St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 38   20 september 2017

 

 NIEUW!!      info Eerste Communie mei 2018 en Vormsel mei 2018

voor info klik op de blauwe links 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echte vrienden zijn er altijd voor je en ze steunen je ook altijd. 

Echte vrienden houden van je zoals je bent en leven met je mee. 

Ze wensen je het beste en zijn niet jaloers. 

Ze weten wat je waard bent en laten je niet los, 

ook al heb je even een “mindere” dag. 

Echte vrienden zijn oprecht en niet gemaakt lief. 

Echte vrienden leer je pas kennen 

als je iets ergs meemaakt en ze keihard nodig hebt. 

Echte vrienden moet je koesteren.

  “De Druivelaar”

 

 

 

 

 

 

 

KERKENBELEIDSPLAN

Leuven sluit (voorlopig) geen kerken

 

De stad Leuven legt de laatste hand aan haar kerkenbeleidsplan. Op korte termijn wordt geen van de twintig Leuvense kerken gesloten, maar er wordt wel gezocht naar nieuwe of extra invullingen.

 

Drie hoofdkerken, heel wat bijkerken en enkele kerken met een nieuwe gemeenschapsfunctie. Dat is het doel van het kerkenbeleidsplan dat deken Dirk De Gendt, de kerkraden en schepen Dirk Vansina (CD&V) uitwerkten.

Opvallend, ondanks de matige opkomst die er tegenwoordig is in sommige kerken, zijn de Stad en het dekenaat niet van plan op korte termijn kerken te sluiten.

“Het is niet ondenkbaar dat dat binnen tien tot vijftien jaar wel gebeurt, maar vandaag is dat te vroeg.” zegt Vansina. “Zowel de kerkgemeenschap als de bevoegde instanties zijn daar niet klaar voor. De verschillende kerkraden houden toch nog vast aan hun eigen tradities, en zijn niet klaar om die zomaar samen te voegen. Ze zijn dan ook nog behoorlijk actief, en dat respecteren we enorm. In de kerken vinden ook heel wat verenigingen nog onderdak. Daarom is het belangrijk dat we niet

bruusk een nieuwe weg inslaan.”

 

Op korte termijn wordt daarom gekozen om wel al drie hoofdkerken aan de duiden, elk voor hun pastorale zone. Dat worden de Sint-Pieterskerk voor Leuven, de Lambertuskerk in Heverlee en de Abdij van Vlierbeek voor Kessel-Lo. Dat zijn ook kerken met nog het grootste aantal kerkgangers.

 

In iedere pastorale zone werd ook één kerk gekozen waar binnen de vijf jaar een studie wordt opgestart met het oog op een mogelijke herbestemming. Dat zijn Don Bosco in Kessel-Lo, Sint-Michiels & Sint Renildis  in Leuven en Sint-Martinus in Wilsele.

 

De andere kerken worden als ‘bijkerk’ geselecteerd, wat betekent dat ze minstens voor de komende vijftien jaar in gebruik blijven voor de eredienst en andere eredienstfuncties in zoverre er bedienaars beschikbaar zijn.

 

Meer orgels

“Er wordt in de komende periode nagegaan hoe nevengebruik in deze kerken kan versterkt worden. Er wordt dan ook vooral gedacht aan gemeenschapsvormende activiteiten, zoals repetities van koren”, klinkt het bij het kerkbestuur. Zeker in het centrum van Leuven wil het kerkbeleidsplan meer inzetten op gebruik van de orgels.

 

Tijd nemen

“Ik ben blij met dit plan, en vindt het goed dat we onze tijd nemen”, zegt schepen Vansina. “De selectie van de drie hoofdkerken was redelijk eenvoudig, maar bepalen wat de toekomst is van de andere kerken is iets wat tijd nodig heeft. We gaan nu met alle betrokkenen samenwerken richting de toekomst. Iedereen beseft ook dat we hierover moeten nadenken, en de kerkraden zijn bereid mee te werken.”

Hannelore Smitz – Het Nieuwsblad - dinsdag 29 augustus 2017

 

 

 

KALENDERBLAADJE

Maar de priester die geen specialist is, die zichzelf niet buiten spel zet, terwijl hij ambtelijke adviezen verstrekt, maar die zich van God uit ter beschikking van de mensen stelt, bereikbaar voor hen is in hun droefheid en vreugde, hun hoop en angst – hij zal ook in de toekomst nodig zijn.

Ratzinger  

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Iedereen wordt bij het mediteren geconfronteerd met de vele gedachten in het hoofd. Laurence Freeman beschrijft dit in zijn tekst als ‘de massa’.

‘De eerste stap op het spirituele pad voert naar het verlaten van de massa. Het is de eerste stap op weg naar jezelf; een innerlijk proces. Het verlaten van de massa maakt de greep van het ego losser, de werkelijke massa waaraan we moeten ontsnappen, de werkelijke gevangenis, bevindt zich in onszelf, maar dat zien we vaak niet zo. We denken dat de massa zich buiten ons bevindt en dus gaan we daar tegen te keer.’

Laurence Freeman

 

Op maandag 25 september 2017 komen we deze maand weer samen mediteren. Plaats van samenkomst is de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo. Uur van samenkomst: 20 uur.

 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

Planning voor de tweede helft van het jaar 2017

---------------------------------------------------

  

   maandag 25 september 2017

   maandag 9 oktober 2017

   maandag 23 oktober 2017

   maandag 6 november 2017

   maandag 20 november 2017

   maandag 4 december 2017

   maandag 18 december 2017

 

 

 

VIERINGEN

 

                               

                 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 20 september  

13.30 u.:  Samana Crea

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 21 september

14 uur: Seniorencafé

20 uur: koor Parcoeur

 

Vrijdag 22 september  

VM: De Ark

 

Zondag 24 september  

11 uur: Zondagscafé

 

Dinsdag 26 september  

14 uur: Seniorencafé

AV: Prisma

 

Woensdag 27 september  

9.30 u.:  OKRA teamvergadering

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 21 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 22 september

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 26 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

   

Donderdag 28 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 29 september

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Zaterdag 30 september

19.30 uur Medewerkersfeest

 

 

 

Ter gelegenheid van de nationale Ziekendag wil

Samana Sint-Antonius en Park Heverlee

zieken, partners en familie verwennen met

EEN HEERLIJK EN VERZORGD ONTBIJT

op zondag 8 oktober 2017 vanaf 9 uur in de Kristoffelzaal (naast de kerk).

Wie vervoer wenst, kan afgehaald worden tussen 9 en 10 uur.

Daarna volgt de eucharistieviering met koor en samenzang.

Rond 12.30 wordt u teruggebracht.

Onze aan-huisgebonden-zieken die nooit kunnen deelnemen aan onze feesten en uitstappen kunnen inschrijven voor een ontbijtpakket dat thuis bezorgd wordt tussen 8 en 9 uur.

Wie meer wil weten over deze activiteit altijd terecht kan bij François Buekenhout (016/23 44 74 of 0498/04 74 01) of bij Hilde Sinap (016/44 87 22).

Het ontbijt voor de zieken is gratis!

Partners en familieleden betalen 4 euro.

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

 

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN

* Don Bosco anno 1969 *

KOMT MET ONS WIJ VERWACHTEN U BLIJGEZIND

Parochieel gestart met 99 leden op 27-9-1963 is de KWB thans uitgegroeid tot 200 leden. Dit willen we in, voor en door gans de parochie vieren op vrijdag 26 september, interparochiale kaartwedstrijd, en zaterdag 27 september, dia-bal.

Op al de activiteiten is iedereen en niet enkel de mannen maar ook de vrouwen en kinderen hartelijk welkom. De activiteiten beginnen telkens te 20 uur. De opbrengst ervan is volledig ten voordele van 't Don Boscocentrum.

 

Dank aan de 200 die hun vertrouwen aan de KWB hebben geschonken. De KWB is een open beweging, de structuren en het programma zijn zo dat ze de hele mens vormen. Om gelukkig te zijn zal de moderne mens moeten leren kiezen wat in zijn situatie en met zijn mogelijkheden aangewezen is. Niet enkel zal hij moeten kiezen uit de duizenden artikels die hem dagelijks met 'n circus- reclame worden aangeboden doch ook uit de verschillende levensopvattingen die via pers, radio en t.v. de woonkamer binnendringen.

De dialoog tussen man en vrouw is een noodzakelijke voorwaarde voor een gelukkig huwelijk in deze tijd, ook de dialoog tussen mensen met dezelfde problemen op vergaderingen. Luisteren en praten. Op die wijze groeit levenskunst en levenswijsheid.

 

Een volgende maal vermelden we het rijkgevulde programma van de KWB, dit jaarprogramma is opgesteld in samenspraak met de KAV, zodat we mogen spreken van een echte gezinswerking.

Geen criticasters, maar dienend, opdat de verdere ontwikkeling de mensheid zou ten goede komen.

God is liefde en wil liefde gerealiseerd zien. Daarbij wil de KWB helpen. Doe dan ook blij met hen mee.

Parochieblad 4 september 1969

 

EVEN UW AANDACHT

(...) Tien jaar geleden staken in de parochie mensen de hoofden bij elkaar en werd het Don Boscozangkoor boven de doopvont gehouden. Het groeide uit tot een gemengd vierstemmig koor van doodgewone mensen, die door wekelijkse oefening die harmonie bereikten, dat het fijn werd naar hen te luisteren. Door omstandigheden vielen leden weg en slechts enkele nieuwe traden toe. Vandaag telt het koor een twintigtal leden.

 

Met het oog op de festiviteiten die zullen plaats hebben bij de voltooiing van het Don Boscocentrum (herfst 1970) zou het koor best versterking kunnen gebruiken. Er zijn in de parochie vast een aantal mensen, die graag zingen en de dinsdagavond een uurtje vrij hebben.

Mevrouw, Juffrouw, Mijnheer, probeert U het eens. U bent hartelijk welkom iedere dinsdagavond te 20 u. in de parochiezaal.

Parochieblad 11 september 1969

 

HARTELIJK DANK

Voor uw zeer milde bijdrage voor de armenparochie Campo Rico van Padre Eugenio. Het eindresultaat bedraagt: 40.200 fr. In naam van Eugenio en zijn parochianen van Campo Rico danken wij U zeer oprecht voor deze gaven, die het teken zijn van ons oprecht meeleven met het werk van onze missionaris in Caracas. Laten wij in die richting maar verder zoeken en meeleven met de problemen van ontwikkelingshulp.

Parochieblad 18 september 1969

 

KAARTEN – KAPEL

Er werd voorgesteld om de overschot der foto's van onze oud-kapel terug ter beschikking te stellen. We zullen ze achteraan in het kastje, met offerblok voor de bouwwerken, plaatsen. Wie dan een kaart wil, kan er zich eentje aanschaffen aan de prijs van 5 fr. We hopen dat ze nog goed van pas komen. In alle geval: uw bijdrage is zeer, zeer welgekomen!

Parochieblad 9 oktober 1969

 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

voor ons parochiaal zangkoor, om wat nieuw leven in te blazen. Wij zouden echt dringend enkele mannenstemmen kunnen gebruiken, want het mannelijk gedeelte van het koor is de laatste tijd wat uitgedund. Moesten wij een 5 à 6 mannen kunnen bij vinden, dan zou de ballans wat terug in evenwicht komen en zouden wij heel wat meer mogelijkheden hebben.

 

Wat wordt er daarvoor vereist? Een doodgewone stem die wat zingen kan en wil, en daarbij wekelijks anderhalf uur om zich wat bij te smeren. Met een beetje goede wil en wat volharding kan dat wel in orde komen. Wie wil op die manier zijn steentje bijbrengen voor de gemeenschap? Wij verwachten hen dus zonder fout de dinsdagavond om 20 u. in de parochiezaal voor de herhaling. “Een man, een woord”, laat eens zien dat het in werkelijkheid ook zo is.

Parochieblad 30 oktober 1969

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Kalender

Het Molenhuis heeft nog prachtige activiteiten op de kalender staan.

 

22-24 september 2017: Herfstwandelweekend

25-29 september 2017: Wandelmidweek

29 sept. – 1 okt. 2017: Stekskesweekend

20-22 oktober 2017: Werkweekend

29 okt. – 2 nov. 2017: Verstilde parels

24-26 november 2017: Creatief weekend

 

Nog gepland:

11-15 december 2017: Wandelmidweek

29 dec. 2017 – 1 jan. 2018: Oud op nieuw

19-21 januari 2018: Winterwandelweekend

02-04 februari 2018: Poetsweekend

09-11 februari 2018: Mutskesweekend

 

Hoe inschrijven?

Optie 1: Via onze website www.moulindebellemeuse.be vindt u bij ‘Activiteiten’ onze kalender. Klik op de gewenste activiteit. Daar vindt u een link naar ons inschrijvingsformulier.

Optie 2: Vul het inschrijvingsformulier in achteraan in het Molenhuisboekje en bezorg het aan de organisator.

 

contact@moulindebellemeuse.be 

www.moulindebellemeuse.be

https://www.facebook.com/moulindebellemeuse/

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

De Voedselbank

 

De Voedselbank organiseert elk jaar, in samenwerking met de supermarkten van onze partners , voedselinzamelingen.  De klanten worden verzocht bij hun passage aan de kassa een waardebon te schenken. Naargelang de supermarkt laten die waardebons toe een of meer maaltijden of producten te schenken, in functie van het gekozen bedrag.

Van donderdag 12 oktober t/m woensdag 18 oktober vindt er ook dit jaar een voedselinzameling plaats in de winkelketen Delhaize, Diestsesteenweg te Kessel-Lo. Vrijwilligers bieden de klanten waardebons aan in inkomhal en dit gedurende de openingsuren in blokken van twee uur.

Wilt u ook vrijwilliger zijn om in deze week het cliënteel een folder met waardebons aan te bieden in de winkel neem dan contact op met :

                                   Fannes Peter

                                   Gemeentestraat, 131,

                                   3010 Kessel-Lo

                                   GSM : 0489326646

 

                        Of        Vancauwenbergh Paul

                                   Kortrijksestraat, 327

                                   3010 Kessel-Lo

                                   GSM : 0497836703

                                   E-mail : paul.vancauwenbergh@gep.kuleuven.be

Van harte dank voor je medewerking

De medewerkers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

   

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Opening van het 42ste cursusjaar 

Dinsdag 26 september 2017

10.30 uur: Plechtige eucharistieviering in de Begijnhofkerk Sint-Jan-de- Doper

14.00 uur: Het ouder wordende brein 

Prof. Mathieu Vandenbulcke (Faculteit Geneeskunde)

 

Dinsdag 3 oktober 2017

Het nieuwe Europa: beschermen, improviseren en tegenspraak toelaten  

Prof. Luuk van Middelaar (Universiteit Leiden, Faculteit Rechtsgeleerdheid)

 

Jaarabonnement voor 2017-2018: 50 euro

Digitaal abonnement op de lezingen: 30 euro.

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB 

 

 

LEZING IN SENIORAMA

 “De ziekte van Parkinson: oorzaken, symptomen en behandeling”

door prof. dr. Bart Nuttin, neurochirurg UZ Leuven

Datum: maandag 25 september 2017 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

ZOMERACTIVITEITEN IN SENIORAMA

Dinsdag 26 september – 13.20 u.

Bezoek aan de EcoWerf  

Code: Z17 - Bijdrage: € 4

Gids: medewerker van de EcoWerf

Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 016 22 20 14

 

FIETSEN MET SENIORAMA

* Fietsen – rit met hellingen

Donderdag 28 september 2017 - Rit met hellingen (40 km)

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven.

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016 44 32 45

 

* Fietsdagtochten 

Vrijdag 29 september 2017 – Diest – hellingen (85 km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 25 41 00 of 0477 42 67 64

 

Vrijdag 6 oktober 2017 – Hoegaarden – hellingen (73 km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven

Voor meer info: 016 44 32 45 of 0476 09 06 17

 

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen en gebruiken!

Raak je niet wijs uit alle functies en instellingen van je digitaal fototoestel en is de handleiding te complex? Dan kun je hier individuele hulp krijgen.

 

Iedere woensdagvoormiddag (behalve vakanties) vanaf 10 u. kan je hiervoor bij Seniorama terecht.

Inschrijven via het onthaal 016 22 20 14.

Merk en type van fototoestel opgeven. Toestel moet opgeladen zijn of breng een reservebatterij mee.

Bijdrage: € 5, vooraf te betalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

Seniorama vzw 

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be 

 

 

 

DROOM IN ZICHT 

Iedereen slaapt… en iedereen droomt! Wil je weten waarom je droomt? Wil je weten wat je droom je vertelt? CM-kernen Kessel-Lo en Bierbeek organiseren het infomoment ‘Droom-in-zicht’ om je meer inzichten te geven in de betekenis van je dromen.

 

Tijdens deze infoavond wordt vertrokken van wetenschappelijk onderzoek rond slaap en dromen. Je krijgt een antwoord op volgende vragen:

Wat gebeurt er in onze hersenen terwijl we  dromen?

Hoe komt het dat onze dromen zo ‘van de hak op de tak’ springen en we soms zo’n overdreven emoties ervaren terwijl we dromen?

Wat is een droom eigenlijk en wat is er het nut van?

 

Door op een sympathieke, laagdrempelige manier met je dromen bezig te zijn, krijg je als toehoorder niet alleen meer inzicht in je dromen, maar ook in jezelf! Dankzij de beeldspraak in je dromen krijg je immers een onverbloemd en eerlijk zicht op je dagelijks leven en hoe je jezelf nog verder kunt ontwikkelen.  

 

Iedereen is welkom. De toegang is gratis. Graag op voorhand inschrijven via www.cm.be/agenda of 016 35 96 00 (Silke Dauwen of Nathalie Degreef)

 

Praktisch 

Maandag 25 september 2017 om 20 uur

Zaal ‘De Velpe’, Velpestraat 47 in Bierbeek

Organisatie:CM-kern Kessel-Lo en CM-kern Bierbeek i.s.m. Samana

 

 

LEUVEN+

Aanbod voor groepen

Zin in een leuke cultuur-historische uitstap met je vereniging, bedrijf, familie of vrienden?

Wil je kennis maken met Leuven, herinneringen aan jouw studententijd ophalen, onbekende aspecten van Leuven ontdekken, genieten van een hapje en een drankje onder begeleiding van een deskundige gids? Heb je zelf een bepaald thema in gedachten of wil je een volledige rondleiding op jouw maat? Bij Leuven+ ben je altijd aan het juiste adres.

 

Stadsvernieuwing en architectuur: 

 

* Eigentijdse architectuur in een historisch kader

Leuven eeuwenoud? Ja maar ook springlevend. Bezoek met ons de vernieuwde stadswijken in het centrum, rond het station of aan de Vaartkom. We tonen je hoe toparchitecten van vandaag de uitdaging aangaan om met eigentijdse ingrepen een historische stad leefbaar te houden in de 21ste eeuw. Het provinciehuis, het station van de Lijn, de Balk van Beel, het museum M... zijn slechts enkele voorbeelden van de bekroonde architectuur die wij onderweg zullen aandoen.

 

Andere architectuurwandelingen: 

- Art nouveau in Leuven?

- De wederopbouw van Leuven na de eerste wereldoorlog

- Brabantse gotiek

- De vernieuwde vaartomgeving 

 

Hoe een gidsbeurt bestellen? 

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden aangevraagd bij Leuven+.

Je reserveert je gids best tenminste drie weken op voorhand .

Voor een rondleiding met een gids betaal je 6 euro per persoon met een minimum van 72 euro voor 2 uur. Vanaf het derde uur betaal je 45 euro extra per gids. Je tijd gaat in vanaf het uur van afspraak. Betaling gebeurt via overschrijving na ontvangst van de factuur.

 

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond

Web site: http://www.leuven-plus.be

E-mail: info@leuven-plus.be  

Telefoon: 0460 97 85 66

(Uit Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

 

 

 

GLUTEN- EN/OF LACTOSEVRIJ

Theorie en praktijk

Vrijdag 11 oktober 2017 van 19.30 tot 22.30 uur

 

Gluten- en lactose-intolerantie, wat is dat precies? Hoe ga je er mee om?

In deze lezing krijg je tips over geschikte voeding en bereiding ervan. Je ontdekt vervangproducten en wat je best kan vermijden. Proevertjes en recepten maken duidelijk dat aangepast koken en bakken ook gezond en lekker kan zijn. Je krijgt de kans om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Moet je voor jezelf, je gezin of je kleinkinderen gluten- en lactosevrij koken? Schrijf je dan snel in.

 

Praktische info:

Waar? LDC d’ Ontmoeting, Mechelsesteenweg 485, 3020 Herent

Begeleiding: Ilse Craps

Prijs: 12 euro – Reductieprijs: 9 euro

Proevertjes inbegrepen.

Inschrijven: https://www.vormingplusob.be/gluten-enof-lactosevrij-theorie-en-praktijk  

Code: 175672

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

 

 

 

CUBA

Davidsfonds cultuurreizen 

Ongerepte natuur, zingende Cubanen, de boeiende geschiedenis vanaf de revolutie van de barbudos tot nu. Deze reis is een unieke ervaring. 

 

 

Getuigenis van een reiziger:

‘Een leerrijke reis waarbij de diverse facetten van het land, de bevolking en de cultuur worden toegelicht. Het eiland werd bovendien bereisd met een erg professionele en toegankelijke begeleiding van Gil Michaux.’

 

Reisdata: 18 november – 26 november 2017

Reissom: per persoon

2-persoonskamer: 3.885 euro

Toeslag 1-persoonskamer: 885 euro

Korting voor Davidsfonds leden: 60 euro

Aantal deelnemers: Minimum 15, maximum 25

 

Inbegrepen in deze reissom:

* De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken

* Reisbegeleiding en deskundige toelichting door Gil Michaux

* Voorreisvergadering 

* Lokale gidsen

* Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

* Handig reisgidsje ‘Te Gast in Cuba’

* Overnachtingen met ontbijt in plaatselijke kwaliteitsvolle hotels 

* Alle maaltijden van het ontbijt op dag 2 t.e.m. het middagmaal op dag 8

* Vluchten Brussel-Havana h/t (met overstap), de binnenlandse vlucht, de luchthaventaksen en CO2-compensties  

* Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar

* Visumregeling en –kosten (toeristenkaart)

* Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering 

 

Davidsfonds Cultuurreizen 

Omnia Travel, Mgr. Ladeurzeplein 15, 3000 Leuven 

Tel.: 016 24 38 38

E-mail: cultuurreizen@omniatravel.be

WWW.DAVIDSFONDS.BE/CULTUURREIZEN

 

Laatst bijgewerkt: 20 september 2017

 

Teller vanaf 22/8/2009