St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 3   18 januari 2017

VIERINGEN

DOOPSEL     HUWELIJKEN

 OVERLIJDENS

PAROCHIENIEUWS

FRANCISCUS  ANTONIUS 

DON BOSCO

 

Bezinning           Huur zalen

WAT ONS VERBINDT...      EN VERDER DAN FRANDO  

bijgewerkt 02/02/2017 15:21:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE

 

Waar het Christus om ging was vooral een nieuwe wijze van leven, een ommekeer in de gevestigde waardeschaal, een radicale innerlijke ommekeer waardoor het menselijk bestaan een hogere en rijkere kwaliteit en een nieuwe dimensie verwierf.

Terecht hebben zijn volgelingen zijn leer als een “bevrijding”, als een “verlossing” aangevoeld; verlossing en bevrijding uit de heersende opvattingen van hun omgeving, uit de bekrompen leerstellingen van de farizeeërs en schriftgeleerden, uit de neerdrukkende en kwellende greep van sociale conventies en uitgeholde tradities, uit alle duistere machten die het geweten verkrachten en de mens geestelijk verminken; verlossing en bevrijding ook uit de illusies waaraan wij staan blootgesteld: de illusie van macht en de illusie van het geld en de rijkdom en uit alle vormen van zelfbegoocheling, eigenwaan en zelfgerechtigheid.

Wildiers 

 

 

 

MEDITATIE IN DE 

CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

Mediteren is een oefening, een leerproces. Of, zoals sommigen het noemen, een pelgrimage, een reis naar binnen, naar stilte, verstilling en aandacht. Meditatieoefeningen vind je in veel religieuze tradities. Ook binnen de christelijke traditie is een schat aan meditatie-ervaring te ontdekken.

De Benedictijner monnik John Main leerde via een oosterse geestelijke een vorm van mantrameditatie. Toen hij zich deze meditatie eigen had gemaakt ontdekte hij in de literatuur van de christelijke woestijnvaders (derde, vierde eeuw van onze jaartelling) eenzelfde meditatievorm: het in stilte herhalen van een gebedswoord. John Main legt het zo uit: ‘In de meditatie komen we tot een dieper ervaren van God in Christus. Onze weg is de weg van de stilte. De weg naar de stilte is de weg van de mantra‘. (Van Woord naar Stilte, p. 82)

 

Onze laatste meditatie van deze maand is op maandag 30 januari 2017.

En zoals gewoonlijk: uur en plaats van samenkomst: 20 uur in de stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

Meditatiegroep Kessel-Lo:

Data eerste helft van 2017  

---------------------------------------------------

   maandag 13 februari 2017

   maandag 27 februari 2017

   maandag 13 maart 2017

   maandag 27 maart 2017

   maandag 10 april 2017

   maandag 24 april 2017

   maandag 8 mei 2017

   maandag 22 mei 2017

   maandag 5 juni 2017

   maandag 19 juni 2017

 

 

 

VIERINGEN

 

                                                        

                 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 18 januari

13,30-17 u.: Samana Crea

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 19 januari

14u.: Seniorencafé matcurling

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 20 januari

VM: De Ark

NM: Bar Michotte

 

Zondag 22 januari

11 uur: Zondagscafé

NM: Boogvlieters

AV: Koor DISSONANT

 

Dinsdag 24 januari

14 u.: Seniorencafé

AV: Prisma

 

Woensdag 25 januari

9,30 u.: OKRA teamvergadering

12,15-15,30 u.: Eerste communie

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS  

 

Donderdag 19 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 20 januari

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 24 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Woensdag 25 januari

10.00 uur Kernvergadering van Samana in de Kristoffelzaal

 

Donderdag 26 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

18.75 tot 20.15 uur Vormselcatechese in de Kristoffelzaal en op het terras

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

Zondag                    22 januari 2017     Oecumenische viering

Zaterdag en zondag 4 en 5 febr. 2017 Pannenkoekenverkoop Ziekenzorg

Zondag                     5 februari 2017     Lichtmisviering  en pannenkoekennamiddag

Zondag                   12 februari 2017     Jaargetijde pastoor Paul Peeters

Zondag                   19 februari 2017     Franse zondag

Woensdag                   1 maart 2017     Aswoensdag

Van zondag 5 maart tot en met zondag 9 april 2017 Soepverkoop t.v.v. Broederlijk Delen

Zondag                      19 maart 2017     Solidariteitsontbijt

Zondag                           9 april 2017     Palmzondag

                                                                Viering met palmwijding

Donderdag                  13 april 2017     Witte Donderdag

                                                                Viering van het Laatste Avondmaal

Vrijdag                         14 april 2017     Goede Vrijdag

                                                                Kruisweg – Kruis- en boeteviering

Zaterdag                      15 april 2017     Paaswake

Zondag                         16 april 2017     Paasviering

Donderdag                  27 april 2017     Lentefeest Ziekenzorg cm Samen Sterk

Zondag                            7 mei 2017     Eerste Communie

Donderdag                    18 mei 2017     Gewestelijke uitstap Ziekenzorg cm

Zondag                          21 mei 2017     Vormsel

Donderdag                    25 mei 2017     Ons Heer Hemelvaart

Zondag                            4 juni 2017     Pinksteren

Zondag                          18 juni 2017     Kristoffelviering

                                                                zegening weggebruikers

Woensdag                     23 juni 2017     Bedevaart naar Scherpenheuvel

Zondag                          25 juni 2017     Afsluiting van het pastoraal jaar

                                                                Dankviering en BBQ

 

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

Kalender van de eigen activiteiten 2017 

 

* Van oud naar Nieuwjaar – 29 dec. – 1 jan. 2016-2017

* Winterwandelweekend – 20 jan. – 22 jan. 2017

* Mutskesweekend – 24 febr. – 26 febr. 2017

* Werkweekend – 10 maart – 12 maart 2017

* Zangweekend – 17 maart – 19 maart 2017

* Lentewandelweekend – 24 maart – 26 maart 2017

* Knopkesweekend – 21 april – 23 april 2017

* Fietsweekend – 5 mei – 7 mei 2017

* Lentewandelmidweek – 15 mei – 19 mei 2017

* Lentewerkweekend – 19 mei – 21 mei 2017

* Lentekriebels – 24 mei – 28 mei 2017

* Zomerwerkweekend - 23 juni – 25 juni 2017

* Werkvakantie – 11 aug. – 20 aug. 2017

* Vasten en zuiveren - 3 sept. – 8 sept. 2017

* Stekskesweekend - 15 sept. – 17 sept. 2017

* Herfstwandelweekend - 22 sept. - 24 sept. 2017

* Nazomerwandelmidweek - 25 sept. – 29 sept. 2017

* Werkweekend - 20 okt. – 22 okt. 2017

* Verstillende parels - 29 okt. – 2 nov. 2017

* Winterwandelmidweek - 11 dec. – 15 dec. 2017

* Van oud naar nieuw 29 dec. – 1 jan. 2017-2018

 

Contactadres: 

Vzw. Moulin de Belle Meuse

Koning Albertlaan 143, 3360 Korbeek-Lo

0495 50 61 75

contact@moulindebellemeuse.be

Website: www.moulindebellemeuse.be

info@moulindebellemeuse.be 

 

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN 

* Don Bosco anno 1968 * 

 

 

OVER DE WIJZE VAN COMMUNICEREN

 

In 1965 schreef de Nederlandse Prof. H. Wegman: “Het is aan te bevelen, de communie ook op de hand uit te reiken, omdat aldus de persoonlijke deelname aan de maaltijd op natuurlijke en volwassen manier tot uitdrukking komt.”

Begin 1968 schrijft Antoon Verheul: “Ondertussen is deze praktijk goed op weg gemeengoed te worden in de kerk van Nederland; in de kerk van Vlaanderen is ongetwijfeld wel de gedachte, zeker bij de jongere generatie, gemeengoed; toch gaat men angstig, tenzij in het universitaire midden en bij eucharistievieringen in kleinere groep (jeugdbewegingen en gezinsgroepen) tot de praktijk over.”

 

Mede om deze reden leek het ons niet ongunstig om aan de hand van de geschiedkundige gegevens de realiteit van de traditionele praktijk van het communiceren op de tong aan te tonen en langs deze weg nog eens een pleidooi te houden voor het communiceren op de hand.

 

Onze traditionele wijze van communiceren in de westerse kerk met ongedesemd brood dat op de tong gegeven wordt is nog niet zo oud als menigeen zou denken. Het is zeker niet de oorspronkelijke wijze van communiceren geweest. Ze dateert pas uit de negende eeuw. In de eerste negen eeuwen werd de communie algemeen, zowel in oost als in west, op de hand uitgereikt. Heel deze periode heeft men er nooit een gebrek aan eerbied in gezien. Wel, integendeel, uit de getuigenissen die wij uit die eeuwen hieromtrent hebben, blijkt een verrassend, gezond-evenwichtig samengaan van deze volwassen wijze van communiceren met de nodige eerbied voor de aanwezige Heer. Eerbied en schroom voor het heilige sloegen nog niet over naar angst en meticuleuse vrees.

Parochieblad 23 mei 1968

 

OVER DE WIJZE VAN COMMUNICEREN

We lezen in een preek van Cesarius van Arles (zesde eeuw): "Alle mannen moeten, wanneer ze wensen te communiceren, hun handen wassen en alle vrouwen moeten een zuivere linnen doek over hun handen houden om daarop het lichaam van de Heer te ontvangen." Het is niet bekend hoe dit ritueel van de handwassing gebeurde. Men veronderstelt dat daarvoor de bronnen dienden die veelal in het voorhof van de basilieken waren aangebracht. Dat met het geven van het eucharistisch brood op de hand gevaren verbonden waren, is wel duidelijk. Spaanse synoden moeten reeds waarschuwen dat wie de eucharistie wel ontvangt en niet nuttigt, als een heiligschenner te beschouwen is. Dit is echter geen reden geweest om ze af te schaffen; ze bleef nog lange tijd gehandhaafd. Naarmate echter de eerbied voor de eucharistische gedaante steeg en eerder oversloeg naar angst, is men er geleidelijk toe overgegaan de communie op de tong te geven.

De eigenlijke doorbraak komt eerst in de negende eeuw.

Parochieblad 13 juni 1968

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

Ja, het boekenmandje staat er ook dit nieuwe jaar.

En goed gevuld.

Ga het na de vieringen in de Stille Zone Ademtocht niet achteloos voorbij.

Je kan een boek uitkiezen en, na lezing thuis, weer terugplaatsen.

Maar een exemplaar ‘Dit boek hoef je niet terug te brengen’ is zomaar je eigendom geworden!

Wij hopen dat je gebruik maakt van deze leuke manier van delen.

Je kan het mandje ook spijzigen met jouw eigen boeken.

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

  

Het zal alleen stiller worden nu jouw moederlijke warmte er niet meer zal zijn.

Fier dat jij onze moeder was en je ons hebt geleerd dat geven doet leven.

Dank je moeder voor je hartelijk leven.

 

Op woensdag 11 januari 2017 namen wij in de Sint-Franciscuskerk te Heverlee afscheid van mevrouw Mariette Vandeuren weduwe van Jean Célérier, lid van OKRA en Ziekenzorg te Korbeek-Lo, geboren te Leuven op 26 oktober 1925 en rustig ingeslapen te Leuven in het woonzorgcentrum Ed. Remy te Leuven op 5 januari 2017, gesterkt door het ziekensacrament.  

De Sint-Franciscusgemeenschap zal haar gedenken in de viering van Allerheiligen op 1 november 2017.

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

LEUVEN+

Rondleidingen met aandacht voor mensen met beperkingen :

 

Voor volwassenen met een verstandelijke beperking  

* Hoe het oude Lovon Leuven werd

De deelnemers maken kennis met het historische stadscentrum, waarbij de essentie van het ontstaan van de stad en haar evolutie in de loop der eeuwen wordt verteld in een aangepaste taal met visuele ondersteuning.

* Stadhuisbezoek

De gids vertelt interactief over de ontstaansgeschiedenis van één van de mooiste stadhuizen van België.

Tussen de vele beelden op de voorgevel gaan we op zoek naar de architect. We vertellen een paar verhalen uit het stenen verhalenboek. De steenhouwers bouwden mooie sierlijke torentjes. We leggen uit hoe ze te werk gingen. Binnenin laat de gids zien hoe het laken werd gemeten vóórdat de meter en centimeter bestonden en bezoeken het prachtige salon waar koppels trouwen. Tenslotte leren we hoe er wordt gestemd tijdens de gemeenteraad.

 

Andere doelgroepen:

* Voor personen met een auditieve beperking  

* Voor personen met een visuele beperking

* Voor personen met een fysieke beperking en rolstoelgebruikers

 

Hoe een gidsbeurt bestellen?

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden aangevraagd bij Leuven+

Je reserveert je gids best tenminste drie weken op voorhand.

Alle wandelingen kunnen worden gegidst in het Nederlands – Frans – Duits – Spaans en… Leuvens.

Een wandeling van max. 2 uur kost 5 euro per persoon met een minimum van 75 euro. We voorzien 1 gids per groep van maximaal 25 personen. Elk extra begonnen uur kost 35 euro.

 

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond 

Web site: http://www.leuven-plus.be 

E-mail: info@leuven-plus.be  

Telefoon: 0460 97 85 66

(Uit Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

 

 

 

 

UTOPIA 

 

 

 

UTOPIA IN DE STAD LEUVEN

Utopia op zondag 22 januari 2017

 

Tijdens deze gratis zondagse wandeling kom je langs de hoogtepunten van Leuven uit de tijd van Thomas Moore. De ervaren gids vertelt je boeiende verhalen en anekdotes over het Leuven rond 1500. Je ontdekt het rijke historische verleden van de stad en proeft van het gezellige stadscentrum.

 

Maak een reis in de tijd: beleef het Leuven uit de 16de eeuw!

 

Toerisme Leuven (Balie)

Naamsesstraat, 3 – 3000 Leuven

Gratis ticket.

Vertrek aan de Balie om 14 uur. De wandeling duurt 2 uur. Taal: Nederlands.

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal   feest      vergadering
Bar   40
Instuif 50 60
Keuken   20
Zaal A 150 210
Zaal A+B   400
Zaal A+B+C   600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

 

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

LEUVEN+

Rondleidingen met aandacht voor mensen met beperkingen :

 

* Voor personen met een visuele beperking  

Leuven horen en voelen

Leuven Horen en Voelen leidt je langs een aantal plekken waar je de highlights van de stad kan ervaren door te tasten, te luisteren en te ruiken. Hierbij komen onvermoede kwaliteiten naar voor, die ook voor zienden erg verrijkend zijn. Onze voornamelijk visuele samenleving heeft immers deze ‘multi-sensoriële ervaringswereld’ helemaal in de verdrukking gebracht.

 

Andere doelgroepen: 

*Voor volwassenen met een verstandelijke beperking  

* Voor personen met een fysieke beperking en rolstoelgebruikers

* Voor personen met een auditieve beperking 

 

Hoe een gidsbeurt bestellen?

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden aangevraagd bij Leuven+

Je reserveert je gids best tenminste drie weken op voorhand.

Alle wandelingen kunnen worden gegidst in het Nederlands – Frans – Duits – Spaans en… Leuvens.

Een wandeling van max. 2 uur kost 5 euro per persoon met een minimum van 75 euro. We voorzien 1 gids per groep van maximaal 25 personen. Elk extra begonnen uur kost 35 euro.

 

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond 

Web site: http://www.leuven-plus.be 

E-mail: info@leuven-plus.be  

Telefoon: 0460 97 85 66

(Uit Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

 

 

 

FILM IN SENIORAMA

“Hiroshima mon amour” – Frankrijk, Japan – 1959 – 90 minuten 

van: Alain Resnais

met: Emmanuelle Riva, Eji Okada

Datum: vrijdag 20 januari 2017 van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: leden 4,00 euro, niet-leden 5,00 euro

 

 

 

LEZINGEN IN SENIORAMA

 “Ouder worden en alcohol”  

door Joyce Borremans, preventiewerkster CGG Vlaams-Brabant Oost

Datum: maandag 23 januari 2017 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 26 januari 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016 44 32 45

 

 

 

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen en gebruiken!

Raak je niet wijs uit alle functies en instellingen van je digitaal fototoestel en is de handleiding te complex? Dan kun je hier individuele hulp krijgen.

Iedere woensdagvoormiddag (behalve vakanties) vanaf 10 u. kan je hiervoor bij Seniorama terecht.

 

Inschrijven via het onthaal 016 22 20 14.

Merk en type van fototoestel opgeven. Toestel moet opgeladen zijn of breng een reservebatterij mee.

Bijdrage: € 5, vooraf te betalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

Seniorama vzw  

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be  

 

 

VORMINGPLUS

Gesprek@home “Op de vlucht” 

 

 

Vluchten is van alle tijden. Het is allesbehalve een zwart-wit verhaal. De recente instroom van mensen op zoek naar een nieuwe thuis roept uiteenlopende vragen op.

Waarom gaan mensen op de vlucht? Wat drijft hen om zo’n gevaarlijke route te nemen. Hoe gaat het verder eens ze in België aankomen? Welke gevolgen heeft dit voor onze samenleving en voor mijn buurt? Maar ook: hoe ga ik om met deze nieuwe realiteit? Wat kan ik doen als individu?

 

Ben jij, net als heel wat anderen, op zoek naar antwoorden en manieren om dit alles een plaats te geven in je leven?

Dan kan je vanaf nu beroep doen op Vormingplus Oost - Brabant. Onze trainers komen graag naar jouw huiskamer (al mag dat natuurlijk ook het lokaal van je vereniging zijn) om samen met jou en een groep van geïnteresseerden in gesprek te gaan.

Concreet verwachten we van jou dat je een groep (een klein groepje of een grote bende, bij je thuis, op je werk, op school (17+), in je vereniging… samenbrengt. Wij zorgen voor een begeleider. Het organiseren van zo’n avond is volledig kosteloos, je zorgt enkel voor een hapje en een drankje. Interesse? Neem contact op met Tiny Alaerts 016 24 47 21 of tiny.alaerts@vormingplusob.be en we plannen dan samen een afspraak.

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01

info@vormingplusoostbrabant.be 

www.vormingplus.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

  

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 02 februari 2017

 

Teller vanaf 22/8/2009