St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 8   22 februari 2017

VIERINGEN

DOOPSEL     HUWELIJKEN

 OVERLIJDENS

PAROCHIENIEUWS

FRANCISCUS  ANTONIUS 

DON BOSCO

 

Bezinning           Huur zalen

WAT ONS VERBINDT...      EN VERDER DAN FRANDO  

bijgewerkt 16/02/2017 14:39:04

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE

 

De mensen moeten individueel veranderen, denk ik, wil men ooit tot echte veranderingen in de samenleving komen. Iemand moet zeggen: “Ik doe dit niet!”...

Er zal niet veel veranderen, zolang er bij mensen geen terugkeer is naar wat men noemt “inwendigheid”; vanuit die inwendigheid ziet men alles vanuit een heel ander perspectief, een andere dimensie, en als die er niet is, dan kan je gelijk welke structuur uitbouwen, dan blijft het lijk voorheen.

L. Vander Kerken

 

 

 

MEDITATIE IN DE 

CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Meditatie is niet iets wat je af en toe een uurtje doet. Het is een levenslange verkenning, of anders gezegd, het is de verkenning van dit moment.

Het is geen pad of geen weg. Het is de ruimte die alles laat zijn.

Joan Tallifson 

 

In februari mediteren we nog samen op maandag 27 februari.

In maart op maandag 13 en maandag 27 maart.

Afspraak om 20 uur in de stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

Meditatiegroep Kessel-Lo:

Data eerste helft van 2017  

---------------------------------------------------

   maandag 13 februari 2017

   maandag 27 februari 2017

   maandag 13 maart 2017

   maandag 27 maart 2017

   maandag 10 april 2017

   maandag 24 april 2017

   maandag 8 mei 2017

   maandag 22 mei 2017

   maandag 5 juni 2017

   maandag 19 juni 2017

 

  

 

VIERINGEN

 

                               

                 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Donderdag 23 februari

9.30 u.: OKRA Teamvergadering

14 u.: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 24 februari

VM: De Ark

NM: Bar Michotte

 

Zondag 26 februari

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

 

Dinsdag 28 februari

14 u.: Seniorencafé

AV: Prisma

 

Woensdag 1 maart

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 2 maart

14 u.: Seniorencafé met matcurling

 

 

 

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad (KR-I)

 

 

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er 2 vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint Franciscus van Assisi te Heverlee (gemeente Leuven).

 

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:

 

1° rooms-katholiek zijn;

2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;

3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie (voor de parochie Sint Franciscus van Assisi betreft het de gemeente(n) Leuven).

 

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 12/02/2017 ingediend zijn bij:

Kerkfabriek Sint Franciscus van Assisi
ter attentie van Wauters Jozef

Cristianlaan 43

B-3010 Kessel-Lo.

 

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.

 

Na 12/02/2017 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van de parochie Sint Franciscus van Assisi te Heverlee.

 

Opgemaakt op 26/01/2017 te 3001 Heverlee,

 

 

Wauters Jozef,

door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie Sint Franciscus van Assisi te Heverlee (gemeente Leuven).

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS  

 

Woensdag 22 februari

14.00 uur Zitdans (Samana)

 

Donderdag 23 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

18.45 uur tot 20.15 uur Vormselcatechese  in de Kristoffelzaal en op het terras

 

Vrijdag 24 februari   

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 28 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 2 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 3 maart        

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

BEKENDMAKING

 

door Federatiepastoor Jef Wauters canoniek verantwoordelijke van de parochie Sint-Antonius van Padua te Heverlee, Leuven van het resultaat van de oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Kerkraad.

 

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, werd aan alle belangstellenden meegedeeld dat er twee vacatures zijn binnen de Kerkraad van het Kerkfabriek Sint Antonius van Padua te Heverlee, Leuven.

 

De kandidaturen dienden schriftelijk ingediend te zijn vóór 01-02-2017.

 

De hierna volgende personen hebben zich tijdig kandidaat gesteld:

 

            Janssens Jules, Tiensesteenweg 74 te 3001 Heverlee, Leuven

Van Audenhoven Caroline, Léon Schreursvest 33 te 3001 Heverlee, Leuven

 

Overeenkomstig artikel 7 § 3 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, kan binnen de vijftien dagen na de dag van deze bekendmaking tegen de kandidaten bezwaar ingediend worden bij de Kerkraad van het Kerkfabriek Sint Antonius van Padua te Heverlee, Leuven, Léon Schreursvest 33.

 

Opgemaakt op 01/02/2017

 

Jef Wauters

door de bisschop aangestelde verantwoordelijke

van de parochie Sint-Antonius van Padua te Heverlee, Leuven

 

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

Woensdag                   1 maart 2017     Aswoensdag

Van zondag 5 maart tot en met zondag 9 april 2017 Soepverkoop t.v.v. Broederlijk Delen

Zondag                      19 maart 2017     Solidariteitsontbijt

Zondag                           9 april 2017     Palmzondag

                                                                Viering met palmwijding

Donderdag                  13 april 2017     Witte Donderdag

                                                                Viering van het Laatste Avondmaal

Vrijdag                         14 april 2017     Goede Vrijdag

                                                                Kruisweg – Kruis- en boeteviering

Zaterdag                      15 april 2017     Paaswake

Zondag                         16 april 2017     Paasviering

Donderdag                  27 april 2017     Lentefeest Ziekenzorg cm Samen Sterk

Zondag                            7 mei 2017     Eerste Communie

Donderdag                    18 mei 2017     Gewestelijke uitstap Ziekenzorg cm

Zondag                          21 mei 2017     Vormsel

Donderdag                    25 mei 2017     Ons Heer Hemelvaart

Zondag                            4 juni 2017     Pinksteren

Zondag                          18 juni 2017     Kristoffelviering

                                                                zegening weggebruikers

Woensdag                     23 juni 2017     Bedevaart naar Scherpenheuvel

Zondag                          25 juni 2017     Afsluiting van het pastoraal jaar

                                                                Dankviering en BBQ

 

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Werkweekend 

Van vrijdag 10 maart tot zondag 12 maart 2017

 

Wil jij proeven van de spirit van het project Molenhuis?

Ben jij één van de vele mensen, die al eens in het Molenhuis verbleef? Dan moet je zeker vol bewondering hebben staan kijken naar alle gedane werken en je waarschijnlijk hebben afgevraagd hoe dit Molenhuis kan blijven bestaan!

 

Enkel het engagement van enthousiaste vrijwilligers maakt al meer dan 37 jaar Het Molenhuis mogelijk!

 

Zoals je ondertussen begrepen hebt, is Het Molenhuis geen verhuurhuis, geen gîte, geen huis om zonder wederdienst effen te gebruiken. Als je wil participeren in ons project hopen wij ook dat je daadwerkelijk voeling krijgt met onze werking door bijvoorbeeld jouw deelname aan een werkweekend, een groenweekend, een tiendaagse…

Door die inzet, die wederdienst, geef je uitdrukking aan jouw verbondenheid en respect voor het project ‘Molenhuis’.

 

De werkjes die we doen tijdens het gezellige werkweekend zijn geen grote projecten maar het dagelijks onderhoud zodat Het Molenhuis en haar omgeving een plaats blijft waar jij ‘thuis’ kan komen. Werken wordt in Het Molenhuis gezellig samen zijn!

 

Meebrengen: 

Basisuitrusting: Slaapzak of donsdeken, hoeslaken en kussensloop, warme kleren en regenjas, toiletgerief, wandelschoenen, laarzen, huispantoffels, rugzakje, drinkbus en drinkbeker, zaklampen + jouw eigen werkgerief 

 

Kostprijs: volwassenen 20 euro, kinderen (13-18 j.) 16 euro, kinderen (6-12 j.) 12 euro, kinderen (4-5 j.) 8 euro.

 

Verantwoordelijke: Ivo Hendrickx, Johan Deforche, Alfred Barette en co

0497 53 29 22 / ivo@moulindebellemeuse.be  

Bankrekening: BE42 9799 3935 2954 / Met vermelding: werkweekend+data+naam

 

 

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN

* Don Bosco anno 1966 * 

 

 

ONZE BOUWPLANNEN

"Wanneer gaat de kerk er komen.?"

Dit is een vraag die in Don Bosco en bij de vele goede vrienden van onze parochie niet uit de lucht is.

Zouden we ons niet eerder moeten afvragen: "Wat gaan we allemaal bouwen?"

"Welke gebouwen hebben we in de toekomst allemaal nodig?" Want, zou er in onze parochie niet veel meer nodig zijn dan een plaats om mis te vieren?

 

1. Eerst en vooral is daar al de zorg om de jeugd.

We kennen op dit ogenblik onze jongens- en meisjeschiro, samen met ongeveer 130 leden. Deze groepen zijn betrekkelijk jong en rekening houdend met het feit dat onze parochie nog zal verdubbelen (t.t.z. van ongeveer 5.000 tot 10.000 inwoners) en dat onze parochiale bevolking hoofdzakelijk jong is, gaan onze jeugdbewegingen nog verdubbelen wat aantal leden betreft.

B.v.: Het aantal "Plechtige Communicanten 1967" bedraagt een vijftigtal. Maar voor 1968 zijn er 86 die zich voorbereiden. En in 1966 deden er 98 kinderen hun eerste communie. Als deze kinderen binnen vier jaar hun geloofsbelijdenis zullen doen, zijn er weeral enkele leeftijdsgenoten komen bijwonen, zodat ze dan allicht 'n goed stukje over de 100 zullen zijn.

 

2. Ten tweede heeft de parochie ook nood aan mogelijkheid om samen te komen (vergaderingen, studieavonden, feesten, enz.). Dit vraagt grote en kleine ruimten.

 

3. Aangezien onze parochie zozeer aangroeit, wordt de ruimte om liturgie te vieren, veel te klein. Er moet dus ook 'n gelegenheid gemaakt worden om met 5 à 600 mensen samen mis te vieren.

 

Daarom, aan de hand van het voorontwerp der plannen (voor iedereen ter inzage op de Koetsweg 15) wordt er aan gedacht om zo te bouwen dat elke ruimte zoveel mogelijk kan gebruikt worden. D.w.z. dat we zo weinig mogelijk ruimtegelegenheden zullen maken om ze zoveel mogelijk te kunnen gebruiken. Zodoende kunnen we heel wat centjes uitsparen, wat wel erg nodig is omdat er al armoe genoeg in de wereld is en omdat ons spaarpotje toch niet te groot is. Hoe dit alles gaat gebeuren? Dit ligt ter bespreking op Koetsweg 15. Wie wil meewerken en plannen maken, komt eens af!

Parochieblad 22 januari 1967

 

ONS KAPEL WORDT TE KLEIN

Het is duidelijk dat we wat te genepen zitten, vooral in de missen te 10 en te 11 uur. Om niet nodeloos de diensten van 's zondags te verzwaren, hebben we gevraagd aan Zijne Eminentie de Bisschop of we 's zaterdags 's avonds niet mochten beginnen met de zondagsviering. We zouden dan moeten leren denken in termen als "heilig het week-end van de Heer", waar het in feite ook om gaat. Aangezien men in Nederland reeds zover is, en tijdens het toeristisch seizoen ook aan de kust, wordt er ernstig naar gezocht, zo antwoordde Zijne Eminentie, om ook deze regel voor gans het bisdom van toepassing te brengen. We zullen dus nog wat geduld beoefenen.

 

Intussentijd naderen we de zomer en gaan er wel meerdere parochianen terug naar de mis te 7 u. komen, hopen we, waardoor de latere missen dan toch wel iets zullen ontlast worden.

Parochieblad 26 maart 1967

 

OPGELET!

De "Dienst der parochiebladen" meldt ons dat voortaan het parochieblad zal verschijnen tussen dinsdag en donderdag en niet meer gedateerd zal zijn op zondag maar wel op donderdag. Dit brengt mee dat de teksten, die de verschillende parochiale medewerkers inbrengen, nog vroeger zouden moeten binnen zijn t.t.z. telkens de maandag, tien dagen voor de verschijningsdatum.

Wil dan niet ongerust zijn als ge in de week vóór 7 mei geen parochieblad in uw bus gaat vinden, maar wel in het begin van volgende week.

Parochieblad 30 april 1967

 

WAAR GAAT DE NIEUWE KERK KOMEN?

Sommige mensen denken nog te gemakkelijk dat de nieuwe lokalen gewoon maar naast de bestaande lokalen mogen gebouwd worden. Hiertoe geven de officiële instanties natuurlijk geen toelating. Reeds E.H. Vanhoorenbeke werd aangezocht om 'n groter bouwterrein te zoeken dan het bestaande, nl. het plein vóór de kapel en waar de lokalen nu opstaan. Toen reeds waren de onderhandelingen begonnen om de landbouwgrond te kopen tussen de huidige kapel en "De Wilg". Deze lange strook grond is in tussentijd gekocht. Het is maar al te duidelijk dat de nieuwe lokalen maar mogen gebouwd worden midden op dit hele terrein: dus waar nu de kapel en de chirolokalen staan. Dit brengt mee dat we verplicht zijn ook nieuwe chirolokalen te bouwen. Daar kan niemand iets aan veranderen! We hopen maar dat ook deze mensen die weinig ervaring en begrip hebben i.v.m. urbanisatie- en bouwtoelatingen, genoeg begrip zullen opbrengen voor deze moeilijke bouwopgave, waar heel veel geld maar ook heel veel tijd inkruipt.

Parochieblad 1 juni 1967

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

Op donderdag 2 februari 2017 werd in het Don Boscocentrum afscheid genomen van mevrouw Wivina Christens, weduwe van Julien Vanderveeren, geboren te Korbeek-Lo op 27 juni 1927.

Ze woonde vroeger in de Platte-Lostraat, maar is overleden in een rusthuis in Bonheiden. De familie wenste evenwel dat de uitvaartviering in familiekring doorging in het Don Boscocentrum.

   

Het zwijgt zich...zwijgt zich naar de

ochtend toe waar licht zich open plooit en

krijgt een stille voet aan wal van dag en

nacht en later. (Jos Stroobants)

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

 

 

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Rubens of geen Rubens? Technologisch onderzoek van schilderijen als hulpmiddel bij toeschrijving 

Prof. Katelijne Van der Stighelen (Faculteit Letteren)

Dinsdag 28 februari  2017

 

De apocriefe geschriften van het Nieuwe Testament  

Prof. Geert Van Oyen (UCL Faculté de Theologie)

Dinsdag 7 maart 2017

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 28 februari 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km)

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 25 44 36

 

 

 

VOETVERZORGING

Woensdag 1 maart 2017  vanaf 9.00 u. is Vanessa Ronchetti aanwezig.

Je kan een afspraak maken via het onthaal 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Prijs per verzorgingsbeurt € 23 te betalen aan Vanessa.

Informeer bij uw mutualiteit naar de korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen (8 km)

Donderdag 2 en 16 maart 2017 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 23 77 59

 

 

 

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen en gebruiken!

Raak je niet wijs uit alle functies en instellingen van je digitaal fototoestel en is de handleiding te complex? Dan kun je hier individuele hulp krijgen.

Iedere woensdagvoormiddag (behalve vakanties) vanaf 10 u. kan je hiervoor bij Seniorama terecht.

 

Inschrijven via het onthaal 016 22 20 14.

Merk en type van fototoestel opgeven. Toestel moet opgeladen zijn of breng een reservebatterij mee.

Bijdrage: € 5, vooraf te betalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

SCRABBELEN, SCHAKEN EN RUMMIKUB

Senioren zijn er zich van bewust: het geheugen is zoals een puzzel, soms ontbreekt er een stukje en pas na een tijdje zoeken vinden we het stukje terug.

Waarom niet schaken, scrabbelen of rummikub. Het verhoogt je concentratievermogen en verbetert je logisch denken.

Daarom wordt schaken en scrabbelen sterk aanbevolen voor senioren. Indien je je geheugen progressief wil verbeteren, kan je bij Seniorama elke woensdagnamiddag van 14.00 u. de schaak-, rummikub- en scrabblekunst beoefenen of aanleren.

 

 

 

PETANQUE

Elke donderdag om 14.00 u. tot…. laten we zeggen 17.00 u.

Ook diegenen die nog nooit met zo’n ijzeren bal hebben gegooid zijn welkom. We leggen wel niet uit hoe het moet, wel hoe het best kan.

Petanque is niet moeilijk, iedereen die nog op zijn benen kan staan en met zijn armen kan bewegen kan ook petanquen. En het is nog plezierig ook. Het is tevens een unieke gelegenheid om nieuwe vrienden te maken, je wordt meteen warm opgenomen in onze petanquefamilie. En als het regent spelen we met de kaarten en ook wie dat niet kan, leren we het.

Plaats: Buurtcentrum Sint-Maartensdal, op de hoek van de Rijdende Artillerielaan en de Minckelerstraat in Leuven.

Inschrijven hoeft niet: je komt gewoon en wij vangen u op, alvast met gratis koffie. Eigen ballen meebrengen kan, maar moet niet: het centrum heeft ballen genoeg.

Info: Jos Tuerlinckx 0475 87 50 61

 

Seniorama vzw  

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be  

 

 

 

KRITISCH (EN) GEZOND

Feiten en fabels over gezond leven

 

 

Over gezondheid doen verschillende volkswijsheden de ronde en het is soms moeilijk om het kaf van het koren te scheiden. Wat is waar, wat niet?

Tijdens de infosessie ‘Kritisch en gezond’ ontdek je met achtergrondinformatie en oefeningen hoe je zelf kritisch kan omgaan met gezondheidsinformatie. Je leert de vele onderzoeken in de pers beoordelen, een betrouwbare website herkennen en komt te weten of je mag vertrouwen op de inhoud van je favoriete magazine. Daarnaast hoor je ook hoe je gezondheidsinformatie kunt meenemen in een gesprek met je zorgverlener.

Eén ding is zeker: je gaat altijd gezond (en) kritisch naar huis!

Graag op voorhand inschrijven.

 

Dinsdag 21 februari 2017 om 19.30 u.

Raadzaal Gemeentehuis,Waversebaan 66, Heverlee (Gratis parkeergelegenheid)

Meer info: Sofie Coene – 016 35 96 95 of www.cm.be/agenda

Organisatie: CM Heverlee

 

 

 

VORMINGPLUS

Kaffee Detinee 

Geïnteresseerden krijgen de kans om kennis te maken met de wereld van de gevangenis. De eerste dag wandelen we naar verschillende plaatsen in Leuven die te maken hebben met straf en justitie. De tweede en derde bijeenkomst ga je op rondleiding in de gevangenis van Leuven-Hulp en Leuven-Centraal. Je praat met gedetineerden en personeel over het leven in de gevangenis, de verwachtingen van de gedetineerden en de verwachting van de samenleving. De vierde bijeenkomst hebben we een getuigenis van een slachtoffer en een familielid van een gedetineerde. De laatste avond is een terugkommoment waar alle vragen een antwoord krijgen.

 

Praktische info:  

Plaats van afspraak eerste sessie: aan de hulpgevangenis (Maria Theresiastraat 74, Leuven) om 13.15 u. stipt.

Je kan enkel inschrijven voor alle activiteiten (niet voor de activiteiten apart). Een week voor de start krijg je nog een brief met alle praktische afspraken. 

 

Begeleiding:Bart Schoovaerts  

Wanneer:

Zaterdag 4 maart 2017: 13.15 – 18.00 u.

Vrijdag 10 maart 2017: 16.30 – 20.15 u.

Vrijdag 17 maart 2017: 16.30 – 20.15 u.

Vrijdag 24 maart 2017: 16.30 – 21.15 u.

Vrijdag 31 maart 2017: 16.30 – 21.15 u.

Prijs: 15 euro – Reductieprijs: 11.25 euro

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01

info@vormingplusoostbrabant.be 

www.vormingplus.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

 

 

UW PAROCHIEBLAD NIET ONTVANGEN?

Normaal krijgt u, lezer, wekelijks uw vertrouwde Kerk & Leven op woensdag in uw brievenbus.

Hebt u het woensdag, na de postbedeling niet ontvangen, meldt het dan zo snel mogelijk aan Halewijn, uitgever van Kerk & Leven.

De snelste weg om dit te laten doen, is via

www.kerknet.be/nietontvangen .

U vult het formulier in en verzendt het. Het komt bij Halewijn terecht, zij sturen u een nummer na en dienen een klacht in bij de post.

Per mail kan ook naar nietontvangen@kerknet.be.

Bezorg ons dan uw adresgegevens en het abonneenummer (de 8 cijfers die boven uw adres staan afgedrukt).

Geen internet? Geen probleem, u kan dan rechtstreeks telefoneren naar de dienst parochiebladen op het nummer 03 210 08 30. Deze dient dan een klacht in bij de post en vraagt om uw blad zo snel mogelijk te bezorgen.

Indien uw klacht voor donderdag 10 uur bij de dienst parochiebladen toekomt, is de kans groot dat u op vrijdag reeds een blad in uw brievenbus vindt.

 

Wat moet u meedelen?

Abonneenummer (zie artikel hierbij)

Straat en huisnummer en eventueel busnummer

Postcode en woonplaats

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 16 februari 2017

 

Teller vanaf 22/8/2009