St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 39   27 september 2017

 

 NIEUW!!      info Eerste Communie mei 2018 en Vormsel mei 2018

voor info klik op de blauwe links 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echte vrienden zijn er altijd voor je en ze steunen je ook altijd. 

Echte vrienden houden van je zoals je bent en leven met je mee. 

Ze wensen je het beste en zijn niet jaloers. 

Ze weten wat je waard bent en laten je niet los, 

ook al heb je even een “mindere” dag. 

Echte vrienden zijn oprecht en niet gemaakt lief. 

Echte vrienden leer je pas kennen 

als je iets ergs meemaakt en ze keihard nodig hebt. 

Echte vrienden moet je koesteren.

  “De Druivelaar”

 

 

 

 

 

 

 

KERKENBELEIDSPLAN

Leuven sluit (voorlopig) geen kerken

 

De stad Leuven legt de laatste hand aan haar kerkenbeleidsplan. Op korte termijn wordt geen van de twintig Leuvense kerken gesloten, maar er wordt wel gezocht naar nieuwe of extra invullingen.

 

Drie hoofdkerken, heel wat bijkerken en enkele kerken met een nieuwe gemeenschapsfunctie. Dat is het doel van het kerkenbeleidsplan dat deken Dirk De Gendt, de kerkraden en schepen Dirk Vansina (CD&V) uitwerkten.

Opvallend, ondanks de matige opkomst die er tegenwoordig is in sommige kerken, zijn de Stad en het dekenaat niet van plan op korte termijn kerken te sluiten.

“Het is niet ondenkbaar dat dat binnen tien tot vijftien jaar wel gebeurt, maar vandaag is dat te vroeg.” zegt Vansina. “Zowel de kerkgemeenschap als de bevoegde instanties zijn daar niet klaar voor. De verschillende kerkraden houden toch nog vast aan hun eigen tradities, en zijn niet klaar om die zomaar samen te voegen. Ze zijn dan ook nog behoorlijk actief, en dat respecteren we enorm. In de kerken vinden ook heel wat verenigingen nog onderdak. Daarom is het belangrijk dat we niet

bruusk een nieuwe weg inslaan.”

 

Op korte termijn wordt daarom gekozen om wel al drie hoofdkerken aan de duiden, elk voor hun pastorale zone. Dat worden de Sint-Pieterskerk voor Leuven, de Lambertuskerk in Heverlee en de Abdij van Vlierbeek voor Kessel-Lo. Dat zijn ook kerken met nog het grootste aantal kerkgangers.

 

In iedere pastorale zone werd ook één kerk gekozen waar binnen de vijf jaar een studie wordt opgestart met het oog op een mogelijke herbestemming. Dat zijn Don Bosco in Kessel-Lo, Sint-Michiels & Sint Renildis  in Leuven en Sint-Martinus in Wilsele.

 

De andere kerken worden als ‘bijkerk’ geselecteerd, wat betekent dat ze minstens voor de komende vijftien jaar in gebruik blijven voor de eredienst en andere eredienstfuncties in zoverre er bedienaars beschikbaar zijn.

 

Meer orgels

“Er wordt in de komende periode nagegaan hoe nevengebruik in deze kerken kan versterkt worden. Er wordt dan ook vooral gedacht aan gemeenschapsvormende activiteiten, zoals repetities van koren”, klinkt het bij het kerkbestuur. Zeker in het centrum van Leuven wil het kerkbeleidsplan meer inzetten op gebruik van de orgels.

 

Tijd nemen

“Ik ben blij met dit plan, en vindt het goed dat we onze tijd nemen”, zegt schepen Vansina. “De selectie van de drie hoofdkerken was redelijk eenvoudig, maar bepalen wat de toekomst is van de andere kerken is iets wat tijd nodig heeft. We gaan nu met alle betrokkenen samenwerken richting de toekomst. Iedereen beseft ook dat we hierover moeten nadenken, en de kerkraden zijn bereid mee te werken.”

Hannelore Smitz – Het Nieuwsblad - dinsdag 29 augustus 2017

 

 

 

KALENDERBLAADJE

Door ons geheel aan de wereld te wijden door onze arbeid, onze studie, onze wetenschap, onze techniek, onze sociale en politieke actie, door heel onze menselijke activiteit verenigen we ons met Christus. Niet alleen de contemplatie, ook de arbeid vormt aldus een weg naar de vereniging met God.

Wildiers  

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Jezus zei dat de waarheid ons vrijmaakt. Waarheid is geen hoop denkwerk dat ons kan vrijmaken maar is een werkelijkheidservaring van de totale persoon. Gebed is de pure ervaring van waarheid. We gaan het gebed binnen wanneer we mediteren.

Laurence Freeman

 

In oktober komen we samen om te mediteren op maandag 9 en maandag 23 oktober 2017.

Plaats van samenkomst is de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo. Uur van samenkomst: 20 uur.

Wie graag eens deelneemt aan deze meditatie kan Jos Vermeulen contacteren.

 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

Planning voor het najaar 2017

---------------------------------------------------

  

   maandag 9 oktober 2017

   maandag 23 oktober 2017

   maandag 6 november 2017

   maandag 20 november 2017

   maandag 4 december 2017

   maandag 18 december 2017

 

 

 

 

De H. Drievuldigheidskapel te Blauwput

 

Velen beseffen het niet, maar de H. Drievuldigheidskapel (ook  wel kapel van Onze-Lieve-Vrouw ter Krampen genoemd), of ‘het kapelleke’ in de volksmond, vindt zijn oorsprong in de 15de eeuw. Dit dank zij een initiatief van Jan Vander Marct, een welstellende Leuvense slotenmaker, die besefte dat het een hele opgave was voor de gelovigen om tijdens de wintermaanden naar Sint-Michiel, de eigenlijke parochiekerk te stappen. Paus Eugeen IV gaf de toelating tot de bouw van een kapel in 1440. Volgens de breve (pauselijk geschrift) moest de kapel een torentje met klok krijgen en er mochten 4 altaren opgericht worden.

Jan Van Schoonbergen ontving 561 plecken voor het aanbrengen van een glasraam. De kapel werd gebouwd op ‘den blauwen putte’. In de middeleeuwen heette dit oord Troembeke. De oorspronkelijke bewoners vestigden zich hiervoor de plaatselijke waterbron, later een laatgotische waterput van blauwe hardsteen waaraan de parochie haar naam ontleent in de 19de eeuw. Vanaf 1307 zou de naam ‘Blauwput’ voor de wijk ingeburgerd zijn.

Op 14 november 1441 werd de kapel ingezegend door Frater Dionisius van de orde van de Karmelieten, namens de wijbisschop van Luik. Hij schonk aan de aanwezigen tweemaal veertig dagen aflaten. Een verordening van 16 mei 1443 stipuleert dat mis-, noch klokgelui een aanvang mochten nemen vooraleer te Leuven het negende uur werd geluid.

In 1518 vernielde een hevige brand het bovenste deel van de kapel. De brand sloeg over naar de stad, waarbij 300 huizen in de vlammen opgingen. Daar men er niet in geslaagd was de vlammen te blussen, hadden de religieuzen van de priorij van St.-Maartensdal volgens de overlevering de vuurgloed bezworen door middel van het Heilig Sacrament. De kapel werd dadelijk hersteld. Ze diende tot kapel van de kleine gilde van de ‘Heilige Dryvuldigheid’. Toen stonden er 20 huizen rond.

Op 19 februari 1798 werd de kapel gesloten, mede door toedoen van de Franse Revolutie. Vanaf 1805 werden er weer geregeld kerkdiensten gehouden.

De kapel hoorde toe aan de parochie Sint-Michiel tot op het ogenblik van de stichting van de parochie Vlierbeek in 1829. De kerk van Vlierbeek werd parochiekerk voor Kessel-Lo en de kapel kwam onder haar bevoegdheid. De leden van de confrerie van de H.-Drievuldigheid moesten in de processie gaan in Vlierbeek en de vlag ‘nuchter’ terug naar Blauwput brengen. Jaarlijks op het feest van de Drievuldigheid werd er een processie gehouden met foor. Die processie is in feite de oorsprong van de Blauwputkermis.

Een legende vertelt dat dieven de verguld-zilveren rijve (relikwieënkast) hadden gestolen en in de Blauwen put hadden geworpen. Daags daarna kwam een vrouw water putten en ze haalde de reliek op. Van dan af bewaarde het water geneeskracht, bijzonder voor zwakzinnigen.

Wegens de gestage aangroei van de wijk Blauwput door de komst van het station en de centrale werkplaatsen, werd in 1877 de parochie Blauwput gesticht. Een uitbreiding van de kapel werd gepland en goedgekeurd, maar uiteindelijk gaf men er de voorkeur aan een nieuwe kerk te bouwen op een andere plaats. Toen werden ook de omringende lindebomen gekapt en de put gedempt. Wanneer de nieuwe kerk in gebruik werd genomen, werd de kapel bedreigd met volledig verval. Rond 1885 werd besloten tot de afbraak van de kapel. Het is dankzij de inspanningen van pastoor Van Dormael, dat de Commissie voor Monumenten ingreep. In 1893 werd ze door architect Langerock met veel zorg gerestaureerd.

In 1944 werd de kapel zwaar geteisterd door bombardementen en heropgebouwd in de periode 1956-1957. Wanneer begonnen werd met de restauratiewerken, vond men zeer oude perkamenten documenten met afbeeldingen, zodat de kapel in zijn oorspronkelijke vorm kon hersteld worden. Typerend was het gebruik van zandsteenbanden, de zogenaamde ‘speklagen’, een bouwstijl die je terugvindt in vele kerken en gebouwen in Vlaams-Brabant. Het interieur kreeg een nieuwe bepleistering, er kwam een nieuwe bevloering en de ramen kregen nieuw groen kathedraalglas. De kapel en waterput zijn sinds 1938 beschermd. In de kapel bevindt zich het beeld van O.L.Vrouw ter Krampen.

In de 17de eeuw was de verering van Maria groot. Zij werd aangeroepen tegen besmettelijke ziektes en de ‘heete korze’, een gevaarlijke moeraskoorts.

Tot op heden wordt de kapel gebruikt voor kleinere plechtigheden en als repetitie- en concertruimte.

Wilfried Joris, met dank aan A. Smeyers

uit het Parochieblad Blauwput

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    

                 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 27 september  

9.30 u.:  OKRA teamvergadering

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 28 september

14 uur: Seniorencafé

20 uur: koor Parcoeur

 

Vrijdag 29 september  

VM: De Ark + Bar Michotte

NM: Bar Michotte

 

Zondag 1 oktober  

11 uur: Zondagscafé

NM: Kalipso

AV: Dissonant

 

Maandag 2 oktober  

14 u.: OKRA Ledenvergadering over het programma van het verblijf in Ravelingen van 15 tot 20 oktober.

 

Dinsdag 3 oktober  

9.15 uur: SAMANA

14 uur: Seniorencafé

AV: VOCA Parochie

 

Woensdag 4 oktober  

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 28 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 29 september

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Zaterdag 30 september

19.30 uur Medewerkersfeest

 

Dinsdag 4 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 6 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 7 oktober

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

 

 

Ter gelegenheid van de nationale Ziekendag wil

Samana Sint-Antonius en Park Heverlee

zieken, partners en familie verwennen met

EEN HEERLIJK EN VERZORGD ONTBIJT

op zondag 8 oktober 2017 vanaf 9 uur in de Kristoffelzaal (naast de kerk).

Wie vervoer wenst, kan afgehaald worden tussen 9 en 10 uur.

Daarna volgt de eucharistieviering met koor en samenzang.

Rond 12.30 wordt u teruggebracht.

Onze aan-huisgebonden-zieken die nooit kunnen deelnemen aan onze feesten en uitstappen kunnen inschrijven voor een ontbijtpakket dat thuis bezorgd wordt tussen 8 en 9 uur.

Wie meer wil weten over deze activiteit altijd terecht kan bij François Buekenhout (016/23 44 74 of 0498/04 74 01) of bij Hilde Sinap (016/44 87 22).

Het ontbijt voor de zieken is gratis!

Partners en familieleden betalen 4 euro.

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

 

 

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN

* Don Bosco anno 1969 *

KOMT MET ONS WIJ VERWACHTEN U BLIJGEZIND

Parochieel gestart met 99 leden op 27-9-1963 is de KWB thans uitgegroeid tot 200 leden. Dit willen we in, voor en door gans de parochie vieren op vrijdag 26 september, interparochiale kaartwedstrijd, en zaterdag 27 september, dia-bal.

Op al de activiteiten is iedereen en niet enkel de mannen maar ook de vrouwen en kinderen hartelijk welkom. De activiteiten beginnen telkens te 20 uur. De opbrengst ervan is volledig ten voordele van 't Don Boscocentrum.

 

Dank aan de 200 die hun vertrouwen aan de KWB hebben geschonken. De KWB is een open beweging, de structuren en het programma zijn zo dat ze de hele mens vormen. Om gelukkig te zijn zal de moderne mens moeten leren kiezen wat in zijn situatie en met zijn mogelijkheden aangewezen is. Niet enkel zal hij moeten kiezen uit de duizenden artikels die hem dagelijks met 'n circus- reclame worden aangeboden doch ook uit de verschillende levensopvattingen die via pers, radio en t.v. de woonkamer binnendringen.

De dialoog tussen man en vrouw is een noodzakelijke voorwaarde voor een gelukkig huwelijk in deze tijd, ook de dialoog tussen mensen met dezelfde problemen op vergaderingen. Luisteren en praten. Op die wijze groeit levenskunst en levenswijsheid.

 

Een volgende maal vermelden we het rijkgevulde programma van de KWB, dit jaarprogramma is opgesteld in samenspraak met de KAV, zodat we mogen spreken van een echte gezinswerking.

Geen criticasters, maar dienend, opdat de verdere ontwikkeling de mensheid zou ten goede komen.

God is liefde en wil liefde gerealiseerd zien. Daarbij wil de KWB helpen. Doe dan ook blij met hen mee.

Parochieblad 4 september 1969

 

EVEN UW AANDACHT

(...) Tien jaar geleden staken in de parochie mensen de hoofden bij elkaar en werd het Don Boscozangkoor boven de doopvont gehouden. Het groeide uit tot een gemengd vierstemmig koor van doodgewone mensen, die door wekelijkse oefening die harmonie bereikten, dat het fijn werd naar hen te luisteren. Door omstandigheden vielen leden weg en slechts enkele nieuwe traden toe. Vandaag telt het koor een twintigtal leden.

 

Met het oog op de festiviteiten die zullen plaats hebben bij de voltooiing van het Don Boscocentrum (herfst 1970) zou het koor best versterking kunnen gebruiken. Er zijn in de parochie vast een aantal mensen, die graag zingen en de dinsdagavond een uurtje vrij hebben.

Mevrouw, Juffrouw, Mijnheer, probeert U het eens. U bent hartelijk welkom iedere dinsdagavond te 20 u. in de parochiezaal.

Parochieblad 11 september 1969

 

HARTELIJK DANK

Voor uw zeer milde bijdrage voor de armenparochie Campo Rico van Padre Eugenio. Het eindresultaat bedraagt: 40.200 fr. In naam van Eugenio en zijn parochianen van Campo Rico danken wij U zeer oprecht voor deze gaven, die het teken zijn van ons oprecht meeleven met het werk van onze missionaris in Caracas. Laten wij in die richting maar verder zoeken en meeleven met de problemen van ontwikkelingshulp.

Parochieblad 18 september 1969

 

KAARTEN – KAPEL

Er werd voorgesteld om de overschot der foto's van onze oud-kapel terug ter beschikking te stellen. We zullen ze achteraan in het kastje, met offerblok voor de bouwwerken, plaatsen. Wie dan een kaart wil, kan er zich eentje aanschaffen aan de prijs van 5 fr. We hopen dat ze nog goed van pas komen. In alle geval: uw bijdrage is zeer, zeer welgekomen!

Parochieblad 9 oktober 1969

 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

voor ons parochiaal zangkoor, om wat nieuw leven in te blazen. Wij zouden echt dringend enkele mannenstemmen kunnen gebruiken, want het mannelijk gedeelte van het koor is de laatste tijd wat uitgedund. Moesten wij een 5 à 6 mannen kunnen bij vinden, dan zou de ballans wat terug in evenwicht komen en zouden wij heel wat meer mogelijkheden hebben.

 

Wat wordt er daarvoor vereist? Een doodgewone stem die wat zingen kan en wil, en daarbij wekelijks anderhalf uur om zich wat bij te smeren. Met een beetje goede wil en wat volharding kan dat wel in orde komen. Wie wil op die manier zijn steentje bijbrengen voor de gemeenschap? Wij verwachten hen dus zonder fout de dinsdagavond om 20 u. in de parochiezaal voor de herhaling. “Een man, een woord”, laat eens zien dat het in werkelijkheid ook zo is.

Parochieblad 30 oktober 1969

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Kalender

Het Molenhuis heeft nog prachtige activiteiten op de kalender staan.

 

22-24 september 2017: Herfstwandelweekend

25-29 september 2017: Wandelmidweek

29 sept. – 1 okt. 2017: Stekskesweekend

20-22 oktober 2017: Werkweekend

29 okt. – 2 nov. 2017: Verstilde parels

24-26 november 2017: Creatief weekend

 

Nog gepland:

11-15 december 2017: Wandelmidweek

29 dec. 2017 – 1 jan. 2018: Oud op nieuw

19-21 januari 2018: Winterwandelweekend

02-04 februari 2018: Poetsweekend

09-11 februari 2018: Mutskesweekend

 

Hoe inschrijven?

Optie 1: Via onze website www.moulindebellemeuse.be vindt u bij ‘Activiteiten’ onze kalender. Klik op de gewenste activiteit. Daar vindt u een link naar ons inschrijvingsformulier.

Optie 2: Vul het inschrijvingsformulier in achteraan in het Molenhuisboekje en bezorg het aan de organisator.

 

contact@moulindebellemeuse.be 

www.moulindebellemeuse.be

https://www.facebook.com/moulindebellemeuse/

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

Een Hart voor Oostrem  

De VZW Oostrem is een voorziening voor volwassenen met verstandelijke en meervoudige beperkingen en voor volwassenen met multiple-sclerose en met niet-aangeboren hersenletsels.

Secretariaat: 016 23 15 45

 

Onze Kaas-en Wijnavond ten voordele van Oostrem, gaat door in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 3, 3010 Kessel-Lo

Op vrijdag 13 oktober 2017 vanaf 18 u.

Op zaterdag 14 oktober 2017, vanaf 18 u.

 

 

Keuze van schotels:

Kaas:

volwassene: 16.00 euro

kind: -12 jaar: 8.00 euro

gebruiker Oostrem: 8.00 euro

Vlees:

volwassene: 16 euro

kind: -12 jaar: 8.00 euro

gebruiker Oostrem:  8.00 euro

 

Inschrijven kan tot 6 oktober 2017. Na deze datum kunnen inschrijvingen geannuleerd worden indien volzet.

Inschrijven kan via info@oostrem of www.oostrem.be

 

Betaling via overschrijving op

BE18 7430 2825 1665 KREDBB

Met omschrijving ‘Kaas- en Wijn – NAAM – aantal personen  

 

 

Dag tegen Kanker 2017

 

 

Ook dit jaar wordt de Dag tegen Kanker een hartverwarmende dag. Op donderdag 19 oktober 2017 roept Kom op tegen Kanker Vlamingen op die dag expliciet hun medeleven en verbondenheid te tonen met kankerpatiënten en hun naasten door een geel lintje te dragen. 

  • Honderden vrijwilligers in Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen spelden bezoekers een geel lintje op. De personeelsleden van ziekenhuizen dragen die dag ook het gele lintje. Personeelsleden van tal van gemeenten, woonzorgcentra, zorgorganisaties zoals het Wit-Gele Kruis, Familiehulp, Landelijke Thuiszorg … tonen zich die dag solidair.

  • Net zoals de voorbije jaren spannen ziekenhuizen, huizenvandemens, lokale dienstencentra (o.a. Zorgbedrijf Antwerpen) zich in om voor hun patiënten en cliënten die dag deugddoende activiteiten te organiseren. Er zijn workshops rond stijladvies, voeding, relaxatie, mindfulness, muziek, smoothies, massages … .

  • Tal van BV’s en prominenten dragen opnieuw hun steentje bij. 

  • Net als de voorbije jaren zal iedereen kunnen deelnemen aan een publiekscampagne, in de week voorafgaand aan de Dag tegen Kanker. U vindt er tijdig hier meer informatie over.

  • Op de sociale media is er eveneens aandacht voor de Dag tegen Kanker.

Wenst u als organisatie ook deel te nemen aan de Dag tegen Kanker 2017?

Geïnteresseerd? Bekijk zeker onze pagina met tips en inspiratie, en ook de FOTO's van de vorige Dag tegen Kanker, op 20 oktober 2016.


Wilt u doorheen het jaar kankerpatiënten in uw omgeving een hart onder de riem steken, neem dan een kijkje op allesoverkanker.be.
Het hele jaar door worden activiteiten georganiseerd voor patiënten en hun naasten door ziekenhuizen, lotgenotengroepen, zorgorganisaties en Kom op tegen Kanker. Neem een kijkje op www.allesoverkanker.be/activiteiten.

 

 

 

 

De Voedselbank

 

De Voedselbank organiseert elk jaar, in samenwerking met de supermarkten van onze partners , voedselinzamelingen.  De klanten worden verzocht bij hun passage aan de kassa een waardebon te schenken. Naargelang de supermarkt laten die waardebons toe een of meer maaltijden of producten te schenken, in functie van het gekozen bedrag.

Van donderdag 12 oktober t/m woensdag 18 oktober vindt er ook dit jaar een voedselinzameling plaats in de winkelketen Delhaize, Diestsesteenweg te Kessel-Lo. Vrijwilligers bieden de klanten waardebons aan in inkomhal en dit gedurende de openingsuren in blokken van twee uur.

Wilt u ook vrijwilliger zijn om in deze week het cliënteel een folder met waardebons aan te bieden in de winkel neem dan contact op met :

                                   Fannes Peter

                                   Gemeentestraat, 131,

                                   3010 Kessel-Lo

                                   GSM : 0489326646

 

                        Of        Vancauwenbergh Paul

                                   Kortrijksestraat, 327

                                   3010 Kessel-Lo

                                   GSM : 0497836703

                                   E-mail : paul.vancauwenbergh@gep.kuleuven.be

Van harte dank voor je medewerking

De medewerkers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

   

 

LEUVEN+

Aanbod voor groepen

Zin in een leuke cultuur-historische uitstap met je vereniging, bedrijf, familie of vrienden?

Wil je kennis maken met Leuven, herinneringen aan jouw studententijd ophalen, onbekende aspecten van Leuven ontdekken, genieten van een hapje en een drankje onder begeleiding van een deskundige gids? Heb je zelf een bepaald thema in gedachten of wil je een volledige rondleiding op jouw maat? Bij Leuven+ ben je altijd aan het juiste adres.

 

Stadsvernieuwing en architectuur: 

 

* Eigentijdse architectuur in een historisch kader

Leuven eeuwenoud? Ja maar ook springlevend. Bezoek met ons de vernieuwde stadswijken in het centrum, rond het station of aan de Vaartkom. We tonen je hoe toparchitecten van vandaag de uitdaging aangaan om met eigentijdse ingrepen een historische stad leefbaar te houden in de 21ste eeuw. Het provinciehuis, het station van de Lijn, de Balk van Beel, het museum M... zijn slechts enkele voorbeelden van de bekroonde architectuur die wij onderweg zullen aandoen.

 

Andere architectuurwandelingen: 

- Art nouveau in Leuven?

- De wederopbouw van Leuven na de eerste wereldoorlog

- Brabantse gotiek

- De vernieuwde vaartomgeving 

 

Hoe een gidsbeurt bestellen? 

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden aangevraagd bij Leuven+.

Je reserveert je gids best tenminste drie weken op voorhand .

Voor een rondleiding met een gids betaal je 6 euro per persoon met een minimum van 72 euro voor 2 uur. Vanaf het derde uur betaal je 45 euro extra per gids. Je tijd gaat in vanaf het uur van afspraak. Betaling gebeurt via overschrijving na ontvangst van de factuur.

 

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond

Web site: http://www.leuven-plus.be

E-mail: info@leuven-plus.be  

Telefoon: 0460 97 85 66

(Uit Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

 

 

 

GLUTEN- EN/OF LACTOSEVRIJ

Theorie en praktijk

Vrijdag 11 oktober 2017 van 19.30 tot 22.30 uur

 

Gluten- en lactose-intolerantie, wat is dat precies? Hoe ga je er mee om?

In deze lezing krijg je tips over geschikte voeding en bereiding ervan. Je ontdekt vervangproducten en wat je best kan vermijden. Proevertjes en recepten maken duidelijk dat aangepast koken en bakken ook gezond en lekker kan zijn. Je krijgt de kans om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Moet je voor jezelf, je gezin of je kleinkinderen gluten- en lactosevrij koken? Schrijf je dan snel in.

 

Praktische info:

Waar? LDC d’ Ontmoeting, Mechelsesteenweg 485, 3020 Herent

Begeleiding: Ilse Craps

Prijs: 12 euro – Reductieprijs: 9 euro

Proevertjes inbegrepen.

Inschrijven: https://www.vormingplusob.be/gluten-enof-lactosevrij-theorie-en-praktijk  

Code: 175672

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

 

 

 

CUBA

Davidsfonds cultuurreizen 

Ongerepte natuur, zingende Cubanen, de boeiende geschiedenis vanaf de revolutie van de barbudos tot nu. Deze reis is een unieke ervaring. 

 

 

Getuigenis van een reiziger:

‘Een leerrijke reis waarbij de diverse facetten van het land, de bevolking en de cultuur worden toegelicht. Het eiland werd bovendien bereisd met een erg professionele en toegankelijke begeleiding van Gil Michaux.’

 

Reisdata: 18 november – 26 november 2017

Reissom: per persoon

2-persoonskamer: 3.885 euro

Toeslag 1-persoonskamer: 885 euro

Korting voor Davidsfonds leden: 60 euro

Aantal deelnemers: Minimum 15, maximum 25

 

Inbegrepen in deze reissom:

* De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken

* Reisbegeleiding en deskundige toelichting door Gil Michaux

* Voorreisvergadering 

* Lokale gidsen

* Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

* Handig reisgidsje ‘Te Gast in Cuba’

* Overnachtingen met ontbijt in plaatselijke kwaliteitsvolle hotels 

* Alle maaltijden van het ontbijt op dag 2 t.e.m. het middagmaal op dag 8

* Vluchten Brussel-Havana h/t (met overstap), de binnenlandse vlucht, de luchthaventaksen en CO2-compensties  

* Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar

* Visumregeling en –kosten (toeristenkaart)

* Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering 

 

Davidsfonds Cultuurreizen 

Omnia Travel, Mgr. Ladeurzeplein 15, 3000 Leuven 

Tel.: 016 24 38 38

E-mail: cultuurreizen@omniatravel.be

WWW.DAVIDSFONDS.BE/CULTUURREIZEN

 

 

OPEN TENTOONSTELLING

Who is this wo/ma?  

Nog tot 29 september 2017 in het lokaal dienstencentrum “Ter Vlierbeke”, Rustoordlaan 3, 3010 Kessel-Lo

 

De tentoonstelling doorbreekt het stereotiep denken omtrent genderidentiteit door de diversiteit tussen vrouwen en mannen op een positieve manier te belichten. Trek op reis langs de verhalen van mensen die hun mooiste innerlijke ik zichtbaar maken. Wandel mee voorbij een smalle grens tussen de begrippen man/vrouw. Hij of zij, meer of minder?

 

De tentoonstelling is gratis, individueel of in groep, te bezoeken tussen 10 uur en 17 uur.

 

Vrijdag 29 september vanaf 19 u.:

Feestelijke afsluiting  

19u00: Rondleiding tentoonstelling  

20u00: Vertoning film “Les invisibles”

21u30: Napraten met een drankje en een hapje

22u30: Afsluiting

 

Meer informatie:

Kristel Wildiers, 016 27 26 37 - kristel.wildiers@leuven.be 

Denise Vandevoort, 016 27 22 07 – denise.vandevoort@leuven.be

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Dinsdag 3 oktober 2017

Het nieuwe Europa: beschermen, improviseren en tegenspraak toelaten  

Prof. Luuk van Middelaar (Universiteit Leiden, Faculteit Rechtsgeleerdheid)  

 

Dinsdag 10 oktober 2017

Geen lezing  

 

Jaarabonnement voor 2017-2018: 50 euro

Digitaal abonnement op de lezingen: 30 euro.

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

LEZING IN SENIORAMA

 “De vrolijke atheïst”  

door Jean-Paul Van Bendegem, Doctor in de Wijsbegeerte

Datum: maandag 2 oktober 2017 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

 

 

VOEL JE VEILIG!

Dinsdag 3 oktober 2017 van 9.00 u. tot 12.00 u

Voel je je onveilig thuis of in je buurt? Kom dan eens praten met senioreninspecteur Joke Luyckx van de Leuvense politie. Je kan bij haar terecht met vragen, problemen en voorstellen over alles waarvoor de politie een bepaalde hand kan reiken.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

* Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 3, 17 en 31 oktober 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km)

Verzekering verplicht.

V oor meer info: 016 25 44 36

 

* Fietsdagtochten 

Vrijdag 6 oktober 2017 – Hoegaarden – hellingen (73 km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven

Voor meer info: 016 44 32 45 of 0476 09 06 17

 

 

 

VOETVERZORGING

Woensdag 4 en 18 oktober 2017 is Vanessa Ronchetti aanwezig.

Je kan een afspraak maken via het onthaal 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be  

Prijs per verzorgingsbeurt € 23 te betalen aan Vanessa.

Informeer bij uw mutualiteit naar de korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen (8 km)

Donderdag 5 oktober 2017 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 23 77 59

 

Seniorama vzw 

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be 

 

 

 

LEUVEN+ 

Aanbod voor groepen

Zin in een leuke cultuur-historische uitstap met je vereniging, bedrijf, familie of vrienden?

Wil je kennis maken met Leuven, herinneringen aan jouw studententijd ophalen, onbekende aspecten van Leuven ontdekken, genieten van een hapje en een drankje onder begeleiding van een deskundige gids? Heb je zelf een bepaald thema in gedachten of wil je een volledige rondleiding op jouw maat? Bij Leuven+ ben je altijd aan het juiste adres.

 

Leuven stad vol lekkers: 

 

* Bier: Leuven, geen klein bier!

Ga mee met ons op een ontdekkingstocht langs oude cafés en (verdwenen) brouwerijen. Werd hier echt zoveel bier gedronken? Waar zijn die 40 brouwerijen naartoe? Wat was het geheim achter de Peeterman? Hoe komt het dat het Leuvens bier zo bekend werd? Is het waar dat brouwers visschubben en varkenspoten gebruikten en werd bier met water uit de Dijle gebrouwen? Dat en nog veel meer ontdek je tijdens deze fascinerende wandeling over het historische en economisch belang van bier en brouwen voor de stad.

 

Andere smakelijke wandelingen 

- Hapje Stapje

- Aan tafel met 5 eeuwen lekker eten in Leuven

- Leuven mooi maar bloedstollend 

 

Hoe een gidsbeurt bestellen? 

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden aangevraagd bij Leuven+.

Je reserveert je gids best tenminste drie weken op voorhand .

Voor een rondleiding met een gids betaal je 6 euro per persoon met een minimum van 72 euro voor 2 uur. Vanaf het derde uur betaal je 45 euro extra per gids. Je tijd gaat in vanaf het uur van afspraak. Betaling gebeurt via overschrijving na ontvangst van de factuur.

 

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond

Web site: http://www.leuven-plus.be

E-mail: info@leuven-plus.be  

Telefoon: 0460 97 85 66

(Uit Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

 

 

 

SIMPLIFY LIFE:HOE BEGIN JE ER AAN ?

 

Vereenvoudig je leven!

Tijdens deze interactieve workshop kom je meer te weten over duurzaam en bewust leven, met minder eigen spullen, maar minstens evenveel comfort én extra sociaal contact. Met handige tips & tricks leer je hoe je beter kan omgaan met je (tijds)verbruik, persoonlijke balans en portemonnee. Doorheen de sessie sta je stil bij je eigen manier van consumeren en ontdek je initiatieven die je eenvoudig op weg helpen: autodelen, geef- of boekenruilkasten, voedselteams, samentuinen, LETSgroepen, Repair Cafés, fietskeukens,…

 

Praktische info:

Waar? LDC Ruelenspark, Erasmus Ruelenspark 35, 3001 Heverlee  

Begeleiding: Hanne De Valck

Prijs: Gratis – 0,00

Inschrijven: https://www.vormingplusob.be/simplify-life-hoe-begin-ik-eraan-1

Code: 175733

Partners: Zorg Leuven – LDC Ruelenspark – Netwerk Bewust Verbruiken

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 20 september 2017

 

Teller vanaf 22/8/2009