St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 12   22 maart 2017

VIERINGEN

DOOPSEL     HUWELIJKEN

 OVERLIJDENS

PAROCHIENIEUWS

FRANCISCUS  ANTONIUS 

DON BOSCO

 

Bezinning           Huur zalen

WAT ONS VERBINDT...      EN VERDER DAN FRANDO  

bijgewerkt 17/03/2017 21:41:12

 

De bekoring van Jezus – Mt 4, 1-11

 

Jezus verblijft 40 dagen ‘in de woestijn’ om te vasten. Daar wordt hij door de duivel bekoord.

(‘Bekoord’ is eigenlijk: getest. In het Hebreeuws N-S-H, nasah. Vgl. 1Kon. 10, 1. De koningin van Seba komt en wil Salomo ‘op de proef stellen’ met raadsels. Ze wil m.a.w. zijn doorzicht testen. Zo wil de duivel ook Jezus testen).

De bekoringen gebeuren ‘in de woestijn’. In het Grieks erèmos. Dat is niet de zandwoestijn van de Sahara maar eerder ‘wildernis’ of ‘woestenij’. Dat is in bijbelse taal (ook) een plaats die niet geschikt is voor de mens om er te wonen.  Vandaar de onderliggende idee van deze bezinning: het gaat om de vraag hoe en wanneer wij (Jezus voorop) een menselijke wereld maken of een woestenij, een plaats waar de ‘wet van de jungle’ heerst.

 

Dat Jezus bekoord wordt kan vreemd lijken. Het toont dat hij inderdaad ten volle mens is. Dat ‘niets menselijks hem vreemd is’.

Want waarover gaan die bekoringen? (Tussen haakjes: de duivel citeert psalm 91!). In Mt. 4, 1-11 worden ze uitgedrukt in beelden die voor ons niet zo onmiddellijk duidelijk zijn. Wie aandachtig leest ziet dat het gaat over het ons bekende trio: macht, bezit, status.

Over de ‘verleidelijkheid’ (bekoring) die daarvan uitgaat hebben wij al meer gehoord. Het is geen wonder dat de mens Jezus daarmee worstelt – zoals wij allemaal. Want dit zijn drie basisgegevens van ons menselijk leven. Ze slaan namelijk niet allereerst op iets wat negatief is, maar op iets wat nodig is voor het menselijk leven.

 

Macht: wie niet in staat is macht uit te oefenen (al is dat eventueel op bescheiden niveau) is niet volwassen. Dat wordt duidelijk wanneer wij ‘macht’  vertalen door verantwoordelijkheid. Een mens moet leren instaan voor… en dus macht uitoefenen over… Ouders over hun kinderen bv.. Zonder mensen die verantwoordelijkheid dragen (en dus macht uitoefenen) kan geen parochie draaien, kan geen groepsleven bestaan, kan geen maatschappij functioneren.

Bezit: het is evident dat alle mensen bezit nodig hebben, d.w.z. materiele noden hebben die moeten voldaan worden. Wij hebben een dak nodig, kleren, voedsel.

Status: wij hebben er nood aan om door anderen erkend en gerespecteerd te worden. Om ‘iemand’ te zijn voor anderen, aanvaard, erkend.

 

 

Maar, en dat is het probleem waarover het vandaag gaat, deze dingen dreigen altijd om uit de hand te lopen.

Macht is nodig en verantwoord zo lang het werkelijk ook dienst blijft. ‘Minister is een Latijns woord dat ‘dienaar’ betekent! Maar macht kan verworden tot een vorm van tirannie, van dwingelandij, zowel op kleine als op grote schaal.

Bezit, of de beschikking over een zekere mate van materiele goederen, is nodig. Het mag ons niet doen vergeten dat leven ook delen is. De jacht op bezit maakt ons blind voor de noden van anderen. Dat schept ongelijkheid, rijkdom voor de enen en armoede voor de anderen.

Status: de nood aan erkenning mag niet ontaarden tot een poging om boven de anderen te staan.

 

Vandaar dat deze  drie – macht, bezit, status – inderdaad ook altijd bekoringen zijn. Waar deze dingen ontsporen, niet meer dienen, maar heersen, daar wordt de wereld een wildernis, waar de ‘wet van de jungle’ heerst.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat men dit verhaal leest bij het begin van de vasten. Want dat is de tijd van bekering (zie Jesaja). Tijd om na te denken over dingen als rechtvaardige verdeling, (on)gelijkheid, armoede, racisme (dat is een status-probleem), Broederlijk Delen.

 

                                                                                     Walter Verelst 5 maart 2017   

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE

 

Wat de maten der eeuwigheid bezit, dat is waard te blijven bestaan. Het is de mens die zo geworden is dat men hopen mag hem niet meer te verliezen. Het is dus precies een mens, die op andere mensen is ingesteld en andere mensen waard is, een mens die iets weet te geven; een mens die andere mensen niet in de weg staat, maar iets voor hen betekent: een mens die men kan liefhebben.

Ratzinger  

 

 

 

MEDITATIE IN DE 

CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Door de praktijk van christelijke meditatie plaatsen we onszelf in een eenheid met alles en iedereen. Alle verschillen die ons scheiden vallen weg. John Main benadrukt dat dit geen abstracte visie is want: “ze bevat een diepe persoonlijke vreugde aangezien de waarde van iedere persoon erin wordt bevestigd.”

 

Volgende meditaties op maandag 27 maart 2017, in de maand april op maandag 10 en maandag 24 2017. Afspraak om 20 uur in de stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

Meditatiegroep Kessel-Lo:

Data eerste helft van 2017  

---------------------------------------------------

   maandag 27 maart 2017

   maandag 10 april 2017

   maandag 24 april 2017

   maandag 8 mei 2017

   maandag 22 mei 2017

   maandag 5 juni 2017

   maandag 19 juni 2017

 

 

AFRIKA FILMFESTIVAL

Om de aandacht op het Afrika Filmfestival te trekken zijn er vooraf voorstellingen in de Leuvense buurten.

www.afrikafilmfestival.be

 

* Filmavond in Ontmoetingscentrum Sint-Franciscus  

 

Op zaterdag 25 maart 2017 om 20.00 uur

Ontmoetingscentrum Sint-Franciscus

Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee

Organisatie: Buurtcomité Michotte  

Inkom: Gratis

 

Sint-Franciscus doet mee met de film:  

 

Difret  

Zeresenay Berliane Mehari – Ethiopië, 2014 (99 min.)

Amhaars gesproken, Nederlands ondertiteld 

 

De 14-jarige Hirut wordt op weg van school naar huis door enkele mannen te paard plots vastgegrepen en meegenomen. Volgens een eeuwenoude traditie moet de man de vrouw waarmee hij trouwen wil ontvoeren. Hirut probeert te ontsnappen maar schiet per ongeluk haar zogenaamd toekomstige echtgenoot neer.

Beschuldigd van moord krijgt ze de hulp van een jonge advocate die opkomt voor de rechten van de vrouw in Ethiopië. Hun strijd tegen het onrecht begint, maar kunnen ze één van de meest gangbare gebruiken van Ethiopië wel bestrijden?

 

* Filmavond in Ademtocht – Don Bosco

 

Op dinsdag 28 maart 2017 om 20.00 uur

Don Boscocentrum Kessel-Lo (Ademtocht)

Ortolanenstraat 6, 3010 Kessel-Lo

Inkom: Gratis

 

Don Bosco doet mee met de film: 

 

 

Patience, patience, t’iras au paradis  

Hadja Lahbib, RTBFjournaliste en dokumentatiemaakster

België, 2014 (85 min.)

Frans/Arabisch gesproken, Nederlands ondertiteld 

 

De film volgt het wedervaren in België van een groep Marokkaanse vrouwen uit de eerste generatie.

“Geen haast, geduld, jullie komen wel in de hemel!” dat hoorden de vrouwen hun leven lang.

Toen zij naar België kwamen, werkten hun mannen hard, maar zij moesten thuisblijven, het huishouden doen en voor de kinderen zorgen.

Nu ze ruim over de zestig zijn, en hun kinderen volwassen, rest hen niet veel buiten het dagelijks gebed en de wekelijkse boodschappen. Nooit namen ze de metro, nooit gingen ze eens weg uit Molenbeek, lezen of schrijven leerden ze niet…

Stap voor stap krijgen ze de smaak van de vrijheid te pakken.

Een hartverwarmend en humoristisch portret van zeven sterke vrouwen.

 

 

VIERINGEN

 

                               

                 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 22 maart

VM: De Ark

13.30 u.: Samana Crea

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 23 maart

14 u.: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 24 maart

VM: De Ark

NM: Bar Michotte

 

Zaterdag 25 maart

20 u.: Afrika Filmfestival
buurtcomité Michotte

 

Zondag 26 maart

11 uur: Zondagscafé

NM: Kalipso

AV: Koor Dissonant

 

Dinsdag 28 maart

14 u.: Seniorencafé

AV: Prisma

 

Woensdag 29 maart

9.30u.: OKRA Teamvergadering

12.15-15.30 u.: Eerste Communie

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS  

 

Donderdag 23 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

18.45 uur tot 20.15 uur Vormselcatechese  in de Kristoffelzaal en op het terras

 

Vrijdag 24 maart      

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Zondag 26 maart      

12.00 tot 13.00 uur soepverkoop t.v.v. Broederlijk Delen

 

Dinsdag 28 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Woensdag 29 maart

20.00 uur Kernvergadering Samana

 

Donderdag 30 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 31 maart

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Zondag 2 april          

12.00 tot 13.00 uur soepverkoop t.v.v. Broederlijk Delen

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

Woensdag                   1 maart 2017     Aswoensdag

Van zondag 5 maart tot en met zondag 9 april 2017 Soepverkoop t.v.v. Broederlijk Delen

Zondag                      19 maart 2017     Solidariteitsontbijt

Zondag                           9 april 2017     Palmzondag

                                                                Viering met palmwijding

Donderdag                  13 april 2017     Witte Donderdag

                                                                Viering van het Laatste Avondmaal

Vrijdag                         14 april 2017     Goede Vrijdag

                                                                Kruisweg – Kruis- en boeteviering

Zaterdag                      15 april 2017     Paaswake

Zondag                         16 april 2017     Paasviering

Donderdag                  27 april 2017     Lentefeest Ziekenzorg cm Samen Sterk

Zondag                            7 mei 2017     Eerste Communie

Donderdag                    18 mei 2017     Gewestelijke uitstap Ziekenzorg cm

Zondag                          21 mei 2017     Vormsel

Donderdag                    25 mei 2017     Ons Heer Hemelvaart

Zondag                            4 juni 2017     Pinksteren

Zondag                          18 juni 2017     Kristoffelviering

                                                                zegening weggebruikers

Woensdag                     23 juni 2017     Bedevaart naar Scherpenheuvel

Zondag                          25 juni 2017     Afsluiting van het pastoraal jaar

                                                                Dankviering en BBQ

 

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Talent gezocht  

Vanuit de activiteitencel zijn we op zoek naar talent, opdat we onze eigen activiteiten wat kunnen uitbreiden.

 

Ben je een organisatietalent met ideeën voor een leuk activiteitaanbod?  

Onze eigen activiteiten richten zich tot alle mensen van de Molen en in het bijzonder tot mensen die het minder gemakkelijk hebben in onze samenleving.

Momenteel zijn er wandelweekends en midweeks, een avontuurlijke vierdaagse, rustige freewheel weekends, een zang- en creaweekend, een fietsweekend en gezondheidsweekends.

 

Om het aanbod van onze activiteiten te verbreden willen we graag een database opmaken van alle talenten die zich onder de molenaars bevinden. Dans, voeding, sport, cultuur, natuur, …we horen het graag!

 

Is de keuken een plek waar jij graag helpt of je ding doet?

Sommige weekends doen graag beroep op wat mensen die helpen in de keuken. Vaak is er een aankoopverantwoordelijke, helpen er mensen mee groenten snijden, een kleine fantasie met wat restjes en zo wordt alles tot een heerlijke maaltijd verwerkt. Heb jij goesting om af en toe eens mee te helpen in de keuken, een activiteit te ondersteunen met inkopen en/of koken, laat het zeker weten.

 

nele.steeno@moulindebellemeuse.be  

0495/ 36 48 96  

Alvast bedankt namens de activiteitenkern en het hele molenhuisbestuur.

 

 

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN

 

 

 

* Don Bosco anno 1967-1968 * 

KERKENBOUWZONDAG

Op zondag 26 november wordt in alle kerken van het bisdom de aandacht gevraagd voor de moeilijkheden der kerkenbouwers-parochies. Deze aandacht zal zijn weg moeten vinden in een geldelijke bijdrage. Onze parochie heeft verschillende peterparochies gekregen, d.w.z. al wat de mensen van die parochies bij mekaar brengen zal mogen dienen voor onze kerkbouw. Daarom zullen we, de priesters samen met een veertigtal bereidwillige medewerkers, in deze verschillende peterparochies onze bouwproblemen voorleggen. We danken ten zeerste deze bereidwillige medewerkers. In onze parochie zal op deze 26 nov. zondag E. H. Prof. Goossens pastoor zijn. Moge deze dag ons allen helpen nog dieper door te dringen in de betekenis van "samen parochie zijn".

Parochieblad 23 november 1967

 

UURREGELING DER ZONDAGVIERINGEN

We hebben nog een week gewacht om zoveel mogelijk voorstellen i.v.m. verandering der zondagsmissen binnen te krijgen. Als we het resultaat der voorstellen procentsgewijze willen weergeven, krijgen we volgend voorstel:
7 op tien stellen voor de twee missen te laten samenvallen tot 8 u.;
1 op tien tot 7.30 u.;
1 op tien om 8.30 u. te behouden;
en 1 op tien om 7 u. te behouden.
Deze opiniepeiling maakt de beslissing overduidelijk: we zullen de twee missen t.t.z. 7 en 8.30 u., laten samenvallen tot 8 u.

Parochieblad 21 december 1967

 

APRIL: BEGIN DER BOUWWERKEN-JEUGDLOKALEN

Onder leiding van een bouwkundig ingenieur Tony Vriendts zal de Bouworde op 4 april een aanvang nemen met het bouwen der jeugdlokalen voor de jongens. We beginnen eerst met de jeugdlokalen voor de jongens:
1. omdat die plannen het vlugst vorderen;
2. omdat de jeugdbeweging niet te lang zonder eigen lokaal mag blijven (als het slecht weder is of als ze bij mekaar willen zitten of iets bepraten of een gezelschapsspel willen doen enz.)
Vanaf 5 april zouden we elke dag 10 vrijwilligers-medewerkers kunnen gebruiken. Wie bouwt er mee?

 

Voor wie het misschien nog niet moest weten!

De dienst voor stedenbouw heeft de inplanting voorzien daar waar nu het kapelleke en de jeugdlokalen der jongens staan. Deze eis tot zulke inplanting is al heel oud. Reeds E.H. Van Hoorebeke was in overleg om de landbouwgrond naast de kapel, aan te kopen. Hij wist reeds dat deze gebouwen vroeg of laat moesten vervangen worden. De eisen van de urbanisatie en inplanting nemen steeds nieuwe vormen aan. Wat normaal is. Neem maar de eisen voor het parkeren. De toenemende wagens vragen stationeermogelijkheden. We moeten bij de nieuwbouw (het is een gemeenschapsgebouw voor openbaar nut) 50% parkeerruimte voorzien. Dat is natuurlijk heel wat. Dat komt wel voor mekaar, maar we zullen moeten breken. Afstand doen doet altijd pijn, maar als daaruit nieuw leven kan groeien, doet het de mens in hoop leven.

Parochieblad 4 april 1968

 

BESTE VRIENDEN VAN DON BOSCO-PAROCHIE

Het was voor mij een diepe vreugde U allen te mogen toespreken in de innig-meegeleefde Eucharistievieringen van vorige zondag.
De sterke missiegeest en de schone familieband in uw enig-schone Don Bosco-parochie heeft me werkelijk getroffen. Ik dank U ieder afzonderlijk blij en oprecht voor uw sympathieke en milde offergaven die de formidabele som opbracht van 16.200 fr.!
Ik dank ook heel bijzonder voor het prachtige initiatief zo fijn gevonden door de Chiro-meisjes, die onze missie steunden met 2.600 fr., door hun lekkere wafelenbak. Proficiat, ijverige Chiro-meisjes! In naam van uw arme vriendjes uit Caracas, mijn diepste DANK!

Zr. Petra

Parochieblad 22 februari 1968

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

Opgenomen in de grenzeloze liefde van de Heer

 

Open voor mij de deur van Uw huis.

Ik wil naar binnen Hem bedanken. ps.118

 

Opgenomen in de grenzeloze liefde van de Heer, is van ons heengegaan Zuster M. Kristina Anna Maria Dierickx, geboren te Wemmel op 17 februari 1928 , Claris geworden te Leuven op 14 augustus 1960 en plots overleden te Heverlee in Home Vogelzang op 2 maart 2017.

De Verrijzenisliturgie vond plaats in de kapel van de Zusters Clarissen te Kessel-Lo op donderdag 9 maart 2017. Ze werd nadien ten grave gedragen in de Abdij van Park.

Dank aan allen die de Heer danken voor haar.

 

Op zondag 12 maart werd in de Sint-Franciscuskerk tijdens de viering het gedachteniskruisje opgehangen en zullen we zal haar gedenken in de viering van Allerheiligen op 1 november 2017.

 

 

Zr. Kristina, verpleegkundige van beroep, monitrice in Sint-Rafaël, was zeer geliefd door iedereen. Ze was vriendelijk, innemend, zachtaardig en had een luisterend oor voor iedereen. Ze werkte vele jaren in de hostiebakkerij en in de tuin. Met haar zeer mooie stem deed ze jarenlang de voorzang tijdens de vele gebedstijden in de kapel. Al geruime tijd was ze wat verward, maar ze was uiterst dankbaar voor elke dienst aan haar bewezen. Zij was een parel voor de Heer.

   

 

Zuster Kristina,

Wat we vooral van u onthouden is uw veel uitgesproken „Dank U“! Talrijke verpleegkundigen hebt ge mee helpen opleiden in het Sint-Rafaëlziekenhuis. Velen hebben daarvoor „Dank U“ gezegd. Nu nog horen we dat bij vele oud-leerlingen zeggen over u.

Hoeveel hostiekoeken hebt ge niet gebakken en uitgeboord in uw lang kloosterleven.

Uw voorzang in onze gezongen gebedstijden heeft onze harten meer geopend om de Heer te aanbidden en om ten beste te spreken voor zoveel mensen rondom ons en voor de ganse wereld.

Ge waart een gebedsmens.

Blijf nu onze woelige wereld indachtig bij de Heer. Gedenk uw lieve familie, vooral uw broer en uw medezusters.

Wij hebben verdriet, maar wensen u geluk in het hart van de Heer.

 

 

Overlijden in Sint-Antonius

Op donderdag 9 maart namen wij in de Sint Antoniuskerk afscheid van Reynold Janssens.

Reynold werd geboren in Tongeren op 27 december 1987 en is onverwacht overleden te Leuven op 3 maart. Reynold was de kleinzoon van UPaul en Lydie Verelst-Verbeiren.

Op zondag 23 april om 11 uur is er een herdenkingsviering in de Sint Antoniuskerk.

Jouw wens, ons verdriet

Jouw leven, ons leven

Jouw kracht, onze hoop

Jouw aanwezigheid, ons warm gevoel

Jouw uniekheid, ons gemis

Jij voor ons,

Jij blijft bij ons

 

Reynold Janssens

 

 

GEDACHTENIS

 

In de viering van 5 maart in het Don Boscocentrum herdachten wij Rudy

“Wij verwelkomen vandaag Josine, Nathan en Jessica samen met hun familie.
Zonder Rudy waren zij er niet.
Al is hij reeds tien jaar fysisch niet meer onder ons, toch blijft hij met ons verbonden.
Liefde is sterker dan de dood.”

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

De Leuvense Vaartkom komt tot leven

Leuven, Vaartkom.

Op zondag 30 april is het zover. Stad Leuven en de Vlaamse Vereniging voor Watersport die de jachthaven beheert slaan de handen in elkaar om samen met verschillende lokale verenigingen de buurt van de Vaartkom tot leven te brengen.

Het belooft een leuke familiedag te worden. In het kader van de havenfeesten  zijn er doorlopend  gratis vaartochtjes op de boten van de Leuvense jachthaven, kan je een initiatie kajak meepikken, of bezoek je het opleidingsschip “MS De Leie” van de marine-kadetten.

De KU Leuven is ook pionier in het ontwerpen van op zonne-energie aangedreven boten, en ze laten dit in de aanloop van de eco-race ook graag zien met hun aanwezigheid. Verder is er een rommelmarkt, zijn er old-timer legervoertuigen, een springkasteel  en kan je er ook terecht voor een versnapering en een drankje.

Even verderop bevindt zich het Sluispark. Dit nieuw stukje groen in de havenbuurt dat tot stand kwam via participatie van de buurtbewoners wordt dan ook feestelijk en officieel geopend.

Kortom een leuke gratis familie-uitstap..

Praktisch: Havenfeesten en opening Sluispark

Locatie: Vaartkom, Leuven

Datum: Zondag 30 april, van 10h00 tot 19h00

Bereikbaarheid:

·         Parkeren kan gemakkelijk en goedkoop op de parking op het Engels Plein 26 (parking nabij Albert Heyn).

·         Vanaf het station van Leuven kan je de Vaartkom gemakkelijk te voet bereiken. Reken hiervoor en kwartiertje wandelen.

 

http://www.vvwleuven.be

https://www.leuven.be/sluisstraat

Contact:

patrick.deboeck@vvwleuven.be (VVW Leuven)

annick.robeets@leuven.be (stad Leuven)

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

 

 

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

GOEDE BUREN, BESTE VRIENDEN

Een dagje Lüdenscheid  

 

 

Wat hebben het Krakauplein, de Cristianlaan en de Den Bosch-, Rennes- en Lüdenscheidsingel met elkaar gemeen? Dat het straatnamen van Leuven zijn, juist. Maar ook: dat ze genoemd zijn naar onze vijf zustersteden. Binnenkort kan je met de stad op citytrip naar het verrassend mooie Lüdenscheid.

 

Op zaterdag 1 april – geen grap! – kan je mee op daguitstap naar Lüdenscheid. Je vertrekt om 7.15 uur met de bus op Parking Bodart, waar je rond 21 uur opnieuw aankomt.

 

Op het programma onder meer: 

- Een rondleiding door de oude stad

- Een bezoek aan Phänomenta, een wetenschappelijk centrum waar je kan experimenteren met reuzegrote zeepbellen of kijken zoals een kip

- Een bezoek aan het stedelijk museum en de stedelijke galerie met werk van bekende kunstenaars

- Een geleide wandeling langs het stuwmeer, gecombineerd met een bezoek aan de Homert-uitkijktoren en een rit langs de oude kazerne van het Belgisch garnizoen

 

Deelnemen kost 11 euro. Alle informatie over de trip vind je op

www.leuven.be/ludenscheid.

Inschrijven kan vanaf 10 maart tot en met 23 maart 2017

Info: afdeling stadsmarketing I verzusteringen@leuven.be

Tel. 016 27 22 73

(Uit info-blad Leuven LVN van 3 maart 2017)

 

 

 

Doe je mee aan dé wandeluitdaging van 2017 van Broederlijk Delen?

Op zaterdag, 29 april 2017: ‘Dwars door de boerenbuiten’

Een wandeltocht van Leuven naar Sint-Truiden voor Burkina Faso.

 

Hoe overleef ik een lange wandeling. Tips&tricks 

Hou je van beweging? Een langere wandeling of fietstocht in het vooruitzicht?

Met een goede voorbereiding, zowel op fysiek als mentaal vlak, haal je zeker de eindmeet.

Hoe versterk je bijvoorbeeld bepaalde spieren, hoe hou je je motivatie hoog, wat eet je best voor, tijdens en na de inspanning?

Met welke praktische zaken moet je zoal rekening houden?

Met enkele tips en tricks wordt bewegen echt wel fun!

Deze workshop (theorie e n praktijk) is de ideale voorbereiding op de wandeltocht ‘Dwars door de boerenbuiten’ van Broederlijk Delen. Doe je mee?

 

Wanneer: Donderdag 30 maart 2017 van 19.30 tot 22.00 u.

Waar: Vormingplus Oost-Brabant

Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

Prijs: 5 euro

Begeleiding: Hilde Plaetinck

   

 

BOND ZONDER NAAM

Gevangenisbezoeken voor burgers  

 

Als reactie op de stakingen in de Brusselse gevangenissen lanceerde Bond Zonder Naam de oproep naar burgers om mee de gevangenis in te gaan. We liggen namelijk wakker van het gemak waarmee er gesproken wordt over mensen die leven en werken in de gevangenis. Maar niet mét. Daarom nodigde Bond zonder Naam burgers uit om kennis te maken met de wereld achter de muren en de dialoog aan te gaan met (ex)-gedetineerden en dienstverleners.

 

400 burgers reageerden op onze oproep. BZN organiseerde 6 gevangenisbezoeken  (Hasselt, Oudenaarde, Ruiselede, Antwerpen, Hoogstraten, Leuven-Hulp) en bracht zo 110 burgers in contact met de wereld van mensen achter de muren. Deze actie leverde BZN ook heel wat persaandacht op (o.a. VTM Nieuws, VRT Journaal, De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Radio 2,…)

 

Je kan je aanmelden om mee achter de tralies te gaan via

gevangenisbezoek@bzn.be

 

JERUZALEM, CAIRO &ROME

Davidsfonds cultuurreizen 

* Uitgebreid en exclusief bezoek aan Vaticaanstad, de kleinste en bijzonderste stadsstaat 

* Jeruzalem, Bethlehem, Jericho… in de voetsporen van Christus 

* Israël Museum met het schrijn van het boek met de Dode Zeerollen 

* De beroemde piramides en het islamitisch patrimonium in Caïro 

* Interreligieuze debatten met lokale vertegenwoordigers 

 

Historische en actuele benadering van de 3 monotheïstische godsdiensten.

 

Reisdata: 24 mei – 3 juni 2017

Reissom: per persoon

2-persoonskamer: 3.395 euro

Toeslag 1-persoonskamer: 560 euro

Korting voor Davidsfondsleden: 60 euro

 

Inbegrepen in deze reissom:

* Unieke bezoeken en contacten met lokale vertegenwoordigers van de 3 monotheïstische godsdiensten 

* De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken 

* Begeleiding en deskundige toelichting door Hans Geybels

* Lokale gidsen

* Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

* Handig reisgidsje ‘Te gast in Israël en Egypte‘

* Overnachtingen met ontbijt in uitstekende viersterrenhotels in Jeruzalem en Rome en een vijfsterrenhotel in Caïro 

* Maaltijden volgens programma in lokale restaurants of de hotels

* Vluchten Brussel-Tel Aviv en Caïro-Brussel met Royal Jordanian via Amman, de   luchthaventaksen 

* Transvers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar, in Rome gebeuren sommige verplaatsingen met het openbaar vervoer (inbegrepen in de reissom)

* Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering 

 

Aantal deelnemers: Minimum 15, maximum 25

Begeleiding: Hans Geybels, studeerde geschiedenis, godsdienstwetenschappen en godgeleerdheid aan de KU Leuven en in Oxford. Hij is deeltijds docent aan de faculteit Theologie en religiewetenschappen van de KU Leuven

 

Davidsfonds Cultuurreizen 

Omnia Travel, Mgr. Ladeurzeplein 15, 3000 Leuven 

Tel.: 016 24 38 38

E-mail: cultuurreizen@omniatravel.be

WWW.DAVIDSFONDS.BE/CULTUURREIZEN

 

 

KUNST VOOR HET LEVEN 

 

Het kunstveilingcomité Korbeek-Lo organiseert een verkoop van een reeks werken voor het goede doel. De opbrengst gaat integraal naar de Stichting tegen Kanker.

Tal van Leuvense kunstenaars verlenen hun medewerking.

De veiling heeft plaats op zondag 19 maart van 14 tot 17 uur  

in Loft 130, Oude Baan 120, Korbeek-Lo.

De dag voordien kunnen de werken al bekeken en gekeurd worden tussen 11 en 17 uur.

Het aanbod zal bestaan uit een mooie mix van kunstwerken zoals gravures, etsen, olie-, acryl- en aquarelschilderijen, beeldhouwwerken, keramiek, tekeningen, juwelen, enz.

 

Meer info: beaverhooghe@outlook.com

(Uit infoblad Leuven – Rondom, van 1 maart 2017)

 

 

 

   

DEMAIN 

Documentaire met nabespreking 

Lost negatieve berichtgeving de ecologische, economische of sociale crisis op? 

Zetten dreigingen werkelijk aan tot actie of hebben inspirerende voorbeelden en optimistische verhalen meer impact?

Het doemdenken beu, reizen  Cyril Dion en Mélanie Laurant met een vierkoppig team naar tien verschillende landen. Ze ontmoeten er pioniers die landbouw, economie, democratie en opvoeding heruitvinden. Door deze positieve en concrete initiatieven samen te brengen, schetst de film ‘Demain’ een hoopvol toekomstbeeld. Zo zou de wereld er morgen kunnen uitzien!

 

Wanneer : op donderdag 6 april 2017 van 19.30 tot 22.30 u.

Waar: LDC Wijnveld 14 – 3000 Leuven

Prijs: 5 euro

Begeleiding: Tiny Alaerts

 

Praktische info :

Deze activiteit kadert in het project van Broederlijk Delen ‘Dwars door de boerenbuiten’, wandeltocht van Leuven naar Sint-Truiden voor Burkino Faso.

Meer info over dit project en over alle activiteiten die in dit kader aangeboden worden, vind je op

www.dwarsdoordeboerenbuiten.be en op

www.vormingplus.be/boerenbuiten

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

De grote vooruitgang in de genetica: zijn de verwachtingen realistisch?

Prof. Hilde Van Esch (Faculteit Geneeskunde)

Dinsdag 28 maart 2017

 

Paasvakantie: Geen lezingen op dinsdag 4 april en dinsdag 11 april 2017

 

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

 

LEZING IN SENIORAMA

 “Is er evolutie inzake de rolverdeling bij man en vrouw”

door Veerle Draulans, prof. Faculteit Sociale Wetenschappen

Datum: maandag 27 maart 2017 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 23 maart 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven.

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016 44 32 45

 

Fietsen -vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 28 maart 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km)

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 25 44 36

 

 

 

HULP BIJ LAPTOP GEBRUIK

Je hebt een computercursus gevolgd en je werkt regelmatig op je laptop (draagbare pc) en af en toe word je met een probleempje geconfronteerd. Je hebt bv. last met de opsommingstekens of de marges of met het maken van een tabel? Hoe krijg je een pdf-document geopend en afgedrukt? Het lukt je niet je foto’s van je digitaal fototoestel op je computer te zetten? Wat is het beste antivirusprogramma? De update, upgrade of back-up wil niet lukken. Of … mijn pc doet raar!...

 

Seniorama probeert een antwoord op je vragen te vinden en organiseert begeleiding bij laptop-gebruik waar je gedurende 45 min. individuele hulp krijgt: echt maatwerk.

Alleen onderwerpen die in onze cursussen (zie jaarprogramma) aangeleerd worden, kunnen behandeld worden. We doen geen herstellingen van hardware. Onze lesgevers komen niet aan huis.

Seniorama vraagt een bijdrage van € 5, vooraf te betalen

 

Vooraf inschrijven op het onthaal is noodzakelijk: 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Omschrijf je probleem. Vergeet niet je laptop en de voedingskabel mee te brengen, eventueel ook de muis.

Plaats, dag en uur:

-                  dinsdag 28 maart 2017: 1 persoon om 9.30 en 1 persoon om 10.30 u.

-      Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven.

 

Seniorama vzw  

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be  

 

 

 

 

DIT IS LEUVENS

Meest gebruikte aidsremmer  

Iedere dag sterven wereldwijd maar liefst driehonderd kinderen aan aids. Het Leuvense Rega instituut ontwikkelde Tenofovir, een nieuwe aidsremmer. Het geneesmiddel werd zonder winst aan 68 landen verkocht en werd zo in één klap de meest gebruikte aidsremmer ter wereld.

(Uit Info-blad Leuven - LVN van 3 maart 2017)

 

Laatst bijgewerkt: 17 maart 2017

 

Teller vanaf 22/8/2009