St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 19   10 mei 2017

VIERINGEN

DOOPSEL     HUWELIJKEN

 OVERLIJDENS

PAROCHIENIEUWS

FRANCISCUS  ANTONIUS  DON BOSCO  

Pastorale Zone kessel-Lo  

 

Bezinning           Huur zalen

WAT ONS VERBINDT...      EN VERDER DAN FRANDO  

bijgewerkt 03/05/2017 14:41:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE

 

De toekomst van de Kerk zal ook ditmaal, zoals altijd, bepaald worden door de heiligen. Dus door mensen die verder zien dan de leuzen die echt modern zijn. Door mensen die meer kunnen zien dan anderen omdat hun leven een grotere dimensie heeft. Zelfverloochening, welke de mens vrij maakt, wordt slechts verkregen doordat hij zichzelf dag in, dag uit, prijs geeft in kleine dingen. In deze dagelijkse passie, waardoor de mens pas ontdekt met hoeveel banden hij vastzit aan zichzelf, in deze dagelijkse passie en alleen daarin komt de mens beetje bij beetje open te liggen. In de mate waarin hij geleefd heeft en geleden heeft, in die mate ziet hij.

Ratzinger  

 

 

 

MEDITATIE IN DE 

CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Tot persoonlijke harmonie komen

Een van de opvallendste kenmerken van onze tijd is het bijna universele gevoel dat bij de mensen leeft, dat zij op de een of andere manier terug moeten naar de basis van persoonlijk vertrouwen, naar de grond, het fundament van hun leven. Er bestaat een bijna universele angst om in een toestand van niet-zijn te raken, om het contact met onszelf te verliezen, of om op een zekere afstand van onszelf te leven. James Joyce zei over een van zijn personages dat ‘hij op een afstand van zijn lichaam leefde’. Het was in zijn eenvoud een schitterende, maar accurate diagnose van wat wij vervreemding zijn gaan noemen.

John Main – Uit ‘Van Woord naar Stilte’ 

 

Op maandag 22 mei is de tweede meditatie-avond van deze meimaand.

Afspraak om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

Meditatiegroep Kessel-Lo:

Data eerste helft van 2017  

---------------------------------------------------

   maandag 22 mei 2017

   maandag 5 juni 2017

   maandag 19 juni 2017

 

 

VIERINGEN

 

                               

                 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 10 mei 

14 u.: Samana

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 11 mei 

14 u.: Seniorencafé

AV: Koor PARCOEUR

 

Vrijdag 12 mei   

VM: De Ark

NM: Bar Michotte

 

Zondag 14 mei

Rond 11 uur na de viering: orgelconcert door Herman Baumers

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

 

Dinsdag 16 mei

14 u.: Seniorencafé

 

Woensdag 17 mei  

13.30 u.: Samana Crea

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

Agenda 

Parochie-geloofsgemeenschap Sint-Antonius  

 

Donderdag 11 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

18.45 tot 20.15 uur repetitie Frando-vormsel

 

Vrijdag 12 mei          

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 16 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Samana Gewestelijke uitstap naar Zichem-Zussen-Bolder met optreden van Luc Steeno

 

Donderdag 18 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 19 mei          

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

Donderdag                    18 mei 2017     Gewestelijke uitstap Ziekenzorg cm

Zondag                          21 mei 2017     Vormsel

Donderdag                    25 mei 2017     Ons Heer Hemelvaart

Zondag                            4 juni 2017     Pinksteren

Zondag                          18 juni 2017     Kristoffelviering

                                                                zegening weggebruikers

Woensdag                     23 juni 2017     Bedevaart naar Scherpenheuvel

Zondag                          25 juni 2017     Afsluiting van het pastoraal jaar

                                                                Dankviering en BBQ

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Kalender van de eigen activiteiten 2017

 

* Lentewandelmidweek: 15 mei – 19 mei 2017

* Lentewerkweekend: 19 mei – 21 mei 2017

* Lentekriebels: 24 mei – 28 mei 2017

* Zomerwerkweekend: 23 juni – 25 juni 2017

* Werkvakantie: 11 aug. – 20 aug. 2017

* Vasten en zuiveren: 3 sept. – 8 sept. 2017

* Stekskesweekend - 29 sept. – 1 okt. 2017

* Herfstwandelweekend: 22 sept. - 24 sept. 2017

* Nazomerwandelmidweek: 25 sept. – 29 sept. 2017

* Werkweekend: 20 okt. – 22 okt. 2017

* Verstillende parels: 29 okt. – 2 nov. 2017

* Winterwandelmidweek: 11 dec. – 15 dec. 2017

* Van oud naar nieuw: 29 dec. 2017 – 1 jan. 2017-2018

 

Deelnemingskosten voor de eigen activiteiten  

1. Een gewone activiteit (3 maaltijden per dag inbegrepen)

Per persoon, per nacht

Volwassenen (+ 18 jaar) 20 euro pp/n; Kind (13-18 jaar) 16 euro pp/n; Kind (6-12 jaar) 12 euro pp/n; Kind (4-5 jaar) 8 euro pp/n  

 

2. Een activiteit met als doel het onderhoud van het Molenhuis (werkweekends, werkvakantie, groenweekend, e.d.) 3 maaltijden per dag

Volwassenen (+ 18 jaar) 10 euro pp/n; Kind (13-18 jaar) 8 euro pp/n; Kind (6-12 jaar) 6 euro pp/n; Kind (4-5 jaar) 4 euro pp/n

 

Contactadres:

Vzw. Moulin de Belle Meuse

Koning Albertlaan 143, 3360 Korbeek-Lo

0495 50 61 75

contact@moulindebellemeuse.be  

Website: www.moulindebellemeuse.be  

info@moulindebellemeuse.be  

 

 

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN

 

 

 

* Don Bosco anno 1969 *

 

 

KOËDUKATIE

Konkreet in de Chiro

Vanaf 8 januari zullen de speelclub en de sterrekens kennis maken met een gezamenlijke werking. De andere afdelingen zullen geleidelijk met deze gemeenschappelijke opvoedingsmethode gekonfronteerd worden, zonder het eigen ik van jongen of meisje over het hoofd te zien.

De leiding

Parochieblad 9 januari 1969

 

NOG ENKELE UITSLAGEN VAN KERKENBOUWZONDAG

Blauwput        16.380 - Sint Geertrui             5.175

Sint Jozef          3.847 - Sint Kwinten           3.125

Sint Michiel      3.000 - O.L.V. Midd.          6.822

Sint Pieter         6.477 - Benedictijnen              999

Capucijnen        3.332 - Conventuelen           6.200

Jezuïeten           2.735 - Minderbroeders       6.150

Picpussen          3.645 - Bierbeek                   3.371

Butsel                2.000 – Vertrijk                    1.380

Haasrode          1.818 -  Opvelp                    2.649

Willebringen     2.150

Tot daar de rekeningstaat, zoals wij hem ontvingen. Dank aan allen die dit hebben mogelijk gemaakt. Met steeds hernieuwde inspanningen zullen we er wel komen.

Parochieblad 30 januari 1969

 

WIST U?

dat het bisdom Caracas iets groter is dan het bisdom Gent, doch dat het slechts 585 priesters telt? En van deze 585 priesters zijn er 488 vreemdelingen. Een van de vele problemen voor al deze vreemde priesters is het zich aanpassen aan de mentaliteit van de bevolking. Zij moeten het “Europeaan-zijn" volledig kunnen afleggen om Venezolaan te worden met de Venezolanen om door hen te worden aanvaard.

 

Laten wij de eerste zondag van de maand februari eens speciaal in gedachten verenigd zijn met al deze missionarissen die het beste van zichzelf geven om de ware leer van Christus ook in Zuid-Amerika te laten open bloeien. Zeer in het bijzonder denken wij dan aan onze voormalige pastoor E.H. Vanhoorenbeke die ook de zware opgave aanvaardde om zichzelf weg te cijferen en een beetje Venezolaan tracht te zijn.

 

Moge hij erin slagen om de echte, levende Christus NU te laten wandelen en preken in Venezuela. Veel moed en veel geluk Padre Eugenio, want de parochiegemeenschap Don Bosco blijft met U één in gedachten en werk.

Parochieblad 30 januari 1969

 

VOOR WIE VAN CIJFERS HOUDT

In het jaar 1968 werden er 87 kinderen gedoopt, waarvan 25 in de parochie.
Er zijn 18 huwelijken, in de parochie, ingezegend.
79 kinderen deden hun plechtige geloofsbelijdenis en werden gevormd.
Er waren 19 sterfgevallen.

Parochieblad 20 februari 1969

 

CARACAS

Begin april 1966 verscheen in het ledenblaadje van het Caracashulpfonds een klein verslag over de afreis van onze voormalige pastoor E.H. Van Hoorenbeke.

 

Het luidde als volgt: Hoe Eugenio vertrok

De zon uit Caracas hadden ze voor de gelegenheid boven Kessel-Lo gehangen. Een stralende dag waarvan niemand zou geloven dat het nog maar de 14e maart was.

 

Om 8.30 uur droeg hij nog een laatste mis op in de kapel die zijn handen hadden gebouwd. Hij deed het niet zoals gewoonlijk. Gespannen, zenuwachtig. Verborgen ontroering. Onderdrukte gevoelens.

Maar hij bleef ze de baas. Zijn woorden, zijn gebaren, het was één groot afscheid. Afscheid van alles waarvan hij nu het meest besefte hoe dierbaar het hem was. De strijd zou gans de dag duren. Hij moest zich lostrekken, zich vrijmaken.

Om 9.10 uur kroop hij in een der autobussen en trachtte met opgewekt lachen zijn weemoed te verbergen. De kleine karavaan tufte weg en hij voelde zich een beetje sterven. In Zaventem ging het er gezellig aan toe. Vrolijke praatjes, kinderkopjes strelen, grapjes vertellen en hardop lachen om niet te moeten wenen. En men filmde en maakte groepsfoto's. Dan schoof iedereen zonder het te beseffen naar de kapel van de luchthaven. Men bad en men zong: Nader bij U mijn God, nader bij U... Bij velen brak er iets. De toegeknepen kelen snikten zich los. Men trachtte nog dankwoorden te zeggen. Iedereen moest nog eens de hand gedrukt worden. Hij hield zich sterk en probeerde nog te gekscheren. Douane formaliteiten en... daar ging hij... vergezeld van enkele uitverkorenen tot aan het vliegtuig. Hij wuifde en verdween. En toen niemand van Kessel-Lo hem nog kon zien, diep in zijn vliegtuigzetel, kon hij het niet meer onderdrukken en... hij weende... Een man, een priester, een mens...

***

Drie jaren zijn nu vervlogen. Het CARACASHULPFONDS heeft ondertussen altijd achter onze missionaris gestaan. Iedere maand krijgt hij 12.000 en 15.000 fr toegestuurd. Soms krijgt hij nog iets extra. Al dat geld komt van mensen die onvermoeid en vastberaden elke maand een klein beetje van hun overvloed afgeven voor hun missionaris. Ze houden dat nu reeds meer dan drie jaar vol. Is dat niet fantastisch!

 

Binnenkort hopen we E.H Vanhoorenbeke in ons midden te hebben. Alhoewel hij weer in een periode zit dat hij geen tijd vindt om ons te schrijven, kwamen we langs de Eerw. Zusters van Vorselaar te weten dat hij van plan is om met verlof te komen. We hopen hem terug te zien en uit zijn eigen mond te vernemen hoe al onze giften en inspanningen heilzaam zijn voor de ontwikkelingslanden en dan zeer in het bijzonder voor Venezuela.

Parochieblad 24 april 1969

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

   

 

OMTRENT ROUW EN VERDRIET

Over afscheid nemen van het leven

Vrijdag 19 mei 2017 van 19.30 tot 21.30 u.

LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 – 3000 Leuven

Bijdrage: 7 euro

Spreekster: Lut Rubbens

 

Iemand verliezen is een ingrijpend gebeuren, het schudt mensenlevens grondig door mekaar. Het project ‘Omtrent rouw en verdriet’ schenkt in 2017 volop de aandacht aan het leven en hoe er afscheid van te nemen.

 

Lut Rubbens werkte jaren als verpleegkundige op de palliatieve zorg van het UZ Leuven. Zij brengt oprechte en verhelderende getuigenissen van aan het sterfbed. Taboedoorbrekend, concreet en herkenbaar: een belangrijke houvast voor iedereen.

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01

info@vormingplusoostbrabant.be 

www.vormingplus.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be  

 

 

 

 

KIRIKOU

Inzameling spullen, nu voor kinderen tot 12 jaar 

 

Baby- en kindermateriaal in goede staat inzamelen voor Leuvense gezinnen die er nood aan hebben: met die eenvoudige formule startte twee jaar geleden het project Kirikou. Nu is het project zo’n succes dat het haar doelgroep uitbreidt tot kinderen van 12 jaar.

 

Kirikou werd in 2015 opgestart door stad Leuven, Huis van het Kind Leuven en tal van Leuvense partnerorganisaties om samen materiële zorgen tijdens zwangerschap en jong ouderschap weg te nemen. De geschonken spullen worden verdeeld over kwetsbare gezinnen.

Het project kende in 2016 een sterke groei. 221 unieke gezinnen werden geholpen met kindermateriaal en dat is meer dan dubbel zoveel als in 2015. Er werden maar liefst 1.557 artikelen geschonken.

“Om aan de vraag te blijven voldoen verhuisde Kirikou naar een ruimer depot in de Andreas Vesaliusstraat”, zegt schepen Bieke Verlinden. “Bovendien breidt Kirikou zijn doelgroep vanaf april uit tot 12 jaar, om kwetsbare gezinnen nog beter en langduriger te versterken. “

De nood blijft groot maar de solidariteit tussen Leuvense gezinnen volgt op de voet. Via het duurzaam herverdelen van kwalitatieve kinderspullen proberen we met Kirikou tegemoet te komen in de materiële en financiële zorgen van kwetsbare gezinnen.

(Krant Het Nieuwsblad – 20 april 2017)

 

Kirikou – Andreas Vesaliustraat 47 – 3000 Leuven

Tel 0486 44 73 20

E-mail: kirikou@huisvanhetkindleuven.be

Openingsuren: Ma.,Di., Wo. Van 8 tot 17 u.; Do. Van 8 tot 18 u.; Vr. van 8 tot 17 u.

Gesloten op Za. en Zo. En op feestdagen. (Raadpleeg de website)

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

 

 

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

   

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Zal er in 2050 voldoende voedsel zijn voor de wereldbevolking?  

Duurzame voedselzekerheid onder druk 

Prof. Wannes Keulemans (Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen) 

Dinsdag 9 mei 2017

 

Duurzame en schone chemie: een toekomst zonder olie?

Prof.  Bert Sels (Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen)

Dinsdag 16 mei 2017

 

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

BABBEL OP ZONDAG

Zondag 14 mei 2017

We horen regelmatig op Seniorama dat alleenstaande deelnemers en vrijwilligers op zoek zijn naar een moment om gezellig samen te zijn. Ze hebben zin in een leuk gesprek, een glimlach, of willen hun gedachten vrijblijvend delen met anderen.

Ben jij iemand die een gezellige babbel met andere alleenstaanden ziet zitten? Dan nodigen we je graag uit op ons maandelijks ontmoetingsmoment.

Deze gaat door in taverne ’t Paviljoen in Kessel-Lo (Diestsesteenweg 300).

Vanaf 14.30 uur is een vrijwilliger van Seniorama aanwezig.

 

FIETSEN MET SENIORAMA

* Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 16 en 30 mei 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km).

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 25 44 36

 

* Fietsdagtochten 

Donderdag 19 mei 2017 -  Scherpenheuvel-Zichem – meestal vlak (85 km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven met mogelijkheid tot aansluiting om 10.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug.

Verzekering verplicht.  

Voor meer info: 016 44 32 45 of 0476 09 06 17

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling: Bokrijk  (16 km)

Woensdag 17 mei 2017

Bijeenkomst om 9.20 u. in Seniorama.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 63 39 26 of 0472 90 40 96 en 015 51 46 36 of 0499 41 02 97

 

FILM

“Mao’s Last Dancer” – Australië, Verenigde Staten  - 2009 – 117 minuten

van: Bruce Beresford - met: Chi Cao

Datum: vrijdag 19 mei 2017 van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5 euro, leden 4 euro

 

SCRABBELEN, SCHAKEN EN RUMMIKUB

Senioren zijn er zich van bewust: het geheugen is zoals een puzzel, soms ontbreekt er een stukje en pas na een tijdje zoeken vinden we het stukje terug.

Waarom niet schaken, scrabbelen of rummikub? Het verhoogt je concentratievermogen en verbetert je logisch denken.

Daarom wordt schaken en scrabbelen sterk aanbevolen voor senioren. Indien je je geheugen progressief wil verbeteren, kan je bij Seniorama elke woensdagnamiddag vanaf 14.00 u. de schaak-, rummikub- en scrabblekunst beoefenen of aanleren.

 

Seniorama vzw  

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be  

 

DROOM-IN-ZICHT

Iedereen slaapt… en iedereen droomt!

Wil jij weten waarom je droomt? Wil je weten wat je droom je vertelt?

 

CM-kern Heverlee organiseert het infomoment ‘droom-in-zicht’ om je meer inzicht te geven in de betekenis van je dromen.

 

Maandag 22 mei 2017 om 19.30 u.

Raadzaal Gemeentehuis Heverlee, Waversebaan 66 (gratis parkeergelegenheid achter het gemeentehuis).

Meer info en inschrijven: Sofie Coene

016 35 96 00 of www.cm.be/agenda  

 

 

Laatst bijgewerkt: 03 mei 2017

 

Teller vanaf 22/8/2009