St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 13   29 maart 2017

VIERINGEN

DOOPSEL     HUWELIJKEN

 OVERLIJDENS

PAROCHIENIEUWS

FRANCISCUS  ANTONIUS  DON BOSCO  

Pastorale Zone kessel-Lo  

 

Bezinning           Huur zalen

WAT ONS VERBINDT...      EN VERDER DAN FRANDO  

bijgewerkt 01/04/2017 22:46:15

 

 

 

 

 

 

Dankwoordje voor Jef Wauters tijdens de St.-Franciscusviering van 12 maart 2017

Bij het einde van deze viering wil ik nog een speciaal woordje spreken tot

Pastor Jef Wauters.

Ja Jef, deze week is er al het een en het ander uitgelekt over deze viering, maar ik heb toch geprobeerd van u met een kluitje in het riet te sturen. Ook al ga je pas binnen enkele maanden op pensioen toch wilden we vandaag al, tijdens één van je laatste vieringen in onze gemeenschap, je danken voor het jarenlange werk in Frando. Natuurlijk ook voor het recentere werk in onze gemeenschap en de pastorale zone Kessel-Lo.

Want enkele jaren geleden heb je de taak van pastor Marcel overgenomen

om ook onze gemeenschap te trekken. Niet met als doel om hier elke week een viering voor te gaan, wel om vooral achter de schermen onze gemeenschap te coachen, zoals je het zelf altijd noemde.

 

Maar wie is Jef Wauters? Wat houdt hem bezig?

Vele mensen hier in de kerk kennen Jef niet goed of zij percipiëren hem ten onrechte als een beetje afstandelijk, misschien zelfs eigenzinnig. Na vele jaren is het voor ons duidelijk dat onder de schijnbaar harde bolster bij Jef een zachte pit van zorg en betrokkenheid zit.

Dit hebben wij meegemaakt in Frando en in onze gemeenschap. Als administrator besefte je maar al te goed dat Don Bosco, Sint-Antonius en Sint-Franciscus  drie verschillende parochies zijn. Je hebt gezorgd dat wij in Frando

in een diepere eenheid konden samenwerken, zonder onze eigen identiteit op te geven. Over de soms opduikende spanningen heen wees je ons steeds op deze eenheid in verscheidenheid.

Nu doe je dezelfde oefening voor de zeven parochies in de eenheid van de pastorale zone Kessel-Lo. Hier toon je des te meer dat gemeenschapsopbouw vanuit de basis, langzaam groeit in onderling overleg met de verschillende partners.

 

Geïnspireerd door de bijbelgeleerde professor Smidt, zette je je ook aan de bijbelstudie. Deze zelfstudie van de bijbel vond je ongemeen boeiend en inspirerend voor je leven als pastor. Op bijbelavonden, nodig je mensen uit

om zich door de bijbel te laten inspireren, in een ruimte door jezelf geconcipieerd: de “Ademtocht”. Hier haalde je ook de moed, om mensen te blijven meenemen in een grote bewogenheid voor hun medemensen

in zonderheid de vele mensen aan de rand, de thuislozen, ex-gevangenen en migranten. Koppig hield je hierbij vol aan je overtuiging. In de Don Boscobar vertelde je daarnaast ook over je vrienden, Augustinus, Bonhoeffer, Levinas, Oosterhuis en onlangs nog Leonard Cohen.

 

En dan: “Structuur”.

Structuur is nodig, maar niet te veel! Leven laat zich niet vatten in een systeem. Het mysterie van het leven is daarvoor veel te complex. 'Als je het begrijpt, is het God niet', zei Augustinus. In eerbied voor dit mysterie  kom je op voor echtheid, wars van alle schijnheiligheid en postjes jagerij.

Waar sommigen in het geloof nog vastzitten in de magie, toonde jij ons de echte bevrijdende levenssymboliek. En terwijl velen rustig zwegen sprak jij zelf bij de bisschop, om mensen te verdedigen.

Steeds maar bleef je op dezelfde nagel kloppen, vaak zonder veel gehoor.

In de gevangenis, een wereld waar schuld en onmacht voortdurend door elkaar lopen laat je de stem van Gods barmhartigheid en vergeving klinken. Het mag gezegd Jef, je werk als pastor en je werk als aalmoezenier in Leuven hulp,

liggen in elkaars verlengde. Ze bevruchten mekaar. Beiden spruiten immers uit dezelfde inspiratie en bewogenheid.

Recent bezorgde je ons nog een korte tekst als nieuwjaarswens.

In deze woorden ligt, denken we, de kern van je visie: 'Onherkenbaar als een dienaar, mens zonder macht, is jezus hier aanwezig'.

 

Jef, hopelijk moet het beste nog komen in de komende jaren.

Geniet van de zorg voor zovele mensen, en hopelijk ook van de zorg van zovele mensen. Drink ‘s avonds voor het slapen gaan een forse bruine Leffe, neem wat tijd om je geliefde poëzie te lezen, schrijf nog vele mooie teksten,

en maak jaarlijks met de mountainbike of de koersfiets een verrassende tocht met vrienden.

 

Namens deze gemeenschap, het team en de werkgroep liturgie mag ik dan nu zeggen: “bedankt voor wat je voor ons deed”. Het ga je goed met hopelijk een goede gezondheid.

Als dank voor je hulp en steun, als dank voor je ‘Jef’ zijn, onder de mensen

willen we je graag een klein geschenk geven: een pancarte met een tekst op je huid geschreven.

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE

 

In de mens leeft een heimelijk weten, dat de echte stilte, waar zijn ziel naar uitgaat, meer is dan alleen maar de weldadige afwezigheid van lawaai, en ook meer dan alleen maar een tegenwicht van rust tegen onrust en een te grote eis aan het lichaam, meer ook dan wat simpel nodig is voor alle geestelijk leven of als voorwaarde voor gezondheid van de ziel.

Het is een weten, dat de echte stilte in de grond meer is dan vereiste of voorwaarde voor gelukkig leven, dat zij veeleer identiek is met de ervaring van het leven zelf, dat bezig is in vervulling te gaan.

 

 

 

MEDITATIE IN DE 

CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Van uit christelijk perspectief is onze belangrijkste levensopdracht: tot eenheid te komen, communio. Dualisme was het kenmerk van de dwalingen die de grote eenheidsgedachte, het subtiele evenwicht in het christelijk perspectief, dreigde te vernietigen. Ook stelt het dualisme ons voor onmogelijke en onwerkelijke ‘of…of…’ –keuzes die ons nodeloos kwellen: God of de mens, de ziel of de naaste, het klooster of de markt, enz.

Om deel te hebben aan de christelijke ervaring van eenheid, de ervaring van God in Jezus, dienen we eerst deze valse tweeledigheid in ons zelf op te lossen.

John Main – Uit: ‘Van woord naar stilte’

 

Volgende meditaties in de maand april: op maandag 10 en maandag 24 april 2017. Afspraak om 20 uur in de stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

Meditatiegroep Kessel-Lo:

Data eerste helft van 2017  

---------------------------------------------------

   maandag 27 maart 2017

   maandag 10 april 2017

   maandag 24 april 2017

   maandag 8 mei 2017

   maandag 22 mei 2017

   maandag 5 juni 2017

   maandag 19 juni 2017

 

 

 

VIERINGEN

 

                               

                 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 29 maart

9.30u.: OKRA Teamvergadering

12.15-15.30 u.: Eerste Communie

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 30 maart

14 u.: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 31 maart

VM: De Ark

NM: Bar Michotte

 

Zondag 2 april

11 uur: Zondagscafé

NM: Kalipso

AV: Koor Dissonant

 

Maandag 3 april

14 u.: OKRA ledenvergadering

 

Dinsdag 4 april

9.15 u.: Samana

14 u.: Seniorencafé

 

Woensdag 5 april

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

 

Agenda 

Parochie-geloofsgemeenschap Sint-Antonius  

 

Woensdag 29 maart

20.00 uur Kernvergadering Samana

 

Donderdag 30 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 31 maart

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Zondag 2 april          

12.00 tot 13.00 uur soepverkoop t.v.v. Broederlijk Delen

 

Dinsdag 4 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Woensdag 5 april

14.00 uur Crea-namiddag Pasen

 

Donderdag 6 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 7 april          

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Zondag 9 april          

12.00 tot 13.00 uur soepverkoop t.v.v. Broederlijk Delen

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

Van zondag 5 maart tot en met zondag 9 april 2017 Soepverkoop t.v.v. Broederlijk Delen

Zondag                      19 maart 2017     Solidariteitsontbijt

Zondag                           9 april 2017     Palmzondag

                                                                Viering met palmwijding

Donderdag                  13 april 2017     Witte Donderdag

                                                                Viering van het Laatste Avondmaal

Vrijdag                         14 april 2017     Goede Vrijdag

                                                                Kruisweg – Kruis- en boeteviering

Zaterdag                      15 april 2017     Paaswake

Zondag                         16 april 2017     Paasviering

Donderdag                  27 april 2017     Lentefeest Ziekenzorg cm Samen Sterk

Zondag                            7 mei 2017     Eerste Communie

Donderdag                    18 mei 2017     Gewestelijke uitstap Ziekenzorg cm

Zondag                          21 mei 2017     Vormsel

Donderdag                    25 mei 2017     Ons Heer Hemelvaart

Zondag                            4 juni 2017     Pinksteren

Zondag                          18 juni 2017     Kristoffelviering

                                                                zegening weggebruikers

Woensdag                     23 juni 2017     Bedevaart naar Scherpenheuvel

Zondag                          25 juni 2017     Afsluiting van het pastoraal jaar

                                                                Dankviering en BBQ

 

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Hoe ontvang ik nieuws over Het Molenhuis?

 

a. Het Molenhuisboekje  

Al wie in onze database zit krijgt reeds 38 jaren en viermaal per jaar het Molenhuisboekje toegestuurd. Inschrijven of uitschrijven hierop kan steeds via info@moulindebellemeuse.be of op onze website. Nieuwe deelnemers aan onze “eigen activiteiten” ontvangen het boekje enkele keren automatisch.

Verzendingen kosten geld.

Het zou ons genoegen doen, indien je niet meer geïnteresseerd bent, ons dat te laten weten.

Voor wie het kan, vragen  we een vrijwillige bijdrage. Deze gift kan je storten op

BE57 7343 7723 5635 met de vermelding: bijdrage Molenhuisboekje 

 

b. De nieuwsbrief  

Regelmatig verzenden we nieuwsberichten en herinneringen over onze activiteiten per e-mail. We trachten, via dit kanaal, de trouwe gebruikers van Het Molenhuis te betrekken bij het dagelijks gebeuren.

Geïnteresseerden sturen een bericht aan: info@moulindebellemeuse.be of schrijven zich in met het online formulier op onze website.

 

c. De website: www.moulindebelle meuse.be

Onze website biedt actuele informatie over alles rond Het Molenhuis:

* Het programma van de eigen activiteiten – geactualiseerd  

* De aangewezen vervoermiddelen en reisroutes

* Achtergrond informatie: historiek, verslagen, werken,...

* Kalenders van de bezetting

* Inschrijvingsformulieren en adressen van de verantwoordelijken

 

d. Facebook Moulin de Belle Meuse

Sinds enkele maanden vind je ons ook terug op Facebook!

 

Contactadres:

vzw “Moulin de Belle Meuse”

p.a. Jo Roels / Koning Albertlaan 143 /3360 Korbeek-Lo ( Bierbeek ) / 0495 50 61 75

 

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN

 

 

 

* Don Bosco anno 1968 *

 

HOE STAAT HET MET DE PLECHTIGE KOMMUNIE 1968

We hebben dus, in het begin van de maand januari, bij de ouders van de plechtige communicanten, een gedachtenpeiling gehouden.

 

Waar ging het over? Wat werd er zoal gevraagd?
"Of het niet zinvoller zou zijn de plechtige geloofsbelijdenis tijdens de paaswake te doen?

Aan een gedachtenpeiling zijn vele voordelen verbonden.
B.v. - het is duidelijk gebleken dat allen voorstander zijn van een en hetzelfde witte kleed. Dus: uniform.

- de meeste mensen zijn voorstander van een gehuurd kleed.
We zijn daar aanstonds naar gaan informeren, maar deze aanvraag moest voor 25 jan. binnen zijn, daar, dit jaar, verschillende bisdommen op één en dezelfde dag de pl. kommunie vieren. We hadden nog wel de kans dat er nog enkele kleedjes zouden over gebleven zijn, maar dan toch de minst interessante. Dus, dit is niet geriskeerd. Althans voor dit jaar niet.
- er zijn ook zeer veel gedachten naar voor gekomen over 'n zekere discriminatie. Vele mensen (allemaal kerkgaande en zeer meelevende mensen, die voor zichzelf de paaswake zeer betekenisvol vonden) hebben gezegd dat de viering tot twee vieringen scheiden een pijnlijk onderscheid zou teweeg brengen. Als dit zo is , mogen we, inderdaad, niemand pijn doen en de viering dan ook liefst niet scheiden.

 

Dus: voor 1968 blijft er  één viering nl. op de vijfde zondag na Pasen, 19 mei. We hopen dat iedereen zal begrijpen dat dit het meest logische besluit kan zijn uit de gedachten die zijn samengekomen. We danken allen die eerlijk hebben meegezocht.

Parochieblad 1 februari 1968

 

SAMEN OP WEG

Verslag Wijkgemeenschap Casablanca.

Het is boeiend als gewone mens op weg te zijn.

Is ons gewone leven boeiend? De gewone mens weet dat hij in de wereldgeschiedenis niet onmisbaar is. De gewone mens verlangt toch op een kleine plek iets te betekenen voor de anderen. Ik moet leven. De wereld bewoonbaar maken. Voor dat kleine gewone groepje ruimte maken. De bekoring voor ons allemaal is dat wij bij de pakken gaan zitten. Dat wij de moed niet meer opbrengen op weg te gaan. Dat wij op weg gaan is niet zo vanzelfsprekend, het is wel de moeite waard. Als wij ervaren dat wij samen op weg zijn wordt het leven boeiend. Ook Christus was als gewone mens op weg. Hij voelde zich best thuis bij de gewone man. In dat gewone was Hij juist God voor ons en met ons.

 

Enkele gedachten uit de informatievergadering van Fons D'Hoogh hielpen om concreet te bespreken hoe wij iets kunnen betekenen voor de anderen.

- Zo zouden wij met tweede Paasdag een ontspanningsdag inrichten voor de jeugd van Casablanca te Boven-lo. Wie wil, mag meewerken, om van deze dag iets enig te maken.

- Om financieel onze kampen mogelijk te maken zouden wij in de paasweek weer een wafelenbak inrichten. Welke vrouw wil eens niet haar bakkunst laten zien en bakt eens een honderdtal wafels. Het is boeiend samen wafels te bakken en te verkopen. Misschien nog boeiender te eten bij een geurig tasje koffie.

 

Wie meer inlichtingen verlangt:
Regentsquare 55, tel.287 54;
Koetsweg 57.

Parochieblad 21 maart 1968

 

UITSLAG KERKENBOUWZONDAG

Onze sympathieke medepredikanten van kerkenbouwzondag hebben reeds herhaalde malen, nieuwsgierig en terecht, geïnformeerd naar de financiële uitslag van hun werk. We hebben hen steeds moeten teleurstellen omdat we het zelf nog niet wisten. De centralisatie van die gelden gebeurt op het bisdom. Hun administratie moet het dan doorgeven. Of dit vlug of minder vlug gaat hangt hoofdzakelijk af van de verschillende parochies. Er zijn parochies die zeer lang gewacht hebben om hun uitslag der omhaling aan het bisdom te melden. Daardoor kan het bisdom het ons ook niet geheel doorgeven. Zelfs nu is er nog een omhaling achter. Dit komt wel in orde. De totale actie voor onze parochie heeft 273.975 fr. bij mekaar gebracht. Dat is fijn werk, hé! En aanmoedigend om volgend jaar nog eens te herdoen. Misschien met nog betere middelen. Wie hiervoor goede gedachten heeft... ge weet: steeds welkom!

Parochieblad 23 mei 1968

 

EEN DER BRONNEN VAN INKOMSTEN VOOR DE BOUWWERKEN

is, weet ge wel, het bruikbaar maken van allerlei oude voorwerpen, bv. paardengarelen, koets- en stallantaarnen, oude kerk- e.a. stoelen, enz.

Wie hierin trek heeft, vindt zijn goesting wel op Koetsweg 15. Maar deze dingen sierlijk en bruikbaar maken, vraagt veel werk en geduld. En hier hebben we nog wel enkele handen tekort. Wie wil er zo, op deze manier, meebouwen aan ons aller gezamenlijke onderneming: de bouw van onze gemeenschapslokalen? Wie wil zich aanmelden? Dank op voorhand om uw flinke medewerking!

Parochieblad 30 mei 1968

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

Opgenomen in de grenzeloze liefde van de Heer

 

Open voor mij de deur van Uw huis.

Ik wil naar binnen Hem bedanken. ps.118

 

Opgenomen in de grenzeloze liefde van de Heer, is van ons heengegaan Zuster M. Kristina Anna Maria Dierickx, geboren te Wemmel op 17 februari 1928 , Claris geworden te Leuven op 14 augustus 1960 en plots overleden te Heverlee in Home Vogelzang op 2 maart 2017.

De Verrijzenisliturgie vond plaats in de kapel van de Zusters Clarissen te Kessel-Lo op donderdag 9 maart 2017. Ze werd nadien ten grave gedragen in de Abdij van Park.

Dank aan allen die de Heer danken voor haar.

 

Op zondag 12 maart werd in de Sint-Franciscuskerk tijdens de viering het gedachteniskruisje opgehangen en zullen we zal haar gedenken in de viering van Allerheiligen op 1 november 2017.

 

 

Zr. Kristina, verpleegkundige van beroep, monitrice in Sint-Rafaël, was zeer geliefd door iedereen. Ze was vriendelijk, innemend, zachtaardig en had een luisterend oor voor iedereen. Ze werkte vele jaren in de hostiebakkerij en in de tuin. Met haar zeer mooie stem deed ze jarenlang de voorzang tijdens de vele gebedstijden in de kapel. Al geruime tijd was ze wat verward, maar ze was uiterst dankbaar voor elke dienst aan haar bewezen. Zij was een parel voor de Heer.

   

 

Zuster Kristina,

Wat we vooral van u onthouden is uw veel uitgesproken „Dank U“! Talrijke verpleegkundigen hebt ge mee helpen opleiden in het Sint-Rafaëlziekenhuis. Velen hebben daarvoor „Dank U“ gezegd. Nu nog horen we dat bij vele oud-leerlingen zeggen over u.

Hoeveel hostiekoeken hebt ge niet gebakken en uitgeboord in uw lang kloosterleven.

Uw voorzang in onze gezongen gebedstijden heeft onze harten meer geopend om de Heer te aanbidden en om ten beste te spreken voor zoveel mensen rondom ons en voor de ganse wereld.

Ge waart een gebedsmens.

Blijf nu onze woelige wereld indachtig bij de Heer. Gedenk uw lieve familie, vooral uw broer en uw medezusters.

Wij hebben verdriet, maar wensen u geluk in het hart van de Heer.

 

 

Overlijden in Sint-Antonius

Op donderdag 9 maart namen wij in de Sint Antoniuskerk afscheid van Reynold Janssens.

Reynold werd geboren in Tongeren op 27 december 1987 en is onverwacht overleden te Leuven op 3 maart. Reynold was de kleinzoon van UPaul en Lydie Verelst-Verbeiren.

Op zondag 23 april om 11 uur is er een herdenkingsviering in de Sint Antoniuskerk.

Jouw wens, ons verdriet

Jouw leven, ons leven

Jouw kracht, onze hoop

Jouw aanwezigheid, ons warm gevoel

Jouw uniekheid, ons gemis

Jij voor ons,

Jij blijft bij ons

 

Reynold Janssens

 

 

GEDACHTENIS

 

In de viering van 5 maart in het Don Boscocentrum herdachten wij Rudy

“Wij verwelkomen vandaag Josine, Nathan en Jessica samen met hun familie.
Zonder Rudy waren zij er niet.
Al is hij reeds tien jaar fysisch niet meer onder ons, toch blijft hij met ons verbonden.
Liefde is sterker dan de dood.”

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

VORMINGPLUS

Jouw mening 

 

Vormingplus Oost-Brabant wil samen met jou timmeren aan een fijne samenleving.

Daarom geven we in het activiteitenaanbod graag een prominente plek aan vernieuwende ideeën.

Met eye-openers willen we het respect voor onze planeet aanmoedigen maar ook een aanzet geven 

voor een beter gebruik van de openbare ruimte 

en alle kansen geven aan een maatschappij die diversiteit omarmt.

 

Graag kregen we feedback van jou over de ‘experimenten’ waarop we broeden.

Geef je mening over onze toekomstige cursussen, lezingen, workshops, uitstappen en projecten op

www.vormingplusob.be 

Geef je mening voor 10 april en misschien win je wel een gratis cursus!

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01

info@vormingplusoostbrabant.be 

www.vormingplus.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Paasvakantie: Geen lezingen op dinsdag 4 april en dinsdag 11 april 2017

 

Kernenergie: Quo Vadis?  

Verrassende waarheden en onwaarheden omtrent radioactiviteit, nucleaire afvalstoffen en scheurtjescentrales 

Prof. Walter Bogaerts (Faculteit Ingenieurswetenschappen)

Dinsdag 18 april  2017

 

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

EEN NIEUWE REUS? INDIA VANDAAG

Lezing Kennis en Maatschappij  

Georganiseerd door KU Leuven – Alumni Lovanienses

 

Prof. Idesbald Goddeeris  

Donderdag 20 april 2017 van 19.00 tot 22.30 u.

 

Tijdens deze lezing zal prof Goddeeris vanuit zijn onderzoek en expertise de enorme uitdagingen toelichten waar het meest bevolkte schiereiland ter wereld mee geconfronteerd wordt.

 

Programma 

19u00 Ontvangst en registratie

19u20 Inleiding door Erik Gobin, lid werkgroep Kennis en Maatschappij,

adviseur Alumniwerking KU Leuven

19u30 Voordracht door Prof. Dr. Idesbald Goddeeris: 

            “Een nieuwe reus? India vandaag.”

21u15 Slotwoord en Afsluitend drankje in de Jubileumzaal,

aangeboden door Alumni Lovanienses en de KU Leuven 

 

Prof. Idesbald Goddeeris is slavist en historicus, doceert aan de faculteit Letteren van de KU Leuven en verricht onderzoek over koloniale geschiedenis, contacten tussen Oost en West, migratiegeschiedenis en geschiedenis van de koude oorlog. Hij was visiting fellow aan de London School of Economics (2009) en aan de University of Pennsylvania (2014) en doceerde de voorbije jaren onder meer aan de universiteiten van Delhi, Mumbai, Kinshasa, Krakow, Irkoetsk en Kolkjata. Hij is ook senior member van het ‘Leuven Centre for Global Governance Studies’, waar hij de ‘Leuven India Focus’ coördineert, en zetelt in het Expertpanel (Geschiedenis en Archeologie bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO-Vlaanderen).

 

Locatie: Promotiezaal

Naamsestraat 22 – 3000 Leuven

Contact: Erik Gobin – erik.gobin@alum.kuleuven.be 

https://alumninet.alum.kuleuven.be

Inschrijven: maximum 330 deelnemers

Inschrijven mogelijk tot 14 april 2017

Tarieven:

KU Leuven-alumni, betalend lid van een alumnikring: 10 euro

Niet-betalend lid of niet-KU Leuven-alumni: 15 euro

 

 

 

 

 

 

De Leuvense Vaartkom komt tot leven

Leuven, Vaartkom.  

Op zondag 30 april is het zover. Stad Leuven en de Vlaamse Vereniging voor Watersport die de jachthaven beheert slaan de handen in elkaar om samen met verschillende lokale verenigingen de buurt van de Vaartkom tot leven te brengen.

Het belooft een leuke familiedag te worden. In het kader van de havenfeesten  zijn er doorlopend  gratis vaartochtjes op de boten van de Leuvense jachthaven, kan je een initiatie kajak meepikken, of bezoek je het opleidingsschip “MS De Leie” van de marine-kadetten.

De KU Leuven is ook pionier in het ontwerpen van op zonne-energie aangedreven boten, en ze laten dit in de aanloop van de eco-race ook graag zien met hun aanwezigheid. Verder is er een rommelmarkt, zijn er old-timer legervoertuigen, een springkasteel  en kan je er ook terecht voor een versnapering en een drankje.

Even verderop bevindt zich het Sluispark. Dit nieuw stukje groen in de havenbuurt dat tot stand kwam via participatie van de buurtbewoners wordt dan ook feestelijk en officieel geopend.

Kortom een leuke gratis familie-uitstap..

Praktisch: Havenfeesten en opening Sluispark

Locatie: Vaartkom, Leuven

Datum: Zondag 30 april, van 10h00 tot 19h00

Bereikbaarheid:

·         Parkeren kan gemakkelijk en goedkoop op de parking op het Engels Plein 26 (parking nabij Albert Heyn).

·         Vanaf het station van Leuven kan je de Vaartkom gemakkelijk te voet bereiken. Reken hiervoor en kwartiertje wandelen.

 

http://www.vvwleuven.be

https://www.leuven.be/sluisstraat

Contact:

patrick.deboeck@vvwleuven.be (VVW Leuven)

annick.robeets@leuven.be (stad Leuven)

 

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

 

 

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

VOETVERZORGING

Woensdag 5 april 2017 vanaf 9.00 u. is Vanessa Ronchetti aanwezig.

Je kan een afspraak maken via het onthaal 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Prijs per verzorgingsbeurt € 23 te betalen aan Vanessa.

Informeer bij uw mutualiteit naar de korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen (8 km)

Donderdag 6 april 2017 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 23 77 59

 

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen en gebruiken!

Raak je niet wijs uit alle functies en instellingen van je digitaal fototoestel en is de handleiding te complex? Dan kun je hier individuele hulp krijgen.

 

Iedere woensdagvoormiddag (behalve vakanties) vanaf 10 u. kan je hiervoor bij Seniorama terecht.

Inschrijven via het onthaal 016 22 20 14.

Merk en type van fototoestel opgeven. Toestel moet opgeladen zijn of breng een reservebatterij mee.

Bijdrage: € 5, vooraf te betalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

Seniorama vzw  

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be  

 

 

 

GOEDE BUREN, BESTE VRIENDEN

Een dagje Lüdenscheid  

 

 

Wat hebben het Krakauplein, de Cristianlaan en de Den Bosch-, Rennes- en Lüdenscheidsingel met elkaar gemeen? Dat het straatnamen van Leuven zijn, juist. Maar ook: dat ze genoemd zijn naar onze vijf zustersteden. Binnenkort kan je met de stad op citytrip naar het verrassend mooie Lüdenscheid.

 

Op zaterdag 1 april – geen grap! – kan je mee op daguitstap naar Lüdenscheid. Je vertrekt om 7.15 uur met de bus op Parking Bodart, waar je rond 21 uur opnieuw aankomt.

 

Op het programma onder meer: 

- Een rondleiding door de oude stad

- Een bezoek aan Phänomenta, een wetenschappelijk centrum waar je kan experimenteren met reuzegrote zeepbellen of kijken zoals een kip

- Een bezoek aan het stedelijk museum en de stedelijke galerie met werk van bekende kunstenaars

- Een geleide wandeling langs het stuwmeer, gecombineerd met een bezoek aan de Homert-uitkijktoren en een rit langs de oude kazerne van het Belgisch garnizoen

 

Deelnemen kost 11 euro. Alle informatie over de trip vind je op

www.leuven.be/ludenscheid.

Inschrijven kan vanaf 10 maart tot en met 23 maart 2017

Info: afdeling stadsmarketing I verzusteringen@leuven.be

Tel. 016 27 22 73

(Uit info-blad Leuven LVN van 3 maart 2017)

 

 

 

Doe je mee aan dé wandeluitdaging van 2017 van Broederlijk Delen?

Op zaterdag, 29 april 2017: ‘Dwars door de boerenbuiten’

Een wandeltocht van Leuven naar Sint-Truiden voor Burkina Faso.

 

Hoe overleef ik een lange wandeling. Tips&tricks 

Hou je van beweging? Een langere wandeling of fietstocht in het vooruitzicht?

Met een goede voorbereiding, zowel op fysiek als mentaal vlak, haal je zeker de eindmeet.

Hoe versterk je bijvoorbeeld bepaalde spieren, hoe hou je je motivatie hoog, wat eet je best voor, tijdens en na de inspanning?

Met welke praktische zaken moet je zoal rekening houden?

Met enkele tips en tricks wordt bewegen echt wel fun!

Deze workshop (theorie e n praktijk) is de ideale voorbereiding op de wandeltocht ‘Dwars door de boerenbuiten’ van Broederlijk Delen. Doe je mee?

 

Wanneer: Donderdag 30 maart 2017 van 19.30 tot 22.00 u.

Waar: Vormingplus Oost-Brabant

Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

Prijs: 5 euro

Begeleiding: Hilde Plaetinck

   

 

BOND ZONDER NAAM

Gevangenisbezoeken voor burgers  

 

Als reactie op de stakingen in de Brusselse gevangenissen lanceerde Bond Zonder Naam de oproep naar burgers om mee de gevangenis in te gaan. We liggen namelijk wakker van het gemak waarmee er gesproken wordt over mensen die leven en werken in de gevangenis. Maar niet mét. Daarom nodigde Bond zonder Naam burgers uit om kennis te maken met de wereld achter de muren en de dialoog aan te gaan met (ex)-gedetineerden en dienstverleners.

 

400 burgers reageerden op onze oproep. BZN organiseerde 6 gevangenisbezoeken  (Hasselt, Oudenaarde, Ruiselede, Antwerpen, Hoogstraten, Leuven-Hulp) en bracht zo 110 burgers in contact met de wereld van mensen achter de muren. Deze actie leverde BZN ook heel wat persaandacht op (o.a. VTM Nieuws, VRT Journaal, De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Radio 2,…)

 

Je kan je aanmelden om mee achter de tralies te gaan via

gevangenisbezoek@bzn.be

 

JERUZALEM, CAIRO &ROME

Davidsfonds cultuurreizen 

* Uitgebreid en exclusief bezoek aan Vaticaanstad, de kleinste en bijzonderste stadsstaat 

* Jeruzalem, Bethlehem, Jericho… in de voetsporen van Christus 

* Israël Museum met het schrijn van het boek met de Dode Zeerollen 

* De beroemde piramides en het islamitisch patrimonium in Caïro 

* Interreligieuze debatten met lokale vertegenwoordigers 

 

Historische en actuele benadering van de 3 monotheïstische godsdiensten.

 

Reisdata: 24 mei – 3 juni 2017

Reissom: per persoon

2-persoonskamer: 3.395 euro

Toeslag 1-persoonskamer: 560 euro

Korting voor Davidsfondsleden: 60 euro

 

Inbegrepen in deze reissom:

* Unieke bezoeken en contacten met lokale vertegenwoordigers van de 3 monotheïstische godsdiensten 

* De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken 

* Begeleiding en deskundige toelichting door Hans Geybels

* Lokale gidsen

* Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

* Handig reisgidsje ‘Te gast in Israël en Egypte‘

* Overnachtingen met ontbijt in uitstekende viersterrenhotels in Jeruzalem en Rome en een vijfsterrenhotel in Caïro 

* Maaltijden volgens programma in lokale restaurants of de hotels

* Vluchten Brussel-Tel Aviv en Caïro-Brussel met Royal Jordanian via Amman, de   luchthaventaksen 

* Transvers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar, in Rome gebeuren sommige verplaatsingen met het openbaar vervoer (inbegrepen in de reissom)

* Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering 

 

Aantal deelnemers: Minimum 15, maximum 25

Begeleiding: Hans Geybels, studeerde geschiedenis, godsdienstwetenschappen en godgeleerdheid aan de KU Leuven en in Oxford. Hij is deeltijds docent aan de faculteit Theologie en religiewetenschappen van de KU Leuven

 

Davidsfonds Cultuurreizen 

Omnia Travel, Mgr. Ladeurzeplein 15, 3000 Leuven 

Tel.: 016 24 38 38

E-mail: cultuurreizen@omniatravel.be

WWW.DAVIDSFONDS.BE/CULTUURREIZEN

 

 

 

 

   

DEMAIN 

Documentaire met nabespreking 

Lost negatieve berichtgeving de ecologische, economische of sociale crisis op? 

Zetten dreigingen werkelijk aan tot actie of hebben inspirerende voorbeelden en optimistische verhalen meer impact?

Het doemdenken beu, reizen  Cyril Dion en Mélanie Laurant met een vierkoppig team naar tien verschillende landen. Ze ontmoeten er pioniers die landbouw, economie, democratie en opvoeding heruitvinden. Door deze positieve en concrete initiatieven samen te brengen, schetst de film ‘Demain’ een hoopvol toekomstbeeld. Zo zou de wereld er morgen kunnen uitzien!

 

Wanneer : op donderdag 6 april 2017 van 19.30 tot 22.30 u.

Waar: LDC Wijnveld 14 – 3000 Leuven

Prijs: 5 euro

Begeleiding: Tiny Alaerts

 

Praktische info :

Deze activiteit kadert in het project van Broederlijk Delen ‘Dwars door de boerenbuiten’, wandeltocht van Leuven naar Sint-Truiden voor Burkino Faso.

Meer info over dit project en over alle activiteiten die in dit kader aangeboden worden, vind je op

www.dwarsdoordeboerenbuiten.be en op

www.vormingplus.be/boerenbuiten

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 01 april 2017

 

Teller vanaf 22/8/2009