St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 49   7 december 2016

 

 

 

 

BLIJF TROUW

Als wij willen ontdekken wat mens-worden betekent, blijft Jezus een voorbeeld.

Lucas tekent hem als een ware Israëliet, het woord van God dat zichtbaar geworden is voor onze ogen, dat mens geworden is.

 

De voorbije weken hoorden wij dat Jezus op weg was naar Jeruzalem.

Zal hij ook daar de praktijk van het woord van de Ene terugvinden?

 

Vandaag horen we dat Jezus in Jeruzalem is aangekomen en er de tempel bezoekt.

Het wordt Jezus heel duidelijk dat de Tempel zijn rol niet speelt, de Thora niet in de praktijk brengt.

Het zal tot een confrontatie en een conflict komen tussen Jezus en de Tempelverantwoordelijken.

 

Laten wij dan wel omzien

naar de arme, de weduwe, de wees.

 

Lezing uit het evangelie van Lucas

 

Jezus zag rijken die hun gaven wierpen in de offerschatkist.

Hij zag ook een noodlijdende weduwe die daar twee muntjes in wierp.

Hij sprak: Voor waar, ik zeg jullie:

deze arme weduwe heeft meer geschonken dan alle anderen.

Want die daar schenken hun bijdrage vanuit hun overvloed, maar zij, die zo behoeftig is, heeft alles weggeschonken, heel haar leven.

 

Jezus voorspelt dat er dagen gaan komen dat de tempel zal worden verwoest, dat er oorlog en opstand zal zijn. Dat zijn getuigen zullen worden vervolgd omwille van zijn naam.

Maar laat je niet bang maken, zegt Jezus, ik zal je mond en wijsheid geven.

En geen haar op je hoofd zal verloren gaan. Volharding zal je leven redden.

 

Duiding

1.

Steeds meer groeien we naar één wereld. We noemen dat de globalisering van de aarde.

Beschermende wetgeving om eigen producten en ondernemers te beschermen worden stelselmatig afgebouwd: de wereld wordt één grote markt.

Handelsakkoorden zoals CETA met Canada of TTIP met Amerika moeten in dit kader verstaan worden.

 

Deze globalisering produceert een zeer grote rijkdom.

Een goede zaak, zou je zeggen. Toch niet!

Door het wegvallen van beschermende maatregelen verliest de kleine ondernemer van de grote bedrijven.

 

62 mensen bezitten even veel rijkdom als de armste helft van de wereldbevolking.

Wat dringend nodig is en men nog steeds nalaat te doen is het nemen van herverdelende maatregelen. Deze grote, toenemende ongelijkheid ontwricht de wereldwijde samenleving.

 

Dit is één van de belangrijkste drijfveren die de Brexit uit Europa verklaart en de presidentsverkiezing in Amerika.

Mensen nemen het niet langer.

 

2.

Ook Jezus leefde in woelige tijden.

Het land werd bezet door de Romeinen, de boeren in Galilea betaalden tot 60% belastingen, en bij niet betaling werden sommigen op de slavenmarkt verkocht.

 

In vele kerken zal men het vandaag - zeker met de hedendaagse verschrikkingen zoals IS en de oorlog in Syrië - over het einde van de wereld hebben alsof Jezus dit alles kon voorzien en daarover voorspellingen doen.

 

Op het moment dat Lucas zijn evangelie schreef was de opstand tegen de Romeinen achter de rug en was Jeruzalem met zijn Tempel tijdens deze Joodse oorlog met de grond gelijk gemaakt.

 

Veel interessanter is de analyse die Jezus en dus ook Lucas geeft van deze gebeurtenissen.

 

In de Tempel zou de Thora, het woord van de Ene moeten onderwezen en in de praktijk gebracht worden. Maar dat gebeurt niet.

Jezus ziet hoe een arme weduwe alles opoffert waarvan zij moet leven, terwijl Farizeeën en rijken van hun overvloed geven.

 

Vele mensen bewonderden die prachtige Tempel die door koning Herodes door middel van de tempelbelasting nog sterk was uitgebreid.

Geen twee stenen van deze Tempel zullen nog op elkaar staan, zegt Jezus.

De ware tempel is het hart van de weduwe.

 

3.

Wat in de kerk meestal verstaan wordt als de apocalyptische tekenen van de eindtijd is voor Jezus alleen maar het op scherp stellen van de verantwoordelijkheid die ieder moet nemen.

 

Laat uw leven niet richten door valse profeten die je de hemel op aarde beloven.

Ook al gaat de samenleving totaal andere wegen dan deze van de Thora, het woord van de Ene, blijf trouw aan dit woord, blijf volharden, ook al wordt je daarom beschimpt, vervolgd ...

Het is duidelijk dat Lucas met deze tekst de leden van zijn gemeenschap wil bemoedigen, sterken, troosten.

 

Wie vandaag mee steun geeft aan de globalisering van de markt wordt geprezen om zijn open geest terwijl mensen en verenigingen die opkomen voor de gemeenschap, die omzien, naar mensen die het moeilijk hebben als conservatieven worden beschouwd die elke vooruitgang blokkeren.

 

Hoe moeilijk het ook is om tegen dit vrije marktdenken in te gaan, toch is het belangrijk dat ook wij vandaag volhardend trouw blijven aan de opbouw van een wereldwijde gemeenschap waarin de rijkdom herverdeeld wordt opdat allen in vrede en rechtvaardigheid zullen kunnen leven.

 

De actie van 11-11-11 dit weekend is een mooi voorbeeld van dit handelen.

Deze actie ijvert dit jaar voor een wereldwijde gezondheidszorg.

 

Voorbeden

 

Heer, God van Abraham, Isaak en Jacob

en van ons mensen nu,

tot U richten wij onze roep om leven

en wij vragen U:

 

* voor de leiders van de kerken:

dat zij hoop uitstralen en met overtuiging

nieuwe wegen gaan,

dat zij als nieuwe profeten ons voorgaan

in geloof, hoop en liefde;

laat ons zingend bidden…

 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden  

 

* voor wie verantwoordelijkheid dragen in onze wereld:

dat zij lichtbakens zijn tegen de verdrukking in

en zich niet laten ontmoedigen

door de verschrikkingen en de verwarring om hen heen,

dat zij strijden tegen alles wat mensen klein houdt;

laat ons zingend bidden…

 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden  

 

* voor de allerarmsten in onze wereld,

mensen die weinig reden tot hoop hebben:

dat er veranderingen komen die hun levenskansen verbeteren,

dat wij die veranderingen krachtig ondersteunen;

laat ons zingend bidden…

 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden

 

* voor onszelf bidden wij:

dat wij elkaars geluk en welzijn dienen

en het durven uithouden in het doen van gerechtigheid

tegen alle twijfel en verwarring in;

laat ons zingend bidden…

 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden  

 

* voor onze plaatselijke geloofsgemeenschap:

voor wie ziek zijn…

voor wie overleden zijn…

dat zij allen uw nabijheid ervaren;

laat ons zingend bidden…

 

Tafelgebed: Ieder is bij machte  

 

(…) En ieder is bij machte

om de Ongeziene te aanschouwen  

of te vermoeden in de zichtbare gestalte van mensen als Jezus,

die ons zijn voorgegaan in breken en delen,

in diep respect voor heel de schepping

en in liefde voor medemensen, met name voor de minsten. (Jan van Opbergen)

 

Bezinning

Als Gij dan in mij doorbreekt,

zachte Bries, ruisen van de Bron,

brandend Braambos, Pinkstervuur,

zal ik schroomvol, maar doorleefd,

vol vertrouwen

de woorden zaaien die Gij geeft,

en met heel mijn persoon getuigen

dat Gij Liefde zijt en leeft.

 

Jef Wauters – Uit de viering van 13 november 2016 in het Don Boscocentrum

 

 

 

Advent 2016: "Wandelen in het licht"

Beste,

Omdat kerstmis dit jaar op een zondag valt zijn er deze keer 4 volle weken advent. We kunnen ons dus extra lang voorbereiden op het geboortefeest van onze Redder Jezus Christus.

 

Misschien zou je het goed vinden om het kerstfeest ook bezinnend en biddend voor te bereiden. We zijn dat allicht niet zo gewend, maar als we dat in verbondenheid met anderen doen en daar wat hulp bij ontvangen lukt dat misschien wel gemakkelijker.

 

Op het internet vinden we daartoe hulpmiddelen. Zo kan je je inschrijven voor een adventsretraite met de titel: “Wandelen in het licht.” Je hoeft daarvoor je huis niet te verlaten, je ontvangt dan elke dag een mailtje met een aantal suggesties tot gebed en bezinning.

 

Inschrijven kan op volgende website: http://www.ignatiaansbidden.org/ waarbij je je eigen e-mailadres kan opgeven om voor elke dag van de advent een paar gebedstips te ontvangen. Dit is een gratis aanbod en ook al lukt het niet om daar elke dag een kwartiertje bij stil te vallen, je hebt alvast wat steun om het toch regelmatig te doen.

 

Eventueel kan er ook meer. Als je op de hierboven vermelde website doorklikt naar uitwisselingsgroepen vind je daar ook in het Leuvense een paar uitwisselingsgroepen waarbij je met anderen 1 keer per week kan samenkomen om je ervaringen over je eigen bezinningsmomenten met elkaar (voor zover je dat wenst) te delen. Dit kan onze persoonlijke voorbereiding op kerstmis nog verrijken. Op die bladzijde op internet vind je ook suggesties en meer uitleg om deze retraite vruchtbaar te kunnen doormaken. Als je klikt op “Voorstel van werkwijze voor een uitwisselingsgroepje” vind je meer uitleg over de werking van zo’n uitwisselingsgroepje.

 

Eén uitwisselingsgroepje zal samenkomen bij mij thuis, vandaar deze persoonlijke uitnodiging.

 

Dit is gewoon een aanbod dat ik je van harte aanbeveel. Aan jou om er eventueel wat mee te doen.

 

Van harte gegroet.

Fons Boey (Betaniëhuis - Meewerkend priester in Kessel-Lo)

 

 

 

 

Sluit jij weer bij ons aan?

 

PAROCHIEBLAD 2017 - HERABONNERING

 

De kerk die ik liefheb 

De kerk die ik lief heb is een kerk die me eerlijk

en zonder hoogmoed toespreekt en zegt:

‘Wij zijn een volk onderweg

naar een gemeenschappelijke ziel,

en we moeten, hand in hand gaan,

aan dezelfde bronnen drinken en dezelfde gevaren doorstaan.

 

Kerk&leven is verankerd in de rijke christelijke traditie en biedt wekelijks 

*Goed nieuws van ver en dichtbij, een aansporing voor een betere wereld

* Informatie voor jong en oud, voor ieder wat wils

* Berichten over wat er in jouw parochie en gemeente, in uw bisdom omgaat,

   aangevuld met nieuws uit Vlaanderen en de wereld.

 

Sluit je weer bij ons aan?

 

Samen staan we sterker en kunnen elkaar steunen, bemoedigen, bevragen.

Samen kunnen wij het goede en het mooie in de kerk verder zetten.

Dat probeert het parochieblad mee te stimuleren.

 

Om alle nummers te ontvangen schrijf je wel best vlug in.

Wij zouden het fijn vinden u bij onze abonnees terug te vinden.

 

Philippe Nachtergaele stelt de lijst voor 2017 samen voor de drie parochies van de Federatie Frando. Die lijst moet hij dan tijdig aan de drukkerij bezorgen. Je kan zijn werk vlotter laten verlopen als je vlug overschrijft. In zijn naam: Hartelijk dank!

 

Je kan 35 euro overschrijven op rekeningnummer:

BE82 3770 0592 0168 van

Wauters Frando K-L

Cristianlaan 43 

3010 Kessel-Lo 

 

Abonneren kan ook via de website www.kerknet.be bij Kerk&leven.  (Het nummer van onze federatie Frando is 4330.)

 

Wie toch nog liever contant betaalt kan terecht bij:

* Herman Van Overbeke, Kasteelstraat 58, 3360 Korbeek-Lo (016 25 05 93)

* Gilberte Havet, Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo (016 25 45 87)

* Of op het secretariaat van Sint-Franciscus:

   Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee – Tel. 016 25 04 59

   Openingsuren: van 9.30 tot 11.30 u. op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE

 

En nu gebeurt het weer: in uren waarin wij de zinloosheid heel sterk ervaren, waarin wij geen enkele zin meer zien, zijn wij soms in staat een ja-woord uit te spreken, de zinloosheid te omarmen, en plotseling staan we op een drempel, “in een nieuw licht”.

Als we de duisternis van de vertwijfeling, die ons is opgevallen, in ons opnemen, breekt een licht door, waarvan men niet weet waar het vandaan komt: een licht dat ook niet dit of dat helder maakt, maar eenvoudig ons bestaan verlicht. We zijn in het licht, we treden vanuit de duisternis in de klaarheid.

W. Massa 

 

 

 

MEDITATIE IN DE 

CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

Er is voor de contemplatie geen godsvoorstelling, maar ook geen godsprobleem.

Er wordt aan de verwachting geen grens gesteld, zelfs niet de grens die het beeld is; de horizon wordt open gehouden en hierdoor richt de contemplatie zich op positieve wijze niet naar een voorstelbare godheid of een voorstelbaar hiernamaals, maar naar een ongenoemde en onnoembare volheid van zin, die alle beperkte zingeving te boven gaat en daarom als een geschenk uit de leegte verwacht wordt.

Verhoeven

 

In december gaat op maandag 19 de laatste meditatieavond van 2016 door.

We komen zoals gewoonlijk samen om 20 uur in de stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be  

 

 

 

 

VIERINGEN

 

                                                        

                 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 7 december

14-17u. Samana crea

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 8 december

NM: Seniorencafé 

AV: Buurtkoor PARCOEUR

 

Vrijdag 9 december

VM: De Ark

NM: Bar Michotte

AV: Buurtgroep MICHOTTE

 

zondag 11 december

11-13u.: Zondagscafé

NM: Gastvij Michotte

AV: Koor DISSONANT 

 

Maandag 12 december

13.30 u. OKRA wandeling

 

Dinsdag 13 december

NM: Seniorencafé

AV: Prisma

 

Woensdag 14 december

VM: Samana voorbereiding feest en 14-17u. kerstfeest met kerstconcert Franciscuskoor

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

Homeros’ Odyssee - naverteld

 

BuurTTeater brengt op zat 3, zon 4, don 8, vrij 9 en zat 10 december de eerste productie van het Toneeljaar 2016-2017: “ Homerus’ Odyssee“. Ineke Van den Zegel en Patrick Van Dievoet zijn dan de “moderne rapsoden” van dienst in een regie van Rudi Geerkens. Zij brengen een geanimeerde vertelling met muziek en vreemde figuren.

In het Oude Griekenland traden de rapsoden vaak op voor een select gezelschap…


Voel u aangesproken en reserveer uw plaatsen via buutteater@skynet.be of 0477/376403.

Zaal De Kring: Jozef Pierrestraat 58 in Kessel-Lo. Inkom:8€

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS  

 

Donderdag 8 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

18.75 tot 20.15 uur Vormselcatechese in de Kristoffelzaal en op het terras

 

 

Vrijdag 9 december

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Zondag 11 december

12.00 tot 13.30 uur Ontmoetingsruimte in de Kristoffelzaal

 

Dinsdag 13 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Woensdag 14 december

14.00 uur Gezellig samenzijn Samana Sint-Antonius en Park Heverlee

 

Donderdag 15 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

 

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

Zondag              18 september 2016     Startviering

Zaterdag                 1 oktober 2016     Medewerkersfeest

Zondag                    9 oktober 2016     Nationale Ziekendag

Weekend     28-29-30 oktober 2016     Herfstweekend in Sankt Vith

Dinsdag                1 november 2016     Allerzielen – Allerheiligen                                                  Herdenkingsviering overledenen

Donderdag         10 november 2016     Herfstfeest Ziekenzorg

Zondag               20 november 2016     Naamopgave van de vormelingen

Zondag               27 november 2016     Mosselfeest

Zaterdag             24 december 2016     Kerstmisviering

Zondag               25 december 2016     Kerstmisviering

Zondag                      8 januari 2017     Driekoningenviering en -tocht

Donderdag              12 januari 2017     Driekoningenfeest Ziekenzorg

Zondag                    15 januari 2017     Nieuwjaarsreceptie

Zondag                    22 januari 2017     Oecumenische viering

Zaterdag en zondag 4 en 5 febr. 2017 Pannenkoekenverkoop Ziekenzorg

Zondag                     5 februari 2017     Lichtmisviering  en pannenkoekennamiddag

Zondag                   12 februari 2017     Jaargetijde pastoor Paul Peeters

Zondag                   19 februari 2017     Franse zondag

Woensdag                   1 maart 2017     Aswoensdag

Van zondag 5 maart tot en met zondag 9 april 2017 Soepverkoop t.v.v. Broederlijk Delen

Zondag                      19 maart 2017     Solidariteitsontbijt

Zondag                           9 april 2017     Palmzondag

                                                                Viering met palmwijding

Donderdag                  13 april 2017     Witte Donderdag

                                                                Viering van het Laatste Avondmaal

Vrijdag                         14 april 2017     Goede Vrijdag

                                                                Kruisweg – Kruis- en boeteviering

Zaterdag                      15 april 2017     Paaswake

Zondag                         16 april 2017     Paasviering

Donderdag                  27 april 2017     Lentefeest Ziekenzorg cm Samen Sterk

Zondag                            7 mei 2017     Eerste Communie

Donderdag                    18 mei 2017     Gewestelijke uitstap Ziekenzorg cm

Zondag                          21 mei 2017     Vormsel

Donderdag                    25 mei 2017     Ons Heer Hemelvaart

Zondag                            4 juni 2017     Pinksteren

Zondag                          18 juni 2017     Kristoffelviering

                                                                zegening weggebruikers

Woensdag                     23 juni 2017     Bedevaart naar Scherpenheuvel

Zondag                          25 juni 2017     Afsluiting van het pastoraal jaar

                                                                Dankviering en BBQ

 

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Winterwandelmidweek  

Van maandag 12 december, 16 uur, tot vrijdag 16 december, 16 uur

 

Het gefluister van de Belle Meuse, de harsgeur van brandend hout, het geritsel van de muizen, de warme gezelligheid van samen onthaasten, eenvoudig samenzijn in Het Molenhuis, dicht bij de natuur.

Veggie voor de hoofdmaaltijden, verzorgd door Dorine. Maar ook een ommeletje met spek en een ‘Pata Negra’ op de boterham. We wandelen naar ieders vermogen, met mogelijkheid om ’s middags af te haken en te rusten in Het Molenhuis.

Welkom op de winterwandelkmidweek!  

 

De kamerindeling gebeurt in gezamenlijk overleg bij de kennismaking.

Meebrengen: slaapzak of donsdeken, hoeslaken, kussensloop, warme kleren en regenjas, laarzen, wandelschoenen, zaklampen, rugzakje, drinkbeker en drinkbus, huispantoffels

+ brooddoos, kleine thermos, plastiek zakje of mini - isolatiematje om op de grond te zitten bij mooi weer.

Kostprijs: Volwassenen: 80 euro, kind 13-18 jaar: 64 euro, kind 6-12 jaar: 48 euro, kind 4-5 jaar: 32 euro

Inschrijven voor 5 december 2016. Een inschrijving is slechts geldig na betaling!

Jouw inschrijving ook melden aan Dirk: dirkbastien@skynet.be

 

Verantwoordelijke: Dirk Bastien / tel. 09 22 42 724 / dirkbastien@skynet.be / bankrekening van de vzw Moulin: BE57 7343 7723 5635

Vermelding: Winterwandelmidweek + naam  

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL

Van oud- naar nieuwjaar 

Van donderdag 29 december 2016, 16 uur, tot zondag 1 januari 2017, 16 uur

 

Vier jij de jaarovergang liever niet met een massa mensen om je heen? Vertoef je graag in een kleine, toffe groep met bekende en nieuwe gezichten? Een groep waarin iedereen, jong en oud, welkom is om samen het moment te delen, met respect voor elkaar?

 

Ruil je graag vuurwerk of spektakel in om op een unieke locatie in alle vrijheid te vieren, schrijf je dan snel in, de plaatsen zijn beperkt!

 

Meebrengen: slaapzak of donsdeken, hoeslaken, kussensloop, warme kleren en regenjas, laarzen, wandelschoenen, zaklampen, rugzakje, drinkbeker en drinkbus, huispantoffels

We delen en koken samen.

 

Kostprijs per persoon per dag :

10 euro voor volwassenen

08 euro voor kinderen van 13 tot 18 jaar

06 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar

04 euro voor kinderen van 4 tot 6 jaar 

 

Verantwoordelijke: Nele STEENO

0495 36 48 968 / bonkelaarcontact@gmail.com  

Voor meer info over De Bonkelaars kan je tereecht op deze link:

www.facebook.com / Bonkelaar

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

Ja, het boekenmandje staat er ook dit nieuwe jaar.

En goed gevuld.

Ga het na de vieringen in de Stille Zone Ademtocht niet achteloos voorbij.

Je kan een boek uitkiezen en, na lezing thuis, weer terugplaatsen.

Maar een exemplaar ‘Dit boek hoef je niet terug te brengen’ is zomaar je eigendom geworden!

Wij hopen dat je gebruik maakt van deze leuke manier van delen.

Je kan het mandje ook spijzigen met jouw eigen boeken.

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

  

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

UTOPIA

 

Tentoonstelling  - Ziekenhuis 3.0  

Centrum menselijke erfelijkheid KU Leuven

 

UZ Leuven Campus Gasthuisberg  

Platform ontvangsthal 

Herestraat 49, 3000 Leuven

Ma. – vr : van 7 tot 20.30 uur

Za. – zo van 8 tot 20.30 uur

Gratis

 

Deze tentoonstelling laat je ontdekken hoe wetenschap en technologie de gezondheidszorg van morgen vorm geven. Krijg je binnenkort geneesmiddelen op maat? Hoe ziet je verblijf in het ziekenhuis van de toekomst er uit? Wat kan er binnen afzienbare tijd  op het vlak van genetica, chirurgie en hersenonderzoek?

 

De blikvanger van Ziekenhuis 3.0 is een mensenhart dat in 3D is geprint. Dit mag je zeker niet missen!

Net zo verrassend zijn de kunstwerkjes die kinderen van lagere scholen hebben vervaardigd. Zij hebben ‘Utopia in de wetenschap’ verbeeld. Deze tentoonstelling is dus absoluut een aanrader om in familieverband te bezoeken.

(Uit Programmagids Leuven)

 

 

 

LEUVEN+

Rondleidingen met aandacht voor mensen met beperkingen :

 

Voor volwassenen met een verstandelijke beperking  

* Hoe het oude Lovon Leuven werd

De deelnemers maken kennis met het historische stadscentrum, waarbij de essentie van het ontstaan van de stad en haar evolutie in de loop der eeuwen wordt verteld in een aangepaste taal met visuele ondersteuning.

* Stadhuisbezoek

De gids vertelt interactief over de ontstaansgeschiedenis van één van de mooiste stadhuizen van België.

Tussen de vele beelden op de voorgevel gaan we op zoek naar de architect. We vertellen een paar verhalen uit het stenen verhalenboek. De steenhouwers bouwden mooie sierlijke torentjes. We leggen uit hoe ze te werk gingen. Binnenin laat de gids zien hoe het laken werd gemeten vóórdat de meter en centimeter bestonden en bezoeken het prachtige salon waar koppels trouwen. Tenslotte leren we hoe er wordt gestemd tijdens de gemeenteraad.

 

Andere doelgroepen:

* Voor personen met een auditieve beperking  

* Voor personen met een visuele beperking

* Voor personen met een fysieke beperking en rolstoelgebruikers

 

Hoe een gidsbeurt bestellen?

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden aangevraagd bij Leuven+

Je reserveert je gids best tenminste drie weken op voorhand.

Alle wandelingen kunnen worden gegidst in het Nederlands – Frans – Duits – Spaans en… Leuvens.

Een wandeling van max. 2 uur kost 5 euro per persoon met een minimum van 75 euro. We voorzien 1 gids per groep van maximaal 25 personen. Elk extra begonnen uur kost 35 euro.

 

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond 

Web site: http://www.leuven-plus.be 

E-mail: info@leuven-plus.be  

Telefoon: 0460 97 85 66

(Uit Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTOPIA & MORE 

 

 

 

Leuven 2016: tussen droom en daad…

Een tentoonstelling over verleden en heden van een toekomst

Tot 17 januari 2017 in het Stadsarchief van Leuven, Rijschoolstraat 4, 3000 Leuven – Gratis

Curator: Luc Verpoest

Di, wo, vr: van 9 tot 13 u.; do: van 9 tot19 u.; za: van 10 tot17 u.

 

De tentoonstelling brengt een twintigtal historische projecten in beeld aan de hand van archiefdocumenten uit het Leuvense stadsarchief, aangevuld met werk uit ondermeer het Universiteitsarchief en M – Museum Leuven.

Aan bod komen bijvoorbeeld het Gaudiaanse torenontwerp voor de Sint-Pieterskerk van Joost Metsijs en het Sint-Maartensdal project van Renaat Braem. Ze tonen hoe Leuven ooit werd bedacht, ook al kwamen die dromen zelden helemaal uit.’ Leuven 2016: tussen droom en daad’ graaft sporen van een utopisch Leuven op, legt de documenten op de leestafel en toont ze aan het publiek.

(Uit Programmagids Leuven)

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

Bar

Capaciteit: 40 personen

Instuif met keuken (naast de chirolokalen)

Capaciteit voor feesten: 50 personen,

voor vergaderingen: 60 personen.

Grote zaal (deel A) met keuken

Capaciteit: 150 personen.

Inlichtingen en reservatie

Blanka Cuyt 

Verzoeningstraat 9, 3010 Kessel-Lo

Tel. 016 26 18 03

Vanaf 1 januari 2017:

Hyacinthe Symons
via mobiel: 0487/474604
of via mail: verhuur.donbosco@gmail.com

 

 

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Leven met het internet der dingen: zegen of vloek  

Em. Prof. Hugo De Man (Faculteit Ingenieurswetenschappen)

Dinsdag 13 december 2016

 

Actuele Saoedische debatten. Oude zekerheden en nieuwe dilemma’s van het koninkrijk  

Prof. Gino Schallenebergh (Faculteit Letteren)

Dinsdag 20 december 2016

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

BABBEL OP ZONDAG

Zondag 11 december 2016  

We horen regelmatig op Seniorama dat alleenstaande deelnemers en vrijwilligers op zoek zijn naar een moment om gezellig samen te zijn. Ze hebben zin in een leuk gesprek, een glimlach of willen hun gedachten vrijblijvend delen met anderen.

Ben jij iemand die een gezellige babbel met andere alleenstaanden ziet zitten? Dan nodigen we je graag uit op ons maandelijks ontmoetingsmoment.

Deze gaat door in taverne ’t Paviljoen in Kessel-Lo (Diestsesteenweg 300).

Vanaf 14.30 uur is een vrijwilliger van Seniorama aanwezig.

 

 

 

LEZINGEN IN SENIORAMA

 “Vlaanderen doorheen de kunstgeschiedenis”

door Dimitri De Maesschalck, auteur en lic. Kunstgeschiedenis

Datum: maandag 12 december 2016 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen -vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 13 en 27 december 2016

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km)

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 25 44 36

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen (8 km)  

Donderdag 15 december 2016 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 23 77 59

 

 

 

FILM IN SENIORAMA

“Left Luggage” – Nederland, België, Verenigd Koninkrijk – 1998 – 100 minuten  

van: Jeroen Krabbé

met: Laura Fraser, Isabella Rossellini

Datum: vrijdag 16 december 2016 van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: leden 4,00 euro, niet-leden 5,00 euro

 

 

 

SCRABBELEN, SCHAKEN EN RUMMIKUB

Senioren zijn er zich van bewust: het geheugen is zoals een puzzel, soms ontbreekt er een stukje en pas na een tijdje zoeken vinden we het stukje terug.

Waarom niet schaken, scrabbelen of rummikub? Het verhoogt je concentratievermogen en verbetert je logisch denken. Daarom wordt schaken en scrabbelen sterk aanbevolen voor senioren.

Indien je je geheugen progressief wil verbeteren, kan je bij Seniorama elke woensdagnamiddag van 14.00 u. de schaak-, rummikub- en scrabblekunst beoefenen of aanleren.

Deze activiteiten gaan ook door tijdens de schoolvakanties!

 

 

 

PETANQUE

Elke donderdag om 14.00 u. tot…. laten we zeggen 17.00 u.

Ook diegenen die nog nooit met zo’n ijzeren bal hebben gegooid zijn welkom. We leggen wel niet uit hoe het moet, wel hoe het best kan.

Petanque is niet moeilijk, iedereen die nog op zijn benen kan staan en met zijn armen kan bewegen kan ook petanquen. En het is nog plezierig ook. Het is tevens een unieke gelegenheid om nieuwe vrienden te maken, je wordt meteen warm opgenomen in onze petanquefamilie.

En als het regent spelen we met de kaarten en ook wie dat niet kan, leren we het.

 

Plaats: Buurtcentrum Sint-Maartensdal, op de hoek van de Rijdende Artillerielaan en de Minckelerstraat in Leuven. Inschrijven hoeft niet: je komt gewoon en wij vangen u op, alvast met gratis koffie. Eigen ballen meebrengen kan, maar moet niet: het centrum heeft ballen genoeg.

Info: Jos Tuerlinckx 0475 87 50 61

 

 

 

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen en gebruiken!

Raak je niet wijs uit alle functies en instellingen van je digitaal fototoestel en is de handleiding te complex? Dan kun je hier individuele hulp krijgen.

Iedere woensdagvoormiddag (behalve vakanties) vanaf 10 u. kan je hiervoor bij Seniorama terecht.

 

Inschrijven via het onthaal 016 22 20 14.

Merk en type van fototoestel opgeven. Toestel moet opgeladen zijn of breng een reservebatterij mee.

Bijdrage: € 5, vooraf te betalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

Seniorama vzw  

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be  

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 01 december 2016

 

Teller vanaf 22/8/2009