vind ik dit wel fijn? Welke inzichten krijg ik allemaal? Hoe voel ik me?’

Al die vragen kunnen ons alleen maar nog verder brengen in het doodlopend straatje van het ego. Zeg je mantra en hou het daarbij.

De enige moeilijkheid van de meditatie is haar eenvoud. Konden we de eenvoud maar opbrengen om ons woord te zeggen als een kind, met een kinderlijk vertrouwen, dan zouden we onszelf verliezen. We zouden ons verliezen in God en zo in relatie komen met het al. We zouden onze weg naar de liefde vinden.

John Main

 

Wij komen in maart samen mediteren op maandag 5 en maandag 19 maart 2018.

Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.  

 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FRANDO

 

               

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 28 februari

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 1 maart

14 uur: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 2 maart

VM en NM: De ARK en Bar Michotte

 

Zaterdag 3 maart

Liturgie en Catechese

 

Zondag 4  maart

11 uur: Zondagscafé

NM: Kalipso

AV: Koor Dissonant

 

Maandag 5 maart

NM: OKRA  Ledenvergadering

 

Dinsdag 6 maart

VM: SAMANA kern

14 uur: Seniorencafé

 

Woensdag 7 maart

NM: SAMANA / Liturgie + Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 1 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 2 maart

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 6 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 8 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 9 maart

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2018

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Gebruik van Het Molenhuis door derden 

Het gebouw kan geheel of gedeeltelijk worden ter beschikking gesteld aan derden indien deze activiteiten in overeenstemming zijn met de geest en de filosofie van de vzw “Moulin de Belle Meuse”. Voorrang en kortingen worden gegeven aan groepen die aandacht hebben voor mensen die het moeilijker hebben in onze samenleving.

 

We werken met ons huis in een vorm van open vertrouwen. Er is geen conciërge, geen inspecteur die u ter plaatse viseert. Van de groepen wordt verwacht dat zij het huis als een goede huisvader gebruiken en het in een staat achterlaten zoals ze het zelf graag hadden willen vinden.

 

Op onze website (www.moulindebellemeuse.be/reserveren) vindt u onze kalender. Kijk hier of uw gewenste periode nog vrij is. Gebruik het reservatieformulier om uw aanvraag in te dienen. De raad van bestuur evalueert elke aanvraag.

 

Woonhuis (max. 12 personen) Prijs per nacht: 90 euro .

Kamphuis (max. 30 personen) *

Sociale sector: 125 euro per nacht

Jeugd en scholen: 190 euro per nacht

Andere gebruikers: 250 euro per nacht

Ganse huis (max. 50 personen ) *

Sociale sector: 170 euro per nacht

Jeugd en scholen: 260 euro per nacht

Andere gebruikers: 340 euro per nacht

* Vanaf 18.00 u. op uw aankomstdag, tot 16.00 u. op uw vertrekdag. Een weekend geldt steeds voor 2 nachten. Op aanvraag kan de raad van bestuur beslissen af te wijken van de tarieven. Wij vragen een voorschot van 20%.

 

Wat verstaan wij onder ‘sociale sector’, ‘jeugd en scholen’ en ‘andere gebruikers’?

 

1. Sociale sector 

VZW's die tot de Bijzondere Jeugdbijstand behoren, initiatieven of organisaties voor mensen in armoede, voor volwassenen of kinderen met lichamelijke, psychische, mentale en sociale beperkingen, MPI’s (o.m BSO en BLO) …

 

2. Jeugd en Scholen 

Het betreft vooral bosklassen voor lager- en secundair onderwijs. Deze doelgroep (jongeren tot 18 jaar) staat onder begeleiding van minstens 1 volwassene.

 

3. Andere gebruikers  

- Families en verenigingen  

Het betreft gezinnen, familiebijeenkomsten, verenigingen, vriendengroepen, ...

De groepsstructuur, het samenzijn en het samen beleven met respect voor de natuur en het huis is zeer belangrijk.

- Vorming 

Bezinningsdagen, vormende activiteiten, opleidingen, alternatieve geneeswijzen, meditaties, enz. Meestal gebeuren deze activiteiten onder deskundige begeleiding.

We willen Vorming als een afzonderlijk type van gebruik blijven opvolgen omdat deze activiteiten goed aansluiten bij onze krachtlijnen en om mogelijk samen te werken met de verantwoordelijken om soortgelijke activiteiten te organiseren als een Molenhuis-activiteit.

 

Contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebellemeuse.be

https://www.facebook.com/moulindebellemeuse/

 

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

Zaterdag 13 januari 2018 – 20 u.

Introducing the Band

Onder leiding van Sus Vandeweyer

Don Bosco centrum Kessel-Lo

Hoek Ortolanenstraat –PlatteLostraat 

Kaarten: 0496/560 106

19.15 u. deuren open – Inkom: 9 euro (incl. glaasje cava) – onder 14 jaar gratis

 

Dinsdag 23 januari 2018 – 20 u.

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

ZONENIEUWS

 

CONCERT BOVEN-LO

 

Op zondag 4 maart om 16 uur vindt een barokconcert,  Muzikale meesters van de barok plaats in de kerk van Boven-Lo, Heidebergstraat 262.

Samen met een barokensemble van professionele musici brengt kamerkoor Florilegium een afwisselend concert met barokmuziek van Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi en Jan Dismas Zelenka. Hoewel deze laatste componist vandaag minder bekend is dan de twee anderen, werd hij door Bach zelf aanzien als één van de belangrijkste componisten van zijn tijd.

Het programma bevat van Zelenka het Magnificat (ZWV 107) en het Miserere (ZWV 57) dat hij schreef voor koor, orkest en sopraan solo. Ook in het oeuvre van Bach staat de wisselwerking tussen koor, sopraan en hobo centraal in het eerste deel van de prachtige cantate ‘Ich hatte viel Bekümernis’ (BWV 21). Afsluiter van het concert is het Magnificat van Vivaldi (RV 610).

Uitvoerders zijn: kamerkoor Florilegium en sopraan Emilie De Voght en het Instrumentaal Barokensemble o.l.v. Simon Van Damme.

Kaarten aan 12,5 euro (vvk), 15 euro aan de kassa en 7,5 euro voor – 18. Reserveren kan via tickets@florilegium.be.

 

 

 

CANZONETTA

Op zaterdag 10 en zondag 11 maart 2018 brengt Canzonetta “Vleugels”. Muziek die je vleugels geeft in de breedste zin van het woord. Zin om met ons je vleugels te spreiden? Kom dan zeker luisteren en genieten…

Zaterdag 10 maart – 20 uur

Zondag 11 maart – 15 uur

Heilig-Hartkerk (Blauwput), Diestsesteenweg in 3010 – Kessel-Lo

Tickets kan je bekomen via de koorleden, telefonisch op 016/44 80 03,

via e-mail : info@canzonetta.be  of via “Tickets” op onze website.

VVK €10, kassa €12, <12 gratis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICHOTTEBUURT 2018

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.

 

Buurtgroep Michotte  

Plant samen met u voor 2018, na de nieuwjaarsreceptie van 6 januari: 

Zaterdag 10 maart:

Film “Bienvenu à Marly-Gomont” i.s.m. Afrika Filmfestival  

Zondag 25 maart:

Opruimactie in het park met broodjes en koffiekoeken na.

Zaterdag 28 april:

Buurtfeest in het Michottepark

Zondag 21 oktober:

Buurtwandeling met voorafgaande zoektocht.

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

Lezingenreeks faculteit Letteren – Leuven

Waar trekken we de grens? En waarom?

Onze letterenonderzoekers kijken naar de grens. Ze verkennen welke rol verschuivende landsgrenzen hebben gespeeld in het verleden en hoe ze onze toekomst mee vorm kunnen geven. Maar ze zoeken ook andere grenzen op: de grens tussen standaardtaal en dialect, tussen wetenschap en entertainment… Zo ontdek je samen met hen hoe grenzen onze visie op de wereld bepalen en ons beeld van onszelf.

 

De grens tussen wetenschap en entertainment: hypnose in het fin de siècle 

28 februari 2018 – Kaat Wils

 

Grenzen en identiteit: hoe migratie muren kan optrekken  

14 maart 2018 – Inge Lanslots en An Van  Hecke

 

De grenzen van het antieke Sagalassos: een metabolische benadering  

28 maart 2018 – Jeroen Poblome

 

Grenzen in de Duitse geschiedenis  

18 april 2018 – Georgi Verbeeck

 

De grens als historisch vertrekpunt om hedendaagse migratievraagstukken te begrijpen  

3 mei 2018 – Sara Cosemans

 

Grenzeloze taal?

16 mei 2018 – Eline Zenner en Stefania Marzo

 

Kostprijs: U betaalt 75 euro voor de hele reeks, of 15 euro per lezing

Bent u lid van een Letterenalumnikring of lid van Universiteit Derde Leeftijd? Werkt u aan KU Leuven of bent u emeritus? Dan betaalt u 10 euro per lezing of 50 euro voor het hele pakket.

Studenten betalen 5 euro per lezing.

 

Praktisch:

Wanneer: Op woensdag van 14.00 tot 16.30 u.(inclusief koffie na de lezing)

Waar: Justus Lipsiuszaal (LETT 08.16) van de Faculteit Letteren in Leuven, Blijde Inkomststraat 21.

Meer info en inschrijvingen:  

www.arts.kuleuven.0be/lezingenreeks  

 

 

LOUIS NEEFS – WAT EEN LEVEN 

Dinsdag 6 maart 2018 om 19.00 uur

Sint-Jan-De-Doperkerk,

Groot Begijnhof – 3000 Leuven

 

Louis Neefs zou nu 80 zijn, straks 37 jaar na zijn dood is hij nog steeds één van onze bekendste Vlaamse zangers en immens populair bij jong en oud. Met zijn warme, karakteristieke stem liet hij ons zijn evergreens na die we nog altijd koesteren en meezingen.

 

‘Louis Neefs, wat een leven’ is een uniek muzikaal verhaal met musicalster Hans Peter Janssens, Connie Neefs en dochter Hannelore, zij worden begeleid door het trio Eric De Vos.

 

Zij zingen niet enkel Louis’ onvergetelijke liederen, maar vertellen ook over zijn carrière, vrienden en collega’s die zijn pad kruisten zoals Bobbejaan Schoepen, Jo Leemans, Rocco Granata, Jacques Raymond en Rudy Carrel.

Verder is er aandacht voor de idolen uit zijn platenkast en de vele sterren die hij op festivals leerde kennen, zoals Sandy Shaw, Vicky Leandros, Lenny Kuhr, Roger Whittacker, Nat King Cole en vele anderen. Het geheel wordt geïllustreerd met beelden.

 

‘Hartverwarmend  programma, onvergetelijke liedjes, prachtige stemmen, natuurlijke zangers, een rollencoaster van emoties’ 

 

Tickets: 35 euro

U kan ook inschrijven voor receptie of diner

Info: www.facultyclub.be

Contact: info@facultyclub.be – 016 32 95 00

 

Met uw deelname aan dit concert steunt u het Jozef De Wever Fonds voor Prostaatkankerpreventie.

 

 

 

TEGENDRAADS GELOVIG

Denkend geloven

 

 

KU Leuven MSI, Erasmusplein 2 in Leuven -  telkens van 19.30 tot 21.30 uur

 

6 maart 2018: Blind Spot: wanneer religie niet wordt ‘gesnapt’ – Over de spanning tussen godsdienst en massamedia 

Dhr. Geert De Kerpel

13 maart 2018: Flexibel geloven en verschillen verbinden

Prof. Dr. Manuela Kaisky

 

http://puc.kuleuven-kulak.be 

U betaalt 10 euro voor één avondlezing.

Rekening IBAN BE31 2850 2133 2955 van het Postuniversitair Centrum, met vermelding ‘400/0014/97677 + naam deelnemer(s). 

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Dinsdag 6 maart 2018

Digitale gezondheidszorg: Virtuele hulpmiddelen voor dokters en patiënten 

Prof. Liesbet Geris (Faculteit Ingenieurswetenschappen)

 

Dinsdag 27 februari 2018

Een regenboog van dialecten 

Em. Prof. Magda Devos (Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte) 

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

LEZING IN SENIORAMA

 “Een verrassende kijk op de vrouw!”  

door Toon Goossens, huisarts

Datum: maandag 5 maart 2018 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

 

 

VOEL JE VEILIG!

Dinsdag 6 maart 2018 van 9.00 u. tot 12.00 u

Voel je je onveilig thuis of in je buurt? Kom dan eens praten met de senioreninspecteurs Joke Luyckx en Patricia Van de Walle van de Leuvense politie.

Je kan bij hun terecht met vragen, problemen en voorstellen over alles waarvoor de politie een bepaalde hand kan reiken.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

VOETVERZORGING

Woensdag 7 en 21 maart 2018 is Vanessa Ronchetti aanwezig.

Je kan een afspraak maken via het onthaal 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be   

Prijs per verzorgingsbeurt € 25 ter plaatse te betalen.

Informeer bij uw mutualiteit naar de korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

HULP BIJ LAPTOP GEBRUIK

Je hebt een computercursus gevolgd en je werkt regelmatig op je laptop (draagbare pc) en af en toe word je met een probleempje geconfronteerd. Je hebt bv. last met de opsommingstekens of de marges of met het maken van een tabel? Hoe krijg je een pdf-document geopend en afgedrukt? Het lukt je niet je foto’s van je digitaal fototoestel op je computer te zetten? Wat is het beste antivirusprogramma? De update, upgrade of back-up wil niet lukken. Of … mijn pc doet raar!...

 

Seniorama probeert een antwoord op je vragen te vinden en organiseert begeleiding bij laptop-gebruik waar je gedurende 45 min. individuele hulp krijgt: echt maatwerk.

Alleen onderwerpen die in onze cursussen (zie jaarprogramma) aangeleerd worden, kunnen behandeld worden. We doen geen herstellingen van hardware. Onze lesgevers komen niet aan huis.

Seniorama vraagt een bijdrage van € 5, vooraf te betalen.

Vooraf inschrijven op het onthaal is noodzakelijk: 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be.

Omschrijf je probleem. Vergeet niet je laptop en de voedingskabel mee te brengen, eventueel ook de muis.

 

 

 

UNIEK ORGEL IN SINT-MICHIELSKERK

 

Tegen midden volgend jaar zal de Leuvense Sint-Michielskerk een gigantisch en prestigieus barokorgel herbergen.

 

De aannemer is begonnen met de eerste verbouwingen van het doksaal en de ingang van de kerk. Begin mei van dit jaar zal men zich dan volledig kunnen concentreren op de installatie van het fameuze Contiusorgel. 

 

‘Samen met de bouw van het doksaal, wordt ook een nieuwe inkomhal gebouwd. Het bestaande portiek verdwijnt en wordt vervangen door een nieuw dat dieper reikt in de kerk. Links komt een infobalie en rechts wordt een opening gemaakt waar de concertgangers een sanitaire ruimte vinden.’, weet schepen Dirk Vansina.

 

Nadien wordt het dus uitkijken naar de komst van het Contiusorgel.

Contius was een orgelbouwer uit de 18de eeuw, die hoog aangeschreven stond bij de wereldbekende componist J.S. Bach. Van alle orgels die Contius bouwde, bleef er slechts één over en dat staat in Liepaja (Letland).

 

Twee orgelbouwers zijn nu bezig met de bouw van een historisch wetenschappelijke replica van dat orgel dat in de loop van 2019 aan het publiek voorgesteld zal worden. Het orgel krijgt vanaf dan een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Sint-Michielskerk als Vredeskerk en als gastvrije ruimte voor culturele activiteiten, concerten met Bach als hoofdtoon. In 2020 staat de eerste versie van het Internationale Contius – Bachfestival op de planning.

(Uit Rondom Leuven van 7 februari 2018 – Kenny Hennens)

In afwachting is de Contius orgelkast tijdelijk opgesteld in de Predikherenkerk

   

 

Laatst bijgewerkt: 24 februari 2018

 

Teller vanaf 22/8/2009