St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 17   26 april 2017

VIERINGEN

DOOPSEL     HUWELIJKEN

 OVERLIJDENS

PAROCHIENIEUWS

FRANCISCUS  ANTONIUS  DON BOSCO  

Pastorale Zone kessel-Lo  

 

Bezinning           Huur zalen

WAT ONS VERBINDT...      EN VERDER DAN FRANDO  

bijgewerkt 29/04/2017 14:35:22

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE

 

De creatieve onrust van de mensheid wordt blijkbaar niet alleen gewekt om zelf gelukkig te worden maar ook om anderen gelukkig te maken, niet alleen om door anderen erkend te worden maar ook om anderen te eerbiedigen en allen recht te laten wedervaren.

De mens beleeft zichzelf als “openheid” en “ruimte”, hij is zelf mogelijkheid om de enge kring van de op zichzelf betrokken individualiteit te doorbreken, om eerbiedig naar hetgeen hem omringt te luisteren en allen tot hun volle recht te laten komen.

Van deze openheid, die ten grondslag ligt aan onze rusteloze bewogenheid en onuitputtelijke creativiteit, is de eindige mens zelf de oorsprong niet. Hij ervaart ze tegelijk als gave en opgave.

J. Lescrauwaet  

 

 

 

MEDITATIE IN DE 

CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Het eigenlijke doel van het mediteren is gewoonweg bewust leren worden van wat is. De grote uitdaging is op een directe manier te leren van de werkelijkheid die ons draagt. De eerste stap daarheen – en we worden uitgenodigd om die stap te zetten – is om in contact te komen met onze eigen geest. Het grootste drama op het eind van ons leven zou zijn dat we dit niet gedaan hebben. Dit contact betekent de ontdekking van de harmonie van ons zijn, ons potentieel tot groei – alles wat het Nieuwe Testament en Jezus zelf noemen ‘de volheid van leven’.

John Main – Uit ‘Word made flesh’

 

Op maandag 2 mei 2017 komen we deze maand een eerste keer samen voor onze meditatie.

Op maandag 22 mei is dan de tweede meditatie-avond.

Afspraak om 20 uur in de stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

.

 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

Meditatiegroep Kessel-Lo:

Data eerste helft van 2017  

---------------------------------------------------

   maandag 2 mei 2017

   maandag 22 mei 2017

   maandag 5 juni 2017

   maandag 19 juni 2017

 

 

VIERINGEN

 

                               

                 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 26 april

9.30 u.: OKRA Teamvergadering

12.15-15.30 u.: Eerste Communie

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 27 april

VM: De Ark

14 u.: Seniorencafé

AV: Koor PARCOEUR

 

Vrijdag 28 april

VM en AV: De Ark

NM: Bar Michotte

 

Zaterdag 29 april

Ganse dag: De Ark

 

Zondag 30 april

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

 

Dinsdag 2 mei

9.15 u.: Samana

14 u.: Seniorencafé

 

Woensdag 3 mei  

12.15-15.30 u.: Eerste Communie

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

BuurTTeateR presenteert “AUGUSTUS: zinderende hitte” Auteur: Tracy Lets     

Dit voorjaar heeft BuurTTeateR gekozen voor een internationaal spraakmakend toneelstuk.

Mogen we jou uitnodigen op één van de voorstellingen.  We garanderen eens te meer een schitterende voorstelling en een boeiende avond. Misschien kan je meteen ook familie, vrienden, collega’s of buren meevragen?

Gewoon doen !   

Voorstellingen op za 22/4, zo 23/4, do 27/4,  vr 28/4 en za 29/4, telkens om 20u                      

Waar: “Zaal De Kring”, J. Pierrestraat 58, 3010  Kessel-Lo           

Met:  Lieve Raymaekers, Hilde Deen, Carine De Bruyn, Ingrid Coosemans, Johan Deputter,                  Henri Laurent, Nikka Cuypers, Hanne De Winter, Hanne Deputter, Ingo Lipa, Klaas Peeters, José Lambrechts en Mark Vermaerke. Regie : Katleen Everaerts

Achter de schermen: Christel Verbeeck Zus Luyckx  Klaas Peeters  Walter Vermeiren   Werner Dejongh   Pieter Van Emelen   Jos Nackaerts   Tim Laurent   Jo Rommelaere Patrick Van Dievoet   Jos Van Emelen   Daniela Simons   Carla Cox             

                                                                      

Violet, matriarch van de Weston familie is verslaafd aan pillen en scherp van tong.  Ze aarzelt niet om familiegeheimen op tafel te gooien als het haar uitkomt.  Het wordt een ongewone hete augustus die veel oud stof doet opwaaien.       

Om plaatsen te reserveren  sms/bel naar 0477-37 64 03. Prijs : 8€

Voorafbetaling op: 734-4272540-87 (IBAN BE67 7344 2725 4087)           

 

 

 

 

Agenda 

Parochie-geloofsgemeenschap Sint-Antonius  

 

Woensdag 26 april

17.15 tot 19.00 uur repetitie eerste communie

 

Donderdag 27 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 28 april        

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Zondag 30 april

11.00 tot 16.00 uur afsluitnamiddag met Kruisoplegging vormselcatechese

 

12.00 tot 13.00 uur repetitie eerste communie

 

Dinsdag 2 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Woensdag 3 mei

17.15 tot 19.00 uur repetitie eerste communie

 

Donderdag 4 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

Donderdag                  27 april 2017     Lentefeest Ziekenzorg cm Samen Sterk

Zondag                            7 mei 2017     Eerste Communie

Donderdag                    18 mei 2017     Gewestelijke uitstap Ziekenzorg cm

Zondag                          21 mei 2017     Vormsel

Donderdag                    25 mei 2017     Ons Heer Hemelvaart

Zondag                            4 juni 2017     Pinksteren

Zondag                          18 juni 2017     Kristoffelviering

                                                                zegening weggebruikers

Woensdag                     23 juni 2017     Bedevaart naar Scherpenheuvel

Zondag                          25 juni 2017     Afsluiting van het pastoraal jaar

                                                                Dankviering en BBQ

 

 

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Werkweekend 

Van vrijdag 19 mei tot zondag 21 mei 2017

 

Wil jij proeven van de spirit van het project Molenhuis?

Ben jij één van de vele mensen, die al eens in het Molenhuis verbleef? Dan moet je zeker vol bewondering hebben staan kijken naar alle gedane werken en je waarschijnlijk hebben afgevraagd hoe dit Molenhuis kan blijven bestaan!

 

Enkel het engagement van enthousiaste vrijwilligers maakt al meer dan 37 jaar Het Molenhuis mogelijk!

 

Zoals je ondertussen begrepen hebt, is Het Molenhuis geen verhuurhuis, geen gîte, geen huis om zonder wederdienst effen te gebruiken. Als je wil participeren in ons project hopen wij ook dat je daadwerkelijk voeling krijgt met onze werking door bijvoorbeeld jouw deelname aan een werkweekend, een groenweekend, een tiendaagse…

Door die inzet, die wederdienst, geef je uitdrukking aan jouw verbondenheid en respect voor het project ‘Molenhuis’.

 

De werkjes die we doen tijdens het gezellige werkweekend zijn geen grote projecten maar het dagelijks onderhoud zodat Het Molenhuis en haar omgeving een plaats blijft waar jij ‘thuis’ kan komen. Werken wordt in Het Molenhuis gezellig samen zijn!  

 

Meebrengen: 

Basisuitrusting: Slaapzak of donsdeken, hoeslaken en kussensloop, warme kleren en regenjas, toiletgerief, wandelschoenen, laarzen, huispantoffels, rugzakje, drinkbus en drinkbeker, zaklampen + jouw eigen werkgerief 

 

Kostprijs: volwassenen 20 euro, kinderen (13-18 j.) 16 euro, kinderen (6-12 j.) 12 euro, kinderen (4-5 j.) 8 euro.

 

Verantwoordelijke: Ivo Hendrickx, Johan Deforche, Alfred Barette en co

0497 53 29 22 / ivo@moulindebellemeuse.be 

Bankrekening: BE42 9799 3935 2954 / Met vermelding: werkweekend+data+naam

 

 

 

 

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN

 

 

 

* Don Bosco anno 1968 *

DON BOSCO – CARACAS 

Nu de eerste steen gelegd werd van het Don Bosco-centrum en we de nieuwe muren spoedig hoog uit de grond zien oprijzen, is het zinvol heel even onze gedachten te laten gaan naar de stichter van onze gemeenschap: Eerwaarde Heer Van Hoorenbeke.

 

Velen herinneren zich nog hoe hij hier zijn werking begon. Hij startte met niets! De eerste eucharistievieringen hadden plaats in een garage. Toen bouwde hij de kapel waarin we jaren zijn samen gekomen om er meer mens te leren worden. Hij zaaide het zaad voor de nieuwe, moderne kristenen en hij zaaide het met veel toewijding en geduld, onverpoosd, onvermoeid, dag en nacht, overal.  

 

Toen hij dacht dat de grondslag van de gemeenschap die hij stichtte, stevig genoeg was om verder te kunnen uitgroeien en bloeien, voelde hij het vuur van Sint-Paulus heviger dan ooit in zich branden en hunkerde er naar om de boodschap van Christus ook te gaan verkondigen en te beleven onder de armsten der armen van Zuid-Amerika. In de lente van 1966 vertrok hij naar Caracas en hij wou vertrekken zoals hij gekomen was: met niets! Inderdaad, met niets zou hij vertrokken zijn indien er niet enkele mensen de hoofden bij elkaar hadden gestoken om hem toch het allernoodzakelijkste te kunnen meegeven. De ene gaf een kostuum, de andere koffers, nog anderen geld... de giften stroomden toe en zo werd het Caracas-hulpfonds geboren.

 

Sinds zijn vertrek blijft dit fonds onverminderd steun verlenen aan "padre Eugenio". Onvermoeid gaan de ijveraars en ijveraarsters van het Caracasfonds regelmatig verder het geld ophalen bij de leden. En deze leden blijven met een onverzettelijke trouw hun steentje bijdragen voor de opbouw van de moderne christenheid in Zuid-Amerika.  

 

Ook al krijgen wij in maanden geen nieuws toegestuurd van Padre Eugenio, wij weten dat hij zich volledig inzet en zich totaal kapot werkt in Caracas. Wij weten ook dat hij een oneindig vertrouwen heeft in de mensen van de Don Boscoparochie zonder wiens hulp hij onmogelijk verder zou kunnen werken. Wij mogen het als een eer beschouwen dat we niet enkel aan onze eigen gemeenschap en aan ons eigen Don Bosco-centrum denken doch dat we integendeel genoeg edelmoedigheid en vitaliteit kunnen opbrengen om terzelfdertijd ook aan ontwikkelingshulp te doen.

 

Laten we verder ijveren opdat onze parochiegemeenschap het als een plicht blijft beschouwen om niet alleen in eigen noden te voorzien doch eveneens mee te werken aan de uitbouw van de universele moderne kerk.

De eerste zondag van oktober zullen we bidden voor Padre Eugenio en in gedachten met hem verbonden zijn.

Parochieblad 3 oktober 1968

 

 

BIECHTVIERING

Op dinsdag 29 oktober te 20 u. in de zaal. Na het onderzoek van verleden jaar is heel duidelijk de vraag gesteld naar een gezamenlijke biechtviering om te komen tot een beter zondebesef en een meer echte biechtbeleving. Daarom nodigen wij U uit deze gezamenlijke viering mee te maken.

Parochieblad 31 oktober 1968

 

ZATERDAGAVONDMIS

Er zijn heel wat antwoorden binnengekomen in verband met het onderzoek naar het uur van de zaterdagavondmis. De grote meerderheid vindt het uur van de avondmis te laat; van degenen die een vroeger uur voorstellen zijn er praktisch evenveel die kiezen voor 18 u. als voor 18.30 u. Omwille van de mogelijkheid om 's zaterdagavonds nog iets te kunnen organiseren in de zaal, zullen wij de avondmis vervroegen tot 18 u. en dit te beginnen vanaf de eerste zondag van de Advent, namelijk zaterdag 30 november. Gelieve hiermede goed rekening te willen houden.

Parochieblad 7 november 1968

 

KERKENBOUWZONDAG

Zondag 24 november wordt in gans ons bisdom de jaarlijkse dag gehouden van kerkenbouw. Onze aandacht wordt gevraagd voor de problemen en de financiële moeilijkheden van de bouwparochies. Dit zal dan uiteindelijk moeten uitlopen op een geldelijke bijdrage.

 

Sedert twee jaar hebben wij 32 peterparochies gekregen, d.w.z. alles wat op die parochies bij mekaar wordt gebracht zal dan mogen dienen voor onze bouwwerken. Om onze problemen in de verschillende parochies beter bekend te maken zullen wij ook dit jaar met een 40 vrijwilligers uittrekken naar al die verschillende plaatsen. Wij danken hen zeer oprecht voor hun bekommernis en hun spontane medewerking en wij hopen dan ook dat al die inspanningen ons een hele stap dichter zullen brengen bij onze definitieve bouw. Ook in onze eigen parochie zal daarvoor onze aandacht gevraagd worden en onze bijdrage zal dan ook volledig ten goede komen aan onze spaarpot.

Mocht deze dag ons nog beter doen beseffen wat het betekent: samen kerk zijn, samen een gemeenschap bouwen.

Parochieblad 21 november 1968

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

Mariaviering

maandag 1mei - 19.00 uur.

Kapel vanSteenbergen

 

We nodigen u van harte uit op 1 mei om 19.00u. aan het genadeoord van O.L.-Vrouw van Steenbergen aan het Zoet Water in Oud-Heverlee.

 

Op deze gezegende plaats in het bos, een oase van rust, komen mensen sinds eeuwen tot Maria met al hun noden, vreugdes of gewoon om even bij Haar en Jezus in het H. sacrament te verpozen. Maria, onze hemelse Moeder, staat steeds klaar om ons, haar kinderen, met open armen te ontvangen.

Laat ons samen de meimaand openen met een openluchtmis om 19.00u. Daarna gaan we met een  kaarsje in de hand in processie door de dreef langs de statige bomen met hun frisgroen ogende bladeren, biddend en traditionele Marialiederen zingend verder; af en toe begeleidt een vogelserenade ons. In de vijvers van het Zoet Water weerspiegelt zich het Hemelgebeuren.

 

Verwelkomd door het vrolijke geluid van het eeuwenoud klokje in de kapeltoren komen we terug aan de kapel waar er gelegenheid is tot verering van de relikwie van Maria. Een intens gebeuren waar de hemel de aarde raakt.

Vanaf 1 mei tot eind oktober is er elke zondag eucharistievering. De kapel is elke zondag het ganse jaar open van 14.00u. tot 18.00u. Elke maandag om 19.00u. is er rozenkransgebed.

U bent hartelijk welkom.

Info: 016472075

EmilieVonckx-Spreutels

 

 

 

 

 

 

 

 

OMTRENT ROUW EN VERDRIET 

 

Film Beni Files

Woensdag 3 mei 2017 van 20 tot 22 u.

Damiaancentrum – Sint-Antoniusberg 5 – 3000 Leuven

Inschrijven 5 euro via www.afrikafestival.be

 

Iemand verliezen is een ingrijpend gebeuren, het schudt mensenlevens grondig door mekaar. Het project ‘Omtrent rouw en verdriet’ schenkt in 2017 volop de aandacht aan het leven en hoe er afscheid van te nemen.

 

Film Beni Files: Sinds 2014 werden meer dan 1000 mannen, vrouwen en kinderen uit Beni brutaal afgeslacht. Vele anderen werden verkracht en/of ontvoerd. Niemand weet waarom. De wereld kijkt weg. In deze beklijvende documentaire geven 100 getuigen de slachtoffers een gezicht.

(Vormingplus Oost-Brabant)

 

POSITIEF DENKEN EN DE KUNST VAN HET GENIETEN

Op vrijdag 5 mei 2017 van 19.30 tot 22.00 u.

LDC Wijnveld – Wingerdstraat 14 – 3000 Leuven

Prijs: 7 euro

Begeleiding: Bart Schoovaerts

 

Je dag om zeep wegens een vlek op je hemd? Je uitstap verknoeid omdat de zon niet schijnt? Je humeur onder nul door de ochtendfile?

Laat tegenvallers je leven niet vergallen. Leer positief te denken! Een dosis realisme geeft je alvast een duwtje in de rug om (opnieuw) te genieten van de kleine dingen. Wedden dat je een pak bewuster zal leven?

Tijdens deze cursus ga je op een interactieve manier op zoek naar gedachten die je onnodig belemmeren. Genieten kan je leren!

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01

info@vormingplusoostbrabant.be 

www.vormingplus.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB 

 

 

   

 

OMTRENT ROUW EN VERDRIET

Over afscheid nemen van het leven

Vrijdag 19 mei 2017 van 19.30 tot 21.30 u.

LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 – 3000 Leuven

Bijdrage: 7 euro

Spreekster: Lut Rubbens

 

Iemand verliezen is een ingrijpend gebeuren, het schudt mensenlevens grondig door mekaar. Het project ‘Omtrent rouw en verdriet’ schenkt in 2017 volop de aandacht aan het leven en hoe er afscheid van te nemen.

 

Lut Rubbens werkte jaren als verpleegkundige op de palliatieve zorg van het UZ Leuven. Zij brengt oprechte en verhelderende getuigenissen van aan het sterfbed. Taboedoorbrekend, concreet en herkenbaar: een belangrijke houvast voor iedereen.

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01

info@vormingplusoostbrabant.be 

www.vormingplus.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be  

 

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

 

 

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

   

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Fagen (bacterie-etende virussen): sluipschutters tegen de superbacterie?  

Prof. Rob Lavigne (Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen)  

Dinsdag 25 april  2017

 

Hart- en vaatziekten voorkomen: is een aspirientje voldoende?

Prof. Peter Verhamme (Faculteit Geneeskunde)

Dinsdag 2 mei 2017

 

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 2, 16 en 30 mei 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km). Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 25 44 36

 

Fietsdagtochten 

Vrijdag 5 mei 2017 – Peulis - vlak (74 km)  

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven met mogelijkheid tot aansluiting om 10.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug. Verzekering verplicht.  

Voor meer info: 016 25 44 36

 

 

 

VOEL JE VEILIG!

Dinsdag 2 mei 2017 van 9.30 u. tot 11.30 u.

Voel je je onveilig thuis of in je buurt? Kom dan eens praten met senioreninspecteur Joke Luyckx van de Leuvense politie.

Je kan bij haar terecht met vragen, problemen en voorstellen over alles waarvoor de politie een bepaalde hand kan reiken.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

VOETVERZORGING IN SENIORAMA

Woensdag 3 mei 2017 vanaf 9.00 u. is Vanessa Ronchetti aanwezig.

Je kan een afspraak maken via het onthaal 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be  

Prijs per verzorgingsbeurt € 23 te betalen aan Vanessa.

Informeer bij uw mutualiteit naar de korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

GSM, iPhone, smartphone

Wie problemen heeft met gsm/smartphone of iPhone kan telkens op donderdag vanaf 10 u. een afspraak maken met een lesgever.

Merk en type van het toestel opgeven en je probleem zo goed mogelijk omschrijven.

Zorg ervoor dat je toestel opgeladen is.

Inschrijven via het onthaal van Seniorama tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Bijdrage: € 5 vooraf te betalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

Seniorama vzw  

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be  

 

 

Laatst bijgewerkt: 29 april 2017

 

Teller vanaf 22/8/2009