St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 48   29 november 2017

 

 NIEUW!!      info Eerste Communie mei 2018 en Vormsel mei 2018

voor info klik op de blauwe links 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

Ja, de Franse piloot en dichter Antoine de Saint-Exupéry schreef het:

Je ziet alleen goed met het hart! In de mate dat je die andere mens lief hebt ga je hem echt goed zien in zijn meest waarachtige diepte, je ziet hem zoals je hem gelukkig wil zien worden, in je gezamenlijke toekomst. En omdat je het in die andere gezien hebt, kan niets in de wereld je nog tegenhouden om radicaal de as van je leven te verleggen, je stapt resoluut samen dat nieuwe licht van je liefde in, alles wordt anders, nieuw, maar je voelt meteen ook: in deze liefde moeten we nog groeien.

Herman Boon 

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

God heeft niets nodig; God heeft mij uitsluitend voor Zichzelf geschapen; ik zal alles voor alles geven en zo leven, alsof er niets anders is dan God. En ik, ik wil niets doen wat God mishaagt; ik wil dat alles wat ik doe God behaagt; daarom zal ik alles wat ik doe, uit liefde voor God doen.

Broeder Laurentius van de Verrijzenis (1614-1691)

 

Volgende week, op maandag 4 december 2017 gaat onze eerste meditatieavond van december door.

Wij mediteren ook nog op maandag 18 december 2017.

Plaats van samenkomst is weer de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo. Uur van samenkomst: 20 uur.

Als je graag eens wil aansluiten, kan je Jos Vermeulen daarover verwittigen.

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

 

 

EEN ZAADJE IN DE WIND

 

Inleiding

Een zaadje in de wind,

een stekje in de grond:

begin van nieuw leven.

 

Leven, hoe doe je dat?

Wij hebben voorbeelden nodig. De kerk noemt hen heiligen.

Vandaag vieren wij hun naamdag.  

 

Het lam was hun herder, wees hen de weg naar de waterbronnen van het leven.

Zij leefden naar het woord van God, de bron van het leven, de Thora, richtingwijzer in het leven.

 

Deze avond zijn jullie hier welgekomen om stil te staan bij mensen die ons dierbaar zijn. En wiens liefde sterker is dan de dood.

 

Verhaal: Een zaadje in de wind (Eric Carle)

Het is herfst. De wind blaast tien kleine bloemenzaadjes door de lucht. Het allerkleinste van die zaadjes dwarrelt achteraan. Zal het de anderen kunnen bijhouden?

Negen zaadjes komen slecht terecht en vergaan één voor één.

Het kleinste zaadje kiemt en wordt een klein plantje en krijgt een mooie rode bloem.

De plant stopt maar niet met groeien. De mensen komen overal vandaan om naar zijn reuzenbloem te kijken.

 

Uit de openbaring van de apostel Johannes

Ik zag een engel met het zegel van de levende God. Hij zei tot de andere engelen: Breng geen schade toe aan de aarde voordat wij de dienaars van God verzegeld hebben op hun voorhoofd.

En ik hoorde het aantal van de verzegelden uit alle stammen van de kinderen Israëls.

Elke stam met twaalfduizend verzegelden.

 

Daarna zag ik, een grote schare die niemand tellen kon, uit alle volken en stammen, gemeenschappen en talen, staande vóór de troon en vóór het lam. Zij die uit de grote verdrukking kwamen vereerden God dag en nacht in zijn tempel.

God zal zijn tent over hen uitspannen, het lam zal hun herder zijn en hun de weg wijzen naar de waterbronnen van het leven; en God zal iedere traan uit hun ogen wegwissen!

 

Duiding

1.

Een zaadje in de wind,

een stekje in de grond:

begin van nieuw leven.

 

Leven, samenleven, hoe doe je dat?

Door heilig te leven.

Het woordenboek omschrijft heilig als een woord dat te maken heeft met heel, heelheid, aanduiding van iets waaraan verheven waarde wordt toegekend, soms iemand met een bijzondere relatie tot God. Als ik vandaag pleit voor een heilig leven, dan is het in bijbelse zin, waar heilig betekent:

afgezonderd, apart gesteld.

 

Je vind dit reeds in het scheppingsverhaal.

God schept zes dagen, de zevende dag rustte hij.

Vandaar het derde van de tien woorden: heilig de zevende dag door je arbeid te staken.

 

Hetzelfde zien we in de lezing uit het boek van de openbaring gebeuren:

zes zegels worden verbroken en brengen plagen over de aarde, maar de engel van het zevende zegel roept aan al deze plagen een halt toe.

 

2.

Keren we terug naar onze vraag:

Leven, samenleven, hoe doe je dat?

 

Het blijkt niet gemakkelijk te zijn als wij het wereldnieuws beluisteren.

Vele mensen komen niet aan leven toe:

honger, ellende, oorlog geweld, onrecht, onderdrukking…

 

Hoe stop je dit alles? Hoe roep je dit een halt toe?

 

De engel van het zevende zegel doet dit in het boek van de openbaring, in de lezing die we zopas hoorden. Hij doet dit door te verwijzen naar Israël, het twaalfstammenverbond, een samenleving op basis van gelijkwaardigheid, vrijheid en solidariteit.

 

Ook Jezus verwijst naar dit visioen met het aanstellen van twaalf apostelen, en noemt dit maatschappelijk alternatief het Rijk van God.

 

3.

De engel van het zevende zegel legt op deze wijze de vinger op de wonde:

oorzaak van al deze ellende is de machtshonger, is de mens die geen beeld van God maar God zelf wil zijn. De engel van het zevende zegel zorgt voor het kantelmoment en schreeuwt met grote stem tot koningen en machthebbers: stop, halt, doe afstand van je macht.

 

Hier gaat de heerschappij over van koningen naar het lam, geleden en gekeeld.

Het lam staat voor Jezus, mens naar het beeld van God, die afstand deed van alle macht en dienaar werd, solidair met alle slachtoffers.

 

Die daar, met hun witte gewaden, die grote schare die niemand tellen kan wie zijn zij en waar komen zij vandaan? Dat zijn zij die uit de grote verdrukking komen; zij hebben hun gewaden gewassen en wit gemaakt in het bloed van het lam.

Het lam zal hun herder zijn en hen de weg wijzen naar de waterbronnen van het leven; zij zullen geen honger en dorst meer hebben en God zal iedere traan uit hun ogen wegwissen!

 

4.

Heiligen, mensen zoals wij, die hun leven hebben laten richten door het woord van God, afstand hebben gedaan van alle macht en zo dienaar zijn geworden, de mens tot naaste:

“Hoe kan ik jou van dienst zijn?”

 

Zo zijn zij mens geworden, hebben zij vrucht gedragen, zoals in het verhaal het kleinste zaadje de grootste bloem is geworden tot vreugde voor mens dier en al wat leeft.

 

Zo is het nu onze beurt,

zo gaat het leven verder,

iedere generatie opnieuw.

 

Een zaadje in de wind,

een stekje in de grond,

 

met steun van derden

van liefde vervuld

uit de aarde gewassen,

tot bloei gekomen,

vrucht gedragen.

 

Gedenken wij

De mensen van voorbij

wij noemen ze hier samen.

De mensen van voorbij

wij noemen ze bij namen.

Zo vlinderen zij binnen

in woorden en in zinnen

en zijn wij even bij elkaar

aan ’t einde van het jaar.

 

Wivina Josephine Christens  

 

De mensen van voorbij

zij blijven met ons leven.

De mensen van voorbij

ze zijn met ons verweven

in liefde, in verhalen,

die wij zo graag herhalen,

in bloemengeuren, in een lied

dat opklinkt uit verdriet.

 

René Van den Bossche  

 

De mensen van voorbij

zij worden niet vergeten.

De mensen van voorbij

zijn in een ander weten.

Bij God mogen ze wonen,

daar waar geen pijn kan komen.

De mensen van voorbij

zijn in het licht, zijn vrij.

 

Zuster Emilienne en alle parochianen

die in het verleden zijn gestorven.

 

 

 

 

Woordeloos aanwezig  

Hoe zullen wij met elkander spreken nu jij alleen maar woordeloos aanwezig bent in ons midden?

Hoe wijds is de leegte, hoe diep de afgrond?

 

In de leegte die je nalaat, tastbare leegte, -

schittert je leven als een kostbare parel,

spreekt je leven als nooit tevoren:

 

Zo delen wij samen meer en meer het ene leven waarin jij ons voorgaat

teruggekeerd naar de bron van alle barmhartigheid,

het leven gevend water, - ik in U, U in mij,

niemand kan ons scheiden. (Jef Wauters)

 

Jef Wauters – Uit de viering van Allerheiligen 2017 in het Don Boscocentrum

 

 

 

VIERINGEN

 

    

                

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 29 november   

9.30 u.:  OKRA Teamvergadering

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 30 november 

14 uur: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 1 december    

VM en NM: De Ark / Bar Michotte

 

Zaterdag 2 december

NM: Vormselcatechese

AV: Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG)

 

Zondag 3 december

11 uur: Zondagscafé

NM: Kalipso

AV: Dissonant

 

Maandag 4 december

14u: OKRA ledenvergadering

 

Dinsdag 5 december

9.15u: SAMANA

14 uur: Seniorencafé

 

Woensdag 6 december

NM: SAMANA crea

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 30 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Zondag 3 december

na de viering verkoop in de kerk van beelden in olijfhout uit Betlehem

 

Dinsdag 5 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 7 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 8 december

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2017-2018

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Wandel midweek  

Maandag 11 december – vrijdag 15 december 2017

 

Het gefluister van de Belle Meuse, de harsgeur van brandend hout, het geritsel van de muizen, de warme gezelligheid van samen onthaasten, eenvoudig samenzijn in Het Molenhuis, dicht bij de natuur.

 

Veggie voor de hoofdmaaltijden, verzorgd door Dorine. Maar ook een ommeletje met spek en een ‘Pata Negra’ op de boterham. We wandelen naar ieders vermogen, met mogelijkheid om ’s middags af te haken en te rusten in Het Molenhuis.

 

Welkom op de winterwandelmidweek! 

 

Inschrijven

Inschrijven via het overschrijvingsformulier op www.moulindebellemeuse.be/activiteiten  

Liefst vóór 4 december 2017.

Inschrijving pas geldig na betaling!

 

Kostprijs (inclusief 3 maaltijden per dag):

Ouder dan 18 jaar: 20 euro pp/nacht

13 t.e.m. 18 jaar: 16 euro pp/nacht

6 t.e.m. 12 jaar: 12 euro pp/nacht

4 t.e.m.5 jaar: 8 euro pp/nacht

0 t.e.m.3 jaar = gratis – De ouders zorgen zelf voor aangepaste voeding en eventueel een kinderbedje.

 

Bankrekening: BE76 9793 7546 6995

Op naam van Dirk Bastien.

Vermelding: Winterwandelmidweek + naam

 

Meebrengen: Onderlaken en kussensloop, slaapzak, toiletgerief, warme kleren, laarzen en regenjas, brooddoos, kleine thermos, plastiek zakje of mini isolatiematje om op de grond te zitten.

 

Verantwoordelijke: Dirk Bastien / tel. 09 22 42 724

E-mail: dirkbastien@skynet.be

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

Die vervoerdienst gaat ook nu nog door.

 

Ben je slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombauts@hotmail.com

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

Voor altijd in ons hart  

Op 2 november 2017 overleed thuis, omringd door haar kinderen: Ann De Deken.

Zij werd geboren te Brussel op 3 september 1928.

Zij was weduwe van René Van den Bossche en woonde in de Partisanenstraat in Kessel-Lo.

De afscheidsplechtigheid rond de urne had plaats in het Don Boscogemeenschapscentrum op vrijdag 10 november om10.30 u.

 

Sterf niet met mij

Als je mij nog iets wilt geven

Dan zou ik vragen

Sterf niet met mij

Omhels het leven

Je mag bedroefd zijn

Maar wanhoop niet

Verdrink niet in té groot verdriet

 

Als je mij nog iets wilt schenken

Dan zou ik willen

Blijf de toekomst zien

Blijf hoopvol denken

Zodat je uitgroeit

En voluit leeft

Het leven alle kansen geeft.

(Yvonne van Emmerik - Uit: Als vlinders spreken konden.

 

Alle aanwezigen in de begrafenisdienst waren ontroerd door het verwarmend beeld dat haar kinderen en kleinkinderen van haar naar voor brachten. Zij getuigden van een liefdevolle vrouw in een liefdevol gezin, een vrouw die gericht was naar de anderen en niets te veel vond om hen te verblijden, te steunen, te richten, een vrouw die ook de ontplooiing van zichzelf ter harte nam.

Een moeder en oma om te beminnen en te blijven beminnen en te blijven gedenken.

Van de tekst van Yvonne van Emmerik zeiden de kinderen: ‘Dat zou moeder kunnen gezegd hebben.’

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

Op 12 november vond een Brahmsconcert plaats in het Radiohuis onder de auspiciën van Davidsfonds Blauwput. Uit de inleiding van Jan Gijsel onthielden we, dat Johannes Brahms als Noord-Duitser en Lutheraan vooral begaan was met het streven naar de perfecte vorm, in navolging van zijn grote voorbeelden Bach en Beethoven. Zijn tijdgenoten zoals Liszt en Chopin zochten eerder naar verbluffende virtuositeit. Misschien daarom dat Brahms minder populair was in zijn tijd, wat niet betekent dat muziek spelen van Brahms geen zeer grote technische vaardigheid zou vereisen. 

Brahms is een exponent van de Hoogromantiek. Het credo van de romantici was de zoektocht naar de allerindividueelste emotie in het ik. Dat doorloopt het ganse gamma van diepste ellende tot hoogste gelukzaligheid. Het vergt van de musicus een groot inlevingsvermogen, een grondige kennis en perfect aanvoelen van de partituur om te komen tot een adequate vertolking en om dit te kunnen overbrengen op het publiek. Koenraad Stercks, die aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel de masterdiploma’s piano en schriftuur behaalde,  is een topmusicus, die met grote overtuiging het Scherzo, opus 4 speelde. Een werk dat Brahms schreef wanneer hij achttien was en dus eigenlijk opus 1 moest zijn. Typisch voor Brahms zijn de woelige modulaties en het overmatig gebruik van chromatiek.

Al even overtuigend klonken de Acht Klavierstücke, allemaal pareltjes met een eigen karakter.

Na de pauze werd een programmawijziging aangekondigd. Wegens onvoorziene omstandigheden moest klarinettist Pieterjan Moeys afhaken en werd het trio voor klarinet, cello en piano, opus 114 vervangen door de eerste cellosonate, opus 38 met Koenraad Sterckx aan de piano en Katrien Van Kerkhoven op cello. Een bekend en geliefd werk voor de Brahmskenner.

We hoorden zowaar een heel barokke fugato en stretto in het derde deel.

De artiesten kregen een warm applaus voor hun puike prestatie. Op 19 november werd het concert andermaal uitgevoerd.

(Wilfried Joris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

   

MODERNISME

Lezingen – Faculteit Letteren – Leuven

 

Letterenonderzoekers uit verschillende domeinen werpen een kritische blik op het modernisme. Ze bespreken de veelbelovende vernieuwingen van het modernisme, maar ook de grenzen en gebreken ervan.

 

*Woensdag 6 december 2017

De lange schaduw van de Russische ziel. Hoe Rusland de wereld ‘modern’ maakte  

Wim Coudenys

Rusland

Op het einde van de 19de eeuw ontdekte West-Europa Rusland als een bron van spiritualiteit in een wereld die steeds meer materialistisch werd. Literatuur zette de toon, maar algauw drong de ‘Russische ziel’ ook op andere domeinen door: Russische denkers sloegen bruggen tussen scholastiek, socialisme en oriëntalisme; revolutionaire ideeën over algemene wereldvrede of een nieuwe levensorde ontsproten aan Russische breinen. En brachten Russische patiënten Freud niet op zijn baanbrekend ideeën, of leerde Pavlov niet dat men honden (en mensen?) kon conditioneren? Russisch werd een synoniem voor de artistieke avant-garde à la Kandinski en Stravinski, terwijl de Russische opera en de Ballets russes de Westerse bühnes domineerden.

 

Veel minder bekend echter is dat deze ‘Russische ziel’ bewust gecreëerd was en uitgedragen werd door een gewiekste reclamecampagne: impresario’s als Sergej Djagilev slaagden erin om het Russische exotisme aan het Westerse publiek te slijten en het op die manier tot een wezenlijk onderdeel te maken van het modernisme. Het hoogtepunt was ongetwijfeld de gecontesteerde creatie van Stravinski’s Sacre du Printemps in Parijs 1913.

Sindsdien zijn ‘de Russen’ niet meer weg te denken uit de (westerse) wereldcultuur.

 

Wim Coudenys bestudeert de relatie tussen Rusland en West-Europa. Hij focust daarbij vooral op culturele uitwisseling en westerse beeldvorming over Rusland. Recent onderzocht hij de Belgisch-Russische alliantie tijdens WO I in de aanloop naar de Oktoberrevolutie van 1917.

 

 

Wim Coudenys 

Kostprijs: 15 euro per lezing

Bent u lid van een Letterenalumnikring of lid van Universiteit Derde Leeftijd? Werkt u aan KU Leuven of bent u emeritus? Dan betaalt u 10 euro per lezing. Studenten betalen 5 euro per lezing.  

Wanneer: Op woensdag van 14.00 tot 16.30 u (inclusief koffie na de lezing)

Waar: Justus Lipsiuszaal (LETT 08.16) van de Faculteit Letteren in Leuven (Blijde Inkomststraat 21 – Leuven)

Meer info: Online inschrijven – Meer info op de website

Indien u net voor een lezing inschrijft kunt u per plaatse betalen.

https://www.arts.kuleuven.be/lezingenreeks  

 

 

 

 

 

HOE EEN BURN-OUT VOORKOMEN? 

 

Uit onderzoek blijkt dat 1 op 5 werknemers het risico loopt om lichamelijk, emotioneel en mentaal opgebrand te raken.

Erna Claes, doctor in de psychologie, legt ons op dit infomoment uit hoe we burn-out in een vroeg stadium herkennen en hoe we er op tijd iets aan kunnen doen. Een burn-out komt niet uit de lucht vallen, maar heeft steeds een lange aanloop. Preventie en tijdig ingrijpen zijn daarom heel belangrijk.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

 

Practische info:

Waar: Service Flats Residentie Molenhof, Burgemeester Stanislas Derijcklaan 3 – 3001 Heverlee(Leuven)

Wanneer: Donderdag 30 november 2017 van 16 tot 19 u.

Leeftijd: 18+

Prijs: Gratis

Meer info en inschrijven: Sofie Coene 016 35 95 00 of via leuven@cm.be

Organisatie:  CM Heverlee

 

 

 

 

 

LEUVEN+

Aanbod voor groepen  

Zin in een leuke cultuur-historische uitstap met je vereniging, bedrijf, familie of vrienden?

Wil je kennis maken met Leuven, herinneringen aan jouw studententijd ophalen, onbekende aspecten van Leuven ontdekken, genieten van een hapje en een drankje onder begeleiding van een deskundige gids? Heb je zelf een bepaald thema in gedachten of wil je een volledige rondleiding op jouw maat? Bij Leuven+ ben je altijd aan het juiste adres.

 

Leuven stad vol lekkers:  

 

Jeroen Meus

* Hapje Stapje

 

Een wandeling door Leuven vol smakelijke verhalen over eten en drinken. Van middeleeuwse markten tot de huidige vrijdagmarkt, van armoedige maaltijden in colleges tot culinaire hoogstandjes nu, van een universitaire bier- en wijnkelder tot de hedendaagse fakbars: dit alles en nog veel meer komt aan bod. En natuurlijk laten we je onderweg ook proeven van al dat Leuvense lekkers.

 

Andere smakelijke wandelingen 

- Leuven geen klein bier!

- Aan tafel met 5 eeuwen lekker eten in Leuven

- Leuven mooi maar bloedstollend 

 

Hoe een gidsbeurt bestellen? 

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden aangevraagd bij Leuven+.

Je reserveert je gids best tenminste drie weken op voorhand .

Voor een rondleiding met een gids betaal je 6 euro per persoon met een minimum van 72 euro voor 2 uur. Vanaf het derde uur betaal je 45 euro extra per gids. Je tijd gaat in vanaf het uur van afspraak. Betaling gebeurt via overschrijving na ontvangst van de factuur.

 

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond

Web site: http://www.leuven-plus.be

E-mail: info@leuven-plus.be  

Telefoon: 0460 97 85 66

(Uit Leuven + Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

 

 

 

 

LEUVEN+

 

De verwoeste lakenhal en bibliotheek in 1914

 

 

Aanbod voor groepen 

Zin in een leuke cultuur-historische uitstap met je vereniging, bedrijf, familie of vrienden?

Wil je kennis maken met Leuven, herinneringen aan jouw studententijd ophalen, onbekende aspecten van Leuven ontdekken, genieten van een hapje en een drankje onder begeleiding van een deskundige gids? Heb je zelf een bepaald thema in gedachten of wil je een volledige rondleiding op jouw maat? Bij Leuven+ ben je altijd aan het juiste adres.

 

Stadsvernieuwing en architectuur: 

 

* De wederopbouw van Leuven na de eerste wereldoorlog  

Nog tijdens de oorlog begon het voorlopige stadsbestuur plannen te maken voor de wederopbouw. Vanuit stedelijk en architecturaal oogpunt stond Leuven voor een enorme uitdaging: hoe bouw je een historisch centrum met belangrijk cultureel erfgoed dat bijna volledig is verwoest terug op? Kies je voor een resoluut moderne aanpak of herstel je zo veel mogelijk de vroegere vooroorlogse toestand? Het debat woedde hevig, en niet alleen tussen architecten maar ook tussen overheidsdiensten en de Leuvense burgers.

Leuven had van alle verwoeste steden de grootste internationale uitstraling en daarom begonnen ook buitenlandse organisaties zich te moeien met de wederopbouw. Het resultaat was een stad die als het ware één groot oorlogsmonument geworden is: de wederopbouwarchitectuur moest uitdrukking geven aan de trots van een volk dat ondanks moeilijke omstandigheden de oorlog te boven was gekomen.

 

De wederopbouw van Leuven na de eerste wereldoorlog heeft het uitzicht van de stad tot vandaag in zeer belangrijke mate bepaald. Deze wandeling toont je daar verschillende voorbeelden van en staat stil bij de problematiek van de verkeersafwisseling, de restauratie van belangrijke monumenten, de visie op de historische binnenstad, enkele grote nieuwbouwprojecten, uitgevoerde saneringswerken en de wederopbouw van individuele woningen.

 

Andere architectuurwandelingen: 

- Eigentijdse architectuur in een historisch kader

- Art nouveau in Leuven?

- Brabantse gotiek

- De vernieuwde vaartomgeving 

 

De wandeling duurt 1u30 à 2 u. en vertrekt aan het stadhuis. Eindigen kan zowel aan het oorlogsmonument op het Martelarenplein als aan het stadhuis.

 

 

Hoe een gidsbeurt bestellen? 

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden aangevraagd bij Leuven+.

Je reserveert je gids best tenminste drie weken op voorhand .

Voor een rondleiding met een gids betaal je 6 euro per persoon met een minimum van 72 euro voor 2 uur. Vanaf het derde uur betaal je 45 euro extra per gids, Je tijd gaat in vanaf het uur van afspraak. Betaling gebeurt via overschrijving na ontvangst van de factuur.

 

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond

Web site: http://www.leuven-plus.be  

E-mail: info@leuven-plus.be  

Telefoon: 0460 97 85 66

(Uit Leuven+ Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

 

 

 

SYMFONISCHE DANS

 

 

Uitnodiging

Het Leuvens Alumni Orkest viert in 2017 zijn 20-jarig ontstaan.

Na de succesvolle feestconcerten met filmmuziek in het voorjaar, sluit het zijn jubileumjaar in stijl af. Het LAO speelt een origineel programma met als thema ’symfonische dans’ en doet daarvoor beroep op een internationaal gevierde solist!

 

Vier jaar geleden speelde het LAO al eens samen met Liebrecht Vanbeckevoort, laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd 2007. Over die samenwerking waren solist, orkest en publiek in de wolken. Dit jaar brengt Liebrecht Vanbeckevoort het populaire pianoconcerto van Edvard Grieg mee: een brok noordse passie, lyriek en pittige dansritmes. 

 

Daarnaast brengt het orkest de Alladin-suite van Carl Nielsen en de onvolprezen Symfonische dansen van Sergej Rachmaninov. De symfonische dansen zijn het laatste werk dat Rachmaninov schreef: een indrukwekkende compositie waarin de componist zijn ziel blootlegt. Het geheel wordt aan mekaar gepraat door Wim De Vilder.

 

Concertdata: 

Zaterdag 9 december 2017 om 20.15 u.

Zondag 10 december 2017 om 15.00 u.

 

Locatie: 

Aula Pieter De Somer, Deberiotstraat 24 te Leuven

 

Tarieven: 

15 euro niet-betalende leden alumniverenigingen

13 euro betalende leden alumniverenigingen

11 euro student / kind

10 euro student met cultuurkaart

 

Tickets:

www.lao.be – of telefonisch: 016 47 28 25

 

 

 

VREDESBEIAARD IN ABDIJ VAN PARK

 

 

 

Over één jaar, op 11 november 2018, zullen de 40 klokken van de vredesbeiaard voor het eerst klinken, precies 100 jaar na de wapenstilstand – een feestelijk moment waarop iedereen welkom is.

 

Meer dan 100 particulieren en organisaties uit de steden Leuven en Neuss hebben al 414.000 euro bijeengebracht voor de nieuwe vredesbeiaard in Abdij van Park.

Het instrument wordt een replica van de abdijbeiaard uit 1730. In 1811 verhuisde die naar de Sint-Pieterskerk, waar hij in 1914 werd verwoest door Duitse troepen. Een deel van die troepen kwam uit Neuss.

 

Het hele project kost 500.000 euro.

Wie wil bijdragen kan Partner in Peace worden voor 250 euro of sympathisant voor 50 euro.

 

www.vredesbeiaardleuvenneuss.eu 

(Uit Stadsmagazine van en over Leuven- november 2017)

 

FILM: TOT IN DEN DRAAI

Met nabespreking van Jan en Leen De Cock

 

‘Tot in den draai’ is een documentaire over leven met het einde in zicht. Zes palliatieve patiënten vertellen hun moedige verhaal. Hoe proberen ze betekenis te geven aan deze laatste periode in hun leven? We krijgen voeling met hun angst, hoop, twijfel, verdriet en verlangens, maar bovenal met hun echtheid.

Een aangrijpende film die je uitnodigt om het leven bewuster te omarmen.

Nabespreking door Jan en Leen De Cock. Jan (bekend om zijn gevangeniswerk) is vrijwilliger op palliatieve zorg en auteur van Dood Gelukkig Leven. Leen begeleidde een patiënt van de film bij haar levenseinde.

 

Practische info:

Waar? LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14, 3000 Leuven

Wanneer? Vrijdag 15 december 2017 van 19.30 tot 22.00 u.

Prijs: 6 euro

Inschrijven: https://www.vormingplusob.be/film-tot-den-draai-met-nabespreking-van-jan-en-leen-de-cock

Code: 175758

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

 

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Dinsdag 5 december 2017

“De diken in avonturen van te brekene…”

Gevolgen van de zeespiegelstijging 

Em. Prof. Jean Berlamont (Faculteit Ingenieurswetenschappen)

 

Dinsdag 12 december 2017

Het moeilijke samenleven: fundamenten en radicalisering 

Prof. Mark Elchardus (Vrije Universiteit Brussel, Economische en Sociale Wetenschappen)

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

Digitaal jaarabonnement op de lezingen: 30 euro.

 

 

 

MENSELIJKE ERFELIJKHEID

Bijzondere cursus Universiteit Derde Leeftijd  

 

Praktische gegevens

De lezingen op de donderdagen 11 & 18 januari, 01 februari, 08 & 15 maart 2018 vinden plaats in de Aula Jean Monnet, Parkstraat 51, 3000 Leuven (lokaal 01.30).

De 4de lezing, op donderdag 8 februari 2018, vindt plaats in Vesalius aula, Vesaliustraat 11, 3000 Leuven (lokaal 91.30). 

Alle lezingen starten om 14.00 u. – het einde is voorzien rond 16.00 u.

 

Wegens de beperkte capaciteit van het auditorium kunnen we maximaal 365 inschrijvingen aanvaarden. Inschrijvingen worden geregistreerd volgens datum van betaling tot het maximum aantal wordt bereikt.

 

De prijs bedraagt 45 euro voor de 6 lezingen, inclusief cursusboek ‘Iedereen geniaal’.  

Wij sturen uw toegangskaart per post indien u betaalt vóór 04 december 2017. Bij latere betaling moet u uw kaart afhalen aan de balie, vóór de eerste lezing.

 

Programma

 

Het genoom: receptenboek van het leven

donderdag 11 januari 2018

Prof. Gert Matthijs  - Departement Menselijke Erfelijkheid  

 

Mendel in het laboratorium

donderdag 18 januari 2018

Prof. Gert Matthijs  - Departement Menselijke Erfelijkheid  

 

Mendel in de kliniek

donderdag 01 februari 2018

Prof. Koen Devriendt - Departement Menselijke Erfelijkheid  

 

Waarom zijn we allemaal verschillend? Genen en omgeving

donderdag 08 februari 2018

Prof. Hilde Peeters - Departement Menselijke Erfelijkheid  

 

Kanker is een genetische aandoening, maar meestal niet erfelijk

donderdag 08 maart 2018

Prof. Eric Legius - Departement Menselijke Erfelijkheid  

 

Wij willen een gezond kindje

donderdag 15 maart 2018

Prof. Koen Devriendt - Departement Menselijke Erfelijkheid  

 

Meer informatie:

Secretariaat Universiteit Derde Leeftijd Leuven vzw

Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: veerle.valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

LEZING IN SENIORAMA

 “Psychiatrie en geloof: een turbulent huwelijk?”  

door Stephan Claes, Prof. KU Leuven, psychiater

Datum: maandag 4 december 2017 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

 

 

VOEL JE VEILIG!

Dinsdag 5 december 2017 van 9.00 u. tot 12.00 u

Voel je je onveilig thuis of in je buurt? Kom dan eens praten met senioreninspecteur Joke Luyckx van de Leuvense politie.

Je kan bij haar terecht met vragen, problemen en voorstellen over alles waarvoor de politie een bepaalde hand kan reiken.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

GELAATSVERZORGING

Gelaatsverzorging op dinsdag 5 december 2017 vanaf 13.30 u.

Je kan vanaf nu maandelijks genieten van een ontspannende gelaatsverzorging.

Maggie komt eenmaal per maand langs bij Seniorama om je een rustgevende gezichtsmassage te geven. Gedurende 45 minuten zorgt ze voor het reinigen van de huid, de massage, een masker en indien gewenst een lichte maquillage. Ondertussen krijg je raad over hoe je je huid gezond kan houden. Maggie werkt uitsluitend met anti-allergische producten.

Maak een afspraak via het onthaal tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Kostprijs: € 20 te betalen bij inschrijving.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

VOETVERZORGING

Woensdag 6 en 20 december 2017 is Vanessa Ronchetti aanwezig.

Je kan een afspraak maken via het onthaal 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be  

Prijs per verzorgingsbeurt € 23 te betalen aan Vanessa.

Informeer bij uw mutualiteit naar de korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 5 en 13 december 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km) Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 25 44 36

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen (8 km )

Donderdag 7 en 21 december 2017 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 23 77 59

 

 

 

GSM en smartphone (Android)

Wie problemen heeft met gsm of smartphone, kan met Katia Humblet een afspraak maken 0475 82 04 40 of Katia.humblet@gmail.com.

Merk en type van het toestel opgeven en je probleem zo goed mogelijk omschrijven.

Zorg ervoor dat je toestel opgeladen is.

Bijdrage: € 5 vooraf te betalen.

 

Seniorama vzw 

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be 

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 24 november 2017

 

Teller vanaf 22/8/2009