St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 4   25 januari 2017

VIERINGEN

DOOPSEL     HUWELIJKEN

 OVERLIJDENS

PAROCHIENIEUWS

FRANCISCUS  ANTONIUS 

DON BOSCO

 

Bezinning           Huur zalen

WAT ONS VERBINDT...      EN VERDER DAN FRANDO  

bijgewerkt 02/02/2017 15:21:39

 

 

 

vervolg kerstviering Don Boscogemeenschap

 

II. ZIJN TENT BIJ ONS OPGESLAGEN

 

In den beginne was het woord.

 

En dat woord geschiedt waar mensen zijn, licht en duisternis waar mensen zijn.

En het licht schijnt in de duisternis.

En de duisternis heeft het licht niet overmeesterd.

 

Allen die het woord ontvangen hebben heeft hij gegeven wat ondoenlijk is:

te worden kinderen van God,

niet op eigen kracht zijn zij geboren, maar uit God.

 

Wij hebben zelf zijn licht gezien:

het weegt op ons, het draagt ons, doorschijnt ons. 

Uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade.

Hij alleen is onze gids.

Duiding

1.

Vorig jaar met kerst liet ik jullie beelden zien van de aanslagen in Beiroet en Parijs, van vluchtelingen, van armen in ons midden.

De beelden dit jaar zijn nauwelijks anders.

Ook Jezus werd geboren in een bezet land, het leven onderworpen aan een vreemde wereldorde.

 

Er lijkt nauwelijks iets te veranderen.

De evangelist Johannes noemt dit: duisternis.

 

Hoor, een stem,

goddelijk woord,

woord van leven

voor mensen op aarde

licht in de duisternis.

 

Zo begint het bevrijdingsverhaal van het volk Israël.

 

2.

Jesaja, de profeet, ziet wat anderen niet zien: licht, bevrijding in de duisternis van de ballingschap.

Een zoon geboren, kwetsbare mens.

Een dienaar, mens zonder macht, een uitgestotene, zonder aanzien, zonder schoonheid,veracht, lijdend, onherkenbaar.  

 

3.

Ook Johannes, de evangelist, ziet wat anderen niet zien aan het einde eerste eeuw.

Jeruzalem ligt in puin, de tempel is vernietigd, Rome heerst als nooit voordien, verzet in bloed gesmoord.

 

Johannes troost, bemoedigd zijn gemeenschap.

Hij grijpt terug naar het begin, hoe de bevrijding van zijn volk begon.

 

Goddelijk woord,

woord van leven,

toekomst voor een volk,

licht in de duisternis.

 

De ene, bevrijder, woont niet in een tempel, vraagt geen offers, maar het doen van gerechtigheid.

Het goddelijk woord, dat richting geeft aan ons leven, de Thora, is mens geworden, concreet en kwetsbaar, in een joodse man, Jezus van Nazareth.

 

Zo is de Ene aanwezig, woont hij bij ons:

naar de woorden van de profeet Jesaja:

een lijdende dienaar, mens zonder macht, uit God geboren.

 

4.

Zijn tent heeft hij bij ons opgeslagen: zo schrijft Johannes het.

 

Het is een verwijzing naar het uittochtverhaal, naar de tent van samenkomst, hoe de Ene zijn volk nabij was, met hen meetrekkend, zoekend om een samenleving op te bouwen op basis van gelijkheid, vrijheid en solidariteit, in vrede en gerechtigheid.

 

5.

Het licht in de duisternis, de bevrijding van volkeren, komt niet uit de hoge, niet van de heersende macht, maar van de onherkenbare dienaar, een mens zonder macht, uit God geboren.

 

Een op zeven is arm zo laat Welzijnszorg ons zien, maar op haar affiche kan je de arme niet aanwijzen. Een is arm, maar de zes anderen kunnen de armoede verhelpen.

 

God komt ons aanwezig in de arme, maar ook zij die, trouw aan het woord, solidair zijn met de lijdende geven gestalte aan zijn aanwezigheid, worden uit God geboren.

 

Nemen wij het beeld van de gestrande vluchteling, vader en zoon.

Het goddelijk woord spreekt tot ons vanuit de vader op de vlucht.

 

Datzelfde goddelijk woord

wordt een concrete mens

in de kwetsbare zoon die,

bewogen, troostend

zijn hand uitstrekt.

 

6.

Vorige week kreeg Fernand Maréchal, de pastoor van Zeebrugge de prijs van de liga van de mens omdat hij, ondanks verzet, zijn kerkdeuren laat openstaan voor vluchtelingen en samen met een groep vrijwilligers hen voorziet in hun basisbehoeften.

 

Zo brengt de liga van de rechten van de mens dit jaar hulde aan mensen die zich tegen wil en dank inzetten voor de humane opvang van vluchtelingen, initiatieven die ondanks tegenkantingen de mens voorop plaatsen.

Iedereen verdient het om als een mens behandeld te worden.

 

Trouw aan de Thora,

bemin je naaste,

de mens die is als jij,

trouw aan dit woord van God,

dit woord van leven

kunnen ook wij

dienaar worden,

mens zonder macht,

uit God geboren:

ik zal er zijn, voor jou.

Zalig kerstmis.

 

Geloofsbelijdenis

 

Mensen gevraagd om de vrede te leren

waar geweld door de eeuwen model heeft gestaan.

 

Mensen gevraagd die de wegen markeren

waarop alles wat leven heeft verder kan gaan.

 

Mensen die helder de waarheid beseffen

dat wie mikt op de ander zichzelf ook beschiet.

 

Mensen gevraagd die in naam van de vrede

voor behoud van de aarde en al wat daar leeft.

(Coert Poort, Ned.dichter)

 

Voorbeden

 

Het woord van leven

moge ook in ons

geboren worden:

 

wij, solidair

een licht in de duisternis 

 

met mensen in armoede,

met mensen op de vlucht,

met mensen in conflictgebieden,

onder een regen van bombardementen,

met mensen in nood,

ons verzettend tegen de vermarketing van de mens.

 

Keer u om naar ons toe.

Keer ons toe naar elkaar..

 

Tafelgebed: Wees solidair

 

Gerechtigheid

als een mantel

die mij  omhult:

profetische naam

door Jesaja

jou gegeven.

 

Broos en kwetsbaar,

machteloos kwam

jij onder ons:

Jezus, uw zoon,

hulpeloos kind.

 

Geen offers maar

gerechtigheid

vraag jij van ons.

 

Wees genadig,

wees solidair,

weg ten leven.

 

Als een lamp voor

onze voeten

nodig jij ons uit

mens te worden

naar jouw beeld:

niet het sterke,

maar het zwakke

draagt de kiemen

van wereldwijd

leven voor ieder.

 

Gerechtigheid

als een mantel

die wereldwijd

ieder beschermt.

( Jef Wauters)

 

 

Kerstwens

 

Word dienaar,

mens zonder macht,

 

Trouw aan het

woord van leven

 

Solidair met  

zij die lijden.

 

Jef Wauters – Uit de kerstviering in het Don Boscocentrum

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE

 

De “kleine” samenhang wordt zo gemakkelijk overschaduwd door de “grote”. Maar zonder de nederigheid en de warmte die je moet verwerven in je relatie met anderen, in wier persoonlijk leven je bent ingevoegd, kun je niets doen voor de mensheid als geheel. Zonder die eigenschappen leef je in een wereld van abstracties, waarin je honger naar macht en je vernietigingsdrift hun enige overmachtige tegenstander missen: de liefde.

Dag Hammerskjöld

 

 

 

MEDITATIE IN DE 

CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

De boodschap van hoop die de contemplatief je aanzegt, houdt niet in dat je jouw weg moet gaan zoeken in de jungle van de taal en de problemen waardoor God vandaag de dag is omgeven; maar het betekent wel, of je het nou begrijpt of niet, dat God je liefheeft, dat Hij in jou aanwezig is, dat Hij leeft in jou. Hij woont in jou, roept je, redt je en biedt je licht en inzicht, die niet te vergelijken zijn met al wat je ooit hebt kunnen lezen in boeken of kunnen horen in preken.

 

Onze laatste meditatie van deze maand is op maandag 30 januari 2017.

In februari mediteren we op maandag 13 en maandag 27.

We komen samen om 20 uur in de stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum,

 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

Meditatiegroep Kessel-Lo:

Data eerste helft van 2017  

---------------------------------------------------

   maandag 13 februari 2017

   maandag 27 februari 2017

   maandag 13 maart 2017

   maandag 27 maart 2017

   maandag 10 april 2017

   maandag 24 april 2017

   maandag 8 mei 2017

   maandag 22 mei 2017

   maandag 5 juni 2017

   maandag 19 juni 2017

 

 

 

VIERINGEN

 

                                                        

                 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 25 januari

9,30 u.: OKRA teamvergadering

12,15-15,30 u.: Eerste communie

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 26 januari

14u.: Seniorencafé 

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 27 januari

VM: De Ark

NM: Bar Michotte

 

Zaterdag 28 januari

VM en NM: Koor Parcoeur

 

Zondag 29 januari

11 uur: Zondagscafé

NM: Koor Parcoeur

AV: Koor Dissonant

 

Dinsdag 31 januari

14 u.: Seniorencafé

AV: Gastvrij Michotte

 

Woensdag 1 februari

12,15-15,30 u.: Eerste communie

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS  

 

Donderdag 26 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

18.45 tot 20.15 uur Vormselcatechese in de Kristoffelzaal en op het terras

 

Vrijdag 27 januari     

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 31 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Woensdag 25 januari

10.00 uur Kernvergadering van Samana in de Kristoffelzaal

 

Donderdag 2 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 3 februari     

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Zondag 5 februari     

Pannenkoekennamiddag Samana in Kristoffelzaal

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

Zondag                    22 januari 2017     Oecumenische viering

Zaterdag en zondag 4 en 5 febr. 2017 Pannenkoekenverkoop Ziekenzorg

Zondag                     5 februari 2017     Lichtmisviering  en pannenkoekennamiddag

Zondag                   12 februari 2017     Jaargetijde pastoor Paul Peeters

Zondag                   19 februari 2017     Franse zondag

Woensdag                   1 maart 2017     Aswoensdag

Van zondag 5 maart tot en met zondag 9 april 2017 Soepverkoop t.v.v. Broederlijk Delen

Zondag                      19 maart 2017     Solidariteitsontbijt

Zondag                           9 april 2017     Palmzondag

                                                                Viering met palmwijding

Donderdag                  13 april 2017     Witte Donderdag

                                                                Viering van het Laatste Avondmaal

Vrijdag                         14 april 2017     Goede Vrijdag

                                                                Kruisweg – Kruis- en boeteviering

Zaterdag                      15 april 2017     Paaswake

Zondag                         16 april 2017     Paasviering

Donderdag                  27 april 2017     Lentefeest Ziekenzorg cm Samen Sterk

Zondag                            7 mei 2017     Eerste Communie

Donderdag                    18 mei 2017     Gewestelijke uitstap Ziekenzorg cm

Zondag                          21 mei 2017     Vormsel

Donderdag                    25 mei 2017     Ons Heer Hemelvaart

Zondag                            4 juni 2017     Pinksteren

Zondag                          18 juni 2017     Kristoffelviering

                                                                zegening weggebruikers

Woensdag                     23 juni 2017     Bedevaart naar Scherpenheuvel

Zondag                          25 juni 2017     Afsluiting van het pastoraal jaar

                                                                Dankviering en BBQ

 

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Kalender van de eigen activiteiten 2017 

 

* Mutskesweekend – 24 febr. – 26 febr. 2017

* Werkweekend – 10 maart – 12 maart 2017

* Zangweekend – 17 maart – 19 maart 2017

* Lentewandelweekend – 24 maart – 26 maart 2017

* Knopkesweekend – 21 april – 23 april 2017

* Fietsweekend – 5 mei – 7 mei 2017

* Lentewandelmidweek – 15 mei – 19 mei 2017

* Lentewerkweekend – 19 mei – 21 mei 2017

* Lentekriebels – 24 mei – 28 mei 2017

* Zomerwerkweekend - 23 juni – 25 juni 2017

* Werkvakantie – 11 aug. – 20 aug. 2017

* Vasten en zuiveren - 3 sept. – 8 sept. 2017

* Stekskesweekend - 15 sept. – 17 sept. 2017

* Herfstwandelweekend - 22 sept. - 24 sept. 2017

* Nazomerwandelmidweek - 25 sept. – 29 sept. 2017

* Werkweekend - 20 okt. – 22 okt. 2017

* Verstillende parels - 29 okt. – 2 nov. 2017

* Winterwandelmidweek - 11 dec. – 15 dec. 2017

* Van oud naar nieuw 29 dec. – 1 jan. 2017-2018

 

Contactadres: 

Vzw. Moulin de Belle Meuse

Koning Albertlaan 143, 3360 Korbeek-Lo

0495 50 61 75

contact@moulindebellemeuse.be

Website: www.moulindebellemeuse.be

info@moulindebellemeuse.be 

 

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN

* Don Bosco anno 1966 * 

 

 

SAMEN RICHTING GEVEN

 

Zoals uitgenodigd in de kerk, zijn we met een veertigtal mensen een dagje samengeweest te Heverlee om eens te praten. Hoe gaan we het aan boord leggen om van onze Don Boscogemeenschap een levende gemeenschap van christene mensen te maken? Het was effenaf een zeer, zeer deugddoende dag! Voor zover we de gedachten van de deelnemers konden oppikken, waren ze allen zeer opgetogen.

 

Samen verantwoordelijk 

Als eerste gedachte werd vooropgesteld: dat het een feit is dat de priesters gans de parochie niet kunnen bereiken of beïnvloeden.

Dit toch te denken of te willen bereiken zou blijk geven van pretentie of hopeloze naïveteit. Zelfs moesten ze het kunnen, zou zulks nog tot valse toestanden aanleiding geven. Want het christelijk getuigenis in de parochie moet en mag niet enkel door de priesters gegeven worden, maar door allen, het is de taak van de leken.

 

Een parochie is inderdaad niet de priesters die instaan voor mensen waarvan sommigen gelovig zijn en andere niet. Een parochie is een gemeenschap (van leken en priesters) die samen verantwoordelijk zijn voor mekaar.

De kerkwerking, waarmee we kortelings willen starten, zal de leken de kans geven hun verantwoordelijkheid op te nemen.

 

Deze kernen zouden de middelen zoeken hoe we van de parochie een levende gemeenschap kunnen maken in groeiend geloof en uitstralende liefde.

 

EEN DOORLEEFD GELOOFSLEVEN

 

De enige waarborg tot lukken van elke apostolische werking in de parochie, dus ook van kerkwerking is het geloofsleven van de christelijke gemeenschap. Als de christenen niet van uit een doorleefd geloof leven zullen ze ook weinig of niets kunnen doorgeven.

 

Parochiale kernwerking 

Door deze werking (die rond Pasen wil beginnen...wie wil meedoen, melde zich aan) zal het contact en de noodzakelijke samenwerking tussen priesters en leken heel wat kansen krijgen: - allereerst omdat de taken juist verdeeld zullen worden. De priester zal zich veel meer kunnen toeleggen op zijn specifiek priesterlijke taak en de leek zal niet langer een "tweedehands" parochiaan blijven, maar een volwaardig lid van de gemeenschap, met eigen en onvervreemdbare verantwoordelijkheid die hij in vrijheid mag waarnemen.

Vervolgens zal door dit nader contact tussen priesters en leken het gevaar vermeden worden van klerikalisme en verstarring bij de priesters en van minderwaardigheid en passiviteit bij de leken.

Parochieblad 27 maart 1966

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

Ja, het boekenmandje staat er ook dit nieuwe jaar.

En goed gevuld.

Ga het na de vieringen in de Stille Zone Ademtocht niet achteloos voorbij.

Je kan een boek uitkiezen en, na lezing thuis, weer terugplaatsen.

Maar een exemplaar ‘Dit boek hoef je niet terug te brengen’ is zomaar je eigendom geworden!

Wij hopen dat je gebruik maakt van deze leuke manier van delen.

Je kan het mandje ook spijzigen met jouw eigen boeken.

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

  

Het zal alleen stiller worden nu jouw moederlijke warmte er niet meer zal zijn.

Fier dat jij onze moeder was en je ons hebt geleerd dat geven doet leven.

Dank je moeder voor je hartelijk leven.  

 

 

 

Op woensdag 11 januari 2017 namen wij in de Sint-Franciscuskerk te Heverlee afscheid van mevrouw Mariette Vandeuren weduwe van Jean Célérier, lid van OKRA en Ziekenzorg te Korbeek-Lo, geboren te Leuven op 26 oktober 1925 en rustig ingeslapen te Leuven in het woonzorgcentrum Ed. Remy te Leuven op 5 januari 2017, gesterkt door het ziekensacrament.  

De Sint-Franciscusgemeenschap zal haar gedenken in de viering van Allerheiligen op 1 november 2017.  

 

Moeder, Bobonne,

Leg nu je vermoeide hoofd maar neer en rust!

Je hebt je taak volbracht, en hoe!!

Je gaf ons liefde.

Je gaf ons genegenheid.

Je gaf ons een warme thuis.

Je leerde ons met respect naar de wereld kijken.

Je leerde ons om kansen te grijpen en onze idealen na te streven. Je was onze veilige haven!

Voor dit alles zijn wij je o zo dankbaar!

Leg dan nu maar je vermoeide hoofd neer en rust!

Je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal   feest      vergadering
Bar   40
Instuif 50 60
Keuken   20
Zaal A 150 210
Zaal A+B   400
Zaal A+B+C   600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

LEUVEN+

Rondleidingen met aandacht voor mensen met beperkingen :

 

* Voor personen met een fysieke beperking en rolstoelgebruikers  

Leuven bierstad :

Maak uitgebreid kennis met ‘Leuven als bierstad door de eeuwen heen’. Geniet van de verhalen en wetenswaardigheden over het brouwen en het drinken van ons bier. Maar we laten het niet alleen bij ‘droge’ verhalen, we degusteren ook een streekbier.

Leuven voor beginners: 

Je maakt kennis met het middeleeuwse verleden en de belangrijke band tussen de stad en haar universiteit van op locaties die voor rolstoelgebruikers toegankelijk zijn. Ook het oorlogsverleden en het hedendaagse Leuven komen aan bod.

 

Andere doelgroepen: 

*Voor volwassenen met een verstandelijke beperking  

* Voor personen met een auditieve beperking 

* Voor personen met een visuele beperking

 

Hoe een gidsbeurt bestellen?

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden aangevraagd bij Leuven+

Je reserveert je gids best tenminste drie weken op voorhand.

Alle wandelingen kunnen worden gegidst in het Nederlands – Frans – Duits – Spaans en… Leuvens.

Een wandeling van max. 2 uur kost 5 euro per persoon met een minimum van 75 euro. We voorzien 1 gids per groep van maximaal 25 personen. Elk extra begonnen uur kost 35 euro.

 

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond 

Web site: http://www.leuven-plus.be 

E-mail: info@leuven-plus.be  

Telefoon: 0460 97 85 66

(Uit Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

 

 

 

LEZINGEN IN SENIORAMA

 “Glaucoom en Maculadegeneratie, vaak voorkomende oogaandoeningen”  

door Doris Cools, oogarts

Datum: maandag 30 januari 2017 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

 

 

VOETVERZORGING

Woensdag 1 februari 2017 vanaf 9.00 u. is Vanessa Ronchetti aanwezig.

Je kan een afspraak maken via het onthaal 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be  

Prijs per verzorgingsbeurt € 23 te betalen aan Vanessa

Informeer bij uw mutualiteit naar de korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen (8 km)  

Donderdag 2 februari 2017 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 23 77 59

 

 

 

SCRABBELEN, SCHAKEN EN RUMMIKUB

Senioren zijn er zich van bewust: het geheugen is zoals een puzzel, soms ontbreekt er een stukje en pas na een tijdje zoeken vinden we het stukje terug.

Waarom niet schaken, scrabbelen of rummikub? Het verhoogt je concentratievermogen en verbetert je logisch denken.

Daarom wordt schaken en scrabbelen sterk aanbevolen voor senioren. Indien je je geheugen progressief wil verbeteren, kan je bij Seniorama elke woensdagnamiddag van 14.00 u. de schaak-, rummikub- en scrabblekunst beoefenen of aanleren.

 

 

 

GSM, iPhone, smartphone

Wie problemen heeft met gsm/smartphone of iPhone kan telkens op donderdag vanaf 10 u. een afspraak maken met een lesgever.

Merk en type van het toestel opgeven en je probleem zo goed mogelijk omschrijven.

Zorg ervoor dat je toestel opgeladen is.

Inschrijven via het onthaal van Seniorama tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Bijdrage: € 5 vooraf te betalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

Seniorama vzw  

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be  

 

 

 

WERELDMISSIEHULP

Met je oude kleding maak je nieuwe maten

WMH zamelt kleding in en verstuurt een deel rechtstreeks naar kansarme mensen. Een ander deel wordt verkocht aan gescreende opkopers en de opbrengst gaat ook naar de projectenwerking. WMH helpt namelijk niet alleen met kleding, maar steunt ook onder andere de bouw van scholen, waterputten en ziekenhuizen. Daarnaast biedt WMH noodhulp, zoals bijvoorbeeld aan Syrië en Nepal.

 

WMH ontvangt geen subsidies en is volledig afhankelijk van uw giften en de oude kleding die u in onze rode kledingcontainers deponeert.

Rode containers in de buurt:

Ridderstraat 6B – 3360 Korbeek-Lo,  

Bergstraat 110 - 3010 Kessel-Lo

Egenhovenweg 43 – 3001 Heverlee  

 

WWW.WERELDMISSIEHULP.BE/KLEDINGCONTAINER

 

 

Laatst bijgewerkt: 02 februari 2017

 

Teller vanaf 22/8/2009