St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 45   8 november 2017

 

 NIEUW!!      info Eerste Communie mei 2018 en Vormsel mei 2018

voor info klik op de blauwe links 

 

 

 

 

Meer dan het gewone - De werkers in de wijngaard en wij  

 

werkers van het elfde uur

 

1. Wij dragen verantwoordelijkheid

 

In het programma “De helden van Arnout” volgt Arnout Hauben de dagboeken van Belgen die ooit het grote avontuur hebben opgezocht.

Zo reist hij ook Alice Bron achterna, een verpleegster die met een delegatie van het Rode Kruis 120 jaar geleden naar Zuid Afrika vertrok om er tijdens de boerenkrijg soldaten te verzorgen.

Ginds ziet Arnout tussen de velden een kruis staan en vraagt een boer of dat wat met die oorlog te maken heeft. Het kruis blijkt drie jaar ervoor geplant te zijn op de plaats waar de vader van deze boer is gestorven.

Ik weet dat mijn vader in de hemel is, zo vertelt deze boer aan Arnout, omdat hij een goed christen was en een zeer gelovig man. Waarop Arnout reageert met zijn verhaal dat hij de verpleegster Alice Bron achterna reist. Stel dat zij op een ossenwagen hier voorbijkwam en rondom haar dood vee, gedode paarden, dode Engelsen en boer-soldaten, vele gewonden en brandende boerderijen, hoe kan je dan nog in God geloven?

Waarop de boer antwoordt: Niet alles wat gebeurt is de wil van God. Als je de bijbel leest dan wenst God dat we goed en lang leven, wel 120 jaar. Maar wij sterven veel vroeger omdat wij te snel met de auto rijden, omdat wij de lucht verontreinigen, omdat wij voor het geld leven en ons hart hieraan bezwijkt.

Wat leren wij hieruit?

Dat geseculariseerde mensen met (ver)oude(rde) godsbeelden kampen. Arnout beschouwt God nog steeds als iemand die de touwtjes in handen heeft en bepaalt wat hier op aarde gebeurt. In het antwoord van die Afrikaanse boer heeft God de mens geschapen in alle vrijheid, met een vrije keuze.

Wij, mensen, zijn verantwoordelijk voor ons doen en laten.

 

2. God geeft leven in overvloed

 

De parabel van de werkers van het elfde uur geeft ons een ander beeld van God: Hij is degene die leven geeft in overvloed.

Dat hij ook aan de laatsten evenveel geeft als aan de eersten, die de hitte van de dag hebben doorstaan, strookt niet met ons rechtvaardigheidsgevoel. Dat horen wij in de reactie van de werkers van het eerste uur. Nochtans doet de eigenaar van de wijngaard niets verkeerd. Hij geeft de eerste werkers de afgesproken denarie. Ze verdragen alleen niet dat hij deze denarie ook geeft aan de laatsten. Of ben jij jaloers omdat ik goed ben?

3. Zo goed als God

 

Om deze parabel nog beter te verstaan moeten we kijken naar zijn plaats in het evangelie.

Ze wordt voorafgegaan door de vraag van de rijke jongeling aan Jezus wat hij moet doen om goed te leven.

Onderhoudt de geboden, de Thora, het woord van God, het woord van leven, antwoordt Jezus.

Dat doe ik reeds, antwoordt de jongeling. Eén ding ontbreekt je dan, zegt Jezus, doe afstand  van je rijkdom en verdeel deze onder de armen.

Vanuit de parabel bekeken vraagt Jezus deze jongeling zo goed als God te worden en overvloedig leven te schenken.

 

4. De grootste is de dienaar

 

De parabel wordt gevolgd door de vraag van de moeder van Jacobus en Johannes om haar twee zonen te laten delen in de macht.

Hierop antwoordt Jezus dat de grootste in het rijk van God de dienaar is.

 

Zo komen we op een dieperliggende laag van deze parabel. Als de laatsten als de eersten zijn en de eersten als de laatsten dan zijn deze onderling inwisselbaar. Is de ene niet meer of minder dan de andere. Er zijn geen mensen meer met privileges. Deze parabel nodigt ons uit afstand te doen van alle macht, naaste te worden van elkaar, dienaar, de ene niet meer of minder dan de andere.

In zo’n samenleving zal er geen tekort meer zijn maar wel leven in overvloed voor iedereen op aarde.

Of zoals Gandhi ooit zei:" De aarde biedt voldoende voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht"

 

De werkers in de wijngaard en wij 

 

Vele jaren geleden — het was nog voor de invoering van de euro — heb ik het volgende verhaal gehoord.

Geestelijk verzorgers in een instelling voor mensen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen lieten het verhaal over de werkers in de wijngaard spelen in hun viering. Bewoners werden naar voren geroepen, eerst de werkers van het eerste uur, enzovoort. Toen het op uitbetalen aankwam, kreeg elke bewoner een gulden.

0h, een gulden! Alle bewoners keken blij naar hun hand met de gulden erin.

'Maar dat is niet eerlijk!', riepen de begeleiders.

'Niet eerlijk? We hebben zomaar een gulden gekregen!'

 

De werkers/bewoners begrepen het verhaal zo goed, beter dan hun begeleiders, dat ze het protest van de begeleiders niet begrepen. In hen lichtte iets op van Gods koninkrijk.

Jef Wauters

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer zomer en herfst in elkaar schuiven, 
          wanneer in de natuur ‘leven’ zich een tijd gaat verbergen

om in de lente weer van onder het bladerdak

onstuitbaar open te bloeien,

worden mensen van oudsher even stil…

 

Op dit breekpunt in de natuur houden we ook even halt

bij de breekpunten van ons bestaan.

        Allerheiligen vandaag… 
        Allerzielen morgen

Het zijn dagen vol herinneringen, 
       dagen van stilstaan bij de leegte en het gemis.

Een moeilijke periode voor velen onder ons die iemand moeten missen.

Samen willen wij in de dankbare herinnering gaan staan.

Je aanwezigheid hier is zinvol als je er bent uit genegenheid of medeleven…

Je aanwezigheid wordt nog zinvoller als je hier biddend wil zijn,

wat bidden voor jou ook mag betekenen…

 

Maar wij willen in onze gemeenschap

er vandaag geen trieste dag van maken
want er is hoop.

Daarom vandaag Allerheiligen of ‘Aller’-‘heiligen’, 
       want voor ieder van ons is er wel iemand geweest
die zoveel meer betekende.

 

            uit de Franciscusviering van 1/11/2017

 

 

OUDER WORDEN: VERLIES EN OVERGAVE  

 

Sterven doe je niet ineens  

maar af en toe een beetje. (Toon Hermans)

 

Want alles,

het fluisterend water,

mijn adem,

de stroom van gedachten,

het licht in de kerselaar,

behoort tot een eeuwig bewegen.(Kris Gelaude)

 

Van harte welkom op de Spiritualiteitsdag 2017 in het Don Boscocentrum op zaterdag 18 november

Tijdens die dag maken we ouder worden en afscheid nemen bespreekbaar.

 

Programma:

·         9.15 u        onthaal met koffie

·         9.30 u        prof. Fons Marcoen spreekt over de spirituele dimensie van ouder worden. 

                         Hoe kunnen we elkaar behoeden voor levensmoeheid?

·         10.15 u      korte bezinning

·         10.30 u      pauze

·         10.45 u      groepsgesprek

·         11.30 u      broodjesmaaltijd  

 

Inschrijven kan vóór 15 november bij Lieve 016/229370 

of per e-mail Lieve_Neukermans@skynet.be  en Cockx.Willocx@gmail.com    

 

ook persoonlijk na de vieringen (1-11, 5-11) bij Lieve, Chris en Ingrid.  

 

Deelname: broodjes en koffie inbegrepen - aan de kassa 10 euro

Met TGL-nummer "Luisteren naar de ondertoon. Ouderen en hun levensverhaal” 17 euro

Don Boscocentrum, zaal Ademtocht, Ortolanenstraat 2, 3010 Kessel-Lo  

 

Niet weten wordt uitzien

naar wat op je weg komt.

En naar het heilige,

trage gebaar

van voltooiing. (Kris Gelaude)  

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE

De verwondering is het begin van de wijsheid.

Zij is enerzijds een voortdurende onrust; het gewone wordt geladen met betekenissen die men daarin niet vermoedde. Zij dwingt de mens voortdurend in de openheid te treden, zijn wereld en bestaan te herzien. Zij is een crisis.

Maar van de andere kant kan ze niemand overkomen in wie niet reeds het vertrouwen is in de krachten die de chaos ordenen. Zo kunnen we ons niet verwonderen zonder een gevoel van geborgenheid in een wereldgrond.

C. Verhoeven

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Bij alles wat ik doe, tracht ik mij bewust te zijn van de aanwezigheid van God. Zo worden al onze activiteiten geheiligd. Zo komen we in een toestand van voortdurend gebed terecht. Uiteindelijk gaat het erom dat we leren inzien dat God hier en nu aanwezig is, in de taak die we op dit moment uitvoeren.

Broeder Laurentius van de Verrijzenis (1614-1691)

 

Onze volgende meditatie gaat door op maandag 20 november 2017.

Plaats van samenkomst is de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo. Uur van samenkomst: 20 uur.

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

Planning voor het najaar 2017

---------------------------------------------------

  

   maandag 20 november 2017

   maandag 4 december 2017

   maandag 18 december 2017

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    

                

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 8 november  

14 uur: SAMANA

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 9 november 

VM: Prisma opbouw tentoonstelling

14 uur: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 10 november    

Ganse dag: Prisma tentoonstelling

 

Zaterdag 11 november

Ganse dag: Prisma tentoonstelling

 

Zondag 12 november

Ganse dag: Prisma tentoonstelling

 

Dinsdag 14 november

14 uur: Seniorencafé

 

Woensdag 15 november  

13.30u.: SAMANA Crea

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

Solidariteit in de Franciscusgemeenschap.

 

Ook deze winter willen wij, net zoals vorig jaar, een solidariteitsactie op het getouw zetten tijdens de advent en kerstperiode.

Om niet ondoordacht te werk te gaan namen we o.a. contact met het CAW van Leuven die zorgt voor de nachtopvang van de Leuvense daklozen.

Momenteel is er grote nood aan dekens voor de 
winteropvang die start op 15 november.


Daarom al deze herfstoproep: 

Heb jij nog een wollen deken (voor een éénpersoonsbed of voor een tweepersoonsbed, geen donsdekens) in de kast zitten dat toch niet meer gebruikt wordt?

Schenk dit dan aan onze actie. Zo kunnen we daklozen weer verder helpen in onze eigen buurt en stad.

We vragen natuurlijk dat deze dekens proper zijn. Stel jezelf dus de vraag: "Zou ik ze willen gebruiken als ik er eentje kreeg?”.


Kan je ons verder helpen?

Breng het deken dan mee naar de kerk (op zondag) of breng het binnen op het secretariaat (tijdens de openingsuren) in de komende dagen.

Verdere info over de adventsactie zelf volgt nog.


Dank voor uw warme hulp en om de Franciscaanse gedachte mee vorm te geven.


De Franciscusgemeenschap

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 9 november

11.00 uur Herfstfeest Samana Sint-Antonius en Park Heverlee

 

Vrijdag 10 november

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

18.45 tot 20.15 uur vormselcatechese: repetitie naamopgave

 

Dinsdag 14 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 16 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 17 november

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2017-2018

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Kalender

Het Molenhuis heeft weer enkele prachtige activiteiten op de kalender staan: 

 

24-26 november 2017: Creatief weekend

11-15 december 2017: Wandelmidweek

29 dec. 2017 – 1 jan. 2018: Oud op nieuw

19-21 januari 2018: Winterwandelweekend

02-04 februari 2018: Poetsweekend

09-11 februari 2018: Mutskesweekend

16-18 maart 2018: Zangweekend

06-08 april 2018: Lentewandelweekend

 

Nog gepland:

04-06 mei 2018: Fietsweekend

09-13 mei 2018: Lentekriebels

14-18 mei 2018: Wandel midweek

25-27 mei 2018: Knopkesweekend

09-10 juni 2018: Poetsweekend

21-24 juni 2018: Werkweekend

 

Hoe inschrijven?

Via onze website www.moulindebellemeuse.be vindt u bij ‘Activiteiten’ onze kalender. Klik op de gewenste activiteit. Daar vindt u een link naar ons inschrijvingsformulier.

 

contact@moulindebellemeuse.be 

www.moulindebellemeuse.be

https://www.facebook.com/moulindebellemeuse/

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

Die vervoerdienst gaat ook nu nog door.

 

Ben je slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombauts@hotmail.com

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

   

 

MODERNISME

Lezingenreeks – Faculteit Letteren – Leuven

 

In deze lezingenreeks werpen Letterenonderzoekers uit verschillende domeinen een kritische blik op het modernisme. Ze bespreken de veelbelovende vernieuwingen van het modernisme, maar ook de grenzen en gebreken ervan.

 

 

 Hilde van Gelder

 

 

Programma  

 

*Woensdag 22 november 2017

Over de ‘onbeschaamdheid van de zogenaamde moderne mens’: een transhistorische terugblik op honderd jaar moderniteit in de beeldende kunst (1917-2017)  

Hilde Van Gelder

 

Voor zijn deelname aan de Independents tentoonstelling in New York in 1917 stuurde een volslagen onbekende kunstenaar R. Mutt een door hemzelf met zwarte verf gesigneerd exemplaar in van een wit porseleinen urinoir, gekanteld op de rug. Dit legendarische object staat ondertussen geboekstaafd in de annalen van de beeldende kunst als Marcel Duchamps Fountain (1917)

Precies 100 jaar geleden heeft dit schandaalwerk nog geen duimbreed aan actualiteit ingeboet. 

 

Urinoir 

 

Vanuit het perspectief van de hedendaagse kunst blikt deze lezing terug op de desastreuze ontstaanscontext van het werk, in volle Eerste Wereldoorlog.

Duchamps subversieve geste was een provocerende artistieke reactie op de roekeloze ‘onbeschaamdheid van de zogenaamde moderne mens’, zoals de kunsthistoricus Aby Warburg het op alarmerende toon neerpende in 1923.

Toch leven compromisloze vormen van moderniteit vandaag nog altijd sterk door in onze actuele bewustzijn en handelen. Hoog tijd dus voor een transhistorische terugblik op zowel de tekortkomingen als de successen van ‘het moderne leven’.

 

*Woensdag 6 december 2017

De lange schaduw van de Russische ziel. Hoe Rusland de wereld ‘modern’ maakte  

Wim Coudenys

 

Kostprijs: 15 euro per lezing

Bent u lid van een Letterenalumnikring of lid van Universiteit Derde Leeftijd? Werkt u aan KU Leuven of bent u emeritus? Dan betaalt u 10 euro per lezing. Studenten betalen 5 euro per lezing.

 

Praktisch  

 

Wanneer: Op woensdag van 14.00 tot 16.30 u (inclusief koffie na de lezing)

Waar: Justus Lipsiuszaal (LETT 08.16) van de Faculteit Letteren in Leuven (Blijde Inkomststraat 21 – Leuven)

Meer info: Online inschrijven – Meer info op de website

Indien u net voor een lezing inschrijft kunt u per plaatse betalen.

https://www.arts.kuleuven.be/lezingenreeks  

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Dinsdag 14 november 2017

Alles gebeurt ergens.

De kracht van geografische informatie 

Mevr. Ingrid Vanden Berghe (Administrateur-generaal Nationaal Geografisch instituut)

 

Dinsdag 21 november 2017

René Magritte en het surrealisme, 50 jaar na zijn overlijden 

Mevr. Chantal Clercx (Koninklijk museum voor Schone Kunsten Brussel)

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

Digitaal jaarabonnement op de lezingen: 30 euro.

 

 

BABBEL OP ZONDAG

Zondag 12 november

We horen regelmatig op Seniorama dat alleenstaande deelnemers en vrijwilligers op zoek zijn naar een moment om gezellig samen te zijn. Ze hebben zin in een leuk gesprek, een glimlach of willen hun gedachten vrijblijvend delen met anderen.

Ben jij iemand die een gezellige babbel met andere alleenstaanden ziet zitten? Dan nodigen we je graag uit op ons maandelijks ontmoetingsmoment.

Deze gaat door in taverne ’t Paviljoen in Kessel-Lo (Diestsesteenweg 300).

Vanaf 14.30 uur is een vrijwilliger van Seniorama aanwezig.

 

 

 

LEZING IN SENIORAMA

“Amerikaanse kunstfotografen”

door Christiane Struyven, kunsthistorica en ere-advocaat

Datum: maandag 13 november 2017 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 14 en 28 november 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km) .Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 25 44 36.

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA 

Namiddagwandelingen (8 km)

Donderdag 16 november 2017 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 23 77 59

 

 

 

FILM IN SENIORAMA

“Gett (The trial of Viviane Amsalem)”  

Israël, Frankrijk, Duitsland – 2014 – 115 minuten

Van en met: Ronit Elkabetz, Shlomi Elkabetz

 

Na twintig jaar huwelijk wil een Joods-Orthodoxe vrouw van haar man scheiden. Maar in Israël bestaat geen burgerlijk huwelijk. De beslissing ligt bij de Rabbi. Maar die volgt de visie van de echtgenoot. De strijd van een vrouw voor vrijheid en mededogen van haar man.

Datum: vrijdag 17 november 2017 van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro

 

 

 

PETANQUE

Elke donderdag om 14.00 u. tot…. laten we zeggen 17.00 u.

Ook diegenen die nog nooit met zo’n ijzeren bal hebben gegooid zijn welkom. We leggen wel niet uit hoe het moet, wel hoe het best kan.

Petanque is niet moeilijk, iedereen die nog op zijn benen kan staan en met zijn armen kan bewegen kan ook petanquen. En het is nog plezierig ook. Het is tevens een unieke gelegenheid om nieuwe vrienden te maken, je wordt meteen warm opgenomen in onze petanquefamilie.

En als het regent spelen we met de kaarten en ook wie dat niet kan, leren we het.

 

Plaats: Buurtcentrum Sint-Maartensdal, op de hoek van de Rijdende Artillerielaan en de Minckelerstraat in Leuven. Inschrijven hoeft niet: je komt gewoon en wij vangen u op, alvast met gratis koffie. Eigen ballen meebrengen kan, maar moet niet: het centrum heeft ballen genoeg.

Info: Jos Tuerlinckx 0475 87 50 61

 

Seniorama vzw 

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be 

 

 

 

LEUVEN+

 

 

De Kotmadam

 

 

Aanbod voor groepen 

Zin in een leuke cultuur-historische uitstap met je vereniging, bedrijf, familie of vrienden?

Wil je kennis maken met Leuven, herinneringen aan jouw studententijd ophalen, onbekende aspecten van Leuven ontdekken, genieten van een hapje en een drankje onder begeleiding van een deskundige gids? Heb je zelf een bepaald thema in gedachten of wil je een volledige rondleiding op jouw maat? Bij Leuven+ ben je altijd aan het juiste adres.

 

Leuven, universiteitsstad : 

 

* Op stap met de kotmadam  

Justus Lipsius was met eentje getrouwd. Ze was soms het slachtoffer van studentengrappen, ze figureert in menig codexlied en ze kreeg een fraai standbeeld op de Oude Markt: de kotmadam.

Op deze wandeling verkeer je in het gezelschap van een echte kotmadam die heel wat te stellen heeft met haar studenten maar die ze toch ook niet zou kunnen missen. Je loopt met haar langs studentenkotenpeda’s en residenties en leert ondertussen het verschil tussen een kotmadam en een marraine en het geheim van een “mariage louvaniste”. Opgelet: een mondje Leuvens begrijpen strekt tot aanbeveling. 

 

Andere universitaire wandelingen: 

- Van Erasmus naar nanotechnologie, een universitaire wandeling 

- Op stap met de professor

- Filosofenwandeling 

- Op zoek naar Utopia

- Vijf eeuwen wetenschap aan de KU Leuven

- Geleid bezoek aan de Centrale Universiteitsbibliotheek 

 

Hoe een gidsbeurt bestellen? 

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden aangevraagd bij Leuven+.

Je reserveert je gids best tenminste drie weken op voorhand .

Voor een rondleiding met een gids betaal je 6 euro per persoon met een minimum van 72 euro voor 2 uur. Vanaf het derde uur betaal je 45 euro extra per gids, Je tijd gaat in vanaf het uur van afspraak. Betaling gebeurt via overschrijving na ontvangst van de factuur.

 

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond

Web site: http://www.leuven-plus.be  

E-mail: info@leuven-plus.be  

Telefoon: 0460 97 85 66

(Uit Leuven+ Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

 

 

 

FILM: THE MAKING OF JUSTICE

Film van kunstenares Sarah Vanhee

 

‘Justitie is geen synoniem voor gerechtigheid. Justitie is een toepassen van regels, rechtvaardigheid is een capaciteit van mensen’, zegt een langgestrafte gevangenisbewoner.

Najaar 2016 werkt een groep gedetineerden samen met kunstenares Sarah Vanhee aan het scenario voor een misdaadfilm. Ze dialogeren over de betekenis van misdaad in hun leven, over het mainstream beeld van de misdadiger en over het alternatieve straffen gericht op herstel. Terwijl de camera loopt, tonen ze zo ook wie ze zijn, wie ze zouden willen zijn, en hoe ze door de maatschappij gezien worden.

Met nabespreking.

 

Practische info:

Waar? Auditorium Zeger Van Hee, Tienestraat 41, Leuven

Wanneer? Diinsdag 21 november 2017 van 19.30 tot 21.30 u.

Begeleiding: Bart Schoovaerts

Prijs: 3 euro

Inschrijven: https://www.vormingplusob.be/making-justice-film-van-kunstenares-sarah-vanhee-0 

Code: 175762

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

 

 

EEN WAARDIG LEVENSEINDE

 

 

 

 

Tijdens deze infoavond krijg je een antwoord op volgende vragen: 

Hoe kun je je het best voorbereiden op de laatste periode van het leven?

Wat zijn de mogelijkheden om menswaardig te sterven?

Hoe kun je zelf beslissen over de wijze waarop de gezondheidszorg in die laatste periode verloopt?

Hoe stel je een wilsverklaring op?

Ben je dan ook zeker dat je wil zal gevolgd worden door de artsen?

 

Op voorhand bespreken wat je wel of niet zou willen, is een basisvoorwaarde om tot je recht te komen.

 

Practische info:

Waar: Dienstencentrum Wijnveld, Wingerdstraat 14, 3000 Leuven 

Wanneer: Dinsdag 21 november 2017 om 19.30 u.

Prijs: Iedereen gratis

Spreker: Medewerker CM-Thuiszorgcentrum 

Doelgroep: Volwassenen

Meer info en inschrijven: Sofie Coene 016 35 95 00 of via leuven@cm.be

Organisatie:  CM Leuven-Stad i.s.m. CM Thuiszorgcentrum en dienstencentrum Wijnveld

 

 

Laatst bijgewerkt: 08 november 2017

 

Teller vanaf 22/8/2009