St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 29  19 juli 2017

VIERINGEN

DOOPSEL     HUWELIJKEN

 OVERLIJDENS

PAROCHIENIEUWS

FRANCISCUS  ANTONIUS  DON BOSCO  

Pastorale Zone kessel-Lo  

 

Bezinning           Huur zalen

WAT ONS VERBINDT...      EN VERDER DAN FRANDO  

bijgewerkt 09/09/2017 00:06:34

 

 NIEUW!!      info Eerste Communie mei 2018 en Vormsel mei 2018

voor info klik op de blauwe links 

 

 

 

 

 

“VAKANTIEMIJMERINGEN”

Neem je tijd. 

Vakantie is tijd hebben, de riem eens afleggen van dat dagelijkse ritme van moeten werken, organiseren, vergaderen of druk bezig zijn.

Neem je tijd en geniet ervan met volle teugen. Neem je tijd om te rusten en uit te slapen, om op  verhaal te komen bij jezelf en bij elkaar, om te genieten van de zon en van ’t getrommel van de regen op het dak, van het uitgesteld bezoek en van de toevallige ontmoetingen onderweg…Neem je tijd voor die klus die je al lang had willen doen en om: nadien content te zijn dat het er eindelijk van gekomen is.

Neem je tijd voor elkaar, voor je liefsten, je bekenden, en voor de vreemde voorbijganger en geniet van de babbel en van het ont-moeten… Neem je tijd om er eens  uit te trekken. Het doet er niet toe waarheen of hoe ver. Als je onderweg maar kan thuiskomen bij vrienden en bekenden, en vooral bij jezelf. Neem je tijd om niets te doen, maar om gewoon te zijn. Geniet ervan. En weet: ook in vakantie is Hij aan het gebeuren, Hij die heet: Ik ben er voor u.

Geniet.

Wij maken ons druk om wat niet is en vergeten te genieten van wat wel is. Om de zon die niet wil schijnen of omdat het niet wil regenen, om het bezoek dat maar niet komt, om de zo weinig aanwezigen in de bijeenkomst, om het werk dat niet gedaan en steeds wordt uitgesteld; om het besluit dat niet genomen wordt, het recht dat niet geschied, het probleem dat niet opgelost geraakt…

En wij vergeten te genieten van wat er wel is: de zalige warmte van een zonnige dag, de welgekomen regen voor de tuin; de verbondenheid met hen die wel aanwezig zijn en de korte babbel met de toevallige voorbijganger; de klus die geklaard is en de afspraak die wel doorgaat, en de vele mensen die stille voortdoen in goed zijn voor een ander. Het vele kleine goede dat gebeurt is het geschenk van elke dag. Geniet ervan, want met het goede kan je verder op weg. Daarmee doe je voort

Dat kan vakantie zijn: oog krijgen voor het goede dat gebeurt, en er een knipoog in herkennen dat Hij die liefde is ook nu gebeurt.

·         Door Carlos Desoete * in de vakantietijd * past.eenh. Emmaüs St.-Andries-St.-Michiels-Brugge

 

 

 

 

Dankviering - Gouden huwelijksjubileum 

in Sint-Franciscus - zondag 2 juli 2017

 

Vandaag, vooraan in onze kerk, een stralend paar !!!

De attente voorgangers Pastor Fons Boey en Assistent Lieven Dries, verborgen hun fierheid over hun trouwe parochianen niet en spraken het jubileumpaar François Barette & Christiane Courant verwelkomend toe!...Zelfs de zondagslezingen, voorgelezen door lector Jacques Mommens, waren toevallig 'feestelijk getint' !

Het intredelied, onder de kundige leiding van orgelist Raoul Vereecken en dirigent van dienst Guy Saenen bracht 'n toepasselijke samenzang op gang: "Dit is de dag die de Heer heeft gegeven".

Op het gepaste moment weerklonk door de mond van de kerkgangers, de lofprijzing, het mooie Zonnelied van Franciscus, "Ik zing een lied Heer God voor jou..."

 

De homilie, gehouden door de priester van dienst Fons Boey, klonk gedragen, doorspekt van bemoedigende suggesties...een pleidooi voor en van gastvrij onthaal...'de sleutels voor een leven van vreugde en vertrouwen naar het woord van Jezus.'

 

Aangrijpend was de persoonlijke aandacht van de priester voor de jubilarissen: François en Christiane! Met een waardigheid, hem zo eigen, sprak hij het jubelkoppel toe: een leven in bondig overzicht... met nadien de hernieuwing van hun huwelijksbeloften! De stilte in de kerk was te snijden...Het ontbrak evenmin aan de alertheid van Thierry Van Craenem, die al even stil, enkele beelden van het feestkoppel vast legde met de lens!!

 

Vreugdevol weerklonk, na dat alles, de gezongen woorden op de tonen van de 9de Symfonie van Beethoven...! Zo ook ná de communie, toen het vreugdelied van Maria 'Magnificat', gezongen door de ganse kerkgemeenschap, weerklonk !!!

 

Ná een meermaals applaus, een uitgesproken feestwens en de aangeboden feestelijke bloemen door de handen van de parochie-assistent Lieven aan het jubelkoppel, eindigde de dankviering met het zegelied van Franciscus onder het zegenend gebaar van de priester !

Nadien was het de beurt aan de aanwezige kerkgangers, die allen zonder uitzondering, hun gelukwensen kwamen uitspreken voor het gelukkige paar !

Ann.

 

ALS JE OP WEG GAAT 

 

Welkom op deze zomerse viering die in het teken staat van op weg te gaan, onderweg zijn.

Een van onze medeparochianen, Gie Schoemaker,  is een hele tijd onderweg geweest, te voet, richting Compostella. We hebben hem gevraagd enkele van zijn ervaringen met ons te delen.

 

Ga dan op weg

naar een toekomst van vreugde en vrede.

Zoek reisgenoten

om samen die weg te betreden.

En valt het zwaar:

steun en bemoedig elkaar

Liefde verlicht dan je schreden.

(‘Dit is de dag’ – Jacqueline Roelofs-van der Linden)

 

Evangelie  

In het evangelie van Lucas wordt verteld dat Jezus 72 leerlingen op pad stuurt naar steden en plaatsen waarheen Hijzelf van plan was te gaan. We luisteren nu naar een hertaling uit het boek: ‘Adem halen de wereld rond’.

Als je op weg gaat

Toen Jezus met hen de warmte van zijn vriendschap en de diepte van zijn levensbron had gedeeld, stuurde Hij zijn leerlingen de weg op…

Hij zei:  

 

Als je op weg gaat, heb dan vooral oog en oor voor wat klein is, verloren en gebroken.

Loop op het ritme van de traagste,

draag wie moe is,

troost wie droef is,

groet wie eenzaam is.

Deel zonder er iets voor te vragen.

 

Als je op weg gaat, neem dan geen geld mee,

neem niets mee om indruk te maken of om macht te hebben over anderen.

Aan mijn aanwezigheid heb je genoeg.

 

Als je op weg gaat, wens ieder die je ontmoet vrede toe en maak vrede waar in je eigen hart,

zodat je vanuit je vrede kan delen met je tochtgenoten.

 

Als je op weg gaat, zal je niet gespaard blijven.

Als je doet wat Ik je zeg, zullen ze je uitlachen, je naïef vinden,

ze zullen je aan de kant zetten, aanklagen.

Dat hebben ze ook met Mij gedaan.

Als je op weg gaat met Mij zullen ze jou ook vinden.

 

Als je op weg gaat, wees maar niet bang.

Elk haar op je hoofd is geteld.

Ik zal bij jou zijn onderweg.

Zoals mijn Vader Mij de hele weg gedragen heeft, dwars door de dood heen, zo zal Ik jou dragen,

vandaag en altijd.

 

Getuigenis van Gie: Op weg naar Compostella 

(In een volgend parochieblad geven we dit getuigenis weer.)

 

Voorbeden 

Niemand heeft God ooit gezien.

En toch bidden wij om zijn aanwezigheid, in mensen om ons heen, in alles wat wij doen, in wie wij zijn…

 

* Bidden we voor mensen die ‘verplicht’ onderweg zijn,

die alles hebben moeten achterlaten, die in gevaarlijke omstandigheden moeten reizen;

dat zij behouden een thuis vinden.

 

Laten wij bidden…

Groot is de wereld en lang duurt de tijd,

maar klein zijn de voeten die gaan waar geen wegen gaan, overal heen.

 

* Bidden we voor mensen die niet meer op weg kunnen gaan

omwille van verlies van gezondheid of door gebrek aan geld, of om welke reden ook,

dat zij toch rust en ontspanning mogen vinden in mooie dingen dichtbij en in ontmoetingen.

 

* Bidden we voor hen die zich inzetten

voor zieken en voor wie hulp nodig heeft,voor allen die met liefde en aandacht hun medemensen nabij zijn, voor mensen die werken in de zorgsector,

dat zij voldoening vinden in hun werk en waardering ontvangen.  

 

Laten wij bidden…

Groot is de wereld en lang duurt de tijd,

maar klein zijn de voeten die gaan waar geen wegen gaan, overal heen.

 

¨Wij bidden voor hen die een stuk van de levensweg met ons gaan.

Wij gedenken ook hen van wie wij afscheid hebben genomen,

dat zij – ook al zijn ze gestorven – tot ons blijven spreken en ons inspireren.

 

Bidden we voor onszelf, die thuis of onderweg vakantie nemen,

Dat wij allen mogen genieten, van wat op onze weg komt,

Van alles wat groeit en bloeit op onze aarde, van hier en nu,

En dat er zo een zomerse, diepe vrede mag groeien in ons hart.

 

Laten wij bidden…

Groot is de wereld en lang duurt de tijd,

maar klein zijn de voeten die gaan waar geen wegen gaan, overal heen.

 

Heer, onze God, in liefde, zorg en aandacht zijt Gij onder ons aanwezig.

Blijf met ons begaan. Laat ons in uw vrede groeien. Amen.

 

Ga dan op weg

Om je eigen geluk uit te delen.

Zo kunnen wij

wat gebroken was liefdevol helen.

Geen hongersnood:

wij delen samen ons brood.

Er zal genoeg zijn voor velen.

(‘Dit is de dag’ – Jacqueline Roelofs-van der Linden)

 

Tafelgebed: Groot dankgebed

God beweegt mensen…

en bewogen mensen zorgen op hun beurt weer voor beweging.

Geen doelloze tochten, maar ook geen gemakkelijke tochten. Maar onderweg wordt ons voedsel aangereikt. Op zoek naar voedsel en drank die leven geven, komen we samen en beluisteren we oude en nieuwe verhalen, staan we op en gaan vandaag opnieuw aan tafel.

 

We gedenken dankbaar, Jezus van Nazareth die ons deze tafel van delen en geven als testament heeft meegegeven. We weten ons opgenomen in de beweging van alle mensen, overal ter wereld, die blijven samenkomen rond de tafel van breken en delen. We worden bewogen door de velen die ons zijn voorgegaan. We worden bewogen door zovele inspirerende voorbeelden, grote en kleine helden, mannen en vrouwen die blijven geven en delen.

Tot de dag komt dat er eindelijk genoeg is voor iedereen.

 

Zending

Sta op en ga…

Jij bent mijn getuige van het licht,

Jij bent degene die Ik roep.

En weet wel: mijn goede Geest zal je reisgezel zijn.

 

Ga dan op weg,

deel je dromen, je hoop, je verhalen.

Geef elkaar kracht

om op zoek naar nieuw land niet te falen.

Als wij dat doen,

blijft onderweg het visioen

liefde en warmte uitstralen.

(‘Dit is de dag’ – Jacqueline Roelofs-van der Linden)

 

Chris Willocx en Lieve Neukermans - Uit de viering van 16 juli in het Don Boscocentrum

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

Wat kan de schrift als zij ons allen aanspreekt als “uit God geboren” anders bedoelen dan dat het ons mogelijk is geworden om in het spontane overvloeiende leven van de Zoon te delen?

Overal waar het krampachtige streven naar zelfbehoud, dat ongeloof is, afbreekt, daar vindt de hergeboorte plaats. Uit het vertrouwen en de overgave bloeien de vrijheid en de macht, die de liefde mogelijk maakt.

De demonen blaffen, maar bijten niet meer.

Fortmann  

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

De mystici zijn ervan overtuigd dat er in ons een ruimte van stilzwijgen is waarin God woont. Daartoe hebben de gedachten en gevoelens, de plannen en overwegingen, de hartstochten en de verwondingen geen toegang.

Meditatie is een duik in de innerlijke rust die op de bodem van ons hart in ons verborgen ligt. De uitdrukking ‘tot rust komen’ betekent immers dat de rust er al is, dat we hem niet eerst moeten fabriceren. Hij bevindt zich in ons als een ruimte waar wij naartoe mogen gaan. Meditatie is de weg waarlangs wij naar de innerlijke plek van rust komen.

Anselm Grün

 

In de maand juli komen we nog samen om te mediteren op maandag 31 juli, in augustus op maandag 14 en maandag 28 augustus 2017.

Plaats van samenkomst: de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo. Uur van samenkomst: 20 uur.

Je bent welkom om eens met ons mee te mediteren. Verwittig dan wel even Jos Vermeulen.

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

Planning voor de tweede helft van het jaar 2017

---------------------------------------------------

  

   maandag 14 augustus 2017

   maandag 28 augustus 2017

   maandag 11september 2017

   maandag 25 september 2017

   maandag 9 oktober 2017

   maandag 23 oktober 2017

   maandag 6 november 2017

   maandag 20 november 2017

   maandag 4 december 2017

   maandag 18 december 2017

 

 

 

 

VIERINGEN

 

                               

                 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Elke zondag

11 uur: Zondagscafé

 

Elke dinsdag en donderdag

14 uur: Seniorencafé

 

Vrijdag 4 en 11 augustus  

VM en NM: Bar Michotte

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

TREES-FOR-LIVE 

 

Bomen voor het Leven 

Sara Crois en Freddy, haar Colombiaanse echtgenoot, vertelden in een vorig parochieblad reeds over de stichting ‘Gústa Gúchipas’.

‘In al onze projecten staat de levenskwaliteit van mens, dier en natuur voorop, waarbij we steeds onze filosofie van respect, samenwerking en waardigheid uitdragen.’

 

In een volgend parochieblad stellen ze ons het nieuwe project ‘Bomen voor het leven’ voor.

Majo Werrebrouck, werkzaam in de Don Boscoparochie, moeder van Sara, geeft ons al volgend getuigenis:

 

Getuigenis van Majo en dankwoordje van Freddy

 

Wat doet dat met een mens als je dochter plotseling zegt dat ze in Colombia gaat wonen samen met Freddy en dat ze daar een project uit de grond gaan stampen! Eerst was ik bezorgd maar ik zag wel dat ze beiden gelukkig waren… en daar ben je als moeder heel content voor. Dat is uiteindelijk wat telt, namelijk gelukkig zijn.

 

En dan vertrekken ze voor de eerste keer voor een aantal maanden, ze tekenen hun huis uit, graven funderingen, laten cement, kiezels en zand komen en samen met een aannemer beginnen ze aan hun huis. Na een aantal maanden komen ze terug, ze willen trouwen en gaan aan het werk om nog wat te verdienen zodat ze wat opzij kunnen zetten voor het huis.

Eind november trouwen ze en in januari vertrekt eerst Freddy en enkele weken later ga ik, samen met Sara, voor de eerste keer naar Colombia. En daar ontmoette ik een warme familie in Bogota, Carmen, de mama van Freddy en zijn broers en zus. En een weekje later zakken we af naar Gúchipas waar zijn papa en tantes wonen.

 

De eerste keer in Gúchipas woonden zij nog bij de papa en ik krijg een bedje bij tia Betty. Ik heb veel gesprekken gehad met tante Betty, zij was lerares geweest in de dorpsschool.

Twee jaar later verhuisden ze naar hun huis met Kerstmis. Ondertussen waren ze ook al gestart met de vele activiteiten in het project, herinner je de “mercado campesino”, de boerenmarkten en de vele cursussen rond computer en Engels….

 

Toen ik daar enkele weken later aankwam, was het huis nog niet volledig af maar ze hadden een dak boven het hoofd, een keuken en badkamer met stromend water, weliswaar koud. En ik had een kamertje om te slapen.

Dit jaar (2017) toen ik aankwam in Gúchipas, lag er een vloer beneden en er was een wasmachine, een broodnodige luxe als je niet een hele dag de was op een steen wil schuren en spoelen en wringen tot je polsen pijn doen.

 

Ondertussen zit mijn derde bezoek er al een tijdje op en het project is nog steeds aan het evolueren. Ze staan dicht bij de volwassenen en de kinderen van de gemeenschap. Niet alles lukt van de eerste keer en de politieke spelers waar zij ook soms mee te maken krijgen, zetten hun af en toe een pad in hun korf. Maar ze houden hun focus, hun doel voor ogen nl. het behoud van de aarde, de natuur, afval verwijderen samen met de gemeenschap, cursussen organiseren, mensen informeren en vooral de kinderen betrekken in hun werking. Soms is dat de schooltaken begeleiden, helpen met Engels maar ook de kinderen steunen in hun zoektocht. Zij doen dit niet allemaal alleen, er zijn enkele medewerkers die mee aan de kar trekken en af en toe krijgen ze Belgische bezoekers die een tijdje met hen meewerken. Zo is Zoë daar beland. Binnenkort gaat de kleindochter van Greet en Karel Vandoninck op bezoek en zij gaan een tweetal weken meedraaien.

 

Ik ben zelf bijna 40 jaar bezig geweest met ontwikkelingssamenwerking, waarvan een dikke 25 jaar in 11.11.11-Herent. Nu heet dat Noord-Zuid werking, dus ik heb hier aan de kar getrokken vanuit het besef dat wij in een zeer onrechtvaardige wereld leven en het Zuiden onze aandacht meer dan verdient.

Zij doen het vanuit het Zuiden en af en toe krijgen wij een inkijk hoe het daar in Gúchipas loopt.

Ik ben een bevoorrechte getuige om zo dicht bij hen te staan en ik ben zeer fier dat zij dit werk doen met de mensen van onderuit!

 

Nu laat ik Freddy iets vertellen in het Nederlands.

“Ik dank jullie allemaal uit de grond van mijn hart. Jullie hebben ons in jullie hart gesloten dat voelen wij. Dank je wel voor jullie steun en jullie luisterbereidheid.”

 

Majo en Freddy

 

Als je wil bijdragen voor het project of voor de trees for life-campagne, kan je steeds overschrijven via Solidariteit om leven VZW, rekening BE11735016466948, met vermelding gusta guchipas T4L. Dank je wel. Wil je meer info kan je terecht op de website (deels Nederlands, deels Spaans)  www.gustaguchipas.org

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Naar de basis 

Van maandag 21 augustus tot vrijdag 25 augustus 2017

 

Volwassenen die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen, hun veerkracht willen verhogen en ervaringen willen uitwisselen met gelijkgestemden. Terugkeren naar de basis door het samen bereiden van plantaardige voeding, lichaamswerk, creatieve en verbindende activiteiten.

 

Maandagavond vanaf 18 u. verwelkoming, potluck avondmaal, kennismaking en overlopen van het programma.

We beginnen de dagen met yoga of een ochtendwandeling in de prachtige omgeving van Het Molenhuis. Daarna ontbijten we met granen pap/granola/fruit/soep.

 

Elke dag is er een workshop natuurdesembrood bakken, zodat iedereen het hele proces zeker kan meemaken. Je krijgt ook desem mee naar huis.

 

We koken dagelijks samen een voedzame, zomerse plantaardige lunch en avondmaal en drinken thee van de heerlijke munt die rond de vijver groeit. Binnen het budget probeer ik volwaardige, biologische basisproducten aan te kopen. Dat laat echter geen ruimte voor buitensporigheden. Kan je ze niet missen, breng dan zelf een pakje koffie, chocolade, noten of gedroogd fruit mee. Ook alcoholische dranken worden niet voorzien.

 

Afhankelijk van de weersomstandigheden staan ook op het programma:

*Zalf maken met plantaardige ingrediënten: zodat we ook kunnen opeten wat we op onze huid smeren.

*Project theemuts: met wol, draad, textiel,… vilten, breien, haken, patchen we een theemuts. Breng hiervoor het nodige materiaal en de theepot waarvoor je een theemuts wil maken mee. Ik zorg wel voor viltwol (per gewicht te betalen) en andere viltbenodigdheden, wolrestjes, haak- en breinaalden.

*Wandelen, ervaringen delen…

*Ruimte voor inbreng van de deelnemers, bvb:

meditatie, massage, dans (biodanza, 5 ritmes,…),  tai-chi,…

 

Inschrijven 

Via het inschrijvingsformulier op www.moulindebellemeuse.be/activiteiten of bezorg het inschrijvingsformulier uit het Molenhuisboekje 142 aan de organisator.

Inschrijving pas geldig na betaling.

Informeer even of er nog plaatsen vrij zijn.

 

Kostprijs (inclusief eten)  

+18 jaar: 20 euro pp/per dag

Extrakosten: 20 euro om zalf te maken

 

Meebrengen  

Hoeslaken en kussensloop, slaapzak en donsdeken, toiletgerief, warme kleren aangepast aan seizoen, pantoffels, zaklamp, yogamat, kleding waarin je comfortabel kunt bewegen, handwerkspullen voor theemuts en theepot, lege zalfpotjes, boeken en materiaal voor activiteiten die je wil delen, groentjes/fruit/kruiden uit eigen tuin, lekkers dat je niet kunt missen, iets voor het eerste avondmaal (potluck), muziekinstrumenten  

 

Verantwoordelijke: Els Vanden Wyngaerd

Telefoonnummer. 0443/28 44 94

E-mail: els.vanden.wyngaerd@telenet.be  

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

LEUVEN: STADSWANDELINGEN OP WOENSDAG 

 

Zuster Jeanne Devos

Elke woensdagavond in juli en augustus ben je welkom op één van onze zomerse stadswandelingen.

Wij vertrekken om 19 u. aan het stadhuis.

De wandelingen duren ongeveer 2 uur.

Je kunt individueel aansluiten en je hoeft niet te reserveren.

Kostprijs: 6 euro per persoon. Tickets worden verkocht aan het startpunt van de vergadering.

 

Leuven, stad van sterke vrouwen

Woensdag 26 juli 2017

Leuven, een mannenbastion? Vergis je niet, in onze stad hebben vrouwen altijd een belangrijke rol gespeeld. Wij brengen eerst een groet aan het beeld van Catharina Pijpelaers op het stadhuis en nemen je daarna mee op wandeling over vrouwelijke onderneemsters, professoren, kunstenaars en missionarissen. Geen dames uit het verleden maar vrouwen die vandaag actief aan het leven deelnemen staan daarbij centraal.

 

De St. Jozefsparochie 

Woensdag 2 augustus 2017

(Her)ontdek deze parochie waar je zowel opvallende (ver)nieuwbouw vindt (het Davidsfonds, de Rijkswachtkazerne, Zeventuinen) als oude arbeiderswijken (Mussenbuurt, Jozef II straat) en een verborgen tuin.

We vertellen de bewogen architectorale en sociale geschiedenis van deze buurt, vanaf haar ontstaan in de 19de eeuw (het plan Laenen, de ‘gangen’, de kloosters van de clarissen, karmelietessen en dominicanen), over de komst van studenten (het Erasmusgebouw, studentenhuisvesting…) en buurtwerking in de 20ste eeuw tot aan de meest recente renovatieprojecten van vandaag.

Opgelet: deze wandeling vertrekt aan het standbeeld van Justus Lipsius in de Bondgenotenlaan.

 

De Grote Markt onder de loep  

Woensdag 9 augustus 2017

Je dacht dat je de Grote Markt kende? Je bent er ongetwijfeld al ettelijke keren voorbij gewandeld: de cafés, het Tafelrond, de Sint-Pieterskerk, het stadhuis. Maar ben je er ook al eens blijven stilstaan om elk detail goed te bekijken? De beelden in en op de gevels, de jaartallen, de opschriften, de huisnamen. Geniet samen met ons van de vele kleine en grote details die mee de rijkdom van het Leuvense centrale plein uitmaken.

 

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond

Website: www.leuven-plus.be  

E-mail: leuvenplus@gamil.com  

Tel.: 0460 97 85 66

(Uit Programmagids 2017 Leuven op maat)

 

FIETSTOCHT: DWARS DOOR DE BOERENBUITEN 

 

In navolging van de boerenbuiten-wandeltocht van Broederlijk Delen ten voordele van Burkina Faso op 29 april, halen we midden augustus, bij half oogst, onze fiets van stal. We trekken erop uit richting Sint-Joris-Weert. Via voornamelijk veld- en boswegen verkennen we een stukje boerenbuiten rond Leuven. We stoppen o.a. bij CSA-boerderij ’t Legumenhofke van boerin Greet en aan de wat verderop gelegen boomgaard van het Appelfabriekje, twee kleinschalige projecten rond duurzame landbouw.

 

Wanneer: Zaterdag 19 augustus 2017 van 10.00 tot 14.00 u.

Waar: Vormingplus Oost-Brabant - Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

Prijs: 5 euro

Begeleiding: Dirk Passenier 

Practische info:

Meebrengen: fiets en aangepaste kledij, versnapering voor onderweg.

Plaats van afspraak: 9.45 u. aan Vormingplus, Paul van Ostaijenlaan 24, Heverlee

 

 

 

Een hele zomer lunchconcerten in het historisch hart van Leuven: dat blijft het succesrecept van de Zomer van Sint-Pieter. De zestiende editie biedt zowel vertrouwde klassiekers als nieuwe ontdekkingen.

Samen met Opus 3 – tevens inspirator van het Brusselse moederfestival Midis-Minimes – zorgt 30CC voor een verfrissend aanbod met absolute toppers uit binnen- en buitenland.

 

Van 4 juli tot 31 augustus 2017 in 30CC/Schouwburg en 30CC/Predikherenkerk.

Ticketprijzen: 6 euro (inclusief programmablad) – kinderen -12 jaar: gratis

Concertpas (10 tickets) 45 euro

Tickets kan je ter plaatse kopen vanaf 11.30 uur.

www.zomer-van-sint-pieter.be

 

 

Maandag 14 augustus 2017, 21 u., vooravond van het hoogfeest van Maria’s Tenhemelopneming : zoals de vorige jaren brengt het Gemengd Gelegenheidskoor Vlierbeek  de Gregoriaanse Completen, onder begeleiding van Peter Canniere, dirigent van het Leuvens Gregoriaans Koor in de Oude Abdijkerk van O.L.Vrouw-Vlierbeek (Kessel-Lo).  

 

Zangers en zangeressen en met hen heel veel toehoorders houden van die traditie, herinnering aan het dagelijkse, korte avondgebed van de monniken die de Vlierbeekse abdij gedurende ongeveer acht eeuwen bewoonden. Noctem quietam (et finem perfectum) concedat nobis Dominus omnipotens. Met die gezongen slotzin vraagt men aan de Heer om de aanwezigen een rustige nacht te bezorgen. Daarna volgde eertijds voor de monniken de heel strict te onderhouden “grote stilte”. 

Het initiatief om de Completen te zingen vindt zijn oorsprong in het besef dat de restauratie van een abdijgebouw, en eigenlijk van de ganse abdijsite zoals in Vlierbeek, niet zo maar gereduceerd mag worden tot een zaak van overigens enorme financiële middelen. Bij de restauratie hoort ook, voor zo ver enigszins mogelijk, de herinnering aan het monnikenleven, en meteen overstijgend aan de inbreng die monniken door de eeuwen heen hebben gehad in de ontwikkeling van ons cultureel erfgoed.  Daar hoort – zeker weten - het eeuwenoude gregoriaans bij, zonder franjes, wel authentiek.

Het wil geen concert zijn. Geen ingangsgeld dus. Al wie een half uur authentieke religieuze en culturele ervaring niet schuwt is welkom. En uitgenodigd om daarna te genieten van een glaasje in de Grote zaal van het Nieuw Abtskwartier, bij de ontmoeting van al dan niet bekenden die er allicht zoals u vorige jaren ook al bij waren.

www.abdijvanvlierbeek.be

 

 

 

   

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

   

 

FIETSEN MET SENIORAMA

* Fietsdagtochten 

Dinsdag 25 juli 2017 -  Klein Brabant – vlak (73 km)

Vertrek met auto: 9.00 u. stipt aan Omleiding Herent

Vertrek met fiets: 10.00 u. stipt Heffen (Mechelen)

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 013/78 51 33 of 0494/87 32 72

 

Vrijdag 4 augustus 2017 – Heist op den Berg – vlak (74 km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven met mogelijkheid tot aansluiting om 10.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 44 32 45 of 0476 09 06 17

 

Dinsdag 8 augustus 2017 – Jodoigne - hellingen (70 km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 44 32 45 of 0476 09 06 17

 

*Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 27 juli 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016 44 32 45

 

Donderdag 10 en 24 augustus 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016 44 32 45

 

*Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 1, 15 en 29 augustus 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km). Verzekering verplicht.

V oor meer info: 016 25 44 36

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen (8 km) 

Donderdag 3 augustus 2017 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 23 77 59

 

Namiddagwandeling (5 à 6 km aan traag tempo)  

Woensdag 9 en 23 augustus 2017 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 63 39 26

 

 

 

ZOMERACTIVITEITEN IN SENIORAMA

Bensberg – Roeselberg, Hagelandse heuvels Code: Z9

Donderdag 27 juli – 13.00 u.

Bijdrage: € 4 - Gids: Paul De Smedt

Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 016 22 20 14

 

Ontdekkingsbezoek aan het vernieuwd Leuvense museum M - Code: Z10

Dinsdag 1 augustus – 14.00 u.

Bijdrage: € 10

Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 016 22 20 14

 

Rechtspraak vroeger en nu in Mechelen en daarbuiten Code: Z11

Dinsdag 8 augustus – 12.20 u.

Bijdrage: € 4 - Gids: stadsgids van Mechelen

Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 016 22 20 14

 

 

 

VAKANTIECURSUSSEN IN SENIORAMA

Naast de cursussen in de loop van het jaar organiseert Seniorama zomeractiviteiten en ook vakantiecursussen.

 

Spaans 2 - Code: Spaans SV/2

Seniorama: dinsdag en donderdag van 9.30 tot 12 u.

Data: 1, 3, 8 en 10 augustus 2017 - Aantal lessen: 4

Prijs: € 20 - Lesgever: Lourdes Ortega

Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 016 22 20 14

 

Tekenen - Code: TEKV

Seniorama: vrijdag van 9.30 tot 12 u.

Data: 19, 25 augustus; 1, 8, 15, 22 en 29 september

Prijs: € 35 - Lesgever: Dorien Van Gompel

Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 016 22 20 14

 

Deze cursus is een aanrader voor al wie wil leren tekenen of zijn tekenvaardigheden wil opfrissen of verbeteren door te focussen op basistechnieken voor het tekenen van stillevens, gezichten, lichamen (ook close-ups van lippen, ogen, neus, oren, handen, voeten, enz…) dieren, bloemen.

We werken met potlood en breiden uit met houtskool.

Benodigdheden: tekenpotlood (HB en/of zachter), (kneed)gom, schetsblok A4 of A3, houtskool (dun en/of medium). Deze materialen kunnen eventueel aangekocht worden in de les.

 

Seniorama vzw 

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be 

 

 

 

SCRABBELEN, SCHAKEN EN RUMMIKUB

Senioren zijn er zich van bewust: het geheugen is zoals een puzzel, soms ontbreekt er een stukje en pas na een tijdje zoeken vinden we het stukje terug.

Waarom niet schaken, scrabbelen of rummikub? Het verhoogt je concentratievermogen en verbetert je logisch denken. Daarom wordt schaken en scrabbelen sterk aanbevolen voor senioren.

Indien je je geheugen progressief wil verbeteren, kan je bij Seniorama elke woensdagnamiddag van 14.00 u. de schaak-, rummikub- en scrabblekunst beoefenen of aanleren.

 

 

 

GSM, iPhone, smartphone

Wie problemen heeft met gsm/smartphone of iPhone kan telkens op donderdag

vanaf 10 u. een afspraak maken met een lesgever. Merk en type van het toestel opgeven en je probleem zo goed mogelijk omschrijven. Zorg ervoor dat je toestel opgeladen is.

Inschrijven via het onthaal van Seniorama tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Bijdrage: € 5 vooraf te betalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

LEUVEN+: ZOMERAANBOD VOOR INDIVIDUELE BEZOEKERS

Leuven in een notendop

Voor een eerste kennismaking met de stad is dit de ideale wandeling. Je ontdekt bekende monumenten en trekpleisters: de Grote Markt met het stadhuis, de Lakenhalle, de universiteitscolleges en de kroegen van de Oude Markt. Maar we nemen je ook mee naar kleine straatjes en steegjes, parken en binnentuinen en we vertellen je verhalen en anekdotes over de bekende en minder bekende personen die hun stempel op onze stad Leuven hebben gedrukt. Na afloop begrijp je waarom Leuven zich nog altijd met recht en reden ‘de beste stad van Brabant’ mag noemen.

 

Elke zaterdag vanaf 1 juli tot 26 augustus 2017 om 14.30 u.

In het Engels op zondag 9 juli en 13 augustus om 11 u.

Vertrek: aan de pui van het stadhuis. De wandeling duurt 1.30 u.

Kostprijs: 6 euro per persoon.

Tickets zijn verkrijgbaar aan de balie van Toerisme Leuven of online via:

http://www.visitleuven.be/nl/online-tickets 

 

(Uit Programmagids 2017 Leuven op maat)

 

 

 

LEUVEN+: ZOMERAANBOD VOOR INDIVIDUELE BEZOEKERS

Op stap met een begijn

Een Leuvense begijn neemt je mee op een wandeling door het Groot Begijnhof van Leuven (Unesco Werelderfgoed) en vertelt over haar dagelijkse leven in de 17de eeuw. Volgden de begijnen toen nog de oorspronkelijke idealen van deemoed en kuisheid? Of namen ze het niet meer zo nauw met hun geloften, genoten ze van overvloedig gedekte tafels en dronken ze en dansten ze naar hartenlust?

Zal je een relativerend en soms een beetje ondeugend verhaal van haar leven brengen tijdens de wandeling door het prachtig gerestaureerde Leuvense Begijnhof met Kerk, infirmerie, H. Geesttafel, huizen en conventen…

 

Elke zondag tot en met 24 september 2017 (behalve op 10 september) om 11 u.

Vertrek: aan het stadhuis.

De wandeling duurt 1.30 u. en wordt

ofwel in het Nederlands/Frans (2, 16 en 30 juli; 13 en 27 augustus; 24 september)

of Nederland/Engels (op 9 en 23 juli; 6 en 20 augustus; 3 en 17 september) begeleid.

Kostprijs: 6 euro per persoon.

Tickets zijn verkrijgbaar aan de balie van Toerisme Leuven of online via:

http://www.visitleuven.be/nl/online-tickets 

 

(Uit Programmagids 2017 Leuven op maat)

 

 

 

ZINTUIGENWANDELING IN HEVERLEEBOS 

 

 

Woensdag2 augustus 2017 van 13.30 tot 16.00 u.

Parking Zoet Water, Maurits Noéstraat 15, 3050 Oud-Heverlee

Code: 175711 - Bijdrage: 5 euro

 

Op zoek naar een alternatief voor het zoveelste pretparkbezoek? De zintuigenwandeling in Heverleebos is een inspirerende natuuruitstap voor jong en oud! Kijk naar de pracht van het bos, luister naar het concert van de vogels, voel het zachte en ruwe van de groene omgeving en snuif de kruidige geuren op. Al je zintuigen worden geprikkeld tijdens deze wandeling! Als afsluiter proeven we iets lekkers uit de rijke voorraadkast van de natuur. Kortom een wandeling om samen ten volle van te genieten.

 

Praktische info:

Versnapering inbegrepen. Ook kinderen kunnen ingeschreven worden.

Voorzie aangepaste kleding en schoeisel volgens de weersomstandigheden. Breng eventueel muggenmelk mee.

Plaats van afspraak: parking Zoet Water in Oud-Heverlee naast de Zaal de Roodenberg, Maurits Noéstraat 15.

Begeleiding: An Schellekens 

Schrijf je in: https://www.vormingplusob/zintuigenwandeling-voor-jong-en-oud-heverleebos  

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

 

IEPER 

 

Davidsfonds cultuurreizen 

 (Her)ontdekking  van het slagveld van WO I met muzikaal eerbetoon  

* Bezoek aan de oude slagvelden, gedenktekens en musea rond Ieper 

* Begeleiding en duiding, door em .prof. dr. Luc De Vos en componist Piet Swerts 

* Wereldpremière van A Symphony of Trees van Piet Swerts  

 

Dag 1. Oostende – Gistel – Nieuwpoort – Diksmuide – Vladslo – Ieper 

Dag 2. Ieper

Dag 3. Boezinge – Langemark – Zillebeke – Zonnebeke – Ieper – Oostende 

 

Reisdata: 14 september – 16 september 2017

Reissom: per persoon

2-persoonskamer: 730 euro

Toeslag 1-persoonskamer: 45 euro

Korting voor Davidsfondsleden: 40 euro

Aantal deelnemers: Minimum 15, maximum 25

 

Inbegrepen in deze reissom:

*Ticket voor het concert met de creatie van Piet Swerts A Symphonie of Trees

* De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken

* Reisbegeleiding en deskundige toelichting van Luc De Vos en Piet Swerts 

* Gebruik van de audiofoon

* Fooi voor de chauffeur 

* Overnachtingen met ontbijt in een kwaliteitsvol hotel  

* 1 avondmaal, 1 broodmaaltijd en 3 middagmalen  

* Vervoer in een comfortabele autocar, vertrek aan het station van Oostende

* Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering 

Opgelet: Deze reis vertrekt vanuit het station van Oostende en niet vanuit de luchthaven van Zaventem

 

Davidsfonds Cultuurreizen 

Omnia Travel, Mgr. Ladeurzeplein 15, 3000 Leuven 

Tel.: 016 24 38 38

E-mail: cultuurreizen@omniatravel.be

WWW.DAVIDSFONDS.BE/CULTUURREIZEN

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 09 september 2017

 

Teller vanaf 22/8/2009