St.-Franciscusparochie 

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee

 

 

TONEEL 

 

 

 

Beste (toneel)vrienden,

 

Een- of tweemaal per jaar brengt het Buurttheater toneelproducties of musicals.

Mensen die interesse hebben voor toneel als acteur, technieker, smink, kleding e.d. kunnen voor informatie terecht bij de voorzitter, de secretaris of een andere medewerker van het BuurTTeater.  

- Walter Vermeiren    016 25 45 92    walter.vermeiren@law.kuleuven.ac.be 

- Jos Vanemelen        016 25 04 19    josvanemelen@skynet.be 

                                                                   buurtteater@skynet.be 

 

 

 

Naar begin

 

 

Laatst bijgewerkt: 30 september 2022