St.-Franciscusparochie 

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee

 

Regioploeg Pastorale Regio Leuven

Regio-overzicht

Jonas Sanen :

Pieter Van Wetten

Marie Boz Peter Goossens Deken Patrick Maervoet
     
     

 

 
 

Om de ondersteuning van de pastorale zones in het

vicariaat Vlaams- Brabant en Mechelen te optimaliseren

wordt de dienstverlening vanuit het vicariaat dichterbij gebracht.

De bestaande 15 dekenaten werden ingedeeld in vier regio's.

 

In elke regio is er een regioploeg die pastoraal verantwoordelijken

en vrijwilligers wil begeleiden, stimuleren en bezielen

om te groeien naar een missionaire pastoraal.

 

De Pastorale Regio Leuven wordt gevormd door:

Patrick Maervoet (deken),

Pieter van Wetten (begeleider gemeenschapsopbouw),

Marie Boz (vormingswerker),

Jonas Sanen (jongerenpastor) en

Peter Goossens (econoom).

 

Hieronder laten wij onze lezers kennismaken met deze ploeg.

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar begin

 

Laatst bijgewerkt: 26 maart 2020