St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 41   11 oktober 2017

 

 NIEUW!!      info Eerste Communie mei 2018 en Vormsel mei 2018

voor info klik op de blauwe links 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERKENBELEIDSPLAN

Leuven sluit (voorlopig) geen kerken

 

De stad Leuven legt de laatste hand aan haar kerkenbeleidsplan. Op korte termijn wordt geen van de twintig Leuvense kerken gesloten, maar er wordt wel gezocht naar nieuwe of extra invullingen.

 

Drie hoofdkerken, heel wat bijkerken en enkele kerken met een nieuwe gemeenschapsfunctie. Dat is het doel van het kerkenbeleidsplan dat deken Dirk De Gendt, de kerkraden en schepen Dirk Vansina (CD&V) uitwerkten.

Opvallend, ondanks de matige opkomst die er tegenwoordig is in sommige kerken, zijn de Stad en het dekenaat niet van plan op korte termijn kerken te sluiten.

“Het is niet ondenkbaar dat dat binnen tien tot vijftien jaar wel gebeurt, maar vandaag is dat te vroeg.” zegt Vansina. “Zowel de kerkgemeenschap als de bevoegde instanties zijn daar niet klaar voor. De verschillende kerkraden houden toch nog vast aan hun eigen tradities, en zijn niet klaar om die zomaar samen te voegen. Ze zijn dan ook nog behoorlijk actief, en dat respecteren we enorm. In de kerken vinden ook heel wat verenigingen nog onderdak. Daarom is het belangrijk dat we niet

bruusk een nieuwe weg inslaan.”

 

Op korte termijn wordt daarom gekozen om wel al drie hoofdkerken aan de duiden, elk voor hun pastorale zone. Dat worden de Sint-Pieterskerk voor Leuven, de Lambertuskerk in Heverlee en de Abdij van Vlierbeek voor Kessel-Lo. Dat zijn ook kerken met nog het grootste aantal kerkgangers.

 

In iedere pastorale zone werd ook één kerk gekozen waar binnen de vijf jaar een studie wordt opgestart met het oog op een mogelijke herbestemming. Dat zijn Don Bosco in Kessel-Lo, Sint-Michiels & Sint Renildis  in Leuven en Sint-Martinus in Wilsele.

 

De andere kerken worden als ‘bijkerk’ geselecteerd, wat betekent dat ze minstens voor de komende vijftien jaar in gebruik blijven voor de eredienst en andere eredienstfuncties in zoverre er bedienaars beschikbaar zijn.

 

Meer orgels

“Er wordt in de komende periode nagegaan hoe nevengebruik in deze kerken kan versterkt worden. Er wordt dan ook vooral gedacht aan gemeenschapsvormende activiteiten, zoals repetities van koren”, klinkt het bij het kerkbestuur. Zeker in het centrum van Leuven wil het kerkbeleidsplan meer inzetten op gebruik van de orgels.

 

Tijd nemen

“Ik ben blij met dit plan, en vindt het goed dat we onze tijd nemen”, zegt schepen Vansina. “De selectie van de drie hoofdkerken was redelijk eenvoudig, maar bepalen wat de toekomst is van de andere kerken is iets wat tijd nodig heeft. We gaan nu met alle betrokkenen samenwerken richting de toekomst. Iedereen beseft ook dat we hierover moeten nadenken, en de kerkraden zijn bereid mee te werken.”

Hannelore Smitz – Het Nieuwsblad - dinsdag 29 augustus 2017

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE

Elk wonder dat ooit gebeurde,

gebeurde op een gewone dag,

een dag als vandaag. (Kalender De Druivelaar 17/01/2013)

 

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Als alles in ons op God betrokken wordt, kan het ook levend worden en onze liefde tot God verdiepen. Wie alles aan God overgeeft, zal een grote vrijheid en levenslust en ruimte in zich ervaren, hij zal iets merken van het leven in overvloed dat Christus ons schenkt.

Uit: ‘Met hart en zinnen’ van Anselm Grún

 

Maandag 23 oktober 2017 komen we deze maand een tweede keer samen ter meditatie.

Plaats van samenkomst is de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo. Uur van samenkomst: 20 uur.

 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

Planning voor het najaar 2017

---------------------------------------------------

  

   maandag 23 oktober 2017

   maandag 6 november 2017

   maandag 20 november 2017

   maandag 4 december 2017

   maandag 18 december 2017

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    

                

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 11 oktober  

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 12 oktober 

VM en NM: SNVL – Studiedag  tot 18.00 u.

20 uur: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 13 oktober     

VM: De Ark + Bar Michotte

NM: Bar Michotte

 

Zondag 15 oktober  

11 uur: Zondagscafé

AV: Dissonant

 

Dinsdag 17 oktober  

14 uur: Seniorencafé

AV: Prisma

 

Woensdag 18 oktober  

13.30 uur: SAMANA Crea

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 19 oktober 

14 uur: Seniorencafé

20 uur: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 20 oktober     

VM: De Ark - Bar Michotte

NM: Bar Michotte

AV: Buurtcafé

 

Zondag 22 oktober  

11 uur: Zondagscafé

NM: Buurt Michotte - Herfstwandeling

AV: Dissonant

 

Dinsdag 24 oktober  

14 uur: Seniorencafé

AV: Prisma

 

Woensdag 25 oktober  

VM: OKRA Teamvergadering

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 12 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 13 oktober

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

Dankfeest Samana in Kessel-Lo

 

Dinsdag 17 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Woensdag 18 oktober

14.00 uur Vormingsmoment Samana: Kritisch en gezond

 

Donderdag 19 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 20 oktober

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN

* Don Bosco anno 1969 *

KOMT MET ONS WIJ VERWACHTEN U BLIJGEZIND

Parochieel gestart met 99 leden op 27-9-1963 is de KWB thans uitgegroeid tot 200 leden. Dit willen we in, voor en door gans de parochie vieren op vrijdag 26 september, interparochiale kaartwedstrijd, en zaterdag 27 september, dia-bal.

Op al de activiteiten is iedereen en niet enkel de mannen maar ook de vrouwen en kinderen hartelijk welkom. De activiteiten beginnen telkens te 20 uur. De opbrengst ervan is volledig ten voordele van 't Don Boscocentrum.

 

Dank aan de 200 die hun vertrouwen aan de KWB hebben geschonken. De KWB is een open beweging, de structuren en het programma zijn zo dat ze de hele mens vormen. Om gelukkig te zijn zal de moderne mens moeten leren kiezen wat in zijn situatie en met zijn mogelijkheden aangewezen is. Niet enkel zal hij moeten kiezen uit de duizenden artikels die hem dagelijks met 'n circus- reclame worden aangeboden doch ook uit de verschillende levensopvattingen die via pers, radio en t.v. de woonkamer binnendringen.

De dialoog tussen man en vrouw is een noodzakelijke voorwaarde voor een gelukkig huwelijk in deze tijd, ook de dialoog tussen mensen met dezelfde problemen op vergaderingen. Luisteren en praten. Op die wijze groeit levenskunst en levenswijsheid.

 

Een volgende maal vermelden we het rijkgevulde programma van de KWB, dit jaarprogramma is opgesteld in samenspraak met de KAV, zodat we mogen spreken van een echte gezinswerking.

Geen criticasters, maar dienend, opdat de verdere ontwikkeling de mensheid zou ten goede komen.

God is liefde en wil liefde gerealiseerd zien. Daarbij wil de KWB helpen. Doe dan ook blij met hen mee.

Parochieblad 4 september 1969

 

EVEN UW AANDACHT

(...) Tien jaar geleden staken in de parochie mensen de hoofden bij elkaar en werd het Don Boscozangkoor boven de doopvont gehouden. Het groeide uit tot een gemengd vierstemmig koor van doodgewone mensen, die door wekelijkse oefening die harmonie bereikten, dat het fijn werd naar hen te luisteren. Door omstandigheden vielen leden weg en slechts enkele nieuwe traden toe. Vandaag telt het koor een twintigtal leden.

 

Met het oog op de festiviteiten die zullen plaats hebben bij de voltooiing van het Don Boscocentrum (herfst 1970) zou het koor best versterking kunnen gebruiken. Er zijn in de parochie vast een aantal mensen, die graag zingen en de dinsdagavond een uurtje vrij hebben.

Mevrouw, Juffrouw, Mijnheer, probeert U het eens. U bent hartelijk welkom iedere dinsdagavond te 20 u. in de parochiezaal.

Parochieblad 11 september 1969

 

HARTELIJK DANK

Voor uw zeer milde bijdrage voor de armenparochie Campo Rico van Padre Eugenio. Het eindresultaat bedraagt: 40.200 fr. In naam van Eugenio en zijn parochianen van Campo Rico danken wij U zeer oprecht voor deze gaven, die het teken zijn van ons oprecht meeleven met het werk van onze missionaris in Caracas. Laten wij in die richting maar verder zoeken en meeleven met de problemen van ontwikkelingshulp.

Parochieblad 18 september 1969

 

KAARTEN – KAPEL

Er werd voorgesteld om de overschot der foto's van onze oud-kapel terug ter beschikking te stellen. We zullen ze achteraan in het kastje, met offerblok voor de bouwwerken, plaatsen. Wie dan een kaart wil, kan er zich eentje aanschaffen aan de prijs van 5 fr. We hopen dat ze nog goed van pas komen. In alle geval: uw bijdrage is zeer, zeer welgekomen!

Parochieblad 9 oktober 1969

 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

voor ons parochiaal zangkoor, om wat nieuw leven in te blazen. Wij zouden echt dringend enkele mannenstemmen kunnen gebruiken, want het mannelijk gedeelte van het koor is de laatste tijd wat uitgedund. Moesten wij een 5 à 6 mannen kunnen bij vinden, dan zou de ballans wat terug in evenwicht komen en zouden wij heel wat meer mogelijkheden hebben.

 

Wat wordt er daarvoor vereist? Een doodgewone stem die wat zingen kan en wil, en daarbij wekelijks anderhalf uur om zich wat bij te smeren. Met een beetje goede wil en wat volharding kan dat wel in orde komen. Wie wil op die manier zijn steentje bijbrengen voor de gemeenschap? Wij verwachten hen dus zonder fout de dinsdagavond om 20 u. in de parochiezaal voor de herhaling. “Een man, een woord”, laat eens zien dat het in werkelijkheid ook zo is.

Parochieblad 30 oktober 1969

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Werkweekend 

Van vrijdag 20 oktober tot zondag 22 oktober 2017

 

Al wie al eens in Het Molenhuis is geweest, weet dat er steeds wel wat werk staat te wachten: schoonmaken, lampen vervangen, schilderen, houtvoorraad aanvullen, maaien, snoeien of wieden.

Een werkweekend gelijkt op het eerste zicht geen boeiend weekend en werken is vaak iets dat mensen afschrikt. Maar toch is dit één van de peilers waarop Het Molenhuis zich staande houdt.

 

De vzw draait al 38 jaar op het engagement van de mensen die zich thuis voelen op ons plekje en hun steentje willen bijdragen. Zonder dit gevoel van verbondenheid stopt het project met bestaan.

 

De klusjes die we doen zijn geen grote werken, maar het dagelijks onderhoud zodat Het Molenhuis en haar omgeving, een plaats blijft waar iedereen thuis kan komen.

 

Wie de handen uit de mouwen wil steken voor een deugddoende, ontspannende inspanning is welkom op dit werkweekend. Samen werken schept dichte banden en dat is waar het in Het Molenhuis om draait.

 

Inschrijven:

Inschrijven via het inschrijvingsformulier op www.moulindebellemeuse.be/activiteiten  of bezorg het inschrijvingsformulier uit het Molenhuisboekje aan de organisator.

 

Kostprijs (inclusief eten)

+18jaar: 10 euro per persoon, per dag

13-18 jaar: 8 euro per persoon, per dag

6-12 jaar: 6 euro per persoon, per dag

4-5 jaar: 4 euro per persoon, per dag

0-4 jaar: gratis

 

Meebrengen: 

Basisuitrusting: Hoeslaken en kussensloop, slaapzak of donsdeken, toiletgerief, werkkledij, pantoffels, zaklamp

 

Verantwoordelijke: Ivo Hendrickx, telefoonnummer 0497 53 29 22

E-mail: ivo@moulindebellemeuse.be

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

Die vervoerdienst gaat ook nu nog door.

 

Ben je slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombauts@hotmail.com

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

Een Hart voor Oostrem  

De VZW Oostrem is een voorziening voor volwassenen met verstandelijke en meervoudige beperkingen en voor volwassenen met multiple-sclerose en met niet-aangeboren hersenletsels.

Secretariaat: 016 23 15 45

 

Onze Kaas-en Wijnavond ten voordele van Oostrem, gaat door in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 3, 3010 Kessel-Lo

Op vrijdag 13 oktober 2017 vanaf 18 u.

Op zaterdag 14 oktober 2017, vanaf 18 u.

 

 

Keuze van schotels:

Kaas:

volwassene: 16.00 euro

kind: -12 jaar: 8.00 euro

gebruiker Oostrem: 8.00 euro

Vlees:

volwassene: 16 euro

kind: -12 jaar: 8.00 euro

gebruiker Oostrem:  8.00 euro

 

Inschrijven kan tot 6 oktober 2017. Na deze datum kunnen inschrijvingen geannuleerd worden indien volzet.

Inschrijven kan via info@oostrem of www.oostrem.be

 

Betaling via overschrijving op

BE18 7430 2825 1665 KREDBB

Met omschrijving ‘Kaas- en Wijn – NAAM – aantal personen  

 

 

 

 

Dag tegen Kanker 2017

 

 

Ook dit jaar wordt de Dag tegen Kanker een hartverwarmende dag. Op donderdag 19 oktober 2017 roept Kom op tegen Kanker Vlamingen op die dag expliciet hun medeleven en verbondenheid te tonen met kankerpatiënten en hun naasten door een geel lintje te dragen. 

  • Honderden vrijwilligers in Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen spelden bezoekers een geel lintje op. De personeelsleden van ziekenhuizen dragen die dag ook het gele lintje. Personeelsleden van tal van gemeenten, woonzorgcentra, zorgorganisaties zoals het Wit-Gele Kruis, Familiehulp, Landelijke Thuiszorg … tonen zich die dag solidair.

  • Net zoals de voorbije jaren spannen ziekenhuizen, huizenvandemens, lokale dienstencentra (o.a. Zorgbedrijf Antwerpen) zich in om voor hun patiënten en cliënten die dag deugddoende activiteiten te organiseren. Er zijn workshops rond stijladvies, voeding, relaxatie, mindfulness, muziek, smoothies, massages … .

  • Tal van BV’s en prominenten dragen opnieuw hun steentje bij. 

  • Net als de voorbije jaren zal iedereen kunnen deelnemen aan een publiekscampagne, in de week voorafgaand aan de Dag tegen Kanker. U vindt er tijdig hier meer informatie over.

  • Op de sociale media is er eveneens aandacht voor de Dag tegen Kanker.

Wenst u als organisatie ook deel te nemen aan de Dag tegen Kanker 2017?

Geïnteresseerd? Bekijk zeker onze pagina met tips en inspiratie, en ook de FOTO's van de vorige Dag tegen Kanker, op 20 oktober 2016.


Wilt u doorheen het jaar kankerpatiënten in uw omgeving een hart onder de riem steken, neem dan een kijkje op allesoverkanker.be.
Het hele jaar door worden activiteiten georganiseerd voor patiënten en hun naasten door ziekenhuizen, lotgenotengroepen, zorgorganisaties en Kom op tegen Kanker. Neem een kijkje op www.allesoverkanker.be/activiteiten.

 

 

 

 

De Voedselbank

 

De Voedselbank organiseert elk jaar, in samenwerking met de supermarkten van onze partners , voedselinzamelingen.  De klanten worden verzocht bij hun passage aan de kassa een waardebon te schenken. Naargelang de supermarkt laten die waardebons toe een of meer maaltijden of producten te schenken, in functie van het gekozen bedrag.

Van donderdag 12 oktober t/m woensdag 18 oktober vindt er ook dit jaar een voedselinzameling plaats in de winkelketen Delhaize, Diestsesteenweg te Kessel-Lo. Vrijwilligers bieden de klanten waardebons aan in inkomhal en dit gedurende de openingsuren in blokken van twee uur.

Wilt u ook vrijwilliger zijn om in deze week het cliënteel een folder met waardebons aan te bieden in de winkel neem dan contact op met :

                                   Fannes Peter

                                   Gemeentestraat, 131,

                                   3010 Kessel-Lo

                                   GSM : 0489326646

 

                        Of        Vancauwenbergh Paul

                                   Kortrijksestraat, 327

                                   3010 Kessel-Lo

                                   GSM : 0497836703

                                   E-mail : paul.vancauwenbergh@gep.kuleuven.be

Van harte dank voor je medewerking

De medewerkers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

   

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Dinsdag 10 oktober 2017

Geen lezing  

 

Dinsdag 17 oktober 2017

De weg naar duurzaam groeiende economie. Wat kan de centrale bank en wat kan ze niet?

Prof. Jan Smets (Gouverneur Nationale Bank van België) 

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

Digitaal abonnement op de lezingen: 30 euro.

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandeling (5 à 6 km aan traag tempo) 

Woensdag 11 oktober 2017 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 63 39 26

 

 

 

SCRABBELEN, SCHAKEN EN RUMMIKUB

Senioren zijn er zich van bewust: het geheugen is zoals een puzzel, soms ontbreekt er een stukje en pas na een tijdje zoeken vinden we het stukje terug.

Waarom niet schaken, scrabbelen of rummikub? Het verhoogt je concentratievermogen en verbetert je logisch denken. Daarom wordt schaken en scrabbelen sterk aanbevolen voor senioren.

Indien je je geheugen progressief wil verbeteren, kan je bij Seniorama elke woensdagnamiddag van 14.00 u. de schaak-, rummikub- en scrabblekunst beoefenen of aanleren.

 

Seniorama vzw 

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be 

 

 

 

LEUVEN+

Aanbod voor groepen

Zin in een leuke cultuur-historische uitstap met je vereniging, bedrijf, familie of vrienden?

Wil je kennis maken met Leuven, herinneringen aan jouw studententijd ophalen, onbekende aspecten van Leuven ontdekken, genieten van een hapje en een drankje onder begeleiding van een deskundige gids? Heb je zelf een bepaald thema in gedachten of wil je een volledige rondleiding op jouw maat? Bij Leuven+ ben je altijd aan het juiste adres.

 

Plezier in Leuven

 

* Luchtig Leuven

Wil je liefst een wandeling met sappige anekdotes en smakelijke verhalen over bekende en minder bekende Leuvense toestanden, dan vind je bij ons zeker je gading. Wij vertellen graag over de uitspattingen van middeleeuwse studenten, het niet altijd even vrome gedrag van begijnen, de grollen van Paep Thoon en de verbijsterende commentaren van geleerde humanisten op het Leuvens drankgebruik. Je zal je oren niet geloven, maar we garanderen wel dit: hoe onwaarschijnlijk ook, al onze verhalen zijn echt gebeurd. 

 

de grollen van Paep Thoon 

Andere plezierige wandelingen 

- Rooie oortjes

- Op stap met de nachtwacht

- Studentikoos Leuven

- Van totem naar totem, speciaal voor groepen met kinderen

- Leuven Authenthip

- De Leuvense jaartallen 

 

Hoe een gidsbeurt bestellen? 

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden aangevraagd bij Leuven+.

Je reserveert je gids best tenminste drie weken op voorhand .

Voor een rondleiding met een gids betaal je 6 euro per persoon met een minimum van 72 euro voor 2 uur. Vanaf het derde uur betaal je 45 euro extra per gids. Je tijd gaat in vanaf het uur van afspraak. Betaling gebeurt via overschrijving na ontvangst van de factuur.

 

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond

Web site: http://www.leuven-plus.be  

E-mail: info@leuven-plus.be  

Telefoon: 0460 97 85 66

(Uit Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

 

 

 

OMTRENT ROUW EN VERDRIET ROUWEN IN HET GEZIN

-

Rouwen in het gezin

Dinsdag 24 oktober 2017 van 19.30 tot 22.00 uur

 

We staan stil bij het individuele karakter van verdriet en rouw. Welke impact heeft verdriet op ons handelen en onze interacties, op de verschillende dimensies van het mens-zijn ? We bekijken hoe verdriet zowel verbindend als verwijderend kan werken. Hoe kunnen familie, vrienden, context, therapeut of hulpverlener een ondersteunende rol vervullen? We zien hoe een intense emotie als verdriet soms verdrongen wordt en plaats maakt voor een andere emotie. Het is immers een té grote last om alleen te dragen. We vertrekken vanuit de methode van het contextuele denken.

 

Praktische info:

Waar? LDC Wijnveld, Wingerdstraat 44, 3000 Leuven

Begeleiding: Wim Zeelmaekers

Prijs: 14 euro – Reductieprijs: 11 euro

Inschrijven:

https://www.vormingplusob.be/omtrent-rouw-en-verdriet-rpuwen-het-gezin

Code: 175579

Partners: LDC Wijnveld, Missing You, HuisvandeMens Leuven, OVOK vzw, OVK vzw

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

 

 

DAVIDSFONDS STEDENREIZEN

Sint-Petersbrug

 

Wim Coudenys, gids: “Wat is er romantischer dan Nieuwjaar in Sint-Petersburg met paleizen, musea, kanalen en de Neva die baden in eindejaarssfeer (de Russische Kerst valt op 7 januari)?  Met een beetje geluk krijgen we er een wit tapijt bovenop. Een rondrit met een trojka door het park van het keizerlijke paleis is de kers op de taart. En uiteraard staan de Hermitage en het Russisch Museum, de Peter- en Paulusvesting en de St.-Isaakskathedraal op het programma!”

 

Reisdata: 29 december 2017 – 2 januari 2018

Reissom: per persoon

2-persoonskamer: 2.155 euro

Toeslag 1-persoonskamer: 165 euro

Korting voor Davidsfondsleden: 40 euro

Aantal deelnemers: Minimum 15, maximum 25

 

Inbegrepen in deze reissom:

* Ticket in cat. II voor ballet, opera of concert (waarde 100 euro)

* De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken

* Reisbegeleiding en deskundige toelichting door Wim Coudenys

* Gebruik van de audiofoon

* Lokale Nederlandstalige gidsen

* Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

* Handig reisgidsje met stratenplannetjes

* Overnachtingen met ontbijt in het kwaliteitsvolle viersterrenhotel Courtyard by Marriott Pushkin

* 4 middagmalen en 4 avondmalen (waarvan het oudejaarsavondmaal incl. alcoholische dranken en show) in het hotel of lokale restaurants  

* Vluchten Brussel-Sint-Petersburg h/t telkens via Frankfurt met Lufthansa, de luchthaventaksen en CO²-compensatie 

* Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar

* Visumregeling en –kosten

* Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering 

 

Davidsfonds Cultuurreizen 

Omnia Travel, Mgr. Ladeurzeplein 15, 3000 Leuven 

Tel.: 016 24 38 38

E-mail: cultuurreizen@omniatravel.be

WWW.DAVIDSFONDS.BE/CULTUURREIZEN

 

 

 

 

SIMPLIFY LIFE:HOE BEGIN JE ER AAN ?

 

Vereenvoudig je leven!

Tijdens deze interactieve workshop kom je meer te weten over duurzaam en bewust leven, met minder eigen spullen, maar minstens evenveel comfort én extra sociaal contact. Met handige tips & tricks leer je hoe je beter kan omgaan met je (tijds)verbruik, persoonlijke balans en portemonnee. Doorheen de sessie sta je stil bij je eigen manier van consumeren en ontdek je initiatieven die je eenvoudig op weg helpen: autodelen, geef- of boekenruilkasten, voedselteams, samentuinen, LETSgroepen, Repair Cafés, fietskeukens,…

 

Praktische info:

Waar? LDC Ruelenspark, Erasmus Ruelenspark 35, 3001 Heverlee  

Begeleiding: Hanne De Valck

Prijs: Gratis – 0,00

Inschrijven: https://www.vormingplusob.be/simplify-life-hoe-begin-ik-eraan-1

Code: 175733

Partners: Zorg Leuven – LDC Ruelenspark – Netwerk Bewust Verbruiken

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 11 oktober 2017

 

Teller vanaf 22/8/2009