St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 14   5 april 2017

VIERINGEN

DOOPSEL     HUWELIJKEN

 OVERLIJDENS

PAROCHIENIEUWS

FRANCISCUS  ANTONIUS  DON BOSCO  

Pastorale Zone kessel-Lo  

 

Bezinning           Huur zalen

WAT ONS VERBINDT...      EN VERDER DAN FRANDO  

bijgewerkt 02/04/2017 10:01:28

 

 

 

 

LEVEND WATER 

Om zuiver water zal het draaien in de toekomst. Voor arme mensen in het Zuiden is het als goud.

In Burkina Faso, letterlijk 'het land van de integere mensen', schreeuwt het dorre land om water opdat gewassen die het volk nodig heeft kunnen groeien.

 

Vandaag horen wij over 'levend water'.

Het is wat wij nodig hebben om gelukkig te zijn:

verfrissende aandacht en bemoediging, het binnensijpelen van wijsheid en inzicht, vrede en solidariteit die ons met elkaar verbinden.

 

Gij, Enige,

Bron van springlevend water,

wakker in ons het verlangen aan ons te laven aan de koele stromen van uw Woord.

Wees aanwezig in ons midden en geef dat wij bron van leven worden voor mensen die met ons gaan, hier en nu en in de dagen die komen. Amen.

 

Eerste lezing: Ex. 17,3-7

 

Lezing uit Johannes 4,5-42  

 

Homilie  

 

Water, voor ons Belgen kan het soms teveel van het goede zijn met al die regen. Om zuiver en drinkbaar water te krijgen, moeten we echter heel wat betalen.

Voor heel wat landen is water geen vanzelfsprekend goed. Voor arme mensen in het Zuiden is het als goud. In een land als Burkina Faso is er slechts één regenseizoen. Dan valt het er zo overvloedig uit, dat het niet op te vangen is. Alleen met de immense inspanning van mannen, vrouwen en kinderen die stenen naar de velden brengen om er dijkjes mee te bouwen, kunnen ze het water opsparen voor hun groentetuin.

 

Het volk dat de woestijn in trok op weg naar een beter land schreeuwde het uit toen ze na enkele dagen geen druppel water meer hadden. Ze vallen hun leider Mozes aan - 'Had ons maar in Egypte laten sterven in plaats van hier in dit dorre land'. De Ene komt Mozes ter hulp. Met zijn herdersstaf mag hij op de rotsbodem slaan en er welt een verborgen bron op. De families storten zich op het water, al is het vertrouwen in hun leider en in hun beschermende god ernstig aan het wankelen gebracht.

 

Het evangelie brengt ons bij een waterbron. Een waterbron met een hele voorgeschiedenis: het is de put van aartsvader Jakob, doorgegeven aan zijn zoon Jozef. Die waterput ligt nu op vijandig gebied. Samaria is namelijk losgescheurd van het zuidelijke Juda met Jeruzalem. Het is bezet gebied dat allerlei vreemde invloeden onderging. Geen enkele rechtgeaard Jood erkent het nog als een stuk van het volk Israël. Precies daar gaat Jezus naartoe. De grenzen van fatsoen en vooroordelen moeten overschreden worden.

Een Samaritaanse vrouw komt bij de put water halen en Jezus vraagt haar wat drinken. Waarom niet, zou je denken? Maar... er zijn heel wat taboes. Een Jood praat niet met een vreemde vrouw uit Samaria. Ze zegt het ook ronduit. Zij is geen domme vrouw met een besmeurd verleden zoals men vroeger wel eens dacht, wel een zelfbewuste vrouw die in gesprek gaat met Jezus. Zij vertegenwoordigt het Samaritaanse volk dat volgens Jezus evenzeer deel uit maakt van het volk Israël. Daarom laat de evangelist Johannes alles afspelen aan de Jakobsbron.

 

Jezus draait de rollen om: misschien heeft hij wel water voor de vrouw en haar volk. 'Je hebt niet eens een emmer' repliceert de vrouw. Toch maar wat dieper graven: het gaat om ander water. Om levend water dat alles is wat een mens nodig heeft om gelukkig te zijn: het verfrissende van aandacht en bemoediging, de zachte aanraking van wijsheid en inzicht, betrouwbare woorden die bij je binnensijpelen, de zo onmisbare ontferming en vergeving, vrede en solidariteit waarmee je verder kan. Kortom, de woorden van God, de Thora, alles wat richting geeft aan de kromme wegen die mensen gaan.

Maar er is nog heel wat weerstand op te ruimen. 'Ga je man halen' zegt Jezus. De geschiedenis van Samaria zegt ons dat vreemde goden zijn binnen gehaald, ba'als die vereerd werden naast de god van Israël, de Ene. Dat waren er precies 5. Dat zijn die ‘5 mannen', die de vrouw zogenaamd gehad heeft. (Het woord 'man' wordt in het Hebreeuws soms ook 'ba'al' genoemd). De ontrouw van het volk aan het verbond met de Ene wordt hier benoemd. Maar de vrouw krijgt van Jezus gelijk als ze zegt 'Ik heb geen man', want eigenlijk wil deze vrouw niet onder de heerschappij van die vreemde goden leven. Evenmin onder de heerschappij van de 'man', de 'ba'al’ die nu het land bezet, de macht van Rome. 'Degene die ge nu hebt, is uw man niet'.

 

De vrouw haalt opgelucht adem: 'Heer, ik zie dat jij een profeet bent'.

Dan nog dat andere , moeilijke punt aanraken: waar is de plaats om God te aanbidden. Wij hebben hier een berg en jullie hebben Jeruzalem. 'Ge kunt op mij vertrouwen’ – zegt Jezus - ‘het uur komt dat je noch hier noch elders de Vader moet aanbidden, dat ge hem zult vinden in Geest en waarachtigheid.'

Als Johannes zijn evangelie schrijft is de tempel van Jeruzalem ook al verwoest. Wat ons rest, is God ontmoeten tussen mensen in de beweging van de Geest, zoals hier in deze ontmoeting. Dan, ja - dat beseft de vrouw ten volle - is de tijd van de Messias aangebroken. Ze laat haar kruik staan, loopt naar de stad om het iedereen te vertellen. Kom en zie! Scheidingsmuren zijn gevallen. We zijn samen het volk van Israël.

 

Waar mensen samen zijn,

Brood en leven delen,

Komt uw geest tot leven.

 

We mogen het ook vandaag meemaken: vrouwen die verbinding maken, dialoog op gang brengen, gedreven door de goede Geest van God. De energieke mama Amssetou uit Burkina Faso is één van hen.

Ook bij ons vinden we zulke sterke vrouwen! Teneinde de mannen in het publiek hier niet nodeloos op de kast te jagen, vermeld ik er graag bij dat het hier niet zozeer over het verschil in geslacht als dusdanig gaat. Het gaat over opstaan tegen structuren die mensen onderdrukken of dat nu op basis van geslacht, afkomst, financiële draagkracht, geloofsovertuiging of een ander aspect is.

 

Ik leg nog even een link met de kalenderdag van vandaag 19 maart: een eerbetoon aan iemand die opstaat in stilte, in sereniteit, in doortastendheid én in zorg. Al had ook hij zijn momenten van twijfel en verbijstering, aldus het evangelie. Het is Jozef; de man van Maria, naamgenoot van de droomverklarende figuur uit het OT: Deze schept doorheen en vanuit vernedering, rivaliteit tussen broers en stammentwisten, een nieuwe toekomst voor zijn volk; op basis van inzicht, volharding, hier en daar een sluwe list, maar zeker geen geweld. Zijn volk overleeft de hongersnood en het stammenverband herenigt zich in den vreemde. Jozef van Maria wordt geplaagd door de bezwarende situatie van zijn verloofde, bij de nakende geboorte moet hij doen wat de Romeinen zeggen: Daarenboven is er zelfs geen plaats in de herberg en de despotische Herodes, krijgt trekjes van een farao. Maar een droom brengt uitkomst, andermaal is het vreemde land Egypte, een toevluchtsoord.

 

De vijand lijkt bondgenoot, de hachelijke situatie kunnen keren,

als we durven vertrouwen en durven blijven vasthouden aan een droom, van Levend Water, van een nieuw land.  

 

Waar mensen samen zijn,

Brood en leven delen,

Komt uw geest tot leven.

 

Voorbeden

 

Om levend water voor alle mensen die lijden:

slachtoffers van oorlog en geweld,

mensen op de vlucht voor onrecht en verdrukking,

mensen in armoede.

Dat zij in de solidariteit van bondgenoten kracht vinden om hun leven een nieuwe richting te geven.

Zodat nieuw leven mogelijk wordt.

 

Om levend water voor allen die de weg kwijt zijn, mensen zonder hoop, moed of verwachting.

Mensen op de vlucht voor zichzelf.

Dat zij bondgenoten ontmoeten die hen nabij zijn met aandacht en bemoediging, met wijsheid en inzicht.

Zodat nieuwe wegen mogelijk worden.

 

Om levend water voor de mensen in Burkina Faso.

Water is voor hen van levensbelang.

Dat zij durven investeren in nieuwe en duurzame oplossingen om hun woestijnland vruchtbaar te houden. Dat zij vertrouwde wegen durven loslaten en samenwerken in het belang van heel de gemeenschap.

Zodat toekomst mogelijk blijft.

 

Slotgebed  

In geest en waarachtigheid mochten wij U, Enige, ontmoeten.

Nu kunnen we de grens over die mensen van elkaar scheidt, luisterend oor zijn voor de nood van anderen, hartverwarmende woorden spreken. In het levend water, waar de wereld naar hunkert, komt de Messias Jezus ons nabij. Maak dat Hij onze bron blijft in het leven dat ons te doen staat, nu en al de dagen die ons gegeven zijn. Amen.

 

Waar mensen samen zijn,

Brood en leven delen,

Komt uw geest tot leven.

 

Hermien Den Tandt – Uit de viering van 19 maart 2017 in het Don Boscocentrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE

 

In de mens leeft een heimelijk weten, dat de echte stilte, waar zijn ziel naar uitgaat, meer is dan alleen maar de weldadige afwezigheid van lawaai, en ook meer dan alleen maar een tegenwicht van rust tegen onrust en een te grote eis aan het lichaam, meer ook dan wat simpel nodig is voor alle geestelijk leven of als voorwaarde voor gezondheid van de ziel.

Het is een weten, dat de echte stilte in de grond meer is dan vereiste of voorwaarde voor gelukkig leven, dat zij veeleer identiek is met de ervaring van het leven zelf, dat bezig is in vervulling te gaan.

 

 

 

MEDITATIE IN DE 

CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

De meditatie is er niet om over God na te denken noch over zijn Zoon Jezus, noch over de Heilige Geest. We beogen iets dat onnoemlijk groter is.

Als we ons afwenden van alles wat voorbijgaat of zich toevallig aan ons voordoet, dan is het niet om over God na te denken, maar om met God te zijn, om Hem te ervaren als de grond van ons bestaan. We mogen dan wel weten dat Jezus de Openbaring is van de  Vader, dat Jezus onze Weg is  naar de Vader, maar ons weten is anders als we Jezus’ aanwezigheid in ons ervaren, en vanuit die ervaring in de aanwezigheid worden gebracht van zijn Vader en onze Vader.

Laurance Freeman – Uit: ‘Sprekende stilte’ 

 

Volgende meditatie op maandag 10 april 2017. Op maandag 24 april komen we deze maand een tweede keer samen. Afspraak om 20 uur in de stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

Meditatiegroep Kessel-Lo:

Data eerste helft van 2017  

---------------------------------------------------

   maandag 10 april 2017

   maandag 24 april 2017

   maandag 8 mei 2017

   maandag 22 mei 2017

   maandag 5 juni 2017

   maandag 19 juni 2017

 

 

VIERINGEN

 

                               

                 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 5 april

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 6 april

14 u.: Seniorencafé met matcurling

 

Vrijdag 7 april

VM: De Ark

NM: Bar Michotte

 

Zondag 9 april

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

 

Dinsdag 11 april

14 u.: Seniorencafé

AV: Prisma

 

Woensdag 12 april

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

BuurTTeateR presenteert “AUGUSTUS: zinderende hitte” Auteur: Tracy Lets     

Dit voorjaar heeft BuurTTeateR gekozen voor een internationaal spraakmakend toneelstuk.

Mogen we jou uitnodigen op één van de voorstellingen.  We garanderen eens te meer een schitterende voorstelling en een boeiende avond. Misschien kan je meteen ook familie, vrienden, collega’s of buren meevragen?

Gewoon doen !   

Voorstellingen op za 22/4, zo 23/4, do 27/4,  vr 28/4 en za 29/4, telkens om 20u                      

Waar: “Zaal De Kring”, J. Pierrestraat 58, 3010  Kessel-Lo           

Met:  Lieve Raymaekers, Hilde Deen, Carine De Bruyn, Ingrid Coosemans, Johan Deputter,                  Henri Laurent, Nikka Cuypers, Hanne De Winter, Hanne Deputter, Ingo Lipa, Klaas Peeters, José Lambrechts en Mark Vermaerke. Regie : Katleen Everaerts

Achter de schermen: Christel Verbeeck Zus Luyckx  Klaas Peeters  Walter Vermeiren   Werner Dejongh   Pieter Van Emelen   Jos Nackaerts   Tim Laurent   Jo Rommelaere Patrick Van Dievoet   Jos Van Emelen   Daniela Simons   Carla Cox             

                                                                      

Violet, matriarch van de Weston familie is verslaafd aan pillen en scherp van tong.  Ze aarzelt niet om familiegeheimen op tafel te gooien als het haar uitkomt.  Het wordt een ongewone hete augustus die veel oud stof doet opwaaien.       

Om plaatsen te reserveren  sms/bel naar 0477-37 64 03. Prijs : 8€

Voorafbetaling op: 734-4272540-87 (IBAN BE67 7344 2725 4087)           

 

 

 

 

Agenda 

Parochie-geloofsgemeenschap Sint-Antonius  

 

Woensdag 5 april

14.00 uur Crea-namiddag Pasen

 

Donderdag 6 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 7 april          

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Zondag 9 april          

12.00 tot 13.00 uur soepverkoop t.v.v. Broederlijk Delen

 

Dinsdag 11 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 13 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

Van zondag 5 maart tot en met zondag 9 april 2017 Soepverkoop t.v.v. Broederlijk Delen

Zondag                           9 april 2017     Palmzondag

                                                                Viering met palmwijding

Donderdag                  13 april 2017     Witte Donderdag

                                                                Viering van het Laatste Avondmaal

Vrijdag                         14 april 2017     Goede Vrijdag

                                                                Kruisweg – Kruis- en boeteviering

Zaterdag                      15 april 2017     Paaswake

Zondag                         16 april 2017     Paasviering

Donderdag                  27 april 2017     Lentefeest Ziekenzorg cm Samen Sterk

Zondag                            7 mei 2017     Eerste Communie

Donderdag                    18 mei 2017     Gewestelijke uitstap Ziekenzorg cm

Zondag                          21 mei 2017     Vormsel

Donderdag                    25 mei 2017     Ons Heer Hemelvaart

Zondag                            4 juni 2017     Pinksteren

Zondag                          18 juni 2017     Kristoffelviering

                                                                zegening weggebruikers

Woensdag                     23 juni 2017     Bedevaart naar Scherpenheuvel

Zondag                          25 juni 2017     Afsluiting van het pastoraal jaar

                                                                Dankviering en BBQ

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Overlijden van medeoprichter Jan Vanden Wyngaerd  

 

Wij kregen het droevig bericht van het overlijden van Jan Vanden Wyngaerd.

Jan was van bij het begin bij het Molenhuisgebeuren betrokken.

Wij hebben hem gekend als een medeoprichter, als statutair lid en als bestuurder in onze vzw Moulin de Belle Meuse. Hij was een gedreven organisator en begeleider van wandel- en kajaktochten.

 

Jan werd geboren te Elewijt op7 december 1933. Hij is van ons heengegaan te Bonheiden op 10 maart 2017. Hij was de echtgenoot van Wiske Dehaes.

 

Vrienden zijn als bomen.

Ze wachten op je

Tot je nog eens langskomt

En ze zijn onverstoorbaar

Als je wegblijft.

Jan zal nu wegblijven.

 

Hij was als een boom – knoestig –meer knotwilg dan eik – maar als pionier van het eerste uur had hij een groot Molenhuishart. Alhoewel hij veel van de natuur hield, was de natuur voor hem niet zo mild. Zijn voeten vormden een ernstige beperking die hij echter met uiterste wilskracht te lijf ging, vaak in totale ontkenning.

Jan heeft zijn grenzen voorbij geleefd, is meermaals gevallen maar nog vaker terug opgestaan. Tot zijn gezondheid hem uiteindelijk inhaalde.

De lentekriebels zullen anders zijn zonder Jan:

* geen pater familias meer (die dacht dat hij alles in de gaten moest houden maar in feite door alle anderen in de gaten werd gehouden);

* geen mountainbiker meer die op 83-jarige leeftijd nog over kop gaat;

* geen kanovaarder met een behoorlijke hoofdwonde als gevolg van een té enthousiaste afdaling.

 

Hij keek en zag dat het goed was.

We zullen hem missen!

(Tekstje ter gelegenheid voorgelezen door Rozette op het werkweekend ll)

 

Met ons innig medeleven met de familie en al wie hem dierbaar was, in deze moeilijke momenten.

Het bestuur van vzw Moulin de Bellemeuse  

 

Contactadres:

vzw “Moulin de Belle Meuse”

p.a. Jo Roels / Koning Albertlaan 143 /3360 Korbeek-Lo ( Bierbeek ) / 0495 50 61 75

 

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN

 

 

 

* Don Bosco anno 1968 *

 

HOE STAAT HET MET DE PLECHTIGE KOMMUNIE 1968

We hebben dus, in het begin van de maand januari, bij de ouders van de plechtige communicanten, een gedachtenpeiling gehouden.

 

Waar ging het over? Wat werd er zoal gevraagd?
"Of het niet zinvoller zou zijn de plechtige geloofsbelijdenis tijdens de paaswake te doen?

Aan een gedachtenpeiling zijn vele voordelen verbonden.
B.v. - het is duidelijk gebleken dat allen voorstander zijn van een en hetzelfde witte kleed. Dus: uniform.

- de meeste mensen zijn voorstander van een gehuurd kleed.
We zijn daar aanstonds naar gaan informeren, maar deze aanvraag moest voor 25 jan. binnen zijn, daar, dit jaar, verschillende bisdommen op één en dezelfde dag de pl. kommunie vieren. We hadden nog wel de kans dat er nog enkele kleedjes zouden over gebleven zijn, maar dan toch de minst interessante. Dus, dit is niet geriskeerd. Althans voor dit jaar niet.
- er zijn ook zeer veel gedachten naar voor gekomen over 'n zekere discriminatie. Vele mensen (allemaal kerkgaande en zeer meelevende mensen, die voor zichzelf de paaswake zeer betekenisvol vonden) hebben gezegd dat de viering tot twee vieringen scheiden een pijnlijk onderscheid zou teweeg brengen. Als dit zo is , mogen we, inderdaad, niemand pijn doen en de viering dan ook liefst niet scheiden.

 

Dus: voor 1968 blijft er  één viering nl. op de vijfde zondag na Pasen, 19 mei. We hopen dat iedereen zal begrijpen dat dit het meest logische besluit kan zijn uit de gedachten die zijn samengekomen. We danken allen die eerlijk hebben meegezocht.

Parochieblad 1 februari 1968

 

SAMEN OP WEG

Verslag Wijkgemeenschap Casablanca.

Het is boeiend als gewone mens op weg te zijn.

Is ons gewone leven boeiend? De gewone mens weet dat hij in de wereldgeschiedenis niet onmisbaar is. De gewone mens verlangt toch op een kleine plek iets te betekenen voor de anderen. Ik moet leven. De wereld bewoonbaar maken. Voor dat kleine gewone groepje ruimte maken. De bekoring voor ons allemaal is dat wij bij de pakken gaan zitten. Dat wij de moed niet meer opbrengen op weg te gaan. Dat wij op weg gaan is niet zo vanzelfsprekend, het is wel de moeite waard. Als wij ervaren dat wij samen op weg zijn wordt het leven boeiend. Ook Christus was als gewone mens op weg. Hij voelde zich best thuis bij de gewone man. In dat gewone was Hij juist God voor ons en met ons.

 

Enkele gedachten uit de informatievergadering van Fons D'Hoogh hielpen om concreet te bespreken hoe wij iets kunnen betekenen voor de anderen.

- Zo zouden wij met tweede Paasdag een ontspanningsdag inrichten voor de jeugd van Casablanca te Boven-lo. Wie wil, mag meewerken, om van deze dag iets enig te maken.

- Om financieel onze kampen mogelijk te maken zouden wij in de paasweek weer een wafelenbak inrichten. Welke vrouw wil eens niet haar bakkunst laten zien en bakt eens een honderdtal wafels. Het is boeiend samen wafels te bakken en te verkopen. Misschien nog boeiender te eten bij een geurig tasje koffie.

 

Wie meer inlichtingen verlangt:
Regentsquare 55, tel.287 54;
Koetsweg 57.

Parochieblad 21 maart 1968

 

UITSLAG KERKENBOUWZONDAG

Onze sympathieke medepredikanten van kerkenbouwzondag hebben reeds herhaalde malen, nieuwsgierig en terecht, geïnformeerd naar de financiële uitslag van hun werk. We hebben hen steeds moeten teleurstellen omdat we het zelf nog niet wisten. De centralisatie van die gelden gebeurt op het bisdom. Hun administratie moet het dan doorgeven. Of dit vlug of minder vlug gaat hangt hoofdzakelijk af van de verschillende parochies. Er zijn parochies die zeer lang gewacht hebben om hun uitslag der omhaling aan het bisdom te melden. Daardoor kan het bisdom het ons ook niet geheel doorgeven. Zelfs nu is er nog een omhaling achter. Dit komt wel in orde. De totale actie voor onze parochie heeft 273.975 fr. bij mekaar gebracht. Dat is fijn werk, hé! En aanmoedigend om volgend jaar nog eens te herdoen. Misschien met nog betere middelen. Wie hiervoor goede gedachten heeft... ge weet: steeds welkom!

Parochieblad 23 mei 1968

 

EEN DER BRONNEN VAN INKOMSTEN VOOR DE BOUWWERKEN

is, weet ge wel, het bruikbaar maken van allerlei oude voorwerpen, bv. paardengarelen, koets- en stallantaarnen, oude kerk- e.a. stoelen, enz.

Wie hierin trek heeft, vindt zijn goesting wel op Koetsweg 15. Maar deze dingen sierlijk en bruikbaar maken, vraagt veel werk en geduld. En hier hebben we nog wel enkele handen tekort. Wie wil er zo, op deze manier, meebouwen aan ons aller gezamenlijke onderneming: de bouw van onze gemeenschapslokalen? Wie wil zich aanmelden? Dank op voorhand om uw flinke medewerking!

Parochieblad 30 mei 1968

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

Gedoopt met levend water werden hij herboren in de Naam van Jezus Christus.

Uitverkoren door de Vader en gezegend met zijn Kracht.

Het Licht van Jezus geeft hem vuur en warmte

 

Op 26 maart 2017 werd Tejo CLUTS, zoontje van Kevin Cluts en Miriam De Backer door het doopsel opgenomen in onze gemeenschap.

 

Welkom Tejo in onze geloofsgemeenschap van Sint-Franciscus.

Proficiat aan de ouders, peters en meters, grootouders en familie.

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

Ik koester de mooie momenten...

 

We wilden je nog zoveel zeggen en hebben nog zoveel vragen.

Je hebt zoveel voor ons gedaan, dat zullen we nooit vergeten.

We zullen onze mooie herinneringen voor altijd koesteren.

We hielden zo veel van jou, mochten we nog iets tegen jou

kunnen zeggen, zou het zeker “dank je” zijn.

 

Op woensdag 25 maart 2017 namen wij in de Sint-Franciscuskerk te Heverlee afscheid van mevrouw Maria Pardon echtgenote van Marcel Swinnen, Lid van Ziekenzorg Sint-Franciscus, geboren te Kessel-Lo op 7 augustus 1926 en godvruchtig overleden te Leuven in het UZ Gasthuisberg op 18 maart 2017, gesterkt door het ziekensacrament.

De Sint-Franciscusgemeenschap zal haar gedenken in de viering van Allerheiligen op 1 november 2017.

 

 

 

 

Graag wil ik mijn trouwe

en altijd sterke echtgenoot bedanken.

Dankzij onze pa

heb ik deze mooie leeftijd bereikt.

De vele bezoeken en de gezelligheid van familieleden en vrienden hebben mij altijd deugd gedaan.

Ik koester de mooie momenten aan zee,

de ondergaande zon

en het ruisen van de golven.

Ik blijf van iedereen houden.

Dank u wel voor alles.

Maria Pardon

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

VORMINGPLUS

Jouw mening 

 

Vormingplus Oost-Brabant wil samen met jou timmeren aan een fijne samenleving.

Daarom geven we in het activiteitenaanbod graag een prominente plek aan vernieuwende ideeën.

Met eye-openers willen we het respect voor onze planeet aanmoedigen maar ook een aanzet geven 

voor een beter gebruik van de openbare ruimte 

en alle kansen geven aan een maatschappij die diversiteit omarmt.

 

Graag kregen we feedback van jou over de ‘experimenten’ waarop we broeden.

Geef je mening over onze toekomstige cursussen, lezingen, workshops, uitstappen en projecten op

www.vormingplusob.be 

Geef je mening voor 10 april en misschien win je wel een gratis cursus!

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01

info@vormingplusoostbrabant.be 

www.vormingplus.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Paasvakantie: Geen lezingen op dinsdag 4 april en dinsdag 11 april 2017

 

Kernenergie: Quo Vadis?  

Verrassende waarheden en onwaarheden omtrent radioactiviteit, nucleaire afvalstoffen en scheurtjescentrales 

Prof. Walter Bogaerts (Faculteit Ingenieurswetenschappen)

Dinsdag 18 april  2017

 

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

EEN NIEUWE REUS? INDIA VANDAAG

Lezing Kennis en Maatschappij  

Georganiseerd door KU Leuven – Alumni Lovanienses

 

Prof. Idesbald Goddeeris  

Donderdag 20 april 2017 van 19.00 tot 22.30 u.

 

Tijdens deze lezing zal prof Goddeeris vanuit zijn onderzoek en expertise de enorme uitdagingen toelichten waar het meest bevolkte schiereiland ter wereld mee geconfronteerd wordt.

 

Programma 

19u00 Ontvangst en registratie

19u20 Inleiding door Erik Gobin, lid werkgroep Kennis en Maatschappij,

adviseur Alumniwerking KU Leuven

19u30 Voordracht door Prof. Dr. Idesbald Goddeeris: 

            “Een nieuwe reus? India vandaag.”

21u15 Slotwoord en Afsluitend drankje in de Jubileumzaal,

aangeboden door Alumni Lovanienses en de KU Leuven 

 

Prof. Idesbald Goddeeris is slavist en historicus, doceert aan de faculteit Letteren van de KU Leuven en verricht onderzoek over koloniale geschiedenis, contacten tussen Oost en West, migratiegeschiedenis en geschiedenis van de koude oorlog. Hij was visiting fellow aan de London School of Economics (2009) en aan de University of Pennsylvania (2014) en doceerde de voorbije jaren onder meer aan de universiteiten van Delhi, Mumbai, Kinshasa, Krakow, Irkoetsk en Kolkjata. Hij is ook senior member van het ‘Leuven Centre for Global Governance Studies’, waar hij de ‘Leuven India Focus’ coördineert, en zetelt in het Expertpanel (Geschiedenis en Archeologie bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO-Vlaanderen).

 

Locatie: Promotiezaal

Naamsestraat 22 – 3000 Leuven

Contact: Erik Gobin – erik.gobin@alum.kuleuven.be 

https://alumninet.alum.kuleuven.be

Inschrijven: maximum 330 deelnemers

Inschrijven mogelijk tot 14 april 2017

Tarieven:

KU Leuven-alumni, betalend lid van een alumnikring: 10 euro

Niet-betalend lid of niet-KU Leuven-alumni: 15 euro

 

 

 

 

 

 

De Leuvense Vaartkom komt tot leven

Leuven, Vaartkom.  

Op zondag 30 april is het zover. Stad Leuven en de Vlaamse Vereniging voor Watersport die de jachthaven beheert slaan de handen in elkaar om samen met verschillende lokale verenigingen de buurt van de Vaartkom tot leven te brengen.

Het belooft een leuke familiedag te worden. In het kader van de havenfeesten  zijn er doorlopend  gratis vaartochtjes op de boten van de Leuvense jachthaven, kan je een initiatie kajak meepikken, of bezoek je het opleidingsschip “MS De Leie” van de marine-kadetten.

De KU Leuven is ook pionier in het ontwerpen van op zonne-energie aangedreven boten, en ze laten dit in de aanloop van de eco-race ook graag zien met hun aanwezigheid. Verder is er een rommelmarkt, zijn er old-timer legervoertuigen, een springkasteel  en kan je er ook terecht voor een versnapering en een drankje.

Even verderop bevindt zich het Sluispark. Dit nieuw stukje groen in de havenbuurt dat tot stand kwam via participatie van de buurtbewoners wordt dan ook feestelijk en officieel geopend.

Kortom een leuke gratis familie-uitstap..

Praktisch: Havenfeesten en opening Sluispark

Locatie: Vaartkom, Leuven

Datum: Zondag 30 april, van 10h00 tot 19h00

Bereikbaarheid:

·         Parkeren kan gemakkelijk en goedkoop op de parking op het Engels Plein 26 (parking nabij Albert Heyn).

·         Vanaf het station van Leuven kan je de Vaartkom gemakkelijk te voet bereiken. Reken hiervoor en kwartiertje wandelen.

 

http://www.vvwleuven.be

https://www.leuven.be/sluisstraat

Contact:

patrick.deboeck@vvwleuven.be (VVW Leuven)

annick.robeets@leuven.be (stad Leuven)

 

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

 

 

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandeling (5 à 6 km aan traag tempo)  

Woensdag 12 april 2017 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 63 39 26

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 13 en 27 april 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven.

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016 44 32 45

 

Fietsen -vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 14 en 18 april 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km)

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 25 44 36

 

BABBEL OP ZONDAG

Zondag 9 april 2017

We horen regelmatig op Seniorama dat alleenstaande deelnemers en vrijwilligers op zoek zijn naar een moment om gezellig samen te zijn. Ze hebben zin in een leuk gesprek, een glimlach of willen hun gedachten vrijblijvend delen met anderen.

Ben jij iemand die een gezellige babbel met andere alleenstaanden ziet zitten? Dan nodigen we je graag uit op ons maandelijks ontmoetingsmoment.

Deze gaat door in taverne ’t Paviljoen in Kessel-Lo (Diestsesteenweg 300).

Vanaf 14.30 uur is een vrijwilliger van Seniorama aanwezig.

 

Seniorama vzw  

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be  

 

Laatst bijgewerkt: 02 april 2017

 

Teller vanaf 22/8/2009