St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 2  10 januari 2018

 

  info Eerste Communie mei 2018 en Vormsel mei 2018 

voor info klik op de blauwe links 

 

 

 

KERSTDAG in Sint-Franciscus: "Zichtbaar en tastbaar nabij" - Een getuigenis

 

Bij het betreden van de kerk weerklonk met het koor 'Blij Rondeel' een hemels kerstrecital!

De aanschuivende kerkgangers, de herders van nú, getroffen door de sfeer en de Heilige Familie in aanblik: een hedendaags gezin had er meteen een eigen boodschap aan, het Kerstkind in een kribbe, ongewapend...kwetsbaar... 'Open handen zijn zijn kracht ', het weerloze Kind, zichtbaar en tastbaar nabij. 

De viering begon achteraan in de kerk. Koor en de aanwezige kerkgangers, zongen allen: "Komt allen tezamen". Ondertussen traden de drie voorgangers naar voor met het Evangelieboek... en met een attent geschenk voor de kribbe: een welriekende wierookwalm vulde de kerk en werd bij het 'nieuw geboren Kind' in de stal geplaatst! 

De gekozen gebeden, bezinning en lezingen werden door de drie voorgangers afwisselend, eervol uitgesproken. Ook werd een kleurrijke kaars, toegelicht als symbool voor elk continent,  aangestoken in de kerststal. Zo ook werd de geïmproviseerde ‘herberg’ bijkomend belicht met kleine echte lantaarntjes door de aanwezige kinderen, waaronder een kerstkind, geboren op 25 december!

De homilie werd gehouden door pastor Marcel Doms aan de hand van de Bijbel zelf. Een inzicht dat voor velen verassend is overgekomen met een grootste deel van het Oude-Testament en het eerder kleine tweede deel, het Nieuwe Testament met Jezus’ Openbare Leven....

Toch moet gezegd wat al van bij Jezus' geboorte is begonnen: Jezus was pas geboren en Hij droeg al Zijn kruis. De ouders van Jezus wisten wat hun zoon zou doormaken in zijn verder leven in dienst van God, zijn Hemelse Vader. Hier is Maria een uitzonderlijke getuige, zij die ieder mens begrijpt en tevens ondersteunend nabij wil zijn voor allen die er haar om bidden.

Alzo is het Kerstgebeuren een hoopbrengende boodschap voor 'alle goedwilligen onder ons'.

De kerstbezinning die de kerstviering afsloot was een open vraag, een uitnodiging tot 'n aangehouden solidariteit: Gods' droom voor elkaar en de wereld rondom ons.

A. Francis

 

 

Kerstbezinning en wensen van het Franciscus-team: Thierry

Zinvolle tekst van pastoor Daniel Alliet:

 

Met Kerstmis wordt een kind geboren.

De afkomst is niet helemaal duidelijk.

De omstandigheden zijn erg gebrekkig.

Een vluchteling die asiel zoekt.

Het leven zelf, dat zijn liefde te vondeling legt.

Zou je niet eens willen kijken of het niet op jouw drempel is achter gelaten?

Vind je het, laat je dan wekken door je eigen lichtglans.

Neem het op en koester het.

Voed het met je solidariteit.

Laat het groeien.

Maar… vertel het niet aan de machtigen,

ook niet aan die in jezelf.

Ze zullen het kind doden…

Als je wilt dat het groeit, zul je risico’s moeten nemen,

overtolligheid afleggen, vertrouwde wegen verlaten, langs een

andere weg naar huis gaan.

Misschien kom je wel in de woestijn terecht.

Vrees dan niet, je bent er niet alleen.

Twee of drie, of twaalf, of zeventig…

en een menigte, die niet te tellen is, gaat met jou mee.

Het kind zal volwassen worden in jou

en onweerstaanbaar

zal je een mens van gemeenschap worden,

een asielplaats, misschien wel een stuk brood

dat gebroken en gedeeld wordt...

 

 

 

Nieuwjaarswens van Sint-Franciscus

 

 

 

 

 

Ik was vreemdeling, 

jullie hebben mij opgenomen  

 

 

De (pre)zonale raad, de raad waarin afgevaardigden zitten vanuit de 7 parochies van onze (toekomstige) zone Kessel-Lo, heeft beslist om te proberen een van de vluchtelingen(families) op te vangen die door een humanitaire corridor naar België zullen overkomen in de loop van 2018. Het gaat om Syrische vluchtelingen die momenteel in Libanon of in Turkije verblijven. De 150 Syrische vluchtelingen zijn geïdentificeerd op basis van “kwetsbaarheid”. Het gaat voornamelijk om gezinnen met kinderen, maar ook om enkele ouderen of personen met een bijzondere medische problematiek.  Er werd ook gekeken naar eventuele banden met ons land. De bedoeling is dat deze mensen zo uit de handen kunnen blijven van mensensmokkelaars.

Als Christenen proberen we zo een antwoord te geven op de vraag van Jezus om vreemdelingen op te nemen (Mt 25, 35 – evangelie op het feest van Christus Koning).

Daarvoor gaan we op zoek naar vrijwilligers die deze mensen willen onthalen door ze een jaar lang te helpen thuiskomen in onze maatschappij. Het gaat o.a. over praktische dingen: zorgen voor huisvesting, installeren en bijeenzoeken van huisraad zodat ze menswaardig kunnen leven, mee de administratieve problemen oplossen, ze verwelkomen in onze maatschappij die voor hen heel vreemd zal zijn … Voorlopig kunnen mensen die aan dit project willen meewerken hun naam opgeven aan Fons Boey, meewerkend priester in Kessel-Lo. (alfonsboey@gmail.com – Tel: 0474/29 37 62).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

Wie de weg naar de diepte heeft gevonden en daarna uit de diepte terugkeert ontdekt iets verrassends. De wereld van vormen en woorden heeft nu voor hem een andere klank. Wat vroeger voor hem misschien een hol woord was, een woord-huls, is nu van leven vervuld. In het zonder-woorden-zijn werd hij geraakt door de werkelijkheid die eenmaal door vroegere mensen werd aangekleed met religieuze woorden: hij, op zijn beurt uit dezelfde diepste grond omhoogkomend en terugkerend in de wereld van het woord, ontdekt in die woorden deze werkelijkheid, ontdekt zichzelf in hen.

W. Massa

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Het contemplatieve gebed is geen voorrecht voor monniken, kloosterlingen of bepaalde mystici. Het is een dimensie van bidden waartoe wij allen geroepen zijn. Het gaat hierbij niet over buitengewone ervaringen of een gewijzigde staat van bewustzijn. Maar het gaat om wat Thomas van Aquino noemt: ‘Het eenvoudige genieten van de waarheid.’  

Laurence Freeman

 

Wij komen in de januarimaand nog samen mediteren op maandag 22 januari. Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.  

 

Meditatiegroep Kessel-Lo – eerste helft van 2018

telkens om 20 uur/Don Boscocentrum

---------------------------------------------------

   maandag 5 en 19 februari 2018

   maandag 5en 19 maart 2018

   maandag 2, 16 en 30 april 2018

   maandag 14 en 28 mei 2018

   maandag 11 en 25 juni 2018

 

Wie eens wil mee mediteren is welkom. Breng wel Jos Vermeulen op de hoogte van uw komst.

 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    

                

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 10 januari

VM: SAMANA Bingo

NM: Liturgie+Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 11 januari

VM: Gastvrij Michotte Nederlands

14 uur: Seniorencafé

AV: Parcoeur

 

Vrijdag 12 januari

VM en NM: De ARK en Bar Michotte

 

Zaterdag 13 januari

NM n AV: De Krooners

 

Zondag 14 januari

9:30 - 10:30 u.: Blij Rondeel

11 uur: Zondagscafé

13:30 - 17:30u.: Blij Rondeel

AV: Dissonant

 

Dinsdag 16 januari

VM: Gastvrij Michotte Nederlands

14 uur: Seniorencafé

 

Woensdag 17 januari

NM: SAMANA Crea en Liturgie+Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 11 januari

11.00 uur Herfstfeest Samana

 

Vrijdag 12 januari

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Zondag 14 januari

na de viering: Nieuwjaarsreceptie

 

Dinsdag 16 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 18 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 19 januari

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2018

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

CARACASHULPFONDS 

In onze parochie werd op zaterdag 15 januari 1966 het Caracashulpfonds opgericht om Eugeen Vanhoorenbeke, eerste pastoor van Don Bosco en vertrokken als missionaris  naar Venezuela, te helpen in zijn levensonderhoud. Maar gaandeweg werd het fonds een steunfonds voor de bewoners van Campo Rico. Ook na het overlijden van Eugeen in 1982 is het Caracashulpfonds blijven steun bieden.

Een succes zonder weerga werd het studiebeurzenproject voor de kansarme jongeren in de barrio Campo Rico.

Via het driemaandelijks tijdschrift vzw.Caracas Hulpfonds krijgen we nieuws uit Campo Rico.

 

Padre Willy bericht ons nu over de nieuwe pastoor die aangesteld werd in Campo Rico. 

 

Pater Luïs Alberto Aldama Manaure  

“ De pastoors volgen mekaar vlot op in Campo Rico. Pater Antonio is verplaatst naar een parochie in Catia aan de andere kant van de stad. In zijn plaats is Luïs, die Antonio al een jaar bijstond als kapelaan, benoemd tot pastoor van Campo Rico.

De vlugge wisseling is niet toe te schrijven aan de barrio of de priester zelf, maar wel aan de moeilijkheid om alle parochies van een priester te voorzien.

Ook bij de clerus heeft de kritieke toestand van het land een negatieve invloed. Ook hier bestaat de neiging om uit te wijken en elders als priester dienst te doen. Enkele maanden geleden zei me nog een Venezolaanse pastoor: ‘Als ik een Belg zou zijn, dan…’ Hiermee bedoelde hij dat hij in voorkomend geval al lang terug in België zou zitten.

 

Pater Luïs is afkomstig van Punto Fijo, een schiereiland in het noordwesten van het land. De familie van zijn moeder, die negen jaar geleden stierf, komt van Portugal. Bij de dood van zijn vrouw heeft de vader van Luïs een punt gezet achter zijn drugsverslaving, een probleem dat vele jaren de familie onnoemlijk leed heeft bezorgd.

 

Pater Luïs is in juli 2016 priester gewijd in Caracas en meteen benoemd als kapelaan in Campo Rio, waar hij bij pater Antonio al een jaar dienst deed als diaken. Zijn eigen afkomst en de familiale moeilijkheden rond het drugsprobleem van zijn vader maken van hem een geschikt persoon voor het werk in de barrio. Hij voelt er zich ook prima en hoopt er langer te blijven als zijn voorganger. “

 

Wil je nader kennis maken met de werking van het Caracashulpfonds, kan je terecht bij

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41 te 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23.

Wie steunen wil, zijn wij en de mensen die we kunnen helpen, u heel dankbaar!

(Rekeningnummer  van het Caracashulpfonds BE06 4310 2248 0122 )

Geef je 40 euro of meer dan ontvang je een attest wegens schenking dat u kan in mindering brengen van uw jaarlijkse belastingsaangifte. 

 

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Werkweekend 

Van vrijdag 2 februari tot zondag 4 februari 2018

 

Al wie al eens in Het Molenhuis is geweest, weet dat er steeds wel wat werk staat te wachten: schoonmaken, lampen vervangen, schilderen, houtvoorraad aanvullen, maaien, snoeien of wieden.

Een werkweekend gelijkt op het eerste zicht geen boeiend weekend en werken is vaak iets dat mensen afschrikt. Maar toch is dit één van de peilers waarop Het Molenhuis zich staande houdt.

 

De vzw draait al 38 jaar op het engagement van de mensen die zich thuis voelen op ons plekje en hun steentje willen bijdragen. Zonder dit gevoel van verbondenheid stopt het project met bestaan.

 

De klusjes die we doen zijn geen grote werken, maar het dagelijks onderhoud zodat Het Molenhuis en haar omgeving, een plaats blijft waar iedereen thuis kan komen.

 

Wie de handen uit de mouwen wil steken voor een deugddoende, ontspannende inspanning is welkom op dit werkweekend. Samen werken schept dichte banden en dat is waar het in Het Molenhuis om draait.

 

Inschrijven:

Inschrijven via het inschrijvingsformulier op www.moulindebellemeuse.be/activiteiten 

 

Kostprijs (inclusief 3 maaltijden per dag)

Ouder dan 18jaar: 10 euro per persoon, per dag

13-18 jaar: 8 euro per persoon, per dag

6-12 jaar: 6 euro per persoon, per dag

4-5 jaar: 4 euro per persoon, per dag

0-4 jaar: gratis De ouders zorgen zelf voor aangepaste voeding en eventueel een kinderbedje.

 

Meebrengen: 

Hoeslaken en kussensloop, slaapzak of donsdeken, toiletgerief, werkkledij, pantoffels, zaklamp  

 

Verantwoordelijke: Ivo Hendrickx, telefoonnummer 0497 53 29 22

E-mail: ivo@moulindebellemeuse.be  

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

Zaterdag 13 januari 2018 – 20 u.

Introducing the Band

Onder leiding van Sus Vandeweyer

Don Bosco centrum Kessel-Lo

Hoek Ortolanenstraat –PlatteLostraat 

Kaarten: 0496/560 106

19.15 u. deuren open – Inkom: 9 euro (incl. glaasje cava) – onder 14 jaar gratis

 

Dinsdag 23 januari 2018 – 20 u.

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

Die vervoerdienst gaat ook nu nog door.

 

Ben je slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombauts@hotmail.com

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

Don Bosco gemeenschapscentrum 

A part l’ amour, je n’ai rien à déclarer  

Kwetsbaar als riet is het leven
maar helend en warm, heilig
en onvergankelijk is de liefde.
Een wonder dat niet sterven kan. 

 

Op 12 december 2017 overleed Willem Wynants in Leuven.

Hij werd in die stad ook geboren op 21 oktober 1968. Hij was de echtgenoot van Lin Van den Hove en vader van Ella, zijn liefste dochter.

De afscheidsviering, gevolgd door een grote schare familieleden, vrienden en kennissen, had plaats in het Don Bosco gemeenschapscentrum te Kessel-Lo op zaterdag 16 december 2017.

 

Willem Wynants was muzikant in hart en ziel.

Jarenlang heeft hij strijd gevoerd tegen zijn ziekte. Toch deed hij nog muzikale optredens. En hij wist nog een schitterende plaat af te leveren als bewijs van zijn groot talent. Speciaal voor zijn dochter Ella heeft hij die gemaakt.

Vele muzikanten en vrienden getuigen dat ze hem, net als zijn familie, erg zullen missen.

Moge hij hun met zijn warme liefde, over zijn heengaan heen, nabij blijven en sterken in goede en kwade dagen. 

 

 

GEDACHTENIS - Don Bosco gemeenschapscentrum  

In de eucharistieviering van 17 december 2017, de derde zondag van de Advent, bracht priester Jef Wauters met een ontroerend en warm moment Massimo in herinnering.

 

***Gedenken wij Massimo ***

“Reeds voor de tiende maal mogen wij hier in Ademtocht Els en Delio, de ouders van Massimo

en zijn talrijke vrienden begroeten.

 

Reeds tien jaar de aanwezige afwezige. Wat wij ten diepste voelen kunnen we enkel verwoorden in beelden, zoals deze: Jij bent opgenomen in de liefde van de Ene, God van leven.

 

Marco Borsato zullen we horen zingen:

Daar zie ik je zitten

Badend in liefde

Die jij voor mij voelde

Die ik voel voor jou

Die ik voel voor jou

 

In gedachten zijn wij daar

Dicht bij jou “

Muziek Marco Borsato – Voor jou 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Dinsdag 16, 23 en 30 januari  2018

Voor de mensen die inschreven: Geleid bezoek aan stadhuis Leuven

Geen lezing die dagen.

 

Dinsdag 6 februari 2018

Digitale gezondheidszorg. Virtuele hulpmiddelen voor dokters en patiënten 

Prof. Liesbet Geris (Faculteit Ingenieurswetenschappen ) 

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

Digitaal jaarabonnement op de lezingen: 30 euro.

 

 

 

BABBEL OP ZONDAG

Zondag 14 januari 2018

We horen regelmatig op Seniorama dat alleenstaande deelnemers en vrijwilligers op zoek zijn naar een moment om gezellig samen te zijn. Ze hebben zin in een leuk gesprek, een glimlach of willen hun gedachten vrijblijvend delen met anderen.

Ben jij iemand die een gezellige babbel met andere alleenstaanden ziet zitten? Dan nodigen we je graag uit op ons maandelijks ontmoetingsmoment.

Deze gaat door in taverne ’t Paviljoen in Kessel-Lo (Diestsesteenweg 300).

Vanaf 14.30 uur is een vrijwilliger van Seniorama aanwezig.

 

LEZING IN SENIORAMA

 “De toekomst van Afrika”

door Walter Zinzen, journalist

Datum: maandag 15 januari 2018 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

FILM IN SENIORAMA

“De eenzaamheid van de priemgetallen”  

Italië, Duitsland, Frankrijk – 2010 – 118 minuten

van: Saverio Costanzo - met: Alba Rohrwacher, Luca Marinelli

 

Een priemgetal is alleen maar deelbaar door 1 en zichzelf.

In deze Italiaanse film staat het symbool voor de menselijke eenzaamheid zoals die ervaren wordt door twee kinderen die elkaar later als tieners weer ontmoeten.

Datum: vrijdag 19 januari 2018 van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro,

 

SCRABBELEN, SCHAKEN EN RUMMIKUB

Senioren zijn er zich van bewust: het geheugen is zoals een puzzel, soms ontbreekt er een stukje en pas na een tijdje zoeken vinden we het stukje terug.

Waarom niet schaken, scrabbelen of rummikub? Het verhoogt je concentratievermogen en verbetert je logisch denken. Daarom wordt schaken en scrabbelen sterk aanbevolen voor senioren.

Indien je je geheugen progressief wil verbeteren, kan je bij Seniorama elke woensdagnamiddag van 14.00 u. de schaak-, rummikub- en scrabblekunst beoefenen of aanleren.

 

Seniorama vzw 

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be 

 

 

 

LEUVEN+

In samenwerking met andere organisaties  

 

 

Zonnetrein 

* Zonnetrein: groepsrondrit  door Leuven 

Door Leuven – eeuwenoud en springlevend – rijdt er een zonnetreintje (het loopt op zonne-energie) dat op vaste tijdstippen een vast parcours aflegt.

Maar je kunt dit treintje ook reserveren voor een groepsrondrit op maat, begeleid door een gids van Leuven+.

Onze gidsen vertellen je dan live wat er te zien is tijdens de rondrit. Ook extra stopplaatsen onderweg zijn steeds mogelijk zodat je ook op een ontspannen manier wat verderaf gelegen bezienswaardigheden zoals de abdij van Park en het Groot Begijnhof kan bezoeken. Ideaal voor mensen die minder goed te been zijn.

Voor meer informatie en reservatie kan je terecht op www.zonnetrein.be 

 

* Samenwerking met Cameleon events

Leuven+ heeft een uitgebreid aanbod van klassiek wandelingen, creatieve ontdekkingstochten en sportieve fietstochten. We passen ons graag aan aan jouw specifieke wensen. Maar soms wil je nog meer. Je wilt een volledig dagprogramma met naast het culturele luik ook een stadsspel, je wilt rondrijden met kickbikes, leren koken op een boot, bierproeven op exotische locaties of misschien zelfs diepzeeduiken. Voor dergelijke uitdagingen werkt Leuven+ samen met Cameleon Evenst.

Om de zaakvoerster te parafraseren: “Wij organiseren alles wat niet illegaal is.”

De rondleidingen worden verzorgd door één van de gidsen van Leuven+.

Voor meer informatie en reservaties kan je terecht op www.cameleon-events.be 

 

* Samenwerking met Q-rius

Q-rius to taste is dé gidsenorganisatie van gepersonaliseerde culinaire rondleidingen op maat van je wensen!

Wij gidsen je graag met boeiende verhalen, verrassende anekdotes en smaakvolle tussenstops te voet of met de fiets, met vaste formules voor een onvergetelijk en origineel stadsbezoek met een aantal proevers of een volwaardig 3-gangenmenu want... een stad proef je met al je zintuigen!  

Voor de rondleidingen werkt Q-rius samen met Leuven+.

Voor meer informatie en reservaties:www.Q-rius.be  

 

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond 

Web site: http://www.leuven-plus.be 

E-mail: info@leuven-plus.be  

Telefoon: 0460 97 85 66

(Uit Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

 

 

 

SENIORAMA: IK DOE MEE

We zoeken vrijwilligers 

 

Seniorama kan rekenen op een groot aantal vrijwilligers.

Toch hebben we regelmatig nieuwe mensen nodig. Voor de volgende taak zoeken we nieuwe vrijwillligers:

 

Bij de oppas- en gezelschapsdienst 

* Wat doen we?

Deze dienst regelt bezoek van vrijwilligers bij mensen thuis. Zo willen we het langer zelfstandig thuis wonen bevorderen. Tijdens dit bezoek wordt een zorgbehoevende of diens mantelzorger geholpen door gezelschap te bieden. Dit kan opgevuld worden door zorgzaam aanwezig te zijn, samen te praten, samen te wandelen.

 

* Welke mensen zoeken we?

We zijn steeds op zoek naar vrijwilligers met enthousiasme en een warm hart. Vrijwilligers die een moment in de week (of weekend) kunnen vrijmaken om gezelschap aan huis te bieden. Ervaring is niet noodzakelijk, maar we vragen wel dat je open staat voor vormingen of samenkomsten met de andere vrijwilligers.

 

* Wat kun je verwachten?

- Je maakt deel uit van het geheel Seniorama, een organisatie waar ontmoeting en sociaal contact centraal staan.

- Je krijgt ondersteuning in je vrijwilligerswerk: Je kunt kennismaken met ons centrum en onze dienst, je krijgt de kans om vormingen te volgen en je bent verzekerd tijdens je vrijwilligerswerk. We houden je op de hoogte via nieuwsbrieven en ons maandelijks tijdschrift dat je gratis ontvangt.

- Je stem als vrijwilliger is belangrijk, samen met de anderen. Je kunt deelnemen aan onze werkgroepen, en we nodigen je uit op onze feesten en samenkomsten.

 

Graag maken we kennis met jou! Geïnteresseerd? Neem contact op met Seniorama via 016 22 20 14 en vraag naar de oppasdienst of stuur een mailtje rechtstreeks naar de verantwoordelijke via: lesley@seniorama.be

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 08 januari 2018

 

Teller vanaf 22/8/2009