St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 18   3 mei 2017

VIERINGEN

DOOPSEL     HUWELIJKEN

 OVERLIJDENS

PAROCHIENIEUWS

FRANCISCUS  ANTONIUS  DON BOSCO  

Pastorale Zone kessel-Lo  

 

Bezinning           Huur zalen

WAT ONS VERBINDT...      EN VERDER DAN FRANDO  

bijgewerkt 29/04/2017 17:19:55

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE

 

Bepaalde aspecten van het leven, zoals waarheid en gerechtigheid en trouw komen de mens zo onvoorwaardelijk heilig voor, dat hij het verantwoord acht er zijn leven voor te geven. Omdat het leven van de mens ernstig en heilig is, ervaart hij ook de dood van een mens als ernstig en heilig, in tegenstelling met het afsterven van al het andere in de wereld. Hij stelt zich dan ook de vraag of het de dood dan wel het leven is, dat het laatste woord heeft over de mens en zijn geschiedenis. Als het de dood zou zijn, dan leven wij onder de dictatuur van de absolute absurditeit. Tegen dit antwoord komen wij in verzet omdat daarmee de onvoorwaardelijke ernst van het leven ontkend wordt. Uit dit contrast nu wordt de hoop geboren, dat er achter dit leven, juist omdat het heilige ernst is, een verborgen macht van goedheid, waarheid en gerechtigheid schuil gaat, die Heer is over leven en dood.

J. Lescrauwaet  

 

 

 

MEDITATIE IN DE 

CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Misschien de grootste tragedie is dat we ons leven kunnen beëindigen zonder ooit echt in aanraking te zijn gekomen met onze eigen geest. Dat contact betekent dat we de harmonie van ons zijn ontdekken, mogelijkheden tot groei, onze heelheid.

Al te veel beleven we slechts vijf procent van onze mogelijkheden in ons leven. Maar er staat natuurlijk geen maat op onze mogelijkheden. De christelijke traditie leert dat die oneindig zijn. Als we ons maar willen keren van het zelf naar de ander wordt de ‘ontplooiing van onze geest grenzeloos. Wat het Nieuwe Testament ‘bekering’ noemt is een totale omkering.

John Main – Uit ‘Word made flesh’  

 

 

Op maandag 22 mei is de tweede meditatie-avond van deze meimaand.

Afspraak om 20 uur in de stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

Meditatiegroep Kessel-Lo:

Data eerste helft van 2017  

---------------------------------------------------

   maandag 2 mei 2017

   maandag 22 mei 2017

   maandag 5 juni 2017

   maandag 19 juni 2017

 

 

VIERINGEN

 

                               

                 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 3 mei 

12.15-15.30 u.: Eerste Communie

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 4 mei 

VM: De Ark

14 u.: Seniorencafé met matcurling

AV: Koor PARCOEUR

 

Vrijdag 5 mei   

VM: De Ark

NM: Bar Michotte

 

Zondag 7 mei

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

 

Dinsdag 9 mei

14 u.: Seniorencafé

AV: Prisma

 

Woensdag 10 mei  

14 u.: Samana

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

 

Agenda 

Parochie-geloofsgemeenschap Sint-Antonius  

 

Woensdag 3 mei

17.15 tot 19.00 uur repetitie eerste communie

 

Donderdag 4 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Dinsdag 9 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 11 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

18.45 tot 20.15 uur repetitie Frando-vormsel

 

Vrijdag 12 mei          

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

Zondag                            7 mei 2017     Eerste Communie

Donderdag                    18 mei 2017     Gewestelijke uitstap Ziekenzorg cm

Zondag                          21 mei 2017     Vormsel

Donderdag                    25 mei 2017     Ons Heer Hemelvaart

Zondag                            4 juni 2017     Pinksteren

Zondag                          18 juni 2017     Kristoffelviering

                                                                zegening weggebruikers

Woensdag                     23 juni 2017     Bedevaart naar Scherpenheuvel

Zondag                          25 juni 2017     Afsluiting van het pastoraal jaar

                                                                Dankviering en BBQ

 

 

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

LENTEKRIEBELS 30ste editie 

Molenhuis Bérismenil  

Van woensdag 24 mei, 19 uur, tot zondag 28 mei 2017, 16 uur

 

Heb jij ook last van kriebels als je de lente ruikt? Groeit er bij jou het verlangen om buiten te vertoeven en sportief bezig te zijn, te wandelen, te kajakken, te klauteren? Dan bieden wij, reeds voor de 30ste keer, een gemengd en beproefd programma aan voor jong en oud die beschikken over  een goede fysieke conditie. Met teambuildingsactiviteiten en sport- en spelvariaties willen we het groepsgebeuren aanscherpen.

 

Begeleiding: André, Rozette, Alfred, Kristien, Martine, Veerle, Tim

Activiteiten: Varen, mountainbike, klimmen,wandelen, teambuilding

 

Varia:

- Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 50.

- Muziekinstrumenten en gezelschapsspellen: Zeker welkom!

 

Het hele gebeuren wordt mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Heb je interesse om ook iets te doen? Zoals: kinderanimatie, een spel, begeleiden van een activiteit, nieuwe ideeën… laat het ons weten.

 

Deelnemingsvoorwaarden 30ste Lentekriebels 

1. Inschrijven vóór 14 mei 2017

2. Vul het online inschrijvingsformulier: “Lentekriebels 2017” in via onze website:

www.moulindebellemeuse.be/acticiteiten 

3. Minderjarigen kunnen maar inschrijven onder de verantwoordelijkheid van minstens een deelnemende volwassene.

4. In principe schrijft men in voor de volledige periode en met actieve deelname aan alle activiteiten.

5. Stort vooraf de volledige deelnemingssom + de gehuurde materialen + de extra’s

- Voor het gebruik en de afschrijving van sport- en spelmateriaal, vervoerskosten, extra verzekering,

   e.a., vragen we 5 euro extra per persoon vanaf 10 jaar.

 

Meebrengen:

Basisuitrusting: Slaapzak, hoeslaken en kussensloop, warme kleren en regenjas, toiletgerief, wandelschoenen, laarzen, huispantoffels, zaklampen.

 

Naast de basisuitrusting:

Voor alle nevenactiviteiten: stapschoenen of sportschoenen, sportieve (ravot) kledij, kleine rugzak, drinkbus, regenkledij.

 

Voor de vaarders:

- zwemkledij of kleding die nat mag worden (ideaal = wetsuit)

- reservekledij, handdoeken, regenvestje, een plastiek vuilniszak (om je reservekledij droog te houden) en eventueel een touw om je boot vast te maken

- vaste sportschoenen waarmee je in het water kan stappen

- De verhuurder voorziet zwemvesten en waterdichte tonnetjes

 

Voor de terrein fietsers:

- een mountainbike (terreinfiets) is onontbeerlijk (eigen of gehuurd)

- fietshelm is verplicht. De verhuurder voorziet alleen helmen voor zijn fietsen.

- nauwsluitende korte of lange (fiets) broek, best met inlegkruis

- ademende warme fietskledij en regenvestje, rugzakje, drinkbus

- reserveonderdelen en plakgerief voor je eigen fiets

 

Voor de klimmers:

- stevige schoenen met antislipzolen  

 

Voor de wandelaars:

- goede waterdichte stapschoenen (geen basketters of sandalen)

- eventueel rubberen laarzen, rugzakje, veldfles of lege plastieken fles, handdoek, zakmes, plastiek zeiltje (om op te zitten

 

Zeker niet meebrengen:

Drankjes in wegwerpverpakking, privé drank en voedsel (tenzij om uit te delen), muziekinstallatie, huisdieren, zeurkousen …

 

Kostprijs: volwassenen (+ 18 j.) 20 euro pp/n, kinderen (13-18 j.) 16 euro pp/n, kinderen (6-12 j.) 12 euro pp/n, kinderen (4-5 j.) 8 euro pp/n  (Vier nachten)

Extra kost (+ 10 j.) 5 euro, zitplaats in kajak of duo 18 euro, MTB 17 euro.

De prijs mag geen bezwaar zijn. Neem bij twijfel contact op met André.

De ingeschreven deelnemers ontvangen meer informatie rond 18 mei 2017

 

Verantwoordelijke: André Smets, Landbouwstraat 5, 3010 Kessel-Lo

016 25 05 38 of 0485 71 13 90 / smets.andre@telenet.be

Bankrekening: BE76 9793 8094 7495 van Smets – Moulin de Belle Meuse. Met vermelding: Lentekriebels 2017 met x personen

Actuele informatie over alles rond Het Molenhuis: www.moulindebellemeuse.be  

 

 

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN

 

 

 

* Don Bosco anno 1968 *

 

HIER EN NU IN LATIJNS AMERIKA

Gedurende de maand juni werden er op de Nederlandse televisie een viertal reportages uitgezonden onder de titel "Hier en nu in Latijns Amerika". In twee van deze afleveringen kwamen enkele merkwaardige interviews voor met E.H. Vanhoorenbeke, onze voormalige pastoor die nu als missionaris werkt in de krottenwijken van Caracas. Enkele mensen van onze parochie hebben getracht de films in leen te krijgen of desnoods te kopen ten einde ze te kunnen vertonen in onze gemeenschap.

Ongelukkiglijk zijn de films enkel geschikt om afgedraaid te worden langs de telecinema. Vooraleer wij dat wisten waren wij reeds naar Brussel getrokken om er de films te gaan proefkijken in de BRT studio's. De reportages tonen aan dat er in 't algemeen een grote kloof bestaat tussen het hogere kerkelijke gezag en de mensenmassa's.

Corpulente bisschoppen beweren vanaf hun troon dat de toestand niet alarmerend is terwijl er uitgemergelden in hun krotwoningen liggen te creperen en terwijl aan de universiteiten 80% van de studenten communistische sympathieën hebben en slechts revolutie als enig redmiddel beschouwen. Men ziet er het schrijnend verschil tussen de conventionele verouderde burgerlijke Kerk die de mensen laat berusten in hun lot en de dynamische, stuwende, overweldigende Kerk die E.H Vanhoorenbeke tracht uit te bouwen: de Kerk van de echte liefde en de rechtvaardigheid, de Kerk die heilige huisjes instampt, taboes stuk slaat en breekt met de magische banden waaraan de eenvoudige arme stumperds gekluisterd liggen. Heeft die Kerk nog enige kans om de wedloop in Zuid-Amerika te winnen of zullen wij ook moeten gaan geloven zoals 80% van de Venezolaanse studenten dat enkel nog een communistische revolutie heil kan brengen aan de verwaarloosde massa's?  

 

E.H. Vanhoorenbeke vraagt uw gebed want zonder goddelijke hulp denkt hij de wedloop te zullen verliezen. En ook vraagt hij, indien gij U er niet voor tekort doet, een klein beetje geldelijke steun. Het Caracashulpfonds stuurde tot nog toe geregeld 10.000 fr. per maand naar E.H. Vanhoorenbeke. Dat is zijn enige bron van inkomsten. Maar hoe kan het Caracashulpfonds dat volhouden zonder uw hulp?  

- P.C.R.890 van de Kredietbank te Leuven met vermelding "voor rekening nr. 3/00/13/22480 van Caracashulpfonds"

- Ofwel kunt U uw adres opgeven op de Koetsweg 15 en dan komt er een lid van Caracashulpfonds elke maand uw bijdrage ophalen. En dat lid komt, ook al was het maar om 1 fr. af te halen of om even met U te praten over onze verantwoordelijkheid ten overstaan van Latijns-Amerika.

Parochieblad 31 oktober 1968

 

JONGERENMIS

Op dit ogenblik zijn er twee werkgroepen bezig hun hoofd te breken hoe men een goede jongerenmis zal kunnen uitbouwen. Een groep houdt zich vooral bezig met de muziek, de ander met de liturgische inhoud. Wie wil hieraan nog verder meewerken? Hij laat maar iets horen!

Parochieblad 28 november 1968

 

OPGELET

Vanaf zaterdag 30 november heeft de avondmis plaats om 18 UUR en niet meer om 19.15 u. (alleen de zaterdag natuurlijk!)

Parochieblad 28 november 1968

 

KERKBOUWZONDAG

Heeft ons zeker weeral een heel stapke verder gebracht in onze geldelijke mogelijkheden om te bouwen. Van enkele parochies zijn de uitslagen reeds binnengekomen. We willen ze meedelen naargelang ze ons meegedeeld worden.

Paters Jezuïeten: 2735 fr.

Paters Capucienen: 3332 fr.

Willebringen: 3000 fr.

Universitaire parochie: 683 fr.

En vooral nogmaals een flinke proficiat voor de goede medewerkers die in de verschillende parochies onze noden zijn gaan bekend maken. Ook een hartelijk dankwoordje voor de vele mensen die in de peterparochies zo fijn meeleven en steunen. Naar het woord van de "predikanten" was het soms echt ontroerend hoe gans belangloos men wil helpen. Dat heeft ons toch dikwijls getroffen.

Parochieblad 26 december 1968

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

OMTRENT ROUW EN VERDRIET 

 

Film Beni Files

Woensdag 3 mei 2017 van 20 tot 22 u.

Damiaancentrum – Sint-Antoniusberg 5 – 3000 Leuven

Inschrijven 5 euro via www.afrikafestival.be

 

Iemand verliezen is een ingrijpend gebeuren, het schudt mensenlevens grondig door mekaar. Het project ‘Omtrent rouw en verdriet’ schenkt in 2017 volop de aandacht aan het leven en hoe er afscheid van te nemen.

 

Film Beni Files: Sinds 2014 werden meer dan 1000 mannen, vrouwen en kinderen uit Beni brutaal afgeslacht. Vele anderen werden verkracht en/of ontvoerd. Niemand weet waarom. De wereld kijkt weg. In deze beklijvende documentaire geven 100 getuigen de slachtoffers een gezicht.

(Vormingplus Oost-Brabant)

 

POSITIEF DENKEN EN DE KUNST VAN HET GENIETEN

Op vrijdag 5 mei 2017 van 19.30 tot 22.00 u.

LDC Wijnveld – Wingerdstraat 14 – 3000 Leuven

Prijs: 7 euro

Begeleiding: Bart Schoovaerts

 

Je dag om zeep wegens een vlek op je hemd? Je uitstap verknoeid omdat de zon niet schijnt? Je humeur onder nul door de ochtendfile?

Laat tegenvallers je leven niet vergallen. Leer positief te denken! Een dosis realisme geeft je alvast een duwtje in de rug om (opnieuw) te genieten van de kleine dingen. Wedden dat je een pak bewuster zal leven?

Tijdens deze cursus ga je op een interactieve manier op zoek naar gedachten die je onnodig belemmeren. Genieten kan je leren!

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01

info@vormingplusoostbrabant.be 

www.vormingplus.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB 

 

 

   

 

OMTRENT ROUW EN VERDRIET

Over afscheid nemen van het leven

Vrijdag 19 mei 2017 van 19.30 tot 21.30 u.

LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 – 3000 Leuven

Bijdrage: 7 euro

Spreekster: Lut Rubbens

 

Iemand verliezen is een ingrijpend gebeuren, het schudt mensenlevens grondig door mekaar. Het project ‘Omtrent rouw en verdriet’ schenkt in 2017 volop de aandacht aan het leven en hoe er afscheid van te nemen.

 

Lut Rubbens werkte jaren als verpleegkundige op de palliatieve zorg van het UZ Leuven. Zij brengt oprechte en verhelderende getuigenissen van aan het sterfbed. Taboedoorbrekend, concreet en herkenbaar: een belangrijke houvast voor iedereen.

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01

info@vormingplusoostbrabant.be 

www.vormingplus.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be  

 

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

 

 

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

   

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Hart- en vaatziekten voorkomen: is een aspirientje voldoende?

Prof. Peter Verhamme (Faculteit Geneeskunde)

Dinsdag 2 mei 2017

 

Zal er in 2050 voldoende voedsel zijn voor de wereldbevolking?  

Duurzame voedselzekerheid onder druk 

Prof. Wannes Keulemans (Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen) 

Dinsdag 9 mei 2017

 

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandeling (5 à 6 km aan traag tempo)  

Woensdag 10 en 24 mei 2017 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 63 39 26

 

FIETSEN MET SENIORAMA

* Fietsdagtochten 

Dinsdag 9 mei 2017 -  Kruibekepolder  

- vlak (80 km)

Vertrek met auto: om 9.15 op aanvraag (gids)

Vertrek met fiets: om 10.00 u. stipt Café ’t Stamkroegske Hever

- vlak (110 km)

Vertrek met de fiets: om 9.00 u. Wijgmaalbrug (15 km)

Verzekering verplicht

Voor meer info: 016 40 66 58 of 0496 57 47 82

 

* Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 11 en vrijdag 26 mei 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven.

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016 44 32 45

 

HULP BIJ LAPTOP GEBRUIK

Je hebt een computercursus gevolgd en je werkt regelmatig op je laptop (draagbare pc) en af en toe word je met een probleempje geconfronteerd. Je hebt bv. last met de opsommingstekens of de marges of met het maken van een tabel? Hoe krijg je een pdf-document geopend en afgedrukt? Het lukt je niet je foto’s van je digitaal fototoestel op je computer te zetten? Wat is het beste antivirusprogramma? De update, upgrade of back-up wil niet lukken. Of … mijn pc doet raar!...

 

Seniorama probeert een antwoord op je vragen te vinden en organiseert begeleiding bij laptop-gebruik waar je gedurende 45 min. individuele hulp krijgt: echt maatwerk.

Alleen onderwerpen die in onze cursussen (zie jaarprogramma) aangeleerd worden, kunnen behandeld worden. We doen geen herstellingen van hardware. Onze lesgevers komen niet aan huis.

 

Seniorama vraagt een bijdrage van € 5, vooraf te betalen.

Vooraf inschrijven op het onthaal is noodzakelijk: 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be.

Omschrijf je probleem. Vergeet niet je laptop en de voedingskabel mee te brengen, eventueel ook de muis.

Plaats, dag en uur:

-     woensdag 10 mei 2017: 1 persoon om 14.00 u. en 1 persoon om 15.00 u. en

-     dinsdag 30 mei 2017: 1 persoon om 9.30 u. en 1 persoon om 10.30 u.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven.

 

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen en gebruiken!

Raak je niet wijs uit alle functies en instellingen van je digitaal fototoestel en is de handleiding te complex? Dan kun je hier individuele hulp krijgen.

Iedere woensdagvoormiddag (behalve vakanties) vanaf 10 u. kan je hiervoor bij Seniorama terecht.

 

Inschrijven via het onthaal 016 22 20 14.

Merk en type van fototoestel opgeven. Toestel moet opgeladen zijn of breng een reservebatterij mee.

Bijdrage: € 5, vooraf te betalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

Seniorama vzw  

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be  

 

 

Laatst bijgewerkt: 29 april 2017

 

Teller vanaf 22/8/2009