St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 10   8 maart 2017

VIERINGEN

DOOPSEL     HUWELIJKEN

 OVERLIJDENS

PAROCHIENIEUWS

FRANCISCUS  ANTONIUS 

DON BOSCO

 

Bezinning           Huur zalen

WAT ONS VERBINDT...      EN VERDER DAN FRANDO  

bijgewerkt 02/03/2017 12:32:59

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE

 

Simplificeren wij, wanneer wij zeggen dat de Kerk de lessen van de geschiedenis niet schijnt te vatten? Misschien enigszins. Men kan moeilijk verwachten dat het kerkelijk gezag bij de opkomst van nieuwe ideeën onmiddellijk enthousiast zal bijspringen en klaar en duidelijk inzien wat er te doen valt, of onmiddellijk ingaan op alle initiatieven, noden, klachten of grieven die altijd wel ergens voorvechters zullen hebben.

Laten wij rustig bekennen, dat het ons achteraf altijd veel gemakkelijker valt nieuw-gelanceerde ideeën te beoordelen dan op het ogenblik dat ze zich, in de gistingen van de tijd, nog een weg aan het banen zijn. Naderhand krijgen wij een overzicht op de evolutie, wij weten hoe de tijd zich verder heeft ontwikkeld, maar dat perspectief heeft men niet, wanneer de eerste geluiden van een doorbrekende wereld hoorbaar worden. Het zoeken is altijd tastend.

A. Boudens  

 

 

 

MEDITATIE IN DE 

CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

We leven in een lawaaierige wereld. We leven in een wereld die als het ware gebombardeerd wordt met zoveel voor- en achtergrondgeluiden dat we alles tegelijkertijd horen en toch naar niets luisteren.

En toch zijn we allemaal, ieder van ons, geroepen tot een staat van gebed, van zuivere aandacht, tot een staat van geestverruiming in de eeuwige stilte van God.

Het is waar dat het prachtig is wanneer Gods aanwezigheid ons vervult met Zijn oneindige kalmte. Het is een diep wonderlijk gevoel wanneer we dit mogen ervaren. Het is een geschenk dat we noch dienen te zoeken of blijvend te willen bezitten.

John Main

 

Onze eerste meditatie van deze maand is op maandag 13 maart 2017. We komen ook samen op maandag 27 maart. Afspraak om 20 uur in de stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

Meditatiegroep Kessel-Lo:

Data eerste helft van 2017  

---------------------------------------------------

   maandag 13 maart 2017

   maandag 27 maart 2017

   maandag 10 april 2017

   maandag 24 april 2017

   maandag 8 mei 2017

   maandag 22 mei 2017

   maandag 5 juni 2017

   maandag 19 juni 2017

 

 

VERGEET DE PERFECTIE

OVERAL ZIT EEN BARST IN

ZO KOMT HET LICHT BINNEN (Leonard Cohen)

 

 

Bij het feest van Maria Lichtmis wordt aan ons gevraagd een licht te zijn voor de mensen, te leven naar het woord van de Ene. Wat kan dit vandaag betekenen in een tijd van globalisering, een tijd waarin mensen angstig zijn tegenover het vreemde en terug verlangen naar een samenleving die eenvoudiger lijkt, zonder gemengde culturen? 

 

Ik dacht aan een lied van de onlangs overleden Leonard Cohen die in zijn lofprijzing zingt dat er in alles een barst zit. Juist deze gebrokenheid, deze kwetsbaarheid van het leven, draagt hoop en toekomst in zich: doorheen de barst dringt het licht door.

 

De vogels ze zongen bij het ochtendgloren.

Begin opnieuw hoorde ik ze zeggen,

Blijf niet stilstaan bij wat voorbij is

Of wat nog komen gaat.

 

Luidt de klokken zolang ze kunnen luiden.

Vergeet uw perfect voorkomen.

Alles kan breken.

Zo komt het licht binnen. (Leonard Cohen)

 

* Gebed om vernieuwing 

 

Het wordt steeds sterker, God  

Het verlangen van uw mensen

dat uw licht het donker breekt,

dat U alle ellende zult uitwissen,

nieuw leven op een bevrijde aarde. 

 

Het wordt steeds indringender, God  

Het geroep en de tranen van hen

die arm en zonder recht wachten

tot U zelf hun wonden komt helen

en de laatste vreugde uit gaat delen 

* Eerste lezing  

 

Een man verloor een van zijn benen. Zijn boosheid op het leven weerspiegelde zich in de tekeningen die hij maakte van gebarsten vazen en andere beschadigde dingen.

In de loop van de tijd vond hij innerlijke rust en veranderde zijn visie op het leven. Toch bleef hij kapotte vazen tekenen. Zijn leermeester vroeg hem: "Waarom teken je de vazen nog steeds met barsten erin? Voel je je nog niet geheeld?"

De man antwoordde: "Jawel, en datzelfde geldt voor de vazen. Via de scheur komt het licht binnen."

 

* Jezus’ verhaal over het mosterdzaadje 

 

Jezus zal mensen uitnodigen om op een andere manier te gaan leven en zo te komen tot een samenleving die Hij het Rijk van God noemde. Het Rijk van God vergeleek Hij met het kleinste zaadje, het mosterdzaad, dat tot een grote boom uitgroeit.

 

Het komt op de muur van een fort terecht. Het groeit daar uit tot een boompje. Er komen nog meer boompjes. Met hun worteltjes maken ze scheuren in de muren. Steeds meer en steeds grotere. Tenslotte zal de burcht in elkaar zakken en wonen er geen soldaten meer maar zingen er vogels in de mosterdstruiken.

Jezus zegt: ‘Zo moeten wij ook maar doen, net zoals dat kleine plantje, dat nog kleiner begon.’

 

Zo kan ik op dit lichtfeest positief afronden.

Ik zie veel mensen met een open geest die zich niet door angst laten leiden. Zo zie ik het licht ook doorbreken in de zovele protesterende mensen die opkomen voor menselijke waarden.

 

Laten wij zonder angst en vrees in een open geest elkaar blijven ontmoeten, leren kennen en samenleven naar het voorbeeld van de overlevenden van de terreuraanslagen in Parijs, Brussel, enz.

 

*Bidden om licht 

 

Wij bidden om licht 

voor die wijde wereld en voor de stad waarin wij wonen:

nieuw licht,

overal waar de stoppen van de hoop zijn doorgeslagen: 

nieuw geloof,

overal waar mensen zich terugtrekken en niet meer geloven dat de vrede het winnen zal op de oorlog:

nieuwe liefde,

overal waar de aandacht voor elkaar is verflauwd:

nieuwe ogen,

overal waar mensen het niet meer zien zitten en op elkaar zijn uitgekeken.

 

Groot is de wereld en lang duurt de tijd

Maar klein zijn de voeten

Die gaan waar geen wegen gaan

Overal heen 

 

 

Wij bidden om licht  

overal waar duister en dood

het leven hebben aangevreten,

van het grote moorden tot het kleine handgemeen,

van de grote honger tot ieders eenzaamheid,

van het grote wantrouwen tot ieder gebrek aan mededogen.

 

Wij bidden om licht,

wij bidden om Christus, de nieuwe mens:

dat Hij opstaat in ieder van ons

en in die ene wereld van ons samen.

 

U kunt een stukje bijdragen

Maar je zal niet delen in het totaal

U kunt de opmars tot staan brengen,

Er is geen tromgeroffel.

Elk hart, elk liefhebbend hart

zal komen, maar als een vluchteling.

 

Luidt de klokken zolang ze kunnen luiden

Vergeet uw perfect voorkomen

Alles kan breken.

Zo komt het licht binnen. (Leonard Cohen)

 

*Uit: Tafelgebed: Licht dat ons aanstoot 

 

Uw eerste scheppingswoord was ‘licht’

en toen pas hebt U de mens gemaakt

en hem geroepen om ook licht te zijn,

brandend hart en warme helpende hand voor een ander.

 

Van eens en ooit en tot de dag van vandaag

zoekt U daarom de rijen van mensen af,

of iemand het wil:

de dienaar zijn, een lichtontsteker,

een die het licht weer laat schijnen op de kandelaar.

 

En wij hier tasten in onze beste ogenblikken

naar lichtende namen,

naar mensen die stralen in ons midden,

die ons voorgaan in leven

zoals het overal zou moeten, kunnen zijn.

 

Daarom bidden wij U, levende lichtende God,

houd brandend in ons de vlam van uw hoop

op onze ommekeer ten goede.

Stoot ons aan, doe ons geloven

dat wij net als Jezus en zijn naamgenoten

ontvlambaar zijn voor uw Geest,

en dat uw Geest het redden zal,

het aanschijn van de wereld en van ons mensen

vernieuwen ten goede. (Jan van Opbergen)

 

Jef Wauters – Uit de viering van 5 februari 2017 in het Don Boscocentrum (Deel 2)

 

 

 

  

 

GELUK

 

Geluk is geen kathedraal,

Misschien een klein kapelletje.

Geen kermis luid en kolossaal,

Misschien een carouselletje.

Geluk is geen zomer

van smetteloos blauw,

Maar nu en dan een zonnetje.

Geluk dat is geen zeppelin,

‘t is hooguit ‘n ballonnetje.

Toon Hermans

 

*****************************

Vandaag is het geluk je deel

en morgen vallen klappen

oh er gebeurt zoveel zoveel

waar wij geen barst van snappen

Soms voel ik me als een ouwe krant

het lukt niet, voor geen meter

soms is de hemel op mijn hand

en gaat het stukken beter

Toon Hermans

 

 

VIERINGEN

 

                               

                 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 8 maart

VM: De Ark

14 u.: Samana

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 9 maart

14 u.: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 10 maart

VM: De Ark

NM: Bar Michotte

 

Zaterdag 11 maart

NM en AV: Gastvrij Michotte - Kookworkshop 

 

Zondag 12 maart

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

 

Dinsdag 14 maart

14 u.: Seniorencafé

AV: Prisma

 

Woensdag 15 maart

VM: De Ark

14 u.: Samana Crea

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 16 maart

14 u.: Seniorencafé met matcurling

AV: Koor Parcoeur

 

 

 

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad (KR-I)

 

 

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er 2 vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint Franciscus van Assisi te Heverlee (gemeente Leuven).

 

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:

 

1° rooms-katholiek zijn;

2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;

3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie (voor de parochie Sint Franciscus van Assisi betreft het de gemeente(n) Leuven).

 

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 12/02/2017 ingediend zijn bij:

Kerkfabriek Sint Franciscus van Assisi
ter attentie van Wauters Jozef

Cristianlaan 43

B-3010 Kessel-Lo.

 

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.

 

Na 12/02/2017 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van de parochie Sint Franciscus van Assisi te Heverlee.

 

Opgemaakt op 26/01/2017 te 3001 Heverlee,

 

 

Wauters Jozef,

door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie Sint Franciscus van Assisi te Heverlee (gemeente Leuven).

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS  

 

Donderdag 9 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

18.45 uur tot 20.15 uur Vormselcatechese  in de Kristoffelzaal en op het terras

 

Vrijdag 10 maart      

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Zondag 10 maart      

12.00 tot 13.00 uur soepverkoop t.v.v. Broederlijk Delen

 

Dinsdag 14 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 16 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 17 maart

Samana Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud    

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Zondag 19 maart      

12.00 tot 13.00 uur soepverkoop t.v.v. Broederlijk Delen

 

 

 

 

BEKENDMAKING

 

door Federatiepastoor Jef Wauters canoniek verantwoordelijke van de parochie Sint-Antonius van Padua te Heverlee, Leuven van het resultaat van de oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Kerkraad.

 

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, werd aan alle belangstellenden meegedeeld dat er twee vacatures zijn binnen de Kerkraad van het Kerkfabriek Sint Antonius van Padua te Heverlee, Leuven.

 

De kandidaturen dienden schriftelijk ingediend te zijn vóór 01-02-2017.

 

De hierna volgende personen hebben zich tijdig kandidaat gesteld:

 

            Janssens Jules, Tiensesteenweg 74 te 3001 Heverlee, Leuven

Van Audenhoven Caroline, Léon Schreursvest 33 te 3001 Heverlee, Leuven

 

Overeenkomstig artikel 7 § 3 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, kan binnen de vijftien dagen na de dag van deze bekendmaking tegen de kandidaten bezwaar ingediend worden bij de Kerkraad van het Kerkfabriek Sint Antonius van Padua te Heverlee, Leuven, Léon Schreursvest 33.

 

Opgemaakt op 01/02/2017

 

Jef Wauters

door de bisschop aangestelde verantwoordelijke

van de parochie Sint-Antonius van Padua te Heverlee, Leuven

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

Woensdag                   1 maart 2017     Aswoensdag

Van zondag 5 maart tot en met zondag 9 april 2017 Soepverkoop t.v.v. Broederlijk Delen

Zondag                      19 maart 2017     Solidariteitsontbijt

Zondag                           9 april 2017     Palmzondag

                                                                Viering met palmwijding

Donderdag                  13 april 2017     Witte Donderdag

                                                                Viering van het Laatste Avondmaal

Vrijdag                         14 april 2017     Goede Vrijdag

                                                                Kruisweg – Kruis- en boeteviering

Zaterdag                      15 april 2017     Paaswake

Zondag                         16 april 2017     Paasviering

Donderdag                  27 april 2017     Lentefeest Ziekenzorg cm Samen Sterk

Zondag                            7 mei 2017     Eerste Communie

Donderdag                    18 mei 2017     Gewestelijke uitstap Ziekenzorg cm

Zondag                          21 mei 2017     Vormsel

Donderdag                    25 mei 2017     Ons Heer Hemelvaart

Zondag                            4 juni 2017     Pinksteren

Zondag                          18 juni 2017     Kristoffelviering

                                                                zegening weggebruikers

Woensdag                     23 juni 2017     Bedevaart naar Scherpenheuvel

Zondag                          25 juni 2017     Afsluiting van het pastoraal jaar

                                                                Dankviering en BBQ

 

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Lentewandelweekend 

Vrijdag 24 maart 2017, 16 uur, tot zondag 26 maart 2017, 16 uur  

 

We stappen de lente letterlijk tegemoet want zij is nog maar drie dagen begonnen! Wie last heeft van een winterblues zal op dit wandelweekend zeker de nodige vitamines kunnen opdoen. We trachten zoveel mogelijk buiten te vertoeven.

 

Vrijdagavond vanaf 19 uur staat de soep klaar. Omstreeks 21 uur maken we nog een kleine kennismakingswandeling.

 

Zaterdag starten we de dag op tijd. Ontbijt om 8 u. We voorzien voldoende fruit en hartelijkheden om een goede fitheid op te bouwen. Tegen 9 u. staan we klaar voor het vertrek. We wandelen een ganse dag en nemen onze picknick mee. Met de auto’s verplaatsen we ons even verder in de omgeving. Deze keer zoeken we de ‘nieuwe’ veengebieden op in de omgeving van Odeigne die, door de steun van Natura 2000 (Lifeproject), langzaam vorm beginnen te krijgen. Stevig waterdicht schoeisel of rubberlaarzen zijn onontbeerlijk. Een wandelstok helpt om vaste grond te houden.

De afstand schatten we op 15 à 20 km. Rustig wandeltempo met voldoende stops, genietend van de ontluikende natuur en de weidse landschappen.

Bij onze thuiskomst bereiden we een fruitslaatje en aperitieven bij de ondergaande zon.

Samen het avondeten voorbereiden en hopen dat we nog tot de afwas onze ogen kunnen open houden. Rond de kachel laten we onze ervaringen en verhalen de vrije loop.

 

Zondagmorgen: Ontbijt om 8 uur en vertrekken om 9 uur voor een wandeling van een 4-tal uurtjes in de omgeving van het Molenhuis. We nemen wat fruit en versnapering mee voor onderweg.

Middagmaal rond 13.30 u. Gevolgd door de noodzakelijke opruim van Het Molenhuis.

Tegen 16 uur kunnen we afscheid nemen. Hopelijk met een flinke dosis energie om de volgende lenteweken blij gezind tegemoet te gaan.

 

Men schrijft zich natuurlijk in voor het ganse weekend, dit om de integriteit van de groep te bewaren. Kinderen zijn welkom als ze dapper meestappen. We voorzien in principe geen afhaakmogelijkheden (iedereen stapt de geplande tochten volledig uit ).

 

Meebrengen: Slaapzak of donsdeken, hoeslaken en kussensloop, toiletgerief, zaklampen, toiletgerief, huispantoffels. Maar vooral: stevige waterdichte wandelschoenen of rubberlaarzen, waterdichte regenjas en warme onderlaagjes, reservekousen, rugzakje met drinkbus en beker, plastiek zeiltje om op te zitten. Wandelstok of pools (voor wie niet zonder kan)…

 

Inschrijven: liefst voor 15 maart. Via onze website met het online formulier.

Kostprijs: volwassenen 40 euro, kinderen (13-18 j.) 32 euro, kinderen (6-12 j.) 24 euro, kinderen (4-5 j.) 16 euro.

Maximum aantal deelnemers: 50

 

Verantwoordelijke: Alfred Barette / Sint-Renildisplein 15, 3001 Heverlee

0478 55 17 18 / alfred@moulindebellemeuse.be

Bankrekening: BE 33 9731 0769 0646 Op naam van: Het Molenhuis – Alfred Barette: / Vermelding: Lentewandelweekend 2017 + naam + aantal

 

 

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN

* Don Bosco anno 1967 * 

 

 

HOE VER STAAT HET MET DE BOUWPLANNEN?

Ze zijn vertrokken naar "De Dienst voor Stedebouw" om de bouwtoelating te bekomen. Wie ze graag eens bekijkt en er zijn gedacht wil over zeggen, komt maar eens af.

Intussen zijn we de peterparochies gaan bezoeken. Daar kruipt heel wat tijd in. Maar onze confraters zijn dat wel waard. Op zondag 19 november a.s. is het "De Dag van de Kerkenbouw". In al deze peterparochies, en ook in de onze, zal men voor onze bouwzorgen 'n omhaling doen. Wijzelf zullen o.a. in Hoeilaert, gaan vertellen welke onze bouwmoeilijkheden zijn. Maar de pastoors van de andere peterparochies waren er mee akkoord dat ook andere medeparochianen, mannen of vrouwen, dit mochten komen doen tijdens de zondagsmissen. We zouden dan een dertigtal medewerkers of medewerksters moeten vinden die 'n woordje willen gaan zeggen of aflezen i.v.m. onze bouwplannen en -zorgen. Wie wil er meedoen?

Parochieblad 5 oktober 1967

 

BIECHTVIERING

Op maandag 30 oktober te 20 uur in de kapel. Na het onderzoek dat we deden in het voorjaar en de daaropvolgende dag te Wijgmaal op 21 mei l.l. bleek zeer duidelijk de vraag (wel 50%) naar een gezamenlijke biechtviering. Dit om beter te kunnen komen tot een ruimer zondebesef (wat moeten we nu nog biechten?) om ook een beter aangepaste biechtviering te bekomen (men heeft heel wat bezwaren tegen de biechtstoel). De biechtviering, die we samen deden tijdens de Goede Week was zeker heel goed, maar, door de private biecht in de biechtstoel tijdens de gezamenlijke viering te behouden werd het een heel lange, veel te lange viering (anderhalf uur!). Daarom zouden we voorstellen van deze gezamenlijke viering te doen zonder private biecht tijdens deze viering en wie privaat wil biechten daartoe de gelegenheid te geven de avond voor Allerheiligen, van 18 uur tot 19 uur.

Parochieblad 26 oktober 1967

 

HOE VER STAAT HET MET DE BOUWPLANNEN?

Verleden week hebben we U dus al meegedeeld dat de Dienst voor Stedenbouw de plannen heeft goedgekeurd. Enkel de inplanting (vooral omwille van de bestaande gebouwen) heeft heel wat moeilijkheden meegebracht, maar, hierover later meer nieuws. Nu de goedkeuring der Diensten der Urbanisatie er is (waarvoor we al de mensen die dit mogelijk hebben gemaakt, willen danken) wordt er verder gewerkt aan de detail-afwerking der plans en het opstellen van het lastenboek voor de aanbesteding. Indien iemand 'n goed aannemer voor het metselwerk en voor de centrale verwarming zou kennen, mag hij niet nalaten dit mee te delen.

Niemand kan gediend zijn met mensen die enkel achteraf van alles beter weten. Enkel in positieve samenwerking kan kritiek en gedacht zeggen zinvol zijn!

Parochieblad 8 november 1967

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

 

 

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

De westerse Kerk op zoek naar hervorming: de zaak Luther in context 

Prof. Mathijs Lamberights (Faculteit Theologie en Religiewetenschappen)

Dinsdag 14 maart 2017

 

Ingenieurs in het rusthuis: slimme sensoren helpen senioren 

Prof. Greet Baldewijns (UCL Industriële Ingenieurswetenschappen)

Dinsdag 21 maart 2017

 

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

BABBEL OP ZONDAG

Zondag 12 maart  

We horen regelmatig op Seniorama dat alleenstaande deelnemers en vrijwilligers op zoek zijn naar een moment om gezellig samen te zijn. Ze hebben zin in een leuk gesprek, een glimlach of willen hun gedachten vrijblijvend delen met anderen.

Ben jij iemand die een gezellige babbel met andere alleenstaanden ziet zitten? Dan nodigen we je graag uit op ons maandelijks ontmoetingsmoment.

Deze gaat door in  taverne ’t Paviljoen in Kessel-Lo (Diestsesteenweg 300).

Vanaf 14.30 uur is een vrijwilliger van Seniorama aanwezig.

 

LEZING IN SENIORAMA

 “Eeuwig onderweg, mijn levensverhaal”  

Chris Lomme, actrice

Datum: maandag 13 maart 2017 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen -vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 14 en 28 maart 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km)

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 25 44 36

 

HULP BIJ LAPTOP GEBRUIK

Je hebt een computercursus gevolgd en je werkt regelmatig op je laptop (draagbare pc) en af en toe word je met een probleempje geconfronteerd. Je hebt bv. last met de opsommingstekens of de marges of met het maken van een tabel? Hoe krijg je een pdf-document geopend en afgedrukt? Het lukt je niet je foto’s van je digitaal fototoestel op je computer te zetten? Wat is het beste antivirusprogramma? De update, upgrade of back-up wil niet lukken. Of … mijn pc doet raar!...

 

Seniorama probeert een antwoord op je vragen te vinden en organiseert begeleiding bij laptop-gebruik waar je gedurende 45 min. individuele hulp krijgt: echt maatwerk.

Alleen onderwerpen die in onze cursussen (zie jaarprogramma) aangeleerd worden, kunnen behandeld worden. We doen geen herstellingen van hardware. Onze lesgevers komen niet aan huis.

Seniorama vraagt een bijdrage van € 5, vooraf te betalen.

Vooraf inschrijven op het onthaal is noodzakelijk: 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be.

Omschrijf je probleem. Vergeet niet je laptop en de voedingskabel mee te brengen, eventueel ook de muis.

Plaats, dag en uur:

-     woensdag 15 maart 2017: 1 persoon om 14.00 u. en 1 persoon om 15.00 u. en

-                  dinsdag 28 maart 2017: 1 persoon om 9.30 en 1 persoon om 10.30 u.

-      Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven.

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen (8 km)  

Donderdag 16 maart 2017 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 23 77 59

 

FILM IN SENIORAMA

“Modigliani”Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, Italië – 2004 – 128 minuten

van: Mick Davis - met: Andy Garcia, Elsa Zylberstein

Datum: vrijdag 17 maart 2017 van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro

 

Seniorama vzw  

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be  

 

 

 

JERUZALEM, CAIRO & ROME 

 

Davidsfonds cultuurreizen 

* Uitgebreid en exclusief bezoek aan Vaticaanstad, de kleinste en bijzonderste stadsstaat 

* Jeruzalem, Bethlehem, Jericho… in de voetsporen van Christus 

* Israël Museum met het schrijn van het boek met de Dode Zeerollen  

* De beroemde piramides en het islamitisch patrimonium in Caïro  

* Interreligieuze debatten met lokale vertegenwoordigers  

 

Historische en actuele benadering van de 3 monotheïstische godsdiensten.

 

Reisdata: 24 mei – 3 juni 2017

Reissom: per persoon

2-persoonskamer: 3.395 euro

Toeslag 1-persoonskamer: 560 euro

Korting voor Davidsfondsleden: 60 euro

 

Inbegrepen in deze reissom:

* Unieke bezoeken en contacten met lokale vertegenwoordigers van de 3 monotheïstische godsdiensten  

* De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken 

* Begeleiding en deskundige toelichting door Hans Geybels

* Lokale gidsen

* Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

* Handig reisgidsje ‘Te gast in Israël en Egypte‘

* Overnachtingen met ontbijt in uitstekende viersterrenhotels in Jeruzalem en Rome en een vijfsterrenhotel in Caïro 

* Maaltijden volgens programma in lokale restaurants of de hotels

* Vluchten Brussel-Tel Aviv en Caïro-Brussel met Royal Jordanian via Amman, de   luchthaventaksen  

* Transvers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar, in Rome gebeuren sommige verplaatsingen met het openbaar vervoer (inbegrepen in de reissom)

* Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering 

 

Aantal deelnemers: Minimum 15, maximum 25

Begeleiding: Hans Geybels, studeerde geschiedenis, godsdienstwetenschappen en godgeleerdheid aan de KU Leuven en in Oxford. Hij is deeltijds docent aan de faculteit Theologie en religiewetenschappen van de KU Leuven

 

Davidsfonds Cultuurreizen 

Omnia Travel, Mgr. Ladeurzeplein 15, 3000 Leuven 

Tel.: 016 24 38 38

E-mail: cultuurreizen@omniatravel.be

WWW.DAVIDSFONDS.BE/CULTUURREIZEN

 

 

 

KINDERSPULLETJES WELKOM 

 

Kirikou is  verhuisd

Bij Kirikou kan je terecht met oude kinderkleding en speelgoed.

Die tweedehandsspulletjes krijgen een nieuw leven bij kansarme gezinnen.

 

‘Onze werking is anderhalf jaar geleden van start gegaan’, legt Veva De Grootte, projectcoördinator van Kirikou uit.

Die werking is vrij eenvoudig: wie spulletjes heeft die geschikt zijn voor kinderen van 0 tot 6 jaar en ze niet meer nodig heeft, kan ze bij Kirikou binnen brengen.

‘We hebben heel wat partnersorganisties die vervolgens instaan voor de verdeling ervan’, zegt Veva. ‘In het verleden zamelden de partners zelf spullen in, maar na verloop van tijd groeide het idee dat het misschien handiger zou zijn om dat te centraliseren.’

 

De stad Leuven en het Huis van het Kind Leuven begonnen het project Kirikou , dat onderdak kreeg in de ruimtes van kinderdagverblijf De Girafant, waar het tot 1 februari gehuisvest was.

‘We zaten bij een kinderdagverblijf, wat niet onlogisch is, maar ondertussen is die locatie niet zo praktisch meer. Voortaan zijn we te vinden bij een van onze grootste partners:

 

OCMW Leuven, Andreas Vesaliusstraat 47 – 3000 Leuven.

Openingsuren:

Maandag, dinsdag woensdag: van 8 tot 17 u.

Donderdag: van 8 tot 18 u.

Vrijdag: van 8 tot 17 u.

Gesloten op zaterdag en zondag.

 

Bestaande noden  

Naast het OCMW zijn het onder meer CAW en Kind&Gezin die mee zorgen voor de verdeling van de binnengebrachte spullen. ‘Deze organisaties hebben de meeste voeling met de bestaande noden. Ze volgen gezinnen vaak langdurig op, omwille van uiteenlopende redenen en kunnen zodoende soms vaststellen dat deze gezinnen geholpen kunnen worden met spulletjes van Kirikou.’

 

Die spullen kunnen zeer gevarieerd zijn. ‘Uiteraard kinderkleding, maar eigenlijk komt zowat alles in aanmerking dat met kindjes te maken heeft: speelgoed, maar net zo goed buggy’s, flesjes, parken, eetgerei, noem maar op.

 

De kleine spulletjes, bijvoorbeeld een zak kleren, kan nu gewoon aan het onthaal van het OCMW afgegeven worden.

Gaat het om groter materiaal, of hoort er een woordje uitleg bij, dan wordt best eerst telefonisch contact opgenomen.

In principe komt dus alles in aanmerking, zolang het niet kapot is.

 

Info: 0486 44 73 20  

www.leuven.be/kirikou

(Joris Vanden Broeck - Uit Infoblad  - DW Streekkrant Leuven - 1 februari 2017)

 

 

Laatst bijgewerkt: 02 maart 2017

 

Teller vanaf 22/8/2009