St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 48   30 november 2016

 

 

Overal en ergens

1 november 2016

Mensen van voorbij

 

Levend in het heden

zijn wij verbonden

met het verleden,

met mensen die ons

zijn voorgegaan,

mensen van voorbij.

 

Zij zijn een deel

van onszelf geworden,

een deel van ons leven.

 

Wie zij zijn geweest,

wat zij hebben gedaan,

wat voor hen belangrijk was

blijft in onze tijd

vruchten dragen.

 

Vandaag, Allerheiligen,

willen wij hen gedenken.

 

Er zijn meer heiligen

dan de officieel verklaarden.

Misschien was hij of zij het wel

van wie wij dit jaar afscheid namen.

 

Speciaal welkom

aan families en vrienden

die dit jaar in onze gemeenschap

afscheid hebben genomen

van een geliefde.

 

Vandaag, Allerheiligen,

gedenken we ook allen

die gestorven zijn door geweld,

in een oorlog, op de vlucht.

 

Aan hen allen zijn wij verschuldigd

te blijven bouwen, te blijven zoeken

naar een land waarin allen gelijken zijn,

een land in vrede en gerechtigheid.

 

Overal en ergens

een verhaal van Pimm van Hest

Getekend door Sassafras De Bruyn

 

“Als je me zoekt, lieve schat, dan zul je me vinden” had haar moeder gezegd.

En dat doet Yolanda ook, nu haar mama is gestorven.

Ze staat er niet alleen voor en wordt geholpen door haar broer, vader, tante, grootouders.

Ieder van hen beleeft het afscheid op zijn/haar eigen manier.

 

En zo komt Yolanda tot het besef

dat haar moeder overal en ergens is.

 

“Die nacht heeft Yolanda een prachtige droom.

Ze zit alleen op een bankje. Dan komt mama naast haar zitten.

Gewoon. Zoals ze dat altijd deed.

'Hé,' zegt Yolanda, 'hier ben je. Ik heb je overal gezocht.'

Mama leunt voorover en geeft haar een kus.

'Dat is ook precies waar ik ben, lieve schat.'

Als papa haar 's morgens wakker kust, zegt Yolanda:

'Ik weet waar mama nu is.' 'Waar dan?' vraagt papa.

Mama is. Overal!”

 

Lezing uit het hooglied

 

‘Waarheen is je liefste gegaan,

o schoonste onder de vrouwen?-

waarheen heeft je lief zich gewend?-

mét jou zullen wij hem zoeken!’

 

Mijn liefste is afgedaald naar zijn hof,

naar de bedden vol balsem,-

om in de hoven te weiden

en er leliën te plukken;

 

ik ben van mijn liefste

en mijn liefste is van mij,

de herder die daar weidt tussen de leliën!

 

Duiding .

1.

Bij mensen die recent een geliefde hebben verloren hoor ik ook hoe zij steeds opnieuw botsen op hun aanwezigheid ook al zijn ze afwezig.

Juist hun afwezigheid maakt hen aanwezig.

Hoe sterker het gemis; hoe sterker de presentie.

 

Ook in het hooglied gaat het meisje op zoek naar haar geliefde, maar vindt hem nergens.

Ook zij staat er niet alleen voor en wordt geholpen door de dochters van Jeruzalem.

Zij vindt hem in zijn hof, een herder tussen de leliën.

 

Dit is een verwijzing naar de hof van Eden, het paradijs, de utopie,

waar man en vrouw gelijkwaardig zijn,

waar mensen elkaar niet meer naar het leven staan maar herder zijn,

hoeder van zijn naaste, dienaar geworden zijn.

 

2.

Een kennis van mij kreeg onlangs op een morgen de politie aan de deur.

“Mijnheer mogen we even binnenkomen. “

Op dat moment vrees je het ergste, zo vertelde hij me vorige week.

Zij kwamen hem melden dat zijn zoon was aangereden, weken heeft hij in de coma gelegen.

 

Plots ga je beseffen wat in het leven het belangrijkste is.

Alle akkefietjes vallen in het niets.

Hij beschouwde dit als een levensles en hoopte dat dit besef richting zou geven aan zijn verder leven.

 

Zo is het ook wanneer wij met de dood van een geliefde worden geconfronteerd.

Plots beseffen we wat in het leven het belangrijkste is.

 

Man en vrouw behandelen elkaar gelijkwaardig,

een mens wordt herder, hoeder van zijn naaste,

een barmhartige dienaar.

Zo dragen onze overledenen over de dood heen vruchten van generatie op generatie.

 

3.

Leonard Cohen zingt op zijn recentste cd over de liefde als belangrijkste in het leven.

 

Het zonlicht gedoofd,

een eindeloze nacht

waarin je niets meer voelt

zeeën tot zand verworden,

bloemen versteend

geen mens meer

om je pijn te helen

daarop lijkt mijn leven

als ik je liefde niet had

om het echt te maken.

 

Gedenken wij

 

De mensen van voorbij

wij noemen ze hier samen.

De mensen van voorbij

wij noemen ze bij namen.

Zo vlinderen zij binnen

in woorden en in zinnen

en zijn wij even bij elkaar

aan ’t einde van het jaar.

 

Andre Nagels

Rosine Servaes

Marcel Marteau

Griet Van Cromhout

 

Jouw hand helpt mij op te staan.

Jouw voet helpt mij verder gaan.

En in jou klopt het hart van mijn bestaan.

 

De mensen van voorbij,

zij blijven met ons leven.

De mensen van voorbij,

ze zijn met ons verweven

in liefde, in verhalen,

die wij zo graag herhalen,

in bloemengeuren, in een lied

dat opklinkt uit verdriet.

 

Herman den Tandt

Elise Schelfhout

Juliette Verbessem

 

Jouw hand helpt mij op te staan.

Jouw voet helpt mij verder gaan.

En in jou klopt het hart van mijn bestaan.

 

De mensen van voorbij,

zij worden niet vergeten.

De mensen van voorbij

zijn in een ander weten.

Bij God mogen ze wonen,

daar waar geen pijn kan komen.

De mensen van voorbij

zijn in het licht, zijn vrij.

 

Alle parochianen

Die in het verleden zijn gestorven

 

Jouw hand helpt mij op te staan.

Jouw voet helpt mij verder gaan.

En in jou klopt het hart van mijn bestaan.

 

Woordeloos aanwezig

 

Hoe zullen wij

met elkander spreken

nu jij alleen maar

woordeloos aanwezig

bent in ons midden?

 

Hoe wijds

is de leegte,

hoe diep

de afgrond?

 

In de leegte

die je nalaat,

tastbare leegte, -

schittert je leven

als een kostbare parel,

spreekt je leven

als nooit tevoren:

 

zorgzame nabijheid,

kwetsbare tederheid,

bevrijdend verzet,

zachtheid en goedheid,

hunkering en verlangen.

 

Zo wordt jij voor ons

meer en meer

gebroken brood

dat onze honger stilt

heuvels van gerechtigheid.

 

Zo wordt jij voor ons

meer en meer

verschonken wijn

dat onze dorst stilt,

bergen van vrede.

 

Zo delen wij samen,

meer en meer,

het ene leven

waarin jij ons voorgaat

teruggekeerd naar de bron

van alle barmhartigheid,

het leven gevend water, -

ik in U,

U in mij,

niemand kan ons scheiden.

 

In liefde geborgen,

gered van de afgrond

spreken wij met elkaar

in herinneringen

innerlijke taal,- 

taal

van binnen,

taal

van leven. (Jef Wauters)

 

Jef Wauters - Uit de viering van Allerheiligen 2016 

 

 

Advent 2016: "Wandelen in het licht"

Beste,

Omdat kerstmis dit jaar op een zondag valt zijn er deze keer 4 volle weken advent. We kunnen ons dus extra lang voorbereiden op het geboortefeest van onze Redder Jezus Christus.

 

Misschien zou je het goed vinden om het kerstfeest ook bezinnend en biddend voor te bereiden. We zijn dat allicht niet zo gewend, maar als we dat in verbondenheid met anderen doen en daar wat hulp bij ontvangen lukt dat misschien wel gemakkelijker.

 

Op het internet vinden we daartoe hulpmiddelen. Zo kan je je inschrijven voor een adventsretraite met de titel: “Wandelen in het licht.” Je hoeft daarvoor je huis niet te verlaten, je ontvangt dan elke dag een mailtje met een aantal suggesties tot gebed en bezinning.

 

Inschrijven kan op volgende website: http://www.ignatiaansbidden.org/ waarbij je je eigen e-mailadres kan opgeven om voor elke dag van de advent een paar gebedstips te ontvangen. Dit is een gratis aanbod en ook al lukt het niet om daar elke dag een kwartiertje bij stil te vallen, je hebt alvast wat steun om het toch regelmatig te doen.

 

Eventueel kan er ook meer. Als je op de hierboven vermelde website doorklikt naar uitwisselingsgroepen vind je daar ook in het Leuvense een paar uitwisselingsgroepen waarbij je met anderen 1 keer per week kan samenkomen om je ervaringen over je eigen bezinningsmomenten met elkaar (voor zover je dat wenst) te delen. Dit kan onze persoonlijke voorbereiding op kerstmis nog verrijken. Op die bladzijde op internet vind je ook suggesties en meer uitleg om deze retraite vruchtbaar te kunnen doormaken. Als je klikt op “Voorstel van werkwijze voor een uitwisselingsgroepje” vind je meer uitleg over de werking van zo’n uitwisselingsgroepje.

 

Eén uitwisselingsgroepje zal samenkomen bij mij thuis, vandaar deze persoonlijke uitnodiging.

 

Dit is gewoon een aanbod dat ik je van harte aanbeveel. Aan jou om er eventueel wat mee te doen.

 

Van harte gegroet.

Fons Boey (Betaniëhuis - Meewerkend priester in Kessel-Lo)

 

 

 

 

Sluit jij weer bij ons aan?

 

PAROCHIEBLAD 2017 - HERABONNERING

 

De kerk die ik liefheb 

De kerk die ik lief heb is een kerk die me eerlijk

en zonder hoogmoed toespreekt en zegt:

‘Wij zijn een volk onderweg

naar een gemeenschappelijke ziel,

en we moeten, hand in hand gaan,

aan dezelfde bronnen drinken en dezelfde gevaren doorstaan.

 

Kerk&leven is verankerd in de rijke christelijke traditie en biedt wekelijks 

*Goed nieuws van ver en dichtbij, een aansporing voor een betere wereld

* Informatie voor jong en oud, voor ieder wat wils

* Berichten over wat er in jouw parochie en gemeente, in uw bisdom omgaat,

   aangevuld met nieuws uit Vlaanderen en de wereld.

 

Sluit je weer bij ons aan?

 

Samen staan we sterker en kunnen elkaar steunen, bemoedigen, bevragen.

Samen kunnen wij het goede en het mooie in de kerk verder zetten.

Dat probeert het parochieblad mee te stimuleren.

 

Om alle nummers te ontvangen schrijf je wel best vlug in.

Wij zouden het fijn vinden u bij onze abonnees terug te vinden.

 

Philippe Nachtergaele stelt de lijst voor 2017 samen voor de drie parochies van de Federatie Frando. Die lijst moet hij dan tijdig aan de drukkerij bezorgen. Je kan zijn werk vlotter laten verlopen als je vlug overschrijft. In zijn naam: Hartelijk dank!

 

Je kan 35 euro overschrijven op rekeningnummer:

BE82 3770 0592 0168 van

Wauters Frando K-L

Cristianlaan 43 

3010 Kessel-Lo 

 

Abonneren kan ook via de website www.kerknet.be bij Kerk&leven.  (Het nummer van onze federatie Frando is 4330.)

 

Wie toch nog liever contant betaalt kan terecht bij:

* Herman Van Overbeke, Kasteelstraat 58, 3360 Korbeek-Lo (016 25 05 93)

* Gilberte Havet, Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo (016 25 45 87)

* Of op het secretariaat van Sint-Franciscus:

   Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee – Tel. 016 25 04 59

   Openingsuren: van 9.30 tot 11.30 u. op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE

 

Eerst dan zal de Kerk Christus-onder-ons zijn, de gemeenschap van de Mensenzoon, zich verzettend tegen elk verlangen naar niet-communicatie, maar ook tegen elke dwang naar eenvormigheid en gelijkschakeling. In die zin is de Kerk, is elke geloofsgemeenschap, de plaats waar de mensen nooit gelijk zullen zijn, waar de verscheidenheid van de mensen niet alleen wordt geduld, maar op positieve wijze aangemoedigd.

J. Kerkhofs

 

 

 

MEDITATIE IN DE 

CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

Er is voor de contemplatie geen godsvoorstelling, maar ook geen godsprobleem.

Er wordt aan de verwachting geen grens gesteld, zelfs niet de grens die het beeld is; de horizon wordt open gehouden en hierdoor richt de contemplatie zich op positieve wijze niet naar een voorstelbare godheid of een voorstelbaar hiernamaals, maar naar een ongenoemde en onnoembare volheid van zin, die alle beperkte zingeving te boven gaat en daarom als een geschenk uit de leegte verwacht wordt.

Verhoeven

 

In december zijn er twee meditatieavonden: op 5 en 19 december.

We komen samen om 20 uur in de stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be  

 

 

 

 

VIERINGEN

 

                                                        

                 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 30 november

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 1 december

NM: Seniorencafé met matcurling

AV: Buurtkoor PARCOEUR

 

Vrijdag 2 december

VM en NM: De Ark - Bar Michotte

 

zondag 4 december

11-13u.: Receptie OKRA

AV: Koor DISSONANT 

 

Maandag 5 december

14 u. OKRA ledenvergadering

 

Dinsdag 6 december

9 u. Samana kern

NM: Seniorencafé

 

Woensdag december

14-17u. Samana crea

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

Homeros’ Odyssee - naverteld

 

BuurTTeater brengt op zat 3, zon 4, don 8, vrij 9 en zat 10 december de eerste productie van het Toneeljaar 2016-2017: “ Homerus’ Odyssee“. Ineke Van den Zegel en Patrick Van Dievoet zijn dan de “moderne rapsoden” van dienst in een regie van Rudi Geerkens. Zij brengen een geanimeerde vertelling met muziek en vreemde figuren.

In het Oude Griekenland traden de rapsoden vaak op voor een select gezelschap…


Voel u aangesproken en reserveer uw plaatsen via buutteater@skynet.be of 0477/376403.

Zaal De Kring: Jozef Pierrestraat 58 in Kessel-Lo. Inkom:8€

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS  

 

Donderdag 1 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

 

Vrijdag 2 december

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Zondag 4 december

12.00 tot 13.30 uur Ontmoetingsruimte in de Kristoffelzaal

 

Dinsdag 6 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 8 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

18.75 tot 20.15 uur Vormselcatechese in de Kristoffelzaal en op het terras

 

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

Zondag              18 september 2016     Startviering

Zaterdag                 1 oktober 2016     Medewerkersfeest

Zondag                    9 oktober 2016     Nationale Ziekendag

Weekend     28-29-30 oktober 2016     Herfstweekend in Sankt Vith

Dinsdag                1 november 2016     Allerzielen – Allerheiligen                                                  Herdenkingsviering overledenen

Donderdag         10 november 2016     Herfstfeest Ziekenzorg

Zondag               20 november 2016     Naamopgave van de vormelingen

Zondag               27 november 2016     Mosselfeest

Zaterdag             24 december 2016     Kerstmisviering

Zondag               25 december 2016     Kerstmisviering

Zondag                      8 januari 2017     Driekoningenviering en -tocht

Donderdag              12 januari 2017     Driekoningenfeest Ziekenzorg

Zondag                    15 januari 2017     Nieuwjaarsreceptie

Zondag                    22 januari 2017     Oecumenische viering

Zaterdag en zondag 4 en 5 febr. 2017 Pannenkoekenverkoop Ziekenzorg

Zondag                     5 februari 2017     Lichtmisviering  en pannenkoekennamiddag

Zondag                   12 februari 2017     Jaargetijde pastoor Paul Peeters

Zondag                   19 februari 2017     Franse zondag

Woensdag                   1 maart 2017     Aswoensdag

Van zondag 5 maart tot en met zondag 9 april 2017 Soepverkoop t.v.v. Broederlijk Delen

Zondag                      19 maart 2017     Solidariteitsontbijt

Zondag                           9 april 2017     Palmzondag

                                                                Viering met palmwijding

Donderdag                  13 april 2017     Witte Donderdag

                                                                Viering van het Laatste Avondmaal

Vrijdag                         14 april 2017     Goede Vrijdag

                                                                Kruisweg – Kruis- en boeteviering

Zaterdag                      15 april 2017     Paaswake

Zondag                         16 april 2017     Paasviering

Donderdag                  27 april 2017     Lentefeest Ziekenzorg cm Samen Sterk

Zondag                            7 mei 2017     Eerste Communie

Donderdag                    18 mei 2017     Gewestelijke uitstap Ziekenzorg cm

Zondag                          21 mei 2017     Vormsel

Donderdag                    25 mei 2017     Ons Heer Hemelvaart

Zondag                            4 juni 2017     Pinksteren

Zondag                          18 juni 2017     Kristoffelviering

                                                                zegening weggebruikers

Woensdag                     23 juni 2017     Bedevaart naar Scherpenheuvel

Zondag                          25 juni 2017     Afsluiting van het pastoraal jaar

                                                                Dankviering en BBQ

 

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

Winterwandelmidweek  

Van maandag 12 december, 16 uur, tot vrijdag 16 december, 16 uur

 

Het gefluister van de Belle Meuse, de harsgeur van brandend hout, het geritsel van de muizen, de warme gezelligheid van samen onthaasten, eenvoudig samenzijn in Het Molenhuis, dicht bij de natuur.

Veggie voor de hoofdmaaltijden, verzorgd door Dorine. Maar ook een ommeletje met spek en een ‘Pata Negra’ op de boterham. We wandelen naar ieders vermogen, met mogelijkheid om ’s middags af te haken en te rusten in Het Molenhuis.

Welkom op de winterwandelkmidweek!  

 

De kamerindeling gebeurt in gezamenlijk overleg bij de kennismaking.

Meebrengen: slaapzak of donsdeken, hoeslaken, kussensloop, warme kleren en regenjas, laarzen, wandelschoenen, zaklampen, rugzakje, drinkbeker en drinkbus, huispantoffels

+ brooddoos, kleine thermos, plastiek zakje of mini - isolatiematje om op de grond te zitten bij mooi weer.

Kostprijs: Volwassenen: 80 euro, kind 13-18 jaar: 64 euro, kind 6-12 jaar: 48 euro, kind 4-5 jaar: 32 euro

Inschrijven voor 5 december 2016. Een inschrijving is slechts geldig na betaling!

Jouw inschrijving ook melden aan Dirk: dirkbastien@skynet.be

 

Verantwoordelijke: Dirk Bastien / tel. 09 22 42 724 / dirkbastien@skynet.be / bankrekening van de vzw Moulin: BE57 7343 7723 5635

Vermelding: Winterwandelmidweek + naam

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

Ja, het boekenmandje staat er ook dit nieuwe jaar.

En goed gevuld.

Ga het na de vieringen in de Stille Zone Ademtocht niet achteloos voorbij.

Je kan een boek uitkiezen en, na lezing thuis, weer terugplaatsen.

Maar een exemplaar ‘Dit boek hoef je niet terug te brengen’ is zomaar je eigendom geworden!

Wij hopen dat je gebruik maakt van deze leuke manier van delen.

Je kan het mandje ook spijzigen met jouw eigen boeken.

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

  

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

Bar

Capaciteit: 40 personen

Instuif met keuken (naast de chirolokalen)

Capaciteit voor feesten: 50 personen,

voor vergaderingen: 60 personen.

Grote zaal (deel A) met keuken

Capaciteit: 150 personen.

Inlichtingen en reservatie

Blanka Cuyt 

Verzoeningstraat 9, 3010 Kessel-Lo

Tel. 016 26 18 03

Vanaf 1 januari 2017:

Hyacinthe Symons
via mobiel: 0487/474604
of via mail: verhuur.donbosco@gmail.com

 

 

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Leven met de dreiging van geïnduceerde aardbevingen 

Prof. Manuel Sintubin (Faculteit Wetenschappen)

Dinsdag 6 december 2016

 

Leven met het internet der dingen: zegen of vloek,

Em. Prof. Hugo De Man (Faculteit Ingenieurswetenschappen)

Dinsdag 13 december 2016

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

LEZINGEN IN SENIORAMA

 “Wat goeds uit de psychiatrie? Spiegel voor zingevingsvragen?”  

door Katrien Cornette, pastor Sint-Kamillus Bierbeek

Datum: maandag 5 december 2016 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

 

 

VOEL JE VEILIG!

Dinsdag 6 december 2016 van 9.30 u. tot 11.30 u

Voel je je onveilig thuis of in je buurt? Kom dan eens praten met senioreninspecteur Joke Luyckx van de Leuvense politie.

Je kan bij haar terecht met vragen, problemen en voorstellen over alles waarvoor de politie een bepaalde hand kan reiken.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

VOETVERZORGING

Woensdag 7 december vanaf 13.00 u. is Vanessa Ronchetti aanwezig.

Je kan een afspraak maken via het onthaal 016 22 20 14

Prijs per verzorgingsbeurt € 30, ter plaatse te betalen.

Informeer bij uw mutualiteit naar de korting.  

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandeling (5 à 6 km aan traag tempo)  

Woensdag 7 en 21 december 2016 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 63 39 26

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 8 en 22 december 2016

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016 44 32 45

 

 

 

SCRABBELEN, SCHAKEN EN RUMMIKUB

Senioren zijn er zich van bewust: het geheugen is zoals een puzzel, soms ontbreekt er een stukje en pas na een tijdje zoeken vinden we het stukje terug.

Waarom niet schaken, scrabbelen of rummikub? Het verhoogt je concentratievermogen en verbetert je logisch denken. Daarom wordt schaken en scrabbelen sterk aanbevolen voor senioren.

Indien je je geheugen progressief wil verbeteren, kan je bij Seniorama elke woensdagnamiddag van 14.00 u. de schaak-, rummikub- en scrabblekunst beoefenen of aanleren.

Deze activiteiten gaan ook door tijdens de schoolvakanties!

 

 

 

PETANQUE

Elke donderdag om 14.00 u. tot…. laten we zeggen 17.00 u.

Ook diegenen die nog nooit met zo’n ijzeren bal hebben gegooid zijn welkom. We leggen wel niet uit hoe het moet, wel hoe het best kan.

Petanque is niet moeilijk, iedereen die nog op zijn benen kan staan en met zijn armen kan bewegen kan ook petanquen. En het is nog plezierig ook. Het is tevens een unieke gelegenheid om nieuwe vrienden te maken, je wordt meteen warm opgenomen in onze petanquefamilie.

En als het regent spelen we met de kaarten en ook wie dat niet kan, leren we het.

 

Plaats: Buurtcentrum Sint-Maartensdal, op de hoek van de Rijdende Artillerielaan en de Minckelerstraat in Leuven. Inschrijven hoeft niet: je komt gewoon en wij vangen u op, alvast met gratis koffie. Eigen ballen meebrengen kan, maar moet niet: het centrum heeft ballen genoeg.

Info: Jos Tuerlinckx 0475 87 50 61

 

Seniorama vzw  

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be  

 

 

 

UTOPIA & MORE 

 

 

 

Leuven 2016: tussen droom en daad…

Een tentoonstelling over verleden en heden van een toekomst

Tot 17 januari 2017 in het Stadsarchief van Leuven, Rijschoolstraat 4, 3000 Leuven – Gratis

Curator: Luc Verpoest

Di, wo, vr: van 9 tot 13 u.; do: van 9 tot19 u.; za: van 10 tot17 u.

 

De tentoonstelling brengt een twintigtal historische projecten in beeld aan de hand van archiefdocumenten uit het Leuvense stadsarchief, aangevuld met werk uit ondermeer het Universiteitsarchief en M – Museum Leuven.

Aan bod komen bijvoorbeeld het Gaudiaanse torenontwerp voor de Sint-Pieterskerk van Joost Metsijs en het Sint-Maartensdal project van Renaat Braem. Ze tonen hoe Leuven ooit werd bedacht, ook al kwamen die dromen zelden helemaal uit.’ Leuven 2016: tussen droom en daad’ graaft sporen van een utopisch Leuven op, legt de documenten op de leestafel en toont ze aan het publiek.

(Uit Programmagids Leuven)

 

 

Laatst bijgewerkt: 01 december 2016

 

Teller vanaf 22/8/2009