St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 3  17 januari 2018

 

  info Eerste Communie mei 2018 en Vormsel mei 2018 

voor info klik op de blauwe links 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik was vreemdeling, 

jullie hebben mij opgenomen  

 

 

De (pre)zonale raad, de raad waarin afgevaardigden zitten vanuit de 7 parochies van onze (toekomstige) zone Kessel-Lo, heeft beslist om te proberen een van de vluchtelingen(families) op te vangen die door een humanitaire corridor naar België zullen overkomen in de loop van 2018. Het gaat om Syrische vluchtelingen die momenteel in Libanon of in Turkije verblijven. De 150 Syrische vluchtelingen zijn geïdentificeerd op basis van “kwetsbaarheid”. Het gaat voornamelijk om gezinnen met kinderen, maar ook om enkele ouderen of personen met een bijzondere medische problematiek.  Er werd ook gekeken naar eventuele banden met ons land. De bedoeling is dat deze mensen zo uit de handen kunnen blijven van mensensmokkelaars.

Als Christenen proberen we zo een antwoord te geven op de vraag van Jezus om vreemdelingen op te nemen (Mt 25, 35 – evangelie op het feest van Christus Koning).

Daarvoor gaan we op zoek naar vrijwilligers die deze mensen willen onthalen door ze een jaar lang te helpen thuiskomen in onze maatschappij. Het gaat o.a. over praktische dingen: zorgen voor huisvesting, installeren en bijeenzoeken van huisraad zodat ze menswaardig kunnen leven, mee de administratieve problemen oplossen, ze verwelkomen in onze maatschappij die voor hen heel vreemd zal zijn … Voorlopig kunnen mensen die aan dit project willen meewerken hun naam opgeven aan Fons Boey, meewerkend priester in Kessel-Lo. (alfonsboey@gmail.com – Tel: 0474/29 37 62).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

Het mag dan ook niemand verwonderen dat, na een periode van enthousiast praten over een religieloos en geseculariseerd christendom thans meer gelovigen het woord willen teruggeven aan de mystiek.

Mysticus is niet hij die ontgoocheld geraakte over zijn uitwendige activiteiten of over zijn mislukte inzet voor de medemens en zich daarom terugtrok in de vrede van de stille inwendigheid. Mysticus is hij, die boordvol van de door hem beleefde liefdesrelatie, vanuit die volheid precies gestuwd wordt naar de medemens toe.

H. Arts

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Beschouw het bidden als een groot wiel: het draait ons hele leven naar God toe. Gebed is een essentieel deel van een volledig mensenleven.

Bij het wiel symboliseren de spaken de verschillende manieren van bidden, afhankelijk van onze gemoedstoestand bidden we immers op verschillende tijden op een andere manier. Ieder mens zal zo ook zijn voorkeur hebben voor een bepaalde gebedsvorm. Zo staan de spaken van het wiel ook voor Eucharistieviering, de sacramenten, het Bijbelgebed, het boetegebed, charismatisch bidden, devotiegebed, rozenkrans, enz…

Al deze vormen van bidden zijn waardevol en werkzaam. Zij worden ingegeven door het gebed van het menselijk bewustzijn van Jezus dat in ons aanwezig is door de genade van de Heilige Geest.

Laurence Freeman

 

Wij komen in de januarimaand nog samen mediteren op maandag 22 januari. Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.  

 

Wie eens wil mee mediteren is welkom. Breng wel Jos Vermeulen op de hoogte van uw komst.

 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FRANDO

                

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 17 januari

NM: SAMANA Crea en Liturgie+Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 18 januari

14 uur: Seniorencafé

AV: Parcoeur

 

Vrijdag 19 januari

VM en NM: De ARK en Bar Michotte

 

Zaterdag 20 januari

Ganse dag: Gastvrij Michotte

 

Zondag 21 januari

11 uur: Zondagscafé

AV: Dissonant

 

Dinsdag 23 januari

VM: Gastvrij Michotte Nederlands

14 uur: Seniorencafé

AV: Prisma

 

Woensdag 24 januari

VM: OKRA Teamvergadering

NM: Liturgie+Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 18 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 19 januari

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 23 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 25 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 26 januari

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2018

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

I

 

 

 

 

 

OUDER WORDEN: VERLIES EN OVERGAVE - deel 2

Alfons Marcoen  

 

Verlieservaringen komen in alle levensdomeinen en in elke fase van de levensloop voor.

Meer ouderen dan ooit staan vandaag voor de ontwikkelingstaak van met onomkeerbaar verlies en toenemende kwetsbaarheid, door te groeien naar een toestand van zelfrealisatie en levensvervulling, en zich vol vertrouwen op het definitieve afscheid van het leven voor te bereiden. Veel ouderen slagen daarin door het uitzicht op een (ultieme) zingevingshorizon aangereikt door een vaak levenslang gecultiveerde of sluimerende al of niet religieuze spiritualiteit.

 

Onomkeerbaar verlies en de vraag naar zin

 

Ouderen die de globale ontwikkelingstaken en de vele kleine dagelijkse (deel)taken ter harte nemen ervaren hun inzet als zinvol.

Dat was ook al het geval in de vroegere fasen van de volwassenheid. Volwassenen ervaren hun dagelijkse activiteiten doorgaans als zinvol. Ze spreken zich niet voortdurend uit over de zin van waar ze op elk ogenblik mee bezig zijn. Ze stellen zich dan geen vragen over de zin van hun leven, laat staan over de ultieme zin van het leven. Ze leven. De zin is “geleefde zin”.

 

Maar soms stellen ze zich wel vragen. Als het leven stremt, als de vloeiende levenstroom wordt onderbroken door (on)verwachte gebeurtenissen, hindernissen, moeilijkheden en tegenslagen, door verveling (gebrek aan uitdaging) en stress, maar soms ook door de ervaring van onverwacht groot geluk.

Dan dringen levens- en zinvragen zich op.

Vragen focussen op de evaluatie van de situatie van het moment, op mogelijkheden van herstel, verbetering of bestendiging van de optimaler situatie en op de zin van een en ander (strategieën, remedies en behandelingen) tegen de achtergrond van een expliciete levensvisie. 

 

Op hoge leeftijd gebeurt de doorbraak van zinvragen bij uitstek in situaties van verlies, zoals:

door ziekte chronisch in ademnood zijn,

zijn intrek moeten nemen in een woonzorgcentrum,

zijn levenspartner verliezen,

ontslagen worden op het werk,

zich realiseren dat alle vrienden gestorven zijn,

zich vervreemd voelen van de hedendaagse maatschappij.

 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van meestal onomkeerbare en ook niet te compenseren verlieservaringen op hogere leeftijd. Ze roepen in veel gevallen levens- en zinvragen op zoals: Wie ben ik (nog)? Hoe kan ik de (beperkte) tijd die mij rest zinvol gebruiken? Wat is de ultieme zin van het bestaan?

 

Deze vragen sluiten aan bij de fundamentele levensvragen die aan de orde zijn in drie zelf-reflectieve levendomeinen.

Vragen die daarin centraal staan gaan over de omgang met en visie op (1) zichzelf, (2) de vervloeiende tijd en (3) het naakte bestaan.

Deze existentiële vragen stellen zich uiteraard niet alleen in de ouderdom.

De antwoorden die de oudere mens er in de loop van zijn leven op gegeven heeft zijn in de ouderdom, en zeker op de zeer hoge leeftijd, wel aan een evaluatie en herziening toe. De ervaring van de eindigheid in het eigen lichaam, het wegvallen van generatiegenoten, en de snelheid van de maatschappelijke veranderingen nopen ouderen tot reflectie en bezinning over hun identiteit (het zelfbeeld), over de manier waarop ze met voldoening hun levensreis wensen of hopen te voltooien.

 

Ouderen gaan het gesprek aan met zichzelf in de gedragen stilte van het alleen zijn en/of de veilige tijdruimte gecreëerd door een empathisch luisterende medemens.

 

In volgende parochiebladen kan je nog verder lezen over:

*hoe existentiële zelfbevraging uitmondt in een levensverhaal,

*verliesverwerking door overgave en aanvaarding als spiritueel proces; 

*ultieme kwetsbaarheid en het geborgen zijn.

 

Tijdschrift voor Geestelijk Leven, 3-2017

Licap-Halewijn, ISBN 978-94-6196-237-9

Jaarabonnement: 29 euro, prijs per los nummer: 7,95 euro , e-mail: info@tgl.be 

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Mutskesweekend 

Van vrijdag 9 februari tot zondag 11 februari 2018

 

De Bonkelaar organiseert voor de 4de maal het Mutskesweekend: een tweedaags festijn dat draait rond de goesting van het moment.

 

Ben je een sociaal mens die graag nieuwe mensen leert kennen? Heb je kinderen die aan een gezonde dosis ravotten toe zijn? Niet aarzelen en schrijf je in!

 

Steunend op een basisrecept voor de groep, doet iedereen zijn deel en vooral zijn zin. Samen maken we er iets onvergetelijks van.

 

Inschrijven:

Inschrijven via het inschrijvingsformulier op www.moulindebellemeuse.be/activiteiten 

Liefst voor 2 februari 2018.

Inschrijving pas geldig na betaling.

 

Kostprijs 

Ouder dan 18jaar: 10 euro per persoon, per dag

13-17 jaar: 8 euro per persoon, per dag

6-12 jaar: 6 euro per persoon, per dag

4-5 jaar: 4 euro per persoon, per dag

0-4 jaar: gratis. De ouders zorgen zelf voor aangepaste voeding en eventueel een kinderbedje.

 

Rekeningnummer: BE89 3770 2696 1185

Vermelding: mutskesweekend + naam

 

Meebrengen:

Onderlaken en kussensloop, slaapzak, eten en drinken om te delen. (We eten en koken samen. Via mail word er afgestemd wie wat meebrengt.), uw volle goesting

 

Verantwoordelijke: Jimmy Hendrickx

Telefoon: 0499/99 83 75

E-mail: Bonkelaar@moulindebellemeuse.be

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

Zaterdag 13 januari 2018 – 20 u.

Introducing the Band

Onder leiding van Sus Vandeweyer

Don Bosco centrum Kessel-Lo

Hoek Ortolanenstraat –PlatteLostraat 

Kaarten: 0496/560 106

19.15 u. deuren open – Inkom: 9 euro (incl. glaasje cava) – onder 14 jaar gratis

 

Dinsdag 23 januari 2018 – 20 u.

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

Die vervoerdienst gaat ook nu nog door.

 

Ben je slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombauts@hotmail.com

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Dinsdag 23 en 30 januari  2018

Voor de mensen die inschreven: Geleid bezoek aan stadhuis Leuven

Geen lezing die dagen.

 

Dinsdag 6 februari 2018

Digitale gezondheidszorg. Virtuele hulpmiddelen voor dokters en patiënten 

Prof. Liesbet Geris (Faculteit Ingenieurswetenschappen ) 

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

Digitaal jaarabonnement op de lezingen: 30 euro.

 

 

 

FILM IN SENIORAMA

“De eenzaamheid van de priemgetallen”  

Italië, Duitsland, Frankrijk – 2010 – 118 minuten

van: Saverio Costanzo - met: Alba Rohrwacher, Luca Marinelli

 

Een priemgetal is alleen maar deelbaar door 1 en zichzelf.

In deze Italiaanse film staat het symbool voor de menselijke eenzaamheid zoals die ervaren wordt door twee kinderen die elkaar later als tieners weer ontmoeten.

Datum: vrijdag 19 januari 2018 van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro

 

LEZING IN SENIORAMA

 “Onze voeten: niet om mee te spelen!”  

door Annemarie Van den Berck, podologe

Datum: maandag 22 januari 2018 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

SCRABBELEN, SCHAKEN EN RUMMIKUB

Senioren zijn er zich van bewust: het geheugen is zoals een puzzel, soms ontbreekt er een stukje en pas na een tijdje zoeken vinden we het stukje terug.

Waarom niet schaken, scrabbelen of rummikub? Het verhoogt je concentratievermogen en verbetert je logisch denken. Daarom wordt schaken en scrabbelen sterk aanbevolen voor senioren.

Indien je je geheugen progressief wil verbeteren, kan je bij Seniorama elke woensdagnamiddag van 14.00 u. de schaak-, rummikub- en scrabblekunst beoefenen of aanleren.

 

Seniorama vzw 

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be 

 

 

 

GEZINSPARCOURS IN MUSEUM M

Voor jong en ouders

 

Voor zijn nieuwe gezinsparcours liet Museum M zich inspireren door het boek ‘Dobedo’ van Peter Verhelst en Griet Dupont. Samen met het figuurtje Dobedo ga je op ontdekking door de museumzalen en leer je bij over jezelf en je gezin. De kunstwerken helpen je bij opdrachten en nodigen je uit om je blik te verruimen.

 

Kinderen 8 – 12 jaar

Museum M, Leopold Vanderkelenstraat 28 – 3000 Leuven

Tel.016 27 29 29 - Info en Tickets: www.mleuven.be

(Uit stadsmagazine LVN van januari 2018)

 

 

 

DROMEN TUSSEN BOEKEN

Een nacht in de bib van Leuven

 

Zit je in het vierde, vijfde of zesde leerjaar en wil je wel eens overnachten in de bib? Schrijf je dan in voor ‘Dromen tussen boeken’.

Tussen het slapen en lekker eten door filosofeer je over een ideale stad en ga je creatief aan de slag in verschillende workshops, bijvoorbeeld met de tekenaars Bart Schoofs en Anke Rymenams, de grafiti-artist Ruben of de mensen van yogacentrum Kreakatua.

 

Van vrijdag16 februari 2018, 17 uur, tot zaterdag 17 februari 2018, 12 uur

De Bib Leuven – Rijschoolstraat 4, 3000 Leuven. Tel. 016 22 65 22

Info en inschrijven: bib.leuven.be/dromen- tussen- boeken

(Uit stadsmagazine LVN van januari 2018)

 

 

 

ROUW EN VERDRIET

Cyclus omtrent rouw en verdriet 

 

* Liefde en rouw, wat brengt het jou?

Woensdag 24 januari 2018 – 19.30 u.-21.30 u.

 

In deze lezing reikt Hilde Van Bulck je liefdevolle ondersteunende inzichten aan om de overgang van je geliefde in een ruimer kader te plaatsen en je verdere leven op vertrouwenswaardige rails te zetten.

Prijs: 10 euro – 8 euro

Plaats: LDC Wijnveld – Wingerdstraat 14, Leuven

 

* Verschillende manieren van rouwen binnen een gezin  

Dinsdag 6 februari 2018, 19.30 u. – 22 u.

 

Iemand in het gezin sterft. De impact is enorm. De kortfilm van cineast Petronella Vander Hallen brengt dat in beeld. We ontdekken ook hoe het rouwproces bij de verschillende gezinsleden geheel verschillend kan verlopen. Daar gaan we dieper op in samen met psychologe Liese Vijfeijken.  

Prijs: 9 euro – 7 euro

Plaats: LDC Wijnveld – Wingerdstraat 14, Leuven

 

* Film ‘Tot in den draai ‘ met nabespreking

Woensdag 7 februari 2018, 20 u. – 21.30 u.

 

‘Tot in den draai’ is een documentaire over leven met het einde in zicht. Zes palliatieve patiënten vertellen hun moedige verhaal. Met nabespreking door Lut Rubbens.

Prijs: 2 euro

Plaats: GC den Egger – A. Nihoulstraat 74, Scherpenheuvel

 

* Lieve Blancquart: ‘Last Day’

Woensdag 31 maart 2018, 19.30 u. – 21.30 u

 

Na ‘”Birthday’ en ‘Wedding Day’ volgt ‘Last Day’.

Fotografe Lieve Blancquart trok naar acht verschillende bestemmingen in de wereld om te ontdekken wat het daar betekent om ouder te worden en welke plaats ouderen en overledenen er krijgen. Een uitzonderlijke preview van het boek (en het bijhorende programma) dat in het najaar van 2018 verschijnt.

Prijs: 8 euro

Plaats: LDC Wijnveld – Wingerdstraat 14, Leuven

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

   

 

Laatst bijgewerkt: 25 januari 2018

 

Teller vanaf 22/8/2009