St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 5  31 januari 2018

 

  info Eerste Communie mei 2018 en Vormsel mei 2018 

voor info klik op de blauwe links 

 

 

 

 

 

 

Ik was vreemdeling, 

jullie hebben mij opgenomen  

 

 

De (pre)zonale raad, de raad waarin afgevaardigden zitten vanuit de 7 parochies van onze (toekomstige) zone Kessel-Lo, heeft beslist om te proberen een van de vluchtelingen(families) op te vangen die door een humanitaire corridor naar België zullen overkomen in de loop van 2018. Het gaat om Syrische vluchtelingen die momenteel in Libanon of in Turkije verblijven. De 150 Syrische vluchtelingen zijn geïdentificeerd op basis van “kwetsbaarheid”. Het gaat voornamelijk om gezinnen met kinderen, maar ook om enkele ouderen of personen met een bijzondere medische problematiek.  Er werd ook gekeken naar eventuele banden met ons land. De bedoeling is dat deze mensen zo uit de handen kunnen blijven van mensensmokkelaars.

Als Christenen proberen we zo een antwoord te geven op de vraag van Jezus om vreemdelingen op te nemen (Mt 25, 35 – evangelie op het feest van Christus Koning).

Daarvoor gaan we op zoek naar vrijwilligers die deze mensen willen onthalen door ze een jaar lang te helpen thuiskomen in onze maatschappij. Het gaat o.a. over praktische dingen: zorgen voor huisvesting, installeren en bijeenzoeken van huisraad zodat ze menswaardig kunnen leven, mee de administratieve problemen oplossen, ze verwelkomen in onze maatschappij die voor hen heel vreemd zal zijn … Voorlopig kunnen mensen die aan dit project willen meewerken hun naam opgeven aan Fons Boey, meewerkend priester in Kessel-Lo. (alfonsboey@gmail.com – Tel: 0474/29 37 62).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

De creatieve onrust van de mensheid wordt blijkbaar niet alleen gewekt om zelf gelukkig te worden maar ook om anderen gelukkig te maken, niet alleen om door anderen erkend te worden maar ook om anderen te eerbiedigen en allen recht te laten wedervaren. De mens beleeft zichzelf als “openheid” en “ruimte”, hij is zelf mogelijkheid om de enge kring van de op zichzelf betrokken individualiteit te doorbreken, om eerbiedig naar hetgeen hem omringt te luisteren en allen tot hun volle recht te laten komen. Van deze transcendente openheid, die ten grondslag ligt aan onze rusteloze bewogenheid en onuitputtelijke creativiteit, is de eindige mens zelf de oorsprong niet. Hij ervaart ze tegelijk als gave en opgave.

J. Lescrauwaet  

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Als we biddend groeien in intimiteit met God en met zijn enige Zoon, groeien we in intimiteit met andere mannen en vrouwen. Daarom heeft de menselijke intimiteit zo een belangrijke plaats in de moderne mystieke theologie.

Gebed en vooral contemplatief gebed, bevrijdt ons van een smachten naar en ons vastklampen aan, en van projectie en angst, die de diepe intimiteit bederven.

Het gebed wekt nieuwe niveaus van bewustzijn uit hun gewone sluimer. Het steekt de levende vlam van liefde aan, die oplaait niet alleen naar God onze Vader toe, maar naar alle mannen en vrouwen en naar het milieu waar we in leven.

William Johnston  

 

Wij komen in februari samen mediteren op maandag 5 en maandag 19 februari 2018.

Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.  

En je weet: wie eens wil mee mediteren is welkom. Breng wel Jos Vermeulen op de hoogte van uw komst.

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FRANDO

                

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 31 januari

NM: SAMANA - Bingo

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 1 februari

14 uur: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 2 februari

VM en NM: De ARK en Bar Michotte

 

Zondag 4  februari

11 uur: Zondagscafé

NM: Kalipso

AV: Koor Dissonant

 

Maandag 5 februari

NM: OKRA Ledenvergadering

 

Dinsdag 6 februari

VM: Samana kern

14 uur: Seniorencafé

 

Woensdag 7 februari

NM: Liturgie + Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 1 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 2 februari     

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Zondag 4 februari     

Pannenkoekennamiddag Samana in Kristoffelzaal

 

Dinsdag 6 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 8 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

 

JAARPROGRAMMA 2018

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

OUDER WORDEN: VERLIES EN OVERGAVE - deel 2

Alfons Marcoen  

 

Verlieservaringen komen in alle levensdomeinen en in elke fase van de levensloop voor.

Meer ouderen dan ooit staan vandaag voor de ontwikkelingstaak van met onomkeerbaar verlies en toenemende kwetsbaarheid, door te groeien naar een toestand van zelfrealisatie en levensvervulling, en zich vol vertrouwen op het definitieve afscheid van het leven voor te bereiden. Veel ouderen slagen daarin door het uitzicht op een (ultieme) zingevingshorizon aangereikt door een vaak levenslang gecultiveerde of sluimerende al of niet religieuze spiritualiteit.

 

Onomkeerbaar verlies en de vraag naar zin

 

Ouderen die de globale ontwikkelingstaken en de vele kleine dagelijkse (deel)taken ter harte nemen ervaren hun inzet als zinvol.

Dat was ook al het geval in de vroegere fasen van de volwassenheid. Volwassenen ervaren hun dagelijkse activiteiten doorgaans als zinvol. Ze spreken zich niet voortdurend uit over de zin van waar ze op elk ogenblik mee bezig zijn. Ze stellen zich dan geen vragen over de zin van hun leven, laat staan over de ultieme zin van het leven. Ze leven. De zin is “geleefde zin”.

 

Maar soms stellen ze zich wel vragen. Als het leven stremt, als de vloeiende levenstroom wordt onderbroken door (on)verwachte gebeurtenissen, hindernissen, moeilijkheden en tegenslagen, door verveling (gebrek aan uitdaging) en stress, maar soms ook door de ervaring van onverwacht groot geluk.

Dan dringen levens- en zinvragen zich op.

Vragen focussen op de evaluatie van de situatie van het moment, op mogelijkheden van herstel, verbetering of bestendiging van de optimaler situatie en op de zin van een en ander (strategieën, remedies en behandelingen) tegen de achtergrond van een expliciete levensvisie. 

 

Op hoge leeftijd gebeurt de doorbraak van zinvragen bij uitstek in situaties van verlies, zoals:

door ziekte chronisch in ademnood zijn,

zijn intrek moeten nemen in een woonzorgcentrum,

zijn levenspartner verliezen,

ontslagen worden op het werk,

zich realiseren dat alle vrienden gestorven zijn,

zich vervreemd voelen van de hedendaagse maatschappij.

 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van meestal onomkeerbare en ook niet te compenseren verlieservaringen op hogere leeftijd. Ze roepen in veel gevallen levens- en zinvragen op zoals: Wie ben ik (nog)? Hoe kan ik de (beperkte) tijd die mij rest zinvol gebruiken? Wat is de ultieme zin van het bestaan?

 

Deze vragen sluiten aan bij de fundamentele levensvragen die aan de orde zijn in drie zelf-reflectieve levendomeinen.

Vragen die daarin centraal staan gaan over de omgang met en visie op (1) zichzelf, (2) de vervloeiende tijd en (3) het naakte bestaan.

Deze existentiële vragen stellen zich uiteraard niet alleen in de ouderdom.

De antwoorden die de oudere mens er in de loop van zijn leven op gegeven heeft zijn in de ouderdom, en zeker op de zeer hoge leeftijd, wel aan een evaluatie en herziening toe. De ervaring van de eindigheid in het eigen lichaam, het wegvallen van generatiegenoten, en de snelheid van de maatschappelijke veranderingen nopen ouderen tot reflectie en bezinning over hun identiteit (het zelfbeeld), over de manier waarop ze met voldoening hun levensreis wensen of hopen te voltooien.

 

Ouderen gaan het gesprek aan met zichzelf in de gedragen stilte van het alleen zijn en/of de veilige tijdruimte gecreëerd door een empathisch luisterende medemens.

 

In volgende parochiebladen kan je nog verder lezen over:

*hoe existentiële zelfbevraging uitmondt in een levensverhaal,

*verliesverwerking door overgave en aanvaarding als spiritueel proces; 

*ultieme kwetsbaarheid en het geborgen zijn.

 

Tijdschrift voor Geestelijk Leven, 3-2017

Licap-Halewijn, ISBN 978-94-6196-237-9

Jaarabonnement: 29 euro, prijs per los nummer: 7,95 euro , e-mail: info@tgl.be  

 

 

 

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Gebruik van Het Molenhuis door derden 

Het gebouw kan geheel of gedeeltelijk worden ter beschikking gesteld aan derden indien deze activiteiten in overeenstemming zijn met de geest en de filosofie van de vzw “Moulin de Belle Meuse”. Voorrang en kortingen worden gegeven aan groepen die aandacht hebben voor mensen die het moeilijker hebben in onze samenleving.

 

We werken met ons huis in een vorm van open vertrouwen. Er is geen conciërge, geen inspecteur die u ter plaatse viseert. Van de groepen wordt verwacht dat zij het huis als een goede huisvader gebruiken en het in een staat achterlaten zoals ze het zelf graag hadden willen vinden.

 

Op onze website (www.moulindebellemeuse.be/reserveren) vindt u onze kalender. Kijk hier of uw gewenste periode nog vrij is. Gebruik het reservatieformulier om uw aanvraag in te dienen. De raad van bestuur evalueert elke aanvraag.

 

Woonhuis (max. 12 personen) Prijs per nacht: 90 euro .

Kamphuis (max. 30 personen) *

Sociale sector: 125 euro per nacht

Jeugd en scholen: 190 euro per nacht

Andere gebruikers: 250 euro per nacht

Ganse huis (max. 50 personen ) *

Sociale sector: 170 euro per nacht

Jeugd en scholen: 260 euro per nacht

Andere gebruikers: 340 euro per nacht

* Vanaf 18.00 u. op uw aankomstdag, tot 16.00 u. op uw vertrekdag. Een weekend geldt steeds voor 2 nachten. Op aanvraag kan de raad van bestuur beslissen af te wijken van de tarieven. Wij vragen een voorschot van 20%.

 

Wat verstaan wij onder ‘sociale sector’, ‘jeugd en scholen’ en ‘andere gebruikers’?

 

1. Sociale sector 

VZW's die tot de Bijzondere Jeugdbijstand behoren, initiatieven of organisaties voor mensen in armoede, voor volwassenen of kinderen met lichamelijke, psychische, mentale en sociale beperkingen, MPI’s (o.m BSO en BLO) …

 

2. Jeugd en Scholen 

Het betreft vooral bosklassen voor lager- en secundair onderwijs. Deze doelgroep (jongeren tot 18 jaar) staat onder begeleiding van minstens 1 volwassene.

 

3. Andere gebruikers  

- Families en verenigingen  

Het betreft gezinnen, familiebijeenkomsten, verenigingen, vriendengroepen, ...

De groepsstructuur, het samenzijn en het samen beleven met respect voor de natuur en het huis is zeer belangrijk.

- Vorming 

Bezinningsdagen, vormende activiteiten, opleidingen, alternatieve geneeswijzen, meditaties, enz. Meestal gebeuren deze activiteiten onder deskundige begeleiding.

We willen Vorming als een afzonderlijk type van gebruik blijven opvolgen omdat deze activiteiten goed aansluiten bij onze krachtlijnen en om mogelijk samen te werken met de verantwoordelijken om soortgelijke activiteiten te organiseren als een Molenhuis-activiteit.

 

Contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebellemeuse.be

https://www.facebook.com/moulindebellemeuse/

 

 

 

HART BOVEN HARD

Zorg om zorg

Organisatie: Hart boven Hard - Leuven – Werkgroep Zorg

 

Op 3 februari 2018 werken we met zorgvragers en zorgverleners opnieuw samen in een nieuw burgerforum. En willen onze krachtlijnen en bouwstenen voor zingevende en verbindende zorg, die we kort meegeven in dit artikel, verder toetsen aan recente ontwikkelingen en aan verdere inzichten als groep.

 

We kozen op 10 juni 2017al actiesporen voor de zorggebieden:

geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, jeugdzorg, zorg en ondersteuning van personen met een beperking of handicap, gemeenschaps- en welzijnsdiensten.

*Het gebied van de gezondheidszorg nemen we voor het eerst op.

 

De doelstelling van de dag is de reeds aangegeven actiesporen hernemen, verfijnen en vertalen naar politieke beleidskeuzes.

Het resultaat van ons Leuvens werk willen we daarna voorleggen aan de beweging van Hart boven Hard om verder te mobiliseren voor politieke keuzes die zingevende en verbindende zorg waar kunnen maken.

 

Voor de 6 zorgsectoren komt er iemand ons informeren over de ontwikkelingen die daar gaande zijn. We vragen hen om te vertrekken van onze krachtlijnen en bouwstenen. Waar liggen linken en mogelijkheden? Waarop kunnen wij als Hart boven Hard best inzetten?

 

Daarna werken we zoals vorige keer verder in dialooggroepen per zorggebied. In de namiddag bundelen we de verschillende keuzes en verwoorden we samen de beleidslijnen uit die we het politieke forum willen inbrengen.

 

Zingevende en verbindende zorg

 

Krachtlijnen en bouwstenen

Zoals in dialoogtafels verwoord op een burgerplatform van Hart boven Hard – Leuven, op 10 juni 2017

* De basis van een zingevende en verbindende zorgpraktijk is een warme, menselijke relatie  

* In een zorgrelatie staat steeds de gehele mens in zijn bijzonderheid centraal

* Goede zorg is ook en vooral gericht op het mogelijk maken van wat mogelijk is en zin geeft

* Goede zorg werkt vanuit de verbinding met het persoonlijk netwerk, de buurt, de brede omgeving en de samenleving én versterkt die verbinding

* Goede zorg vraagt om organisatie(s) die met zorg worden opgebouwd en geleid

 

Oproep

Kan jij je al vinden in deze krachtlijnen en bouwstenen voor verbindende en zingevende zorg, dan ben je meer dan welkom om met lot- of bondgenoten in gesprek te gaan, samen keuzes te maken en die op de politieke agenda te zetten. Kom en breng nog anderen mee.

 

Afspraak op zaterdag 3 februari 2018 van 9u30 tot 16u in de Leuvense Steinerschool De Zonnewijzer in de Privaatweg in Wijgmaal.

(Vlakbij Wijgmaal station en eindhalte van bus 630 vanuit Leuven)

 

Schrijf je al in via ons e-mailadres: leuven@hartbovenhard.be

We zenden je dan al het volledige programma.

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

Zaterdag 13 januari 2018 – 20 u.

Introducing the Band

Onder leiding van Sus Vandeweyer

Don Bosco centrum Kessel-Lo

Hoek Ortolanenstraat –PlatteLostraat 

Kaarten: 0496/560 106

19.15 u. deuren open – Inkom: 9 euro (incl. glaasje cava) – onder 14 jaar gratis

 

Dinsdag 23 januari 2018 – 20 u.

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

MICHOTTEBUURT 2018

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.

 

Buurtgroep Michotte  

Plant samen met u voor 2018, na de nieuwjaarsreceptie van 6 januari: 

Zaterdag 10 maart:

Film “Bienvenu à Marly-Gomont” i.s.m. Afrika Filmfestival  

Zondag 25 maart:

Opruimactie in het park met broodjes en koffiekoeken na.

Zaterdag 28 april:

Buurtfeest in het Michottepark

Zondag 21 oktober:

Buurtwandeling met voorafgaande zoektocht.

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

Dag van de buren mei 2017 in het Michottepark

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

 

 

 

 

VERSCHILLENDE MANIEREN VAN ROUWEN

Dinsdag 6 februari 2018 – 19.30 u.-2200 u.

* Verschillende manieren van rouwen binnen een gezin 

Dinsdag 6 februari 2018, 19.30 u. – 22 u.

 

Iemand in het gezin sterft. De impact is enorm. De kortfilm van cineast Petronella Vander Hallen brengt dat in beeld. We ontdekken ook hoe het rouwproces bij de verschillende gezinsleden geheel verschillend kan verlopen. Daar gaan we dieper op in samen met psychologe Liese Vijfeijken. 

Prijs: 9 euro – 7 euro

Plaats: LDC Wijnveld – Wingerdstraat 14, Leuven

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Dinsdag 6 februari 2018

Digitale gezondheidszorg. Virtuele hulpmiddelen voor dokters en patiënten 

Prof. Liesbet Geris (Faculteit Ingenieurswetenschappen) 

 

Dinsdag 13 februari 2018

De personenbelasting in het perspectief van de vergrijzing

Prof. Luc Maes (Voorzitter Fiscale Hogeschool)

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

Digitaal jaarabonnement op de lezingen: 30 euro.

 

 

 

NAAR EEN VEERKRACHTIGE TOEKOMST VOOR OUDEREN

Universiteit Derde Leeftijd Leuven:

Fonds voor Gerontologie

Vergrijzing in onze samenleving

Door de vergrijzing in onze samenleving komt ouder worden steeds vaker in de actualiteit, en dikwijls op een verrassend positieve manier. Deze levensfase wordt gekenmerkt door een rijk gevulde levensgeschiedenis, maar biedt ook bijkomende nieuwe opportuniteit. Alhoewel ouder worden ook gepaard gaat met verlieservaringen, is het vaak de veerkracht van een persoon, al dan niet samen met zijn/haar omgeving, die in de latere fasen van het leven doorslaggevend is voor een positief verhaal. De groeiende groep senioren is een schat aan kennis en ervaring voor de samenleving.

 

Doelstelling van het fonds

Het fonds focust niet alleen op educatie voor en door ouderen, maar ook op sociaal engagement, op participatie en op onderzoek naar preventie en behandeling van ouderdoms-gerelateerde veranderingen. Het wil ook nieuwe visies op ouder worden mogelijk maken, nieuwe woon-, zorg- en ondersteuningsvormen voor ouderen stimuleren en seniorvriendelijke, publieke infrastructuur aanmoedigen. Dit om de levenservaring van onze meest ervaren generatie zo hoog mogelijk te houden.

 

Uw steun betekent veel

Als u dit nieuwe, veerkrachtige fonds steunt, schrijft u mee aan een positief verhaal. U maakt mee mogelijk dat universitaire onderzoekers hun onderzoek of project op een hoogstaande manier kunnen (uit)voeren en beter kunnen inspelen op de vele veranderingen die hun doelgroep doormaakt.

 

Praktische informatie 

U kunt dit fonds te steunen. Dat kan via een gift op

IBAN-rekeningnummer BE45 7340 1941 7789

BIC-code: KREDBEBB van de KU Leuven

met vermelding van de gestructureerde mededeling  

+++400/0013/07014+++

Giften vanaf 40 euro per jaar leveren een fiscaal voordeel op.

 

Meer info over dit fonds:  

Tel. 016 37 34 04

fondsgerontologie@kuleuven.be

Meer info over schenkingen:

Tel. 016 32 37 39

leuvenuniversiteitsfonds@kuleuven.be

 

 

 

LEZING IN SENIORAMA

 “Luther rebel en profeet!”  

door Marcel Gielis, Prof. KU Leuven

Datum: maandag 5 februari 2018 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

DIGITAAL FOTOTOESTELGEBRUIK

Leer je digitaal fototoestel kennen en gebruiken.

Na afspraak, via het onthaal 016 22 20 14, iedere woensdag (behalve schoolvakantie) vanaf 10.00 u.

Merk en type van fototoestel opgeven. € 5 vooraf te betalen.

 

SCRABBELEN, SCHAKEN EN RUMMIKUB

Senioren zijn er zich van bewust: het geheugen is zoals een puzzel, soms ontbreekt er een stukje en pas na een tijdje zoeken vinden we het stukje terug.

Waarom niet schaken, scrabbelen of rummikub? Het verhoogt je concentratievermogen en verbetert je logisch denken. Daarom wordt schaken en scrabbelen sterk aanbevolen voor senioren.

Indien je je geheugen progressief wil verbeteren, kan je bij Seniorama elke woensdagnamiddag van 14.00 u. de schaak-, rummikub- en scrabblekunst beoefenen of aanleren.

 

PETANQUE

Elke donderdag om 14.00 u. tot…. laten we zeggen 17.00 u.

Ook diegenen die nog nooit met zo’n ijzeren bal hebben gegooid zijn welkom. We leggen wel niet uit hoe het moet, wel hoe het best kan.

Petanque is niet moeilijk, iedereen die nog op zijn benen kan staan en met zijn armen kan bewegen kan ook petanquen. En het is nog plezierig ook. Het is tevens een unieke gelegenheid om nieuwe vrienden te maken, je wordt meteen warm opgenomen in onze petanquefamilie.

En als het regent spelen we met de kaarten en ook wie dat niet kan, leren we het.

 

Plaats: Buurtcentrum Sint-Maartensdal, op de hoek van de Rijdende Artillerielaan en de Minckelerstraat in Leuven.

 

Inschrijven hoeft niet: je komt gewoon en wij vangen u op, alvast met gratis koffie. Eigen ballen meebrengen kan, maar moet niet: het centrum heeft ballen genoeg.

Info: Jos Tuerlinckx 0475 87 50 61

 

Seniorama vzw 

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be 

 

 

 

DE WERELD WAARIN OOK WIJ LEVEN

Fijnstofdeeltjes in de lucht worden voornamelijk veroorzaakt door autoverkeer en zijn erg schadelijk voor de gezondheid. Hoeveel fijnstof er in de lucht hangt, wordt heel zelden gemeten en niet op elke plek in Leuven.

Daarom kwam Maarten Reyniers, KMI-medewerker uit Kessel-Lo, met het idee op de proppen om de Leuvenaars zelf het fijn stof in hun straat te laten meten.

“Ik was allang aan het uitkijken om fijnstofmetingen uit te voeren, maar de apparaatjes zijn allemaal nogal duur:” vertelt hij. Toen stuitte hij op een project in Stuttgart waar de bewoners erin geslaagd waren voor slechts 30 à 35 euro een fijnstofmeter in elkaar te steken.

Nu kan je hier ook het nodige materiaal bestellen voor zo’n meter via:

ikdoemee@stratenvolleuven.be  

het e-mailadres van het burgerplatform Straten Vol Leuven dat het project ondersteunt.

Na de installatie van het toestel, zijn de resultaten van de metingen vrij te consulteren op de website: www.leuvenair.be

Maartens project kon meteen op veel enthousiasme rekenen.

(Uit Rondom Leuven van woensdag 10 januari 2018 –Julie Putseys)

   

 

Laatst bijgewerkt: 05 februari 2018

 

Teller vanaf 22/8/2009