St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 36   6 september 2017

 

 NIEUW!!      info Eerste Communie mei 2018 en Vormsel mei 2018

voor info klik op de blauwe links 

 

 

 

 

 

 

 

O-L-VROUW TEN HEMEL OPGENOMEN 

Inleiding

Wij lezen de bijbel met de ogen van vandaag als een verhaal over individuele mensen.

Hierdoor doen we geen recht aan het literair genre van de bijbel.

 

Johannes laat ons in zijn boek van de openbaring een samenleving zien in vrijheid, gelijkheid en broederschap en wat wij moeten doen om deze samenleving mogelijk te maken.

 

Lezing uit het boek van de Openbaring

Over de vrouw, zij staat voor het volk Israël, over het kind, staat voor een toekomst van vrede en gerechtigheid, over de draak, staat voor de machtswellust van het Romeinse Rijk.

 

Duiding

1.

In het twaalfde hoofdstuk van zijn boek der openbaringen geeft Johannes ons een zicht op

een samenleving in vrede,

vrijheid, gelijkheid en broederschap.

 

de vrouw, het kind en de draak 

Via drie beelden :

de vrouw, het kind en de draak schetst hij ons de moeilijke weg om die samenleving te realiseren en wat wij daartoe moeten doen.

 

De vrouw en het kind zijn en blijven onafscheidelijk met elkaar verbonden.

De vrouw draagt een kroon met twaalf sterren en staat voor Israël, het twaalfstammenverbond,

staat voor een samenleving in vrijheid, gelijkheid en solidariteit.

Het kind staat voor de toekomst; zal als een herder dienen, regeren in gerechtigheid en zo garant staan voor een samenleving in vrijheid, gelijkheid en solidariteit.

 

2.

Deze samenleving wordt echter bedreigd:

door een draak met zeven koppen die elk zeven diademen dragen.

De draak verwijst naar Rome met zijn zeven heuvels en staat voor de machtswellust van deze wereldwijde heerser.

 

De vrouw, en haar kind, kan slechts vanuit een plaats weerstand bieden aan deze macht en de toekomst verzekeren: de woestijn.

In de woestijn wordt de vrouw 1260 dagen gevoed, een tijd, tijden  en een halve tijd, drie en een half jaar, de helft van het perfecte zeven.

 

Zij wordt gevoed met de Thora, de woorden van leven, het volk Israël gegeven in haar woestijntijd.

De woestijn is m.a.w. een morele, ethische ruimte, waar het volk geleerd heeft afstand te doen van de macht en naaste te worden, dienaar, zichtbaar geworden in het kind, in de zoon, in Jezus.

 

3.

Ons samenlevingsmodel, onze democratische waarden staan onder grote druk door de massale vluchtelingenstroom, zo wordt steeds vaker gezegd.

 

Het Europees beleid is erop gericht om deze migratiestroom te stoppen. Nieuwe scheidsmuren worden opgericht.

De grens met Europa wordt buiten Europa gelegd:

afspraken met Turkije en Afrikaanse landen zoals Senegal en Mauretanië om de vluchtelingen daar tegen te houden.

Er is ook sprake om de rechten van de migranten te beperken.

 

Maar is dit zo? Is dit het juiste beleid?

 

In Vlaanderen bestaat er een Migratiecoalitie.

Dat is een samenwerking van Netwerk tegen Armoede, 11.11.11, Vluchtelingenwerk Vlaanderen,

ORBIT vzw, Minderhedenforum en Samenlevingsopbouw Brussel.

 

In 2014 sloegen ze de handen in mekaar voor een beter migratiebeleid.

Zij delen dezelfde uitgangspunten:

wie op zoek is naar bescherming of een andere plek om zijn leven uit te bouwen, moet menswaardig behandeld worden. De fundamentele rechten of grondrechten gelden voor iedereen. Het beleid moet rekening houden met de oorzaken en de impact van migratie.

 

In haar tweede rapport, Migratiemythes: Fact Check geeft zij een heldere analyse van het probleem en doet zij aanbevelingen voor het beleid.

 

4.

Hier blijkt dat migratie gebeurt tijdens een welbepaalde economische fase waarin een land zich bevindt.

 

Wie arm is denkt niet aan migreren. Er moet reeds een bepaalde ontwikkeling zijn.

Het zijn veelal gestudeerde mensen die hun kansen willen waarmaken, die andere landen opzoeken, zo blijkt uit de eerste lezing en uit vele getuigenissen.

 

Deze migratie neemt sterk af wanneer het land een bepaald inkomen per hoofd van de bevolking bereikt en mensen ervaren dat zij in eigen land hun kansen kunnen waarmaken. Hieruit blijkt dat migratie een onvermijdelijk onderdeel is van maatschappelijke veranderings- en globaliseringsprocessen.  

 

Scheidsmuren optrekken houdt de migratie niet tegen, dat is een eerste mythe die weerlegd wordt.

Vaak wordt gedacht dat ontwikkelingshulp, de migratie kan tegenhouden, maar ook dit is een mythe. Een land zal dan sneller in de economische fase komen waarin mensen elders hun kansen wagen.

 

Het zijn niet de vluchtelingen of de migranten die onze waarden onder druk zetten of vernietigen.

Het zijn de politici die deze waarden verlaten en niet langer toepassen, bv. de Conventie betreffende de vluchtelingen'. Sommigen gaan zo ver dat zij de rechten van de vluchtelingen inperken en er tweederangsburgers van maken.

 

Hiermee doet het beleid juist het omgekeerde van wat Johannes in zijn openbaring schrijft.

 

De woestijn is de plaats waar de vrouw op krachten komt, en drie en een half jaar gevoed wordt.

Zij wordt gevoed door de Thora, het woord van leven.

 

In hedendaagse taal:

de toekomst van een samenleving in vrijheid, gelijkheid en solidariteit kan slechts kansen krijgen als wij in moeilijke omstandigheden de ethische waarden vernieuwen en aanscherpen.

 

Dat is precies wat de migratiecoalitie doet.

Hopelijk lezen de Belgische politici haar rapport en laten zij zich inspireren door haar beleidsaanbevelingen.

 

Tafelgebed: Maria  

Belofte en toekomst zal er zijn

voor kleine mensen niet in tel,

deze wereld omgekeerd,

vrede en gerechtigheid voor ieder op aarde.

 

In het leven van haar zoon

werd belofte werkelijkheid,

kleine mensen tellen mee,

het leven wordt gedeeld,

niemand te veel, niemand te weinig:

 

Toekomst voor haar volk,

trouw aan haar zoon,

het leven dienend

tot onder het kruis.

 

Zullen wij als Maria

toekomst openen;

zullen wij als haar zoon

breekbaar worden,

ons toevertrouwen  

aan kwetsbare mensen

die ons voorgaan

op de weg ten leven? (Jef Wauters)

 

Bezinning 

Maria leeft in elke vrouw, in elke mens die om het even waar, wordt vergeten en over het hoofd gezien.

Maria leeft in elke vrouw, in elke mens van wie niemand iets verwacht.

Maria leeft in elke mens die niet berust bij minachting of onmacht maar die – tenminste bij zichzelf – de hoop wakker houdt dat ook een neergeslagen mens ooit rechtop zal lopen.

Maria leeft in elke mens die weigert te verlammen in de angst en durft geloven in dat woord:

‘Vrees niet, met jou wil God iets nieuws beginnen.’

 

Ieder mens kan in zijn / haar leven kiemen dragen van een nieuwe toekomst. (Carlos Desoete)

 

Jef Wauters – Uit de misviering van 15 augustus 2017

 

 

 

 

 

 

 

Echte vrienden zijn er altijd voor je en ze steunen je ook altijd. 

Echte vrienden houden van je zoals je bent en leven met je mee. 

Ze wensen je het beste en zijn niet jaloers. 

Ze weten wat je waard bent en laten je niet los, 

ook al heb je even een “mindere” dag. 

Echte vrienden zijn oprecht en niet gemaakt lief. 

Echte vrienden leer je pas kennen 

als je iets ergs meemaakt en ze keihard nodig hebt. 

Echte vrienden moet je koesteren.

  “De Druivelaar”

 

 

 

KALENDERBLAADJE

Woorden die vanuit het intellect worden gesproken kunnen helder en duidelijk zijn, maar ze zijn niet aanstekelijk. 

Woorden die wortelen in het hart, die vanuit het midden van de menselijke persoon komen, die hebben pas kracht, om in anderen eenzelfde ervaring wakker te roepen.

In India noemt men dat: woorden met zaad-kracht.

W. Massa 

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

De uitdaging van onze tijd bestaat erin te komen tot een harmonieuze synthese van de drie dimensies) - het lichaam (kosmos), de ziel (intellect), de geest (goddelijkheid )- waaruit wij bestaan, en deze harmonie te beleven in de werkelijkheid van het dagelijkse leven.

Niet langer de ‘gespecialiseerde’ spiritualiteit van de enkelingen die zich terugtrekken uit de wereld, noch van het leven verankerd in het dagelijkse met enkele momenten gewijd aan liturgie. Maar wel een spiritualiteit verankerd in het geleefde leven van elk moment, waarbij men de sacraliteit ontdekt van het seculiere, met volle bewustzijn beleefd.

Raimon Panikar 

 

Eerste meditatieavond in september:  maandag 11. Op maandag 25 september 2017 komen we een tweede keer samen. Plaats van samenkomst is de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo. Uur van samenkomst: 20 uur.

Je bent ook welkom op deze avonden. Verwittig wel even Jos Vermeulen.

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

Planning voor de tweede helft van het jaar 2017

---------------------------------------------------

  

   maandag 11september 2017

   maandag 25 september 2017

   maandag 9 oktober 2017

   maandag 23 oktober 2017

   maandag 6 november 2017

   maandag 20 november 2017

   maandag 4 december 2017

   maandag 18 december 2017

 

 

 

VIERINGEN

 

                               

                 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 6 september  

20u.: Blij Rondeel

 

Donderdag 7 september

14 uur: Seniorencafé met matcurling

 

Vrijdag 8 september  

VM en NM: De Ark Bar Michotte

 

Zondag 10 september  

11 uur: Zondagscafé

 

Dinsdag 12 september  

14 uur: Seniorencafé

AV: Prisma

 

Woensdag 13 september  

20u.: Blij Rondeel

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 7 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 8 september

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 12 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 14 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 15 september

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

 

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN

* Don Bosco anno 1969 *

KOMT MET ONS WIJ VERWACHTEN U BLIJGEZIND

Parochieel gestart met 99 leden op 27-9-1963 is de KWB thans uitgegroeid tot 200 leden. Dit willen we in, voor en door gans de parochie vieren op vrijdag 26 september, interparochiale kaartwedstrijd, en zaterdag 27 september, dia-bal.

Op al de activiteiten is iedereen en niet enkel de mannen maar ook de vrouwen en kinderen hartelijk welkom. De activiteiten beginnen telkens te 20 uur. De opbrengst ervan is volledig ten voordele van 't Don Boscocentrum.

 

Dank aan de 200 die hun vertrouwen aan de KWB hebben geschonken. De KWB is een open beweging, de structuren en het programma zijn zo dat ze de hele mens vormen. Om gelukkig te zijn zal de moderne mens moeten leren kiezen wat in zijn situatie en met zijn mogelijkheden aangewezen is. Niet enkel zal hij moeten kiezen uit de duizenden artikels die hem dagelijks met 'n circus- reclame worden aangeboden doch ook uit de verschillende levensopvattingen die via pers, radio en t.v. de woonkamer binnendringen.

De dialoog tussen man en vrouw is een noodzakelijke voorwaarde voor een gelukkig huwelijk in deze tijd, ook de dialoog tussen mensen met dezelfde problemen op vergaderingen. Luisteren en praten. Op die wijze groeit levenskunst en levenswijsheid.

 

Een volgende maal vermelden we het rijkgevulde programma van de KWB, dit jaarprogramma is opgesteld in samenspraak met de KAV, zodat we mogen spreken van een echte gezinswerking.

Geen criticasters, maar dienend, opdat de verdere ontwikkeling de mensheid zou ten goede komen.

God is liefde en wil liefde gerealiseerd zien. Daarbij wil de KWB helpen. Doe dan ook blij met hen mee.

Parochieblad 4 september 1969

 

EVEN UW AANDACHT

(...) Tien jaar geleden staken in de parochie mensen de hoofden bij elkaar en werd het Don Boscozangkoor boven de doopvont gehouden. Het groeide uit tot een gemengd vierstemmig koor van doodgewone mensen, die door wekelijkse oefening die harmonie bereikten, dat het fijn werd naar hen te luisteren. Door omstandigheden vielen leden weg en slechts enkele nieuwe traden toe. Vandaag telt het koor een twintigtal leden.

 

Met het oog op de festiviteiten die zullen plaats hebben bij de voltooiing van het Don Boscocentrum (herfst 1970) zou het koor best versterking kunnen gebruiken. Er zijn in de parochie vast een aantal mensen, die graag zingen en de dinsdagavond een uurtje vrij hebben.

Mevrouw, Juffrouw, Mijnheer, probeert U het eens. U bent hartelijk welkom iedere dinsdagavond te 20 u. in de parochiezaal.

Parochieblad 11 september 1969

 

HARTELIJK DANK

Voor uw zeer milde bijdrage voor de armenparochie Campo Rico van Padre Eugenio. Het eindresultaat bedraagt: 40.200 fr. In naam van Eugenio en zijn parochianen van Campo Rico danken wij U zeer oprecht voor deze gaven, die het teken zijn van ons oprecht meeleven met het werk van onze missionaris in Caracas. Laten wij in die richting maar verder zoeken en meeleven met de problemen van ontwikkelingshulp.

Parochieblad 18 september 1969

 

KAARTEN – KAPEL

Er werd voorgesteld om de overschot der foto's van onze oud-kapel terug ter beschikking te stellen. We zullen ze achteraan in het kastje, met offerblok voor de bouwwerken, plaatsen. Wie dan een kaart wil, kan er zich eentje aanschaffen aan de prijs van 5 fr. We hopen dat ze nog goed van pas komen. In alle geval: uw bijdrage is zeer, zeer welgekomen!

Parochieblad 9 oktober 1969

 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

voor ons parochiaal zangkoor, om wat nieuw leven in te blazen. Wij zouden echt dringend enkele mannenstemmen kunnen gebruiken, want het mannelijk gedeelte van het koor is de laatste tijd wat uitgedund. Moesten wij een 5 à 6 mannen kunnen bij vinden, dan zou de ballans wat terug in evenwicht komen en zouden wij heel wat meer mogelijkheden hebben.

 

Wat wordt er daarvoor vereist? Een doodgewone stem die wat zingen kan en wil, en daarbij wekelijks anderhalf uur om zich wat bij te smeren. Met een beetje goede wil en wat volharding kan dat wel in orde komen. Wie wil op die manier zijn steentje bijbrengen voor de gemeenschap? Wij verwachten hen dus zonder fout de dinsdagavond om 20 u. in de parochiezaal voor de herhaling. “Een man, een woord”, laat eens zien dat het in werkelijkheid ook zo is.

Parochieblad 30 oktober 1969

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Gebruik door derden 

Het gebouw kan geheel of gedeeltelijk ter beschikking worden gesteld aan derden indien deze activiteiten in overeenstemming zijn met de geest en de filosofie van de vzw. “Moulin de Belle Meuse”. Voorrang en kortingen worden gegeven aan groepen die aandacht hebben voor mensen die het moeilijker hebben in onze samenleving.

 

Wij werken met ons huis in een vorm van open vertrouwen. Er is geen conciërge, geen inspecteur die u ter plaatse viseert. Van de groepen en gebruikers wordt verwacht dat zij het huis als een goede huisvader gebruiken en het in een staat achterlaten zoals ze het zelf graag hadden willen vinden.

 

Op onze website (www.moulindebellemeuse.be/Reserveren) vindt u onze kalender. Kijk hier of uw gewenste periode nog vrij is. Gebruik het reservatieformulier om uw aanvraag in te dienen. De raad van bestuur evalueert elke aanvraag.

 

Woonhuis (max 12 personen)  

Prijs per nacht: 90 euro

Kamphuis (max 30 personen)

Prijs per nacht: (vanaf 18.00 u. op uw aankomstdag, tot 16.00 u. op uw vertrekdag )

Sociale sector: prijs per nacht 125 euro

Jeugd en scholen: prijs per nacht 190 euro

Andere verbruikers: prijs per nacht 250 euro

Ganse huis (max 50 personen)

Prijs per nacht: (vanaf 18.00 u. op uw aankomstdag, tot 16.00 u. op uw vertrekdag )

Sociale sector: prijs per nacht 170 euro

Jeugd en scholen: prijs per nacht 260 euro

Andere verbruikers: prijs per nacht 340 euro

 

Wat verstaan wij onder:

* Sociale sector

Vzw’s die tot de Bijzondere Jeugdbijstand behoren, initiatieven of organisaties voor mensen in armoede, voor volwassenen of kinderen met lichamelijke, psychische, mentale en sociale beperkingen, MPI’s (o.m. BSO en BLO) …

* Jeugd en scholen 

Het betreft vooral bosklassen voor lager- en secundair onderwijs. Deze doelgroep (jongeren tot 18 jaar) staat onder begeleiding van minstens 1 volwassene.

Andere gebruikers 

Gezinnen, familiebijeenkomsten, verenigingen, vriendengroepen, …

Alsook bezinningsdagen, vormende activiteiten, opleidingen, alternatieve geneeswijzen, meditatie, enz…. Meestal gebeuren deze activiteiten onder deskundige begeleiding.

 

contact@moulindebellemeuse.be  

www.moulindebellemeuse.be

https://www.facebook.com/moulindebellmeuse/

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

   

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

 

Digitaal abonnement  

Als u dit wenst kunt u een digitaal abonnement nemen op de dinsdaglezingen van het Algemeen Programma 2017-2018.

Als u hiervoor kiest, krijgt u een gebruikersnaam en paswoord toegestuurd in uw mailbox, waarmee u thuis in alle rust de digitale versie van de lezingen op uw computer kan bekijken (vanaf de dag na de lezing). Let wel: het is mogelijk dat door uitzonderlijke omstandigheden af en toe een lezing niet wordt opgenomen.

Voor het digitale abonnement betaalt u slechts 30 euro. U kan het digitale abonnement betalen door storting op rekeningnummer BE57 7380 4224 4835 van de Universiteit Derde Leeftijd Leuven, gebruik makend van volgende gestructureerde mededeling: 000/3087/84342.

Alle ingeschreven cursisten hebben trouwens toegang tot deze opnames.

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

SENIORAMA: BABBEL OP ZONDAG

Zondag 10 september

We horen regelmatig op Seniorama dat alleenstaande deelnemers en vrijwilligers op zoek zijn naar een moment om gezellig samen te zijn. Ze hebben zin in een leuk gesprek, een glimlach of willen hun gedachten vrijblijvend delen met anderen.

Ben jij iemand die een gezellige babbel met andere alleenstaanden ziet zitten? Dan nodigen we je graag uit op ons maandelijks ontmoetingsmoment.

Deze gaat door in taverne ’t Paviljoen in Kessel-Lo (Diestsesteenweg 300).

Vanaf 14.30 uur is een vrijwilliger van Seniorama aanwezig.

 

ZOMERACTIVITEITEN IN SENIORAMA

Dinsdag 12 september – 12.50 u.

Het Rodebos (Sint-Agatha-Rode)

Code: Z15 - Bijdrage: € 4

Gids: Paul Desmedt

Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 016 22 20 14

 

FIETSEN MET SENIORAMA

* Fietsdagtochten 

Dinsdag 12 september 2017 – Mechelen – vlak (82 km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven met mogelijkheid tot aansluiting om 10.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug. Verzekering verplicht. 

Voor meer info: 013 78 51 33 of 0494 87 32 72

 

*Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 14 en 28 september 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016 44 32 45

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandeling (5 à 6 km aan traag tempo)  

Woensdag 13 september 2017 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 63 39 26

 

VAKANTIECURSUSSEN

Film: Op reis door het filmverleden.- Code: Film

Drie lessen over het verleden van de film. Door het bekijken en bespreken van filmfragmenten verkennen we hoe, uit een simpel 19de eeuws mechaniekje, stap voor stap, een totaal nieuwe manier van vertellen gegroeid is. We vertrekken vanuit ons gezamenlijk patrimonium: de collectie van het Koninklijk Belgisch Filmarchief, beter bekend als de Cinematek. Op onze tocht zoeken we ook antwoorden op vragen als: Waarom is een opname van een bewakingscamera geen film? Wie is eigenlijk eigenaar van een film? Hoe komt het dat dit medium ons zo kan boeien?

 

Seniorama: vrijdag van 14 tot 16.30 u.

Data: 15, 22 en 29 september 2017

Aantal lessen: 3 - Prijs: € 15

Lesgever: Joris Raeymaekers, lid van het filmteam van Seniorama en werkte 25 jaar in Cinematek.

Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 016 22 20 14

 

Seniorama vzw 

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be 

 

 

 

LEUVEN+

Aanbod voor groepen

Zin in een leuke cultuur-historische uitstap met je vereniging, bedrijf, familie of vrienden?

Wil je kennis maken met Leuven, herinneringen aan jouw studententijd ophalen, onbekende aspecten van Leuven ontdekken, genieten van een hapje en een drankje onder begeleiding van een deskundige gids? Heb je zelf een bepaald thema in gedachten of wil je een volledige rondleiding op jouw maat? Bij Leuven+ ben je altijd aan het juiste adres.

 

Leuven voor beginners:

 

* Stadhuis  

Het stadhuis mag dan misschien het bekendste gebouw van Leuven zijn, maar ken je ook de verhalen achter de beelden op de sokkels en in de nissen? Wat doet Napoleon Bonaparte trouwens in de gevel van een middeleeuws gebouw?

We bezoeken ook de trouwzaal en de andere salons en de grote zaal waar al meer dan vijf eeuwen de gemeenteraad vergadert.

Grote en kleine histories uit onze stadsgeschiedenis: ze komen allemaal aan bod tijdens dit unieke bezoek.

 

* Andere Leuvense hoogtepunten 

- Leuven in een notendop

- Op stap met een begijn

- Middeleeuws Leuven

- Standbeelden in de stad

- Langs groene plekjes

 

Hoe een gidsbeurt bestellen? 

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden aangevraagd bij Leuven+.

Je reserveert je gids best tenminste drie weken op voorhand .

Voor een rondleiding met een gids betaal je 6 euro per persoon met een minimum van 72 euro voor 2 uur. Vanaf het derde uur betaal je 45 euro extra per gids, Je tijd gaat in vanaf het uur van afspraak; Betaling gebeurt via overschrijving na ontvangst van de factuur.

 

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond

Web site: http://www.leuven-plus.be

E-mail: info@leuven-plus.be  

Telefoon: 0460 97 85 66

 (Uit Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 06 september 2017

 

Teller vanaf 22/8/2009