St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 33  16 augustus 2017

 

 NIEUW!!      info Eerste Communie mei 2018 en Vormsel mei 2018

voor info klik op de blauwe links 

 

 

 

 

“VAKANTIEMIJMERINGEN”

Neem je tijd. 

Vakantie is tijd hebben, de riem eens afleggen van dat dagelijkse ritme van moeten werken, organiseren, vergaderen of druk bezig zijn.

Neem je tijd en geniet ervan met volle teugen. Neem je tijd om te rusten en uit te slapen, om op  verhaal te komen bij jezelf en bij elkaar, om te genieten van de zon en van ’t getrommel van de regen op het dak, van het uitgesteld bezoek en van de toevallige ontmoetingen onderweg…Neem je tijd voor die klus die je al lang had willen doen en om: nadien content te zijn dat het er eindelijk van gekomen is.

Neem je tijd voor elkaar, voor je liefsten, je bekenden, en voor de vreemde voorbijganger en geniet van de babbel en van het ont-moeten… Neem je tijd om er eens  uit te trekken. Het doet er niet toe waarheen of hoe ver. Als je onderweg maar kan thuiskomen bij vrienden en bekenden, en vooral bij jezelf. Neem je tijd om niets te doen, maar om gewoon te zijn. Geniet ervan. En weet: ook in vakantie is Hij aan het gebeuren, Hij die heet: Ik ben er voor u.

Geniet.

Wij maken ons druk om wat niet is en vergeten te genieten van wat wel is. Om de zon die niet wil schijnen of omdat het niet wil regenen, om het bezoek dat maar niet komt, om de zo weinig aanwezigen in de bijeenkomst, om het werk dat niet gedaan en steeds wordt uitgesteld; om het besluit dat niet genomen wordt, het recht dat niet geschied, het probleem dat niet opgelost geraakt…

En wij vergeten te genieten van wat er wel is: de zalige warmte van een zonnige dag, de welgekomen regen voor de tuin; de verbondenheid met hen die wel aanwezig zijn en de korte babbel met de toevallige voorbijganger; de klus die geklaard is en de afspraak die wel doorgaat, en de vele mensen die stille voortdoen in goed zijn voor een ander. Het vele kleine goede dat gebeurt is het geschenk van elke dag. Geniet ervan, want met het goede kan je verder op weg. Daarmee doe je voort

Dat kan vakantie zijn: oog krijgen voor het goede dat gebeurt, en er een knipoog in herkennen dat Hij die liefde is ook nu gebeurt.

·         Door Carlos Desoete * in de vakantietijd * past.eenh. Emmaüs St.-Andries-St.-Michiels-Brugge

 

 

ALS JE OP WEG GAAT 

 

Welkom op deze zomerse viering die in het teken staat van op weg te gaan, onderweg zijn.

Een van onze medeparochianen, Gie Schoemaker,  is een hele tijd onderweg geweest, te voet, richting Compostella. We hebben hem gevraagd enkele van zijn ervaringen met ons te delen.

 

Ga dan op weg

naar een toekomst van vreugde en vrede.

Zoek reisgenoten

om samen die weg te betreden.

En valt het zwaar:

steun en bemoedig elkaar

Liefde verlicht dan je schreden.

(‘Dit is de dag’ – Jacqueline Roelofs-van der Linden)

 

Evangelie  

In het evangelie van Lucas wordt verteld dat Jezus 72 leerlingen op pad stuurt naar steden en plaatsen waarheen Hijzelf van plan was te gaan. We luisteren nu naar een hertaling uit het boek: ‘Adem halen de wereld rond’.

Als je op weg gaat

Toen Jezus met hen de warmte van zijn vriendschap en de diepte van zijn levensbron had gedeeld, stuurde Hij zijn leerlingen de weg op…

Hij zei:  

 

Als je op weg gaat, heb dan vooral oog en oor voor wat klein is, verloren en gebroken.

Loop op het ritme van de traagste,

draag wie moe is,

troost wie droef is,

groet wie eenzaam is.

Deel zonder er iets voor te vragen.

 

Als je op weg gaat, neem dan geen geld mee,

neem niets mee om indruk te maken of om macht te hebben over anderen.

Aan mijn aanwezigheid heb je genoeg.

 

Als je op weg gaat, wens ieder die je ontmoet vrede toe en maak vrede waar in je eigen hart,

zodat je vanuit je vrede kan delen met je tochtgenoten.

 

Als je op weg gaat, zal je niet gespaard blijven.

Als je doet wat Ik je zeg, zullen ze je uitlachen, je naïef vinden,

ze zullen je aan de kant zetten, aanklagen.

Dat hebben ze ook met Mij gedaan.

Als je op weg gaat met Mij zullen ze jou ook vinden.

 

Als je op weg gaat, wees maar niet bang.

Elk haar op je hoofd is geteld.

Ik zal bij jou zijn onderweg.

Zoals mijn Vader Mij de hele weg gedragen heeft, dwars door de dood heen, zo zal Ik jou dragen,

vandaag en altijd.

 

Getuigenis van Gie: Op weg naar Compostella 

(In een volgend parochieblad geven we dit getuigenis weer.)

 

Voorbeden 

Niemand heeft God ooit gezien.

En toch bidden wij om zijn aanwezigheid, in mensen om ons heen, in alles wat wij doen, in wie wij zijn…

 

* Bidden we voor mensen die ‘verplicht’ onderweg zijn,

die alles hebben moeten achterlaten, die in gevaarlijke omstandigheden moeten reizen;

dat zij behouden een thuis vinden.

 

Laten wij bidden…

Groot is de wereld en lang duurt de tijd,

maar klein zijn de voeten die gaan waar geen wegen gaan, overal heen.

 

* Bidden we voor mensen die niet meer op weg kunnen gaan

omwille van verlies van gezondheid of door gebrek aan geld, of om welke reden ook,

dat zij toch rust en ontspanning mogen vinden in mooie dingen dichtbij en in ontmoetingen.

 

* Bidden we voor hen die zich inzetten

voor zieken en voor wie hulp nodig heeft,voor allen die met liefde en aandacht hun medemensen nabij zijn, voor mensen die werken in de zorgsector,

dat zij voldoening vinden in hun werk en waardering ontvangen.  

 

Laten wij bidden…

Groot is de wereld en lang duurt de tijd,

maar klein zijn de voeten die gaan waar geen wegen gaan, overal heen.

 

¨Wij bidden voor hen die een stuk van de levensweg met ons gaan.

Wij gedenken ook hen van wie wij afscheid hebben genomen,

dat zij – ook al zijn ze gestorven – tot ons blijven spreken en ons inspireren.

 

Bidden we voor onszelf, die thuis of onderweg vakantie nemen,

Dat wij allen mogen genieten, van wat op onze weg komt,

Van alles wat groeit en bloeit op onze aarde, van hier en nu,

En dat er zo een zomerse, diepe vrede mag groeien in ons hart.

 

Laten wij bidden…

Groot is de wereld en lang duurt de tijd,

maar klein zijn de voeten die gaan waar geen wegen gaan, overal heen.

 

Heer, onze God, in liefde, zorg en aandacht zijt Gij onder ons aanwezig.

Blijf met ons begaan. Laat ons in uw vrede groeien. Amen.

 

Ga dan op weg

Om je eigen geluk uit te delen.

Zo kunnen wij

wat gebroken was liefdevol helen.

Geen hongersnood:

wij delen samen ons brood.

Er zal genoeg zijn voor velen.

(‘Dit is de dag’ – Jacqueline Roelofs-van der Linden)

 

Tafelgebed: Groot dankgebed

God beweegt mensen…

en bewogen mensen zorgen op hun beurt weer voor beweging.

Geen doelloze tochten, maar ook geen gemakkelijke tochten. Maar onderweg wordt ons voedsel aangereikt. Op zoek naar voedsel en drank die leven geven, komen we samen en beluisteren we oude en nieuwe verhalen, staan we op en gaan vandaag opnieuw aan tafel.

 

We gedenken dankbaar, Jezus van Nazareth die ons deze tafel van delen en geven als testament heeft meegegeven. We weten ons opgenomen in de beweging van alle mensen, overal ter wereld, die blijven samenkomen rond de tafel van breken en delen. We worden bewogen door de velen die ons zijn voorgegaan. We worden bewogen door zovele inspirerende voorbeelden, grote en kleine helden, mannen en vrouwen die blijven geven en delen.

Tot de dag komt dat er eindelijk genoeg is voor iedereen.

 

Zending

Sta op en ga…

Jij bent mijn getuige van het licht,

Jij bent degene die Ik roep.

En weet wel: mijn goede Geest zal je reisgezel zijn.

 

Ga dan op weg,

deel je dromen, je hoop, je verhalen.

Geef elkaar kracht

om op zoek naar nieuw land niet te falen.

Als wij dat doen,

blijft onderweg het visioen

liefde en warmte uitstralen.

(‘Dit is de dag’ – Jacqueline Roelofs-van der Linden)

 

Chris Willocx en Lieve Neukermans - Uit de viering van 16 juli in het Don Boscocentrum

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE

Beroept een bepaalde groep mensen zich op dogmatische wijze op een klassieke religieuze traditie dan verabsoluteert ze de betekenis van dat geestelijk verleden en geeft daarmee te kennen dat heden  en toekomst geen verdere geestelijke ontwikkeling te zien kunnen geven, die in kwaliteit en diepgang boven de klassieke traditie uitreiken. 

Maar bij een kritisch beroep op haar religieuze traditie houdt zo'n groep daarentegen rekening met de mogelijkheid en de waarschijnlijkheid dat de mensheid in haar verdere ontwikkeling boven die tradities vermag uit te groeien, zij het ook met behulp van die tradities.

Smits P.

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

De natuur is stil omdat zij niet pretendeert anders te zijn dan zij is, en zij probeert al evenmin te communiceren. Een rots, een boom, de zee, ze zijn niet te vertalen. Door te zijn wat ze zijn, ontstaat er gemeenschap; wanneer we alles aanvaarden en respecteren, komen we tot de contemplatie van de natuur, wat naar ontzag voor de hele schepping van God voert.

Laurence Freeman

 

In de maand augustus komen we nog samen mediteren op maandag 28 augustus 2017 in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo. Uur van samenkomst: 20 uur.

Je bent welkom om eens met ons mee te mediteren. Verwittig dan wel even Jos Vermeulen.

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

Planning voor de tweede helft van het jaar 2017

---------------------------------------------------

  

   maandag 14 augustus 2017

   maandag 28 augustus 2017

   maandag 11september 2017

   maandag 25 september 2017

   maandag 9 oktober 2017

   maandag 23 oktober 2017

   maandag 6 november 2017

   maandag 20 november 2017

   maandag 4 december 2017

   maandag 18 december 2017

 

 

 

 

VIERINGEN

 

                               

                 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Elke zondag

11 uur: Zondagscafé

 

Elke dinsdag en donderdag

14 uur: Seniorencafé

 

Zondag 20 augustus  

11 u.: Zondagscafé

NM en AV: Boogvlieters

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

 

 

TREES-FOR-LIVE 

 

Bomen voor het Leven 

Sara Crois en Freddy, haar Colombiaanse echtgenoot, vertelden in een vorig parochieblad reeds over de stichting ‘Gústa Gúchipas’.

‘In al onze projecten staat de levenskwaliteit van mens, dier en natuur voorop, waarbij we steeds onze filosofie van respect, samenwerking en waardigheid uitdragen.’

 

In een volgend parochieblad stellen ze ons het nieuwe project ‘Bomen voor het leven’ voor.

Majo Werrebrouck, werkzaam in de Don Boscoparochie, moeder van Sara, geeft ons al volgend getuigenis:

 

Getuigenis van Majo en dankwoordje van Freddy

 

Wat doet dat met een mens als je dochter plotseling zegt dat ze in Colombia gaat wonen samen met Freddy en dat ze daar een project uit de grond gaan stampen! Eerst was ik bezorgd maar ik zag wel dat ze beiden gelukkig waren… en daar ben je als moeder heel content voor. Dat is uiteindelijk wat telt, namelijk gelukkig zijn.

 

En dan vertrekken ze voor de eerste keer voor een aantal maanden, ze tekenen hun huis uit, graven funderingen, laten cement, kiezels en zand komen en samen met een aannemer beginnen ze aan hun huis. Na een aantal maanden komen ze terug, ze willen trouwen en gaan aan het werk om nog wat te verdienen zodat ze wat opzij kunnen zetten voor het huis.

Eind november trouwen ze en in januari vertrekt eerst Freddy en enkele weken later ga ik, samen met Sara, voor de eerste keer naar Colombia. En daar ontmoette ik een warme familie in Bogota, Carmen, de mama van Freddy en zijn broers en zus. En een weekje later zakken we af naar Gúchipas waar zijn papa en tantes wonen.

 

De eerste keer in Gúchipas woonden zij nog bij de papa en ik krijg een bedje bij tia Betty. Ik heb veel gesprekken gehad met tante Betty, zij was lerares geweest in de dorpsschool.

Twee jaar later verhuisden ze naar hun huis met Kerstmis. Ondertussen waren ze ook al gestart met de vele activiteiten in het project, herinner je de “mercado campesino”, de boerenmarkten en de vele cursussen rond computer en Engels….

 

Toen ik daar enkele weken later aankwam, was het huis nog niet volledig af maar ze hadden een dak boven het hoofd, een keuken en badkamer met stromend water, weliswaar koud. En ik had een kamertje om te slapen.

Dit jaar (2017) toen ik aankwam in Gúchipas, lag er een vloer beneden en er was een wasmachine, een broodnodige luxe als je niet een hele dag de was op een steen wil schuren en spoelen en wringen tot je polsen pijn doen.

 

Ondertussen zit mijn derde bezoek er al een tijdje op en het project is nog steeds aan het evolueren. Ze staan dicht bij de volwassenen en de kinderen van de gemeenschap. Niet alles lukt van de eerste keer en de politieke spelers waar zij ook soms mee te maken krijgen, zetten hun af en toe een pad in hun korf. Maar ze houden hun focus, hun doel voor ogen nl. het behoud van de aarde, de natuur, afval verwijderen samen met de gemeenschap, cursussen organiseren, mensen informeren en vooral de kinderen betrekken in hun werking. Soms is dat de schooltaken begeleiden, helpen met Engels maar ook de kinderen steunen in hun zoektocht. Zij doen dit niet allemaal alleen, er zijn enkele medewerkers die mee aan de kar trekken en af en toe krijgen ze Belgische bezoekers die een tijdje met hen meewerken. Zo is Zoë daar beland. Binnenkort gaat de kleindochter van Greet en Karel Vandoninck op bezoek en zij gaan een tweetal weken meedraaien.

 

Ik ben zelf bijna 40 jaar bezig geweest met ontwikkelingssamenwerking, waarvan een dikke 25 jaar in 11.11.11-Herent. Nu heet dat Noord-Zuid werking, dus ik heb hier aan de kar getrokken vanuit het besef dat wij in een zeer onrechtvaardige wereld leven en het Zuiden onze aandacht meer dan verdient.

Zij doen het vanuit het Zuiden en af en toe krijgen wij een inkijk hoe het daar in Gúchipas loopt.

Ik ben een bevoorrechte getuige om zo dicht bij hen te staan en ik ben zeer fier dat zij dit werk doen met de mensen van onderuit!

 

Nu laat ik Freddy iets vertellen in het Nederlands.

“Ik dank jullie allemaal uit de grond van mijn hart. Jullie hebben ons in jullie hart gesloten dat voelen wij. Dank je wel voor jullie steun en jullie luisterbereidheid.”

 

Majo en Freddy

 

Als je wil bijdragen voor het project of voor de trees for life-campagne, kan je steeds overschrijven via Solidariteit om leven VZW, rekening BE11735016466948, met vermelding gusta guchipas T4L. Dank je wel. Wil je meer info kan je terecht op de website (deels Nederlands, deels Spaans)  www.gustaguchipas.org

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Vasten en zuiveren

3 – 8 september 2017 -

 

“De meeste mensen eten teveel. Van ¼ deel van wat ze consumeren leven zij. Van het resterende leven de artsen.”

Egypte 3000 voor Christus

 

Voor onze eigen gezondheid zijn wijzelf grotendeels verantwoordelijk.  

5 dagen in het hier & het nu zijn – natuurbeleving – meditatie & verinnerlijking en werken met energie o.a. van het element lucht.

 

Bijna herfst, fijn nazomeren en tijd van loslaten, inkeer en transformatie.  

Centraal staat verbinding – cirkelend tussen de morgenmeditatie & wat de dag aanbiedt, met enkele wandelingen, natuuractiviteiten, stilte, sacrale dans, aromatherapie, voedingsinfo, enz…

 

We willen bewust aanwezig zijn in de mooie energie van Het Molenhuis met aandacht voor ademen en bewegen… Boeiend wordt het zeker voor wie met openheid elke energie tegemoet treedt.

 

We gaan mild vasten. Het vasten is gebaseerd op sapvasten aangevuld met onder andere kleine porties rijst, groenten en ander basisvoedsel.

 

Inschrijven  

Inschrijven via het inschrijvingsformulier op www.moulindebellemeuse.be/activiteiten of bezorg het inschrijvingsformulier uit het Molenhuisboekje 142 aan de organisator.

 

Inschrijving pas geldig na betaling. Na inschrijving krijg je half augustus de info omtrent de op- & afbouw, deelnemerslijst e.d.

 

Kostprijs (inclusief eten) 

+18 jaar: 20 euro pp/per dag + 13 euro voor extras zoals boomoliën, aroma’s, salie en etherische oliën.

Rekeningnummer: BE11 9799 8234 2748 op naam van Gino Vanneste.

Vermelding: Vasten & zuiveren sept. 2017

 

Meebrengen 

Hoeslaken en kussensloop, slaapzak en donsdeken, dik matje en groot badlaken, badjas en toiletgerief, kleren aangepast aan seizoen, pantoffels, zaklamp, degelijke stapschoenen en laarzen, rugzak, verrekijker, papier en schrijfgerei.

 

Verantwoordelijke: Gino Vanneste

Telefoonnummer. 056/51.94.82

E-mail: gino.vanneste@belgacom.net 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

FIETSTOCHT: DWARS DOOR DE BOERENBUITEN 

 

In navolging van de boerenbuiten-wandeltocht van Broederlijk Delen ten voordele van Burkina Faso op 29 april, halen we midden augustus, bij half oogst, onze fiets van stal. We trekken erop uit richting Sint-Joris-Weert. Via voornamelijk veld- en boswegen verkennen we een stukje boerenbuiten rond Leuven. We stoppen o.a. bij CSA-boerderij ’t Legumenhofke van boerin Greet en aan de wat verderop gelegen boomgaard van het Appelfabriekje, twee kleinschalige projecten rond duurzame landbouw.

 

Wanneer: Zaterdag 19 augustus 2017 van 10.00 tot 14.00 u.

Waar: Vormingplus Oost-Brabant - Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

Prijs: 5 euro

Begeleiding: Dirk Passenier 

Practische info:

Meebrengen: fiets en aangepaste kledij, versnapering voor onderweg.

Plaats van afspraak: 9.45 u. aan Vormingplus, Paul van Ostaijenlaan 24, Heverlee

 

 

 

Een hele zomer lunchconcerten in het historisch hart van Leuven: dat blijft het succesrecept van de Zomer van Sint-Pieter. De zestiende editie biedt zowel vertrouwde klassiekers als nieuwe ontdekkingen.

Samen met Opus 3 – tevens inspirator van het Brusselse moederfestival Midis-Minimes – zorgt 30CC voor een verfrissend aanbod met absolute toppers uit binnen- en buitenland.

 

Van 4 juli tot 31 augustus 2017 in 30CC/Schouwburg en 30CC/Predikherenkerk.

Ticketprijzen: 6 euro (inclusief programmablad) – kinderen -12 jaar: gratis

Concertpas (10 tickets) 45 euro

Tickets kan je ter plaatse kopen vanaf 11.30 uur.

www.zomer-van-sint-pieter.be

 

   

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

   

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Ook dit jaar stelt UDLL u een lessenprogramma voor met een brede waaier aan invalshoeken: aansluiting bij de actualiteit, zorg om de toekomst, terugblik in de geschiedenis, nieuwe inzichten van de wetenschap en noodzaak van de kunst, revolutie in de geneeskunde en diagnose van een revolutie. Uiteraard putten wij dankbaar uit de voorraad excellente lesgevers die de nabijheid van de KU. Leuven ons biedt. Daarnaast zijn wij fier u sprekers te kunnen voorstellen die verbonden zijn of waren aan andere universiteiten of aan openbare instellingen.  

 

Een jaarabonnement voor 2017-2018 komt op 50 euro voor de volledige jaargang.

De cursisten van 2016-2017 kunnen inschrijven voor 15 augustus.  Vanaf die datum worden ook andere geïnteresseerde personen aangeschreven. Inschrijvingen na 15 augustus worden aanvaard in de volgorde van ontvangst van de betalingen.

 

Opening van het 42ste cursusjaar 

Dinsdag 26 september 2017

10.30 uur: Plechtige eucharistieviering in de Begijnhofkerk Sint-Jan-de- Doper, Groot Begijnhof Leuven, gecelebreerd door professor Jacques Haers en opgeluisterd door het koor ‘Cantamici’  o.l.v. dhr. Jean Convents, aan het orgel begeleid door em.prof.dr. Raoul Vereecken.

 

14.00 uur: Het ouder wordende brein 

Prof. Mathieu Vandenbulcke (Faculteit Geneeskunde)

 

De openingslezing kondigt zich aan als fascinerend en intrigerend, en gaat over ‘ons’: dragers van een ouder wordend brein. De lezing wordt gebracht door Mathieu Vandenbulcke, ouderenpsychiater, verbonden aan de geheugenkliniek van het UZ Leuven.

 

Het nieuwe Europa: beschermen, improviseren en tegenspraak toelaten 

Prof. Luuk Van Middelaar (Universiteit Leiden, Faculteit Rechtsgeleerdheid)  

Dinsdag 3 oktober 2017

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

NIEUW MUSEUM VOOR RELIGIEUZE KUNST 

 

Museum Parkabdij moet hét museum voor religieuze kunst en cultuur in Vlaanderen worden. De opvolger van het huidig museum opent dit najaar zijn deuren.

 

In de Abdij van Park in Heverlee zijn de restauratiewerken aan de westvleugel van de abdij en het toekomstig museum intussen afgerond. Zo worden de voormalige ontvangstruimtes van de abt ingericht als museumzalen. De themavoorstellingen in het vernieuwde museum zullen zich situeren op het kruispunt van religie, kunst en cultuur, om op die manier de dialoog aan te gaan met verschillende culturen, godsdiensten en generaties. Die voorstellingen moeten er samen met de vaste collectie voor zorgen dat het museum zich als kenniscentrum voor christelijk en religieus erfgoed kan profileren.

 

Daarnaast wil het museum een ondersteunende rol spelen in de zorg en de ontsluiting van het erfgoed van kerkfabrieken, kloosters en instellingen.

‘Daarmee krijgt Vlaanderen eindelijk zijn eigen variant van het bekende Nederlandse Museum Catharijneconvent in Utrecht, al heeft de Parkabij in Heverlee het voordeel dat de beschikbare oppervlakte veel ruimer is’, aldus Kerknet, het portaal van de katholieke kerk in Vlaanderen.

 

Het nieuwe Museum Parkabdij, ‘Museum Parcum’,gaat van start op 25 oktober 2017 met de openingstentoonstelling ‘Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding’ waarin het leven van kloosterlingen, kluizenaars en heremieten centraal staat aan de hand van nooit eerder getoond erfgoed uit Vlaamse kerken, abdijen en kloosters.

Naast de oude kunst wordt hedendaags werk getoond van onder meer Ann Veronica Janssens en Marlene Dumas.

 

De opening van de tweede vleugel van de abdij is voorzien tegen 2021.

Joris Vliegen – Infoblad Rondom/Leuven

 

 

 

ZOMERACTIVITEITEN IN SENIORAMA

Dinsdag 22 augustus – 14.00 u.

Geleid bezoek aan de bibliotheek van de faculteit Theologie en Religieuze Studies

Code: Z12 - Bijdrage: € 4

Gids: prof. dr. John A. Dick, historisch theoloog

Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 016 22 20 14

 

FIETSEN MET SENIORAMA

* Fietsdagtochten 

Dinsdag 22 augustus 2017 – Midden Limburg – meestal vlak (75 km)

Vertrek met auto: 9.00 u. stipt Kessel-Lo Carp.park

Vertrek met fiets: 10.00 u. stipt Houthalen – Laak

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 25 41 00 of 0477 42 67 64

 

*Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 24 augustus 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016 44 32 45

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandeling (5 à 6 km aan traag tempo)  

Woensdag  23 augustus 2017 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 63 39 26

 

GSM en smartphone (Android)

Wie problemen heeft met gsm of smartphone, kan met Katia Humblet een afspraak maken 0475 82 04 40 of Katia.humblet@gmail.com.

Merk en type van het toestel opgeven en je probleem zo goed mogelijk omschrijven.

Zorg ervoor dat je toestel opgeladen is.

Bijdrage: € 5 vooraf te betalen.

 

Seniorama vzw 

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be 

 

 

LEUVEN: STADSWANDELINGEN OP WOENSDAG 

 

Voorgevel Drietalencollege - Busleydengang Vismarkt Nicolaes Cleynaerts uit Diest

 

 

 

Elke woensdagavond in juli en augustus ben je welkom op één van onze zomerse stadswandelingen.

Wij vertrekken om 19 u. aan het stadhuis.

De wandelingen duren ongeveer 2 uur.

Je kunt individueel aansluiten en je hoeft niet te reserveren.

Kostprijs: 6 euro per persoon. Tickets worden verkocht aan het startpunt van de vergadering.

 

Nicolaes Cleynaerts en het 3Talencollege  

Woensdag 23 augustus 2017

Vijfhonderd jaar geleden werd in Leuven het 3Talencollege opgericht. Daar werd komaf gemaakt met de oude middeleeuwse manier van lesgeven. Als het van Nicolaes Cleynaerts, één van de eerste leerlingen van dat college had afgehangen zou daar nog een vierde taal zijn bijgekomen: Arabisch.

Volg hem samen met ons op zijn boeiende levensreis die je van Diest en Leuven naar Spanje, Portugal en Marokko zal brengen.  

 

Nicolaes Cleynaerts, ook bekend als Clenardus, (Diest, 5 december 1493/1495 - Granada, 1542) is een Brabantse humanist die sterk de verdraagzaamheid in deze beweging promootte. Op de Grote Markt van Diest staat een standbeeld van hem, gegoten in brons.

Aan de Universiteit van Leuven promoveerde hij tot theoloog. Hij studeerde Grieks en Hebreeuws in het Drietalencollege en legde zich toe op het Arabisch. Hij publiceerde een Hebreeuwse en een Griekse grammatica. De laatste werd verspreid over heel Europa en in meer dan 500.000 exemplaren gedrukt. Hierdoor gaf hij een belangrijke impuls aan het studeren van klassieke talen. Hij ontwikkelde een leermethode voor het Latijn, gebaseerd op conversatie.

In 1531 reisde hij naar Spanje. Hij was een tijdlang bibliothecaris van Fernando Colón, zoon van Christoffel Columbus, en in 1542 docent in Salamanca. Later reisde hij verder naar Portugal waar hij les gaf aan prins Henrique, broer van koning João III. Op weg naar huis raakte hij in Granada vertrouwd met de islamitische theologie toen hij een Moorse slaaf ontmoette. Zijn levensdoel werd het christendom en de islam dichter bij elkaar te brengen. Hierdoor raakte hij in conflict met de Spaanse en Portugese autoriteiten. Hij uitte ook kritiek op de Inquisitie.

In 1540-1541 verbleef hij in Fez (Marokko). Hij werd goed ontvangen door de sultan. Hij moest vluchten door de kuiperijen van de Portugese consul, die hem zowel bij de moslims als in Portugal in een kwaad daglicht stelde. Cleynaerts stierf, ontgoocheld en berooid, in 1542 in het Alhambra te Granada waar hij ook begraven ligt.

Veel van zijn brieven zijn bewaard gebleven. Zijn Latijnse brieven zijn voor de kennis van het Spaans-Portugese en Marokkaanse milieu van de 16e eeuw van onschatbare waarde. (WikipediA)

 

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond

Website: www.leuven-plus.be  

E-mail: leuvenplus@gamil.com  

Tel.: 0460 97 85 66

(Uit Programmagids 2017 Leuven op maat)

 

 

 

FIETSTOCHT LE(U)VEN IN DE WIJK !

 

Woensdag30 augustus 2017 van 14.00 tot 16.00 u.

 

Al gehoord van ‘De Braem’ of ‘De Stille Rozentuin’? Ken je de ‘Dijle Eend’ en wat vind je van muurschilderingen zoals aan ‘de Pit’? Buurtbewoners uit verschillende Leuvense woonwijken realiseerden deze projecten. Met ‘Kom op voor je wijk’ werden zij creatief uitgedaagd om het ‘samen-leven’ lokaal te versterken en hun wijk een stukje groener, speelser of gezelliger te maken.

Fiets mee met onze gids naar een aantal van deze mooi plekjes. Bij de laatste stopplaats krijg je een drankje aangeboden en kan je je vragen kwijt aan Schepen Bieke Verlinden. Zin om zelf aan de slag te gaan in jouw buurt?

 

Praktische info: Meebrengen: fiets en eventueel fluovestje. Je kan eventueel een fiets huren aan het fietspunt aan Station Leuven.

Plaats van afspraak: 13.45 u. aan de voorkant van Station Leuven (aan het standbeeld).

Fietstocht van ongeveer 15 km, meestal vlakke weg.

Begeleiding: Dirk Baro

Prijs: Gratis

Schrijf je in: https://www.vormingplusob.be/fietstocht-leuven-de-wijk

Code: 175708

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

Laatst bijgewerkt: 09 september 2017

 

Teller vanaf 22/8/2009