St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 51   21 december 2016

 

 


 

 

 

Tweede zondag van de Advent in Sint-Franciscus

 

 

 

 

Tweede zondag van de Advent in Sint-Antonius

 

 

 

Advent 2016: "Wandelen in het licht"  

 

Beste,  

Omdat kerstmis dit jaar op een zondag valt zijn er deze keer 4 volle weken advent. We kunnen ons dus extra lang voorbereiden op het geboortefeest van onze Redder Jezus Christus.

 

Misschien zou je het goed vinden om het kerstfeest ook bezinnend en biddend voor te bereiden. We zijn dat allicht niet zo gewend, maar als we dat in verbondenheid met anderen doen en daar wat hulp bij ontvangen lukt dat misschien wel gemakkelijker.

 

Op het internet vinden we daartoe hulpmiddelen. Zo kan je je inschrijven voor een adventsretraite met de titel: “Wandelen in het licht.” Je hoeft daarvoor je huis niet te verlaten, je ontvangt dan elke dag een mailtje met een aantal suggesties tot gebed en bezinning.

 

Inschrijven kan op volgende website: http://www.ignatiaansbidden.org/ waarbij je je eigen e-mailadres kan opgeven om voor elke dag van de advent een paar gebedstips te ontvangen. Dit is een gratis aanbod en ook al lukt het niet om daar elke dag een kwartiertje bij stil te vallen, je hebt alvast wat steun om het toch regelmatig te doen.

 

Eventueel kan er ook meer. Als je op de hierboven vermelde website doorklikt naar uitwisselingsgroepen vind je daar ook in het Leuvense een paar uitwisselingsgroepen waarbij je met anderen 1 keer per week kan samenkomen om je ervaringen over je eigen bezinningsmomenten met elkaar (voor zover je dat wenst) te delen. Dit kan onze persoonlijke voorbereiding op kerstmis nog verrijken. Op die bladzijde op internet vind je ook suggesties en meer uitleg om deze retraite vruchtbaar te kunnen doormaken. Als je klikt op “Voorstel van werkwijze voor een uitwisselingsgroepje” vind je meer uitleg over de werking van zo’n uitwisselingsgroepje.

 

Eén uitwisselingsgroepje zal samenkomen bij mij thuis, vandaar deze persoonlijke uitnodiging.

 

Dit is gewoon een aanbod dat ik je van harte aanbeveel. Aan jou om er eventueel wat mee te doen.

 

Van harte gegroet.

Fons Boey (Betaniëhuis - Meewerkend priester in Kessel-Lo)

 

 

 

Sluit jij weer bij ons aan?

 

PAROCHIEBLAD 2017 - HERABONNERING

 

De kerk die ik liefheb 

De kerk die ik lief heb is een kerk die me eerlijk

en zonder hoogmoed toespreekt en zegt:

‘Wij zijn een volk onderweg

naar een gemeenschappelijke ziel,

en we moeten, hand in hand gaan,

aan dezelfde bronnen drinken en dezelfde gevaren doorstaan.

 

Kerk&leven is verankerd in de rijke christelijke traditie en biedt wekelijks 

*Goed nieuws van ver en dichtbij, een aansporing voor een betere wereld

* Informatie voor jong en oud, voor ieder wat wils

* Berichten over wat er in jouw parochie en gemeente, in uw bisdom omgaat,

   aangevuld met nieuws uit Vlaanderen en de wereld.

 

Sluit je weer bij ons aan?

 

Samen staan we sterker en kunnen elkaar steunen, bemoedigen, bevragen.

Samen kunnen wij het goede en het mooie in de kerk verder zetten.

Dat probeert het parochieblad mee te stimuleren.

 

Om alle nummers te ontvangen schrijf je wel best vlug in.

Wij zouden het fijn vinden u bij onze abonnees terug te vinden.

 

Philippe Nachtergaele stelt de lijst voor 2017 samen voor de drie parochies van de Federatie Frando. Die lijst moet hij dan tijdig aan de drukkerij bezorgen. Je kan zijn werk vlotter laten verlopen als je vlug overschrijft. In zijn naam: Hartelijk dank!

 

Je kan 35 euro overschrijven op rekeningnummer:

BE82 3770 0592 0168 van

Wauters Frando K-L

Cristianlaan 43 

3010 Kessel-Lo 

 

Abonneren kan ook via de website www.kerknet.be bij Kerk&leven.  (Het nummer van onze federatie Frando is 4330.)

 

Wie toch nog liever contant betaalt kan terecht bij:

* Herman Van Overbeke, Kasteelstraat 58, 3360 Korbeek-Lo (016 25 05 93)

* Gilberte Havet, Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo (016 25 45 87)

* Of op het secretariaat van Sint-Franciscus:

   Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee – Tel. 016 25 04 59

   Openingsuren: van 9.30 tot 11.30 u. op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE

 

De profeet gelooft dat mensen tot vrede gelouterd kunnen worden. Dat zij bij machte zijn, zich aan elkaar te oriënteren: of zij op een weg-ten-leven zijn of op een doodlopende weg.

Hij gelooft ook dat sommigen, weinigen, geroepen kunnen zijn om het goed te maken voor anderen; om met hun geloof en hun moed het uitzicht open te houden dat door de moedeloosheid van velen verduisterd is. Mensen die zich weerloos inzetten, die, ongekroond en zonder titel of mandaat en namens niemand, en geloochend als het moet, “ik” zeggen en “jij”, en proberen een ander mens een betrouwbaar uitgangspunt te zijn; zodat die geloven kan wat zijn ogen zien; dat het toch mogelijk is te kiezen voor het leven.

Oosterhuis

 

 

 

MEDITATIE IN DE 

CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

De mens is geroepen om het leven te leren kennen en begrijpen tot in zijn diepste zin. Steeds heeft hij gehoor gegeven aan die oproep, steeds heeft hij getracht het mysterie van zijn oorsprong te doorgronden.

Dank zij de vermogens die hem werden gegeven: verstand, wil, gevoel, intuïtie…is hij in staat kennis op te doen van de waarheid omtrent zichzelf, de wereld en het universum. Hij denkt na over het Zijn, de verborgen grond van het bestaan in tijd en ruimte.

(Mystiek, een pelgrimstocht naar de stilte – Egbert Aerts )

 

In december ging op maandag 19 de laatste meditatieavond van 2016 door.

We kwamen weer samen om 20 uur in de stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

 

VIERINGEN

 

                                                        

                 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 21 december

9.30 u.: OKRA Kerngroepvergadering

14 u.: Buurtgroep Michotte

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 22 december

NM: Seniorencafé 

 

Vrijdag 23 december

VM: De Ark

NM: Bar Michotte

 

zondag 25 december

KERSTMIS

11-13u.: Zondagscafé

 

Dinsdag 27 december

NM: Seniorencafé

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS  

 

Donderdag 22 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

 

Vrijdag 23 december

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Zondag 25 december

12.00 tot 13.30 uur Ontmoetingsruimte in de Kristoffelzaal

 

 

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

Zondag              18 september 2016     Startviering

Zaterdag                 1 oktober 2016     Medewerkersfeest

Zondag                    9 oktober 2016     Nationale Ziekendag

Weekend     28-29-30 oktober 2016     Herfstweekend in Sankt Vith

Dinsdag                1 november 2016     Allerzielen – Allerheiligen                                                  Herdenkingsviering overledenen

Donderdag         10 november 2016     Herfstfeest Ziekenzorg

Zondag               20 november 2016     Naamopgave van de vormelingen

Zondag               27 november 2016     Mosselfeest

Zaterdag             24 december 2016     Kerstmisviering

Zondag               25 december 2016     Kerstmisviering

Zondag                      8 januari 2017     Driekoningenviering en -tocht

Donderdag              12 januari 2017     Driekoningenfeest Ziekenzorg

Zondag                    15 januari 2017     Nieuwjaarsreceptie

Zondag                    22 januari 2017     Oecumenische viering

Zaterdag en zondag 4 en 5 febr. 2017 Pannenkoekenverkoop Ziekenzorg

Zondag                     5 februari 2017     Lichtmisviering  en pannenkoekennamiddag

Zondag                   12 februari 2017     Jaargetijde pastoor Paul Peeters

Zondag                   19 februari 2017     Franse zondag

Woensdag                   1 maart 2017     Aswoensdag

Van zondag 5 maart tot en met zondag 9 april 2017 Soepverkoop t.v.v. Broederlijk Delen

Zondag                      19 maart 2017     Solidariteitsontbijt

Zondag                           9 april 2017     Palmzondag

                                                                Viering met palmwijding

Donderdag                  13 april 2017     Witte Donderdag

                                                                Viering van het Laatste Avondmaal

Vrijdag                         14 april 2017     Goede Vrijdag

                                                                Kruisweg – Kruis- en boeteviering

Zaterdag                      15 april 2017     Paaswake

Zondag                         16 april 2017     Paasviering

Donderdag                  27 april 2017     Lentefeest Ziekenzorg cm Samen Sterk

Zondag                            7 mei 2017     Eerste Communie

Donderdag                    18 mei 2017     Gewestelijke uitstap Ziekenzorg cm

Zondag                          21 mei 2017     Vormsel

Donderdag                    25 mei 2017     Ons Heer Hemelvaart

Zondag                            4 juni 2017     Pinksteren

Zondag                          18 juni 2017     Kristoffelviering

                                                                zegening weggebruikers

Woensdag                     23 juni 2017     Bedevaart naar Scherpenheuvel

Zondag                          25 juni 2017     Afsluiting van het pastoraal jaar

                                                                Dankviering en BBQ

 

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

Voel jij je geroepen om een Molenhuisactiviteit te helpen organiseren?

In het bijzonder voor de wandelweekends zoeken wij nieuwe mensen die zich vrijwillig willen engageren.

Misschien was jij jarenlang één van de deelnemers en wil jij het deze keer op jou nemen?

We helpen je graag bij de organisatie ervan! Geef een seintje aan:

contact@moulindebellemeuse.be

Van harte dank!

 

MOLENHUIS BERISMENIL

Van oud- naar nieuwjaar 

Van donderdag 29 december 2016, 16 uur, tot zondag 1 januari 2017, 16 uur

 

Vier jij de jaarovergang liever niet met een massa mensen om je heen? Vertoef je graag in een kleine, toffe groep met bekende en nieuwe gezichten? Een groep waarin iedereen, jong en oud, welkom is om samen het moment te delen, met respect voor elkaar?

 

Ruil je graag vuurwerk of spektakel in om op een unieke locatie in alle vrijheid te vieren, schrijf je dan snel in, de plaatsen zijn beperkt!

 

Meebrengen: slaapzak of donsdeken, hoeslaken, kussensloop, warme kleren en regenjas, laarzen, wandelschoenen, zaklampen, rugzakje, drinkbeker en drinkbus, huispantoffels

We delen en koken samen.

 

Kostprijs per persoon per dag :

10 euro voor volwassenen

08 euro voor kinderen van 13 tot 18 jaar

06 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar

04 euro voor kinderen van 4 tot 6 jaar 

 

Verantwoordelijke: Nele STEENO

0495 36 48 968 / bonkelaarcontact@gmail.com  

Voor meer info over De Bonkelaars kan je tereecht op deze link:

www.facebook.com / Bonkelaar

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

Ja, het boekenmandje staat er ook dit nieuwe jaar.

En goed gevuld.

Ga het na de vieringen in de Stille Zone Ademtocht niet achteloos voorbij.

Je kan een boek uitkiezen en, na lezing thuis, weer terugplaatsen.

Maar een exemplaar ‘Dit boek hoef je niet terug te brengen’ is zomaar je eigendom geworden!

Wij hopen dat je gebruik maakt van deze leuke manier van delen.

Je kan het mandje ook spijzigen met jouw eigen boeken.

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

  

 

Bedankt  voor wie ik mocht zijn

 

We wilden je nog zoveel zeggen en hebben nog zoveel vragen.

Je hebt zoveel voor ons gedaan, dat zullen we nooit vergeten.

We zullen onze mooie herinneringen voor altijd koesteren.

We hielden zo veel van jou, mochten we nog iets tegen jou

kunnen zeggen, zou het zeker “dank je” zijn.

 

 

Op donderdag 8 december 2016 namen wij in de Sint-Franciscuskerk te Heverlee afscheid van mevrouw   Georgette CÉLÉRIER, weduwe van Hector ROMAIN, geboren te Korbeek-Lo op 23 september 1928 en overleden te Leuven in het UZ Sint-Pieter op 2 december 2016, gesterkt door de ziekenzalving.

 

De Sint-Franciscusgemeenschap zal haar gedenken in de viering van Allerheiligen op 1 november 2017.

 

Bedankt

voor wie ik mocht zijn.

Voor alles wat ik deed,

eerlijk en oprecht,

altijd recht vanuit het hart,

altijd luisterend, zorgend voor iedereen

en nooit omdat het moest,

altijd een vrouw van de daad, “vooruit” moeten we, “doe wel en kijk niet om, geven is immers krijgen en niet nemen

altijd “zoekend, dit kan beter”, altijd “dirigerend, controlerend”.

In al mijn gedrevenheid was ik verre van perfect, maar mijn foutjes werden mij altijd door iedereen gul vergeven omdat men wist wie ik was en dat ik altijd de beste bedoelingen had.

Ik had nog graag wat gebleven maar ik wist 2016 wordt mijn overlijdensjaar.

Ik was bang, maar hoefde dat niet te zijn.

De warmte en de liefde die ik steeds van jullie mocht ontvangen maakt het afscheid licht, vooral nu ik gevoeld heb en zeker weet dat mijn verhaal in jullie verder zal leven ieder met zijn eigen gang! Beste kinderen, (achter)kleinkinderen, familie, vrienden en al mijn verzorgenden, bedankt, bedankt, bedankt voor alles en weet ik ben bij jullie.

 

Heer, alles is voltooid - OVERLIJDEN in Don Bosco  

 

Op 1 december 2016 is Josepha Symons thuis, Platte-Lostraat – Kessel-Lo, godvruchtig overleden.

Zij werd geboren te Kessel-Lo op 23 maart 1926. Zij was weduwe van Felix Vanroy.

De plechtige uitvaartliturgie had plaats in het Don Boscogemeenschapscentrum, Kessel-Lo, op woensdag 7 december 2016

 

“Allen van harte welkom om afscheid te nemen van Josepha Symons.

Wij herinneren ons Josepha als een kleine, tengere vrouw met een fijne glimlach om de lippen.

Vaak was ze op zondag de eerst aanwezige in deze ruimte.

Zij was niet spraakzaam, maar wist zich gelovig gedragen.

Vele jaren kon ze vertrouwen op Felix, haar echtgenoot die lang geleden overleed.  Al die jaren moest zij het alleen beredderen, en ging vaak op de koffie bij haar schoonzus in de buurt.

Eenvoudig, zoals zij heeft geleefd, nemen wij vandaag van haar afscheid.”

 

Als een opgebrand kaarsje

doofde haar levensvlam.

Zacht en verlossend

kwam de oneindige rust.

Moge de barmhartige Heer

haar leven genadig beoordelen

en haar de vreugde schenken

van het hemels geluk. (Tekst van het bidprentje)

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

UTOPIA

Copyright: Universiteitsbibliotheek & Kunst en Erfgoed KU Leuven

De Universiteitsbibliotheek liet deze gravure uit een eigen editie van het boek uit 1518 inscannen en volgens de historisch correcte regels van de kunst inkleuren. 

Links onder zien we Hythlodaeus in gesprek met Thomas More. 

 

 

   

 

 

 

 

 

500 jaar geleden zag ‘Utopia’ het levenslicht

DE IDEALE WERELD, gedrukt in Leuven

 

Een “gouden boekje, niet minder heilzaam dan grappig” dat gaat over “de ideale republiek en over het nieuwe eiland Utopia”. Dat belooft de titelbladzijde van Utopia van Thomas More, in december 1516 gepubliceerd door Dirk Martens. Niets deed op dat moment vermoeden dat het zou uitgroeien tot het belangrijkste boek ooit in Leuven gepubliceerd, een klassieker uit de wereldliteratuur. Maar hoe kwam het tot stand en hoe ziet die ideale republiek er dan wel uit? 

 

Mei 1515. Thomas More maakt deel uit van een diplomatieke missie naar Vlaanderen die de wolhandel met Engeland uit het slop moet halen. De onderhandelingen lopen stroef, of beter: ze lopen helemaal niet. More maakt een uitstapje van Brugge naar Antwerpen, waar zijn goede vriend Erasmus hem introduceert bij stadsgriffier en humanistisch geestverwant Pieter Gillis. Daar maakt More goed gebruik van wat zo schaars is in zijn leven: vrije tijd, genoeg om een nieuw project vorm te geven. Hij schrijft er een groot deel van wat Utopia zou worden, een boek dat hij zal voltooien na zijn terugkeer in Londen. Het vormt een bijzonder levendige aanklacht tegen wat er mis is met de tijd, een origineel voorstel over hoe het in een ideale wereld beter zou kunnen.

 

Praatjesmaker

Het was inderdaad een erg woelige periode : De paus, Frans I, Karel V en Hendrik VIII bekampten elkaars macht. De middeleeuwse staten zongen hun zwanenzang. De Reformatie stond voor de deur. Chaos dreigde alom – behalve in het boek,van More.

Dat is opgebouwd als een fictieve dialoog. Samen met zijn gastheer Pieter Gillis ontmoet More bij de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk een eigenaardige maar uiterst spraakzame Portugees, Raphaël Hythlodaeus. De naam betekent zoveel als ‘praatjesmaker’ of ‘onzinverkoper’. Het is één van de vele slimmigheden waarmee More zich indekt tegen de mogelijke gevolgen van zijn soms gedurfde stellingen: het zijn maar praatjes van een babbelaar.

 

Maar hoe ziet die ideale republiek van More er dan wel uit?

Hythlodaeus heeft vijf jaar in Utopia gewoond, kent het land dus door en door en geeft er een bijna encyclopedisch overzicht van. Het lijkt uiterlijk soms verdacht veel op Engeland en Londen, maar is er ook compleet de tegenpool van, met zijn voorliefde voor vrede, zijn afkeer van hebzucht, zijn godsdienstvrijheid. Geld en goud zijn er van geen tel. Er zijn crèches, euthanasie is mogelijk, en mogelijke huwelijkspartners krijgen elkaar eerst naakt te zien, kwestie van latere teleurstellingen te voorkomen. Slavernij is er wel, maar niet erfelijk. En het leven is er zo goed dat buitenlanders liever slaaf zijn in Utopia dan vrij in eigen land.

 

De Utopianen werken slechts zes uur per dag. Dat kan, omdat werkelijk iedereen ingeschakeld wordt en omdat ze zich ontdaan hebben van nutteloze activiteiten en beroepen – de advocatuur, om er maar één te noemen… De bewoners brengen de vele vrije tijd door met studie; “in de basisvakken muziek, argumenteren, algebra en meetkunde zijn ze net zo ver gekomen als onze voorvaderen”.In de vrije ontwikkeling van hun geest ligt volgens de Utopianen de sleutel tot een gelukkig leven.

 

Geen plaats  

Als More het handschrift voltooid heeft, stuurt hij het naar Gillis en Erasmus. Die laatste suggereert een betere titel. More zelf had zijn boekje oorspronkelijk Nusquama genoemd. Latijn voor “nergens”. Maar het Griekse neologisme dat Erasmus als alternatief voorstelde, u-topia – letterlijk “geen plaats” of “nergensland” –sloeg duidelijk beter aan en vind je nu ook terug in de belangrijkste wereldtalen. Het lijkt bovendien op eu-topia, “het goede land”, wat dan weer mooi aansluit bij de inhoud van het boek.

 

Dirk Martens  

Erasmus voegt er nog enkele epigrammen en een inleidende brief van Pieter Gillis aan toe, en de uitgave wordt toevertrouwd aan Dirk Martens. Hij was uitgever van de universiteit, en gaf ook de werken van Erasmus zelf en tal van andere humanisten uit. In zijn drukkerij op de hoek van de Naamsestraat en de Standonckstraat verzorgt Martens eind 1516 de eerste druk van Utopia.

Vanaf dan kan het boek zijn vreedzame verovering van de wereld beginnen.

 

Ludo Meyvis

Campuskrant KU Leuven, 28 september 2016  

  

 

 

LEUVEN+

Rondleidingen met aandacht voor mensen met beperkingen :

 

Voor volwassenen met een verstandelijke beperking  

* Hoe het oude Lovon Leuven werd

De deelnemers maken kennis met het historische stadscentrum, waarbij de essentie van het ontstaan van de stad en haar evolutie in de loop der eeuwen wordt verteld in een aangepaste taal met visuele ondersteuning.

* Stadhuisbezoek

De gids vertelt interactief over de ontstaansgeschiedenis van één van de mooiste stadhuizen van België.

Tussen de vele beelden op de voorgevel gaan we op zoek naar de architect. We vertellen een paar verhalen uit het stenen verhalenboek. De steenhouwers bouwden mooie sierlijke torentjes. We leggen uit hoe ze te werk gingen. Binnenin laat de gids zien hoe het laken werd gemeten vóórdat de meter en centimeter bestonden en bezoeken het prachtige salon waar koppels trouwen. Tenslotte leren we hoe er wordt gestemd tijdens de gemeenteraad.

 

Andere doelgroepen:

* Voor personen met een auditieve beperking  

* Voor personen met een visuele beperking

* Voor personen met een fysieke beperking en rolstoelgebruikers

 

Hoe een gidsbeurt bestellen?

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden aangevraagd bij Leuven+

Je reserveert je gids best tenminste drie weken op voorhand.

Alle wandelingen kunnen worden gegidst in het Nederlands – Frans – Duits – Spaans en… Leuvens.

Een wandeling van max. 2 uur kost 5 euro per persoon met een minimum van 75 euro. We voorzien 1 gids per groep van maximaal 25 personen. Elk extra begonnen uur kost 35 euro.

 

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond 

Web site: http://www.leuven-plus.be 

E-mail: info@leuven-plus.be  

Telefoon: 0460 97 85 66

(Uit Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTOPIA & MORE 

 

 

 

Leuven 2016: tussen droom en daad…

Een tentoonstelling over verleden en heden van een toekomst

Tot 17 januari 2017 in het Stadsarchief van Leuven, Rijschoolstraat 4, 3000 Leuven – Gratis

Curator: Luc Verpoest

Di, wo, vr: van 9 tot 13 u.; do: van 9 tot19 u.; za: van 10 tot17 u.

 

De tentoonstelling brengt een twintigtal historische projecten in beeld aan de hand van archiefdocumenten uit het Leuvense stadsarchief, aangevuld met werk uit ondermeer het Universiteitsarchief en M – Museum Leuven.

Aan bod komen bijvoorbeeld het Gaudiaanse torenontwerp voor de Sint-Pieterskerk van Joost Metsijs en het Sint-Maartensdal project van Renaat Braem. Ze tonen hoe Leuven ooit werd bedacht, ook al kwamen die dromen zelden helemaal uit.’ Leuven 2016: tussen droom en daad’ graaft sporen van een utopisch Leuven op, legt de documenten op de leestafel en toont ze aan het publiek.

(Uit Programmagids Leuven)

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

Bar

Capaciteit: 40 personen

Instuif met keuken (naast de chirolokalen)

Capaciteit voor feesten: 50 personen,

voor vergaderingen: 60 personen.

Grote zaal (deel A) met keuken

Capaciteit: 150 personen.

Inlichtingen en reservatie

Vanaf 1 januari 2017:

Hyacinthe Symons
via mobiel: 0487/474604
of via mail: verhuur.donbosco@gmail.com

 

 

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

ACHTER DE SCHERMEN VAN UZ LEUVEN

De kleine geschiedenis van de geneeskunde 

Zaterdag 28 januari 2017 

Histaruz is het historisch archief van UZ Leuven. Meer dan 9000 voorwerpen, foto’s en documenten van professoren, oud-studenten en medewerkers vertellen het verhaal van bijna honderd jaar UZ Leuven. Het museum toont hoe de Leuvense universitaire ziekenhuizen met enkele bedden zijn gestart en uitgroeiden tot een van de grotere ziekenhuizen van West-Europa.

 

De geneeskunde is doorheen de eeuwen enorm geëvolueerd en niet alleen op vlak kennis van ziekten en onderzoek. Ook de band tussen patiënt en arts is sterk gewijzigd.

Prof. Herman Nijs belicht die relatie vanuit een juridisch en ethisch perspectief. De dag krijgt een extra toets door een exclusieve lunch in de nabijgelegen brasserie ‘Improvisio‘.

Wegens groot succes herhalen we het evenement dat in het najaar van 2016 voor de eerste keer georganiseerd werd. Daarom is de rondleiding in Histaruz facultatief.

 

Programma:

10.30 u.: Onthaal met koffie

11.00 u.: Lezing

12.30 u.: Lunch in brasserie Improvisio

14.00 u.: Rondleiding in Histaruz (tot ca. 16.00 u., facultatief)

 

Inschrijven:

77.00 euro: Cursus met Davidsfonds Cultuurkaart

80.00 euro: Cursus met rondleiding in Histaruz met Davidsfonds Cultuurkaart

87.00 euro: Cursus (inbegrepen koffie, 3-gangenmenu incl. drankenformule - t.w.v. 52 euro)

90.00 euro: Cursus met rondleiding  in Histaruz (inbegrepen koffie, 3-gangenmenu incl. drankenformule - t.w.v.52 euro en rondleiding)

Info: 016 31 06 70 (Davidsfonds Academie)

Davidsfonds Academie vzw – Quinten Metsysplein 12 – 3000 Leuven

   

LEUVEN+

Rondleidingen met aandacht voor mensen met beperkingen :

 

Voor personen met een auditieve beperking 

Alle rondleidingen uit het aanbod van Leuven+ zijn ook geschikt voor mensen met een auditieve beperking. Dit kan eventueel met digitale hulpmiddelen (QR-code voor smartphones) en een aangepaste articulatie voor liplezen. Heeft de groep een doventolk bij, dan past de gids zich aan het tempo van de tolk aan.

 

Andere doelgroepen: 

*Voor volwassenen met een verstandelijke beperking

* Voor personen met een visuele beperking

* Voor personen met een fysieke beperking en rolstoelgebruikers

 

Hoe een gidsbeurt bestellen?

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden aangevraagd bij Leuven+

Je reserveert je gids best tenminste drie weken op voorhand.

Alle wandelingen kunnen worden gegidst in het Nederlands – Frans – Duits – Spaans en… Leuvens.

Een wandeling van max. 2 uur kost 5 euro per persoon met een minimum van 75 euro. We voorzien 1 gids per groep van maximaal 25 personen. Elk extra begonnen uur kost 35 euro.

 

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond 

Web site: http://www.leuven-plus.be 

E-mail: info@leuven-plus.be  

Telefoon: 0460 97 85 66

(Uit Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

 

 

 

LEZINGEN IN SENIORAMA

 “Het kapitalisme volgens Piketty”

door Walter Van Trier, prof. Sociale Economie, U Gent

Datum: maandag 19 december 2016 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen -vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 27 december 2016

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km)

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 25 44 36

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling: Kerststallenwandeling Landen (16 km)

Donderdag 29 december 2016

Bijeenkomst om 9.25 u. station Leuven.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 015 51 46 36 of 0499 41 02 97 en 016 63 39 26 of 0472 90 40 96

 

 

 

PETANQUE

Elke donderdag om 14.00 u. tot…. laten we zeggen 17.00 u.

Ook diegenen die nog nooit met zo’n ijzeren bal hebben gegooid zijn welkom. We leggen wel niet uit hoe het moet, wel hoe het best kan.

Petanque is niet moeilijk, iedereen die nog op zijn benen kan staan en met zijn armen kan bewegen kan ook petanquen. En het is nog plezierig ook. Het is tevens een unieke gelegenheid om nieuwe vrienden te maken, je wordt meteen warm opgenomen in onze petanquefamilie.

En als het regent spelen we met de kaarten en ook wie dat niet kan, leren we het.

 

Plaats: Buurtcentrum Sint-Maartensdal, op de hoek van de Rijdende Artillerielaan en de Minckelerstraat in Leuven. Inschrijven hoeft niet: je komt gewoon en wij vangen u op, alvast met gratis koffie. Eigen ballen meebrengen kan, maar moet niet: het centrum heeft ballen genoeg.

Info: Jos Tuerlinckx 0475 87 50 61

 

Seniorama vzw  

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be  

 

 

VORMINGPLUS

Utopia, tussen daad en droom 

Het begrip ‘gevangene’ of ‘gevangenis’ is een boeiend gegeven in het licht van het begrip utopie (een aangename samenleving’), waarbij de grens met de dystopie (een samenleving met akelige kenmerken) soms flinterdun is.

Deze unieke wereld door de ogen van de gedetineerden heeft zeker overeenkomsten met ‘dystopie’. Daarnaast zijn, buiten de gevangenismuren, slachtoffers van een misdrijf bezig met hun leven herop te bouwen. Zij worden geconfronteerd met hun wereld die instortte en proberen een verbrokkelde wereld terug op te bouwen. Zowel slachtoffers als daders zijn na hun misdrijf bezig met de gevolgen die ontstaan na het misdrijf. Hun kijk en realistische verhalen vormen de basis van dit project.

 

Onderstaande activiteiten gaan door in

OPEK – Openbaar Entrepot voor de kunsten

Vaartkom 4, 3000 Leuven

De tentoonstelling is vrij te bezoeken op de aangeduide data en uren. Wil je zeker zijn van een plaats voor de andere activiteiten, schrijf je dan in via

www.vormingplusob.be

 

 

 

*Tentoonstelling: ‘Utopia, tussen daad en droom’

Een project met een groep slachtoffers en gedetineerden uit de gevangenissen van Leuven Hulp en Leuven Centraal. Beide groepen onderzochten welke invloed de gebeurtenis uit het verleden heeft op wie ze vandaag zijn en hoe zij van hieruit naar hun eigen toekomst kijken. De resultaten zijn te bewonderen in OPEK waar curator Lieve Blancquaert zelf ook enkele werken tentoonstelt rond dit thema.

Wanneer: Vrijdag 13 januari van 19 tot 22 u.; zaterdag 14 en zondag 15 januari van 11 tot 22 u.; maandag 16 en dinsdag 17 januari van 15 tot 22 u.

Prijs: Gratis

Begeleiding: Bart Schoovaerts, Lies Kortleven

 

*Panelgesprek met getuigenis van slachtoffer, ex-gedetineerde en familielid 

Wanneer: Zaterdag 14 januari 19.30 tot 21.30 u.

Prijs: Gratis - Begeleiding: Bart Schoovaert

 

*‘The making of justice’, film van kunstenares Sarah Vanhee in Leuven Centraal

Wanneer: Zondag 15 januari van 15 tot 17 u.

Prijs: Gratis - Begeleiding: Sarah Vanhee

 

*Panelgesprek: ‘De toekomst van straf en strafuitvering’

Wanneer: Maandag 16 januari van 19.30 tot 21.30 u.

Prijs: Gratis - Begeleiding: Bart Schoovaerts

 

*Lieve Blancquaert, tussen draad en droom

Wanneer: Maandag 17 januari van 19 tot 21.30 u.

Prijs: 5 euro - Begeleiding: Lieve Blancquaert

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01

info@vormingplusoostbrabant.be 

www.vormingplus.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

Laatst bijgewerkt: 22 december 2016

 

Teller vanaf 22/8/2009