St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 37   13 september 2017

 

 NIEUW!!      info Eerste Communie mei 2018 en Vormsel mei 2018

voor info klik op de blauwe links 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echte vrienden zijn er altijd voor je en ze steunen je ook altijd. 

Echte vrienden houden van je zoals je bent en leven met je mee. 

Ze wensen je het beste en zijn niet jaloers. 

Ze weten wat je waard bent en laten je niet los, 

ook al heb je even een “mindere” dag. 

Echte vrienden zijn oprecht en niet gemaakt lief. 

Echte vrienden leer je pas kennen 

als je iets ergs meemaakt en ze keihard nodig hebt. 

Echte vrienden moet je koesteren.

  “De Druivelaar”

 

 

 

KALENDERBLAADJE

Wanneer God zich immers laat ontmoeten in de geschiedenis van de mens die zijn enig beeld is, dan kan hij niet zo gemakkelijk dienen als verklaringsgrond of als oorzaak. Veeleer moeten wij over hem spreken als belofte en aansporing.

T.C. De Kruyf  

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Als de spiritualiteit is verankerd in het geleefde leven van elke moment en men de sacraliteit ontdekt van het seculiere is de spiritualiteit geen vlucht meer uit de wereld of een projectie van onze geest maar de beleving van het Leven in het leven, met spontaniteit en diep bewustzijn. Effectief, het is niet door aan het leven te verzaken, door het te vluchten en door sommige aspecten van het leven te verloochenen, dat men de eigen volheid kan bereiken.

Raimon Panikar 

 

Op maandag 25 september 2017 komen we deze maand een tweede keer samen. Plaats van samenkomst is de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo. Uur van samenkomst: 20 uur.

 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

Planning voor de tweede helft van het jaar 2017

---------------------------------------------------

  

   maandag 11september 2017

   maandag 25 september 2017

   maandag 9 oktober 2017

   maandag 23 oktober 2017

   maandag 6 november 2017

   maandag 20 november 2017

   maandag 4 december 2017

   maandag 18 december 2017

 

 

 

VIERINGEN

 

                               

                 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 13 september  

20u.: Blij Rondeel

 

Donderdag 14 september

14 uur: Seniorencafé

 

Vrijdag 15 september  

VM: De Ark

 

Zaterdag 16 september  

BBQ BuurtteateR

 

Zondag 17 september  

11 uur: Zondagscafé

 

Dinsdag 19 september  

14 uur: Seniorencafé

 

Woensdag 20 september  

13.30 u.:  Samana Crea

20u.: Blij Rondeel

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 14 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 15 september

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 19 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

20.00 uur Info avond Vormselcatechese

 

Donderdag 21 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 22 september

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

 

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN

* Don Bosco anno 1969 *

KOMT MET ONS WIJ VERWACHTEN U BLIJGEZIND

Parochieel gestart met 99 leden op 27-9-1963 is de KWB thans uitgegroeid tot 200 leden. Dit willen we in, voor en door gans de parochie vieren op vrijdag 26 september, interparochiale kaartwedstrijd, en zaterdag 27 september, dia-bal.

Op al de activiteiten is iedereen en niet enkel de mannen maar ook de vrouwen en kinderen hartelijk welkom. De activiteiten beginnen telkens te 20 uur. De opbrengst ervan is volledig ten voordele van 't Don Boscocentrum.

 

Dank aan de 200 die hun vertrouwen aan de KWB hebben geschonken. De KWB is een open beweging, de structuren en het programma zijn zo dat ze de hele mens vormen. Om gelukkig te zijn zal de moderne mens moeten leren kiezen wat in zijn situatie en met zijn mogelijkheden aangewezen is. Niet enkel zal hij moeten kiezen uit de duizenden artikels die hem dagelijks met 'n circus- reclame worden aangeboden doch ook uit de verschillende levensopvattingen die via pers, radio en t.v. de woonkamer binnendringen.

De dialoog tussen man en vrouw is een noodzakelijke voorwaarde voor een gelukkig huwelijk in deze tijd, ook de dialoog tussen mensen met dezelfde problemen op vergaderingen. Luisteren en praten. Op die wijze groeit levenskunst en levenswijsheid.

 

Een volgende maal vermelden we het rijkgevulde programma van de KWB, dit jaarprogramma is opgesteld in samenspraak met de KAV, zodat we mogen spreken van een echte gezinswerking.

Geen criticasters, maar dienend, opdat de verdere ontwikkeling de mensheid zou ten goede komen.

God is liefde en wil liefde gerealiseerd zien. Daarbij wil de KWB helpen. Doe dan ook blij met hen mee.

Parochieblad 4 september 1969

 

EVEN UW AANDACHT

(...) Tien jaar geleden staken in de parochie mensen de hoofden bij elkaar en werd het Don Boscozangkoor boven de doopvont gehouden. Het groeide uit tot een gemengd vierstemmig koor van doodgewone mensen, die door wekelijkse oefening die harmonie bereikten, dat het fijn werd naar hen te luisteren. Door omstandigheden vielen leden weg en slechts enkele nieuwe traden toe. Vandaag telt het koor een twintigtal leden.

 

Met het oog op de festiviteiten die zullen plaats hebben bij de voltooiing van het Don Boscocentrum (herfst 1970) zou het koor best versterking kunnen gebruiken. Er zijn in de parochie vast een aantal mensen, die graag zingen en de dinsdagavond een uurtje vrij hebben.

Mevrouw, Juffrouw, Mijnheer, probeert U het eens. U bent hartelijk welkom iedere dinsdagavond te 20 u. in de parochiezaal.

Parochieblad 11 september 1969

 

HARTELIJK DANK

Voor uw zeer milde bijdrage voor de armenparochie Campo Rico van Padre Eugenio. Het eindresultaat bedraagt: 40.200 fr. In naam van Eugenio en zijn parochianen van Campo Rico danken wij U zeer oprecht voor deze gaven, die het teken zijn van ons oprecht meeleven met het werk van onze missionaris in Caracas. Laten wij in die richting maar verder zoeken en meeleven met de problemen van ontwikkelingshulp.

Parochieblad 18 september 1969

 

KAARTEN – KAPEL

Er werd voorgesteld om de overschot der foto's van onze oud-kapel terug ter beschikking te stellen. We zullen ze achteraan in het kastje, met offerblok voor de bouwwerken, plaatsen. Wie dan een kaart wil, kan er zich eentje aanschaffen aan de prijs van 5 fr. We hopen dat ze nog goed van pas komen. In alle geval: uw bijdrage is zeer, zeer welgekomen!

Parochieblad 9 oktober 1969

 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

voor ons parochiaal zangkoor, om wat nieuw leven in te blazen. Wij zouden echt dringend enkele mannenstemmen kunnen gebruiken, want het mannelijk gedeelte van het koor is de laatste tijd wat uitgedund. Moesten wij een 5 à 6 mannen kunnen bij vinden, dan zou de ballans wat terug in evenwicht komen en zouden wij heel wat meer mogelijkheden hebben.

 

Wat wordt er daarvoor vereist? Een doodgewone stem die wat zingen kan en wil, en daarbij wekelijks anderhalf uur om zich wat bij te smeren. Met een beetje goede wil en wat volharding kan dat wel in orde komen. Wie wil op die manier zijn steentje bijbrengen voor de gemeenschap? Wij verwachten hen dus zonder fout de dinsdagavond om 20 u. in de parochiezaal voor de herhaling. “Een man, een woord”, laat eens zien dat het in werkelijkheid ook zo is.

Parochieblad 30 oktober 1969

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Kalender

Het Molenhuis heeft nog prachtige activiteiten op de kalender staan.

 

22-24 september 2017: Herfstwandelweekend

25-29 september 2017: Wandelmidweek

29 sept. – 1 okt. 2017: Stekskesweekend

20-22 oktober 2017: Werkweekend

29 okt. – 2 nov. 2017: Verstilde parels

24-26 november 2017: Creatief weekend

 

Nog gepland:

11-15 december 2017: Wandelmidweek

29 dec. 2017 – 1 jan. 2018: Oud op nieuw

19-21 januari 2018: Winterwandelweekend

02-04 februari 2018: Poetsweekend

09-11 februari 2018: Mutskesweekend

 

Hoe inschrijven?

Optie 1: Via onze website www.moulindebellemeuse.be vindt u bij ‘Activiteiten’ onze kalender. Klik op de gewenste activiteit. Daar vindt u een link naar ons inschrijvingsformulier.

Optie 2: Vul het inschrijvingsformulier in achteraan in het Molenhuisboekje en bezorg het aan de organisator.

 

contact@moulindebellemeuse.be 

www.moulindebellemeuse.be

https://www.facebook.com/moulindebellemeuse/

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

   

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Opening van het 42ste cursusjaar 

Dinsdag 26 september 2017

10.30 uur: Plechtige eucharistieviering in de Begijnhofkerk Sint-Jan-de- Doper

14.00 uur: Het ouder wordende brein 

Prof. Mathieu Vandenbulcke (Faculteit Geneeskunde)

 

Lezingen in oktober

Dinsdag 3 oktober 2017

Het nieuwe Europa: beschermen, improviseren en tegenspraak toelaten  

Prof. Luuk van Middelaar (Universiteit Leiden, Faculteit Rechtsgeleerdheid)

 

Dinsdag 10 oktober 2017

Geen lezing

 

Dinsdag 17 oktober 2017

De weg naar een duurzaam groeiende economie. Wat kan de centrale bank en wat kan ze niet? 

Dhr. Jan Smets (Gouverneur Nationale Bank van België)

 

Dinsdag 24 oktober 2017

Salafisme: oorzaak van geweld en terreur? 

Dhr. Jonas Slaats (Theoloog, schrijver en activist)

 

Dinsdag 31 oktober 2017

Is waterstof de brandstof van de toekomst? Een blik op het energielandschap vandaag en morgen

Prof. Jan Rongé (Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen)

 

Jaarabonnement voor 2017-2018: 50 euro

Digitaal abonnement op de lezingen: 30 euro.

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

VAKANTIECURSUSSEN

Op reis door het filmverleden.- Code: Film

Drie lessen over het verleden van de film. Door het bekijken en bespreken van filmfragmenten verkennen we hoe, uit een simpel 19de eeuws mechaniekje, stap voor stap, een totaal nieuwe manier van vertellen gegroeid is. We vertrekken vanuit ons gezamenlijk patrimonium: de collectie van het Koninklijk Belgisch Filmarchief, beter bekend als de Cinematek. Op onze tocht zoeken we ook antwoorden op vragen als: Waarom is een opname van een bewakingscamera geen film? Wie is eigenlijk eigenaar van een film? Hoe komt het dat dit medium ons zo kan boeien?

 

Seniorama: vrijdag van 14 tot 16.30 u.

Data: 15, 22 en 29 september 2017

Aantal lessen: 3 - Prijs: € 15

Lesgever: Joris Raeymaekers, lid van het filmteam van Seniorama en werkte 25 jaar in Cinematek.

Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 016 22 20 14

 

 

 

LEZING IN SENIORAMA

“Nooit te laat voor de liefde”

door Hazel Pleysier regisseur realityprogramma op VIER

Datum: maandag 18 september 2017 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

 

 

ZOMERACTIVITEITEN IN SENIORAMA

Dinsdag 19 september – 13.10 u.

Abdij Keizersberg en omgeving

Code: Z16 - Bijdrage: € 4

Gids: een monnik + Lieve Sinnaeve

Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 016 22 20 14

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 19 september 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km)

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 25 44 36

 

* Fietsdagtochten 

Donderdag 21 september 2017 – Wezembeek-Oppem – meestal vlak (70 km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven.

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 22 32 63 of 0478 36 30 37

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling: Opvelp – Bierbeek- Heverlee (18 km)

Woensdag 20 september 2017

Bijeenkomst om 9.10 u. busstation Leuven.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 89 39 65 of 0478 53 07 29 en 016 40 60 13 en 0483 07 98 66

 

 

 

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen en gebruiken!

Raak je niet wijs uit alle functies en instellingen van je digitaal fototoestel en is de handleiding te complex? Dan kun je hier individuele hulp krijgen.

 

Iedere woensdagvoormiddag (behalve vakanties) vanaf 10 u. kan je hiervoor bij Seniorama terecht.

Inschrijven via het onthaal 016 22 20 14.

Merk en type van fototoestel opgeven. Toestel moet opgeladen zijn of breng een reservebatterij mee.

Bijdrage: € 5, vooraf te betalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

Seniorama vzw 

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be 

 

 

 

LEUVEN+

Aanbod voor groepen

Zin in een leuke cultuur-historische uitstap met je vereniging, bedrijf, familie of vrienden?

Wil je kennis maken met Leuven, herinneringen aan jouw studententijd ophalen, onbekende aspecten van Leuven ontdekken, genieten van een hapje en een drankje onder begeleiding van een deskundige gids? Heb je zelf een bepaald thema in gedachten of wil je een volledige rondleiding op jouw maat? Bij Leuven+ ben je altijd aan het juiste adres.

 

Leuven, universiteitsstad : 

 

* Van Erasmus naar nanotechnologie, een universitaire wandeling  

Elk jaar bezoeken bijna 50.000 studenten de oudste universiteit van de Nederlanden.

Hoe leven en hoe leefden zij? Welke verhalen gaan schuil achter de gevels van colleges en bibliotheken, fakbars en peda’s? Leuven is synoniem voor meer dan 500 jaar innovatief  onderzoek: de big bang, het gaslicht en een Samsonite koffer zijn allemaal in deze stad bedacht.

Niet alleen de geschiedenis van de universiteit komt aan bod, we schenken ook aandacht aan haar betekenis als internationaal eigentijds centrum van wetenschapsbeoefening. Na afloop kan je met kennis van zaken een groet brengen aan de kotmadam op de Oude Markt.

 

Andere universitaire wandelingen: 

- Op stap met de kotmadam

- Op stap met de professor

- Filosofenwandeling  

- Op zoek naar Utopia

- Vijf eeuwen wetenschap aan de KU Leuven

- Geleid bezoek aan de Centrale Universiteitsbibliotheek 

 

Hoe een gidsbeurt bestellen? 

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden aangevraagd bij Leuven+.

Je reserveert je gids best tenminste drie weken op voorhand .

Voor een rondleiding met een gids betaal je 6 euro per persoon met een minimum van 72 euro voor 2 uur. Vanaf het derde uur betaal je 45 euro extra per gids, Je tijd gaat in vanaf het uur van afspraak. Betaling gebeurt via overschrijving na ontvangst van de factuur.

 

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond

Web site: http://www.leuven-plus.be

E-mail: info@leuven-plus.be  

Telefoon: 0460 97 85 66

(Uit Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

 

 

 

OMTRENT ROUW EN VERDRIET

Verschillende manieren van rouwen binnen een gezin 

Vrijdag 22 september 2017 van 19.30 tot 22.00 uur

 

Een mama of broer sterft… De impact op het gezin is enorm. Iedereen verliest iemand van heel dichtbij. Soms helpt dat de gezinsleden om samen te rouwen. Maar vaak rouwt ieder op zijn manier, met soms strubbelingen van onbegrip tot gevolg.

Cineaste Petrolella Vander Hallen schetst in ‘Het is net zo wonderlijk’ (met Lucas Van den Eynde) korte portretten van een familie op de ochtend dat vader sterft. De kortfilm vormt het uitgangspunt om met psychologe Liese Vijfeijken dieper in te gaan op wat het betekent wanneer het rouwproces binnen een gezin verloopt met verschillende snelheden.

 

Praktische info:

Waar? LDC Wijnveld, Wingerstraat 44, 3000 Leuven

Begeleiding: Bart Schoovaerts

Prijs: 9 euro – Reductieprijs: 7 euro

Inschrijven: Je reserveert je plaats met een inschrijving maar je betaalt ter plaatse. https://www.vormingplusob.be/omtrent-rouw-en-verdriet-verschillende-manieren-van- rouwen-binnen-een-gezin  

Code: 175582

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

CUBA

Davidsfonds cultuurreizen 

Ongerepte natuur, zingende Cubanen, de boeiende geschiedenis vanaf de revolutie van de barbudos tot nu. Deze reis is een unieke ervaring. 

Getuigenis van een reiziger:

‘Een leerrijke reis waarbij de diverse facetten van het land, de bevolking en de cultuur worden toegelicht. Het eiland werd bovendien bereisd met een erg professionele en toegankelijke begeleiding van Gil Michaux.’

 

Reisdata: 18 november – 26 november 2017

Reissom: per persoon

2-persoonskamer: 3.885 euro

Toeslag 1-persoonskamer: 885 euro

Korting voor Davidsfonds leden: 60 euro

Aantal deelnemers: Minimum 15, maximum 25

 

Inbegrepen in deze reissom:

* De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken

* Reisbegeleiding en deskundige toelichting door Gil Michaux

* Voorreisvergadering 

* Lokale gidsen

* Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

* Handig reisgidsje ‘Te Gast in Cuba’

* Overnachtingen met ontbijt in plaatselijke kwaliteitsvolle hotels 

* Alle maaltijden van het ontbijt op dag 2 t.e.m. het middagmaal op dag 8

* Vluchten Brussel-Havana h/t (met overstap), de binnenlandse vlucht, de luchthaventaksen en CO2-compensties  

* Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar

* Visumregeling en –kosten (toeristenkaart)

* Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering 

 

Davidsfonds Cultuurreizen 

Omnia Travel, Mgr. Ladeurzeplein 15, 3000 Leuven 

Tel.: 016 24 38 38

E-mail: cultuurreizen@omniatravel.be

WWW.DAVIDSFONDS.BE/CULTUURREIZEN

 

Laatst bijgewerkt: 07 september 2017

 

Teller vanaf 22/8/2009