St.-Franciscusparochie 1912-2012

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee

Klik voor vergroting

 

Verenigingen/Diensten

 

Bezigheidswerking ziekenzorg (Crea) Christiane De Coninck - Coppens    
Blij Rondeel koor Leo Page leopage41-at-gmail.com www.blijrondeel.be
Bloemen (werkgroep) Lieven Dries lieven.dries-at-telenet.be  
Buurtcomité De boogvlieters Annie Sere    
Buurtcomité De zingende brug Mik Deboes deboes.deleyn-at-skynet.be www.dezingendebrug.be 
Buurtcomité Platte-Lo/Michottepark Dirk Baro dirkbaro-at-skynet.be  
Buurtteater   buurtteater-at-skynet.be  
Buurtteater Jos Van Emelen josvanemelen-at-skynet.be  
Buurtteater Walter Vermeiren walter.vermeiren-at-law.kuleuven.ac.be  
Chiro Hekeko Marion Van Wouwe marion.vanwouwe-at-dommel.be  
Chiro Hekeko   info-at-chirohekeko.be  
De Ark Walter Op 't Roodt walter.optroodt-at-ark123.be  
De Ark KS Sander Van de Poel sander.vandepoel-at-ark123.be  
De Ark LS Martine Foulon martine.foulon-at-ark123.be  
Doopvieringen en uitvaarten Marcel Doms marceldoms-at-telenet.be www.franciscusfrando.be
Eerste Communie EK Annemie Mennes johannemie.vam-at-skynet.be www.franciscusfrando.be
Gezinsvieringen Marion Van Wouwe marion.vanwouwe-at-dommel.be www.franciscusfrando.be
Huwelijksvieringen Marcel Doms marceldoms-at-telenet.be www.franciscusfrando.be
Jekolo koor Hilde Van Emelen    
Jekolo koor Nele Honee nele.honee-at-telenet.be  
Jeugdhuis De Zoenk Dirk Raeymaekers dirk.raeymaekers-at-ark123.be www.zoenk.be
Kerk en Leven Herman Van Overbeke hv.overbeke-at-telenet.be www.kerkenleven.be
Kerkraad Tony Janssens tony.janssens-at-skynet.be  
Koster weekvieringen Mia Hilven mia.hilven-at-ucll.be  
Liturgie Lieven Dries lieven.dries-at-telenet.be www.franciscusfrando.be
OKRA Cécile Van Hoecke cecile.vanhoecke-at-telenet.be www.okra.be
OKRA Arnold Vanhoucke arnold.vanhoucke-at-telenet.be  
Parochiaal Centrum
Frank Lierman
frank.lierman@skynet.be www.franciscusfrando.be
Parochiesecretariaat Marcel Doms marceldoms-at-telenet.be www.franciscusfrando.be
Parochieteam Thierry Van Craenem thierry.vancraenem-at-telenet.be www.franciscusfrando.be
Poetsploeg Anne Van Montfort   www.franciscusfrando.be
Priester E.H. Jef Bulckens jozef.bulckens-at-theo.kuleuven.be www.franciscusfrando.be
Priester E.H. Marcel Doms marceldoms-at-telenet.be www.franciscusfrando.be
Priester Pater Jozef Valkeners   www.franciscusfrando.be
Prisma fotoclub Hilda Staels staels.hilda-at-telenet.be  
Sint-Franciscuskoor Leo Page leopage41-at-gmail.com  
Stedelijk ontmoetingslokaal Annie Sere   www.franciscusfrando.be
VOCA Pieter Vanderveken pieter.vanderveken-at-telenet.be www.franciscusfrando.be
VPW St Franciscus Jacques Mommens jacques.mommensketelers-at-telenet.be  
Webmaster Leo Page leopage-at-telenet.be www.franciscusfrando.be
Weduwen en alleenstaanden Annie Sere    
Weduwen en alleenstaanden Josee Kayenbergh    
Zieken en bejaarden Simonne Verheyden    

Naar begin

 

Laatst bijgewerkt: 01 januari 2021