St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 46   15 november 2017

 

 NIEUW!!      info Eerste Communie mei 2018 en Vormsel mei 2018

voor info klik op de blauwe links 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE

De opstanding van Gods volk zal niet zonder de mensen geschieden. De uiteindelijke reden waarom de Kerk zo halfslachtig en zwak staat in de wereld van vandaag ziet de Franse denker Marcel Légaut in het feit dat de kristenen teveel “chrétiens d'Eglise”, kerkelijke kristenen, en te weinig leerlingen zijn, die Jezus liefhebben en vereren zoals in de oudste Kerk. Alleen die liefde en die bewogenheid zullen ons mogelijk maken onze profetische roeping terug te vinden.

Marc Van Tente

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

De tijd van het werk verschilt voor mij niet van de tijd van het gebed. In het lawaai en het gekletter in mijn keuken, waar allerlei mensen tegelijkertijd om allerlei dingen roepen, bezit ik God in grote rust. Heiliging betekent niet dat we anders moeten gaan werken, maar dat we voor God doen wat we gewoonlijk voor onszelf doen. Want God kijkt niet naar de grootheid van het werk, maar naar de liefde waarmee het wordt verricht.

Broeder Laurentius van de Verrijzenis (1614-1691)

 

Onze volgende meditatie gaat door op maandag 20 november 2017.

Plaats van samenkomst is de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo. Uur van samenkomst: 20 uur.

Als je graag eens wil aansluiten, verwittig dan even Jos Vermeulen.

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

Planning voor het najaar 2017

---------------------------------------------------

  

   maandag 20 november 2017

   maandag 4 december 2017

   maandag 18 december 2017

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    

                

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 15 november  

13.30u.: SAMANA Crea

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 16 november 

14 uur: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 17 november    

VM en NM: De Ark / Bar Michotte

 

Zaterdag 18 november

VM en NM: Koor Parcoeur

AV: Buurtcafé

 

Zondag 19 november

11 uur: Zondagscafé

NM: Koor Parcoeur

AV: Dissonant

 

Maandag 20 november

VM en NM: Koor Parcoeur

 

Dinsdag 21 november

VM: Koor Parcoeur

14 uur: Seniorencafé

 

Woensdag 22 november   

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

Solidariteit in de Franciscusgemeenschap.

 

Ook deze winter willen wij, net zoals vorig jaar, een solidariteitsactie op het getouw zetten tijdens de advent en kerstperiode.

Om niet ondoordacht te werk te gaan namen we o.a. contact met het CAW van Leuven die zorgt voor de nachtopvang van de Leuvense daklozen.

Momenteel is er grote nood aan dekens voor de 
winteropvang die start op 15 november.


Daarom al deze herfstoproep: 

Heb jij nog een wollen deken (voor een éénpersoonsbed of voor een tweepersoonsbed, geen donsdekens) in de kast zitten dat toch niet meer gebruikt wordt?

Schenk dit dan aan onze actie. Zo kunnen we daklozen weer verder helpen in onze eigen buurt en stad.

We vragen natuurlijk dat deze dekens proper zijn. Stel jezelf dus de vraag: "Zou ik ze willen gebruiken als ik er eentje kreeg?”.


Kan je ons verder helpen?

Breng het deken dan mee naar de kerk (op zondag) of breng het binnen op het secretariaat (tijdens de openingsuren) in de komende dagen.

Verdere info over de adventsactie zelf volgt nog.


Dank voor uw warme hulp en om de Franciscaanse gedachte mee vorm te geven.


De Franciscusgemeenschap

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 16 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 17 november

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 21 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 23 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 24 november

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Zondag 26 november

13.00 uur Mosselfeest

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2017-2018

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Midden in het bos,

Afgesloten van de wereld?!? 

 

Ik neem op de E25 een vertrouwde afrit: 50, “Baraque Fraiture”, en vervolg op de secundaire asfaltlaag mijn weg naar een voor mij vertrouwde omgeving.

 

Hoe verder van de autostrade, hoe kleiner de balkjes op mijn GSM worden Wanneer in de verte de Molen opduikt en ik uiteindelijk het brugje oversteek naar de oprit, spartelt de 4G tussen leven en dood om vervolgens het loodje er bij neer te leggen.

 

Ik hoor de stilte, snuif de zuivere lucht op, ik voel de rust… Hoe lang nog was dat ook al weer geleden? Als ik om me heen kijk zie (en hoor!) ik geen enkele auto, wel het beekje dat kabbelend zijn eigen verhaal vertelt en het mooie, robuuste huis dat zijn armen om me heen legt en uitnodigt om binnen te komen.

 

De kachel brandt, in de keuken hangt een fantastische geur en wanneer ik door bekenden en minder bekenden onthaald word, ligt het verlengstuk van mijn arm al op de kast.

Er wordt gepraat en zorgen gedeeld, samen gegeten, samen gelachen, samen afgewassen…

 

Met het verstrijken van de avond verdwijnt de druk op mijn schouders, even geen mails, geen aanhoudend ge’sms of getelefoneer over 1001 pietluttigheden. Iedereen die mij goed genoeg kent weet intussen: Helga kan je dit weekend toch niet bereiken.

 

Wat veel mensen echter niet weten is wat ik tijdens zo’n weekend wel kan bereiken: Zoveel rust, zoveel eenvoud, zo veel gezelligheid, zo veel verbondenheid.

En laat dat net nu de kracht van de molen zijn; ‘offline’ maar zo verbonden.

Helga Hoeterickx

 

contact@moulindebellemeuse.be 

www.moulindebellemeuse.be

https://www.facebook.com/moulindebellemeuse/

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

Die vervoerdienst gaat ook nu nog door.

 

Ben je slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombauts@hotmail.com

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

Op 12 november vond een Brahmsconcert plaats in het Radiohuis onder de auspiciën van Davidsfonds Blauwput. Uit de inleiding van Jan Gijsel onthielden we, dat Johannes Brahms als Noord-Duitser en Lutheraan vooral begaan was met het streven naar de perfecte vorm, in navolging van zijn grote voorbeelden Bach en Beethoven. Zijn tijdgenoten zoals Liszt en Chopin zochten eerder naar verbluffende virtuositeit. Misschien daarom dat Brahms minder populair was in zijn tijd, wat niet betekent dat muziek spelen van Brahms geen zeer grote technische vaardigheid zou vereisen. 

Brahms is een exponent van de Hoogromantiek. Het credo van de romantici was de zoektocht naar de allerindividueelste emotie in het ik. Dat doorloopt het ganse gamma van diepste ellende tot hoogste gelukzaligheid. Het vergt van de musicus een groot inlevingsvermogen, een grondige kennis en perfect aanvoelen van de partituur om te komen tot een adequate vertolking en om dit te kunnen overbrengen op het publiek. Koenraad Stercks, die aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel de masterdiploma’s piano en schriftuur behaalde,  is een topmusicus, die met grote overtuiging het Scherzo, opus 4 speelde. Een werk dat Brahms schreef wanneer hij achttien was en dus eigenlijk opus 1 moest zijn. Typisch voor Brahms zijn de woelige modulaties en het overmatig gebruik van chromatiek.

Al even overtuigend klonken de Acht Klavierstücke, allemaal pareltjes met een eigen karakter.

Na de pauze werd een programmawijziging aangekondigd. Wegens onvoorziene omstandigheden moest klarinettist Pieterjan Moeys afhaken en werd het trio voor klarinet, cello en piano, opus 114 vervangen door de eerste cellosonate, opus 38 met Koenraad Sterckx aan de piano en Katrien Van Kerkhoven op cello. Een bekend en geliefd werk voor de Brahmskenner.

We hoorden zowaar een heel barokke fugato en stretto in het derde deel.

De artiesten kregen een warm applaus voor hun puike prestatie. Op 19 november werd het concert andermaal uitgevoerd.

(Wilfried Joris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

   

Lezing kennis en maatschappij: Prof. Philippe Vandekerckhove

Over ‘Het Rode Kruis: unieke mix van vrijwillige inzet, wetenschap en modern management’

 

Het Rode Kruis is niet weg te denken. Waar oorlog is, waar rampen zich voordoen, waar kwetsbare mensen zijn, waar vluchtelingen proberen te overleven, waar bloed wordt ingezameld, waar EHBO cursussen gegeven worden, daar en nog op veel andere plaatsen is het Rode Kruis aanwezig.

 

Opgericht in 1864, meer dan 150 jaar oud, is het Rode Kruis meer dan ooit springlevend. Van ‘helpen en zorgen voor kwetsbare mensen’ evolueert Rode Kruis Vlaanderen tot ‘iedereen helpen om kwetsbare mensen te kunnen helpen’

Zelfredzaamheid vormt de rode draad. Deze centrale doelstelling is uitgewerkt in het Strategisch plan 2020. Prof. Philippe Vandekerckhove, stelt dat de structuren zich moeten aanpassen aan de gekozen strategie om deze maximaal efficiënt en efficiënt te kunnen uitvoeren. In deze lezing schetst hij de uitdagingen en doelstellingen waar deze bloeiende organisatie in haar dagelijkse werking mee geconfronteerd wordt.

 

Programma

19u15 Ontvangst en registraties

19u35 Inleiding door Johan Van Calster, ere-voorzitter Farmaleuven  

19u45 Voordracht door Prof. Philippe Vandekerckhoeve

20u45 Slotwoord en de mogelijkheid tot het stellen van vragen

21u00 Afsluitend drankje, aangeboden door Alumni Lovanienses en de KU Leuven

 

Inschrijven 

Maximum aantal deelnemers 250

Inschrijven mogelijk tot 24 november 2017

Tarieven: KU Leuven-alumni, betalend lid van alumnikring: 10 euro

Niet KU Leuven-alumni of niet betalend lid van een alumnikring: 15 euro

Studenten 0 euro

 

Algemene informatie

Datum: 28 november 2017 van 19.15 tot 22.30 u.

Locatie: Promotiezaal Universiteitsstad, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

Contact : Erik Gobin – erik.gobin@alum.kuleuven.be 

 

 

 

Sfeervolle geschenkenmarkt op zaterdag 25 november 2017

Van 10.00 u. tot 20.00 u.

Steinerschool Leuven, Privaatweg 7, 3018 Wijgmaal

 

10.00 u. - 19.00 u. Verkoopstanden

11.00 u. - 18.00 u. Kinderateliers en gezelschapsspelen 

11.00 u. &12.00 u. Poppenspel voor de kleinsten: ‘Het meisje met de zwavelstokjes’

15.00 u.                 Riddershow: ‘Pas geridderd’ Inkom 3 euro

 

Tussen 12 u. - 14 u. en 16.30 u. – 20 u.: Restaurant – Vegetarische curry met herfstgroenten 

Vanaf 12 u. doorlopend pizza uit de houtoven, soep, pannenkoeken, bar en dessertenbuffet.

Sfeervolle livemuziek.

 

Voor het volledige programma, zie: www.steinerschoolleuven.be

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Dinsdag 21 november 2017

René Magritte en het surrealisme, 50 jaar na zijn overlijden 

Mevr. Chantal Clercx (Koninklijk museum voor Schone Kunsten Brussel)

 

Dinsdag 28 november 2017

Vervoerstechnieken voor de toekomst  

Prof. Joeri Van Mierlo (Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Ingenieurswetenschappen)

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

Digitaal jaarabonnement op de lezingen: 30 euro.

 

 

 

HOE EEN BURN-OUT VOORKOMEN? 

 

Uit onderzoek blijkt dat 1 op 5 werknemers het risico loopt om lichamelijk, emotioneel en mentaal opgebrand te raken.

Erna Claes, doctor in de psychologie, legt ons op dit infomoment uit hoe we burn-out in een vroeg stadium herkennen en hoe we er op tijd iets aan kunnen doen. Een burn-out komt niet uit de lucht vallen, maar heeft steeds een lange aanloop. Preventie en tijdig ingrijpen zijn daarom heel belangrijk.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

 

Practische info:

Waar: Service Flats Residentie Molenhof, Burgemeester Stanislas Derijcklaan 3 – 3001 Heverlee(Leuven)

Wanneer: Donderdag 30 november 2017 van 16 tot 19 u.

Leeftijd: 18+

Prijs: Gratis

Meer info en inschrijven: Sofie Coene 016 35 95 00 of via leuven@cm.be

Organisatie:  CM Heverlee

 

 

 

 

LEZING IN SENIORAMA

“Justitiebeleid en ervaringen van een vrederechter”

Door Martine Mosselmans, vrederechter bij vredegerecht Brussel

Datum: maandag 20 november 2017 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

 

 

VOETVERZORGING

Woensdag 22 november 2017 is Vanessa Ronchetti aanwezig.

Je kan een afspraak maken via het onthaal 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be  

Prijs per verzorgingsbeurt € 23 te betalen aan Vanessa.

Informeer bij uw mutualiteit naar de korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA 

Dagwandeling: Overijse - Duisburg -  Leefdaal (18 km)

Woensdag 22 november 2017

Bijeenkomst om 9.15 u. wachtzaal de Lijn Leuven station.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 89 39 65 of 0478 53 07 29 en 016 22 02 52 en 0494 88 35 22

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 23 november 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016 44 32 45

 

 

 

PETANQUE

Elke donderdag om 14.00 u. tot…. laten we zeggen 17.00 u.

Ook diegenen die nog nooit met zo’n ijzeren bal hebben gegooid zijn welkom. We leggen wel niet uit hoe het moet, wel hoe het best kan.

Petanque is niet moeilijk, iedereen die nog op zijn benen kan staan en met zijn armen kan bewegen kan ook petanquen. En het is nog plezierig ook. Het is tevens een unieke gelegenheid om nieuwe vrienden te maken, je wordt meteen warm opgenomen in onze petanquefamilie.

En als het regent spelen we met de kaarten en ook wie dat niet kan, leren we het.

 

Plaats: Buurtcentrum Sint-Maartensdal, op de hoek van de Rijdende Artillerielaan en de Minckelerstraat in Leuven. Inschrijven hoeft niet: je komt gewoon en wij vangen u op, alvast met gratis koffie. Eigen ballen meebrengen kan, maar moet niet: het centrum heeft ballen genoeg.

Info: Jos Tuerlinckx 0475 87 50 61

 

Seniorama vzw 

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be 

 

 

 

LEUVEN+ 

 

 

Aanbod voor groepen 

Zin in een leuke cultuur-historische uitstap met je vereniging, bedrijf, familie of vrienden?

Wil je kennis maken met Leuven, herinneringen aan jouw studententijd ophalen, onbekende aspecten van Leuven ontdekken, genieten van een hapje en een drankje onder begeleiding van een deskundige gids? Heb je zelf een bepaald thema in gedachten of wil je een volledige rondleiding op jouw maat? Bij Leuven+ ben je altijd aan het juiste adres.

 

Leuven, universiteitsstad : 

 

* Op stap met de kotmadam  

Justus Lipsius was met eentje getrouwd. Ze was soms het slachtoffer van studentengrappen, ze figureert in menig codexlied en ze kreeg een fraai standbeeld op de Oude Markt: de kotmadam.

Op deze wandeling verkeer je in het gezelschap van een echte kotmadam die heel wat te stellen heeft met haar studenten maar die ze toch ook niet zou kunnen missen. Je loopt met haar langs studentenkotenpeda’s en residenties en leert ondertussen het verschil tussen een kotmadam en een marraine en het geheim van een “mariage louvaniste”. Opgelet: een mondje Leuvens begrijpen strekt tot aanbeveling. 

 

Andere universitaire wandelingen: 

- Van Erasmus naar nanotechnologie, een universitaire wandeling 

- Op stap met de professor

- Filosofenwandeling 

- Op zoek naar Utopia

- Vijf eeuwen wetenschap aan de KU Leuven

- Geleid bezoek aan de Centrale Universiteitsbibliotheek 

 

Hoe een gidsbeurt bestellen? 

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden aangevraagd bij Leuven+.

Je reserveert je gids best tenminste drie weken op voorhand .

Voor een rondleiding met een gids betaal je 6 euro per persoon met een minimum van 72 euro voor 2 uur. Vanaf het derde uur betaal je 45 euro extra per gids, Je tijd gaat in vanaf het uur van afspraak. Betaling gebeurt via overschrijving na ontvangst van de factuur.

 

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond

Web site: http://www.leuven-plus.be  

E-mail: info@leuven-plus.be  

Telefoon: 0460 97 85 66

(Uit Leuven+ Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

 

 

Laatst bijgewerkt: 18 november 2017

 

Teller vanaf 22/8/2009