St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 50   14 december 2016

 

Muziek: Concertband - One moment in time

 

2.

De tijden veranderen snel.

Onze samenleving vormt zich in sneltempo om van een industriële naar een digitale samenleving.

Zo zullen bv. wind en zonne-energie de fossiele brandstoffen vervangen.

Deze structurele veranderingen raken alle sectoren, ook de religieuze.

Kerk en geloof ontsnappen hier niet aan.

De tijd dat dit centrum 1300 mensen per weekend herbergde is lang vervlogen.

 

De zichtbare veranderingen binnen de kerk die we vandaag duidelijk kunnen vaststellen is een proces dat lang geleden werd ingezet, zelfs lang voor de stichting van deze parochie.

 

God is al lang niet meer de almachtige die wij ter verantwoording kunnen roepen voor alles wat in onze wereld misloopt; Hij is al lang niet meer de stoplap die de gaten vult van ons wetenschappelijk niet-weten.

 

“God heeft deze wereld via het kruis verlaten.

Hij is machteloos en zwak in de wereld, en alleen op die manier is Hij met ons en helpt Hij ons “,

zo schrijft de protestantse dominee en theoloog Dietrich Bonhoeffer vanuit zijn gevangenschap tijdens WO II.

 

John Robinson in “Eerlijk voor God”, Dorothee Sölle in “Plaatsbekleder”, Edward Schillebeeckx in “Jezus, het verhaal van een levende” werken de inzichten van Bonhoeffer verder uit.

Zo zouden we Bonhoeffer de eerste theoloog van de moderne tijd kunnen noemen.

 

Een christen moet zo leven alsof er geen god bestaat, zo besluit Bonhoeffer.

Jezus wordt zijn voorbeeld: In Jezus is God mens geworden.

God is niet langer de monarch op zijn troon maar is ons nabij gekomen.

 

In zijn vernedering aan het kruis onttroont Jezus de hoge ‘God’ en tegelijkertijd in zijn opstanding  verheft hij de vernederde mens.

 

Zo kunnen ook wij leven

solidair met de mens in nood,

solidair met de lijdende mens,

solidair met de minste mens.

 

3.

En nu? Hoe verder? Kunnen wij verder gaan vol van hoop?

 

Vandaag begint een nieuw kerkelijk jaar met de eerste adventszondag.

Wij lezen dan uit de profetie van de profeet Jesaja.

Jezus van Nazareth heeft zichzelf verstaan in de profetische lijn van deze Jesaja.

Het woord van leven, het woord van de Ene gaf richting aan zijn leven.

 

De uittocht uit Egypte verstond hij als een wegtrekken uit een samenlevingsmodel van heersen en onderdrukken, van mens boven mens

om een samenleving op basis van gelijkheid, solidariteit en vrijheid op te bouwen.

 

In zijn essentie, in wezen, is de uittocht voor Jezus, een uittocht uit de macht, er afstand van doen.

 

4.

Syrië, Jemen, Afghanistan, het hele Midden-Oosten, waar niet in deze wereld, zien wij het lijden van zoveel mensen en volkeren, veroorzaakt door zij die macht begeren, die macht uitoefenen.

 

Ik ben er van overtuigd dat het woord van Jesaja nog kracht van spreken heeft:

de dienaar, de mens zonder macht, schept toekomst.

Wil de kerk nog toekomst hebben zal zij hierop moeten inzetten:

begeer geen macht, word dienaar.

Dit is haar kernboodschap.

 

Zij kan inspirerend werken op allen die leiding geven, zij kan hen hierin voorgaan.

‘Als de kerk niet dient dan dient zij tot niets’ zei ooit Jaques Gaillot, bisschop van Evreux.

 

Het is vandaag onze opdracht als christen:

dienaar te worden, mens zonder macht.

 

Met deze levenshouding kunnen wij eveneens de wereldvrede bevorderen door de dialoog aan te gaan met joden, moslims en christenen: elkaars denken en geloof leren kennen en begrijpen.

 

Muziek: Concertband -You raise me up

 

III Een mens Zonder macht

 

Geloofsbelijdenis

 

Wij geloven in jou,

Vader, bron van leven,

een stem die ons wegroept

uit angst en dood vandaan.

 

Wij geloven in Jou,

Jezus, weg ten leven,

een voorbeeld die ons toont

hoe dienen leven doet.

 

Wij geloven in Jou,

Geest, inspiratiebron,

kracht, trooster en helper

in onze gemeenschap.

 

Wij geloven in Jou,

gemeenschap van mensen

waar ieder welkom is,

de minste mens het meest.(Jef Wauters)

 

Voorbeden

1.

Jij, Ene, maak ons tot uw gemeente.

Wees de stem die ons geweten wekt.  

 

In deze adventsperiode

vraagt welzijnszorg onze aandacht

voor de armen in ons midden.

 

Mogen wij dienaars worden,

die geen macht begeren en

bewogen worden door hun verhaal.

 

2.

Jij, Ene, maak ons tot uw gemeente.

Wees de stem die ons geweten wekt.

 

Vandaag zijn wereldwijd

meer dan 60 miljoen mensen op de vlucht:

deels voor oorlog, maar ook door klimaatverandering,

gebrek aan sociale bescherming, medische verzorging,

onderwijs – kortom door gebrek aan toekomst.

 

Mogen wij dienaars worden,

die geen macht begeren

die geen muren optrekken

en bewogen worden door hun verhaal.

 

3.

Jij, Ene, maak ons tot uw gemeente.

Wees de stem die ons geweten wekt.

 

De rijkste één procent van de wereldbevolking

bezit de helft van alle rijkdom.

De extreme ongelijkheid tussen arm en rijk

loopt uit de hand, elk jaar meer.

 

Mogen wij dienaars worden,

die geen macht begeren

die zich inzetten voor een herverdeling

dat leven mogelijk maakt voor ieder.

 

4.

Jij, Ene, maak ons tot uw gemeente.

Wees de stem die ons geweten wekt.

 

‘Als de kerk niet dient dan dient zij tot niets’

Paus Franciscus beleeft zijn leiderschap

als een dienaar, solidair met de lijdende mens.

 

Moge hij iedereen in kerk en samenleving

- die leidende functies uitoefenen - inspireren

tot dezelfde dienende houding  

het welzijn van allen bevorderend.

 

5.

Geen vrede tussen de naties

zonder vrede tussen de godsdiensten!

 

Geen vrede tussen de godsdiensten

zonder dialoog tussen de godsdiensten!

 

Geen dialoog tussen de godsdiensten

zonder mondiale ethische normen!

 

Mogen wij dienaars worden,

die geen macht begeren

die de dialoog tussen jodendom

christendom en islam bevorderen.

 

Wij denken aan de zieken,

speciaal aan Zuster Emilienne op palliatieve,

alsook aan alle overleden parochianen

en muzikanten van de concertband

met name ook hun secretaris-bassist Fons Verheyden

 

Communiemuziek: Concertband - You never walk alone

 

Hoe verder? 

De voorbije tien jaar hebben wij de toekomst voorbereid.

Het vernieuwd centrum wordt veel gevraagd en staat ten dienste van de gemeenschap.

De kerkraad staat in voor het beheer en de verhuur van het gebouw.

De concertband zal in opdracht van de kerkraad voor de concrete uitvoering van de verhuur zorgen.

 

Verdere informatie via www.donboscocentrum.be

 

Onze Don Bosco gemeenschap zal in het komend jaar samen met zes andere gemeenschappen deel uitmaken van de Pastorale zone Kessel-Lo.

Ikzelf zal het komend half jaar een vlotte overgang en integratie mee helpen vorm geven.

 

Pastorale activiteiten zoals vormsel en eerste communie worden door het grote geheel verzorgd.

Wij zullen elkaar om de twee weken kunnen blijven ontmoeten tijdens de viering in Ademtocht en nadien bij een drankje in de bar.

Ook tijdens de sterke tijden van advent en kerstmis, goede week en Pasen en andere feestdagen kunnen wij elkaar treffen.

Het blijft eveneens mogelijk zijn uitvaart in zijn vertrouwde omgeving van dit Don Bosco gemeenschapscentrum te laten doorgaan.

 

Verdere informatie via www.ademtocht.be

 

(Uit de feestelijke misviering van Jef Wauters op zondag 27 november 2016.

Over de toespraken van parochianen, en hun geschenken, over de receptie en het huldelied aan Jef hebben we het een volgende week.)

 

 

Het is opnieuw advent, de voorbereidingstijd op kerstmis in Sint-Franciscus

 

 

Voor de één de gezelligste periode van het jaar,

de lichtjes, de kerstboom, de pakjes, de korte dagen én straks kerstmis.
Voor de ander de donkerste periode van het jaar,

donker, koud, eenzaam, kil ...


In de liturgie is de advent altijd weer een tijd van wachten en verwachten, 

een tijd van belofte en uitkijken naar ...
Maar ook een tijd van engagement en solidariteit 

met al wie in onze samenleving met armoede wordt geconfronteerd.


Dit jaar is het niet anders. 

We zullen aandacht geven aan de actie van Welzijnszorg. Van de mensen op de affiche zullen we horen dat die belofte pas werkelijkheid kan worden als wij allen samen de handen aan de ploeg slaan. Ook in onze parochie willen we hier concrete werk van maken als we een warme gemeenschap willen zijn. Je hoort hierover meer in de komende zondagen.


Zondag na zondag zullen we het licht op de adventskrans zien groeien. De kleine lichtjes die ons vertellen van Gods grootse belofte dat een nieuwe wereld in vrede én harmonie mogelijk is.


Laten we vandaag de eerste kaars ontsteken.

De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij.

Het volk dat woont in duisternis zal weten wie zijn Heiland is.

Onverwacht komt van heind’ en ver de Mensenzoon, de morgenster.

 


Wachten is bezinnen

 

 

Wachten…

 

Wachten is geduld hebben maar veel meer dan dat!

Het is met een groot hart verlangen naar wat komen zal.

Wachten is niet vooruitlopen maar de tijd afwachten,

niet zenuwachtig, niet vervelend,

maar je verblijden in wat komen zal,

in wie komen zal.

 

Wachten is weten dat alles zijn tijd heeft.

Wachten is op de uitkijk staan,

is hopen en verlangen, is waakzaam zijn.

Wachten is geen tijd verliezen

maar het hart gereed maken,

is bezig blijven of tot rust komen.

Wachten is beheersing,

is vertrouwen ook.

Wachten is bezinnen,

wachten is beginnen

met dat waar het om gaat.

Wacht even …

God geeft zijn Woord!

“ Wachten is bezinnen” van Frans Weerts

 

Wachten…

Wachten is geduld hebben maar veel meer dan dat!

Het is met een groot hart verlangen naar wat komen zal.

Wachten is niet vooruitlopen maar de tijd afwachten,

niet zenuwachtig, niet vervelend,

maar je verblijden in wat komen zal,

in wie komen zal.

 

Wachten is weten dat alles zijn tijd heeft.

Wachten is op de uitkijk staan,

is hopen en verlangen, is waakzaam zijn.

Wachten is geen tijd verliezen

maar het hart gereed maken,

is bezig blijven of tot rust komen.

Wachten is beheersing,

is vertrouwen ook.

Wachten is bezinnen,

wachten is beginnen

met dat waar het om gaat.

Wacht even …

God geeft zijn Woord!

Frans Weerts

 

Onze lasten zal hij dragen, onze onmacht totterdood

geeft als antwoord op ons vragen ons zichzelf als levensbrood:

nieuwe vrede zal er dagen, liefde straalt als morgenrood.

 

 

Eerste zondag van de Advent in Sint-Antonius

Advent.

Ergens tussen licht en donker,

zoekend en verwachtend,

kijken wij uit naar wie komen zal:

Hij die hoop en toekomst brengt,

bevrijding en vrede voor alle volken.

Als teken van die hoop,

steken we de eerste kaars aan.

 

 

 

 

Advent 2016: "Wandelen in het licht"  

 

Beste,  

Omdat kerstmis dit jaar op een zondag valt zijn er deze keer 4 volle weken advent. We kunnen ons dus extra lang voorbereiden op het geboortefeest van onze Redder Jezus Christus.

 

Misschien zou je het goed vinden om het kerstfeest ook bezinnend en biddend voor te bereiden. We zijn dat allicht niet zo gewend, maar als we dat in verbondenheid met anderen doen en daar wat hulp bij ontvangen lukt dat misschien wel gemakkelijker.

 

Op het internet vinden we daartoe hulpmiddelen. Zo kan je je inschrijven voor een adventsretraite met de titel: “Wandelen in het licht.” Je hoeft daarvoor je huis niet te verlaten, je ontvangt dan elke dag een mailtje met een aantal suggesties tot gebed en bezinning.

 

Inschrijven kan op volgende website: http://www.ignatiaansbidden.org/ waarbij je je eigen e-mailadres kan opgeven om voor elke dag van de advent een paar gebedstips te ontvangen. Dit is een gratis aanbod en ook al lukt het niet om daar elke dag een kwartiertje bij stil te vallen, je hebt alvast wat steun om het toch regelmatig te doen.

 

Eventueel kan er ook meer. Als je op de hierboven vermelde website doorklikt naar uitwisselingsgroepen vind je daar ook in het Leuvense een paar uitwisselingsgroepen waarbij je met anderen 1 keer per week kan samenkomen om je ervaringen over je eigen bezinningsmomenten met elkaar (voor zover je dat wenst) te delen. Dit kan onze persoonlijke voorbereiding op kerstmis nog verrijken. Op die bladzijde op internet vind je ook suggesties en meer uitleg om deze retraite vruchtbaar te kunnen doormaken. Als je klikt op “Voorstel van werkwijze voor een uitwisselingsgroepje” vind je meer uitleg over de werking van zo’n uitwisselingsgroepje.

 

Eén uitwisselingsgroepje zal samenkomen bij mij thuis, vandaar deze persoonlijke uitnodiging.

 

Dit is gewoon een aanbod dat ik je van harte aanbeveel. Aan jou om er eventueel wat mee te doen.

 

Van harte gegroet.

Fons Boey (Betaniëhuis - Meewerkend priester in Kessel-Lo)

 

 

 

Sluit jij weer bij ons aan?

 

PAROCHIEBLAD 2017 - HERABONNERING

 

De kerk die ik liefheb 

De kerk die ik lief heb is een kerk die me eerlijk

en zonder hoogmoed toespreekt en zegt:

‘Wij zijn een volk onderweg

naar een gemeenschappelijke ziel,

en we moeten, hand in hand gaan,

aan dezelfde bronnen drinken en dezelfde gevaren doorstaan.

 

Kerk&leven is verankerd in de rijke christelijke traditie en biedt wekelijks 

*Goed nieuws van ver en dichtbij, een aansporing voor een betere wereld

* Informatie voor jong en oud, voor ieder wat wils

* Berichten over wat er in jouw parochie en gemeente, in uw bisdom omgaat,

   aangevuld met nieuws uit Vlaanderen en de wereld.

 

Sluit je weer bij ons aan?

 

Samen staan we sterker en kunnen elkaar steunen, bemoedigen, bevragen.

Samen kunnen wij het goede en het mooie in de kerk verder zetten.

Dat probeert het parochieblad mee te stimuleren.

 

Om alle nummers te ontvangen schrijf je wel best vlug in.

Wij zouden het fijn vinden u bij onze abonnees terug te vinden.

 

Philippe Nachtergaele stelt de lijst voor 2017 samen voor de drie parochies van de Federatie Frando. Die lijst moet hij dan tijdig aan de drukkerij bezorgen. Je kan zijn werk vlotter laten verlopen als je vlug overschrijft. In zijn naam: Hartelijk dank!

 

Je kan 35 euro overschrijven op rekeningnummer:

BE82 3770 0592 0168 van

Wauters Frando K-L

Cristianlaan 43 

3010 Kessel-Lo 

 

Abonneren kan ook via de website www.kerknet.be bij Kerk&leven.  (Het nummer van onze federatie Frando is 4330.)

 

Wie toch nog liever contant betaalt kan terecht bij:

* Herman Van Overbeke, Kasteelstraat 58, 3360 Korbeek-Lo (016 25 05 93)

* Gilberte Havet, Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo (016 25 45 87)

* Of op het secretariaat van Sint-Franciscus:

   Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee – Tel. 016 25 04 59

   Openingsuren: van 9.30 tot 11.30 u. op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE

 

Het mag dan ook niemand verwonderen dat, na een periode van enthousiast praten over een religieloos en geseculariseerd christendom thans meer gelovigen het woord willen teruggeven aan de mystiek. Mysticus is niet hij die ontgoocheld geraakte over zijn uitwendige activiteiten of over zijn mislukte inzet voor de medemens en zich daarom terugtrok in de vrede van de stille inwendigheid. Mysticus is hij, die boordvol van de door hem beleefde liefdesrelatie, vanuit die volheid precies gestuwd wordt naar de medemens toe.

H. Arts

 

 

 

MEDITATIE IN DE 

CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

De mens is geroepen om het leven te leren kennen en begrijpen tot in zijn diepste zin. Steeds heeft hij gehoor gegeven aan die oproep, steeds heeft hij getracht het mysterie van zijn oorsprong te doorgronden.

Dank zij de vermogens die hem werden gegeven: verstand, wil, gevoel, intuïtie…is hij in staat kennis op te doen van de waarheid omtrent zichzelf, de wereld en het universum. Hij denkt na over het Zijn, de verborgen grond van het bestaan in tijd en ruimte.

(Mystiek, een pelgrimstocht naar de stilte – Egbert Aerts )

 

In december gaat op maandag 19 de laatste meditatieavond van 2016 door.

We komen weer samen om 20 uur in de stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

 

VIERINGEN

 

                                                        

                 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 14 december

VM: Samana voorbereiding feest en 14-17u. kerstfeest met kerstconcert Franciscuskoor

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 15 december

NM: Seniorencafé met matcurling

AV: Buurtkoor PARCOEUR

 

Vrijdag 16 december

VM: De Ark

NM: Bar Michotte

 

zondag 18 december

11-13u.: Zondagscafé

NM: Gastvrij Michotte

AV: Koor DISSONANT 

 

Dinsdag 20 december

NM: Seniorencafé

 

Woensdag 21 december

9.30 u.: OKRA Kerngroepvergadering

14 u.: Buurtgroep Michotte

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS  

 

Woensdag 14 december

14.00 uur Gezellig samenzijn Samana Sint-Antonius en Park Heverlee

 

Donderdag 15 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 16 december

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Zondag 18 december

12.00 tot 13.30 uur Ontmoetingsruimte in de Kristoffelzaal

 

Dinsdag 20 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 22 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

 

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

Zondag              18 september 2016     Startviering

Zaterdag                 1 oktober 2016     Medewerkersfeest

Zondag                    9 oktober 2016     Nationale Ziekendag

Weekend     28-29-30 oktober 2016     Herfstweekend in Sankt Vith

Dinsdag                1 november 2016     Allerzielen – Allerheiligen                                                  Herdenkingsviering overledenen

Donderdag         10 november 2016     Herfstfeest Ziekenzorg

Zondag               20 november 2016     Naamopgave van de vormelingen

Zondag               27 november 2016     Mosselfeest

Zaterdag             24 december 2016     Kerstmisviering

Zondag               25 december 2016     Kerstmisviering

Zondag                      8 januari 2017     Driekoningenviering en -tocht

Donderdag              12 januari 2017     Driekoningenfeest Ziekenzorg

Zondag                    15 januari 2017     Nieuwjaarsreceptie

Zondag                    22 januari 2017     Oecumenische viering

Zaterdag en zondag 4 en 5 febr. 2017 Pannenkoekenverkoop Ziekenzorg

Zondag                     5 februari 2017     Lichtmisviering  en pannenkoekennamiddag

Zondag                   12 februari 2017     Jaargetijde pastoor Paul Peeters

Zondag                   19 februari 2017     Franse zondag

Woensdag                   1 maart 2017     Aswoensdag

Van zondag 5 maart tot en met zondag 9 april 2017 Soepverkoop t.v.v. Broederlijk Delen

Zondag                      19 maart 2017     Solidariteitsontbijt

Zondag                           9 april 2017     Palmzondag

                                                                Viering met palmwijding

Donderdag                  13 april 2017     Witte Donderdag

                                                                Viering van het Laatste Avondmaal

Vrijdag                         14 april 2017     Goede Vrijdag

                                                                Kruisweg – Kruis- en boeteviering

Zaterdag                      15 april 2017     Paaswake

Zondag                         16 april 2017     Paasviering

Donderdag                  27 april 2017     Lentefeest Ziekenzorg cm Samen Sterk

Zondag                            7 mei 2017     Eerste Communie

Donderdag                    18 mei 2017     Gewestelijke uitstap Ziekenzorg cm

Zondag                          21 mei 2017     Vormsel

Donderdag                    25 mei 2017     Ons Heer Hemelvaart

Zondag                            4 juni 2017     Pinksteren

Zondag                          18 juni 2017     Kristoffelviering

                                                                zegening weggebruikers

Woensdag                     23 juni 2017     Bedevaart naar Scherpenheuvel

Zondag                          25 juni 2017     Afsluiting van het pastoraal jaar

                                                                Dankviering en BBQ

 

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

Voel jij je geroepen om een Molenhuisactiviteit te helpen organiseren?

In het bijzonder voor de wandelweekends zoeken wij nieuwe mensen die zich vrijwillig willen engageren.

Misschien was jij jarenlang één van de deelnemers en wil jij het deze keer op jou nemen?

We helpen je graag bij de organisatie ervan! Geef een seintje aan:

contact@moulindebellemeuse.be

Van harte dank!

 

MOLENHUIS BERISMENIL

Van oud- naar nieuwjaar 

Van donderdag 29 december 2016, 16 uur, tot zondag 1 januari 2017, 16 uur

 

Vier jij de jaarovergang liever niet met een massa mensen om je heen? Vertoef je graag in een kleine, toffe groep met bekende en nieuwe gezichten? Een groep waarin iedereen, jong en oud, welkom is om samen het moment te delen, met respect voor elkaar?

 

Ruil je graag vuurwerk of spektakel in om op een unieke locatie in alle vrijheid te vieren, schrijf je dan snel in, de plaatsen zijn beperkt!

 

Meebrengen: slaapzak of donsdeken, hoeslaken, kussensloop, warme kleren en regenjas, laarzen, wandelschoenen, zaklampen, rugzakje, drinkbeker en drinkbus, huispantoffels

We delen en koken samen.

 

Kostprijs per persoon per dag :

10 euro voor volwassenen

08 euro voor kinderen van 13 tot 18 jaar

06 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar

04 euro voor kinderen van 4 tot 6 jaar 

 

Verantwoordelijke: Nele STEENO

0495 36 48 968 / bonkelaarcontact@gmail.com  

Voor meer info over De Bonkelaars kan je tereecht op deze link:

www.facebook.com / Bonkelaar

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

Ja, het boekenmandje staat er ook dit nieuwe jaar.

En goed gevuld.

Ga het na de vieringen in de Stille Zone Ademtocht niet achteloos voorbij.

Je kan een boek uitkiezen en, na lezing thuis, weer terugplaatsen.

Maar een exemplaar ‘Dit boek hoef je niet terug te brengen’ is zomaar je eigendom geworden!

Wij hopen dat je gebruik maakt van deze leuke manier van delen.

Je kan het mandje ook spijzigen met jouw eigen boeken.

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

  

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

UTOPIA

Copyright: Universiteitsbibliotheek & Kunst en Erfgoed KU Leuven

De Universiteitsbibliotheek liet deze gravure uit een eigen editie van het boek uit 1518 inscannen en volgens de historisch correcte regels van de kunst inkleuren. 

Links onder zien we Hythlodaeus in gesprek met Thomas More. 

 

 

   

 

 

 

 

 

500 jaar geleden zag ‘Utopia’ het levenslicht

DE IDEALE WERELD, gedrukt in Leuven

 

Een “gouden boekje, niet minder heilzaam dan grappig” dat gaat over “de ideale republiek en over het nieuwe eiland Utopia”. Dat belooft de titelbladzijde van Utopia van Thomas More, in december 1516 gepubliceerd door Dirk Martens. Niets deed op dat moment vermoeden dat het zou uitgroeien tot het belangrijkste boek ooit in Leuven gepubliceerd, een klassieker uit de wereldliteratuur. Maar hoe kwam het tot stand en hoe ziet die ideale republiek er dan wel uit? 

 

Mei 1515. Thomas More maakt deel uit van een diplomatieke missie naar Vlaanderen die de wolhandel met Engeland uit het slop moet halen. De onderhandelingen lopen stroef, of beter: ze lopen helemaal niet. More maakt een uitstapje van Brugge naar Antwerpen, waar zijn goede vriend Erasmus hem introduceert bij stadsgriffier en humanistisch geestverwant Pieter Gillis. Daar maakt More goed gebruik van wat zo schaars is in zijn leven: vrije tijd, genoeg om een nieuw project vorm te geven. Hij schrijft er een groot deel van wat Utopia zou worden, een boek dat hij zal voltooien na zijn terugkeer in Londen. Het vormt een bijzonder levendige aanklacht tegen wat er mis is met de tijd, een origineel voorstel over hoe het in een ideale wereld beter zou kunnen.

 

Praatjesmaker

Het was inderdaad een erg woelige periode : De paus, Frans I, Karel V en Hendrik VIII bekampten elkaars macht. De middeleeuwse staten zongen hun zwanenzang. De Reformatie stond voor de deur. Chaos dreigde alom – behalve in het boek,van More.

Dat is opgebouwd als een fictieve dialoog. Samen met zijn gastheer Pieter Gillis ontmoet More bij de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk een eigenaardige maar uiterst spraakzame Portugees, Raphaël Hythlodaeus. De naam betekent zoveel als ‘praatjesmaker’ of ‘onzinverkoper’. Het is één van de vele slimmigheden waarmee More zich indekt tegen de mogelijke gevolgen van zijn soms gedurfde stellingen: het zijn maar praatjes van een babbelaar.

 

Maar hoe ziet die ideale republiek van More er dan wel uit?

Hythlodaeus heeft vijf jaar in Utopia gewoond, kent het land dus door en door en geeft er een bijna encyclopedisch overzicht van. Het lijkt uiterlijk soms verdacht veel op Engeland en Londen, maar is er ook compleet de tegenpool van, met zijn voorliefde voor vrede, zijn afkeer van hebzucht, zijn godsdienstvrijheid. Geld en goud zijn er van geen tel. Er zijn crèches, euthanasie is mogelijk, en mogelijke huwelijkspartners krijgen elkaar eerst naakt te zien, kwestie van latere teleurstellingen te voorkomen. Slavernij is er wel, maar niet erfelijk. En het leven is er zo goed dat buitenlanders liever slaaf zijn in Utopia dan vrij in eigen land.

 

De Utopianen werken slechts zes uur per dag. Dat kan, omdat werkelijk iedereen ingeschakeld wordt en omdat ze zich ontdaan hebben van nutteloze activiteiten en beroepen – de advocatuur, om er maar één te noemen… De bewoners brengen de vele vrije tijd door met studie; “in de basisvakken muziek, argumenteren, algebra en meetkunde zijn ze net zo ver gekomen als onze voorvaderen”.In de vrije ontwikkeling van hun geest ligt volgens de Utopianen de sleutel tot een gelukkig leven.

 

Geen plaats  

Als More het handschrift voltooid heeft, stuurt hij het naar Gillis en Erasmus. Die laatste suggereert een betere titel. More zelf had zijn boekje oorspronkelijk Nusquama genoemd. Latijn voor “nergens”. Maar het Griekse neologisme dat Erasmus als alternatief voorstelde, u-topia – letterlijk “geen plaats” of “nergensland” –sloeg duidelijk beter aan en vind je nu ook terug in de belangrijkste wereldtalen. Het lijkt bovendien op eu-topia, “het goede land”, wat dan weer mooi aansluit bij de inhoud van het boek.

 

Dirk Martens  

Erasmus voegt er nog enkele epigrammen en een inleidende brief van Pieter Gillis aan toe, en de uitgave wordt toevertrouwd aan Dirk Martens. Hij was uitgever van de universiteit, en gaf ook de werken van Erasmus zelf en tal van andere humanisten uit. In zijn drukkerij op de hoek van de Naamsestraat en de Standonckstraat verzorgt Martens eind 1516 de eerste druk van Utopia.

Vanaf dan kan het boek zijn vreedzame verovering van de wereld beginnen.

 

Ludo Meyvis

Campuskrant KU Leuven, 28 september 2016  

  

 

 

LEUVEN+

Rondleidingen met aandacht voor mensen met beperkingen :

 

Voor volwassenen met een verstandelijke beperking  

* Hoe het oude Lovon Leuven werd

De deelnemers maken kennis met het historische stadscentrum, waarbij de essentie van het ontstaan van de stad en haar evolutie in de loop der eeuwen wordt verteld in een aangepaste taal met visuele ondersteuning.

* Stadhuisbezoek

De gids vertelt interactief over de ontstaansgeschiedenis van één van de mooiste stadhuizen van België.

Tussen de vele beelden op de voorgevel gaan we op zoek naar de architect. We vertellen een paar verhalen uit het stenen verhalenboek. De steenhouwers bouwden mooie sierlijke torentjes. We leggen uit hoe ze te werk gingen. Binnenin laat de gids zien hoe het laken werd gemeten vóórdat de meter en centimeter bestonden en bezoeken het prachtige salon waar koppels trouwen. Tenslotte leren we hoe er wordt gestemd tijdens de gemeenteraad.

 

Andere doelgroepen:

* Voor personen met een auditieve beperking  

* Voor personen met een visuele beperking

* Voor personen met een fysieke beperking en rolstoelgebruikers

 

Hoe een gidsbeurt bestellen?

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden aangevraagd bij Leuven+

Je reserveert je gids best tenminste drie weken op voorhand.

Alle wandelingen kunnen worden gegidst in het Nederlands – Frans – Duits – Spaans en… Leuvens.

Een wandeling van max. 2 uur kost 5 euro per persoon met een minimum van 75 euro. We voorzien 1 gids per groep van maximaal 25 personen. Elk extra begonnen uur kost 35 euro.

 

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond 

Web site: http://www.leuven-plus.be 

E-mail: info@leuven-plus.be  

Telefoon: 0460 97 85 66

(Uit Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTOPIA & MORE 

 

 

 

Leuven 2016: tussen droom en daad…

Een tentoonstelling over verleden en heden van een toekomst

Tot 17 januari 2017 in het Stadsarchief van Leuven, Rijschoolstraat 4, 3000 Leuven – Gratis

Curator: Luc Verpoest

Di, wo, vr: van 9 tot 13 u.; do: van 9 tot19 u.; za: van 10 tot17 u.

 

De tentoonstelling brengt een twintigtal historische projecten in beeld aan de hand van archiefdocumenten uit het Leuvense stadsarchief, aangevuld met werk uit ondermeer het Universiteitsarchief en M – Museum Leuven.

Aan bod komen bijvoorbeeld het Gaudiaanse torenontwerp voor de Sint-Pieterskerk van Joost Metsijs en het Sint-Maartensdal project van Renaat Braem. Ze tonen hoe Leuven ooit werd bedacht, ook al kwamen die dromen zelden helemaal uit.’ Leuven 2016: tussen droom en daad’ graaft sporen van een utopisch Leuven op, legt de documenten op de leestafel en toont ze aan het publiek.

(Uit Programmagids Leuven)

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

Bar

Capaciteit: 40 personen

Instuif met keuken (naast de chirolokalen)

Capaciteit voor feesten: 50 personen,

voor vergaderingen: 60 personen.

Grote zaal (deel A) met keuken

Capaciteit: 150 personen.

Inlichtingen en reservatie

Blanka Cuyt 

Verzoeningstraat 9, 3010 Kessel-Lo

Tel. 016 26 18 03

Vanaf 1 januari 2017:

Hyacinthe Symons
via mobiel: 0487/474604
of via mail: verhuur.donbosco@gmail.com

 

 

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Actuele Saoedische debatten. Oude zekerheden en nieuwe dilemma’s van het koninkrijk  

Prof. Gino Schallenebergh (Faculteit Letteren)

Dinsdag 20 december 2016

 

Kerstvakantie: Geen lezingen op de dinsdagen 27/12/2016 en 03/01/2017

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen (8 km) 

Donderdag 15 december 2016 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 23 77 59

 

Namiddagwandeling (5 à 6 km aan traag tempo)

Woensdag 21 december 2016 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 63 39 26

 

 

 

LEZINGEN IN SENIORAMA

 “Het kapitalisme volgens Piketty”

door Walter Van Trier, prof. Sociale Economie, U Gent

Datum: maandag 19 december 2016 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

 

 

GELAATSVERZORGING

Gelaatsverzorging op dinsdag 20 december vanaf 13.30 u.

Je kan vanaf nu maandelijks genieten van een ontspannende gelaatsverzorging.

Maggie komt eenmaal per maand langs bij Seniorama om je een rustgevende gezichtsmassage te geven. Gedurende 45 minuten zorgt ze voor het reinigen van de huid, de massage, een masker en indien gewenst een lichte maquillage. Ondertussen krijg je raad over hoe je je huid gezond kan houden. Maggie werkt uitsluitend met anti-allergische producten.

 

Maak een afspraak via het onthaal tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Kostprijs: € 20 te betalen bij inschrijving.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 22 december 2016

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016 44 32 45

 

 

 

SCRABBELEN, SCHAKEN EN RUMMIKUB

Senioren zijn er zich van bewust: het geheugen is zoals een puzzel, soms ontbreekt er een stukje en pas na een tijdje zoeken vinden we het stukje terug.

Waarom niet schaken, scrabbelen of rummikub? Het verhoogt je concentratievermogen en verbetert je logisch denken. Daarom wordt schaken en scrabbelen sterk aanbevolen voor senioren.

Indien je je geheugen progressief wil verbeteren, kan je bij Seniorama elke woensdagnamiddag van 14.00 u. de schaak-, rummikub- en scrabblekunst beoefenen of aanleren.

Deze activiteiten gaan ook door tijdens de schoolvakanties!

 

 

 

PETANQUE

Elke donderdag om 14.00 u. tot…. laten we zeggen 17.00 u.

Ook diegenen die nog nooit met zo’n ijzeren bal hebben gegooid zijn welkom. We leggen wel niet uit hoe het moet, wel hoe het best kan.

Petanque is niet moeilijk, iedereen die nog op zijn benen kan staan en met zijn armen kan bewegen kan ook petanquen. En het is nog plezierig ook. Het is tevens een unieke gelegenheid om nieuwe vrienden te maken, je wordt meteen warm opgenomen in onze petanquefamilie.

En als het regent spelen we met de kaarten en ook wie dat niet kan, leren we het.

 

Plaats: Buurtcentrum Sint-Maartensdal, op de hoek van de Rijdende Artillerielaan en de Minckelerstraat in Leuven. Inschrijven hoeft niet: je komt gewoon en wij vangen u op, alvast met gratis koffie. Eigen ballen meebrengen kan, maar moet niet: het centrum heeft ballen genoeg.

Info: Jos Tuerlinckx 0475 87 50 61

 

 

 

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen en gebruiken!

Raak je niet wijs uit alle functies en instellingen van je digitaal fototoestel en is de handleiding te complex? Dan kun je hier individuele hulp krijgen.

Iedere woensdagvoormiddag (behalve vakanties) vanaf 10 u. kan je hiervoor bij Seniorama terecht.

 

Inschrijven via het onthaal 016 22 20 14.

Merk en type van fototoestel opgeven. Toestel moet opgeladen zijn of breng een reservebatterij mee.

Bijdrage: € 5, vooraf te betalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

Seniorama vzw  

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be  

 

VORMINGPLUS

Orde op zaken in je keuzes  

Je weet eigenlijk goed wat je wilt, maar de tijd gaat zo snel. Je weet (niet) meer zo goed wat je wilt en de tijd gaat zo snel… In deze workshop staan we even stil bij doelen, prioriteiten en focus. We onderzoeken voor onszelf wat we belangrijk vinden en of we daar aan toe komen. Zo niet, dan moeten we wat bijsturen: een beetje meer van dit en een beetje minder van dat.

 

Begeleiding: Kathleen Boots – Vinciane Steen

Wanneer: Zaterdag 17 december 2016 van 10 tot 12.30 u.

Waar: LCD Wijnveld, Wingerdstraat 14, 3000 Leuven

Prijs: 19 euro – Reductieprijs: 15 euro

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01

info@vormingplusoostbrabant.be 

www.vormingplus.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

 

Laatst bijgewerkt: 08 december 2016

 

Teller vanaf 22/8/2009