St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 7     14 februari 2018

 

  info Eerste Communie mei 2018 en Vormsel mei 2018 

voor info klik op de blauwe links 

 

 

 

 

UW PAROCHIEBLAD NIET ONTVANGEN?

Normaal krijgt u, lezer, wekelijks uw vertrouwde Kerk & Leven op woensdag in uw brievenbus.

Hebt u het woensdag, na de postbedeling niet ontvangen, meldt het dan zo snel mogelijk aan Halewijn, uitgever van Kerk & Leven.

De snelste weg om dit te laten doen, is via

www.kerknet.be/nietontvangen .

U vult het formulier in en verzendt het. Het komt bij Halewijn terecht, zij sturen u een nummer na en dienen een klacht in bij de post.

Per mail kan ook naar nietontvangen@kerknet.be 

Bezorg ons dan uw adresgegevens en het abonneenummer (de 8 cijfers die boven uw adres staan afgedrukt).

Geen internet? Geen probleem, u kan dan rechtstreeks telefoneren naar de dienst parochiebladen op het nummer 03 210 08 30. Deze dient dan een klacht in bij de post en vraagt om uw blad zo snel mogelijk te bezorgen.

Indien uw klacht voor donderdag 10 uur bij de dienst parochiebladen toekomt, is de kans groot dat u op vrijdag reeds een blad in uw brievenbus vindt.

 

Wat moet u meedelen?

Abonneenummer (zie artikel hierbij)

Straat en huisnummer en eventueel busnummer

Postcode en woonplaats

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

Elke zachtmoedigheid – ook voor dieren en planten – is mededogen met de vergankelijkheid van het levende, dat is : met zijn diepste kwetsbaarheid. Een tedere kus, een zachte liefkozing en een warme blik: het zijn de meest tastbare uitingen van mededogen met de kwetsbaarheid van de tijdelijke en bedreigde eenheid die de andere is.

T. Lemaire  

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Waarom zou je mediteren?

De traditie die ons heeft samengebracht leert dat wat ieder van ons nodig heeft om ten volle te leven en onze geest helemaal te ontplooien, de zuiverheid van hart is.

Dit is een helderheid van waarneming die ons in staat stelt om de werkelijkheid te zien zoals ze is, om onszelf te zien zoals we zijn en om de anderen te zien zoals ze zijn: verlost en bemind door God, en om God te zien zoals Hij is: absolute Liefde .

John Main

 

Wij komen in februari nog samen mediteren op maandag 19 februari 2018.

Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.  

Waarom zou je niet eens mee komen mediteren? Je bent welkom. Breng wel Jos Vermeulen op de hoogte van uw komst.

 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FRANDO

                

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 14 februari

NM: SAMANA Vorming-herinneringen

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 15 februari

14 uur: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 16 februari

VM: De ARK en Bar Michotte

NM+AV Kalipso

 

Zaterdag 17 februari

Ganse dag: Kalipso

20u Concert Falling in Love door Blij Rondeel en Cuerdas in de kerk

 

Zondag 18  februari

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

 

Dinsdag 20 februari

14 uur: Seniorencafé

 

Woensdag 21 februari

VM: OKRA Teamvergadering  

NM: SAMANA Crea

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 15 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 16 februari

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 20 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Woensdag 21 februari

14.00 uur Stoelturnen met Veerle Vervoort

 

Donderdag 22 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 23 februari

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Zondag 25 februari

13.00 uur Oostenrijkse zondag

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2018

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

 

 

 

 

OUDER WORDEN: VERLIES EN OVERGAVE - deel 2

Alfons Marcoen  

 

Verlieservaringen komen in alle levensdomeinen en in elke fase van de levensloop voor.

Meer ouderen dan ooit staan vandaag voor de ontwikkelingstaak van met onomkeerbaar verlies en toenemende kwetsbaarheid, door te groeien naar een toestand van zelfrealisatie en levensvervulling, en zich vol vertrouwen op het definitieve afscheid van het leven voor te bereiden. Veel ouderen slagen daarin door het uitzicht op een (ultieme) zingevingshorizon aangereikt door een vaak levenslang gecultiveerde of sluimerende al of niet religieuze spiritualiteit.

 

Onomkeerbaar verlies en de vraag naar zin

 

Ouderen die de globale ontwikkelingstaken en de vele kleine dagelijkse (deel)taken ter harte nemen ervaren hun inzet als zinvol.

Dat was ook al het geval in de vroegere fasen van de volwassenheid. Volwassenen ervaren hun dagelijkse activiteiten doorgaans als zinvol. Ze spreken zich niet voortdurend uit over de zin van waar ze op elk ogenblik mee bezig zijn. Ze stellen zich dan geen vragen over de zin van hun leven, laat staan over de ultieme zin van het leven. Ze leven. De zin is “geleefde zin”.

 

Maar soms stellen ze zich wel vragen. Als het leven stremt, als de vloeiende levenstroom wordt onderbroken door (on)verwachte gebeurtenissen, hindernissen, moeilijkheden en tegenslagen, door verveling (gebrek aan uitdaging) en stress, maar soms ook door de ervaring van onverwacht groot geluk.

Dan dringen levens- en zinvragen zich op.

Vragen focussen op de evaluatie van de situatie van het moment, op mogelijkheden van herstel, verbetering of bestendiging van de optimaler situatie en op de zin van een en ander (strategieën, remedies en behandelingen) tegen de achtergrond van een expliciete levensvisie. 

 

Op hoge leeftijd gebeurt de doorbraak van zinvragen bij uitstek in situaties van verlies, zoals:

door ziekte chronisch in ademnood zijn,

zijn intrek moeten nemen in een woonzorgcentrum,

zijn levenspartner verliezen,

ontslagen worden op het werk,

zich realiseren dat alle vrienden gestorven zijn,

zich vervreemd voelen van de hedendaagse maatschappij.

 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van meestal onomkeerbare en ook niet te compenseren verlieservaringen op hogere leeftijd. Ze roepen in veel gevallen levens- en zinvragen op zoals: Wie ben ik (nog)? Hoe kan ik de (beperkte) tijd die mij rest zinvol gebruiken? Wat is de ultieme zin van het bestaan?

 

Deze vragen sluiten aan bij de fundamentele levensvragen die aan de orde zijn in drie zelf-reflectieve levendomeinen.

Vragen die daarin centraal staan gaan over de omgang met en visie op (1) zichzelf, (2) de vervloeiende tijd en (3) het naakte bestaan.

Deze existentiële vragen stellen zich uiteraard niet alleen in de ouderdom.

De antwoorden die de oudere mens er in de loop van zijn leven op gegeven heeft zijn in de ouderdom, en zeker op de zeer hoge leeftijd, wel aan een evaluatie en herziening toe. De ervaring van de eindigheid in het eigen lichaam, het wegvallen van generatiegenoten, en de snelheid van de maatschappelijke veranderingen nopen ouderen tot reflectie en bezinning over hun identiteit (het zelfbeeld), over de manier waarop ze met voldoening hun levensreis wensen of hopen te voltooien.

 

Ouderen gaan het gesprek aan met zichzelf in de gedragen stilte van het alleen zijn en/of de veilige tijdruimte gecreëerd door een empathisch luisterende medemens.

 

In volgende parochiebladen kan je nog verder lezen over:

*hoe existentiële zelfbevraging uitmondt in een levensverhaal,

*verliesverwerking door overgave en aanvaarding als spiritueel proces; 

*ultieme kwetsbaarheid en het geborgen zijn.

 

Tijdschrift voor Geestelijk Leven, 3-2017

Licap-Halewijn, ISBN 978-94-6196-237-9

Jaarabonnement: 29 euro, prijs per los nummer: 7,95 euro , e-mail: info@tgl.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUDER WORDEN: VERLIES EN OVERGAVE (5)

Alfons Marcoen

 

 

 

Ultieme kwetsbaarheid en het geborgen zijn  

 

Waarom nog?

Zeer verzwakte en hulpbehoevende ouderen krijgen soms het gevoel dat het niemand wat uitmaakt of ze er nog zijn. Ze stellen zich vragen: “Waarom nog? Is het niet genoeg geweest? “

Alsmaar meer kwetsbare ouderen vandaag zijn in het aanschijn van de dood geneigd te twijfelen aan de zinvolheid van hun leven. Ze verwijzen (impliciet) naar een ultieme zingevinghorizon waarin een goede gezondheid, mentale en lichamelijke fitheid en actief sociaal engagement in het leven, de enige criteria zijn voor zinvol leven.

 

Kracht uit het geloof  

Er zijn ouderen die zich – niettegenstaande fysiek lijden en grote hulpbehoevendheid – deze vragen niet of slechts sporadisch stellen.

Zij putten psychische en morele kracht uit hun geloof. De religieuze overtuigingen uit hun kinderjaren bieden hen een houvast. Bij sommigen gaat het om een orthodox bewaard geloof, bij anderen om een geloof dat door een fase van kritische reflectie is gegaan en dat hen op symbolisch niveau geherinterpreteerd blijft inspireren.

 

Door regelmatige religieuze praktijken onderhouden deze gelovige ouderen de band met het transcendente. Dat geeft hen de kracht om elke nieuwe dag als een geschenk te waarderen en in al wat ze doen meer dan ooit de zin van het ogenblik te vervullen. Dat gebeurt meestal zeer spontaan. Ze geven zich zonder veel woorden over aan de grond van hun bestaan, de God waaruit ze zijn voortgekomen en waar ze weldra weer naartoe gaan.

 

Ik mag er zijn. Ik word bemind..

Dit is wezenlijk een proces van decentrering, loskomen van het eigen egocentrisch perspectief, en radicaal het perspectief innemen van de alles overstijgend Andere, voor christenen Jezus en wie hij zijn Vader noemt. En precies vanuit dat perspectief kan een kwetsbare oudere dan het hartverwarmend gevoel hebben dat “er zijn” alleen al zinvol is: “Ik mag er zijn, ik word bemind”.

 

Kracht van de meditatie  

Deze ervaring van zinvolheid en aanvaarding wordt bij uitstek bevorderd door de praktijk van de meditatie, het gedisciplineerd dagelijks binnengaan in de stilte, in het ten volle zijn in het nu moment. In de christelijke meditatie (John, Main, 2003) wordt het stil worden en alle gedachten - ook die over God – loslaten geïnterpreteerd als het binnentreden in de sublieme stilte van het Zijn, waar de liefde tussen Jezus en zijn Vader heerst.

 

De mens die deze Grote Stilte binnengaat voegt aan zijn levensverhaal een dimensie toe. Waar in het levensverhaal naast succes en positieve ervaringen, verlies en mislukking een plaats krijgen, krijgt in de meditatie het hele verhaal een plaats in de rij van ongenode gasten, de gedachten die de toegang  tot de Grote Stilte bemoeilijken.

 

Het levensverhaal wordt er in het gesprek van de mens met zichzelf en zijn medemensen niet minder helend door, maar in de voltooide meditatie, directe contact met het transcendente, vind het levensverhaal zijn voltooiing. Daar waar de gelovige door de meditatie binnengaat in het mysterie van het leven is zijn woordeloos levensverhaal gekend, aanvaard en voltooid.

 

Waardering door medemensen  

Het is niet aan alle ouderen – ook gelovigen – gegeven om zich zo diep direct religieus geworteld te weten in het transcendente, in de alles overstijgend ultieme werkelijkheid.

Wellicht de meeste (ook gelovige) ouderen zullen alleen door bemiddeling van medemensen de gedragenheid en het er mogen zijn ervaren. Ze zien de zin en de waarde van hun leven niet meer als ze niet direct ervaren in de houding van de mensen rondom hen – volwassen kinderen, kleinkinderen, hulpverleners – dat ze meer zijn dan lastbezorgers.

De ervaring van positieve levenszin is hier de toegift bij de ervaren waardering door medemensen en door de hele samenleving via haar instituties.

 

De integratie van de ervaring van onomkeerbaar verlies in een zinvol levensverhaal, de geborgenheid in het transcendente en de bevestiging door meelevende medemensen behoedt de kwetsbare oude mens voor levensmoeheid.

 

Tijdschrift voor Geestelijk Leven, 3-2017

Licap-Halewijn, ISBN 978-94-6196-237-9

Jaarabonnement: 29 euro, prijs per los nummer: 7,95 euro , e-mail: info@tgl.be 

 

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Gebruik van Het Molenhuis door derden 

Het gebouw kan geheel of gedeeltelijk worden ter beschikking gesteld aan derden indien deze activiteiten in overeenstemming zijn met de geest en de filosofie van de vzw “Moulin de Belle Meuse”. Voorrang en kortingen worden gegeven aan groepen die aandacht hebben voor mensen die het moeilijker hebben in onze samenleving.

 

We werken met ons huis in een vorm van open vertrouwen. Er is geen conciërge, geen inspecteur die u ter plaatse viseert. Van de groepen wordt verwacht dat zij het huis als een goede huisvader gebruiken en het in een staat achterlaten zoals ze het zelf graag hadden willen vinden.

 

Op onze website (www.moulindebellemeuse.be/reserveren) vindt u onze kalender. Kijk hier of uw gewenste periode nog vrij is. Gebruik het reservatieformulier om uw aanvraag in te dienen. De raad van bestuur evalueert elke aanvraag.

 

Woonhuis (max. 12 personen) Prijs per nacht: 90 euro .

Kamphuis (max. 30 personen) *

Sociale sector: 125 euro per nacht

Jeugd en scholen: 190 euro per nacht

Andere gebruikers: 250 euro per nacht

Ganse huis (max. 50 personen ) *

Sociale sector: 170 euro per nacht

Jeugd en scholen: 260 euro per nacht

Andere gebruikers: 340 euro per nacht

* Vanaf 18.00 u. op uw aankomstdag, tot 16.00 u. op uw vertrekdag. Een weekend geldt steeds voor 2 nachten. Op aanvraag kan de raad van bestuur beslissen af te wijken van de tarieven. Wij vragen een voorschot van 20%.

 

Wat verstaan wij onder ‘sociale sector’, ‘jeugd en scholen’ en ‘andere gebruikers’?

 

1. Sociale sector 

VZW's die tot de Bijzondere Jeugdbijstand behoren, initiatieven of organisaties voor mensen in armoede, voor volwassenen of kinderen met lichamelijke, psychische, mentale en sociale beperkingen, MPI’s (o.m BSO en BLO) …

 

2. Jeugd en Scholen 

Het betreft vooral bosklassen voor lager- en secundair onderwijs. Deze doelgroep (jongeren tot 18 jaar) staat onder begeleiding van minstens 1 volwassene.

 

3. Andere gebruikers  

- Families en verenigingen  

Het betreft gezinnen, familiebijeenkomsten, verenigingen, vriendengroepen, ...

De groepsstructuur, het samenzijn en het samen beleven met respect voor de natuur en het huis is zeer belangrijk.

- Vorming 

Bezinningsdagen, vormende activiteiten, opleidingen, alternatieve geneeswijzen, meditaties, enz. Meestal gebeuren deze activiteiten onder deskundige begeleiding.

We willen Vorming als een afzonderlijk type van gebruik blijven opvolgen omdat deze activiteiten goed aansluiten bij onze krachtlijnen en om mogelijk samen te werken met de verantwoordelijken om soortgelijke activiteiten te organiseren als een Molenhuis-activiteit.

 

Contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebellemeuse.be

https://www.facebook.com/moulindebellemeuse/

 

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

Zaterdag 13 januari 2018 – 20 u.

Introducing the Band

Onder leiding van Sus Vandeweyer

Don Bosco centrum Kessel-Lo

Hoek Ortolanenstraat –PlatteLostraat 

Kaarten: 0496/560 106

19.15 u. deuren open – Inkom: 9 euro (incl. glaasje cava) – onder 14 jaar gratis

 

Dinsdag 23 januari 2018 – 20 u.

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

 

KERK IN HET MIDDEN

Kerkenbeleidsplan Leuven

 

Leuven telt twintig parochiekerken. Het beleidsplan vermeldt drie hoofdkerken, één per pastorale zone. Dat zijn de Sint-Pieterskerk voor Leuven, Wijgmaal en Wilsele, de Sint-Lambertuskerk voor Heverlee en de Onze-Lieve-Vrouw van Vlierbeek voor Kessel-Lo.

De stad en de kerkelijke instanties zijn niet van plan om op korte termijn kerken te sluiten. De enige uitzondering is de niet-historische kerk in de Goudsbloemstraat: die kan ontwijd worden.

Voor een aantal andere kerken start de stad met een onderzoek voor een gedeeltelijke of volledige herbestemming. Het gaat om de Sint-Martinuskerk in Wilsele-Dorp, de Sint-Johannes Boscokerk in Kessel-Lo en de Sint-Michiels-en Sint-Reinildiskerk in Heverlee.

Later onderzoekt de stad en het Centraal Kerkbestuur de andere kerken.

 

De Sint-Alfonsuskerk  

 

De gerestaureerde Sint-Alfonsuskerk in de Brabançonnestraat is tegenwoordig het centrale restaurant van woonzorgcentrum Sint-Vincentius.  

Een mooi voorbeeld van innovatief hergebruik van ons erfgoed.

 

Het woonzorgcentrum Sint-Vincentius is een schoolvoorbeeld van hoe een beschermde kerk een nieuw leven kan krijgen. De Vlaamse overheid geeft onder voorwaarden extra restauratiesubsidies voor kerken. Daarvoor moet een stad of gemeente wel een goedgekeurd kerkenbeleidsplan kunnen voorleggen, met een duidelijke visie over het (her-)gebruik van elke parochiekerk binnen de gemeentegrenzen. Het Leuvense beleidsplan werd afgelopen zomer goedgekeurd.

 

De kerk maakte oorspronkelijk deel uit van het door kanunnik Lemaire ontworpen Redemptoristenklooster, een typisch voorbeeld van wederopbouwarchitectuur van na de Eerste Wereldoorlog. Midden jaren ’80 maakte het klooster plaats voor een rusthuis voor paters. In 2008 moest dat weer de baan ruimen voor een woonzorgcentrum. Maar de kerk bleef al die tijd staan en is intussen beschermd.

 

Vandaag vormt de kerk het centrale deel van het woonzorgcentrum Sint-Vincentius.

Achter en naast het gerestaureerde monument ontwierp het Gentse architectenbureau 360-architecten grijze nieuwbouwvolumes.

Daardoor blijft de kerk prominent zichtbaar van op de straat en is er tegelijk een duidelijke link met de nieuwbouw. Oud en nieuw functioneren er mooi als één geheel.

 

Gordijn

De hele kerk doet dienst als restaurant. Het koor met het altaar is in zijn geheel behouden. De tafels en stoelen staan in het schip. De beide ruimtes worden gescheiden door een groot gordijn. Dat kan worden open- of dichtgeschoven, wat een groot verschil maakt in temperatuur en akoestiek.

 

Verborgen technieken  

Een kerk herbestemmen is niet eenvoudig. Bij een restaurant horen veel technische voorzieningen die moeilijk in een kerk passen. 

 

Doordat kerkgebouwen vaak hoog zijn, is het ook niet eenvoudig om ze te verwarmen, zelfs niet in de zomer. Om dat probleem op te lossen, kreeg de Sint-Alfonsuskerk vloerverwarming. Die verdeelt de warmte gelijkmatig en biedt de bewoners een aangename stralingswarmte. Door de aanleg van de vloerverwarming konden ook elektrische leidingen en allerlei andere buizen in de vloer worden verwerkt.

Andere technische leidingen zijn verstopt in één van de trapruimten en op zolder.

De keuken is op een open manier in de kerk geïntegreerd.

 

Moeilijk werk, mooi resultaat  

Het hergebruik van de kerk als restaurant was technisch geen voor de hand liggende keuze. Een restaurant brengt namelijk veel technieken met zich mee. Toch is dit project een schoolvoorbeeld van een geslaagde herbestemming van deze waardevolle kerk.

 

(Uit “Stadsvernieuwingsmagazine Mozaiek- december 2017”.

Communicatie stadsvernieuwing stad Leuven)

 

 

 

MICHOTTEBUURT 2018

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.

 

Buurtgroep Michotte  

Plant samen met u voor 2018, na de nieuwjaarsreceptie van 6 januari: 

Zaterdag 10 maart:

Film “Bienvenu à Marly-Gomont” i.s.m. Afrika Filmfestival  

Zondag 25 maart:

Opruimactie in het park met broodjes en koffiekoeken na.

Zaterdag 28 april:

Buurtfeest in het Michottepark

Zondag 21 oktober:

Buurtwandeling met voorafgaande zoektocht.

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

HET VERLEDEN VAN DE LEUVENSE GEZONDHEIDSZORG

Eén geschiedenis, duizenden verhalen

Museum HISTARUZ

 

Dit museum bezit een unieke verzameling van waardevolle historische toestellen, instrumenten, teksten en foto’s. De collectie getuigt over de pioniersrol van vele generaties gedreven zorgverleners die streefden naar een betere gezondheidszorg, met onder andere:

 

*Meer dan 20 ingerichte kamers die het ziekenhuis uit de eerste heft van de 20ste eeuw weer tot leven brengen.

 

*Een apotheek uit het einde van de 19de eeuw, een oud laboratorium en een hospitaalapotheek, een unieke farmaceutische aanvulling.

 

*Het houten auditorium uit 1929 waar duizenden artsen werden opgeleid.

 

*De kapel, een toonbeeld van schoonheid en devotie uit 1934.

 

Historisch archief UZ Leuven bewaart en ontsluit waardevolle zorgstukken die hun betekenis hebben in de geneeskunde en de gezondheidszorg en koestert daarnaast de levensverhalen van talloze zorgverleners.

 

Ben je in het bezit van waardevol medisch materiaal uit vervlogen tijden? Wil je de werking van Histaruz op een financiële of een andere manier steunen?

Contacteer ons via histaruz@uzleuven.be

 

Rondleidingen met gids

*Alle dagen, behalve zondag (duur : 2 uur)

*Na reservatie op www.uzleuven.be/histaruz

*20 euro per gids tot 10 personen + toegangsprijs

*Aangepaste rondleidingen voor lagere scholen en lager middelbaar onderwijs

 

Practisch  

* Openingsuren

Elke donderdag van 9 tot 12 uur

Elke zaterdag van 14 tot 17 uur

Gesloten op feestdagen

*Toegangsprijs 

3 euro per bezoeker – tot 12 jaar gratis

*Gemakkelijk bereikbaar 

Met de bus, halte Kapucijnenvoer  

*Openbare betaalparking  

Sint-Jacob, Sint-Jacobsplein  

*Rolstoeltoegankelijk 

 

Historisch Archief UZ Leuven

Campus Sint-Rafaël + Kapucijnenvoer 35 – 3000 Leuven

Tel. +32 (0)16 34 49 55

 

 

TEGENDRAADS GELOVIG

Denkend geloven

KU Leuven MSI, Erasmusplein 2 in Leuven -  telkens van 19.30 tot 21.30 uur

 

20 februari 2018: 500 jaar Reformatie - Hoe een religieuze revolutie vorm gaf aan de seculiere samenleving

Prof. Dr. Johan Temmerman

27 februari 2018: De Staat van de Welvaartsstaat

Prof. Dr. Bea Cantillon

6 maart 2018: Blind Spot: wanneer religie niet wordt ‘gesnapt’ – Over de spanning tussen godsdienst en massamedia 

Dhr. Geert De Kerpel

13 maart 2018: Flexibel geloven en verschillen verbinden

Prof. Dr. Manuela Kaisky

 

http://puc.kuleuven-kulak.be  

U betaalt 10 euro voor één avondlezing of 30 euro voor de volledige reeks op de rekening IBAN BE31 2850 2133 2955 van het Postuniversitair Centrum, met vermelding ‘400/0014/97677 + naam deelnemer(s).  

 

 

 

 

ABDIJ VAN PARK 

 

© Stad Leuven – Mozaïk 

Opnieuw landbouwactiviteiten in Abdij van Park

De site van Abdij van Park is uitzonderlijk. Niet alleen door de zo goed bewaarde gebouwen, maar ook vanwege het omliggend domein. Dit waardevolle landschap werd eeuwenlang door de Norbertijnen gebruikt. Ze lieten er hun vee grazen en kweekten er groenten.

 

Vandaag werken er bio-boeren, is de imker er actief en onderhouden de Vrienden van de Abdij een deel van het landschap. En dan is er nog de Doe-boerderij. Zij organiseren werkshops en leertrajecten voor kinderen.

Die leren daar wat er op een boerderij gebeurt: ze voederen de dieren, werken op het veld en in de boomgaard, ontdekken welke groenten bij welk seizoen horen en koken met zelf geoogste producten. Tijdens die workshops passen de leerlingen spelenderwijs leerstof uit de klas rond bijvoorbeeld rekenen en meten toe.

 

Door die activiteiten blijft de traditie voortleven in dit landelijk erfgoed.

 

Abdij van Park

Abdij van Park 7, 3001 Heverlee (Leuven)

Telefoon 016 40 01 51

www.doeboerderijleuven.be/contact.html

info@abdijvanpark.be

www.parkabdij.be 

 

© Stad Leuven – Mozaïk 

(Uit “Stadsvernieuwingsmagazine Mozaïk- december 2017”.

Communicatie stadsvernieuwing stad Leuven)

  

 

 

LEIDEN

Davidsfonds Stedenreizen 

 “Nineveh & Persepolis 

Tentoonstellingen in het Rijksmuseum van oudheden in Leiden 

 

Reisdatum:  zondag 25 maart 2018

Reissom: per persoon 110 euro

Aantal deelnemers: 2 samen reizende groepen van elk maximum 20 personen. De rondleidingen gebeuren afzonderlijk voor elke groep.

 

Dagprogramma

Rond 7.45 uur vertrekt u per autocar aan het station van Berchem naar het museum in Leiden.

Bij aankomst volgt een inleidende lezing door Tom Boiy. Daarna bezoekt u in kleine groep met uw reisleider de tentoonstelling “Nineveh”.

Na het middagmaal volgt opnieuw een bezoek, nu met museumgids, aan de permanente collectie over “Het nabije Oosten”. Ook deze rondleiding gebeurt in kleine groep.

Aansluitend kunt u op eigen tempo de tentoonstelling “Fascinatie voor Persepolis” bekijken.

Aansluitend op beide rondleidingen is er telkens wat tijd voorzien voor verdere individuele verkenning van de tentoonstellingen.

Rond 17.00 uur rijdt u terug naar het station van Berchem.

 

Inbegrepen in deze reissom:

* De toegangsgelden voor de tentoonstellingen (ook Fascinatie voor Persepolis) en de permanente collectie nabije Oosten van het Rijksmuseum van Oudheden

* Reisbegeleiding, inleidende lezing en rondleiding door de tentoonstelling “Niniveh, de hoofdstad van een wereldrijk” met Tom Boiy

* Museumgids voor de permanente collectie Nabije Oosten

* Gebruik van de audiofoon

* Fooien voor lokale gids en chauffeur

* Vervoer in comfortabele autocar, vertrek vanuit het station van Berchem

* Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering 

 

Davidsfonds Cultuurreizen 

Omnia Travel, Mgr. Ladeurzeplein 15, 3000 Leuven 

Tel.: 016 24 38 38

E-mail: cultuurreizen@omniatravel.be

WWW.DAVIDSFONDS.BE/CULTUURREIZEN

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Dinsdag 20 februari 2018

Inclusief kapitalisme: welvaart en welzijn creëren en verdelen

Prof. Herman Daems (Voorzitter van Bestuur KU Leuven)

 

Dinsdag 27 februari 2018

Een regenboog van dialecten 

Em. Prof. Magda Devos (Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte)  

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

LEZING IN SENIORTAMA

“Blijft ons sociaal gezondheidsbeleid betaalbaar?”

door Marc Justaert, voormalig voorzitter CM

Datum: maandag 19 februari 2018 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

FILM IN SENIORAMA

 “Stupeur et tremblements”

Frankrijk, Japan – 2003 – 107 minuten

van: Amélie Nothomb, Alain Corneau - met: Sylvie Testud, Kaori Tsuji

 

De Belgische schrijfster Amélie Nothomb bracht haar kinderjaren in Japan door.

Wanneer ze haar universitair diploma behaalt, zoekt ze werk in Japan. Ze krijgt een contract voor één jaar, maar botst met de eilandmentaliteit van de Japanners. Een succesroman, hilarisch verfilmd.

 

Datum: vrijdag 16 februari 2018 van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro

 

Seniorama vzw 

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be 

 

GSM/smartphone (Android)

Wie problemen heeft met gsm of smartphone, kan met Katia Humblet een afspraak maken 0475 82 04 40 of Katia.humblet@gmail.com.

Merk en type van het toestel opgeven en je probleem zo goed mogelijk omschrijven.

Zorg ervoor dat je toestel opgeladen is.

Bijdrage: € 5 vooraf te betalen.

 

HULP BIJ LAPTOP GEBRUIK

Je hebt een computercursus gevolgd en je werkt regelmatig op je laptop (draagbare pc) en af en toe word je met een probleempje geconfronteerd. Je hebt bv. last met de opsommingstekens of de marges of met het maken van een tabel? Hoe krijg je een pdf-document geopend en afgedrukt? Het lukt je niet je foto’s van je digitaal fototoestel op je computer te zetten? Wat is het beste antivirusprogramma? De update, upgrade of back-up wil niet lukken. Of … mijn pc doet raar!...

 

Seniorama probeert een antwoord op je vragen te vinden en organiseert begeleiding bij laptop-gebruik waar je gedurende 45 min. individuele hulp krijgt: echt maatwerk.

Alleen onderwerpen die in onze cursussen (zie jaarprogramma) aangeleerd worden, kunnen behandeld worden. We doen geen herstellingen van hardware. Onze lesgevers komen niet aan huis.

Seniorama vraagt een bijdrage van € 5, vooraf te betalen.

Vooraf inschrijven op het onthaal is noodzakelijk: 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be.

Omschrijf je probleem. Vergeet niet je laptop en de voedingskabel mee te brengen, eventueel ook de muis.

 

 

 

 

GESPREK@HOME 

 

Vluchten is van alle tijden. Het is allesbehalve een zwart-wit verhaal.

De recente instroom van mensen op zoek naar een nieuwe thuis roept verschillende vragen op.

Waarom gaan mensen op de vlucht? Wat drijft hen om zo’n gevaarlijke route  te nemen? Hoe gaat het verder eens ze in België aankomen? Welke gevolgen heeft dit voor onze samenleving en voor mijn buurt? Maar ook: Hoe ga ik om met deze nieuwe realiteit? Wat kan ik doen als individu? 

 

Ben jij, net als heel wat anderen, op zoek naar antwoorden en manieren om dit alles een plaats te geven? Dan kan je vanaf nu beroep doen op Vormingplus Oost-Brabant.

Onze gespreksbegeleiders komen graag naar jouw huiskamer (al mag dat natuurlijk ook het lokaal van je vereniging zijn) om samen met jou en een groep van geïnteresseerden in gesprek te gaan.

 

Concreet verwachten we van jou dat je een groep (een klein groepje of een grote bende, bij je thuis, op je werk, op school (17+), in je vereniging…) samenbrengt. Wij zorgen voor een begeleider. Het organiseren van zo’n avond is volledig kosteloos, je zorgt enkel voor een hapje en een drankje.

Interesse? Neem contact op met Patricia Toebinte via 016 525 904 of patricia.toebinte@vormingplusob.be. We plannen dan samen een afspraak.

 

Periode:  Tot juni 2018.

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

   

 

Laatst bijgewerkt: 10 februari 2018

 

Teller vanaf 22/8/2009