St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 47   23 november 2016

 

 

 

 

 

 

Sluit jij weer bij ons aan?

 

PAROCHIEBLAD 2017 - HERABONNERING

 

De kerk die ik liefheb 

De kerk die ik lief heb is een kerk die me eerlijk

en zonder hoogmoed toespreekt en zegt:

‘Wij zijn een volk onderweg

naar een gemeenschappelijke ziel,

en we moeten, hand in hand gaan,

aan dezelfde bronnen drinken en dezelfde gevaren doorstaan.

 

Kerk&leven is verankerd in de rijke christelijke traditie en biedt wekelijks 

*Goed nieuws van ver en dichtbij, een aansporing voor een betere wereld

* Informatie voor jong en oud, voor ieder wat wils

* Berichten over wat er in jouw parochie en gemeente, in uw bisdom omgaat,

   aangevuld met nieuws uit Vlaanderen en de wereld.

 

Sluit je weer bij ons aan?

 

Samen staan we sterker en kunnen elkaar steunen, bemoedigen, bevragen.

Samen kunnen wij het goede en het mooie in de kerk verder zetten.

Dat probeert het parochieblad mee te stimuleren.

 

Om alle nummers te ontvangen schrijf je wel best vlug in.

Wij zouden het fijn vinden u bij onze abonnees terug te vinden.

 

Philippe Nachtergaele stelt de lijst voor 2017 samen voor de drie parochies van de Federatie Frando. Die lijst moet hij dan tijdig aan de drukkerij bezorgen. Je kan zijn werk vlotter laten verlopen als je vlug overschrijft. In zijn naam: Hartelijk dank!

 

Je kan 35 euro overschrijven op rekeningnummer:

BE82 3770 0592 0168 van

Wauters Frando K-L

Cristianlaan 43 

3010 Kessel-Lo 

 

Abonneren kan ook via de website www.kerknet.be bij Kerk&leven.  (Het nummer van onze federatie Frando is 4330.)

 

Wie toch nog liever contant betaalt kan terecht bij:

* Herman Van Overbeke, Kasteelstraat 58, 3360 Korbeek-Lo (016 25 05 93)

* Gilberte Havet, Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo (016 25 45 87)

* Of op het secretariaat van Sint-Franciscus:

   Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee – Tel. 016 25 04 59

   Openingsuren: van 9.30 tot 11.30 u. op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE

 

We zitten allemaal in een omgeving en er komen al dadelijk zoveel kleine belangen naar voor die zo een grote hoop vormen dat we het Grote Belang niet meer zien.

Toch moet je zeggen dat heel veel mensen er wel toe komen; eenvoudige mensen met een heel diepe levenswijsheid, je kan ze overal ontmoeten. Het is ook geen zaak van geleerd zijn of gestudeerd hebben; er zijn geleerde mensen die nooit doordringen tot de kern van het leven.

L. Vander Kerken

 

 

 

MEDITATIE IN DE 

CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

'Juist in de verborgen omgang met God krijgen we dieper contact met mensen ' (Henri J.M. Nouwen)

Maakt deze ‘verborgen omgang’ ons nu niet wereldvreemd en mensenschuw? Geen sprake van! Juist in het stille gesprek met de Eeuwige komen allen ter sprake die wij ‘onze naasten’ noemen. We noemen hun namen voor God; je denkt aan hen, je bidt voor hen – en hoe zou je dat dagelijks doen zonder ook werkelijk met hen mee te leven in goede en slechte tijden? De voor iedereen zichtbare omgang met mensen wordt juist uit die verborgen omgang met God geboren.

André F.Troost.

 

In december zijn er twee meditatieavonden: op 5 en 19 december.

We komen samen om 20 uur in de stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be  

 

 

 

 

 

AFSCHEID VIERING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat ons maar van liefde zingen,

laat ons maar de dood weerstaan,

laat ons maar elkaar omringen

met de moed om door te gaan (Hein Stufkens)

 

Komende dinsdag is het Allerheiligen. Met de parochie is er dan een gedachtenisviering met de families die het afgelopen jaar iemand verloren.

Vandaag zijn we bijeen rond de woorden van dichters  die - soms beter dan wijzelf – uiting geven aan gevoelens van verdriet, gemis en nood aan een luisterend oor.

 

Linne heeft voor deze viering opgeschreven wat haar bezighoudt als iemand ons verlaat.

Afscheid is: alle goede dingen zeggen tegen een persoon.

Als iemand gestorven is, is het raar als die er niet meer is.

Waar die persoon is weet niemand. Waar is die naartoe?

Die mens is tot stof teruggekeerd.

 

Iemand loslaten is moeilijk.

De mens leeft in ons verder, in ons hart.

 

We willen herinneringen bewaren. Een voorwerp, een zin op een kaartje, of een foto helpen ons om terug te denken aan wie ons dierbaar was. In de tekst van Kris Gelaude herhalen we – als een gebed:

 

Laat niet verloren gaan.

 

Laat niet verloren gaan. Geen naam, geen ogenblik 

Niet het werken en zwoegen. Niet een ster aan de hemel

Niet het zaad in de aarde. Niet het lied in het hart van de mens

Laat niet verloren gaan. Geen naam, geen ogenblik

Laat niet verloren gaan. Geen naam, geen ogenblik 

 

Niet de droom, niet de hunker. Niet de schoonheid die ons vervulde.

Niet de lach van weleer. Niet de tranen van nu.

Niet de voetstap van de geliefde. Niet het vuur, niet de glans,

Niet de trouw, niet de leegte. Niet de vragen, de stilte nadien.

Laat niet verloren gaan. Geen naam, geen ogenblik  

 

Niet de moed ondanks alles. Niet het vruchteloos hopen.

Niet het lichaam gebroken. Niet het stemloos verdriet.

Niet het licht in de ogen. Niet het land van belofte.

Niet de adem van leven. Niet de kracht van de ziel. 

Laat niet verloren gaan. Geen naam, geen ogenblik

 

Mensen in verdriet nabij zijn is soms moeilijk.

Marinus Van den Berg schreef daarover.

 

Je denkt misschien dat je wat moet zeggen.

Je denkt misschien dat je me moet opvrolijken.

Je wilt me misschien weer zien lachen en genieten.

Je denkt misschien dat je moet troosten en adviseren.

 

Wat ik vraag is dit:

Wil je nog eens

en nog eens

luisteren naar mijn verhaal,

naar wat ik voel en denk.

 

Je hoeft alleen maar stil te zijn,

mij aan te kijken,

mij tijd te geven.

 

Je hoeft mijn verdriet zelfs niet te begrijpen,

maar als het kan slechts te aanvaarden

zoals het voor mij voelt.

Je luisterend aanwezig zijn

zal mijn dag anders maken.

 

Bij het begin van de viering lazen we in de tekst van Linne “De mens - van wie we afscheid moesten nemen - leeft verder in ons hart”. Volgende teksten die we nu horen zeggen het met andere woorden.

 

Wij lezen uit de eerste brief van Paulus aan de christenen van Korinthe.  (1 Korintiërs 15,35-44 – vrije vertaling)

…Een mens: in vergankelijkheid werd hij gezaaid om in onvergankelijkheid tot leven te komen. Wat gezaaid werd in geringheid en zwakte staat op in heerlijkheid en kracht. Een lichaam dat bezield was wordt ten grave gedragen, een nieuw bestaan wordt tot leven gewekt.

 

Jij blijft mijn hart raken (Toon Hermans)

 

Nu ’t rouwrumoer rondom jou is verstomd,

de stoet voorbij is, de schuifelende voeten,

nu voel ik dat er ’n diepe stilte komt

en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten.

En telkens weer zal ik je tegenkomen,

we zeggen veel te gauw: het is voorbij

Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,

niet wie je was en ook niet wat je zei.

Ik zal nog altijd grapjes met je maken,

we zullen samen door het stille landschap gaan.

Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,

raak je mijn hart nog duidelijker aan.

 

Zoek niet maar mijn graf (C.M. Gutiérrez)

 

Zoek niet naar mijn graf. Vraag niet wie ik ben, en of je mij gekend hebt.

De idealen die ik had blijven ook zonder mij bestaan.

Ik ben dood, maar leef voort in de idealen die ik had.

En de anderen die blijven strijden zullen nieuwe rozen doen bloeien.

 

Zoek niet naar mijn graf, want dat zal je niet vinden.

Mijn handen zijn nu de handen van anderen die strijden.

Mijn stem roept in andere stemmen,

mijn droom leeft voort bij anderen.

En weet, dat ik pas sterf,

als jullie de moed opgeven.

 

Bij de voorbeden nodigen we jullie uit om –wie dat wil- een kaarsje te komen aansteken aan de paaskaars.

 

Laat ons bidden

Laat ons bidden in de stilte van ons hart,

Dat de liefde ons daartoe bezielen mag.

 

Gever van alle leven,

Gij zijt het begin en het einde, de eerste en de laatste dag.

Alles komt van U en keert tot u terug. Gij kent ons hart. 

 

Gij weet hoezeer wij verlangen naar vreugde en geluk.

Als het donker is zoeken wij naar licht, als het koud is naar warmte.

Zijn wij in nood dan zien wij uit naar iemand die ons kan helpen.

 

Neem ons bij de hand, verwarm ons hart, verlicht ons pad.
Laat ons geborgen zijn in uw liefde. Blijf ons nabij in vreugde en verdriet.

 

Slotbezinning

 

Verbonden en zegenend  (Kris Gelaude/ Jos Bielen )

Nu wacht een wereld vol vragen. Luister met aandacht en kijk met je hart.

Liefde alleen vindt een antwoord dat kan verzachten wat kil is en hard.

 

Dat wij op iedere plek steeds met minzaamheid komen,

dat wij verbonden en zegenend gaan, dat wij verbonden en zegenend gaan.

 

Sta op en leef onbevangen. God maakt je vrij en Hij geeft je zijn kracht.

Mensen bezield en bewogen worden een teken, een licht in de nacht.

 

Dat wij op iedere plek steeds met minzaamheid komen,

dat wij verbonden en zegenend gaan, dat wij verbonden en zegenend gaan.

 

Ga dan met woorden van vrede. Reik ze grootmoedig aan wie je ontmoet .

Laat ze verbinden, niet breken. Dat ze tot troost zijn, die hoop wekt en moed.

 

Dat wij op iedere plek steeds met minzaamheid komen,
dat wij verbonden en zegenend gaan, dat wij verbonden en zegenend gaan.

 

Chris Willocx en Lieve Neukermans - Uit de viering van 30 oktober 2016 in het Don Boscocentrum

 

 

VIERINGEN

 

                                                        

                 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 23 november

9.30 u.: OKRA teamvergadering

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 24 november

NM: Seniorencafé 

AV: Buurtkoor PARCOEUR

 

Vrijdag 25 november

VM en NM: De Ark - Bar Michotte

AV: Blij Rondeel

 

Zaterdag 26 november

AV: Blij Rondeel

 

zondag 27 november

8-14 u.: Receptie OKRA

AV: Koor DISSONANT 

 

Dinsdag 29 november

NM: Seniorencafé

 

Woensdag 30 november

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

Homeros’ Odyssee - naverteld

 

BuurTTeater brengt op zat 3, zon 4, don 8, vrij 9 en zat 10 december de eerste productie van het Toneeljaar 2016-2017: “ Homerus’ Odyssee“. Ineke Van den Zegel en Patrick Van Dievoet zijn dan de “moderne rapsoden” van dienst in een regie van Rudi Geerkens. Zij brengen een geanimeerde vertelling met muziek en vreemde figuren.

In het Oude Griekenland traden de rapsoden vaak op voor een select gezelschap…


Voel u aangesproken en reserveer uw plaatsen via buutteater@skynet.be of 0477/376403.

Zaal De Kring: Jozef Pierrestraat 58 in Kessel-Lo. Inkom:8€

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS  

 

Donderdag 24 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 25 november

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Zondag 27 november

12.00 uur Mosselfeest

 

Dinsdag 29 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

20.00 uur Kerkraad in de Kristoffelzaal

 

Donderdag 1 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

Zondag              18 september 2016     Startviering

Zaterdag                 1 oktober 2016     Medewerkersfeest

Zondag                    9 oktober 2016     Nationale Ziekendag

Weekend     28-29-30 oktober 2016     Herfstweekend in Sankt Vith

Dinsdag                1 november 2016     Allerzielen – Allerheiligen                                                  Herdenkingsviering overledenen

Donderdag         10 november 2016     Herfstfeest Ziekenzorg

Zondag               20 november 2016     Naamopgave van de vormelingen

Zondag               27 november 2016     Mosselfeest

Zaterdag             24 december 2016     Kerstmisviering

Zondag               25 december 2016     Kerstmisviering

Zondag                      8 januari 2017     Driekoningenviering en -tocht

Donderdag              12 januari 2017     Driekoningenfeest Ziekenzorg

Zondag                    15 januari 2017     Nieuwjaarsreceptie

Zondag                    22 januari 2017     Oecumenische viering

Zaterdag en zondag 4 en 5 febr. 2017 Pannenkoekenverkoop Ziekenzorg

Zondag                     5 februari 2017     Lichtmisviering  en pannenkoekennamiddag

Zondag                   12 februari 2017     Jaargetijde pastoor Paul Peeters

Zondag                   19 februari 2017     Franse zondag

Woensdag                   1 maart 2017     Aswoensdag

Van zondag 5 maart tot en met zondag 9 april 2017 Soepverkoop t.v.v. Broederlijk Delen

Zondag                      19 maart 2017     Solidariteitsontbijt

Zondag                           9 april 2017     Palmzondag

                                                                Viering met palmwijding

Donderdag                  13 april 2017     Witte Donderdag

                                                                Viering van het Laatste Avondmaal

Vrijdag                         14 april 2017     Goede Vrijdag

                                                                Kruisweg – Kruis- en boeteviering

Zaterdag                      15 april 2017     Paaswake

Zondag                         16 april 2017     Paasviering

Donderdag                  27 april 2017     Lentefeest Ziekenzorg cm Samen Sterk

Zondag                            7 mei 2017     Eerste Communie

Donderdag                    18 mei 2017     Gewestelijke uitstap Ziekenzorg cm

Zondag                          21 mei 2017     Vormsel

Donderdag                    25 mei 2017     Ons Heer Hemelvaart

Zondag                            4 juni 2017     Pinksteren

Zondag                          18 juni 2017     Kristoffelviering

                                                                zegening weggebruikers

Woensdag                     23 juni 2017     Bedevaart naar Scherpenheuvel

Zondag                          25 juni 2017     Afsluiting van het pastoraal jaar

                                                                Dankviering en BBQ

 

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

Kessel-Lo, 12 oktober 2016

Beste,

Graag nodigen wij je uit op het
Don Bosco gemeenschapsfeest Special
op zondag 27 november 2016.

Waarom een Special?
Omdat de tijden veranderen
en een periode wordt afgesloten.

Wij willen er een dankfeest  van maken,
dank zeggen om al het goede dat is geweest
en even vooruit kijken naar wat nog komt.

Jij hoort er ook bij omdat wij jou willen danken
om je bijdrage in de genoemde periode.
Dank zij je inzet en van vele anderen
hebben wij een gemeenschap opgebouwd
waarin we lief en leed hebben gedeeld
en hebben wij een onderdak kunnen geven
aan zeer vele mensen om er hun leven,
hun lief en leed te delen
bij doop, huwelijk of uitvaart
eerste communie of vormsel
en de talloze zondagsvieringen.
Er werd gevierd, gedanst, gefeest of getreurd.

Wij verwachten je op zondag 27 november 2016.
Wij beginnen met een viering om 10.30 uur
waarna we een aperitief drinken
Je kan tijd vrij maken om elkaar nog eens te ontmoeten
bij een kaas en wijnschotel en een taartje als dessert.
De receptie wordt je gratis aangeboden en

voor de maaltijd betaal je 18€ per volwassene,

8€ voor de -12 jarigen, dranken inbegrepen.

Wij nodigen jou en je partner van harte uit.
Je kan inschrijven tot dinsdag 15 november 2016
op het mailadres: jef.w@edpnet.be

Vriendelijke groet vanwege

Jef Wauters, parochiepriester en de beleidsploeg.

 

 

 

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

Winterwandelmidweek  

Van maandag 12 december, 16 uur, tot vrijdag 16 december, 16 uur

 

Het gefluister van de Belle Meuse, de harsgeur van brandend hout, het geritsel van de muizen, de warme gezelligheid van samen onthaasten, eenvoudig samenzijn in Het Molenhuis, dicht bij de natuur.

Veggie voor de hoofdmaaltijden, verzorgd door Dorine. Maar ook een ommeletje met spek en een ‘Pata Negra’ op de boterham. We wandelen naar ieders vermogen, met mogelijkheid om ’s middags af te haken en te rusten in Het Molenhuis.

Welkom op de winterwandelkmidweek!  

 

De kamerindeling gebeurt in gezamenlijk overleg bij de kennismaking.

Meebrengen: slaapzak of donsdeken, hoeslaken, kussensloop, warme kleren en regenjas, laarzen, wandelschoenen, zaklampen, rugzakje, drinkbeker en drinkbus, huispantoffels

+ brooddoos, kleine thermos, plastiek zakje of mini - isolatiematje om op de grond te zitten bij mooi weer.

Kostprijs: Volwassenen: 80 euro, kind 13-18 jaar: 64 euro, kind 6-12 jaar: 48 euro, kind 4-5 jaar: 32 euro

Inschrijven voor 5 december 2016. Een inschrijving is slechts geldig na betaling!

Jouw inschrijving ook melden aan Dirk: dirkbastien@skynet.be

 

Verantwoordelijke: Dirk Bastien / tel. 09 22 42 724 / dirkbastien@skynet.be / bankrekening van de vzw Moulin: BE57 7343 7723 5635

Vermelding: Winterwandelmidweek + naam

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

Ja, het boekenmandje staat er ook dit nieuwe jaar.

En goed gevuld.

Ga het na de vieringen in de Stille Zone Ademtocht niet achteloos voorbij.

Je kan een boek uitkiezen en, na lezing thuis, weer terugplaatsen.

Maar een exemplaar ‘Dit boek hoef je niet terug te brengen’ is zomaar je eigendom geworden!

Wij hopen dat je gebruik maakt van deze leuke manier van delen.

Je kan het mandje ook spijzigen met jouw eigen boeken.

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

  

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

Bar

Capaciteit: 40 personen

Instuif met keuken (naast de chirolokalen)

Capaciteit voor feesten: 50 personen,

voor vergaderingen: 60 personen.

Grote zaal (deel A) met keuken

Capaciteit: 150 personen.

Inlichtingen en reservatie

Blanka Cuyt 

Verzoeningstraat 9, 3010 Kessel-Lo

Tel. 016 26 18 03

Vanaf 1 januari 2017:

Hyacinthe Symons
via mobiel: 0487/474604
of via mail: verhuur.donbosco@gmail.com

 

 

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Topsportbegeleiding: op zoek naar het kleinste verschil 

Prof. Peter Hespel (Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen)

Dinsdag 29 november 2016

 

Leven met de dreiging van geïnduceerde aardbevingen 

Prof. Manuel Sintubin (Faculteit Wetenschappen)

Dinsdag 6 december 2016

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

LEZINGEN IN SENIORAMA

 “Slachtofferhulp, hoe slachtoffers begeleiden en ondersteunen in het verwerkingsproces”

door Christel De Bruycker, hulpverlener CAW Oost-Brabant

Datum: maandag 28 november 2016 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

 

 

GELAATSVERZORGING

Gelaatsverzorging op dinsdag 22 november vanaf 13.30 u.

Je kan vanaf nu maandelijks genieten van een ontspannende gelaatsverzorging.

Maggie komt eenmaal per maand langs bij Seniorama om je een rustgevende gezichtsmassage te geven. Gedurende 45 minuten zorgt ze voor het reinigen van de huid, de massage, een masker en indien gewenst een lichte maquillage. Ondertussen krijg je raad over hoe je je huid gezond kan houden. Maggie werkt uitsluitend met anti-allergische producten.

Maak een afspraak via het onthaal tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be 

Kostprijs: € 20 te betalen bij inschrijving.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling: Sterrebeek (16 km)

Woensdag 23 november 2016

Bijeenkomst om 8.45 u. busstation Leuven

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 63 39 26 of 0472 90 40 96 en 015 51 46 36 of 0499 41 02 97

 

Namiddagwandelingen (8 km) 

Donderdag 1 en 15 december 2016 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 23 77 59

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Donderdag 29 november 2016

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km). Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 25 44 36

 

 

 

HULP BIJ LAPTOP GEBRUIK

Je hebt een computercursus gevolgd en je werkt regelmatig op je laptop (draagbare pc) en af en toe word je met een probleempje geconfronteerd. Je hebt bv. last met de opsommingstekens of de marges of met het maken van een tabel? Hoe krijg je een pdf-document geopend en afgedrukt? Het lukt je niet je foto’s van je digitaal fototoestel op je computer te zetten? Wat is het beste antivirusprogramma? De update, upgrade of back-up wil niet lukken. Of … mijn pc doet raar!...

 

Seniorama probeert een antwoord op je vragen te vinden en organiseert begeleiding bij laptop-gebruik waar je gedurende 45 min. individuele hulp krijgt: echt maatwerk.

Alleen onderwerpen die in onze cursussen (zie jaarprogramma) aangeleerd worden, kunnen behandeld worden. We doen geen herstellingen van hardware. Onze lesgevers komen niet aan huis.

Seniorama vraagt een bijdrage van € 5, vooraf te betalen. 

Vooraf inschrijven op het onthaal is noodzakelijk: 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be.

Omschrijf je probleem. Vergeet niet je laptop en de voedingskabel mee te brengen, eventueel ook de muis.

Plaats, dag en uur:

woensdag 30 november 2016: 1 persoon om 14.00 u. en 1 persoon om 15.00 u.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven.

 

 

 

SCRABBELEN, SCHAKEN EN RUMMIKUB

Senioren zijn er zich van bewust: het geheugen is zoals een puzzel, soms ontbreekt er een stukje en pas na een tijdje zoeken vinden we het stukje terug.

Waarom niet schaken, scrabbelen of rummikub? Het verhoogt je concentratievermogen en verbetert je logisch denken. Daarom wordt schaken en scrabbelen sterk aanbevolen voor senioren.

Indien je je geheugen progressief wil verbeteren, kan je bij Seniorama elke woensdagnamiddag van 14.00 u. de schaak-, rummikub- en scrabblekunst beoefenen of aanleren.

Deze activiteiten gaan ook door tijdens de schoolvakanties!

 

Seniorama vzw  

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be  

 

 

 

OXFAM SOLIDARITEIT

Op zoek naar leuke tweedehands boeken?  

 

Bookshop Leuven, Parijsstraat 60 – 3000 Leuven

Maandag tot zaterdag van 10 tot 18 u.

Tel. 016 50 07 05 – bookshop.leuven@|oxfambookshopleuven

www.facebook.com/oxfambookshopleuven

 

Schenk je boeken !

Geef je uitgelezen boeken af in de Oxfam-tweedehandswinkel. Wij aanvaarden geen beschadigde, vervuilde of onvolledige boeken, encyclopedieën, tijdschriften,verzamelmappen, computerhandboeken, losbladige werken, reeksen, telefoon- en schoolboeken.

 

Word vrijwilliger !

Geef je tijd: doe de kassa, sorteer en prijs de artikelen, verzorg de promotie, help de klanten of leg je toe op de boekhouding. Ben je wekelijks een 4 uurtjes vrij en heb je een passie voor boeken? Neem contact op met de Oxfam Bookshop.

 

Koop bewust !

Kom kiezen uit meer dan 9.000 tweedehandsboeken – waaronder een groot aanbod anderstalige literatuur – voor een prijsje. Zo verklein je de afvalberg, stimuleer je de sociale economie en steun je Oxfam-projecten in de hele wereld.

 

 

VORMINGPLUS 

 

Lezing: Boeren troef! Hoe waardevol is onze planeet?

Onze honger naar grondstoffen is onstilbaar. Denk bijvoorbeeld aan de mijnontginning die nodig is voor allerhande toestellen zoals een gsm. Onze planeet staat meer dan ooit onderdruk op sociaal, economisch en ecologisch vlak. Vaak zijn boeren de eerste slachtoffers.

In deze lezing ga je op een interactieve manier op ontdekkingsreis van het verre zuiden, over de Filippijnen, tot dichtbij huis. Laat je verrassen over hoe jij een verschil kan maken in je dagdagelijkse leven. Want elke handeling, hoe klein die ook mag zijn, loont voor het behoud van waardevolle gronden en van onze aarde in het algemeen.

 

Begeleiding: Marius Snauwaert

Wanneer: Donderdag 24 november 2016 van 20 tot 22.30 u.

Waar: Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

Prijs: 5 euro

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01

info@vormingplusoostbrabant.be 

www.vormingplus.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

 

DE UTOPIE VAN EEN MISSIE 

 

Versterkte missiepost van de missionarissen van Scheut in Binnen-Mongolië (China) ca. 1900 

 

Kadoc KU Leuven

Vlamingenstraat39 – 3000 Leuven

 

Tentoonstelling – Erfgoed  van 30 september 2016 tot 17 januari 2017

Ma-Vr: 9 – 17 u.; Zo: 13 – 17 u.

(Tot 21 november 2016 gelden volgende uren:

Ma-Wo: 9-17 u.; Do: 9-22 u.; Vr: 9-18 u.; Za-Zo: 11-18 u.)

Gratis

 

De zoektocht naar de ideale wereld ging ook na Thomas More verder. Duizenden Belgen trokken in de 19de en 20ste eeuw naar zogenaamde ‘missiegebieden’. Zij wilden er het Rijk Gods vestigen, een zuiver christelijke wereld die in West-Europa niet meer mogelijk was na de Franse Revolutie.

 

De tentoonstelling staat stil bij enkele grote missieprojecten van over de hele wereld waarvan sommigen totaal vergeten zijn. Bijvoorbeeld de jezuïeten bij de Indianen in Noord-Amerika, de scheutisten in China, pater Damiaan op Molokai, ‘katholiek Vlaanderen’ in Congo; de vervlogen droom van Guido Gezelles Noordpoolmissie en de christelijke dorpen in de islamitische Punjab. Als afsluiter maak je ook kennis met Belgische projecten als abdijen en begijnhoven.

www.utopialeuven.be 

(Uit Programmagids Leuven )

 

 

UTOPIA & MORE 

 

 

 

Leuven 2016: tussen droom en daad…

Een tentoonstelling over verleden en heden van een toekomst

Tot 17 januari 2017 in het Stadsarchief van Leuven, Rijschoolstraat 4, 3000 Leuven – Gratis

Curator: Luc Verpoest

Di, wo, vr: van 9 tot 13 u.; do: van 9 tot19 u.; za: van 10 tot17 u.

 

De tentoonstelling brengt een twintigtal historische projecten in beeld aan de hand van archiefdocumenten uit het Leuvense stadsarchief, aangevuld met werk uit ondermeer het Universiteitsarchief en M – Museum Leuven.

Aan bod komen bijvoorbeeld het Gaudiaanse torenontwerp voor de Sint-Pieterskerk van Joost Metsijs en het Sint-Maartensdal project van Renaat Braem. Ze tonen hoe Leuven ooit werd bedacht, ook al kwamen die dromen zelden helemaal uit.’ Leuven 2016: tussen droom en daad’ graaft sporen van een utopisch Leuven op, legt de documenten op de leestafel en toont ze aan het publiek.

(Uit Programmagids Leuven)

 

THOMAS MORE EN ZIJN UTOPIA ONTRAFELD

Lezingen in Museum M

Leopold Vanderkelenstraat  28, 3000 Leuven 

 

Je leert de verhalen kennen achter de tentoonstelling ‘Op zoek naar Utopia’ in M-Museum Leuven.

Specialisten diepen op een heldere manier een thema uit. Op de website krijg je meer achtergrond bij elke voordracht.

 

Donderdag, 24 november 2016 om 20 uur – Gratis

Barbara Baert, gewoon hoogleraar kunstwetenschappen KU Leuven

De besloten tuin als artistieke vrijplaats. Het onderzoek naar een bijzonder erfgoed in de Lage Landen.

 

Donderdag, 8 december 2016 om 20 uur – Gratis

Koenraad Van Cleempoel, gewoon hoogleraar architectuur en kunst, Universiteit Hasselt

Wetenschappelijke instrumenten tijdens de renaissance; een nieuw evenwicht tussen Utopia en observatie.

 

Donderdag 12 januari 2017 om20 uur – Gratis

Herman Pleij, emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde – Universiteit Amsterdam

Rechtvaardigen van lust en genot tussen middeleeuwen en vroegmoderne tijd: alleen in utopieën?

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 20 november 2016

 

Teller vanaf 22/8/2009